Formațiuni

”Nivelul” cu Evaporite
”Seria” de Braşov
”Seria” de Hăghiniş
”Seria” de Lupşa
”Seria” de Meghieş
”Seria” de Sasca
”Seria” de Zimbru
”Seriile” Getice (sensu Patrulius)
”Seriile” Transilvane
Arcoza de Căsoasa
Argile de Darabani-Mitoc
Argile Vărgate de Valea Măguricea
Argile Vărgate şi Tufite
Argilele cu Cryptomactra
Argilele de Bajura-Cuzlău
Argilele de Oneaga
Argilele de Valea Mare
Argilele de Valea Puşcaşului
Argilele Roşii pliocene
Argilele şi Marnele Cenuşii din Depresiunea Transilvaniei
Argilele si Nisipurile de Băiceni
Argilele şi Nisipurile de Vlădiceni
Argilitul de Uteriş
Bancurile cu Actaeonella
Bauxitele
Biohermele cu Serpula
Brecia de Cosmina
Brecia de Dealul Monumentului
Brecia de Gugu
Brecia de Pietraru
Brecia de Stânişoara
Breciile de Tătarca
Calcar de Gălăşeni
Calcar de Hallstatt
Calcar de Schreyeralm
Calcare Brecioase sau Noduloase Verzui sau Roşcate
Calcare cu Lithothamnion din Transilvania
Calcare de Cerna
Calcare de Guttenstein
Calcare de Judina
Calcare de Peştera Fînaţe
Calcare de tip Urgonian
Calcare Marnoase de Largu
Calcare Marnoase Glauconitice, Roşii, Verzui, Cenuşiu Deschis
Calcare Recifale şi Nivelul Inferior de Conglomerate
Calcare Roşii de Facies Adneth
Calcare şi Marne Siltice cu Ooide Ferifere
Calcarele de Brădet
Calcarele argiloase si marnele de Zlătunoaia
Calcarele Coralgale
Calcarele cu Cladocoropsis
Calcarele cu Gryphaea
Calcarele cu Lithothamnium din Depresiunea Getică
Calcarele cu Parurgonina
Calcarele de Brezniţa
Calcarele de Clenciu
Calcarele de Doamna
Calcarele de Gumpina
Calcarele de Leitha
Calcarele de Lupeni
Calcarele de Marila
Calcarele de Pasieczna
Calcarele de Ponoare
Calcarele de Scorota
Calcarele de Scorota
Calcarele de Şeţurile
Calcarele de Stânca
Calcarele de Stramberg din Carpații Orientali
Calcarele de Stramberg din Munții Apuseni
Calcarele de Valea Nerei
Calcarele de Valea Văruţului
Calcarele Detritice cu Corallinaceae
Calcarele Medii cu Pahiodonte
Calcarele Microdetritice
Calcarele Negre de Moneasa
Calcarele Recifale
Calcarele şi Marnele cu Noduli de Silexit
Calcarele stratificate, cu concreţiuni silicioase
Calcarele Sublitografice
Calcarele Superioare cu Pahiodonte
Calcarele Tithonice
Calcarul cu Characee
Calcarul cu Cherturi
Calcarul cu Entolium
Calcarul cu Gasteropode
Calcarul cu Laminaţie Fenestrală
Calcarul cu Miliolide
Calcarul cu Noduli Bruni
Calcarul cu Orbitolinide
Calcarul cu Pachiodonte Inferior
Calcarul cu Velates
Calcarul de Agîrbiciu
Calcarul de Albeşti
Calcarul de Albioara
Calcarul de Aspra
Calcarul de Aştileu
Calcarul de Bucea
Calcarul de Buha
Calcarul de Butan
Calcarul de Carabair
Calcarul de Cheile Dîmbovicioarei
Calcarul de Ciglean
Calcarul de Congaz
Calcarul de Cornet
Calcarul de Cozla
Calcarul de Dachstein
Calcarul de Eşanca
Calcarul de Farcu
Calcarul de Fruncele
Calcarul de Hagighiol
Calcarul de Horlacea
Calcarul de Leghia
Calcarul de Oslea
Calcarul de Padiş
Calcarul de Pădureni
Calcarul de Popi
Calcarul de Popina
Calcarul de Prăpăstii
Calcarul de Raming
Calcarul de Reifling
Calcarul de Roşia
Calcarul de Secătura
Calcarul de Sighiştel
Calcarul de Strîmtura
Calcarul de Tisovec
Calcarul de Tulcea Veche
Calcarul de Vad
Calcarul de Valea Mnierii
Calcarul de Văleni
Calcarul de Vida
Calcarul de Viştea
Calcarul de Wand
Calcarul de Wetterstein
Calcarul de Zimbru
Calcarul Masiv Inferior
Calcarul Masiv Superior
Calcarul Oolitic de Repedea
Calcarul Triasic Alb de la Braşov
Cinerite de Helegiu
Cineritul de Nuţasca-Ruseni
Complexul argilo-nisipos al Buglovianului
Complexul argilo-nisipos I (al Volhinianului)
Complexul argilo-nisipos II (al Volhinianului)
Complexul argilo-nisipos III (al Volhinianului)
Complexul Argilos-Marnos din Depresiunea Silvaniei
Complexul Calcarenitic (al Fm. de Crişul Alb)
Complexul Calcaro-Dolomitic de Dobromiru și Viroaga
Complexul Calcaros Cenuşiu Stratificat
Complexul Cărbunos din Depresiunea Baraolt
Complexul de Cârjelari-Ceamurlia
Complexul Detritic
Complexul Detritic de Dobromiru
Complexul Eruptiv
Complexul Gresiilor Glauconitice şi al Calcarelor Superioare cu Pahiodonte
Complexul Gresiilor Masive şi Conglomeratelor (al Fm. de Bobu)
Complexul Grezo-Nisipos de Viroaga
Complexul Grezos din Depresiunea Silvaniei
Complexul Inferior (Complexul Gipsifer)
Complexul Marnelor cu Ostracode
Complexul Marnelor de Jiblea
Complexul Marnelor Nisipoase Cenuşii
Complexul Marnelor Nisipoase Policolore
Complexul Marnelor Roşii (de tip "Gura Beliei")
Complexul Marno-Grezos Micaceu cu Siderite (al Fm. de Bobu)
Complexul Marnos din Depresiunea Brașovului
Complexul Median (Calcarele cu Anchispirocyclina lusitanica)
Complexul Nisipos cu Pietrişuri din Depresiunea Silvaniei
