LITERATURA COMPLETĂ

ABREVIERI

11-th RCMNS Cong., 27-30 Sept. 2000, Morocco, Abs.= 11-th Regional Commitee on 

Mediterranean Neogene Stratigraphy Congress, 27-30 September 2000, Morocco, Abstracts.

14-th Europ. Micropal. Coll. Rom., Guide Micropal.= 14-th European Micropaleontological 

Colloquium Romania, 1975. = Micropaleontological Guide to the Mesozoic and Tertiary of the Romanian Carpathians, București.

Acta Geol. Hung. = Acta Geologica Hungarica, Budapest.

Acta Palaeont. Rom.= Acta Palaeontologica Romaniae, București, Cluj.

A.G.C.B. Congr. V, Comunic. șt., Secția II: Stratigrafie, III/1, III/2 = Asociația Geologică Carpato- Balcanică, Congresul al V-lea, 4-19 septembrie 1961. Vol. III/1. Comunicări științifice. Secția II: Stratigrafie, București.

A.G.C.P. Congr. V. Ghidul excursiilor A, B, C, D.= Asociația Geologică Carpato-Balcanică, Congresul al V-lea, 4-19 septembrie 1961, București. 

AN= Anuarul Institutului Geologic al României, tom I-XXII; Anuarul Comitetului Geologic, tom XXIII-XXXVII; Anuarul Institutului Geologic, tom  XXXVIII-XLII; Anuarul Institutului de Geologie și Geofizică XLIII-LXVIII; Anuarul Institutului Geologic al Românie LXIX-, București.

An. Bir. Geol.= Anuarul Biuroului Geologic, București.

An. Bur. Géol.= Annuaire du Bureau Géologique, București.

An. șt. Univ. Al. I. Cuza, Iași, Geol., Geogr.= Analele științifice ale Universității Al. I. Cuza, Iași, Geologie, Geografie, Iași.

An. Univ. Buc.= Analele Universității București.

Ann. Inst. Geol. Hung = Annales Instituti Geologici Publici Hungarici, Budapest.

Ann. Pal. (Vert.-Invert.), Paris= Annales de Paleontologie (Vertebrates-Invertebrates), Paris.

Arh. Foradex= Arhiva Intreprinderii Foradex, București.

Arh. Inst. Geol.= Arhiva Institutului Geologic al României, București.

Arh. M. P., București= Arhiva Ministerului Petrolului, București.

Assoc. Adv. Geol. Carpates= Association pour l´ advance de la géologie des Carpates, București.

Bul. Soc. Geol. Rom.= Buletinul Societății Geologice a României, București.

Bul. Soc. Rom. Geogr.= Buletinul Societății Române de Geografie, București.

Bul. șt. Acad. Geol.-Geog.= Academia R.P.R, Buletin științific. Secția de Geologie și Geografie, București.

Bull. Soc. géol. Fr.= Bulletin de la Societé géologique de France. Paris.

Carp.-Balkan. Geol. Assoc., XII Congr., Bucharest, Romania, 1981= Asociația Geologică Carpato-Balcanică,  Congresul XII, București. The Structure of the Apuseni Mountains. Guide to Excursion B3. Guidebook Series No. 23, București.

Com. Acad. R.P.R= Comunicările Academiei R.P.R., București.

Cretaceous. Res.= Cretaceous Research, London.

C. R. Acad. Sci. Paris= Comptes Rendus de l´Academie des Sciences, Paris.

C. R. Séances I. G. R.= Comptes Rendus des Séances de l´ Institut Géologique de Roumanie,  București.

Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. Wien, math.-naturw. Cl.= Denkschriften der keiserische Akademie den Wissenschaften in Wien, matematisch-naturwissenschaftliche Classe, Wien.

D. S. Inst. Geol.= Dări de Seamă ale Ședințelor Institutului Geologic al României, tom I- XXXVI; Dări de Seamă ale Ședințelor Comitetului Geologic, tom XXXVII-LII; Dări de Seamă ale Ședințelor Comitetului  de Stat al Geologiei, tom LIII-LV; Dări de Seamă ale Ședințelor Institutului Geologic, tom  LVI-LX; Dări de Seamă ale Ședințelor Institutului de Geologie și Geofizică, tom LXI-, București.

Ed. Acad.= Editura Academiei Române, București.

Ed. Tehnică= Editura Tehnică, București.

F. G.= Fondul Geologic al Institutului Geologic al României, București.

Föld. Közl.= Földtana  Közleni, Budapest.

Geol. Prace= Geologické Pracé, Bratislava.

Intl. Coll. on Carbonate Rocks and Evaporites, Romania, Guidebook Series= International  Colloquium on Carbonate Rocks and Evaporites, Romania. Guidebook Series, No. 15, București.

Jahrb. Geol. Paläont. Mh.= Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Monatshefte, Stuttgart.

Jahrb. d. ung. geol. A. = Jahresbericht der königlischen ungarischen geologischen Anstalt, Budapest.

Jahrb. d. k. k. geol. RA, = Jahrbuch der keiserlich-königlischen geologischen Reichsanstalt, Wien.

Jahrb. d. k. ung. geol. RA, = Jahrbuch der königlischen ungarischen geologischen Reichsanstalt, Budapest.

Kor. Orsz. Reszletes Geol. Térk.= Magyarozátoc a Magyar Korona Országainak részeletes geológiai térképéhez, Budapest.

Lucr. Inst. Petrol și Gaze= Lucrările Institutului de Petrol și Gaze, București.

Lucr. șt. Inst. Mine Petroșani, Geol, Gefiz.= Lucrările științifice ale Institutului de Mine, Petroșani, Geologie, Geofizică, Petroșani.

Mém. BRGM= Mémoires du Bureau de Recherches Géologiques et Minières, Paris.

Mémoires Inst. Géol.= Memoriile Institutului Geologic al României, tom. I-IV; Memoriile Comitetului Geologic, tom. VI-VIII; Memoriile Comitetului de Stat al Geologiei, tom IX-X;  Mémoires, L´ Institut de Géologie et de Géophysique, tome XXI-XXXIII; Mémoires, Centrale-Departament de la Géologie. Institut de Géologie et de Géophysique, tome 34-, București.

Mem. Secț. Șt. Acad. Rom.= Memoriile secțiunii științifice a Academiei R. S. România, Seria IV, București. 

Micropal. = Revue de Micropaléontologie, Paris.

Mitt. d. geol. Gesellsch., Wien= Mitteilungen der geologischen Gesellschaft, Wien.

Mitt. a. d. Jahrb. d. kgl. Ung. Geol. Anstalt= Mitteilungen aus dem Jahrbuch der königlischen ungarischen geologischen Anstalt, Budapest.

Rev. Micropal.= Revue de Micropáleontologie, Paris.

Rev. de Paléobiol.= Revue de Paléobiologie, Geneve.

Rev. Rom. Petrol= Revista Română de Petrol, București.

Rev. Roum. Géol.= Revue Roumaine de Géologie, București.

Rev. roum. géol., géoph., géog., Géol.= Revue roumaine de géologie, géophysique et  géographie. Series Géologie, București.

Rom J. Paleontology=Romanian Journal of paleontology, București.

Rom. J. Petrology= Romanian Journal of Petrology, București.

Rom. J. Stratigraphy= Romanian Journal of Stratigraphy, București.

Rom. J. Tecton. Reg. Geol.= Romanian Journal of Tectonics and Regional Geology, București.

Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.=Sitzungsberichte der keiserischen Akademie den Wissenschaften, math.   naturwissenschaften Klasse, Wien.

St. Com. Șt. nat., Muzeul Brukenthal, Sibiu= Muzeul Brukenthal, Studii și comunicări. Științele naturale, Sibiu.

St. și Com., Șt. Nat., Muzeul Olteniei, Craiova= Muzeul Olteniei, Craiova, Studii și Comunicări. Științele Naturii, Craiova.

Stud. cerc. geol., geofiz., geogr., Geol.= Studii și cercetări de geologie, geofizică, geografie. Seria Geologie, București.

Stud. teh.-econ.= Studii tehnice și economice, Institutul Geologic al României, București.

Stud. Univ. Babeș-Bolyai= Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Series Geologia-Mineralogia, Geologia-Geographia, Cluj.

Travaux ICSOBA= 7-th International Congress of International Committee for Study of Bauxite, Alumina and Aluminium (ICSOBA), 1995, Zagreb. Travaux ICSOBA, Zagreb.

Trav. Inst. Spéléol. ”Emile Racovitza”= Travaux de l’Institut de Spéléologie ”Emile Racovitza”, Bucharest.

Verh. d. k. k. geol. RA., Wien= Verhandlungen der keiserlichen und königlischen Geologischen Reichsanstalt, Wien.

 

von Adda K., 1898, Die geologischen Verhältnisse der südwestlichen Gegend von Teregova und der Umgebung von Temeş-Kövesd (=Cuveşdia). Jahresbericht d.  k. ung. geol. RA., f. 1895, 85-100, Budapest.

2

Agheorghiesei V., Băncilă I., Costea I., Rosa Andorina, 1967, Contribuţii la stratigrafia Paleogenului din flişul carpatic. D.S. Inst. Geol., 53,1, 251-274.

3

Alexandrescu Gr., 1964, Observaţii geologice în flişul cretacic din regiunea Găineşti-Stulpicani (Carpaţii Orientali). D.S. Inst. Geol., 49,1, 51-63.

4

Alexandrescu Gr. 1966, Asupra depozitelor cretacice din bazinul văii Bistriţei, între  valea Largului şi valea Sabasei (Carpaţii Orientali). D.S. Inst. Geol., 52/2, 43-53.

5

Alexandrescu Gr., 1968, Contribuţii la cunoaşterea flişului intern şi extern din Valea Bistriţei (Carpaţii Orientali). D.S. Inst. Geol., 53, 3, 135-151.

6

Alexandrescu Gr., 1969, Stratigrafia şi structura Pânzei Interne Superioare din flişul cretacic dintre Valea Bistriţei şi Valea Moldovei (Carpaţii Orientali). D.S. Inst. Geol., 54, 3, 143-150.

Alexandrescu Gr., Mureşan Georgeta, Peltz S., Săndulescu M., 1968, Harta geologică a României, scara 1: 200,000, foaia 12-Topliţa. 

Alexandrescu Gr., Mureşan Georgeta, Peltz S., Săndulescu M., 1968a, Harta Geologică a R.S.R., scara 1: 200.000, Foaia 12. Topliţa. Notă explicativă, 74 p.

8

Alexandrescu Gr., Mirăuţă Elena, Szasz L., 1978, Date noi asupra răspândirii microfaciesului cu Pithonella ovalis în Carpaţii Orientali şi Dobrogea. D.S. Inst. Geol., 64/4, 27-41.

9

Alexandrescu Gr., Brustur T., Matei V., Antonescu A., 1984, Asupra unor cinerite din partea centrală şi nordică a Carpaţilor Orientali. D.S. Inst. Geol., 68, 4, 69-90.

10

Alexandrescu Gr., Brustur T., 1985, Les Calcaires de Jaslo des parties centrale et nord des Carpathes Orientales et leur valeur stratigraphique. D.S. Inst. Geol., 69, 4, 173-186.

11

Alexandrescu Gr., Avram E., Ion Jana, 1990, Asupra vârstei Flişului curbicortical inferior din valea Bicazului (Carpaţii Orientali). D.S. Inst. Geol., 74, 4, 13-21.

12

Alexeeva Ludmila, Andreescu I., Bandrabur T., Cepalîga A., Ghenea C., Mihăilă N., Trubihin V., 1983, Correlation of the Pliocene and Lower Pleistocene Deposits in the Dacic and Euxinic Basins. AN, 59. (Lucrările Congresului al XII-lea al Asociaţiei Geologice Carpato-Balcanice. Stratigrafie şi Paleontologie), 143-151.

13

Alimen H., Rădulescu C., Samson P., 1968, Précisions paléontologiques et indices climatiques relatifs aux couches pléistocènes de la dépression de Braşov. Bull. Soc. géol. Fr.,  10, 549-560.

14

Amos E. 1994, International Stratigraphic Guide. Second Edition, 214 p.

15

Anastasiu V., 1898, Contribution a l'étude géologique de la Dobrogea (Roumanie). Terrains Secondaires. Ed. Carrée & Naud, 133 p. Paris.

16

Andreescu I., 1971, Contribuţii la stratigrafia Dacianului şi Romanianului din zona de curbură a Carpaţilor Orientali. D.S. Inst. Geol., 58, 4, 131-156.

17

Andreescu I., 1972, Faciostratotipurile Malvensianului din zona de curbură a Carpaţilor Orientali. D. S. Inst. Geol., 58, 4, 156 – 176.

 

18

Andreescu I., 1973, Problema limitei Terţiar – Cuaternar. Scurtă dare de seamă asupra discuţiilor purtate în cadrul colocviului internaţional. În Marinescu Fl.,Gheorghian M., D.S. Inst. Geol., 59, 4, 155-159.

19

Andreescu I., 1981, Middle-Upper Neogene and Early Quaternary chronostratigraphy from the Dacic Basin and correlations with the neighbouring areas. Proceedings of the VII-th International Congress on Mediterranean Neogene. Annales Géologiques des Pays Héllèniques. Hors Serie. Athens,  4, 129-138.

20

Andreescu I., 1983, Biochronology and Chronostratigraphy of the Upper Pliocene and Lower Pleistocene in the Dacic Basin. AN, 59, 153-160.

21

Andreescu I., 2008, Magnetobiostratigrafia depozitelor sarmato-pliocene din estul Bazinului Dacic. Paleoambianţe şi paleodiversitate în contextul schimbărilor globale. In: Avram C., Melinte M.C.(ed.) Eikon Cluj-Napoca, 5-116.

22

Andreescu I., 2009, Magnetostratigraphy of the Upper Neogene deposits in the eastern Dacian Basin: An overview. St., Com., Şt. Nat., Muzeul Olteniei, Craiova, 25, 329-336.

23

Andreescu I., Papaianopol I., 1970,  Biostratigrafia depozitelor sarmațiene dintre văile Milcov și Râmnicul Sărat. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 15, 2, 499-512.

24

Andreescu I., Ţicleanu N., 1976,  Harta geologică a României, scara 1: 50,000, foaia 113 b - Dumitreşti.

25

Andreescu I., Ţicleanu N., Pană I., Pauliuc S., Pelin M., Barus T., 1985, Stratigraphie des dépôts pliocènes à charbons - zone est d’Olténie (secteur Olt-Jiu). An. Univ. Buc., 34, 87-96.

26

Andreescu I., Crihan Monica, Munteanu Emilia, Pestrea Simona, Popescu G., 1996, Description of the Neogene (Middle-Upper Miocene) deposits. In: Stratigraphy of the Cretaceous, Paleogene and Neogene deposits from South Dobrogea,  AN, 69, Suppl. 6, Excursion Guide D5, 26-28.

27

 Andreescu I., Pană I., 1996, Pliocene. In: Stratigraphy of the Cretaceous, Paleogene and Neogene deposits from South Dobrogea. AN, 69, Suppl.  6, Excursion Guide D5, 33-42.

28

Andreescu I., Codrea V., Lubenescu V., Petculescu A., Ştiucă E., 2010, New developements in the Upper Pliocene-Pleistocene Stratigraphic Units of the Dacian Basin (Eastern Paratethys), Romania. Annual Meeting INQUA-SEQS. Quaternary Stratigraphy and Paleontology of Southern Russia. Abstracts Volume. Rostov on Don, 21-23.

29

Andreescu I., Codrea V., Enache Const., Lubenescu Victoria, Muntenu T., Petculescu Al., Ştiucă Em., Terzea Elena, 2011, Reassessment of the Pliocene/Pleistocene (Neogene/Quaternary) boundary in the Dacian Basin (Eastern Paratethys), Romania. Oltenia. St. şi Com. Şt. Nat., 27, 1/2011, 27-220, Muz. Olteniei, Craiova.

30

Andrusov N., 1895, Kurze Bemerkungen über einige Neogenablagerungen Rumäniens. Verhandl.d.k.k. R.-A., Viena (non vid).

31

Antonescu E., 1970, Câteva date preliminare asupra conţinutului palinologic al Triasicului inferior – Seisianului de la Bucea, Munţii Pădurea Craiului. D.S. Inst. Geol., 56, 3, 87-95.

32

Antonescu E., 1973, Asociaţii palinologice caracteristice unor formaţiuni cretacice din Munţii Metaliferi. D.S. Inst. Geol., 59, 3, 115-166.

33

Antonescu E., 1973, Quelques données sur la palynologie du Lias sous facies de Gresten de Roumanie. Palynology of Mesophyte. Proc. Int. Palyn. Conf., 53-57, Moscow.

34

Antonescu E., 1982, Buletin de analiză palinologică (Analize palinologice în şantierul Ceamurlia – Dobrogea). Raport Fond Geologic I.G.R.

35

Antonescu E., Baltres A., 1998, Palynostratigraphie de la Formation de Nalbant  (Trias-Jurassique) de la Dobrogea du Nord et des formations jurassiques du sous-sol du Delta du Danube (Plate-forme Scythienne). Geo-Eco-Marina, 3, Bucureşti, 159-187.

36

Antonescu E., Balş Ştefana, Georgescu Florentina, Georgescu V., Mantea G., Mihăilescu N., Panin N., Tomescu Camelia, 1963, Date sedimentologice asupra depozitelor senonian-daciene din regiunea Vinţu-de-Jos – Geoagiu. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol.,  8, 2, 215-231.

37

Antonescu E., Lupu Denisa, Lupu M., 1983, Corrélation palynologique du Crétacé terminal du sud-est de Monts Metaliferi et des dépressions de Haţeg et de Rusca Montană. AN, 59, 71-77.

38

Antonescu E., Năstăseanu S., 1977, Contributions palinologiques a la connaissance du Permien du Banat. D.S. Inst. Geol., 63, 3, 73-114.

39

Antonescu E., Avram E., 1980, Corrélation des dinoflagellés avec les zones d’ammonites et de calpionelles du Crétacé inférieur de Sviniţa-Banat. AN, 56, 97-132.

40

Antonescu E., Săndulescu M., 1985, Quelques donnees palynologiques concernant la Nappe du Flysch Curbicortical de la vallee du Trotuş (Carpathes Orientales). D.S. Inst. Geol., 69/4, 77-87.

41

Antonescu E., Mantea G., 1966, Asupra vârstei piroclastitelor din zona Ribiţa-Valea Bradului, M. Metaliferi. D.S. Inst. Geol., 52, 1, 185-193.

42

Antonescu F., Mitrea G.,Năstase N., 1975, Contribuţii la cunoaşterea  stratigrafiei şi tectonicii zonei Poiana Botizei - Fiad (Maramureş). D.S. Inst. Geol., 61, 5, 3-35.

43

Antonescu F., Popescu A., 1975, Contribuţii la cunoaşterea geologiei regiunii Dragomireşti - Botiza, D.S. Inst. Geol., 61, 5, 37-60.

44

Antonescu F., Mitrea G., Moroşanu I., Duţu C., 1977, Asupra poziţiei stratigrafice a Stratelor de Valea Carelor (Bazinul Maramureş). D.S. Inst. Geol., 63, 4, 31-45.

45

Antonescu F., Popescu T., Duţu C., Roşu V., 1980, Contribuţii la cunoaşterea stratigrafiei şi tectonicii regiunii Sîngeorz-Băi - Lunca Ilvei.D.S. Inst. Geol., 65, 4, 87-110.

46

Arabu M. N., 1941, La géologie des environs de Băiţa (dépt. de Bihor). C.R. Séances I.G.R., 25, 47-94.

47

Aroldi C., Bucur I., 2002, Paleogene microfacies in some calcareous blocks of the Roaia Formation (Wildflysch Nappe -  Maramureş). Stud. Univ. Babeş-Bolyai, Spec Issue, 1, 13-30.

