Formaţiunea de Nalbant

Descarca / Imprima

1.  Statutul numelui: Acceptat.

2.  Unitatea de rang superior în care se încadrează (i); Subdiviziuni (ii); Unitatea structurală (iii): (ii) Formaţiunea are în alcătuire membrii : Megabrecia de Bogola, Gresia de Bididia, Gresia de Alba, Gresia cu Otapiria, Gresia de Poşta, Gresia de Deniz Tepe, Gresia de Dunavăţ. Numai în zona Faliei Peceneaga-Camena această formaţiune intră în componenţa Complexului de Cârjelari-Ceamurlia; (iii) Dobrogea de Nord.

Această fişă este destinată descrierii faciesului caracteristic, cel mai răspândit al Formaţiunii de Nalbant. Membrii formaţiunii sunt descrişi în fişe separate.

3.  Vârsta: Tuvalian-?Oxfordian (Baltres, în Baltres et al., 1998a, p. 34-35;  Baltres et Antonescu, 1998, p. 21-22).

4.  Sinonimie: : “Gresiile şi argilele şistoase triaso-liasice” (Murgoci, 1914, p. 409); “Strate de Nalbant” (Atanasiu, 1940, p. 42; Mutihac, 1963, p. 63; Mirăuţă et Mirăuţă, 1962b, p. 134; 1964, p. 349); “Flişul neotriasic” (Mutihac, 1964, p. 237); “Stratele de Nalbant” (Patrulius et al., 1974, p. 85 şi pe harta “Schiţă geologică cu răspândirea depozitelor jurasice”, sc. 1:200.000 din acelaşi raport; Mirăuţă et al., 1986, p. 30); “Fm de Aiorman – fliş grezo-argilos” (Grădinaru, 1981, fig. 1 la pag. 91, nom. nud.); “Aiorman Formation” (Grădinaru, 1984, p. 65, fig. 6, nom. nud.; Grădinaru et al., 1995, p. 33); “Aiorman Fm” (Grădinaru, 1993, nepaginat); “Cârjelari Formation” (Grădinaru, 1984, fig. 6) (partea de sub calcare, din profilul văii Omurlar, la Cârjelari); “Cârjelari Fm” (Grădinaru, 1988, fig. 2) (partea de sub calcare, din profilul văii Omurlar, la Cârjelari); “Nalbant Beds” (Grădinaru, 1984, fig.2; 1993, nepaginat; 2000, p. 31; Grădinaru et al., 1995, p. 51); “Movila Goală Formation” (Grădinaru, 1984, fig. 6, nom. nud.); “Movila Goală Fm” (Grădinaru, 1988, p. 99 şi fig. 2); “La Formation de Nalbant” (Baltres în Antonescu et Baltres, 1998, p. 159); “Formaţiunea de Nalbant” (Baltres, 2003, p. 66).

5.  Localitatea tip (i); Răspândire geografică (ii): (i) Satul Nalbant, Jud. Tulcea, vâlcica din centrul satului, la sud de cotul larg pe care îl desenează şoseaua. Coordonate Gauss-Krüger: X= 5627.225; Y= 4991.600; (ii) Alte arii de aflorare şi date din lucrări miniere, în Baltres et  Antonescu (1998, p. 17-21). Prima hartă care consemnează existenţa Formaţiunii de Nalbant la localitatea tip este “Schiţă geologică cu răspândirea depozitelor jurasice” şi “ Harta geologică a Dobrogei de Nord”, scara 1:200,000, ambele însoţind raportul Patrulius et al. (1974). Formaţiunea de Nalbant din apropierea Faliei Peceneaga-Camena înglobează variate blocuri exotice împreună cu care ia parte la constituirea Complexului de Cârjelari-Ceamurlia (Baltres, în Baltres et Antonescu, 1998, p. 35-36); Harta geologică, 1: 200,000, foaia 38-Tulcea, carourile a2, a3, a4, b2, b3, c2, c3, c4 (Mirăuţă et al., 1967; 1968); Harta geologică, 1: 50,000, foile 134b-Niculiţel (Savu et al., 1988); 134d-Priopcea (Seghedi et al., 1988); 135a+135c-Somova+Cataloi (Baltres et al., 2016); 135b+135d-Tulcea+Agighiol (Baltres et al., 2014); 152b-Cârjelari; (Szasz et al., 2012), 153a-Babadag (Szasz et al., 1981; 2018), 153b-Sarichioi (Baltres et al., 2012).