Complexul Nisipos-Argilos din Depresiunea Brașovului
Complexul Piroclastic-Andezitic
Complexul Psefitic
Complexul Psefito-Psamitic din depresiunea Brașovului
Complexul Sedimentar-Vulcanogen de Motoci
Complexul Silicios Violaceu
Complexul Superior (Complexul policrom ori vărgat)
Complexul Vulcano-Sedimentar
Conglomerate de Bîrseşti
Conglomerate de Chicera
Conglomeratele de Almaşu superioare
Conglomeratele de Almaşu, inferioare
Conglomeratele de Apa Beuşi
Conglomeratele de Bîrnadu
Conglomeratele de Brebu
Conglomeratele de Brezoi
Conglomeratele de Brezoi, sensu Popescu-Voiteşti
Conglomeratele de Călimăneşti
Conglomeratele de Cernegura
Conglomeratele de Cetatea Tăuţi
Conglomeratele de Cheia
Conglomeratele de Chisirig
Conglomeratele de Cioaca Bori
Conglomeratele de Faţa Băii
Conglomeratele de Frânceşti
Conglomeratele de Gura Râului
Conglomeratele de Horăicioara
Conglomeratele de Hudesti
Conglomeratele de Mățău
Conglomeratele de Merila
Conglomeratele de Muncelu
Conglomeratele de Negrileasa
Conglomeratele de Perşani
Conglomeratele de Piatra Cornii
Conglomeratele de Piatra Geamănă
Conglomeratele de Piatra Streiului
Conglomeratele de Postăvaru
Conglomeratele de Tălmaciu
Conglomeratele de Valea Mare
Conglomeratele şi Breciile cu Olistolite
Conglomeratul de Leţeşti
Conglomeratul de Săcel
Depozite Cărbunoase din Depresiunea Silvaniei
Dike neptunian
Disodile şi Menilite Superioare
Dolomite de Vf. Clujului
Dolomitele de Frăsinel
Dolomitele Inferioare
Dolomitele Superioare
Dolomitul de Bulz
Dolomitul de Clăptescu
Dolomitul de Ramsau
Dolomitul de Sohodol
Dolomitul de Tărcăiţa
Dolomitul de Tisovec
Echivalentul Formaţiunii de Vârful Bai
Facies de Feneş
Facies de Gresten
Facies de Presacina
Faciesul Bituminos cu Gresie de Kliwa (din Pânza Cutelor Marginale)
Faciesul Bituminos cu Gresie de Kliwa (din Pînza de Tarcău)
Faciesul de Chergheş
Faciesul de Giurgiu
Faciesul de Gosau
Faciesul de Slon
Faciesul de Şotrile
Faciesul de Valea Caselor
Faciesul Dolomitic
Faciesul Stratelor de Rona
Fanglomeratul de Ceraşu
Fleckenkalk
Fliş de Tocila
Flişul (din Bazinul Vidra)
Flişul Calcaros
Flişul cu Orbitoline
Flişul Curbicortical Inferior
Flişul Curbicortical Superior
Flişul de Bardău
Flişul de Corbu
Flişul de Mehedinţi
Flişul de Petrova (s. str.)
Flişul de Rahov
Flişul de Tocila-Secul
Flişul de Valea Vinului
Flişul Grezos
Formaţiunea de Cârnu
Formaţiunea de Dealu Cornilor
Formaţiunea de Isverna
Formaţiunea de Podu Vârtos
Formaţiunea Bauxitelor Inferioare
Formaţiunea Bauxitelor Superioare
Formaţiunea Calcarelor cu Cherturi
Formaţiunea Calcarelor cu Entolium şi a Calcarelor cu Noduli Bruni
Formaţiunea Calcarelor Marnoase cu Cefalopode
Formaţiunea Calcarelor Negre şi Galbene cu Ludwigia şi Graphoceras
Formaţiunea Calcarelor Nodulare şi cu Bioturbaţii
Formaţiunea Calcarelor şi Marnelor Negricioase cu Leioceras
Formaţiunea Calcaroasă
Formaţiunea Carbonatată a Jurasicului Inferior (Calcarul de Gresten)
Formaţiunea Carbonatică Triasică
Formaţiunea Cenuşie cu Gipsuri
Formaţiunea Cenuşie Inferioară
Formaţiunea Cenuşie Superioară
Formațiunea Crișanului
Formaţiunea cu Cărbuni a Liasicului inferior
Formaţiunea cu Cărbuni, de Bahna
Formaţiunea cu Cryptomactra
Formaţiunea cu Pietrişuri din Depresiunea Petroșani
Formaţiunea cu Sare de la Sovata și Praid
Formaţiunea cu Sare din Depresiunea Transilvaniei
Formaţiunea de Ajmarul Mare
Formaţiunea de Alexandria
Formaţiunea de Amara
Formaţiunea de Antaluc
Formaţiunea de Bahna
Formaţiunea de Baia de Aramă
Formaţiunea de Balabanu
Formaţiunea de Balş
Formaţiunea de Balta
Formaţiunea de Balta-Păun
Formaţiunea de Bărabanţ
Formaţiunea de Bărboşi-Babele
Formaţiunea de Başpunar
Formaţiunea de Belci
Formaţiunea de Belcovăţ
Formaţiunea de Beliu
Formațiunea de Berbești
Formaţiunea de Beznea
Formațiunea de Bibești
Formaţiunea de Biborţeni
Formaţiunea de Bîrsa Tămaşului
Formațiunea de Bîrsești
Formaţiunea de Bîrza
Formațiunea de Biscoveni
Formaţiunea de Bizuşa
Formaţiunea de Blid
Formaţiunea de Bogza
Formaţiunea de Bohotin
Formaţiunea de Borod
Formaţiunea de Botfei
Formaţiunea de Botna
Formațiunea de Brădet
Formaţiunea de Brăduleţ
Formaţiunea de Braşov
Formațiunea de Brătășani
Formaţiunea de Brăteşti
Formaţiunea de Brezoi
Formaţiunea de Buciaş
Formaţiunea de Bujoreanca
Formaţiunea de Buzaş
Formaţiunea de Căbeşti
Formațiunea de Călinești
Formațiunea de Călmățui
Formaţiunea de Călugăreni
Formaţiunea de Calva
Formaţiunea de Camena
Formaţiunea de Câmpeni
Formaţiunea de Câmpia Turzii
Formaţiunea de Cănicea
Formaţiunea de Cărand
Formaţiunea de Cărpiniş
Formaţiunea de Cartojani (sensu Dragastan)
Formaţiunea de Cartojani (sensu Pauliuc et al.)