48

Atanasiu I., 1929, Cercetări geologice în împrejurimile Tulgheşului (Judeţul Neamţ). AN, 13, 165-371.

49

Atanasiu I., 1940, Privire generală aspra geologiei Dobrogei. Lucr. Soc. Geogr. D. Cantemir, 3, Iaşi, 89 p.

50

Atanasiu I., 1940, Contributions à  la géologie des pays moldaves. AN, 22, 147-173.

51

Atanasiu I., 1943, Les facies du Flysch Marginal dans la partie moyenne des Carpates Moldaves. AN, 22, 149-170.

52

Atanasiu L., 1955, Geologia regiunii Fîntînele-Mureşenii Bîrgăului (Năsăud). D.S. Inst. Geol., 39, 91-95.

53

Atanasiu L., 1956, Geologia regiunii Prundul Bîrgăului - Iad. D.S. Inst. Geol., 40, 36-40.

54

Atanasiu L., 1956, Geologia regiunii Petrova-Sighet (Maramureş). D.S. Inst. Geol., 40, 28-33.

55

Atanasiu I., Macarovici N., 1950, Les sédiments miocènes de la partie septentrionale de la Moldavie. AN, 23, 269-317.

56

Atanasiu L., Marinescu I., 1955, Geologia regiunii Petrova - Lunca (Maramureş). D.S. Inst. Geol., 65, 4,  87-110.

57

Athanasiu S., 1898, Studii geologice în districtul Suceava. I. Depozitele cretacice de la Glodu. Bul. Soc. Şt., 7, 1, 61-84.

58

Athanasiu S., 1899, Geologische Studien in den nordmoldavischen Karpate. I. Die Geologie Umgebung von Glodu. Jahrb. D. geol. R.A., 49, 429-292, Wien.

59

Athanasiu S., 1908, Cercetări în regiunea internă a Carpaţilor din Moldova de Nord. AN, 1, XLI-LIII.

60

Athanasiu S.C., 1913a, Cercetări geologice în regiunea carpatică şi subcarpatică din Moldova de Sud. AN, 4, XVII-XLVI.

61

Athanasiu S.C., 1913b, Cercetări geologice în bazinul Moldovei din Bucovina. AN, 4, XLVII-LXIV.

62

Athanasiu S., 1915, Resturile de mamifere pliocen superioare de la Tuluceşti în Districtul Covurlui. AN, 6, 408-415.

63

Athanasiu S., 1916, Discuţiuni asupra vârstei formaţiunii salifere în România. D.S. Inst. Geol., 5, 22-32.

64

Athanasiu S., Macovei G., Atanasiu I., 1927, La zone marginale du flysch dans la partie inferieure du bassin de la Bistriţa, Assoc. Adv. Geol. Carpates. Guide des excursions, 315-352.

Avram E., 1973, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 111b-Zizin.

Avram E., 1976, La succession des dépôts tithoniques supérieurs et crétacés inférieurs de la région de Sviniţa (Banat), D.S. Inst. Geol., 62, 4, 53-71.

66

Avram E.,1979, Stratigrafia regiunii Pasului Predeluş. AN, 54, 5-152.

67

Avram E., 1988, The Early Cretaceous (Berriasian-Barremian) ammonite assemblages in Romania. In: Wiedmann J. and Kullmann (Eds.), Cephalopods – Present and Past, 607-619, Stuttgart.

68

Avram E., 1990, Considérations sur l’âge des Marnes de Crivina (Zone Reşiţa – SO de la Roumanie). D.S. Inst. Geol., 74, 3, 33-68.

69

Avram E.,1994, Lower Cretaceous (Valanginian-Early Aptian) ammonite succession in the Sviniţa region (SW Rumania), Geologie Alpine 1994, Mem. H.S. no. 20, 113-167, Grenoble.

70

Avram E., Bucur I., Popescu O., 1987, Considératins sur quelques faunes d’ammonites eocrétacées de la Zone de Reşiţa (SW de la Roumanie). D.S. Inst. Geol., 72-73, 3, 21-35.

71

Avram E., Drăgănescu A., Szasz L., Neagu T., 1988, Stratigraphy of the outcropping Cretaceous deposits in Southern Dobrogea (SE Romania). Mémoires Inst. Géol., 33, 5-43.

72

Avram E., Andreescu I., Bombiţă G., Drăgănescu A., Ghenea C., Pop G., Szasz L., 1992, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 140c-Adamclisi.

73

Avram E., Szasz L., Antonescu E., Baltres A., Iva Mariana, Melinte Mihaela, Neagu T., Rădan S., Tomescu Camelia, 1993, Cretaceous terrestrial and shallow marine deposits in northern South Dobrogea (SE Romania). Cretaceous Research, 14, 265-305.

74

Avram E., Costea I., Dragastan O., Muţiu R., Neagu T., Şindilar V., Vinogradov C., 1996, Distribution of the Middle-Upper jurassic and Cretaceous facies in the   Romanian eastern part of the Moesian Platform. Rev. Roum. Géol., 39-40, 3-33.

75

Avram E., Neagu T., Andreescu I., Crihan M., Munteanu E., Pana I., Pestrea S., Popescu Gh., 1996, Stratigraphy of the Cretaceous, Paleogene and Neogene deposits from South Dobrogea. AN, 69, Suppl. 6, Excursion Guide D5, 72 p.

76

Avram E., Neagu T., 1996, Stratigraphy of the Cretaceous, Paleogene and Neogene deposits from South Dobrogea. AN, 69, Suppl. 6, Excursion Guide D5, 1-22.

77

Avram E., Grădinaru E., 2001, Age of the Braşov Formation Jekelius, 1915, by Cephalopods. An. şt. Univ. Al. I. Cuza, Iaşi, 47, 135-141.

78

Avram E., Andreescu I., Baltres A., Ion Jana, Mihăilescu N., Munteanu Emilia, Munteanu T., Oaie G., Seghedi Antoneta, Vaida Marioara, 1998, Elaborarea, reactualizarea şi imprimarea hărţilor geologice şi geofizice naţionale. Harta geologică scara 1: 50,000, foaia Constanţa. Raport, Fond Geologic I.G.R.

79

Avram E., Baltres A., Munteanu T., Munteanu Emilia, 2008, Harta geologică a României, scara 1: 50,000, foaia 181c-Deleni.

80

Avram E., Andreescu I., Baltres A., Drăgănescu A., Mihăilescu M., Munteanu Emilia, Munteanu T., Seghedi A., Szasz L., Vaida M., 2010, Harta geologică a României, scara 1: 50,000, foaia 168c-Cernavodă.

81

Avram E., Andreescu I., Baltres A., Mihăilescu N., Munteanu T., 2015, Harta geologică a României, scara 1: 50,000, foaia 179d- Ostrov.

82

Avram E., Andreescu I., Munteanu Emilia, Platon R., Stoian L., 2015, Harta geologică a României, scara 1: 50,000, foaia 180c- Băneasa.

83

Avram E. et al., 1990, Selecţionarea materialelor de referinţă ce urmează să fie conservate în Litoteca Naţională. Partea I-a - Studiul forajelor din Dobrogea de Sud, sectorul Valea Carasu - Falia Capidava-Ovidiu. Fascicola II, 46 p.

84

Baltres A., 1976, Triassic, platform and basinal carbonate sedimentation in North     Dobrogea. Int. Coll. on Carbonate Rocks and Evaporites, Romania, Guidebook 15, Bucharest, 43-54.

85

Baltres A., 1982, Studiul sedimentologic al calcarelor rubanate spathiene din perimetrul Mineri-Movila Săpată (Dobrogea de Nord). Raport Fond Geologic I.G.R.

86

Baltres A., 1994, Formaţiunea de Somova (Dobrogea de Nord) – Studiu sedimentologic. Teză Universitatea Bucureşti, 174 p.

87

Baltres A.,  1996, Formaţiuni mezozoice şi Harta formaţiunilor mezozoice din Dobrogea de Nord, sc. 1:100,000. In: Colectiv FORADEX S.A., I.G.R., PROSPECŢIUNI S.A., Sinteza datelor geologice, geochimice şi geofizice obţinute prin cerecetări fundamentale, aplicative şi prin activităţile de valorificare, desfăşurate pentru minereuri metalifere şi nemetalifere, în perioada 1951-1993 şi potenţialul de resurse minerale asociat formaţiunilor cristalofiliene, sedimentare şi magmatice din Dobrogea de Nord, jud. Tulcea. Raport FORADEX, 36-45.

88

Baltres A., 1999, Studii biostratigrafice asupra depozitelor mezozoice şi neozoice din România. Stratigrafia depozitelor triasice şi jurasic inferioare din Dobrogea de Nord. Raport Fond Geologic I.G.R.

89

Baltres A., 2000, Explanation of the Desli Caira lithostratigraphic log. In: Workshop  on the Lower-Middle Triassic (Olenekian-Anisian) boundary, 7-10 June, Tulcea, Romania. Conference Section, p. 80.

90

Baltres A., 2003, Unităţile litostratigrafice mezozoice, pre-Cenomaniene din Dobrogea de Nord (partea I). Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 48, 49-90.

91

Baltres A., 2003, Structurile purtătoare de sare Sovata, Praid, Corund. Raport Raport Fond Geologic I.G.R.

92

Baltres A., 2004-2005, Unităţile litostratigrafice mezozoice, pre-Cenomaniene din Dobrogea de Nord (partea a II-a). Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 35-60.

93

Baltres A., Antonescu E., 1998, Studii biostratigrafice asupra depozitelor mezozoice şi neogene din România. Stratigrafia depozitelor triasice şi jurasic inferioare din Dobrogea de Nord. Raport Fond Geologic I.G.R.

94

Baltres A., Mantea G., 1995, Sedimentologic evolution of Bihor Carbonate Platform (Northern Apuseni Mountains – Romania). Travaux ICSOBA, 22, 24, 43-59.

95

Baltres A., Mirăuță Elena, Gheorghian Doina, 1982, The Triassic limestone from Popina Island, North Dobrogea. D. S. Inst. Geol., 66, 4, 89-108.

96

Baltres A.,   Mirăuţă Elena, 1987, Corelarea datelor geologice referitoare la calcarele triasice din zona Parcheş-Malcoci, în legătură cu dezvoltarea în extindere a mineralizațiilor. Raport Fond Geologic I.G.R.

97

Baltres A., Mirăuţă Elena, 1995, Studii biostratigrafice asupra depozitelor mezozoice şi terţiare din România. Stratigrafia formaţiunilor triasice şi jurasic inferioare din Dobrogea de Nord. Raport Fond Geologic I.G.R.

98

Baltres A., Seghedi A., Mirăuţă Elena, Stanciu L., Seghedi I., Niţoi Eugenia, Dobrescu Anca, Codarcea Venera, Gheorghian Doina, Bratosin Irina, Grădinaru E., 1989, Studiul lito şi biostratigrafic al formaţiunilor mezozoice şi paleozoice traversate de forajele noi executate în zona Tulcea (Dobrogea de Nord). Partea a II-a. Raport Fond Geologic I.G.R.

99

Baltres A., Mirăuţă Elena, Ion Jana, Gheorghian Doina, Stanciu L., 1991, Studiul litostratigrafic şi tectonic al profilelor de foraje de mică adâncime din zona Tulcea, în vederea interpretării structurilor triasice din Dobrogea de Nord. Raport Fond Geologic I.G.R.

100

Baltres A., Seghedi Antoneta, Mirăuţă Elena, Stanciu L., 1992, Studiul complex al formaţiunilor geologice cercetate cu foraje. Formaţiunile mezozoice şi paleozoice din zona Tulcea. Raport Fond Geologic I.G.R.

101

Baltres A., Mirăuţă Elena, Seghedi Antoneta, Stanciu L., 1993, Litostratigrafia formaţiunilor triasice şi jurasic inferioare din Dobrogea de Nord. Raport Fond Geologic I.G.R.

102

Baltres A., Mirăuţă Elena, Seghedi Antoneta, Stanciu L., 1994, Studii biostratigrafice asupra depozitelor mezozoice şi terţiare din România. Stratigrafia formaţiunilor triasice şi jurasic inferioare din Dobrogea de Nord. Raport Fond Geologic I.G.R.

103

Baltres A., Mirăuţă Elena, Stanciu L., 1996, Studii biostratigrafice asupra depozitelor mezozoice şi terţiare din România. Stratigrafia formaţiunilor triasice şi jurasic inferioare din Dobrogea de Nord. Raport Fond Geologic I.G.R.

104

Baltres A.,  Mirăuţă Elena, Stanciu L., 1997, Studii biostratigrafice asupra depozitelor mezozoice şi neogene din România. Stratigrafia depozitelor triasice şi jurasic inferioare din Dobrogea de Nord. Raport Fond Geologic I.G.R.

105

Baltres A., Mirăuţă Elena, Stanciu L., 1998a, Studii biostratigrafice asupra depozitelor mezozoice şi neogene din România. Stratigrafia depozitelor triasice şi jurasic inferioare din Dobrogea de Nord. Raport Fond Geologic I.G.R.

106

Baltres A., Avram E., Bordea S., Ichim Adina, Ichim M., Ion Jana, Mantea G., Mărunţeanu Mariana, Petcu I., Pop Gr., Rusu A., Stănoiu I., 1998b, Studii biostratigrafice asupra depozitelor mezozoice şi neogene din România. Nomenclatura litostratigrafică a României. Raport Fond Geologic I.G.R.

107

Baltres A., Avram E., Bordea S., Ichim Adina, Ichim M., Ion Jana, Mantea G., Marinescu Fl., Mărunţeanu Mariana, Pop Gr., Rusu A., Stănoiu I., 1999, Studii biostratigrafice asupra depozitelor mezozoice şi neogene din România. Nomenclatura litostratigrafică a României. Raport Fond Geologic I.G.R.

108

Baltres A., Avram E., Bordea S., Ion Jana, Marinescu Fl., Mărunţeanu Mariana, Munteanu Emilia, Popescu G., Rusu A., Stănoiu I., Ţicleanu M., 2000, Studii biostratigrafice asupra depozitelor mezozoice şi neogene din România. Nomenclatura litostratigrafică a României. Raport Fond Geologic I.G.R.

109

Baltres A., et al., 2001, Sinteze şi monografii geologice şi geofizice. Nomenclatura litostratigrafică a României. ms.

110

Baltres A., Avram E., Bordea S., Iamandei S., Ion Jana, Popescu G., Mihăilescu N., Rusu A., Stănoiu I., Ţicleanu M., Mărunţeanu Mariana, 2001, Studii biostratigrafice asupra depozitelor mezozoice şi neogene din România. Nomenclatura litostratigrafică a României. Raport Fond Geologic I.G.R.

111

Baltres A., Bombiţă G., Bordea S., Crihan Ileana-Monica, Iamandei S., Ion Jana, Mihăilescu N., Stănoiu I., Ţicleanu M., 2002, Sinteze şi monografii geologice şi geofizice. Nomenclatura litostratigrafică a României. Raport Fond Geologic I.G.R.

112

Baltres A., Mirăuţă Elena, Szasz L., 2012, Harta geologică a României, scara 1: 50,000, foaia 153b-Sarichioi.

113

Baltres A., Mirăuţă Elena, Panin N., Ghenea C., 2014, Harta geologică a României, scara 1: 50,000, foaia 135b+d -Tulcea + Agighiol.

114

Baltres A., Mirăuţă Elena, Panin N., Ghenea C., Ghenea Ana,  2016, Harta geologică a României, scara 1: 50,000, foaia 135a+c, Somova+Cataloi.

115

Baltres A., Mirăuţă Elena, Panin N., Mihăilescu N., 2016, Harta geologică a României, scara 1: 50,000, foaia 136c, 154a, Mahmudia.

Bandrabur T., 1966a,  Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 44-București.

Bandrabur T., 1966b,  Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 44-București. Nota explicativă, 25 p.

116

Bandrabur T., 1971, Geologia Câmpiei dunărene dintre Jiu şi Olt. St. teh.-econ., J 9, 1-146.

Bandrabur T., Codarcea Venera, 1974, Contribuţii la cunoaşterea depozitelor plio-cuaternare din regiunea cursului superior al Mureşului Stud. teh.-econ., H5, 23-55.

Bandrabur T., Liteanu E., Macarovici N., 1963, Studiul geologic şi hidrogeologic al zonei Iaşi prin foraje de mare adâncime. Stud. teh.-econ., E6, 189-216.    

Bandrabur  T., Mihăilă N., 1966c, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 49-Giurgiu.

Bandrabur  T., Mihăilă N., Patrulius D., 1966d, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 49-Giurgiu. Notă explicativă.

Bandrabur T., Codarcea Venera, Munteanu T., Bandrabur G., 1989, Contribuţii la cunoaşterea geologiei Bazinului Bilbor. D.S. Inst. Geol., 74, 4, 121-139.

120

Bandrabur  T., Ghenea Ana, Patrulius D., 1967a, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 43-Neajlov.

Bandrabur  T., Patrulius D., Ghenea Ana, 1967b,  Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 43-Neajlov. Notă explicativă.

Bandrabur T., Ghenea Ana, Patrulius D., 1967, Harta geologică a României, scara  1:200,000, foaia 37-Brăila.

Bandrabur T., Ghenea Ana, Patrulius D., 1968, Harta geologică a României, scara  1:200,000, foaia 37-Brăila. Notă explicativă.

Băceanu I., Papaianopol I. Harta geologică scara 1:50,000, foaia Govora (pregătire). Raport Fond Geologic I.G.R., 4 p.

121

Bădăluţă-Năstăsenu Aurelia, 1965, Geologia regiunii Anina cu privire specială asupra Jurasicului (Zona Reşiţa-Banat). Teză de doctorat.

122

Bădăluţă Aurelia, 1975, Biostratigraphie des formations du Tithonique Valanginien et de la limite Jurassique-Crétacé dans le Banat Occidental (Roumanie). Mém. B.R.G.M., 86 (Colloque sur la limite Jurassique-Crétacé, Lyon-Neuchâtel, Sept. 1973), 23-28, Paris.

123

Bădăluţă Aurelia, 1976, Précisions biostratigraphiques sur la Série Mésojurassique d’Anina (Zone Reşiţa, Banat). D.S. Inst. Geol., 62, 4, 73-84.

124

Bădescu D., 1998, Modelul structural al zonei externe a flişului din Carpaţii Orientali (partea centrală şi nordică) şi paleogeografia palinspastică la nivelul Senonianului şi Paleogenului. Teză, 249p.

125

Băncilă I., 1952, Geologia regiunii Gura Humorului-Voroneţ-Suha (Câmpulung şi Baia). D.S. Inst. Geol., 36, 4-12.

126

Băncilă I., 1955, Paleogenul  zonei mediane a flişului. Bul. şt. Acad. Geol.-Geog., 7-4, 1201-1233.

127

Băncilă I., 1958, Geologia Carpaţilor Orientali. Ed. Ştiinţifică, 368p.

128

Băncilă I., 1973, Asupra prezenţei unei formaţiuni gipsifere purbeckian-wealdiene în regiunea Feteşti-Constanţa. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 18, 1, 115-125.

129

Băncilă I., 1993, Asupra prezenţei unei formaţiuni gipsifere purbeckian-wealdiene în regiunea Feteşti-Constanţa. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 18, 1, 115-125.

130

Băncilă I., Papiu V.C., 1962, Asupra silicolitelor cretacice inferioare din Cuveta marginală a Carpaţilor Orientali. D.S. Inst. Geol., 46, 25-46.

131

Băncilă I., Marinescu I., 1966, Conribuţii noi la cunoaşterea geologiei regiunii Covasna. AN, 35, 299-333.