6.  Secţiunea tip (i); Variaţii de facies (ii): La localitatea tip aflorează, pe circa 100 m grosime, alternanţe de lutite negre şi gresii, prinse în cute sinforme şi antiforme. Gresiile, de 1-15 cm grosime, sunt cenuşii-verzui, sticloase, sunt gradate şi prezintă variate structuri caracteristice turbiditelor (Baltres, 1999, p. 11-15). Lutitele negre, fisile, au 10-20 cm grosime. Componenta lutitică este dominantă. Ei i se datoresc extinsele deformări plastice ale stivei de la localitatea tip. La Nalbant nu sunt cunoscute raporturile Formaţiunii de Nalbant cu alte formaţiuni. Raportate la clasificarea Walker et Mutti (1973, p. 129-134) turbiditele Formaţiunii de Nalbant aparţin faciesurilor B1, B2, C, D şi G. In alcătuirea membrilor formaţiunii intră şi turbidite groase (30-100 cm), relativ rare, dar cele mai frecvente sunt acelea de 10-30 cm grosime.

7.  Referinţa tip (i); Alte referinţe (ii): (i) Atanasiu (1940, p. 42); Baltres (op. cit., 2003, p. 66-67).

8. Limite: Limita inferioară, de tranziţie spre Formaţiunea de Cataloi, este cunoscută în forajul 69.803-Nalbant (Baltres în Baltres et al., 1989, p. 106, 113). Nu se cunosc raporturile stratigrafice cu formaţiuni mai noi.

9. Conţinut fosil (i); Consideraţii biostratigrafice (ii): (i) Speciile de Halobia identificate în baza formaţiunii arată că sedimentarea acesteia a început în Tuvalian (V. fişa Gresia de Alba). Se cunosc de asemenea faune noriene cu Halobia norica Mojs. Asociaţiile palinologice indică faptul că formaţiunea s-a sedimentat până în Jurasicul superior (Callovian-?Oxfordian) (Antonescu, în Baltres et Antonescu, op. cit., p. 55-61; Antonescu et Baltres, op. cit., p. 168-175).

10. Mediul depoziţional: Caracterul complex al faciesurilor formaţiunii arată că aceasta s-a sedimentat în domeniul marin de adâncime, esenţial prin procese gravitaţionale (V. interpretările date diferiţilor membri ai formaţiunii, în fişele dedicate acestora). Mediul depoziţional în care s-au acumulat faciesurile de Nalbant era reprezentat de pantele submarine rezultate în urma falierii crustei continentale, şi a fost persistent în timp geologic.

11. Corelări:

Literatura citată

Antonescu E., Baltres A., 1998, Palynostratigraphie de la Formation de Nalbant  (Trias-Jurassique) de la Dobrogea du Nord et des formations jurassiques du sous-sol du Delta du Danube (Plate-forme Scythienne). Geo-Eco-Marina, 3, Bucureşti, 159-187.

Atanasiu I., 1940, Privire generală aspra geologiei Dobrogei. Lucr. Soc. Geogr. D. Cantemir, 3, Iaşi, 89 p.

Baltres A., 1999, Studii biostratigrafice asupra depozitelor mezozoice şi neozoice din România. Stratigrafia depozitelor triasice şi jurasic inferioare din Dobrogea de Nord. Raport Fond Geologic I.G.R.

Baltres A., 2003, Unităţile litostratigrafice mezozoice, pre-Cenomaniene din Dobrogea de Nord (partea I). Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 48, 49-90.

Baltres A., Seghedi A., Mirăuţă Elena, Stanciu L., Seghedi I., Niţoi Eugenia, Dobrescu Anca, Codarcea Venera, Gheorghian Doina, Bratosin Irina, Grădinaru E., 1989, Studiul lito şi biostratigrafic al formaţiunilor mezozoice şi paleozoice traversate de forajele noi executate în zona Tulcea (Dobrogea de Nord). Partea a II-a. Raport Fond Geologic I.G.R.

Baltres A., Antonescu E., 1998, Studii biostratigrafice asupra depozitelor mezozoice şi neogene din România. Stratigrafia depozitelor triasice şi jurasic inferioare din Dobrogea de Nord. Raport Fond Geologic I.G.R.