Formaţiunea de Casimcea
Formaţiunea de Cataloi
Formaţiunea de Cerna
Formaţiunea de Cerna Vârf
Formaţiunea de Cernavodă
Formaţiunea de Cernişoara
Formaţiunea de Cetate
Formaţiunea de Cetatea, din Dobrogea de Sud
Formațiunea de Cheia din Transilvania
Formaţiunea de Ciceu-Giurgeşti
Formaţiunea de Cimpa-Răscoala
Formaţiunea de Cioaca Borii
Formațiunea de Cioara
Formaţiunea de Ciocmani
Formaţiunea de Ciolăneşti
Formaţiunea de Ciuc
Formaţiunea de Ciula
Formaţiunea de Ciuleni
Formațiunea de Ciurești, sensu Muțiu
Formaţiunea de Ciureşti, sensu Pauliuc et al.
Formaţiunea de Cleja
Formaţiunea de Coada Vârfului
Formaţiunea de Cochirleni
Formaţiunea de Coconi
Formaţiunea de Comana
Formaţiunea de Comăneşti
Formațiunea de Comarnic
Formațiunea de Corni
Formaţiunea de Corniţel
Formaţiunea de Cornu
Formaţiunea de Coşava
Formațiunea de Coștei
Formaţiunea de Cotu Văii
Formaţiunea de Craiova
Formaţiunea de Creaca
Formaţiunea de Crişul Alb
Formaţiunea de Crişul Repede
Formațiunea de Crivina
Formaţiunea de Cuciulat
Formaţiunea de Curchia
Formaţiunea de Curtuiuş
Formaţiunea de Cuza Vodă
Formaţiunea de Dâlja-Uricani
Formaţiunea de Dâlma Mare
Formaţiunea de Dărmăneşti
Formaţiunea de Dealu Lefticului
Formaţiunea de Dealu Sec
Formațiunea de Dealul Coasta
Formaţiunea de Dealul Mare
Formaţiunea de Dej
Formaţiunea de Dejderiu
Formaţiunea de Delineşti
Formaţiunea de Densuş
Formaţiunea de Densuş-Ciula
Formaţiunea de Dîmbovicioara
Formaţiunea de Dobromiru (sensu Neagu et Dragastan)
Formaţiunea de Dofteana
Formaţiunea de Dolheni
Formațiunea de Dumbrava
Formaţiunea de Dumbrăveni
Formațiunea de Dunăre
Formațiunea de Fălticeni-Boroaia
Formaţiunea de Farcu-Cornet
Formaţiunea de Faţa Măgurii
Formaţiunea de Federi
Formaţiunea de Feleac
Formaţiunea de Fizeşti
Formaţiunea de Foidaş
Formațiunea de Frățești
Formațiunea de Ghergheasa
Formaţiunea de Gherghina
Formaţiunea de Ghimpaţi
Formațiunea de Giurgiu
Formaţiunea de Glăvoiul
Formaţiunea de Globu Craiovei
Formaţiunea de Glodu
Formaţiunea de Gorganu
Formaţiunea de Goru-Mişina
Formaţiunea de Gosau
Formaţiunea de Gosau din Munții Apuseni de Nord
Formaţiunea de Greben
Formaţiunea de Greşu
Formaţiunea de Groşi
Formaţiunea de Gruiu Lupului din Depresiunea Getică
Formaţiunea de Gruiu Lupului din Sinclinoriul Dîmbovicioara
Formațiunea de Gumpina
Formaţiunea de Gura Dobrogei
Formaţiunea de Gura Şoimului
Formațiunea de Hăbești-Mitrofani
Formaţiunea de Haloş-Sărăţel
Formaţiunea de Hârja
Formaţiunea de Hăşmaş
Formaţiunea de Hîrleşti
Formaţiunea de Hodobana
Formaţiunea de Hotarele
Formaţiunea de Humele
Formaţiunea de Huşi
Formaţiunea de Ighiu
Formaţiunea de Ileanda
Formaţiunea de Ilova
Formaţiunea de Ilovăţ
Formaţiunea de Iloviţa din Carpaţii Meridionali
Formaţiunea de Iloviţa din Depresiunea Bahna-Orșova
Formaţiunea de Inucu
Formațiunea de Islaz
Formațiunea de Isverna
Formaţiunea de Izbuc
Formațiunea de Izvoarele
Formaţiunea de Izvor
Formaţiunea de Izvoru Bârzii
Formaţiunea de Izvorul Paltinei
Formaţiunea de Izvorul Rău
Formaţiunea de Jebucu
Formaţiunea de Jgheabu Mare
Formaţiunea de Jghiabu
Formaţiunea de Jibou
Formaţiunea de Jiu-Motru
Formaţiunea de Kalinderu
Formaţiunea de Lăpuşnic
Formaţiunea de Lăsău
Formaţiunea de Lespezi din Munții Bucegi
Formaţiunea de Lespezi, din Dobrogea de Sud
Formaţiunea de Limpedea
Formaţiunea de Liubcova
Formaţiunea de Lonea
Formaţiunea de Lugaş
Formaţiunea de Lunca
Formaţiunea de Măgireşti
Formaţiunea de Malovăţ
Formaţiunea de Mărăuş
Formațiunea de Marila
Formaţiunea de Mehedinţi
Formațiunea de Mehedinți, sensu Bleahu
Formaţiunea de Mera
Formaţiunea de Merişani
Formaţiunea de Miclescu
Formaţiunea de Mihailec
Formaţiunea de Milcov
Formaţiunea de Miniş
Formaţiunea de Mireş
Formaţiunea de Miroşi
Formaţiunea de Moigrad
Formaţiunea de Muereasca
Formaţiunea de Murfatlar
Formaţiunea de Murgoi
Formaţiunea de Murguceva
Formaţiunea de Murighiol
Formaţiunea de Nadanova
Formaţiunea de Nalbant
Formaţiunea de Năsovăţ
Formaţiunea de Nazarcea
Formaţiunea de Negoieşti
Formațiunea de Negoiești din Depresiunea Getică
Formaţiunea de Niculiţel
Formaţiunea de Nisipari
Formaţiunea de Ocnele Mari
Formaţiunea de Olteni
Formaţiunea de Oltenia
Formațiunea de Oltina
Formatiunea de Omersnic
Formaţiunea de Oporelu
Formaţiunea de Optaşi
Formaţiunea de Oradea
Formaţiunea de Ordîncuşa
Formaţiunea de Ovidiu
Formaţiunea de Padiş-Călineasa
Formaţiunea de Paroşeni
Formaţiunea de Păstinăreşti
Formaţiunea de Pecinişca
Formaţiunea de Perchiu