132

Bărbulescu Aurelia, 1969, Asupra prezenţei genurilor Idoceras şi Sutneria în Dobrogea Centrală. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 11, 321-325.

133

Bărbulescu Aurelia, 1970, Amoniţi oxfordieni de la Băltăgeşti (Dobrogea Centrală). Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 15, 1, 121-133.

134

Bărbulescu Aurelia, 1971, Les faciès du Jurassique dans la partie ouest de la Dobrogea Centrale (Roumanie). Ann. Inst. Geol. Hung., 54/2, 225-232.

135

Bărbulescu Aurelia, 1974, Stratigrafia Jurasicului din vestul Dobrogei Centrale. Ed. Academiei., 173 p.

136

Bărbulescu Aurelia, Mantea G., Bordea Josefina, 1976, Date noi privind depozitele neojurasice din vestul Masivului Trascău. D.S. Inst. Geol., 62, 4, 85-92.

137

Bâgu Gh., Mocanu Al., 1984, Geologia Moldovei. Stratigrafie şi consideraţii economice. Ed. Tehnică, 296 p.

138

Borcoş M., Berbeleac I., Bordea S., Bordea Josefina, Mantea G., Boştinescu S., 1981, Harta geologică a României, scara 1:50.000, foaia 74c-Zlatna.

139

Berbeleac I., David Margareta, Zămârcă Alla., 1984, Petrological and petrochemical data on Tertiary volcanics from estern part of the Zarand Mts., D.S. Inst. Geol., 68, 1, 27-46.

140

Bercia I., Marinescu F., Mutihac V., Pavelescu Maria, Stancu Iosefina, 1968, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 33-Târgu Jiu. Notă explicativă, 57 p.

141

Bercia I. Bercia Elvira, Năstăseanu S., Berza T., Iancu Viorica, Stănoiu I., Hârtopanu I., 1977, Harta geologică a României,  scara 1:50,000, foaia 123c-Obîrşia Cloşani.

142

Berza T., Seghedi Antoneta, Pop G., Szasz L., Hârtopanu I., Săbău G., Moisescu V., Popescu G., 1986, Harta geologică a României,  scara 1:50,000, foaia 106c-Lupeni.

143

Berza T., Seghedi A., Stănoiu I., 1988a, Unităţile danubiene din partea estică a Munţilor Retezat (Carpaţii Meridionali). D.S. Inst. Geol., 72-73, 5, 5-22.

144

Berza T., Seghedi A., Drăgănescu A., 1988b, Unităţile denubiene din versantul nordic al Munţilor Vîlcan (Carpaţii Meridionali). D.S. Inst. Geol., 72-73, 5, 23-41.

145

Berza T., Drăgănescu A., Strusievicz O.R., Seghedi A., Lupulescu A., Vâjdea V. et al., 1989, Studiul geologic, geofizic şi prin teledetecţie al Masivului Vâlcan în vederea evaluării potenţialului economic şi orientării activităţii de prospecţiune. Raport Fond Geologic I.G.R.

146

Berza T., Dimitrescu R., Dimitrescu Mihaela, Tatu M., Strusievicz O., Pop G., Szasz L., Popescu G., Bandrabur T., 1989, Harta geologică a României,  scara 1:50,000, foaia 105d-Retezat.

147

Bleahu M., 1962, Cercetări geologice în bazinul superior al Văii Ruscova (Munţii Maramureşului). D.S. Inst. Geol., 45, 297-303.

148

Bleahu M., Babucea Yvonne, Piliuţă Ana-Maria, 1968, Contribuţii la microbiostratigrafia Eocretacicului din Munţii Metaliferi. Studii cerc. geol. geof. geog., Geologie, 13, 1, 138-155.

149

Bleahu M., Baltres A., ~1980, Formaţiunile detritice din Ladinianul Autohtonului de Bihor (Munţii Apuseni). ms.

150

Bleahu M., Bombiţă G., Krautner H.G., 1968, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 4-Vişeu. Notă explicativă, 54 p.

151

Bleahu M., Borcoş M., Savu H., 1968, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 17-Brad, Notă explicativă, 60 p.

152

Bleahu M., Bordea Josefina, Mantea G., Cioflică Gianina, Ştefan A., Popescu A., Marinescu F., Bordea S., 1985, Harta geologică a României, scara 1:50.000, foaia 56a-Pietroasa.

153

Bleahu M., Bordea S., Lupu M., Ştefan A., Patrulius D., Panin Ştefana, 1981, The structure of the Apuseni Mountains. Carp.-Balkan. Geol. Assoc., XII Congr., Bucharest, Romania, Guidebook Series no. 23, 106 p.

154

Bleahu M., Dimian M., 1963, Caracteristici stratonomice ale seriilor cretacice din Munţii Metaliferi (Munţii Apuseni). Cong. V Carpato-Balc, Sectia II, Comunicări şt., III, 1, 81-93.

155

Bleahu M., Dimian M., 1967, Studii stratigrafice şi tectonice în regiunea Feneş-Ighiel-Intregalde (Munţii Metaliferi). D.S. Inst. Geol., 53, 1, 281-302.

156

Bleahu M., Dimitrescu R., 1964, Harta geologică a României, scara 1:100,000, foaia Arieşeni.

157

Bleahu M., Dimitrescu R., Bordea S., Bordea Josefina, Mantea G., 1980, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 56b-Poiana Horea.

158

Bleahu M., Panin Ştefana, Ştefănescu M., Stan N., Tomescu Camelia, Ştefan A., Popescu Agapia, Mirăuţă Elena, Piliuţă Ana Maria, 1983, Harta geologică scara 1:50,000, foaia Dumbrăviţa. Raport Fond Geologic I.G.R.

159

Bleahu M., Patrulius D., Tomescu Camelia, Bordea Josefina, Panin Ştefana, Rădan S., 1970, Date noi asupra depozitelor triasice din Munţii Apuseni. D.S. Inst. Geol., 56, 4, 29-39.

160

Bleahu M., Tomescu Camelia, Panin Ştefana, 1972, Contribuţii la biostratigrafia depozitelor triasice din Platoul Vaşcău.  D.S. Inst. Geol., 58, 3, 5-22.

161

Bleahu M., Savu H., Borcoş M., 1967, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 17-Brad.

 

Bleahu M., Panin Ştefana, Ştefănescu M., Stan N., Popescu A., Tomescu Camelia, Ştefan A., 1984, Harta geologică a României, scara 1: 50,000, foaia 55a-Dumbrăviţa.

163

Bleahu M., et al., 1985, Harta geologică 1:50.000, foaia Bîlvăneşti, Raport Fond Geologic I.G.R.

164

Böckh J., 1881, Umgebungen von Dalbosecz, Nue-Schoppot und Ravenska. In:  Die Arbeiten der k. ungarischen geologischen Anstalt von Max v. Hantken (1880). Verh. d. k.- k. geol. R.R., 17-19. Wien.

165

Böckh J.,  1887, Adatok a Bozovicstól észak-nyugatra emelkedö hegység geologiai ismeretéhez. K. ung. geol. Anst., 117-144, Budapest.

166

Boettger O., 1896-1905, Zur Kenntnis der Fauna der mittelmiozänen Schichten von Kostej im Banat. Verh. u. Mitt. Sibenb. Ver. Naturw., 46-54, Hermannstadt. (non vid.)

167

Boldur C., Stănoiu I., Stilla A., 1963, Raport geologic asupra prospecţiunii pentru huile în zona Sviniţa-Cameniţa. Raport Fond Geologic I.G.R.

168

Boldur C., Stănoiu I., Stilla A., 1964, Câteva date noi privind geologia regiunii Sasca-Tîlva Cerbului (Zona Reşiţa-Moldova Nouă, Banat). D.S. Inst. Geol., 50, 2, 187-193.

169

Boldur C., Stănoiu I., Stilla A., 1964, Raport geologic asupra prospecţiunilor de cărbuni superiori în zona Sviniţa-Svinecea Mare. Raport Fond Geologic I.G.R.

170

Boldur C., Avram E., 1972, Asupra prezenţei Albianului în zona Sviniţa (Banat). D.S. Inst. Geol., 58,4, 73-81.

171

Bombiţă G., 1963, Poziţia Illerdianului şi a Biarrizianului în România. Observaţii şi propuneri cu privire la noua împărţire a Eocenului. A.G.C.P. Congr. 5, Comunic. şt., Secţia Secţia II: Stratigrafie, III/1, 97-105. Bucureşti.

172

Bombiţă G., 1964, Contribuţii la studiul stratigrafic al depozitelor eocene din Dobrogea. AN, 33, 381-436.

173

Bombiţă G., 1966, Contribuţii la studiul geologic al regiunii Băiuţ-Poiana Botizii. D.S. 52, 1, 203-216.

174

Bombiţă G.,  1971, Studii geologice în Munţii Lăpuşului. AN, 39, 7-95. 

175

Bombiţă G., 1984, Sur quelques nummulites évoluées de Roumanie. D.S. Inst. Geol., 68, 3, 23-37.

176

Bombiţă G., Antonescu E., Ion Jana, Malata Ewa, Müller Carla, Neagu T., 1992, Pienini type Mesozoic formations from Maramureş, Romania (Second part). Acta Geol. Hung., 35-2, 117-144, Budapest.

177

Bombiţă G., Bratu Elena, Dumitrică P., Gheţa N., Gheorghian Mihaela, Olteanu R., Popescu G., Săndulescu-Ion Jana, 1974ms., Pregătirea lucrărilor ştiinţifice ce se vor prezenta la al XIVlea Colocviu european de micropaleontologie. 90 p.

178

Bombiţă G., Codarcea M.-D., Giurgea P., Lupu M., Mihăilă N., Stancu J., 1968, Harta geologică a României, scara  1:200,000, foaia 34-Piteşti. Notă explicativă.

179

Bombiţă G., Moisescu V., 1968, Données actuelles sur la Nummulitique de Transylvanie. Mém. BRGM. 28 (2), 941-948. Paris.

180

Bombiţă G., Gheorghian M., Popescu G., 1975, Lower Miocene at Cornu Breaza (Prahova Valley). 14-th Europ. Micropal. Coll. Rom., Guide Micropal., 185-189, Bucureşti.

181

Bombiţă G., Bratu Elena, Gheţa N., Ion Jana, 1980, Foraminiferele mari din Depresiunea Getică şi limitele studiului lor. AN, 55, 45-96.

182

Bombiţă G., Baltres A., 1986, Contributions à l'étude des calcaires lacustres éocènes de Transylvanie. D.S. Inst. Geol., 70-71, 4, 227-244.

183

Borcoş M., Mantea G., 1964, Vârsta formaţiunilor neogene din Bazinul Zlatna-Almaşul Mare (Munţii Metaliferi). D.S. Inst. Geol., 49, 2, 99-110.

184

Borcoş M., Săndulescu M., Stan N., Peltz S., Marinescu Fl., Ţicleanu N., 1977, 1978, Elaborarea hărţilor naţionale geologice, hidrogeologice şi metalogenetice. Harta geologică scara 1:50,000, foaia 18b, Cavic. Raport Fond Geologic.

185

Borcoş M., Popescu G., Roşu E., 1986, Nouvelles données sur la stratigraphie et l'évolution du vulcanisme tertiaire des Monts Métallifères. D.S. Inst. Geol., 70-71, 4, 245-259.

186

Bordea Josefina, Berbeleac I., Borcoş M., Mantea G., Stancu Josefina, Rogge-Ţăranu Elena, 1978, Harta geologică a României, scara 1:50.000, foaia 90a-Geoagiu.

187

Bordea Josefina, Iordan Magdalena, Tomescu Camelia, Bordea S., 1978, Contribuţii biostratigrafice asupra Triasicului superior din Unitatea de Ferice (Munţii Bihor), D.S. Inst. Geol., 64, 4, 63-78.

188

Bordea S., 1971, Date stratigrafice şi tectonice noi în zona Blăjeni-Buceş Vulcan (Munţii Metaliferi). D.S. Inst. Geol., 57, 4, 17-26.

189

Bordea S., 1972, Date noi stratigrafice şi tectonice în zona Grohot-Tomnatec  (Munţii Metaliferi). D.S. Inst. Geol., 58, 5, 5-21.

190

Bordea S., 1992, Stratigrafia depozitelor jurasice superioare şi cretacice din partea de vest a Munţilor Metaliferi. Teză de doctorat, Univ. Al. I. Cuza, Iaşi.

191

Bordea S., Bleahu M., Bordea Josefina, 1975, Date noi stratigrafice şi structurale asupra Bihorului de vest. Unitatea de Următ şi Unitatea de Vetre. D.S. Inst. Geol., 61, 5, 61-83.

192

Bordea S., Borcoş M., 1972, Harta geologică a Rămâniei, scara 1:50,000, foaia 73d-Brad.

193

Bordea S., Bordea Josefina, 1987, Note préliminaire sur la présence des Orbitolinidés primitifs du Calcaire d’Albioara (au sud de Pădurea Craiului, Monts Apuseni). D.S. Inst. Geol., 72-73, 4, 45-53.

194

Bordea S., Bordea Josefina, Georgescu V., Mantea G., Puricel R., 1968, Asupra prezenţei unei forme hauteriviene în masivul calcaros Cetea-Pleaşa din zona Galda-Rîmeţi. D.S. Inst. Geol., 54, 1, 223-234.

195

Bordea S., Bordea Josefina, Mantea G., 1995, Harta geologică scara 1:50,000, foaia Stâna de Vale (Revizuiri). Raport Fond Geologic I.G.R.

196

Bordea S., Bordea Josefina, Mantea G., Costea C., 1986, Harta geologică scara 1:50,000, foaia 40b-Zece Hotare.

197

Bordea S., Bordea Josefina, Puricel R., 1965, Studiul geologic al regiunii dintre Valea Iezerului şi Valea Galdei (Munţii Metaliferi). D.S. Inst. Geol., 51, 1, 201-209.

198

Bordea S., Bordea Josefina, Puricel R., 1965, Asupra prezenţei Albianului în Munţii Metaliferi. D.S. Inst. Geol., 51, 1, 213-215.

199

Bordea S., Bordea Josefina, Puricel R., 1970, Contribuţii la cunoaşterea depozitelor cretacice din zona Curechiu - Munţii Metaliferi. D.S. Inst. Geol., 55,4, 37-46.

200

Bordea S., Bordea Josefina, Ştefan A., Mantea G., Dimitrescu R., Dimitrescu M., 1996, Harta geologică scara 1:50,000, foaia Stâna de Vale Raport Fond Geologic I.G.R.

201

Bordea S., Constantinescu R., 1975, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 73b- Blăjeni.

202

Bordea S., Istocescu D., 1970, Contribuţii la studiul stratigrafic al Cretacicului (Neocomian-Turonian) din partea vestică a Munţilor Pădurea Craiului. D.S. Inst. Geol., 55, 4, 49-57.

203

Bordea S., Ştefan A., Borcoş M., 1979, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 74a-Abrud.

204

Bordea S. et al., 1988, Raport definitiv Harta geologică scara 1:50,000, foaia  Biharia. Raport Fond Geologic I.G.R.

205

Bordea S. et al., 1990 Raport definitiv Harta geologică scara 1:50,000, foaia Şiria. Raport Fond Geologic I.G.R.

206

Bordea S., Mantea G., Bordea Josefina, Marinescu Fl., Stanciu L., Tomescu Camelia, Ştefănescu M., Panin Ştefana, Popescu A., Bleahu M., 1990, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia Meziad (pregătire). Raport Fond Geologic I.G.R.

207

Bordea S. et al., 1992, Harta geologică scara 1:50,000, foaia Meziad (pregătire). Raport Fond Geologic I.G.R.

208

Bordea S. et al., 1992, Harta geologică scara 1:50,000, foaia Meziad (definitivă). Raport Fond Geologic I.G.R.

209

Bordea S. et al., 1993, 1995, Harta geologică scara 1:50,000, foaia Răbăgani (pregătire). Raport Fond Geologic I.G.R.

210

Bordea S. et al., 1995, Harta geologică scara 1:50,000, foaia Răbăgani (pregătire). Raport Fond Geologic I.G.R.

211

Borş T., 1955, Raport geologic asupra regiunii Valea Mare-Glăgeşti (Miocenul din Moldova).

212

Botez G., 1909, Comunicare preliminară asupra Bartonianului din judeţul Prahova. AN, 2, 195-201.

213

Bratu Elena, 1975, Coupe du Maestrichtien à l'Oligocène inférieur dans le Flysch Externe de Cuejdiu (Basin de la Bistriţa). În: Micropasleontological Guide to the Mesozoic and Tertiary of the Romanian Carpathians. 14th Europ. Micropal. Coll., 135-141.

214

Brânzilă M., 1997,  Contributions to the establishment of the age of “Cryptomactra clays” of the Moldavian Platform. Acta Paleont. Rom., I,  134-137.

215

Brânzilă M., 2000, Prezenţa asociaţiei cu Plicatiforma fittoni în "Argilele cu Cryptomactra" (Cariera Vlădiceni - Iaşi, Platforma Moldovenească. St. cerc. geol. geof. geogr., Geol., 45, 95-101.

216

Breban A, Lubenescu Victoria, Setel Angela, Cornea Cornelia, Brustur T., 1993, Consideraţii stratigrafice asupra formaţiunilor geologice din regiunea Caransebeş-Bistra (Banat). Rom. Jour. Stratigraphy, 75, 9-15.

217

Bucur I., 1966, Asupra prezenţei Burdigalianului în zona Sebeşul de Sus. D. S. Inst. Geol., 52, 1, 223-230.

218

Bucur I., 1977, Microfaciesul calcarelor Cretacicului inferior de la Ciclova-Banat (Zona Reşiţa-Moldova Nouă). D. S. Inst. Geol., 63, 4, 47-56.

219

Bucur I., 1978, Microfaciesurile calcarelor albe din partea nordică a masivului Piatra Craiului. Consideraţii biostratigrafice. D. S. Inst. Geol., 64, 4, 89-105.

220

Bucur I.C., 1980, Asupra prezenţei genului Acanthoplites în Flişul de Corbu - Maramureş. D. S. Inst. Geol., 65, 4, 5-9.

221

Bucur I., 1991, Proposition pour une nomenclature lithostratigraphique des Carpathes Méridionales, Roumanie. Stud. Univ. Babeş-Bolyai, 36, 2, 3-14.

222

Bucur I., 1994, Algues calcaires de la zone Reşiţa-Moldova Nouă (Carpathes Méridionales, Roumanie). Rev. de Paléobiol., 13, 1, 147-209, Genève.

223

Bucur I., 1997,  Formaţiunile mezozoice din zona Reşiţa-Moldova Nouă (Munţii Aninei şi estul Munţilor Locvei).  Presa Univ. Clujană, 214 p., Cluj-Napoca.

224

Bucur I., 2000, Lower Cretaceous dasyclad algae from the Pădurea Craiului Massif (Northern Apuseni Mountains, Romania). Actra Pal. Romaniae, 2, 53-72.

225

Bucur I., Bădăluţă Aurelia, Popescu O., 1981, Date noi privind biostratigrafia depozitelor jurasice şi cretacice din partea mediană a Zonei Reşiţa (Banat). D. S. Inst. Geol., 66, 4, 21-51.

226

Bucur I., Strutinski C., 1983, Rocile carbonatice cu Corallinaceae din Cretacicul superior al Bazinului Rusca Montană. St. cerc. geol. geof. geogr., Geol., 28, 85-93.

227

Bucur O., Pomârjanschi D., 1985, Microfaciesurile barremian-apţiene în calcarele din jurul Reşiţei. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 30, 137-142.

228

Bucur O., Pomârjanschi D., 1986, Microfacies, diagenesis and geochemistry of the carbonate rocks in the surroundings of Reşiţa. D. S. Inst. Geol., 70-71/4, 63-77.