Baltres A., Mirăuţă Elena, Stanciu L., 1998a, Studii biostratigrafice asupra depozitelor mezozoice şi neogene din România. Stratigrafia depozitelor triasice şi jurasic inferioare din Dobrogea de Nord. Raport Fond Geologic I.G.R.

Baltres A., Mirăuţă Elena, Szasz L., 2012, Harta geologică a României, scara 1: 50,000, foaia 153b-Sarichioi.

Baltres A., Mirăuţă Elena, Panin N., Ghenea C., 2014, Harta geologică a României, scara 1: 50,000, foaia 135b+d -Tulcea + Agighiol.

Baltres A., Mirăuţă Elena, Panin N., Ghenea C., Ghenea Ana,  2016, Harta geologică a României, scara 1: 50,000, foaia 135a+c, Somova+Cataloi.

Grădinaru, E., 1981, Rocile sedimentare şi vulcanitele acide şi bazice ale Jurasicului superior (Oxfordian) din zona Camena (Dobrogea de Nord). An. Univ. Buc., 30, Bucureşti, 89-110.

Grădinaru, E., 1984, Jurassic rocks of North Dobrogea. A depositional-tectonic approach. ). Rev. roum. géol., géoph., géog., Géol., 28, Bucureşti, 61-72.

Grădinaru, E., 1988, Jurassic sedimentary rocks and bimodal volcanics of the Cârjelari-Camena outcrop belt: Evidence for a transtensile regime of the Peceneaga-Camena Fault. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 33, Stud. Cerc. Geol., 33, 97-121.

Grădinaru, E., 1993, Mesozoic rocks in Central and North Dobrogea: An overview. Intl. Geol. Correl. Prog. IGCP, Project 343, Bucharest, nepaginat.

Grădinaru, E., Seghedi, A., Oaie, G., Rădan, S., 1995, Field-trip in Central and North Dobrogea: Description of itinerary and stops. In: Field guidebook Central and North Dobrogea, Romania. IGCP Project No 369, Comparative Evolution of Peri Tethyan Rift Basins, Bucharest, 29-75.

Mirăuţă, O., Mirăuţă, Elena, 1962b, Paleozoicul din partea de sud a Munţilor Măcin (Regiunea Cerna-Hamcearca). D. S. Inst. Geol., 46, Bucureşti, 129-139.

Mirăuţă O., Mirăuţă Elena, 1964, Cretacicul superior şi fundamentul Bazinului Babadag (Dobrogea). AN, 33,  Bucureşti, 343-375.

Mirăuţă Elena, Baltres A., Boştinescu S., Codarcea Venera,  Ghenea Ana, Ghenea C.,Gheorghian Doina, Gridan T., Iordan Magdalena, Mantea G., Niţoi Eugenia, Savu H., Seghedi A., Seghedi I., Szakács A., Ştefănescu M., Visarion Adina, 1986, Elaborarea hărţilor naţionale geologice, geofizice, metalogenetice, hidrogeologice. Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 135c- Cataloi (definitivă). Raport Fond Geologic I.G.R.

Mirăuţă Elena, Panin N., Savu H., Ghenea C., Baltres A., 1988, Harta geologică a României, scara 1: 50,000, foaia  153a-Somova. Raport Fond Geologic I.G.R.

Mirăuţă Orest, Mutihac Vasile, Bandrabur Toderiţă, Dragulescu Adela, 1967,  Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 38-Tulcea.

Mirăuţă Orest, Mutihac Vasile, Bandrabur Toderiţă, 1968, Harta geologică a României, 1: 200,000, foaia 38-Tulcea. Notă explicativă.  Inst. Geol., Bucureşti..

Murgoci G.M., 1914, Cercetări geologice în Dobrogea nordică, cu privire specială la rocele paleozoice şi eruptive. AN,  5, 2, Bucureşti, 307-494.

Mutihac V., 1963, Stratigrafia Triasicului şi raporturile acestuia cu Jurasicul în aria orogenului hercinic-chimeric dobrogean. Congr. V Asoc. Geol. Carpato-Balcan., III/2 – Comunicări ştiinţifice, Secţia 2: Stratigrafie, Bucureşti, 59-65.

Mutihac V., 1964, Zona Tulcea şi poziţia acesteia în cadrul structural al Dobrogei. AN, 34, 1,  215-253.

Patrulius, D., Mirăuţă, Elena, Iordan, Magdalena, Baltres, A., Ţicleanu, N., 1974, Sinteza stratigrafică şi structurală a Dobrogei de Nord. II. Formaţiunile mezozoice. Raport Fond Geologic I.G.R.