Formaţiunea de Peştera
Formaţiunea de Petnic
Formaţiunea de Petrani
Formaţiunea de Petreşti
Formaţiunea de Petricea
Formaţiunea de Piatra Ilovei
Formaţiunea de Piatra Roşie
Formaţiunea de Pietricica
Formaţiunea de Pîrîul Mocilnei
Formaţiunea de Pleşu
Formaţiunea de Plopa
Formaţiunea de Pocruia
Formaţiunea de Podeiu
Formaţiunea de Podeni
Formaţiunea de Podu Morii
Formațiunea de Podu Vârtos
Formaţiunea de Poiana Botizii
Formaţiunea de Poieni
Formaţiunea de Pojorîta
Formaţiunea de Ponicova
Formaţiunea de Poniţa
Formaţiunea de Pontu
Formaţiunea de Pripoara
Formaţiunea de Pucioasa
Formațiunea de Pui
Formaţiunea de Răbăgani
Formaţiunea de Racovăţ
Formaţiunea de Rădmăneşti
Formaţiunea de Răiculeşti
Formaţiunea de Ramadan
Formaţiunea de Rasova
Formaţiunea de Răstovanu
Formațiunea de Repedea
Formațiunea de Reșița
Formaţiunea de Rîmna
Formatiunea de Rîmnic
Formaţiunea de Roaia
Formaţiunea de Roşia
Formaţiunea de Rozavlea
Formaţiunea de Rugi
Formaţiunea de Ruseşti
Formaţiunea de Sadova Veche-Armeniş
Formaţiunea de Sălămaş
Formaţiunea de Sălătruc
Formațiunea de Săndulești
Formaţiunea de Sântimbru
Formaţiunea de Saraorschi
Formaţiunea de Şard
Formaţiunea de Sasca
Formaţiunea de Satu Nou
Formaţiunea de Schela
Formaţiunea de Segarcea
Formaţiunea de Seimeni
Formaţiunea de Seretina
Formaţiunea de Şerpeni
Formaţiunea de Sînnicolau de Munte
Formaţiunea de Sînnicolau Mare
Formațiunea de Sînpetru
Formaţiunea de Şipoţelu
Formaţiunea de Sirinca
Formaţiunea de Sirinia
Formaţiunea de Slatina
Formaţiunea de Soarbele
Formaţiunea de Sodoieşu
Formaţiunea de Sohodol
Formaţiunea de Şoimi
Formaţiunea de Somova
Formațiunea de Ștefan cel Mare
Formaţiunea de Steierdorf
Formaţiunea de Straja
Formaţiunea de Străuţi
Formaţiunea de Strei
Formaţiunea de Strunga
Formaţiunea de Strunguliţa
Formațiunea de Studina
Formaţiunea de Suceviţa
Formaţiunea de Şupanu
Formaţiunea de Sviniţa
Formaţiunea de Tâlva Înaltă
Formațiunea de Tămașa
Formaţiunea de Tâncăbeşti
Formaţiunea de Ţara Bîrsei
Formaţiunea de Tătaru
Formaţiunea de Tazlău
Formaţiunea de Tescani
Formaţiunea de Tetoiu
Formaţiunea de Tichileşti
Formaţiunea de Tismana
Formaţiunea de Titeşti
Formaţiunea de Topalu
Formaţiunea de Topleţ
Formaţiunea de Topliţa
Formațiunea de Trajkovo
Formaţiunea de Tufări
Formaţiunea de Turbuţa
Formaţiunea de Turnu Ruen
Formaţiunea de Tusa
Formaţiunea de Ungureni
Formaţiunea de Următ
Formaţiunea de Uspenia
Formaţiunea de Valea Aninei
Formaţiunea de Valea Bistrei
Formaţiunea de Valea Boiului
Formaţiunea de Valea Cascadelor
Formatiunea de Valea Ciomegii
Formaţiunea de Valea Crişanului
Formaţiunea de Valea Dreptului
Formaţiunea de Valea Frunzii
Formaţiunea de Valea Hotarului
Formaţiunea de Valea Lată
Formaţiunea de Valea Luncii
Formaţiunea de Valea Măgurii
Formaţiunea de Valea Mare
Formaţiunea de Valea Mialului
Formaţiunea de Valea Mică
Formaţiunea de Valea Minişului
Formațiunea de Valea Moldovei
Formaţiunea de Valea Morgaşului
Formaţiunea de Valea Morii
Formaţiunea de Valea Morilor
Formaţiunea de Valea Nadăşului
Formatiunea de Valea Neagoşului
Formaţiunea de Valea Părului
Formaţiunea de Valea Pragului
Formaţiunea de Valea Răchiţii
Formaţiunea de Valea Timişului
Formatiunea de Valea Vizuinei
Formaţiunea de Văleni
Formaţiunea de Vânători
Formaţiunea de Vărăştina
Formaţiunea de Vârciorog
Formaţiunea de Vârful lui Stan
Formaţiunea de Vasilatu
Formaţiunea de Vînători-Ciucea
Formaţiunea de Vineţişu
Formaţiunea de Vîrciorog
Formaţiunea de Vîrtop
Formaţiunea de Vişeu
Formațiunea de Vlădeni
Formaţiunea de Vurpăr
Formaţiunea de Wildflysch Cenuşie
Formaţiunea de Wildflysch din Carpații Meridionali
Formaţiunea de Wildflysch din Maramureș
Formaţiunea de Wildflysch din Sinclinalul Hăghimaș
Formaţiunea de Wildflysch Violacee
Formaţiunea de Zalha
Formaţiunea de Zelişte
Formaţiunea de Zgău
Formaţiunea de Zugăi
Formaţiunea Detritică a Hettangian-Sinemurianului Inferior (echivalentă Gresiei de Gresten)
Formaţiunea Detritică Bazală
Formaţiunea Detritică Roşie
Formaţiunea Disodilelor Inferioare
Formaţiunea Evaporitică
Formaţiunea Gresiilor Cuarţitice şi a Argilelor Refractare
Formațiunea Inferioară cu Bauxite
Formaţiunea Inferioară cu Cărbuni
Formaţiunea Loessului
Formaţiunea Marnelor Brune Bituminoase
Formaţiunea Marnelor cu Ostracode din Depresiunea Baraolt
Formaţiunea Marnelor şi Calcarelor cu Oolite Ferifere
Formaţiunea Marnelor şi Marnocalcarelor cu Harpoceratidae
Formaţiunea Marnoasă a Toarcianului