229

Bucur I., Dragastan O., 1986, Archaeolithothamnium phylloideum, nouvelle espèce de Corallinacée du Crétacé inférieur de l’Ouest de la Roumanie. Rev. Micropal., 28, 4, 227-232, Paris.

230

Bucur I., Oros E., 1987, Some microfacial pecularities of the Lower Cretaceous deposits from Ilidia (Reşiţa Zone, South Carpathians). D. S. Inst. Geol., 72-73, 3, 37-52.

231

Bulgăreanu V., Givulescu R., 1970, Asupra  prezenţei palmierului fosil Calamus aff. noszkyi Jabl, în Complexul piroclastic-andezitic din Valea Bega (Banat). D. S. Inst. Geol., 56, 3, 47-54.

232

Catană C., Grasu C., Stamate Irina, 1982, Considérations sur certaines bentonites, tufs et tufites bentonitisées de l’Oligocêne de l’Unité de Vrancea (Carpates Orientales). An. Şt.Univ. Al. I. Cuza, Iaşi, 28b, Geol-Geogr, 11-15.

233

Cădere D., 1917, Comunicare asupra porfirului cuarţifer şi a zonei de injecţiuni în rocile verzi de la Camena  (Jud. Tulcea). D. S. Inst. Geol., 7, 60-69.

234

Cădere D., 1923, Notă preliminară asupra porfirului şi a zonei de injecţiuni în rocile verzi de la Camena-Ceamurli. D. S. Inst. Geol., 6, 31-40.

235

Cădere D., 1925, Rocile eruptive de la Camena, Jud. Tulcea. Studiu geologic,   petrografic şi chimic. AN, 10, 121-240.

236

Cârâc D., 1959, Zăcămintele de lignit dintre Motru şi Coşuştea. Stud. teh.-econ., A4, 1-52.

237

Cernea G.,1952, Zona internă a flişului dintre Valea Moldovei şi Valea Bistriţei. AN, 24, 37-94.

238

Chira Carmen, 1997, Biostratigraphical study (calcareous nannofossils and molluscs) of the Badenian deposits of Livada (Cluj County). Acta Pal. Romaniae, 1, 226-229.

239

Chira Carmen, 1999, Middle Miocene calcareous nannoplankton from the western Transylvanian Basin, Romania: Biostratigraphy, taxonomy and palaeoecology. Stud. Univ. Babeş-Bolyai, 44, 2, Geol.Geogr., 3-75.

Chiriac M., Mînzatu Silvia, 1967, Harta geologică a României, scara  1:200,000, foaia 50-Mangalia.

 

Chiriac M., 1968, Harta geologică a României, scara  1:200,000, foaia 50-Mangalia. Notă explicativă, 21 p. 

Chiriac M., Grigorescu D., 1975, Asupra focilor bessarabiene din Dobrogea de Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 20, 1, 89-110.

241

Chiriac M., Bărbulescu Aurelia, Neagu T., Dragastan O., 1977, La Dobrogea centrale et de sud pendant le Jurassique et Crétacé.Rev. roum. géol., géoph., géog., Géol., 21, 145-153.

242

Ciocârdel R.,1950, Le Neogene de la partie meridionale du departement de Putna. AN, 23, 5-120.

243

Ciocârdel R.,1953, Geologia regiunii Bistriţa-Reghin. D. S. Inst. Geol., 37, 131-141.

244

Cioflica G., Jude R., Udubaşa G.G., Istrate G., Popescu G., 1968, Noi contribuţii la cunoaşterea produselor vulcanice neogene din regiunea Băiţa-Săcărîmb (Munţii Metaliferi). Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 13, 1, 77-92.

245

Cioflică G., Popescu Gh., 1971, Contribuţii la stratigrafia Miocenului mediu din nord-vestul Transilvaniei. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 16, 2, p. 531-539.

246

Ciupagea D., Paucă M., Ichim Tr., 1970, Geologia Depresiunii Transilvaniei. Ed. Acad., 256 p.

247

Clichici O., 1966, Studiul sedimentarului neogen din partea estică a Bazinului Şimleu. Autoreferat.

248

Clichici O., Dragoş I., Bucur I.I., Clichici R., 1989, L'étude des Couches d'Ileanda Mare dans les régions Târgu Lăpuş - Rohia et Frîncenii de Piatră - Poiana Blenchii (Bordure N et NW du Bassin de Transylvanie). In: Petrescu I. et al., (eds.),  The Oligocene from the Transylvanian Basin, Romania, 117-128.

249

Cobălcescu Gr., 1882, Geologische Untersuchungen im Buzeuer Districte. Verh.k.k.geol. R.A., 13, 1882, 227-231.

250

Cobălcescu  Gr., 1883, Studii geologice şi paleontologice asupra unor tărâmuri terţiare din unele părţi ale României. Mem. Şcolii Militare Iaşi, Ed. Socec et Teclu, 1-28, Bucureşti.

251

Cobălcescu Gr., 1883, Ueber einige Tertiarbildungen in der Moldau.Verh. k.k.geol. R.A., 10, 1883, 149-157.

252

Cociuba I., 1999, Studiul stratigrafic al depozitelor mezozoice din sud-vestul Pădurii Craiului. Rezumatul tezei de doctorat. 44 p.

253

Cociuba I., 2000, Upper Jurassic-Lower Cretaceous deposits in the south-western part of Pădurea Craiului: Formal lithostratigraphic units. Stud. Univ. Babeş-Bolyai, Geol.,  45, 2, 33-61.

254

Codarcea A., 1940, Vues nouvelles sur la tectonique du Banat Méridional et du Plateau de Mehedinţi. AN, 20, 1, 1-74.

255

Codarcea A., Bercia I., Boldur C., Constantinof D., Maier O., Marinescu Fl., Mercus D., Năstăseanu S., 1968, Geological structure of the Southwestern Carpathians. Intl. Geol. Congr., Guide to Excursions 49AC, Romania, 49 p.

256

Codarcea A., Marinescu Fl., Patrulius D., 1962, Date noi cu privire la calcarele mezozoice de la Gura Văii, Podişul Mehedinţi. Com. Acad., 12, 4, 457-465.

257

Codarcea A., Mercus D., 1959, Asupra vârstei stratelor de Nadanova. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 9, 8, 967-972.

258

Codarcea A., Năstăseanu S., 1964, Contribuţii la cunoaşterea stratigrafiei depozitelor calcaroase din bazinul Văii Cerna şi de la Cazane (Dunăre). Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 9, 2, 241-250.

259

Codarcea Al., Pop Gr., 1963, Contribuţii la cunoaşterea Cretacicului din zona Sopot (Banatul de sud). Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol.,  8, 2, 171-184.

Codarcea Al., Pop Gr., 1965, Cenomanianul de pe versantul sudic al munților Vîlcan (carpații Meridionali). Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol.,  10, 2, 355-366260.

Codarcea A., Răileanu G., Pavelescu L., Gherasi N., Năstăseanu S.,    Bercia I., Mercus D., 1961, Privire generală asupra structurii geologice a Carpaţilor Meridionali dintre Dunăre şi Olt. C.C-B., Ghidul excursiilor C.- Carpaţii Meridionali, 3-125.

261

Codarcea Marcela Dessila, R. Dimitrescu, Stancu Josefina, 1968, Harta geologică. scara 1:200,000, foaia 27-Sibiu.

262

Codarcea Marcela Dessila, Stancu Josefina, 1968, Harta geologică scara 1:200,000, foaia 27-Sibiu. Notă explicativă, 57 p.

263

Codrea V., Dica E.P., 2005, Upper Cretaceous-lowermost Miocene lithostratigraphic units exposed in Albe Iulia - Sebeş - Vinnţu de Jos area (SW Transylvanian basin). Stud. Univ. Babeş-Bolyai, Geol., 50, 1-2, 19-26.

264

Constantin P., Papaianopol I., Băceanu I., 1996, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia Govora (pregătire). Raport Fond Geologic I.G.R., 12 p.

265

Constantinescu R., Antonescu E., Baltres A., Berbeleac I., Golea A., Iacobescu M., Potec G., Simionescu M., Ştefan A., Steflea G., Vîlceanu P.,1985, Documentaţie de sinteză privind lucrările de cercetare de la Ceamurlia-Movila Goală. Raport FORADEX.

266

Coqand M.H., 1867, Sur les gires de pétrole de la Valachie et de la Moldavie et sur l’age des terrains qui les contiennent. Bull. soc. géol. Fr., 24, 505-569.

267

Costea I., Balteş N., 1962, Corelări stratigrafice pe baza microfosilelor. Ed.Tehnică, 263 p., Bucureşti.

268

Costea I., Comşa D., Vinogradov C., 1978, Microfaciesurile Cretacicului inferior din Platforma Moesică. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 23, 2, 299-311.

269

Costea I., Vinogradov C., Comşa D., Bonig H., 1981, Studiul microfacial al depozitelor cretacice din Platforma Moldovenească şi Depresiunea Bârladului. Stud. cerc. geol. geofiz. geogr., Geol., 26, 2

270

Crasquin-Soleau S., Grădinaru E., 1996, Early Anisian ostracode fauna from the Tulcea Unit (Cimmerian North Dobrogean Orogen, Romania). Ann. Pal. (Vert.-Invert.), 82, 2, Paris, 59-116.

271

Dessila-Codarcea Marcela, 1968, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 27, Sibiu: Nota explicativă, 57p.

272

Diaconu M., Ionescu S., 1970, Contribuţii la cunoaşterea Triasicului şi Jurasicului inferior din sectorul Valea Neagră de Criş (Pădurea Craiului), D. S. Inst. Geol., 54, 4, 123-127.

273

Dicea O., Duţescu P., Antonescu Fl., Mitrea G., Botez R., Donos I., Lungu V., Moroşanu I., 1980, Contribuţii la cunoaşterea stratigrafiei Zonei Transcarpatice din Maramureş. D. S. Inst. Geol., 65, 4, 21-85.

274

Dimian M., Dimian Elena, 1964, Cercetări sedimentologice privind zona flişului Cretacic superior-Paleogen şi a molasei miocene dintre văile Zăbalei şi Buzăului. D. S. Inst. Geol., 49, 361-382.

275

Dimian M., Popa-Dimian Elena, 1964, Date stratigrafice şi sedimentologice privind formaţiunile cretacice dintre Valea Mureşului şi Valea Ampoiului. D. S. Inst. Geol., 50, 1, 107-125.

276

Dimitrescu R., Patrulius D., Popescu Ileana, 1971, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 110c-Rucăr.

277

Dimitrescu R., Popescu Ileana, Schuster A. C., 1974, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 110a-Bîrsa Fierului.

278

Dimitrescu R., Bleahu M., Lupu M., 1977, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 56d-Avram Iancu.

279

Dincă A., 1977, Geologia Bazinului Rusca Montană. Partea de vest. AN, 52, 99-173.

280

Dincă A., Tocorjescu Maria, Stilla A., 1972, Despre vârsta depozitelor continentale cu dinozaurieni din bazinele Haţeg şi Rusca Montană. D. S. Inst. Geol., 58, 4, 83-93.

281

Dinu C., 1971, Prezenţa faciesului cu Bositra buchi (Römer) în flancul estic al Sinclinalului Hăghimaş, la izvoarele Trotuşului. Bul. Soc. Şt. Geol. RSR, 13, 213-217.

282

Dragastan O., 1980, Alge calcaroase din Mezozoicul şi Terţiarul României. Ed. Acad. Rom., 169 p., Bucureşti.

283

Dragastan O., 1985, Upper Jurassic and Lower Cretaceous formations and facies in the eastern area of the Moesian Platform (South Dobrogea included), An. Univ. Buc., 34, 77-85.

284

Dragastan O., Bucur I., 1979, Upper Aptian microfossils from the Cameniţa Valley-Sasca Română (Reşiţa-Moldova Nouă Zone, Banat). Rev. roum. géol., géoph., géog., Géol., 23, 1, 111-115.

285

Dragastan O., Ciobanu Carmen, 2002, New calcareous algae (Bryopsidophyceae) from the Blid Formation (Barremian-Early Aptian) of the southern Brusturi sector (Apuseni Mts.) and some new litho- and biostratigraphical data. Studia Univ. Babeş-Bolyai, Sp. Issue, 1, 165-188.

Dragastan O., Cibotaru T., Brustur T.,  1987, Neoteutloporella socialis (Praturlon), algue ”recifale” du domaine Tethysien. Rev. de Paleobiologie, 6, 1, 143-149. (non vid.)

286

Dragastan O., Coman M., Ştiucă E., 1988, Bauxite-bearing formations and facies in the Pădurea Craiului and Bihor Mountains (Northern Apuseni). Rev. roum. géol., géoph., géog., Géol., 32, 67-81.

287

Dragastan O., Grădinaru E., 1975, Asupra unor alge, foraminifere sphinctozoare şi microproblematice din Triasicul din Carpaţii Orientali şi Dobrogea de Nord. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 20, 2,  Bucureşti, 247-254.

288

Dragastan O., Neagu T., Bărbulescu A., Pană I., 1998, Jurasicul si Cretacicul din Dobrogea Centrala şi de Sud (paleontologie şi stratigrafie).  Supergraph Tipo S. R. L., 249 p.

289

Dragastan O., Purecel R., Brustur T., 1986, The Upper Jurassic and Lower Cretaceous formations from the Bihor Mts. – Central southern sector/Northern Apuseni. An. Univ. Buc., 35, 57-70.

290

Dragomir B., 1982, Fauna de echinide apţiene de la Moldova Nouă (Banat). Lucr. ses. şt. “Gr. Cobălcescu”, 24-25 oct. 1981, Univ. Al. I. Cuza, Iaşi, 263-276.

291

Dragoş V., 1953, Cercetări geologice asupra regiunii dintre râurile Topolog şi Olt. D. S. Inst. Geol., 37, 55-76.

292

Dragoş V., 1955, Asupra structurii geologice a regiunii dintre Râul Topolog şi Valea Olăneşti. D. S. Inst. Geol., 39, 5-15.

293

Dragoş V., 1962, Accidente disarmonice şi microtectonice între Homorîciu şi Măneciu (Valea Teleajenului). D. S. Inst. Geol., 46, 355-376.

294

Drăgănescu A., 1970, Contribuţii la biostratigrafia depozitelor pannoniene de pe rama estică a Bazinului Lugoj (Regiunea Cireşu-Crivina-Jureşti). D. S. Inst. Geol., 54, 4, 129-146.

295

Drăgănescu A., 1976, Constructional to corpusclar (sic!) spongalgal, algal and coralgal facies in the Upper Jurassic carbonate formation of Central Dobrogea (The Casimcea Formation). In: D. Patrulius, A. Drăgănescu, A. Baltres, B. Popescu, S. Rădan, Carbonate Rocks and Evaporites. Guidebook. Intl. Coll. on Carbonate Rocks and Evaporites, Romania, Guidebook Series No. 15, 13-42.

296

Drăgănescu A., Ghenea Ana, Ghenea C., Mirăuţă Elena, 1978, Harta geologică a României, scara  1:50,000, foaia 168d- Dorobanţu.

297

Drăgănescu A., Ghenea Ana, Ghenea C., Mirăuţă Elena, 1979, Harta geologică a României, scara  1:50,000, foaia 169c-Gura Dobrogei.

298

Drăgănescu A., Beauavais Louise, 1985, Les faciès à scléractiniaires du Jurassique moyen (Formation de Tichileşti) de la Dobrogea Centrale (SE de Roumanie). Mem. Inst. Geol., 32, 17-76.

299

Drăghiceanu M., 1885, Mehedinţii. Studii geologice, tehnice şi economice. Bucureşti (citat de Marinescu et Marinescu, 1962), 32, 17-76.

300

Drăghici C., 1962, Structura geologică a Platoului Mehedinţi între Izverna Cloşani-Padeş-Baia de Aramă-Ponoare. D. S. Inst. Geol., 48, 203-222.

301

Drăghici C., Semaka A., 1962, Observaţii asupra Liasicului de la Baia de Aramă. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 7, 1, 33-44.

302

Drăghindă I., 1963, Contribuţii la cunoaşterea condiţiilor de sedimentare în bazinul Petroşani (Carpaţii Meridionali). A.G.C-P, Cong. V,  III/1, Comunic. şt., secţ. II, Stratigrafie, 41-48.

Drăgulescu Adela, Hinculov Luciana, Mihăilă N., Nica Ecaterina, 1967, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 24-Timişoara.

 Drăgulescu Adela, Hinculov Luciana, Mihăilă N., 1968, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 24-Timişoara. Notă explicativă.

Dumitrescu I., 1948, La Nappe du Grés de Tarcău, la Zone Marginale et la Zone Néogène entre Caşin et Putna. C.R. IGR, 29, 84-105.

304

Dumitrescu I.,1948,  Le Néogène de la région Caşin-Haloş (Départ. de Bacău). C. R. IGR., 30.

305

Dumitrescu I., 1952a,  Studiul geologic al regunii dintre V. Oituz si V. Coza. AN, 24, 195 – 270.

306

Dumitrescu I., 1952 b, Cercetări geologice în Vrancea de Nord. D. S. Inst. Geol., 36, 51-61.

307

Dumitrescu I., 1952c, Cercetări geologice asupra flişului din V. Oituzului. D. S. Inst. Geol., 36, 61-70.

308

Dumitrescu I., 1957, Asupra faciesurilor şi orizontării Cretacicului superior şi Paleogenului  în bazinul Lăpuşului (nordul Depresiunii Transilvaniei). Lucr. Inst. Petrol şi Gaze 3, 19-44, Bucureşti.

309

Dumitrescu I., 1958, Étude géologique de la région comprise entre l’Oituz et la Coza. AN, 24-25, (Résumés), 133-162.

310

Dumitrescu I., 1958, Harta geologică a României, scara 1:100,000, Foaia Bârseşti.

311

Dumitrescu I., 1963, Date asupra structurii flişului miogeosinclinal din Munţii Vrancei (Carpaţii Orientali). A.G.C-P, Cong. V,  IV, Comunic. şt., secţ. III, Tectonică, 65-81.

312

Dumitrescu I., 1968, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 10-Cluj, Nota explicativă, 43 p.

313

Dumitrescu I., Georgescu C., Săndulescu M., Georgescu Simona, Săndulescu Jana, Moise I., Kusko M., 1959, Raport geologic asupra prospecţiunilor pentru hidrocarburi în regiunea Vrancei de SW. Raport Fond Geologic I.G.R., Bucureşti.

Dumitrescu I., Mirăuţă O., Săndulescu M., Ştefănescu M., Bandrabur T., 1968,  Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 21-Bacău.

Dumitrescu I., Săndulescu, M., Mirăuţă, O., Bandrabur, T., 1970a, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 21- Bacău, Nota explicativă 74 p., Raport Fond Geologic I.G.R.

315

Dumitrescu I., Săndulescu M., Bandrabur T., 1970b, Harta geologică a României,  scara 1: 200,000, foaia 29-Covasna.  Notă explicativă, 80 p.

316

Dumitrescu I., Joja T., Săndulescu M., Alexandrescu G., Săndulescu Jana, Bratu Elena, Stefănescu M., Micu M., Mărunţeanu Mariana, 1971, Monografia formaţiunilor din zona externă a flişului Carpaţilor  Orientali. Raport Fond Geologic I.G.R.

317

Dumitrică P., 1995, Upper Jurassic and Lower Cretaceous radiolarians at Sviniţa (Romania). In: Baumgartner P.O. et al. (Eds.), Middle Jurassic to Lower Cretaceous Radiolaria of Tethys: Occurrence, Systematics, Biochronology. Mém. Géol., 23, 897-905, Lausanne.

318

Dumitrică P., Gheţa N., Popescu Gh., 1975, Date noi cu privire la la biostratigrafia şi corelarea Miocenului mediu din aria Carpatică. D.S. Inst. Geol., 61-4, p. 65-84.