Savu, H., Ghenea, C., Ghenea, Ana, Mirăuţă, Elena, Seghedi, Antoneta, Panin, N., 1988, Harta geologică a României, scara 1: 50,000, foaia  134b-Niculiţel.

Szasz L., Mirăuţă Elena, Mureşan M., 1981, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 153a-Babadag.

Seghedi Antoneta, Mirăuţă Elena, Szász L., Ghenea Ana, Ghenea C., Seghedi I., Szakács A., Savu H., Rădan S., 1988, Harta geologică a României,  scara 1:50,000, foaia  134d- Priopcea.

Szasz L., Mureşan M., Seghedi A., Oaie I., Baltres A., Lupu M., Ştefan A., Roşu E., Întorsureanu I., Ghenea C., 2012, Harta geologică a României, scara 1: 50,000, foaia152b-Cârjelari.

Szasz L., Baltres A., Mirăuţă Elena, Mureşan M., Mihăilescu N., Ghenea C., 2018, Harta geologică a României, scara 1: 50,000, foaia 153a-Babadag.

 

SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:200.000
50 KM D E P R E S I U N O E A P A N N N I C Ă PLATFORMA MOLDOVENEASC Ă PLATF. SCITIC Ă PROMONT. NORD- DOBROGEAN DOBROGEA DE NORD DOBROGEA CENTRAL Ă DOBROGEA DE SUD (Depres. Predobrogean ă) P L A T F O R M A M O E C S I Ă GETIC Ă I N T E R N Ă D E P R E S U I N E A A V A N F O S A A E V S A R N A E O N F X T Ă A V A N F O S A X E T E R N Ă P S U Â B N Z A C A R P A T I C Ă F S L I L U E X R T E N Z O N A T C R I S A L I N Ă O - M E Z O Z O I C M U N Ţ I I A P U S E N I DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI M. C ălimani M. Harghita M. Gurghiu C A P R A Ţ M I I R I E D I O N A L I F L S I U L T R A N S C A R P A T I C M. Gut ăi DELTA DUN ĂRII F U L L I S I N T E R N (Depres. Predobrogean ă) Boto ani ş R d u i ă ă ţ Suceava Iasi Tg. Neam ţ Ptra. Neam ţ Gura Humorului Campulung Roman Bac u ă Barlad Tecuci Focsani Gala i ţ Br ila ă M cin ă Tulcea Babadag Constan a ţ Mangalia Cernavod ă Fete ti ş C l ra i ă ă ş Ţă ă nd rei Slobozia Olteni a ţ BUCURE TI Ş Urziceni Mizil Buz u ă Ploiesti C mpina â Targoviste C mpulung â C. De Arges Pitesti R. Valcea Giurgiu Alexandria Ro iori ş T. Magurele Corabia Caracal Bals Craiova Bailesti Calafat Tr. Severin Orsova Mold. Noua Oravita Anina Caransebes Buzias Lugoj Timisoara Arad Lipova Zarand Salonta Beius Stei Vascau Borod Oradea Zalau Satu Mare Baia Mare Sighet Vi eu ş R zoare ă N s ud ă ă Dej Bistri a ţ Colibita Bicaz Ditrau Gheorgheni Sovata M. Ciuc Odorhei Baraolt Tg. Secuiesc Covasna Sf. Gheorghe Persani Brasov Sinaia F g ra ă ă ş Sibiu Alba Iulia Petrosani Deva Hunedoara Media ş Sighi oara ş Ocna Mure ş Tg. Mure ş Turda Huedin Cluj Reghin Deda Com nesti ă B. Sl nic ă One ti ş Ca in ş Tulnici Rm. S rat ă Tismana Tg. Jiu Slatina Hârşova Jibou Brad Vatra Dornei Olăneşti Ş Topli ţa ; 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 12 16 22 21 20 18 19 17 14 8 15 9 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 b1 b2 c1 c2 d1 d2 d3 a4 b3 b4 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b3 b4 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b2 