Formaţiunea Marnoasă-Calcaroasă
Formaţiunea Marnoasă-Grezoasă-Conglomeratică
Formaţiunea Menilitelor Inferioare
Formaţiunea Mixtă (Vulcanogen-Sedimentară)
Formaţiunea Productivă din Depresiunea Baraolt
Formaţiunea Roşcată
Formațiunea Roșie Inferioară
Formaţiunea Roşie Superioară
Formaţiunea Saliferă
Formaţiunea Saliferă Inferioară
Formaţiunea Saliferă Superioară a Subcarpaților
Formaţiunea Salmastră
Formaţiunea Salmastră Inferioară
Formaţiunea Sării de Tîrgu Ocna
Formaţiunea Şisturilor Vărgate
Formaţiunea Terigenă Jurasică
Formaţiunea Vărgată
Formaţiunea Vulcanitelor Sedimentate din Depresiunea Baraolt
Formaţiunea Vulcano-Sedimentară
Formaţiunea Vulcanogen-Sedimentară
Gipsul de Cireşu
Gipsul de Feschi
Gipsul de la Ivăncăuţi-Cuzlău
Gipsul de Perchiu
Gipsul de Stufu
Gipsul de Varniţa
Gipsul Inferior
Gipsurile Inferioare
Gipsurile Superioare
Gresia de Chiciu
Gresia Alb-Verzuie, Calcaroasă şi Glauconitică
Gresia cu Inoceramus schmidti
Gresia cu Otapiria
Gresia de Alba
Gresia de Almaşu
Gresia de Băhneanu
Gresia de Balomir
Gresia de Balomir
Gresia de Bălțătești
Gresia de Bididia
Gresia de Birţu
Gresia de Bogata
Gresia de Borşa
Gresia de Buştea
Gresia de Buştenari
Gresia de Condor
Gresia de Corbi
Gresia de Cotumba
Gresia de Deniz Tepe
Gresia de Dumbrava
Gresia de Dunavăţ
Gresia de Fierăstrău
Gresia de Fizeşti
Gresia de Fusaru
Gresia de Gruia
Gresia de Gura Golumbului
Gresia de Gura Văii
Gresia de Kliwa
Gresia de Livadia
Gresia de Lucăceşti
Gresia de Măciucu Berţii
Gresia de Moineşti
Gresia de Moişa
Gresia de Neagra Mică
Gresia de Padarniţa
Gresia de Păltinoasa
Gresia de Poşta
Gresia de Prisaca
Gresia de Răchitaşu
Gresia de Racoţi
Gresia de Radimna
Gresia de Secătura
Gresia de Secu
Gresia de Siriu
Gresia de Sita - Tătaru
Gresia de Strîmtura
Gresia de Tarcău
Gresia de Tarcău Inferioară
Gresia de Tarcău Superioară
Gresia de Tărcuţa
Gresia de Tihău
Gresia de Tișeşti
Gresia de Tulcea Veche
Gresia de Valea Boului
Gresia de Valea Terezia
Gresia de Var
Gresia de Vârciorova
Gresia de Voroniciu
Gresia Oolitică de Criveşti
Gresie de Măgura
Gresii Cuarţitice Albe
Gresii Cuarţitice şi Calcaroase, Calcare, Marne cu Faună Gresten
Gresii Şănţuite
Gresiile cu Asterocicline
Gresiile Cuarțoase de Smirna
Gresiile de Gărdăneasa
Gresiile de Muiereasca
Gresiile și Conglomeratele de Prislop
Gresiile și conglomeratele oligomictice
Grupul București
Grupul Carbonatat Evaporitic
Grupul Carbonatat Superior
Grupul de ”pre-Leaota”
Grupul de Buşeşti
Grupul de Carhaga
Grupul de Cluj
Grupul de Comana
Grupul de Ialomița
Grupul de Piatra Craiului (Cretacic)
Grupul Detritic Inferior
Grupul Formaţiunilor Triasice Bucovinice
Grupul Lacustru-Vulcanogen de Baraolt
Grupul Olt-Vedea
Grupul Optaşi-Cartojani
Grupul Racoţi
Haupdolomit
Holzschiefer
Jaspurile Ladinianului
Jurasicul în facies Pienin
Liasicul în Facies de Gresten
Liasicul în Facies de Hierlatz
Marmora Roşie de Moneasa
Marmura de Băiţa
Marne de Valea Bejanului
Marne şi Calcare Siltice Glauconitice
Marne, Marnocalcare şi Calcare cu Monotis salinaria
Marnele de Glogoveanu
Marnele cu Anomia
Marnele cu Briozoare
Marnele cu Cefalopode
Marnele cu Globigerine
Marnele cu Globigerine
Marnele cu Globotruncane
Marnele cu Nummulites Fabianii
Marnele cu Posidonia alpina
Marnele cu Radix
Marnele cu Spiratella
Marnele cu Spirialis
Marnele cu Spirialis din Depresiunea Transilvaniei
Marnele cu Terebratule
Marnele de Albele
Marnele de Băcăleşti-Bechet
Marnele de Beceni
Marnele de Braşov
Marnele de Brebi
Marnele de Buciumeni
Marnele de Căciulata
Marnele de Chechiş
Marnele de Crevedia
Marnele de Crivina
Marnele de Dealul Zînei
Marnele de Mortănuşa
Marnele de Olăneşti
Marnele de Poiana
Marnele de Puchov
Marnele de Tălmaciu
Marnele de Tămaşa
Marnele de tip Pucioasa
Marnele de Valea Calului
Marnele de Vaser
Marnele Inferioare cu Moluşte
Marnele Superioare cu Moluşte
Marnocalcare Vărgate de Valea Frasinului
Marnocalcarele de Lăpuşnic
Megabrecia de Bogola
Megabrecia de Cârjelari
Membrul Argilitic de Gîrliște
Membrul Calcaros al Fm. de Murguceva
Membrul Calcaros de Valea Bobdei
Membrul Calcaros de Valea Cerbului
Membrul Calcaros de Valea Şuşara
Membrul Calcaros-Argilos al Fm. de Murguceva
Membrul Conglomeratic de Dealul Budinic (al Fm. de Steierdorf)
Membrul Conglomeratic de Valea Vîrîţi (al Fm. de Sasca)
Membrul cu Cărbuni (al FM. de Ilovăţ)
Membrul cu Cărbuni (al FM. de Malovăţ)
Membrul de Adamclisi
Membrul de Alimanu (al Fm. de Cernavodă)