319

Duşa A., 1969, Stratigrafia depozitelor mezozoice şi terţiare de la Căprioara - Coşteiu de Sus. Ed. Academiei RSR, 156 p.

320

Dumitrică P., Gheţa N., Popescu G., 1975, New data on the biostratigraphy and correlation of the Middle Miocene in the Carpathian area. D.S. Inst. Geol., 61, 65-84.

321

Duţu C., Olteanu I., Divo R.E., 1993, Contribution to the Knowledye of the stratigraphy and tectonics of the Târgu Ocna-Drăgugeşti-Caşin region (Bacău District). Bul. Soc. Geol. Rom., 14, 67-77.

322

Eberzin A.G., Motaş I.C., Macarovici N., Marinescu F., 1966, Afinităţi pannonice şi euxinice ale Neogenului superior din Bazinul Dacic. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 2, 2, 463-482.

323

Enciu P., 2007, Pliocenul şi Cuaternarul din vestul Bazinului Dacic. Stratigrafie şi evoluţie paleogeografică. Ed. Acad. Rom., 228 pag.

324

Enciu P., Popescu D.C., 2006, Contributions to the knowledge of the lower Danube river evolution in the Serbia - Bulgaria - Romania common area. AN, 74, 1, 58-61.

325

Feru M., Rădulescu C., Samson P., 1977, Restes de Mammifères dans les depôts quaternaires psamo-psephitiques du secteur est de la Plaine Roumaine orientale, Travaux de l’Institut de Spéleologie „Emile Racovitza”, 16, 141-149.

326

Feru M., Rădulescu C., Samson P., 1978, Biostratigraphie (micromammifères) des depôts plio-pleistocènes de la zone de Slatina (dep. d’Olt). Travaux de  l’Institut de Spéleologie „Emile Racovitza” Bucharest, 17, 117-134.

327

Feru M., Rădulesco C., Samson P., 1979, Biostratigraphy (Micromammifères) des depôts plio-pleistocènes du domaine gétique de la Dépression Valaque. Trav. de l’Institut de Spéleologie „Emile Racovitza” Bucharest, 18, 141-169.

328

Filipescu M.G., 1941, Études géologiques dans la région comprise entre la vallée du Teleaj en et du valles du Slănic-Bâsca Mare (Buzău). C.R.IGR., 23, 78-101.

329

Filipescu M.G., 1950, Vârsta complexului gipsurilor inferioare din Subcarpaţi. Natura, 2, 6, 27-33 (non vid).

330

Filipescu M.G., 1955 a, Cercetări geologice în Zona internă şi mediană a Flişului dintre Valea Uzului şi Valea Târlungului. D.S. Inst. Geol. Rom., 39, 156-171.

331

Filipescu M.G., Drăghindă I., Mutihac V., 1952, Contribuţii la orizontarea şi stabilirea vârstei Şisturilor Negre din zona mediană a flişului Carpaţilor Orientali. Comunic. Acad. RPR, 2, 9-10, 591-597.

332

Filipescu M.G., Drăghindă I., Mutihac V.,1954, Cercetări geologice între V. Buzăului şi linia Cason –Tuşnad. D. S. Inst. Geol., 38, 93-102.

333

Filipescu S., 1996, Stratigraphy of the Neogene from the western border of the Transylvanian Basin. Studia Univ. Babeş-Bolyai, Geol.-Geogr., 41,2, 3-79. Cluj-Napoca.

334

Filipescu S., 1999, The significance of foraminiferal fauna from the Feleac Formation (Transylvanian Basin, Romania). Studia Univ. Babeş-Bolyai, Geol.-Geogr., 35-1, p. 13-28, Cluj-Napoca.

335

Fink J., 1960,  Leitlinien einer osterreichischen Quartärstratigraphie. Mitt. d. geol. Gessellsch., Wien.

336

Florea N., Asvadurov H., Cioflica Gianina, 1966, Consideraţii paleogeografice pe baza profilului cuternar de la Semlec (Câmpia Tisei). D. S. Inst. Geol., 52, 1, 443-458.

337

Fornaciari, E., Di Stefano, A., Rio, D., Negri, A., 1996, Middle Miocene quantitative calcareous nannnofossil biostratigraphy in the Mediterranean region. Micropal., 42, 1, 37-63.

338

Fornaciari, E., Rio, D., Ghibauldo, G., Massari, F., Iaccarino, S.,1997, Calcareous plankton biostratigraphy of the Serravallian (Middle Miocene) stratotype section (Piedmont Tertiary Basin, NW Italy). Mem.Sci.Geol., 49, 127-144, Padova.

339

Fuchs Th., 1894, Geologische Studien in der jungeren Tertiarbildungen Rumaniens. N. Jb. Min., 1 (citat de Marinescu et Marinescu, 1962).

340

Georgescu C., Georgescu Simona, Kusko M., Cemortan M., Moisă I., Nicolăescu V., Matei V., Nedelcu I.,1961, Raport geologic asupra prospecţiunilor pentru hidrocarburi, sare şi săruri de potasiu în zona Flişului şi zona Neogenă din munţii Vrancei şi munţii Oituzului. Arh. Inst. Geol., Bucureşti.

341

Ghenea C.,1968, Studiul depozitelor pliocene dintre Valea Prutului şi Valea Bârladului. Stud. teh.-econ., J6, 121 p.

342

Ghenea C., 1977, Stage of Researches Concerning the Pliocene-Pleistocene Boundary in Romania, Bulgaria and Greece. Giornale di Geologia, 2, XLI, p 187-201, Bologna.

343

Ghenea C., Rădulescu C.,1964, Contribuţiuni la cunoaşterea unei faune villafrnachiene din Podişul Moldovenesc. D. S. Inst. Geol., 50, 165-171.

Ghenea C., Ghenea Ana, 1967,  Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 22- Bîrlad. 

Ghenea C., Ghenea Ana, Saulea Emilia, 1968, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 22-Bîrlad. Notă explicativă, 25 p.

Ghenea C., Ghenea Ana, Papaianopol I., Motaş I., Micu M., 1978, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 131c- Istriţa.

345

Ghenea C., Andreescu I., Bandrabur T., Cepalîga A., Mihăilă N, Trubihin V., 1981, Bio- and magnetostratigraphic correlations on the Pliocene and Lower Pleistocene formations of the Dacic Basin and Braşov Depression (East Carpathians). D. S. Inst. Geol., 66,4, 139-156.

346

Ghenea C., Avram E., Szasz L., Ghenea Ana, Drăgănescu A., Andreescu I., 1984a, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 181a-Peştera.

347

Ghenea C., Avram E., Szasz L., Drăgănescu A., Andreescu I., 1984b, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 181b-Medgidia.

348

Gheorghian Doina, 1975, Date biostratigrafice privind Triasicul de la Sasca (Zona Reşiţa-Moldova Nouă, Banat). D. S. Inst. Geol., 61, 4, 51-64.

349

Gheorghian Doina Mihaela, 1975, Coupe d'Apold: Éocène, Badénien-Sarmatien. In: Bombiţă G. (editor coordonator), Micropaleontological Guide to the Messozoic and Tertiary of the Romanian Carpathians. 14th Eur. Micropal. Coll., 175-178.

350

Gheorghian M., 1971, Sur quelques affleurements de dépôts Ottnangiens de Roumanie et sur leur contenu micofaunistique. Mem. Inst. Geol., 14, 103-121.

351

Gheorghian M., 1974, Miocenul inferior de la Brădet-Perşani. In: Bombiţă G. et al., ms., 77-82.

352

Gheorghian M., 1975, Miocène inférieur de Brădet-Perşani (Transylvanie de SE). 14th European Micropal. Coll., Guide, 179-182.

353

Gheorghian M., Gheorghian Doina, Schuster A., 1975, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 92c-Sibiu.

354

Gheorghiţă  I., 1964, Contribuţii la cunoaşterea eruptivului neogen din regiunea Remeţi - Săpînţa - Sărăsău (Maramureş). D. S. Inst. Geol., 50, 2, 49-57.

355

Gheorghiu C., 1954, Studiul geologic al Văii Mureşului între Deva şi Dobra. AN, 27, 77-174.

356

Gheorghiu C., Bâgu G., Radu O., 1961, Date  noi cu  privire la  stratigrafia depozitelor sedimentare din nordul Moldovei, regiunea Rădăuţi-Prut - Darabani. An. Univ. Buc., Geol.-Geogr., 27, 15 - 28.

357

Gherasi N., Berza T.,Seghedi A., Mihai S., Iancu V., 1986, Structura geologică a părţii nordice a Masivului Godeanu (Carpaţii Meridionali). D. S. Inst. Geol., 70-71, 5, 63-85.

358

Gherasi N., Bombiţă G., 1967, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 3 - Baia Mare. Notă explicativă. 32 p.

359

Gherasi N., Bombiţă Gh., Vasilescu Al., Krautner H., 1967, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 3-Baia Mare.

360

Gherasi N., Mureşan M., Mureşan Georgeta, Kräutner H., Kräutner Florentina, Lupu M., Marinescu Fl., H. Savu, Arghir Drăgulescu Adela, 1967, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 25-Deva.

361

Gherasie I., 1977, Raport geologic privind acumulările de sare din regiunea Sovata-Praid-Corund (Jud. Mureş şi Harghita). Raport Fond Geologic I.G.R.

362

Ghergari Lucreţia, Mârza I., Mészáros N., 1989, Lithologic study of the Merian stratotype (Mera, Cluj District). In: Petrescu I. et al., (eds.),  The Oligocene from the Transylvanian Basin, Romania, 55-66.

363

Gheţa N., Oncescu C., 1971, Asociaţia micropaleontologică a depozitelor tortoniene de la Bicăcel (Bazinul Beiuş). D. S. Inst. Geol., 57, 3, 69-75.

364

Gheţa N., Popescu G., 1975, Middle Miocene at Giurgeşti. In: 14th European Micropal. Coll., Guide, 159-162.

365

Ghika-Budeşti Şt., 1958, Depresiunea intramontană Loviştea şi creasta horstului Cozia. Stud. cerc. geol. geofiz. geogr., Geol., 3, 1-2, 61-78.

366

Ghiţulescu T.P., Socolescu M., 1941, Étude géologique et minière des Monts Métallifères (Quadrilatère aurifère et régions environnantes). AN, 21, 181-464.

367

Ghiurca V., Mârza I., 1991, Note on a vitroclastic tuff bed (friable) - stratigraphic landmark in the Lower Badenian from the Baia - Mare Basin. In: Mârza et al. (editori), The Volcanic Tuffs from the Transylvanian Basin, Romania, 45-49, Cluj.

368

Gillet Suzette, Marinescu Fl., 1971, La faune malacologique pontienne de Rădmăneşti (Banat roumain). Mem. Inst. Geol., 15, 78 p.

369

Givulescu R., 1974, Asupra vârstei unor flore fosile neogene din Depresiunea Borodului. D. S. Inst. Geol., 60, 4, 115-119.

370

Givulescu R, Vasilescu Al., 1970, Date noi asupra florei pleistocene de la Doboşeni (Bazinul Baraolt). D. S. Inst. Geol., 56, 3, 55-60.

371

Grigorescu D., 1970, The  petrography of the glauconitic quartzarenites in the Black Schists nappe (the section of the Covasna Valley). Rev. roum. géol., géoph., géog., Géol., Rev. Roum. Géol., 14, 2, 205-216.

372

Grasu C., Apetroaei N., Florea F., 1982, Considérations petrogénétiques sur les Calcaires de Jaslo du Flysch des Carpates Orientales. An. Şt.Univ.Al. I. Cuza, Iaşi, Geol-Geogr., 28, b, 5-10.

373

Grasu C., Catană C., Grinea D., 1988, Flişul carpatic. Petrografie şi consideraţii economice. Ed. Tehnică, 208 p.

374

Grasu C., Catana C., Miclăuş Crina, Boboş I., 1999, Molasa Carpaţilor  Orientali. Ed. Tehnică, 227 p.

375

Grasu C., Brânzilă M., Miclăuş Crina, Boboş I., 2002, Sarmaţianul din sistemul bazinelor de foreland ale Carpaţilor Orientali. Ed. Tehnică, 407 p.

376

Grasu C., Miclăuş C., Scutaru C., Saramet M., Boboş I., 2004, Geologia Bazinului Comăneşti. Ed. Tehnică, Bucureşti, 237 pag.

377

Grădinaru, E., 1976, Studii lito- şi biostratigrafice în depozitele sedimentare ale Triasicului mediu, în Dobrogea de Nord, în perimetrele Cazalgic Bair-Ceatal Bair-Taş Bair şi sud Enisala-Dealul Taşburun-Lacul Razelm, jud. Tulcea în vederea evidenţierii calcarelor dolomitice şi dolomitelor calcaroase. Raport I.P.G.G.

378

Grădinaru, E., 1981, Rocile sedimentare şi vulcanitele acide şi bazice ale Jurasicului superior (Oxfordian) din zona Camena (Dobrogea de Nord). An. Univ. Buc., 30, Bucureşti, 89-110.

379

Grădinaru, E., 1984, Jurassic rocks of North Dobrogea. A depositional-tectonic approach. ). Rev. roum. géol., géoph., géog., Géol., 28, Bucureşti, 61-72.

380

Grădinaru, E., 1988, Jurassic sedimentary rocks and bimodal volcanics of the Cârjelari-Camena outcrop belt: Evidence for a transtensile regime of the Peceneaga-Camena Fault. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 33, Stud. Cerc. Geol., 33, 97-121.

381

Grădinaru, E., 1993, Mesozoic rocks in Central and North Dobrogea: An overview. Intl. Geol. Correl. Prog. IGCP, Project 343, Bucharest, nepaginat.

382

Grădinaru, E., 1995, Mesozoic rocks in North Dobrogea. An overview In: Field Guidebook, Central and North Dobrogea, Romania. IGCP Project No. 369, Comparative Evolution of PeriTethyan Rift Basins, Bucharest, 17-28.

383

Grădinaru, E., 2000, Introduction to the Triassic geology of North Dobrogea orogene. In: Workshop on the Lower-Middle Triassic (Olenekian-Anisian) boundary, 7-10 June, Tulcea, Romania. Field Trip Section, 5-37.

384

Grădinaru, E., Seghedi, A., Oaie, G., Rădan, S., 1995, Field-trip in Central and North Dobrogea: Description of itinerary and stops. In: Field guidebook Central and North Dobrogea, Romania. IGCP Project No 369, Comparative Evolution of Peri Tethyan Rift Basins, Bucharest, 29-75.

385

Grigoraş N., 1955, Studiul comparativ al faciesurilor Paleogenului dintre Putna şi Buzău. AN, 28, 99-219.

386

Grigoraş N., 1959, Étude comparative des faciès du Paléogène compris entre les vallées de la Putna et de Buzău. AN, 26-28 (Résumé), 233-267.

387

Grigore D., 1998, Upper Kimmeridgian and Lower Tithonian sequence of the Greben Formation in the Şviniţa area – SW of the South Carpathians. AN, 70, 81-86.

388

Grigorescu D., 1978, Paleoecologia faunei de vertebrate marine sarmaţiene din Dobrogea de Sud. Anuar. Muz. şt. nat. Piatra Neamţ, Geol-Geog., 4, 195-204.

389

Grigorescu D., 1987, Considerations on the age of the "Red Beds" continental formations in SW Transylvanian Depression. In: Petresci I. et al. (eds.), The Eocene from the Transylvanian Basin, Romania, 189-196.

390

Grigorescu D., 1990. Nonmarine formations connected with the Laramian tectogenesis (Post-Early Maastrichtian) formations in the Haţeg and Poiana Ruscă basins). In: Grigorescu D., Avram E., Pop Gr., Lupu M., Anastasiu N., Rădan S., (editori), 1990, Intl. Symposium, Project 245: Nonmarine Cretaceous Correlation and Project 262: Tethyan Cretaceous Correlation, Bucharest, Romania, 15-21 August 1990. Guide to Excursions A+B, 18-23.

391

Grigorescu D., 1992, Nonmarine Cretaceous formations of Romania. In: Matter N.J. et Pei-Ji (Eds.), Aspects of Nonmarine cretaceous Geology. Spec vol., ICGP Project 245, Beijing, 142-164.

392

Grigorescu D., Anastasiu N., 1990, Densuş-Ciula and Sînpetru formations (Late Maastrichtian-?Early Paleogene). In: Grigorescu D., Avram E., Pop Gr., Lupu M., Anastasiu N., Rădan S., (editori), 1990, Intl. Symposium, Project 245: Nonmarine Cretaceous Correlation and Project 262: Tethyan Cretaceous Correlation, Bucharest, Romania, 15-21 August 1990. Guide to Excursions A+B, 42-54.

393

Grigorescu D., Avram E., Pop Gr., Lupu M., Anastasiu N., Rădan S., (editori), 1990, Intl. Symposium, Project 245: Nonmarine Cretaceous Correlation and Project 262: Tethyan Cretaceous Correlation, Bucharest, Romania, 15-21 August 1990. Guide to Excursions A+B, 109 p.

394

Grigorescu D., Dinu C., 1978, Aspecte sedimentologice şi paleogeografice relevate de nisipurile cuarţoase bassarabiene din Dobrogea de Sud (zona Cobadin-Chirnogeni). Anale Univ. Buc., 27, 37-45.

395

Grozescu H., 1916, Comunicare preliminară asupra Munţilor Vrancei şi Neogenului din jud. Putna. D. S. Inst. Geol., 4, 1-10.

396

Grozescu H., 1917, Géologie de la région subcarpatique de la partie nord du district de Bacău. AN, 8, 213-258.

397

Grozescu H., 1926, Condiţiile de sedimentare ale Formaţiunii salifere subcarpatice. D. S. Inst. Geol., 6, 96-104.

398

Grujinschi C., 1969, Date noi asupra depozitelor situate între rocile oligocene  şi conglomeratele de tip Brebu, din zona terminaţiei nord-estice a sinclinalului Slănic. Bul. IPGG, 17, 1, 131-138.

399

Grujinschi C., 1971, Contribuţii la cunoaşterea ruditelor Miocenului inferior din sinclinalele Slănic şi Drajna. B.S.G.R., 13, 201-212.

400

Grujinschi C., 1972, Studiul complexului Gresiei de Tarcău. Rezumatul Tezei de doctorat. Univ. Bucureşti, 47 p., Bucureşti.

401

Grujinschi C., Iva Mariana, 1972, Vederi noi în privinţa stratelor de Cornu. D. S. Inst. Geol., 58, 4,  187-208.

402

Hann H.P., Szasz L., 1981, Originea breciilor din masivul cristalin Cozia-Năruţiu (Brezoi-Vâlcea, Carpaţii Meridionali). Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 26/2, 249-261.

403

Hofmann K., 1870, Das Kohlenbecken des Zsily (Schiel)-Thales. Verh. d.k.k. geol. R.-A., 1-18, Wien.

404

Hofmann K., 1887, Geologische Notizen über die krystallinische Schieferinsel von Preluca und über  das nordlich und südlich anschliessende Tertiarland. Jahresb. d. kgl. ung. geolog. Anstalt f. 1885, p. 31-61, Budapest.

405

Hofmann K., 1891, Harta geologică sc. 1:75.000 “Gaura und Galgo” Budapest.

406

Halavats J., Schreter Z., 1915, Fehértemplom Szászabánya és Omoldovo kömyéke Magyarázatok – a magyar kóriországalnak részletes geológiai térképéhez. 26/27ov/XXv. oszlap. Jelzesü, lap., (1:75.000), 55 p., Budapest.

407

Hristescu M. E., 1944, Contributions a la connaissance du Paleogenede la Depression Getique (depart de Vâlcea). C.R., 27, 105-110.