b3 b4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c3 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 CAROIAJUL ĂRȚII GEOLOGICE 1: 200,000 SUPRAPUS ĂŢILOR TECTONICE ALE ROMÂNIEI H UNIT DENUMIREA FOILOR H ĂRȚII GEOLOGICE SCARA 1: 200,000 1-DARABANI 2- SATU MARE 3- BAIA MARE 4- VIȘEU 5- RUDĂUȚI 6- SUCEAVA 7- ȘTEFĂNEȘTI 8- ORADEA 9- ȘIMLEUL SILVANIEI 10- CLUJ 11- BISTRIȚA 12- TOPLIȚA 13- PIATRA NEAMȚ 14- IAȘI 15- SÎNNICOLAUL MARE 16- ARAD 17- BRAD 18- TURDA 19- TÎRGU MUREȘ 20- ODORHEI 21- BACĂU 22- BÎRLAD 23- JIMBOLIA 24- TIMIȘOARA 25- DEVA 26- ORĂȘTIE 27- SIBIU 28- BRAȘOV 29- COVASNA 30- FOCȘANI 31- REȘIȚA 32- BAIA DE ARAMĂ 33- TÎRGU-JIU 34- PITEȘTI 35- TÎRGOVIȘTE 36- PLOIEȘTI 37- BRĂILA 38- TULCEA 39- SULINA 40- TURNU-SEVERIN 41- CRAIOVA 42- SLATINA 43- NEAJLOV 44- BUCUREȘTI 45- CĂLĂRAȘI 46- CONSTANȚA 47- BECHET 48- TURNU-MĂGURELE 49- GIURGIU 50- MANGALIA 1. Depresiunea Silvaniei 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Depresiunea Oa şului Depresiunea Dornei Depresiunea l Gheorgheni Depresiunea ăneşti Com Depresiunea l Ciucului Depresiunea șovului Bra Depresiunea şti Brezoi-Tite Depresiunea şani Petro Depresiunea şului Mure Depresiunea şova Bahna-Or Depresiunea şova Cara Depresiunea ţa Sichevi Depresiunea Bozovici-Nera Depresiunea ş-Mehadia Caransebe Depresiunea ă Rusca Montan Depresiunea ţegului Ha Depresiunea şul Mare Zlatna-Alma Depresiunea ăcărâmb Brad-S Depresiunea Zarandului Depresiunea şului Beiu Depresiunea Borodului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Depresiunea Silvaniei
2. Depresiunea Borodului
3. Depresiunea Beiușului
4. Depresiunea Zarandului
5. Depresiunea Brad-Săcărâmb
6. Depresiunea Zlatna-Almașul Mare
7. Depresiunea Hațegului
8. Depresiunea Rusca Montană
9. Depresiunea Caransebeș-Mehadia
10. Depresiunea Bozovici-Nera
11. Depresiunea Sichevița
12. Depresiunea Carașova
13. Depresiunea Bahna-Orșova
14. Depresiunea Mureșului
15. Depresiunea Petroșani
16. Depresiunea Brezoi-Titești
17. Depresiunea Brașovului
18. Depresiunea Ciucului
19. Depresiunea Comănești
20. Depresiunea Gheorgheni
21. Depresiunea Dornei
22. Depresiunea Oașului
DENUMIREA FOILOR HĂRȚII GEOLOGICE SCARA1:200.000
1. DARABANI
2. SATU MARE
3. BAIA MARE
4. VIȘEU
5. RĂDĂUȚI
6. SUCEAVA
7. ȘTEFĂNEȘTI
8. ORADEA
9. ȘIMLEUL SILVANIEI
10. CLUJ
11. BISTRIȚA
12. TOPLIȚA
13. PIATRA NEAMȚ
14. IAȘI
15. SÎNNICOLAUL MARE
16. ARAD
17. BRAD
18. TURDA
19. TÎRGU MUREȘ
20. ODORHEI
21. BACĂU
22. BÎRLAD
23. JIMBOLIA
24. TIMIȘOARA
25. DEVA
26. ORĂȘTIE
27. SIBIU
28. BRAȘOV
29. COVASNA
30. FOCȘANI
31. REȘIȚA
32. BAIA DE ARAMĂ
33. TÎRGU-JIU
34. PITEȘTI
35. TÎRGOVIȘTE
36. PLOIEȘTI
37. BRĂILA
38. TULCEA
39. SULINA
40. TURNU-SEVERIN
41. CRAIOVA
42. SLATINA
43. NEAJLOV
44. BUCUREȘTI
45. CĂLĂRAȘI
46. CONSTANȚA
47. BECHET
48. TURNU-MĂGURELE
49. GIURGIU
50. MANGALIA
SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:50.000