Membrul de Băieşti al Formațiunii de Fizeşti
Membrul de Baimaclia
Membrul de Bâlta (al Fm. de Sohodol)
Membrul de Băneasa
Membrul de Bengeşti (al FM. de Malovăţ)
Membrul de Borozel (al Fm. de Corniţel)
Membrul de Camba (al Fm. de Milcov)
Membrul de Caugagia
Membrul de Cechirgea
Membrul de Cetatea Neamţului
Membrul de Ciclova (al Fm. de Marila)
Membrul de Cireşu (al Fm. de Amara)
Membrul de Cocorova (al FM. de Malovăţ)
Membrul de Coposeni
Membrul de Cornetu (al Fm. De Sohodol)
Membrul de Cornetu Mare al Fm. de Cerna Vârf
Membrul de Cornetu Mic al Fm. de Cerna Vârf
Membrul de Coroi (al Fm. de Valea Dreptului)
Membrul de Cruşovăţ (al Fm. de Petnic)
Membrul de Cuptoare (al Fm. de Petnic)
Membrul de Dâncu
Membrul de Dara ( al Fm. de Tătaru)
Membrul de Dealul Sasului
Membrul de Dobreşti
Membrul de Doman
Membrul de Drăcsineşti (al Fm. Rădmăneşti)
Membrul de Dragosela (al Fm. de Sirinia)
Membrul de Dunărea (al Fm. de Amara)
Membrul de Feleac
Membrul de Furcil
Membrul de Gara Tîrguşor
Membrul de Gura Dimienii (al Fm. De Milcov)
Membrul de Hinog (al Fm. de Cernavodă)
Membrul de Istriţa (al Fm de Tătaru)
Membrul de Izvoarele
Membrul de Lazu (al FM. de Malovăţ)
Membrul de Lipniţa
Membrul de Luminiţa
Membrul de Luncile (al Fm. De Milcov)
Membrul de Lupac
Membrul de Lupacu Bătrân
Membrul de Mândrişag (al Fm. de Marila)
Membrul de Măneasa (al Fm. de Cernişoara)
Membrul de Medgidia (al Fm. de Cernavodă)
Membrul de Moreni (al FM. de Craiova)
Membrul de Muchia (al Fm. de Fizeşti)
Membrul de Munteana (al Fm. de Sirinia)
Membrul de Ohaba-Ponor (al Fm. de Valea Dreptului)
Membrul de Omerşnic al Fm. de Cioaca Borii
Membrul de Ostrov
Membrul de Paltina (al Fm. de Cernişoara)
Membrul de Pănătău (al FM. de Ilovăţ)
Membrul de Pârâul Morilor al Fm. de Şviniţa
Membrul de Pârâul Pietrei
Membrul de Pârâul Sărat (al Fm.de Milcov şi de Tătaru)
Membrul de Pârâul Ţiganilor al Fm. de Şviniţa
Membrul de Petroşnita-Bela Reca
Membrul de Piatra
Membrul de Plaiul Şirnei (al Fm. de Comarnic)
Membrul de Poarta Albă
Membrul de Pregheda al Fm. de Cioaca Borii
Membrul de Râşnov (al Fm. de Ţara Bîrsei)
Membrul de Rîmnic (al Fm de Milcov)
Membrul de Şipotele
Membrul de Sirtorman
Membrul de Slatina (al Fm. de Valea Dreptului)
Membrul de Tătaru (al Fm. de Călugăreni)
Membrul de Temeneacia al Fm. de Şviniţa
Membrul de Ţibrinu
Membrul de Tohanul Vechi (al Fm. de Ţara Bîrsei)
Membrul de Trenu (al Fm. De Milcov)
Membrul de Valea Boerească (al FM. de Malovăţ)
Membrul de Valea Brebina (al Fm. de Ţara Bîrsei)
Membrul de Valea Budureasca (al FM. de Craiova)
Membrul de Valea Călugărului (al FM. de Malovăţ)
Membrul de Valea Caselor (al Fm. de Ţara Bîrsei)
Membrul de Valea Cuţilor
Membrul de Valea Ghimbavului (al Fm. de Ţara Bîrsei)
Membrul de Valea Lindinei al Fm. de Plopa
Membrul de Valea lui Cernat (al Fm.de Milcov şi de Tătaru)
Membrul de Valea Muierii
Membrul de Valea Muşiţei (al Fm. de Comarnic)
Membrul de Valea Olteţului (al Fm. de Sohodol)
Membrul de Valea Părului (al Fm. de Valea Dreptului)
Membrul de Valea Salciei (al Fm. de Călugăreni)
Membrul de Văratec (al Fm. de Fizeşti)
Membrul de Vederoasa
Membrul de Visterna
Membrul de Zăvoaia (al Fm. de Amara)
Membrul Dolomitic de Dealul Redut, al Fm. de Sasca
Membrul Grezos de Lișava
Membrul Inferior al Formațiunii de Dunăre
Membrul Inferior Salmastru cu Marne, Gresii şi Intercalaţii de Cărbuni
Membrul Superior al Formațiunii de Dunăre
Membrul Superior Marin cu Gresii
Menilitele Inferioare şi Marnele Brune Bituminoase
Menilitele Superioare
Menilitele Terminale
Metaconglomeratele de Coada Oslei
Microruditele de Dealu Mare
Molasa de Bârsăneşti
Molasa de Doftana
Molasa Miocen Inferioară
Molasa Roşie Inferioară
Nisipul de Miorcani
Nisipurile de Alunu
Nisipurile de Argetoaia
Nisipurile de Bârnova
Nisipurile de Belfir
Nisipurile de Credinţa
Nisipurile de Hîrtop
Nisipurile de Horuza
Nisipurile de Humosu
Nisipurile de Iarăş
Nisipurile de Mostiştea
Nisipurile de Poiana
Nisipurile de Sticlăria-Sîngeap
Nisipurile de Văleni
Nisipurile de Zăvalu
Nisipurile și Conglomeratele de Ivancăuți
Nisipurile și Gresiile de Şcheia
Nisipurile și Gresiile de Lespezi-Tudora
Nivelele cu Scutella
Nivelul Bertea
Nivelul calcaro-grezos cu Serpula
Nivelul cu Amussiopecten burdigalensis
Nivelul cu Chlamys gigas
Nivelul cu Crassostrea bersonensis
Nivelul cu Crassostrea cyathula
Nivelul cu Crassostrea orientalis
Nivelul cu Crassostrea transsilvanica
Nivelul cu Nucula comta