408

Huică I., 1977, Studiul geologic al depozitelor miocene ţi pliocene dintre Valea Sohodol şi Valea Blahniţa, judeţul Gorj (Depresiunea Getică). AN, 51, 5-60.

409

Huică I., Dragu Valentina, 1970, Prezenţa Volhinianului în Culoarul Mureşului (Zona Coşava-Ohaba-Lăpugiu-Fintoag). Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol.,  15, 2, 441-450.

410

Ianovici, V.,Giuşcă, D., Mutihac, V., Mirăuţă, O., Chiriac, M., 1961, Ghidul excursiilor. D. Dobrogea. Assoc.Geol.Carp-Balk., Cong. V, Bucharest, 84 p.

411

Iamandei S., Iamandei Eugenia, 1998, New fossil Dicots in Pyrrhoclastics of Prăvăleni, Metalliferous Mountains. Acta Pal. Rom., 1, 113-118.

412

Iamandei S., Iamandei Eugenia, 1999, Liquidambaroxylon pravalense n.sp., in the pyrrhoclastics of  Pravaleni, Metalliferous Mts. Acta Horti Botanicae Bucurestiensis, 223-232.

413

Iamandei S., Iamandei Eugenia, 1999, Fossil conifer wood from Pravaleni Ociu, Metalliferous Mountains. Acta Pal.Rom. 2, 202-212.

414

Iamandei S., Iamandei Eugenia, 2000, Pinuxylon parryoides (Gothan) Kraeusel emmend. Van der Burgh 1964, in Pravaleni-Ociu area (Middle Miocene), South Apuseni (Metalliferous) Mts. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 45, 119-126.

415

Iancu Viorica, 1986, Unités structurales supragétiques et infragétiques de la partie ouest des Carpathes Méridionales. D. S. Inst. Geol., 70-71, 5, 109-127.

416

Ianovici V.,Giuşcă D., Mutihac V., Mirăuţă O., Chiriac M., 1961, Ghidul excursiilor. D. Dobrogea. A.G.C-P., Cong. V, 84 p.

417

Ianovici V., Giuşcă D., Ghiţulescu T.P., Borcoş M., Lupu M., Bleahu M., Savu H., 1969, Evoluţia geologică a Munţilor Metaliferi. Ed. Acad., 743 p.

418

Ianovici V., Borcoş M., Bleahu M., Patrulius D., Lupu M., Dimitrescu R., Savu H., 1976, Geologia Munţilor Apuseni. Ed. Acad., 631 p.

419

Ilie M., 1936, Recherches géologique dans les Monts du Trascău et dans le Bassin de l’Arieş. AN, 17, 329-466.

420

Ilie M., 1952, Cercetări geologice în regiunea Cojocna-Turda-Ocna Mureşului. D. S. Inst. Geol., 36, 154-157.

421

Ilie M., 1953, Structura geologică a Depresiunii Abrud. AN, 25, 37-117.

422

Ilie M.D., 1955, Cercetări geologice în Bazinul Transilvaniei (Regiunea Alba Iulia - Sibiu - Făgăraş - Rupea). AN, 28, 251-366.

423

Ilie M., 1957, Cercetări geologice în regiunea Rarău-Cîmpulungul Moldovei-Pîrîul Cailor. AN, 30, 107-211.

424

Ilie M., 1958, Podișul Transilvaniei. Ed. Științifică, 260 p.

425

Ilie M.D., Mamulea M.A., 1958, Les dépots éocènes de la région Galaţi - Pui - Ponor (Bassin de Haţeg, Carpates Méridionales). C. R. IGR, 35, 107-108.

425

Iliescu O., 1963, Contribuţii la cunoaşterea depozitelor permiene şi liasice de la Mehadia (Regiunea Banat). As. Geol. Carpato-Balkan., Congr, V, Comunicări şt., Secţia II: Stratigrafie, III/1, 159-175.

426

Iliescu O., Semaka A., 1962, Contribuţii la cunoaşterea Rheto-Liasicului din împrejurimile Mehadiei. D. S. Inst. Geol., 48, 113-118.

427

Iliescu G., Iliescu Maria, Mărgărit G., Mărgărit Maria, Peneş Marioara, Borş Melania, 1972, Studii pentru corelarea datelor geologice şi geofizice privind cărbunii din depresiunea Haţeg şi zona Pui, jud. Hunedoara. Raport Fond Geologic I.G.R.

428

Iliescu G., Iliescu Maria, Mărgărit G., Radu Magdalena, Mihalache Paula, Ciobotaru I., Sinteza lucrărilor de cercetare geologică pentru cărbuni în depresiunea Haţeg. I.P.G.G. Conţine ‘Harta geologică a depresiunii Haţeg’, scara 1: 50.000.

429

Iliescu O., Radu A., Lica Maria, 1967, Geologia Bazinului Bozovici. D. S. Inst. Geol., 53, 1, 341-365.

430

Iliescu O., Hinculov A., Hinculov Luciana, 1968, Bazinul Mehadia. Studiul geologic şi palentologic. Memorii 9, 11-72.

431

Iliescu Violeta., Cioflică Geanina, 1969, Contribuţii palinologice la reconstituirea vegetaţiei de la limita Oligocen-Miocen. D. S. Inst. Geol., 54, 2, 5-10.

432

Iliescu V., 1974, Rezultatele preliminare în studiul palinoprotistologic al depozitelor presiluriene din fundamentul Podişului Moldovenesc. D. S. Inst. Geol., 60, 3, 225-234.

433

Ion Jana, 1975, Crétacé supérieur de Râşnov. (Excursion D). In: Micopal. Guide to the Mesozoic and Tertiary of the Romanian Carpathians. 14-th Europ. Coll., Romania, I.G., 99-105.

434

Ion Jana, 1976, Zones de foraminiferes dans l’Albien-Senonien, des Carpates Orientales. D. S. Inst. Geol., 62, 4, 93-120.

435

Ion Jana, 1978, Microbiostratigraphie des depots cretaces de la nappe du flysch curbicortical (Carpates Orientales, Roumanie). Ann. Soc. Geol. Pologne, 48, 2, 263-279 (non vid).

436

Ion Jana, 1983, Étude micropaléontologique (foraninifères planctoniques) du Crétacé supérieur de Ţara Bîrsei (Carpates Orientales). Mémoires Inst. Géol., 31, 176 p., 54 pl.

437

Ion Jana, 1995, Subsurface Santonian-Maastrichtian deposits in the South Dobrogea sector of the Moesian Platform (Romania). Annual Assembly IGCP 362, Maastricht, Programme and Abstracts. Museum of Natural History, 44-46, Maastricht.

438

Ion Jana, 1996, Santonian-Maastrichtian deposits in the Dobrogean sector of the Moesian Platform. AN, 69, 1, 65-69.

439

Ion Jana, Antonescu E., Micu M., 1985, On the Paleocene of the Bistriţa half-window  (East Carpathians). D. S. Inst. Geol., 69/4, 117-136.

440

Ion Jana, Antonescu E., Alexandrescu Gr., 1994, Contributions on the stratigraphy of the Upper Cretaceous and Paleocene in the northern part of the Tarcău Nappe (East Carpathians). Rom. Jour. Stratigraphy, 76, 25-60.

441

Ion Jana, Szasz L., 1993, Précision concernant la stratigraphie des formations sedimentaires du Bassin de Glodu (Carpathes Orientales). Rom. Jour. Stratigraphy, 75, 55-63.

442

Ion Jana, Szasz L., 1994, Biostratigraphy of the Upper Cretaceous of Romania. Cretaceous Res., 15, 59-87, Acad. Press, London.

443

Ion Jana, Antonescu E, Melinte Mihaela, Szasz L., 1997, Upper Cretaceous integrated bisotratigraphy of Romania. Acta Pal. Rom., 1, 241-253, Cluj.

444

Ion Jana, Iva Mariana, Melinte Mihaela, Florescu C., Subsurface Santonian-Maastrichtian deposits in northeastern South Dobrogea (Romania).  Rom. Jour. Stratigraphy,  77, 47-63.

445

Ionescu Argetoaia I.P., 1915, Orizontarea etajului pontic şi limita lui superioară şi inferioară. D. S. Inst. Geol., 4, 59-63.

446

Ionesi Bica, 1968, Stratigrafia depozitelor neogene de platformă dintre Valea Siretului şi Valea Moldovei. Ed. Academiei, 391 p.

447

Ionesi Bica, Ionesi L., 1976, Prezenţa lui Cardium inopinatum Grisch. În Buglovianul de la Hudeşti (NE Platformei Moldoveneşti). An. Şt.Univ.Al. I. Cuza, Iaşi, 28,  

448

Ionesi I., Ionesi Bica,  Lungu A., Roşca V., Ionesi V., 2005, Sarmaţianul mediu şi superior de pe Platforma Moldovenească. Ed. Acad., 558 p

449

Ionesi L., 1957, Contribuţii la studiul Paleogenului din valea superioară a Tarcăului. An. Şt.Univ.Al. I. Cuza, Iaşi, 3/1-2, 376-386.

450

Ionesi L., 1959, Geologia regiunii Petrova-Strîmtura (Maramureş). D. S. Inst. Geol., 42, 23-36.

451

Ionesi L., 1961, Geologia regiunii Gura Humorului-Poiana Micului.  An. Şt.Univ.Al. I. Cuza, Iaşi, 7, 2, 355-378.

452

Ionesi L., 1962, Geologia regiunii dintre p. Bolovăniş şi p. Rădvanu (valea superioară a Tarcăului). D. S. Inst. Geol., 44, 183-200.

453

Ionesi L., 1963, Asupra unor foraminifere mari din flişul paleogen şi importanţa lor stratigrafică. Asoc. geol. carpato-balcan., Congr. V, vol III/1, Comunicări ştiinţifice, Secţia II : Stratigrafie, 177-195.

454

Ionesi L., 1966, Contribuţii asupra limitei Cretacic-Paleogen din zona Flişului Extern a Carpaţilor Orientali. An. Şt.Univ.Al. I. Cuza, Iaşi, 12, 81-90.

455

Ionesi L., 1971, Flişul paleogen din bazinul văii Moldovei. Ed. Acad. R.S.R., 250 p.

456

Ionesi L., 1989, Geologia României. Unităţi de platformă şi orogenul nord dobrogean. Iaşi, 253 p.

457

Ionesi L., 1994, Geologia unităţilor de platformă şi a orogenului nord-dobrogean. Ed. Tehnică, 280 p.

Ionesi L., 2000, Nummulites des formations éocènnes du flysch externe des Carpathes Orientales et leur importance biostratigraphique. Acta Palaeont. Romaniae, 2, 223-230. Presa Universitară Clujeană.

458

Ionesi L., Ionesi Bica, 1981, Dare noi asupra Sarmaţianului din partea nord-estică a Platformei Moldoveneşti (Regiunea Hudeşti - Mitoc). Mem. Secţ. Şt. Acad. Rom., 6, 1,

459

Ionesi L., Ionesi Bica, 1982, Contributions à l'étude du Bouglovien d'entre Bașeu et Prut (Plateforme Moldave). An. șt. Univ. Al. I. Cuza, Iași, Geol., Geogr., 28, 29-38.

460

Ionesi L., Băcăuanu V., 1985, The Hudeşti Conglomerates and their paleogeographical significance.An. Şt.Univ.Al. I. Cuza, Iaşi, 31, 59-62.

460

Ionesi L., Grasu C., 1987, Precizări litostratigrafice la limita Eocen-Oligocen în litofaciesul de Tarcău-Fusaru. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 32, 99-107.

461

Ionesi L., Meszaros N., 1989, Sur la limite Oligocéne-Miocéne dans le flysch externe carpatique. In: Univ. Babeş-Bolyai Cluj-Napoca (Ed.), The Oligocene from the Transylvanian Basin, 133-140, Cluj-Napoca.

462

Ionesi B., Ionesi Bica, Petreuş I., Sabliovschi V., 1991, Nouvelles donnees sur le Tuf de Hudeşti (Plate-forme Moldave). In: The volcanic tuffs from the Transylvanian Basin, Cluj-Napoca, 37-43.

463

Ionesi L., Ionesi Bica,1992,   Position et age des argiles a “Cryptomactra” dans la Plate – forme Moldave. Mem. Sect. St., Acad. Rom., Ser. IV, 15,1, Bucuresti.

464

Ionesi L., Ionesi Bica, Brânzilă M., Trelea Natalia, Stefan Petru,  Ionesi V., 1995, Sarmatian of the Moldavian Platform. Guide to excursions A2. ). Rom. Jour. Stratigraphy, 76, Suppl. No. 2, 36 p.

465

Ionesi L., Melinte Mihaela, Popescu L., 1999, Formaţiunea de Valea Catrinei. Contribuţii lito şi biostratigrafice. Sesiunea ştiinţ. Gr. Cobălcescu, Iaşi.

466

Ionesi L., Ionesi Bica, Lungu A., Roşca V., Ionesi V., 2005, Sarmaţianul  mediu şi superior de pe Platforma Moldovenească. Ed. Academiei, 558 p.

467

Iordan Magdalena, 1966, Contribuţii la orizontarea Doggerului din zona Sviniţa. D. S. Inst. Geol., 52, 1, 255-271.

468

Iordan Magdalena, 1967, Consideraţii asupra Paleozoicului inferior din forajul de la Mangalia pe baza studiului trilobiţilor şi tentaculiţilor (Platforma Moesică). D. S. Inst. Geol., 53, 1, 367-384.

469

Iordan Magdalena, 1975, Studiul biostratigrafic al Paleozoicului din forajul Bătrîneşti (Platforma Moldovenească). D. S. Inst. Geol., 61, 4, 27-50

470

Iordan Magdalena, 1984, Biostratigraphy of the Silurian and Devonian in the Moldavian and Moesian Platforms (Romania). AN, 64, 259-267.

471

Iordan Magdalena, 1993, Triassic brachiopods of Romania. In: J. Pálfy et A. Vörös (Eds.), Mesozoic Brachiopods of Alpine Europe. Proc. of the Regional Field Symp. on Mesozoic Brachiopods, Vöröshereny, Hungary 6-11 Sept. 1993. Hung. Geol. Soc., Budapest, 49-58.

472

Iordan Magdalena, Iliescu Violeta, Visarion Adina, Baltres A., Săndulescu Eugenia, Seiferth K., 1985,  Litho- and biostratigraphy of the Paleozoic sequences in the Oprişor and Gârla Mare boreholes (south-western part of the Moesian Platform). D. S. Inst. Geol., 69, 4, 5-28.

473

Iordan Magdalena, Mirăuţă Elena, Antonescu E., Iva Mariana, Gheorghian Doina, 1987a, The Devonian and Jurassic formations in the Viroaga borehole - South Dobrogea (South-eastern part of the Moesian Platform). D. S. Inst. Geol., 72-73, 4, 5-18.

474

Iordan Magdalena, Tomescu Camelia Antonescu E., Iliescu Violeta, Iva Mariana, Biţoianu Cornelia, Vaida Maria, 1987b, Formations jurassiques et paléozoiques superieurs du forage Dobromiru - Dobrogea du Sud (SE de la plate-forme moesienne). D. S. Inst. Geol., 72-73, 4, 19-44.

475

Iorgulescu T., 1953, Contribuţii la studiul micropaleontologic al Miocenului superior din Muntenia de est (Prahova şi Buzău). AN, 26, 5-222.

476

Iorgulescu T.,1953, Notă preliminară asupra rezultatelor micropaleontologice obţinute în profilele normale urmărite în Jud. Prahova, Dâmboviţa, Argeş şi Vâlcea. D. S. Inst. Geol., 37, 93-106.

477

Istocescu D., 1970, Stratigrafia şi fauna depozitelor cretacice din zona Vîrciorog-Copăcel (Nord-vestul Pădurii Craiului, Munţii Apuseni). D. S. Inst. Geol., 54, 4, 161-164.

478

Istocescu D., 1971, Studiul geologic al sectorului vestic al Bazinului Crişului Alb şi al ramei Munţilor Codru şi Highiş. Stud. teh.-econ., J8, 177 p.

479

Istocescu D., Diaconu M., Istocescu Felicia, 1965, Contribuţii la cunoaşterea Miocenului superior din marginea nord-estică a bazinului Beiuş. D. S. Inst. Geol., 51, 1, 251-256.

480

Istocescu D., Ionescu G., 1970, Geologia părţii de nord a Depresiunii Pannonice (Sectorul Oradea-Satu Mare). D. S. Inst. Geol., 55, 5, 73-86.

481

Iva Mariana, 1971, Microfaune de la coupe type des Couches de Coruş. Mémoires Inst. Géol., 14, 53-70.

482

Iva Mariana, Melinte Mihaela, Ion Jana, Florescu C., 1990, New data on the Upper Cretaceous deposits from South Dobrogea (Romania). IGCP 245 and 262, Symposium, Bucharest 1990, Abstracts (nepaginat), Raport Fond Geologic I.G.R.

483

Iva M., Jámbor A., Janković P., Kojumdgieva E., Korpás-Hódi M., Krstić N., Macaleţ R., Marinescu B., Marinescu Fl., Mărunţeanu M., Olteanu R., Pană I., Papaianopol I., Rădulescu C., Roman Şt., Samson P., Segedi I., Seneš J., Šiškov St., Stefanović P. M. Stoykov St., Szakács A., Ţicleanu N., 1995, Chronostratigraphie und  Neostratotypen. Pliozän. Pl1 Dazien. Ed. Acad. Române, 530 pag.

484

Janacek J., 1969,  Nové stratigrafické poznatky o pliocenni a pleistocenni vỳplni centralni časti Podunajske nižiny. Geol. Prace, Spr., 50, 113-131, Bratislava.

485

Jeanrenaud P., 1961, Contribuţii la geologia Podişului central moldovenesc. An. Univ. Al. I. Cuza, Iaşi, 17, 65-77.

486

Jeanrenaud P., 1963, Contributions a l'etude des couches a faune d'eau douce du Sarmatien de la Plate-forme Moldave. An. Univ. Al. I. Cuza, Iaşi, 9, 39-57.

487

Jeanrenaud P., 1965, Cercetări geologice între Valea Crasna şi Prut. An. Univ. Al. I. Cuza, Iaşi, 11, 31-44.

488

Jeanrenaud P., 1969, Precizări asupra Meotianului din Moldova. An. Univ. Al. I. Cuza, Iaşi, 15, 45-55.

489

Jeanrenaud P., 1971, Harta geologică a Moldovei Centrale dintre Siret şi Prut. An. Univ. Al. I. Cuza, Iaşi, 17, 65-77.

490

Jekelius E., 1927, Structura geologică a regiunei liasice cu cărbuni de la Vulcan-Codlea (Jud. Braşov). D. S. Inst. Geol., 10, 55-59.

491

Jekelius E., 1932, Die Molluskenfauna der dazischen Stufe des Beckens von Braşov. Mem. Inst. Geol., 2, 118 p., 23 pl.

492

Jekelius, E., 1936, Der weisse Triaskalk von Braşov und seine Fauna. AN, 17, 1-106.

493

Jekelius E., 1938, Das Gebirge von Braşov. AN, 19, 379-408.

494

Jekelius E., 1944, Sarmat und Pont von Soceni. Mémoires Inst. Géol., 5, 167 p.

495

Jipa D., 1982, Explanatory notes to the lithotectonic profile of the Getic Paleogene deposits (Southern Carpathians, Romania). Veröff. Zentrallinst. Phys. Erde., AdW DDR, 137-146.

496

Joja T., 1952, Cercetări geologice între valea Rîscei şi valea Agapiei. AN, 24, 95-193.

497

Joja T., 1952, Structura geologică a flişului marginal din regiunea văilor Suha Mică şi Suha Mare. D. S. Inst. Geol., 36, 12-23.

498

Joja Th.,1952, Cîteva observaţiuni geologice în Zona miocenă dintre capătul de SE al Culmii Pleşu şi Valea Cracăului (Neamţ). D. S. Inst. Geol., 34, 39-44.

499

Joja T., 1953, Structura geologică a Flişului marginal dintre văile Voivodeasa şi Suceviţa. D. S. Inst. Geol., 37, 4-11.

500

Joja T., 1954, Structura geologică a Flişului marginal de pe Putnişoara şi din cursul inferior al Putnei. D. S. Inst. Geol., 38, 183-202.

501

Joja T., 1955, Structura geologică a Flişului dintre Cracăul Alb şi Cracăul Negru. D. S. Inst. Geol., 39, 178-192.

502

Joja T., 1956, Observaţii de ordin stratigrafic în regiunea din jurul oraşului Jibou. AN, 29, 309-323.

503

Joja T., 1960, Contribuţii la cunoaşterea stratigrafiei şi tectonicii Flişului Extern din jurul comunei Brodina şi de la fundul pîrîului Putna (Raionul Rădăuţi). Bul. Inst. Petr. Gaze, Geol., 6, 9-22.

504

Joja T., Cosma Viorica, Dumitrescu Zorela, 1963, Orizonturile flişului extern dintre Suceava şi Suceviţa şi conţinutul lor micropaleontologic. Asoc. geol. carpato-balcan., Congr. V, vol III/1, Comunicări ştiinţifice Secţia II : Stratigrafie, 221-247.

505

Joja T., Chiriac M., 1964, Asupra prezenţei unor amoniţi în Stratele de Hangu din Flişul extern de la Putna (Regiunea Suceava), Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 9, 1, 39-49.

506

Joja T., Alexandrescu Gr., Bercia I., Mutihac V., 1968, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 5-Rădăuţi. Notă explicativă, 63 p.

507

Joja T., Mirăuţă Elena, Alexandrescu Gr., 1968b, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 13-Piatra Neamţ, Notă explicativă, 45 p.

Joja Th., Alexandrescu G., Micu M., 1984, Harta geologică a României,  scara 1:50,000, foaia 11c-Suceviţa.

Juverdeanu D., Neciaev, O., 1991, Prospecţiuni geologice şi litogeochimice însoţite de foraje, pentru minereuri de metale neferoase şi baritină în formaţiunile cristalofiliene proterozoice şi paleozoice, formaţiunile sedimentare şi magmatitele paleozoice şi mezozoice din Dobrogea de Nord, perimetrul Tulcea-Mineri-Poşta-Nalbant-M. Kogălniceanu, scara 1: 5.000. Arh. IPGG.

509

Kalmar I., Ionescu Doina, 1970, Consideraţii aupra vulcanismului tortonian din partea de NW a Masivului Preluca (Judeţul Maramureş). D. S. Inst. Geol., 56, 1, 57-81.

510

Kittl E., 1908, Beiträge zur Kenntnis der Triasbildungen der nordöstlichen Dobrudscha. Denkschr. math.-naturwiss. Kl. d. k. Akademie d. Wiss., 81, 447-532, Wien.

511

Koch A., 1883, Berecht über die im Klausenburger Randgebirge und in dessen Nachbarschaft im Sommer 1883, ausgefürhte geologische Specialaufnahme. Föld. Közl., 13 (1-3), p.117-140, Budapest.

512

Koch A., 1894,  Die Tertiarbilddungen des Beckens der Siebenburgischen Landestheile. I Palaogene Abtheilung. Mitt. a.d. Jahrb. d. kgl. ung. geol. Anstalt, 10, p.177-399, Budapest.

513

Koch A., 1900, Die Tertiarbildungen des Beckens der siebenbürgischen Landestheile. II, Neogene Abt., 370 p., Budapest.

514

Kozur H., 1972, Probleme der Triasgliederung und Paralellisierung germanische tethyale Trias. Symp. Mikrofazies u. Mikrofauna d. Alpinen Trias u. deren Nachbargebiete. Kurzfassung d. Vorträge, 18-23, Innsbruck.

Krautner  H., Kräutner Florentina, Orăşanu T., Potoceanu Elena, Dincă A., 1972, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 104a-Nădrag.

515

Kusko M., 1983, Zăcământul de lignit de la Sfîntu Gheorghe şi poziţia lui stratigrafică în suita depozitelor pliocene ale bazinului intramontan al Ţării Bîrsei. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol.,  28, 125-131.

516

Lang B., 1973, Formaţiunea vulcano-sedimentară ponţiană din partea nordică a Munţilor Gutîi. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 18, 2, 343-351.

517

Laufer  F., 1925, Studiul geologic al împrejurimilor oraşului Haţeg. AN, 10, 301-369.

518

Laufer F., 1925, Contribuţiuni la studiul geologic al împrejurimilor oraşului Haţeg. AN, 25, 301-333 +369.

519

Lăcătuşu R., Popescu M., Anastasiu N., Enciu P., 2008, Geo-atlasul municipiului Bucureşti. Ed. Est Falia, 197 p.

520

Lăzărescu V., Grujinschi C., 1969, Sur les subdivisions stratigraphiques de la molasse miocène de Transilvanie et de Munténie (Roumanie). B.S.G.R., 11, 121-135.

521

Liteanu E., 1952, Geologia zonei oraşului Bucureşti. Stud. teh.-econ., E1, 1-83.

522

Liteanu E.,1953,Geologia ţinutului de câmpie din bazinul inferior al Argeşului şi a teraselor Dunării. Stud. teh.-econ., E 2, 5-78.

523

Liteanu E., 1955, Fauna daciană de la Zăvalu. Bul. şt. Acad., Geol, 7, 3, 763-768.

524

Liteanu E., 1956, Geologia şi hidrogeologia ţinutului dunărean dintre Argeş şi Ialomiţa. Stud. teh.-econ., E 4, 1-32.

525

Liteanu E., 1961, Despre limita Terţar-Cuaternar în Depresiunea Valahă. Stud. teh.-econ., E5,  65-85.

526

Liteanu E., 1967, Pietrişuri de Cîndeşti sau Strate de Cîndeşti ? O contribuţie la studiul Stratelor de Cîndeşti. Stud. teh.-econ., H3, 27-36.

527

Liteanu E., Bandrabur T., 1957, Geologia Câmpiei Getice meridionale dintre Jiu şi Olt.  AN, 30, 213-239.

528

Liteanu E., Pricăjan A., Baltac G., 1961, Transgresiunile cuaternare ale Mării Negre pe teritoriul Deltei Dunării. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 6, 4, 743-759.

529

Liteanu E., Mihăilă N., Bandrabur T., 1962, Contribuţii la studiul stratigrafiei Cuaternarului din bazinul mijlociu al Oltului (Bazinul Baraolt), Stud. teh.-econ., E7, 3-4, 485-511.

530

Liteanu E., Macarovici N., Bandrabur T., 1963,  Studiul geologic şi hidrogeologic al zonei Iaşi prin foraje de mare adîncime. Stud. teh.-econ., E6, 189-213

531

Liteanu E., Feru M., 1964, Noi contribuţii la studiul stratigrafiei zăcământului de lignit din interfluviul Jiu-Motru. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 1, 9, 81-92.

532

Liteanu E., Ghenea C., 1966, Cuaternarul din România. Stud. teh.-econ., H, 1, 1-119.

533

Liteanu E., Feru M., Croitoru M., Goliţă Natalia, Goliţă E., Şerbănescu Venera, Todea R., Todor-Sbenghe Rodica, 1967, Cercetări geologice şi hidrogeologice în partea de vest a Depresiunii Getice (Interfluviul Jiu-Motru), 7-51.

534

Liteanu E., Pricăjan A., Andreescu I., 1967a, Cercetări privitoare la stratigrafia Cuaternarului din regiunea de cîmpie dintre rîurile Teleajen şi Prahova. Stud. teh.-econ.,  H3,  47-79.

535

Liteanu E., Pricăjan A., Andreescu I., Istrate Gh., 1967b,  Succesiunile  stratigrafice din Platforma Cotmeana. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol.,  12, 1, 183-192.

536

Liteanu E., Feru M., Andreescu I., Bandrabur T., 1971, Cercetări geologice în regiunea Buzău de la contactul morfologic al colinelor cu câmpia. Stud. teh.-econ., E9, 7-30.

537

von Loczy L., 1882, Geologische Notizen aus dem nordlichen Teile des Krassoer Komitates. Földt. Közl., 12, 5-6, Budapesta.

538

Lubenescu Victoria, 1981, Studiul stratigrafic al Neogenului superior din sud-vestul Transilvaniei. AN, 58, 123-202.

539

Lubenescu Victoria, Crahmaliuc Gloria, Radu Magdalena, 1967, Observaţii asupra stratigrafiei şi faunei depozitelor pannoniene din Bazinul Silvaniei. D. S. Inst. Geol., 52,3, 63-72.

540

Lubenescu Victoria, Pavnotescu Viorica, 1970, Contribuţii la stratigrafia Neogenului din Bazinul Caransebeş. D. S. Inst. Geol., 56, 4, 141-154.

541

Lubenescu Victoria, Sîrbu Filofteia, Odobescu Tamara, 1970, Contribuţii la stratigrafia Neogenului din regiunea Reşiţa - Caransebeş - Lugoj (Banatul de Est). D. S. Inst. Geol.,55, 4, 129-141.

542

Lubenescu Victoria, Corobea C., Cehlarov, A., Cornea, C., 1975, Date noi asupra calcarelor cu Lithothammnium de la Clenciu (Miocenul subcarpatic din Moldova). D. S. Inst. Geol., 61, 4, 105-111.

543

Lubenescu Victoria, Lubenescu Dan, 1977, Observaţii biostratigrafice asupra Pannonianului de la Lopadea Veche (Depresiunea Transilvaniei). D. S. Inst. Geol., 63, 4, 57-64.

544

Lubenescu Victoria, Pavnotescu Viorica, Lubenescu D., 1978, Badenianul de la Copăceni-Tureni (NW Transilvaniei) “Zona Neopycnodonte navicularis”. D. S. Inst. Geol., 64, 4, 147-158.

545

Lubenescu Victoria, Diaconu M., Radu A., Ştefănescu Cecilia, Cornea Cornelia, 1987, Stratigraphie des dépôts néogènes de la Plate-forme Moesienne (secteur de Drăgăneşti-Olt - Roşiori de Vede,  Alexandria. D. S. Inst. Geol., 72-73, 4, 115-126.

546

Lubenescu Victoria, Cornea Cornelia, 1993, Le Néogène dans les forages de la Depression Pannonique. Rom. Jour. Stratigraphy, 75, 111-117.

547

Lubenescu Victoria, Radu A., Pavnotescu Victoria, Balteş Constanţa, 1993, Consideraţii stratigrafice asupra formaţiunilor neogene din Bazinul Caransebeş (Zona Caransebeş-Teregova). Rom. Jour. Stratigraphy, 75, 121-125. 

548

Lupu Denisa, 1974, Contribuţii la cunoaşterea faunei de Inocerami senonieni din Depresiunea Roşia (Munţii Apuseni de N.). D. S. Inst. Geol., 60, 3, 71-83.

549

Lupu Denisa, 1976, Contribution  à  l' étude des Rudistes sénoniens des Monts Apuseni. Mem. Inst. Geol.,  24, 83-152, 45 pl.

550

Lupu Denisa, Lupu M., 1982, Noi elemente biostratigrafice privind depozitele eocretacice din Culoarul Mureşului în regiunea Deva (Munţii Metaliferi). Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol.,  27, 98-105.

551

Lupu M., 1964, Asupra vârstei Stratelor cu Aptychus din Masivul Trascău. D. S. Inst. Geol., 50, 2, 247-249.

552

Lupu M., 1972, Stratigrafia şi structura formaţiunilor mezozoice din Munţii Trascău. Rezumatul tezei de doctorat, 56 p.

553

Lupu M., Lupu Denisa, 1962, Notă asupra Cretacicului superior din regiunea Vidra-Sohodol (Munţii Apuseni). D. S. Inst. Geol., 43, 201-209.

554

Lupu M., Lupu Denisa, 1964, Asupra dislocaţiilor rupturale din partea de NW a fosei Metaliferilor. D. S. Inst. Geol., 50, 1, 201-207.

555

Lupu M., Lupu Denisa, 1966, Stratigrafia şi faciesurile depozitelor cretacic-superioare din regiunea Bretelin-Chergheş (sud Deva). D. S. Inst. Geol., 52, 2, 95-103.

556

Lupu M., Borcoş M., Dimitrescu R., 1967, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 18-Turda, Notă explicativă, 43 p.

557

Lupu M., Borcoş M., Dimian M., Lupu Denisa, Dimitrescu R., 1967, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 18-Turda.

558

Lupu M., Popescu B., Szasz L., Hann H., Gheuca I., Dumitrică P., Popescu G., 1978, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 126a – Vânturariţa (Olăneşti).

559

Lupu M., Kräutner H.G., Ţicleanu N., Boştinescu S., Bandrabur T., Kräutner Florentina, Horvath A.R., Nicolae I., 1982, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 89b-Deva.

560

Lupu M., Marinescu Fl., Roşu E., Nicolae I., Mureşan M., Popescu Agapia, 1991, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 88b - Lăpugi-Coştei.

Lupu M., Popescu G., Munteanu Tudor, Pop Gr., Bindea G., Stelea I., Munteanu Emilia, 1993, Harta geologică a României,  scara 1:50,000, foaia 105b-Haţeg.

Macaleţ V., 1983, Considerations regarding the geological structute of the northern part of the Retezat Mountains (South Carpathians). AN, 61, 95-102.

562

Macarovici N., 1940, Recherches géologiques et paléontologiques dans la Bassarabie méridionale (Roumanie). Ann. Sci. Univ. Jassy, 26, 177-422.

563

Macarovici N., 1955, Cercetări geologice în Sarmaţianul Podişului Moldovenesc. AN, 28, 221-250.

564

Macarovici N., 1960, Contribuţii la cunoaşterea geologiei Moldovei meridionale. Analele şt. Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi, secţ. II Ştiinţele Naturii, 6, 4, p. 231-294.

565

Macarovici N., 1964, Contributions a la connaissance du sarmatien entre la vallee du Siret et les Subcarpates. An. Univ. Al. I. Cuza, Iaşi, 10, 13-42.

566

Macarovici N., 1971, Le faune silurienne du fondament du Plateau Moldave (Les forages de Jassy et de Todireni-Botoşani). An. St. Univ. Al. I Cuza, Iaşi, Biol., geol., 17, 99-115.

567

Macarovici N., Coteţ P., 1962, Prezenţa stratelor cu Unio sturi M. hoernes şi stratelor de Barboşi-Babele în Cîmpia Română. Analele Șt. Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi,  secţ II Geologie-Geografie, 8, 29-32.

568

Macarovici N., Marinescu F., Motaş I.C., 1965, Asupra Neogenului superior şi a Ponţianului s. str. din Bazinul Dacic. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 10, 2, 313-323.

569

Macarovici N., Motaş I. C., Contescu L., 1967,Caractères stratigraphiques et sédimentologiques des dépôts sarmato-pliocenes de la courbure des Carpates Orientales. An. Ştiin. Univ. „A. I. Cuza” Iaşi, Serie nouă, Secţiunea II (Ştiinţe naturale), b. Geologie-geografie, 13, 47-60.

570

Macarovici N., Costeţchi G., 1973, Sur les depôts de Bărboşi-Babele entre le Siret et le Prut. Analele şt. Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi (serie nouă), secţ. II Geologie, 19, 131-149.

571

Macarovici N., Turculeţ L., 1956, Geologia regiunii Ruginoasa - Hărmăneşti - Vaşcani - Costeşti. Analele şt. Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi, 2, 1, 287-295.

572

Macovei G., 1910, Basenul terţiar de la Bahna, AN, 3, 57-159.

573

Macovei G., 1912, Observaţiuni asupra liniei de încălecare Pecineaga-Camena (Dobrogea). D. S. Inst. Geol., 3,  Bucureşti, 155-163; 165.

574

Macovei G., 1916, Asupra vârstei formaţiunii salifere subcarpatice. D. S. Inst. Geol.,  5, 33-54.

 

 

 

575

Macovei G., 1927, Aperçu géologique sur les Carpates Orientales. Ass. Pour   l’advance. géol. Carpates, Guide d. Excurs., Des Carpates, 63 p.Bucureşti.

576

Macovei G., 1927, Asupra geologiei Porţilor de Fier. D. S. Inst. Geol., 10, 25-30.

577

Macovei G., 1954, Geologie stratigrafică. Ed. Tehnică, 536 p.

578

Macovei G., Atanasiu I., 1934, L’evolution geologique de la Roumanie-Cretace. AN, 16, 63-280.

579

Macovei, G., Atanasiu, I., Codarcea, A., Dumitresco, I., Filipesco, M., Grigoraş, N., Jekelius, E., Kräutner, Th., Macarovici, N., Mateesco, St., Mrazec, L., Murgeanu, G., Paucă, M., Popesco, Gr., Popesco-Voiteşti, I., Preda, D.M., Protesco, O., Simionesco, I., Stefănesco, D., Streckeisen, A., Văscăuţanu, Th., 1956, Roumanie. In: P. Pruvost (ed.) Lexique Stratigraphique International. Europe. Fasc. 13a, 119 p.

580

Macovei G., Mrazec L., 1912, Observations sur la ligne de chevauchement de Pecineaga-Camena (Dobrogea). D. S. Inst. Geol., 3, Bucureşti, 180-191.

581

Maier O., Năstăseanu S., Potoceanu Elena, Stancu Josefina, 1973, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 139a-Sasca.

582

Mamulea A., 1953, Cercetări geologice în partea de vest a Basinului Haţeg (regiunea Sarmisegetuza-Răchitova). D. S. Inst. Geol., 37, 142-148.

583

Mamulea M.A., 1953b, Studii geologice în regiunea Sânpetru-Pui (Bazinul Haţegului). AN, 25, 211-274.

584

Manolescu G., 1937, Etude géologique et pétropgraphique dans les Munţii Vulcan. AN, 18, 79-172.

585

Mantea G., 1985, Geological studies in the upper basin of the Someşul Cald Valley and the Valea Seacă Valley region (Bihor-Vlădeasa Mountains). AN, 66, 5-89.

586

Mantea G., 1985, Geological studies in the upper basin of the Someşul Cald Valley and the Valea Seacă Valley region (Bihor-Vlădeasa Mountains). AN, 66, 5-73.

587

Mantea G., Antonescu E., Balş Ştefana, Bordea S., Bordea Josefina, Georgescu Florentina, Georgesc V., Puricel R., Tomescu Camelia, 1962, Raport asupra prospecţiunilor geologice pentru minereuri aurifere şi neferoase în Munţii Metaliferi. Raport Fond Geologic I.G.R., 123 p.

588

Mantea G., Bordea Josefina, Georgescu V., Puricel R., Tomescu Camelia, Georgescu Florentina, Piliuţă Ana Maria., 1970, Sinteza lucrărilor de cercetare geologică privind perspectivele de hidrocarburi în munţii Apuseni, perimetrul Cîmpeni-Luncşoara-Baia de Criş-Luncoiul de Jos-Almaş-Bucium, jud. Alba şi Hunedoara. Raport Fond Geologic I.G.R.

589

Mantea G., Bordea Josefina, Tocorjescu Maria, 1971, Structura geologică a regiunii cuprinsă între Valea Mică-Ciungi-Tăuţi (Bazinul Văii Ampoiului – Munţii Metaliferi). D. S. Inst. Geol., 57, 5, 97-111.

590

Mantea G., Popa Elena, Iordan Magdalena, 1981,  Biostratigraphic data on the Eojurassic deposits in the Someşul Cald Graben (The Bihor Mountains). D. S. Inst. Geol., 66, 4, 63-87.