Nivelul cu Pycnodonte callifera
Nivelul cu Pycnodonte gigantica
Nivelul cu Sokolowia buhsii
Nivelul de Asodul Mare
Nivelul Gresiilor Oolitice de Burdujeni
Nivelul Superior de Conglomerate
Oberhätkalk
Oolitul de Hârlău
Oolitul de Hărmăneşti
Orizontul 1 (bazal)
Orizontul 2 (productiv inferior)
Orizontul 3 (mijlociu)
Orizontul 4 (productiv superior)
Orizontul 5 (terminal)
Orizontul Argilelor Cenuşii
Orizontul Argilo-Calcaros de Teascu
Orizontul Argilos cu Cărbuni
Orizontul Argilos-Grezos de Beiu
Orizontul Bazal al Gresiei de Fusaru
Orizontul Bazal al Gresiei de Tarcău
Orizontul Bazal de Calcare Glauconitice
Orizontul Calcarelor cu Accidente Silicioase (al Stratelor de Sărata)
Orizontul Calcarelor Marnoase cu Noduli Silicioşi
Orizontul Calcaro-Grezos de Burdujeni
Orizontul Calcaro-Grezos Oolitic de Brăteşti
Orizontul Calcaro-Grezos Oolitic Hîrtop I
Orizontul calcaro-grezos Pătrăuţi I
Orizontul calcaro-grezos Pătrăuţi II
Orizontul Calcarului Grosier Inferior
Orizontul Calcarului Grosier Superior
Orizontul Conglomeratic
Orizontul Conglomeratic (din Bazinul Vidra)
Orizontul Continental-Lacustru din Depresiunea Baraolt
Orizontul cu Congeria novorossica
Orizontul cu Corbule Mici
Orizontul cu Depozite de Sare
Orizontul cu Lidiene (al Stratelor de Sărata)
Orizontul cu Nisipuri şi Pietrişuri din Depresiunea Bilbor
Orizontul cu Nisipuri şi Pietrişuri Feruginoase din Depresiunea Baraolt
Orizontul cu Nummulites perforatus
Orizontul de Chiriacu
Orizontul de Turnu
Orizontul Gresiilor cu Actaeonella şi Calcarelor cu Hippuriţi
Orizontul Gresiilor Silicioase cu Glauconit (al Seriei Şisturilor Negre)
Orizontul Grezos Arghira II
Orizontul Grezos Hîrtop III-Nigoteşti
Orizontul Grezos Lumaşelic Arghira I
Orizontul Grezos-Nisipos de Curmătura
Orizontul inferior
Orizontul Inferior cu Brachiopode
Orizontul inferior de gresii şi conglomerate
Orizontul inferior marno-argilos
Orizontul Marnelor Cenuşii (din Bazinul Vidra)
Orizontul Marnelor Cenuşii Negricioase
Orizontul Marnelor Cenuşii Nisipoase
Orizontul Marnelor Cenuşii şi Gresiilor Muscovitice
Orizontul Marnelor cu Inocerami
Orizontul Marnocalcarelor Verzi
Orizontul Marnos cu Spirialis
Orizontul Marnos din Țara Bîrsei
Orizontul Nisipos din Ţara Bîrsei
Orizontul Nisipurilor de Mingir
Orizontul Nisipurilor şi Pietrişurilor din Depresiunea Zarandului
Orizontul Oolitic Hîrtop II
Orizontul Productiv din Depresiunea Brașovului
Orizontul Roşu
Orizontul Şistos - Calcaros (al Stratelor de Sărata)
Orizontul Şistos al Gresiei de Fusaru
Orizontul Şistos cu Lidiene (al Seriei Şisturilor Negre)
Orizontul Şistos cu Sferosiderite (al Seriei Şisturilor Negre)
Orizontul Şisturilor Argiloase cu Radiolari
Orizontul superior de conglomerate
Orizontul superior marno-argilos
Orizontul Tufurilor cu Globigerine
Pietrişul de Ploştina
Pietrişuri de Poiana-Nicoreşti
Pietrişurile de Almaşul Mare
Pietrişurile de Bălăbăneşti
Pietrişurile de Izvorul Bârzii
Pietrişurile de Tetoiu
Piroclastite andezitice
Pliocenul Nedivizat din Depresiunea Brașovului
Red Beds
Riolitul de Consul
Saliferul Inferior
Saliferul Superior
Secvența Vulcano-Sedimentară Andezitică
Secvenţa Vulcano-Sedimentară Bazaltică Superioară
Seria Argilelor Vărgate Inferioare
Seria Argilelor Vărgate Superioare
Seria Bucovinică din Munţii Maramureşului
Seria Calcaroasă Recifală
Seria de Bobu
Seria de Dumbrăvioara
Seria de Groşi
Seria de Iacobeni-Maramureş
Seria de Macla
Seria de Teleajen
Seria Detritică
Seria Detritică Barremian-Albiană
Seria Flişului Curbicortical
Seria Inframenilitică
Seria Marină Inferioară
Seria Marină Superioară
Seria Menilitică
Seria Neagră a Liasicului
Seria Şisturilor Negre
Seria Verde
Seria Wildflyschului Negru
Sfânta Tephra
Şisturile cu Radiolari din Depresiunea Transilvaniei
Şisturile de Campil
Şisturile de Jaslo
Şisturile de Peştiş
Şisturile Disodilice Inferioare
Şisturile Disodilice Superioare
Şisturile Vărgate
Spilitele de Başpunar
Strate de Apold
Strate de Babele
Strate de Barboşi
Strate de Bogîltin
Strate de Boiuţ
Strate de Bota
Strate de Brădeşti
Strate de Buituri
Strate de Cinciş
Strate de Ciumărna
Strate de Ciumîrna
Strate de Copăceni-Tureni
Strate de Dobîrca
Strate de Feneş Inferioare
Strate de Feneş Superioare
Strate de Frasin
Strate de Frăteşti
Strate de Guşteriţa
Strate de Hida
Strate de Josani
Strate de Lespezi
Strate de Lopadea
Strate de Meteş
Strate de Moşnic
Strate de Obârşia Izbucului
Strate de Ohaba
Strate de Pârâul Mogoș
Strate de Petrosu
Strate de Petrova
Strate de Pîrîul Izvorului
Strate de Pucioasa
Strate de Rîmeţi
Strate de Săcădate
Strate de Soharu
Strate de Şoimuş-Buceava
Strate de Şopot
Strate de Strigoiu
Strate de Târgu Ocna
Strate de Tissalo
Strate de Toroclej
Strate de Trebiş
Strate de Tuluceşti
Strate de Valea Boierească
Strate de Valea Găina
Strate de Valea Povernei
Strate de Vinderelu
Strate de Vingard
Strate de Vîrfu Rădăcinii
Strate de Zamoniţa
Stratele de Tisaru
Stratele cu Angustiloba
Stratele cu Aptychus din Munții Apuseni
Stratele cu Aptychus din Sinclinalul Hăghimaș
Stratele cu Aspidoceras acanthicum din Carpații Orientali
Stratele cu Cryptomactra din Depresiunea Getică
Stratele cu Dosinia
Stratele cu Hieroglife
Stratele cu Jaspuri
Stratele cu Labyrinthum şi Turritella
Stratele cu Leptanodonta
Stratele cu Olcostephanus
Stratele cu Pachydacna
Stratele cu Paradacna abichi
Stratele cu Prosodacna ex gr. littoralis
Stratele cu Subtrigona
Stratele cu Unio wetzleri
Stratele de Antal
Stratele de Ardeluţa
Stratele de Arjana
Stratele de Azuga
Stratele de Babşa
Stratele de Bălţata
Stratele de Bazna
Stratele de Bigăr
Stratele de Bisericani
Stratele de Bistra
Stratele de Bobîlna
Stratele de Borzeşti
Stratele de Bozeş
Stratele de Brădet
Stratele de Bucerdea
Stratele de Bumbeşti-Jiu
Stratele de Căbeşti
Stratele de Cândești
Stratele de Căpuş
Stratele de Caşin
Stratele de Caşin Inferioare
Stratele de Caşin Medii
Stratele de Caşin Superioare
Stratele de Cetate
Stratele de Chechiş
Stratele de Cîmpie
Stratele de Cîmpie din Depresiunea Hațegului
Stratele de Ciunget
Stratele de Cluj
Stratele de Codru
Stratele de Comarnic din Pânza de Ceahlău
Stratele de Comarnic din Unitatea de Severin
Stratele de Copăceni
Stratele de Coroiu
Stratele de Coruş
Stratele de Coștei
Stratele de Coşuri
Stratele de Coteneşti
Stratele de Cubleşu
Stratele de Curechiu
Stratele de Cuzăplac
Stratele de Dalboşeţ
Stratele de Dealu Cotului
Stratele de Deva
Stratele de Dîmbu Trifului
Stratele de Dîncu - Tămaşa
Stratele de Drăceni
Stratele de Ecleja
Stratele de Fornădia
Stratele de Frătești
Stratele de Găineşti
Stratele de Geoagiu
Stratele de Giurgiu-Ghelinţa
Stratele de Gostila
Stratele de Gura Văii
Stratele de Hangu Inferioare
Stratele de Hangu Superioare
Stratele de Hoia
Stratele de Homorâciu
Stratele de Horgazu
Stratele de Iuta
Stratele de Klaus
Stratele de Kössen
Stratele de Lepşa
Stratele de Leşunţ
Stratele de Lingureşti
Stratele de Lupchianu
Stratele de Lupoaia
Stratele de Măgura
Stratele de Măluşteni-Bereşti
Stratele de Mesteacănu-Bogdana
Stratele de Milcov
Stratele de Piatra Albă (din Membrul de Munteana)
Stratele de Piatra Lungă (din Membrul de Munteana)
Stratele de Piatra Uscată
Stratele de Pleşcoi
Stratele de Plopu
Stratele de Podu Secu
Stratele de Poiana Uzului
Stratele de Ponor
Stratele de Pucioasa
Stratele de Putna
Stratele de Rohia
Stratele de Salva
Stratele de Sărata
Stratele de Scăriţa
Stratele de Sebeş
Stratele de Silvaş
Stratele de Sinaia
Stratele de Sîncraiu Almaşului
Stratele de Sînmihai
Stratele de Solca
Stratele de Someş
Stratele de Stejăra
Stratele de Streiu
Stratele de Strujinoasa
Stratele de Sutor
Stratele de Târgu Ocna
Stratele de Ticu
Stratele de Tisaru, sensu Dumitrescu, 1952
Stratele de Topoliţa
Stratele de Uzunu
Stratele de Valea Agrişului
Stratele de Valea Almaşului
Stratele de Valea Carelor
Stratele de Valea Catrinei
Stratele de Valea Cetea
Stratele de Valea Devae
Stratele de Valea Dosului
Stratele de Valea Lăpuşului
Stratele de Valea Lăştiorului
Stratele de Valea lui Paul
Stratele de Valea Morii
Stratele de Valea Neagră
Stratele de Vima
Stratele de Viţeu
Stratele de Werfen
Stratele de Zimbor
Süsswasserbank
Tithonic-Neocomian din Mţii Hăghimaş
Tuf Dacitic de Rîciu
Tuf Dacitic inferior
Tuf de Balda
Tuf de Chesău-Legii
Tuful Dacitic de Bozediu
Tuful Dacitic de Sărmăşel
Tuful de Bazna
Tuful de Borşa
Tuful de Buneşti
Tuful de Butucari
Tuful de Caţa
Tuful de Chilioara
Tuful de Coaş
Tuful de Darasca
Tuful de Dej
Tuful de Dej
Tuful de Dej din Maramureș
Tuful de Ernei - Icland - Cotuş
Tuful de Falcău
Tuful de Gădălin
Tuful de Ghiriş
Tuful de Hădăreni
Tuful de Hudeşti
Tuful de Iclod
Tuful de Ighiş
Tuful de Perşani
Tuful de Racoviţa
Tuful de Remeţi
Tuful de Șincai
Tuful de Slănic
Tuful de Slatina
Tuful de Şugatag
Tuful de Tălmaci
Tuful de Teleac
Tuful de Totoi
Tuful de Unguraş
Tuful de Valea Chioarului-Benesat
Tufuri de Vorumloc
Urgo-Apţian
Urgonian