591

Mantea G., et al., 1986, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia Răchiţele. Raport Fond Geologic I.G.R.

592

Mantea G., et al., 1988, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 71b- Highiş (pregătire). Raport Fond Geologic I.G.R.

593

Marincaş Valeria, 1955, Contribuţiuni la studiul Cretacicului superior din regiunea Sebeş. D. S. Inst. Geol., 39, 225-230.

594

Marinescu F., 1959, Contribuţii la studiul Sarmaţianului dintre Dunăre şi Valea Coşuştea (Oltenia de vest). Comunic. Acad. R.P.R., 9, 10, 1069-1074.

595

Marinescu Fl., 1964, Date noi privind Sarmaţianul şi Pannonianul din regiunea Baia Mare. D. S. Inst. Geol., 50, 2, 251-256.

596

Marinescu F., 1972, Două faune cu congerii din Miocenul terminal al Bazinului Dacic. D. S. Inst. Geol., 58, 3, 69-90.

597

Marinescu F., 1974, Boundary stratotypes: Valea Morilor à Colibaşi (La Formation de Valea Morilor) nord de Turnu Severin, Oltenié occidentale, distr. Mehedinţi, Roumanie. Chronostr. IV, M5, Sarmatien VEDA, 227-234, Bratislava.

598

Marinescu F., 1975, Asupra unei faune de moluşte terestre şi limnice de la est de Baraolt (Nord de Braşov). D. S. Inst. Geol., 61, 3, 25-42.

599

Marinescu F., 1977, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 141d - Ciovârnăşani Motru.

600

Marinescu F., 1978, Stratigrafia Neogenului superior din sectorul vestic al Bazinului Dacic. Ed. Acad., 155 p.

601

Marinescu F., Marinescu Josefina, 1962, Contribuţii la studiul Miocenului din Bazinul Bahna-Orşova şi Culoarul Balta-Baia de Aramă. D. S. Inst. Geol., 45, 177-193.

602

Marinescu Fl., Marinescu Iosefina, 1962, Contribuţii la cunoaşterea Paleogenului şi Neogenului din colţul de NW al Masivului Preluca. D. S. Inst. Geol., 43, 173-189.

603

Marinescu F., Marinescu Josefina, 1963, Geologia bazinului Bahna-Orşova şi legătura sa cu regiunile neogene învecinate, Comunicări ştiinţifice secţia II: Stratigrafie, Asociaţia geologica carpato-balcanică, congresul al V-lea 4-19 sept., vol. III, 1, 269-278. Bucureşti.

604

Marinescu Fl., Peltz S., 1967, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 11-Bistriţa. Notă explicativă, 30 p.

605

Marinescu Fl., Popescu A., 1968a, Harta geologică scara 1:200,000, foaia 19-Tîrgu Mureş. Notă explicativă, 22 p.

Marinescu Fl., Popescu A., 1968, Harta geologică scara 1:200,000, foaia 19-Tîrgu Mureş.

Marinescu Fl., Istocescu D., 1972, Asupra unei faune cu Congeria ornithopsis din Sarmaţianul Golfului Borod (vestul Bazinului Pannonic). D. S. Inst. Geol., 58, 3, 53-66.

607

Marinescu F., Ghenea C., Papaianopol I., 1981, Stratigraphy of the Neogene and the Pleistocene boundary. Cong. Carp.-Balc., XII, Guide to excursion A6, 111 p.

608

Marinescu Fl., Papaianopol I., Popescu Agapia, Moisescu V., Rusu A., Horvath A.R., Câmpeanu St., Tomescu Camelia, 1981, Harta geologică a României, scara  1: 50,000, foaia 28 d-Tusa.

609

Marinescu F., Papaianopol I., 1986, Studii în vederea elaborării Atlasului paleontologic şi mineralogic al R.S. România, Pontianul (partea a II-a, Generalităţi). Raport Fond Geologic I.G.R.

Marinescu Fl., Peltz S., 1967, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 11-Bistriţa.

Marinescu Fl., Peltz S., 1967a, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 11-Bistriţa. Notă explicativă, 30 p.

Marinescu Fl., Popescu G., 1987, Stratigraphie des depots neogenes du Bassin de Caransebeş. D. S. Inst. Geol., 72-73, 4, 165-173.

611

Marinescu F., Pop G., Gridan T., 1988, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 124c- Peştişani (pregătire), 15 p.

612

Marinescu F., Constantin P., Popescu G., Papaianopol I., Dumitrică P., Băceanu I., 1990, Harta geologică a României, scara 1:50.000, foaia Râmnicu Vâlcea (pregătire). Raport Fond Geologic I.G.R., 17 p.

613

Marinescu F., Popescu Agapia Coralia, 1993, Sur les formations néogènes de la zone de Margina-Lăpugiu. Rom. Jour. Stratigraphy, 75, 105-109.

614

Marinescu F., Papaianopol I., Mărunţeanu Mariana, Băceanu I., 1993, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia Govora (pregătire) Raport Fond Geologic I.G.R.

615

Marinescu F., Papaianopol I., Macaleţ Rodica, Costea C., Ţicleanu N., Marinescu B., 1994a, Studii biostratigrafice asupra formaţiunilor mezozoice şi neozoice din România. Studii pentru pregătirea Congresului al X-la de Neogen mediteranean. Raport Fond Geologic I.G.R, 33 p.

616

Marinescu F., Băceanu I., Papaianopol I., Marinescu B., 1994b, Harta geologică a României, scara 1:50.000, foaia Govora (pregătire ). Raport Fond Geologic I.G.R, 6 p.

617

Marinescu Fl, Papaianopol I., 1995, Chronostratigraphie und Neostratotypen. Pliozan Pl 1, Dazien. Editura Academiei, Bucureşti.

618

Marinescu Fl., Papaianopol I., Iva M., Jámbor A., Janković P., Kojumdgieva E., Korpás-Hódi M., Krstić N., Macaleţ R., Marinescu B., Mărunţeanu M., Olteanu R., Pană I., Rădulescu C., Roman Şt., Samson P., Segedi I., Seneš J., Šiškov St., Stefanović P. M. Stoykov St., Szakács A., Ţicleanu N.,1995, Chronostratigraphie und Neostratotypen. Pliozän. Pl1 Dazien. Ed. Acad. Române, 530 p.

619

Marinescu Fl., Mărunţeanu M., Papaianopol I., Popescu Gh., 1998, Tables of correlation of the Neogene deposits in Romania. Rom. Jour. Stratigraphy, 78,  181-185.

620

Marinescu I., 1961, Contribuţii la studiul geologic al bazinului carbonifer Valea Jiului. Rev. Minelor, 12, 1, 12-18,Bucureşti.

621

Marinescu I., 1962a, Cercetări geologice în flişul munţilor Buzăului. D. S. Inst. Geol., 44, 61-75.

622

Marinescu I., 1962b, Structura geologică a flişului dintre valea Bâsca Mare şi izvoarele Putnei. D. S. Inst. Geol., 46, 109-125.

623

Marinescu I., 1962c, Asupra unei brecii sedimentare din flişul munţilor Buzăului. D. S. Inst. Geol., 43, 165-169.

624

Marinescu I., 1963, Câteva observaţii geologice asupra bazinelor Valea Jiului şi Haţeg. Rev. Minelor, 14, 1, 29-33, Bucureşti.

625

Marinescu Josefina, Hînculov Luciana, Turculeţ L., 1962, Contribuţii la studiul faunei tortoniene din vestul Olteniei. D. S. Inst. Geol., 47, 73-84.

626

Martini E., 1971, Standard Tertiary and Quaternary calcareous nannoplankton zonation. In: Farinacci A. (Ed.), Proceed. Ses. Plankt. Conf., Roma. Technoscienza, 2, 739-785.

627

Mateescu I., 1956, Studiul petrografic al cărbunilor din bazinul văii Jiului, cu privire specială asupra cărbunilor din regiunea Uricani-Cîmpu lui Neag. AN, 29, 125-195.

628

Mateescu I., 1962, Geologia zăcămintelor de cărbune. Ed. didactică si pedagogică., 168 p.

629

Mateescu St. I., 1926, Observaţiuni geologice şi morfologice asupra depresiunii Huedinului din nord-vestul Transilvaniei. AN, 11, 349-382.

630

Mateesco St. I., 1956, Cluj (couches de...). In: Macovei et al., 1956, p. 25-26.

631

Mateescu St., 1917, Comunicare preliminară asupra geologiei regiunii colinelor subcarpatice din districtul R.- Sărat. D. S. Inst. Geol., 7, 261-270.

632

Mateescu Şt.,1927,  Cercetări geologice în partea externă a curburii sud-estice a  Carpaţilor români. Districtul Rîmnicu - Sărat,  AN, 12, 67-324.

633

Mateescu  S., 1930, Relaţiuni asupra cercetărilor geologice făcute in judeţul Putna şi Râmnicul Sărat, în vara anului 1923. D. S. Inst. Geol., 12, 112-129.

634

Mateescu St., 1930, Structura geologică a flişului din Valea Putnei (Moldova de sud). D. S. Inst. Geol., 17, 122-136.

635

Mărgărit G., Mărgărit Maria, 1967, Asupra prezenţei unor resturi de plante fosile în împrejurimile localităţii Demsuş (Bazinul Haţeg). Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol.,  12, 2, 471-476.

636

Mărunţeanu Mariana, 1974, Nota preliminara asupra stratigrafiei molasei miocene din regiunea Helegiu – Poiana – Orasul Gh.Gheorghiu Dej. D. S. Inst. Geol., 60,  139-154.

637

Mărunţeanu Mariana, 1986, Studiul geologic al bazinului inferior al Tazlaului Mare (Teză de doctorat), 155 p., Arh.Univ.Bucuresti, Bucuresti.

638

Mărunţeanu Mariana, 1992, Distribution of the Miocene calcareous nannofossils in th Intra- and Extra-Carpathians area of Romania. Knihovn. ZPN, 14b, 5, 2, 247-261, Hodonin.

639

Mărunţeanu Mariana, 1993, Contents in calcareous nannoplankton of the marine Lower and Middle Miocene beds, east and north-east of Zalău. Rom. Jour. Stratigraphy, 75, 99-103.

640

Mărunţeanu Mariana, 1998, Studiul nannoplanctonului meotian. AN, 70, 87-90.

641

Mărunţeanu Mariana, 1999, Litho- and biostratigraphy (calcareous nannoplankton) of the Miocene deposits from Outer Moldavides. Geol. Carpath., 50, 4, 313-324. Bratislava.

642

Mărunţeanu Mariana, Gheorghian M., 1977, Contribiţii la cunoaşterea depozitelor miocene de la Cornu-Breaza (Prahova). D. S. Inst. Geol., 63, 4, 135-153.

643

Mărunţeanu Mariana, Popescu G., Szacacs A., Drăgănescu L., 1996, Salt bearing Badenian deposits in the Slănic Syncline – East Carpathians. AN, 69, 7, Guide of  Excursion C1, at the 90-th Aniv. Conf. IGR, 14 p.

644

Mărunţeanu Mariana, Popescu G., Papaianopol I., Olteanu R., Pestrea Simona,1997, Studii privind scara biostratigrafică standard a Neogenului Subcarpaţii Munteniei. Raport Fond Geologic I.G.R.

645

Mărunţeanu Mariana, Popescu G., Papaianopol I., Olteanu R., Macaleţ Rodica, Petcu I., Pestrea Simona, 1998, Studii pentru scara biostratigrafică standard a Neogenului  - Depresiunea Transilvaniei. Raport Fond Geologic I.G.R.

646

Mărunţeanu M., Papaianopol I., 1998, Mediterranean calcareous nannoplankton in the Dacic Basin. Romania. Rom. Jour. Stratigraphy, 78,  115-121.

647

Mărunţeanu Mariana, Şerban Eliza, Rusu A., 1998, Neogene of Caransebeş-Mehadia Bassin. Rom. Jour. Stratigraphy, 76, 79-87.

648

Mărunţeanu Mariana, Crihan Monica, Chira C., 1999, Badenian nannofossil zonation - The Carpathian area, Romania. Acta Pal. Rom., 2, 261-267.

649

Mârza I., Huică I., Benea M., Duca V., 1991, Petrographic and volcanologic approaches to the tuffs lying at Chilioara (Sălaj District). Rev. roum. géol., géoph., géog., Géol., 35, 23-34.

650

Mârza I., Mészáros N., 1991, Les tufs volcaniques de Transylvanie: historique valeur théorique et pratique dans le développement de la géologie Transylvaine. In: Mârza et al. (editori) The Volcanic Tuffs from the Transylbanian Basin, Romania, 11-21, Cluj.

651

Mârza I., Codoreanu Fl., Hosu A., Plăceanu-Marian Livia, Marian D., Pop R., Tămaş D., 1991, Caractérisation pétrographique synthétique des tufs volcaniques de la région Dej - Cluj-Napoca et signification volcanologique. In: Mârza et al. (editori) The Volcanic Tuffs from the Transylbanian Basin, Romania, 171-181, Cluj.

652

Melinte Mihaela, 1993, Contribuţii la stabilirea limitei Oligocen-Miocen în pânza de Tarcău din bazinul văii Buzăului, pe baza asociaţiilor de nannoplancton calcaros. Rom. Jour. Stratigraphy, 75, 91-96.

653

Mercus D., 1959, Asupra prezenţei Urgonianului în regiunea Nadanova – Podişul Mehedinţilor. Com. Acad. R.P.R., 9, 9, 967-972.

654

Mercus D., 1961, Contribution à la connaissance de la lithologie des Couches de Nadanova. Rev. roum. géol., géoph., géog., Géol.,5, 2, 239-273.

655

Mészáros N., 1957, Fauna de moluşte a depozitelor paleogene din nord-vestul Transilvaniei. Ed. Academiei, 174 p, 33 pl.

656

Mészaros N., 1959, Cirenele din Stratele de Cetate de la Cluj. Stud. Univ. Babeş-Bolyai, 2, 1, Geol.Geogr., p.63-75.

657

Mészaros N., 1991, Nannoplankton zones in the Miocene deposits of the Transylvanian Basin, INA Newsletter 13, 2, Prague Abstracts, p.59-60, London.

658

Mészaros N., 1991, Nannoplankton zones in the Miocene of the Transylvanian Basin. Acta Pal. Rom., 1, 124-128.

659

Mészaros N., Lebenzon C., Suraru N., Ianoliu C., 1975, Die mit Hilfe des Nannoplanktons durchgeführte Abgrenzung des Oligozäns im Tale des Almas (Nord - Westen des Siebenbürgen - Beckens, Rumänien). VI-th Congr. Reg. Comm. Medit. Neog. Stratigr., p. 129-137, Bratislava.

660

Mészáros N., Moisescu V., Rusu A., 1989, The Merian, a new substage of the Mesogean Oligocene. In: Petrescu I. et al., (eds.),  The Oligocene from the Transylvanian Basin, Romania, 31-54.

661

Mészáros N., Moisescu V., 1991, Bref aperçu des unités lithostratigraphiques du Paléogene dans Nord-Ouest de Transylvanie (région Cluj - Huedin, Romania). Bull. Inf. Géol. Bass, 28, 2, 31-39, Paris.

662

Mészáros N., Gherasi Lucreţia, Strusievics Elisabeta, 1992, Contributions to the knowledge of the lithology and stratigraphy of the Miocene deposits from the Ocna Mureş zone (Transylvanian Basin). Stud. Univ. Babeş-Bolyai, Geol., 37, 2, 63-70.

663

Meruţiu V., 1915, Contribution à l’étude des massifs de sel de la Zone Subcarpatique en Roumanie. Ed. Acad. Roum., 220 p.

664

Micu M., 1976 a, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 35 d-Crăcăoani.

665

Micu M., 1976 b,  Harta geologică a României, scara 1:50,000,  foaia 48 b-Piatra Neamţ.

666

Micu M., 1976, Flişul extern şi Miocenul subcarpatic dintre Valea Agapiei şi Valea Almaşului. D. S. Inst. Geol., 62, 5, 53-75.

667

Micu M., 1982, Exploratory notes to lithotectonic profiles of Miocene molasses from Central Moldavia (Eastern Carpathions Romania). Veroff. Zentralinst. Phys. Erde AdW DDR, 66, 117-136, Potsdam.

668

Micu M.C., 1987, Studiul geologic al flişului şi molasei din regiunea Valea Horaiţa-Pângăraţi-Săvineşti. Rezumat Teză, 27 p.

669

Micu M., Ţicleanu N., Andreescu I., Jipa D., Popescu A., Rădan S., Anghel S., Iva Mariana, Căuş C., 1985,  Geologia Bazinului Comăneşti. D. S. Inst. Geol., 69, 4, 187-208.

Mihăilă N., 1967, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 47-Bechet

Mihăilă N., 1971, Stratigrafia depozitelor pliocene şi cuaternare dintre valea Oltului şi valea Vâlsanului (sectorul Râmnicu Vâlcea – Curtea de Argeş – Vâlsăneşti). Stud. teh.-econ., J7, 1-145.

 Mihăilă N., Patrulius D., 1967, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 47-Bechet. Notă explicativă.

Mihăilă N., Patrulius D., Giurgea P., 1968,  Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 41-Craiova. Notă explicativă.  Inst. Geol., Bucureşti.

672

Mihăilă N., Popescu N., 1977, Morfogeneza Defileului Oltului de la Racoş. D. S. Inst. Geol., 63, 4, 209-224.

Mihăilă  N., Giurgea P., Patrulius D.,  1967, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 42- Slatina.

Mihăilă N., Giurgea P., Patrulius D.,  1968, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 42- Slatina. Notă explicativă.

Popescu A., 2004, Sur le gisement paléontologique Leu (Mammalia, Pléistocène). Acta Paleont. Rom., 4, 369-373, Ed. Supergraph, Cluj Napoca.

673

Mihăilescu N., 2000, Atlasul paleontologic. Paleogeografia Eocenului din  Carpaţii Orientali. Raport Fond Geologic I.G.R.

674

Mihăilescu N., Jipa D., Panin N., 1978, Direcţii de curent şi arii sursă pentru depozitele de fliş paleogen din Carpaţii Orientali. Raport Fond Geologic I.G.R.

675

Mihăilescu, N., Mirăuţă, Elena, Grădinaru, E., Terteleac, N., Rădan, S., Rădan, S., Rădan, M., Rogojină, C., Gheorghian, Doina, 1989, Elaborarea hărţilor naţionale geologice, hidrogeologice şi metalogenetice. Harta geologică scara 1:50.000, Foaia Dunavăţu (definitivă). Raport Fond Geologic I.G.R.

Mirăuţă Elena, 1982, Biostratigraphy of the Triassic deposits in the Somova-Sarica Hill zone (North Dobrogea) with special regard on the eruption age. D. S. Inst. Geol., 67, 4, 63-78.

689

Mirăuţă Elena, 2000, Conodonts biostratigraphy in the Desli Caira section. In: Workshop on the Lower-Middle Triassic (Olenekian-Anisian) boundary, 7-10 June, Tulcea, Romania. Field Trip Section, 81-84.

690

Mirăuţă Elena, Baltres A., Iordan Magdalena, Gheorghian Doina, Dumitrică P., 1981, Sinteză asupra depozitelor triasice din Dobrogea, cu privire specială la cunoaşterea condiţiilor de acumulare a substanţelor minerale utile (zona Somova). Raport Fond Geologic I.G.R.

691

Mirăuţă Elena, Iordan Magdalena, Gheorghian Doina, 1984, New biostratigraphic data on the Triassic from the Somova-Sarica Hill area (Tulcea Zone, North Dobrogea). D. S. Inst. Geol., 68,4, 35-48.

 

692

Mirăuţă Elena,  Antonescu E., Baltres A., Boştinescu S., Codarcea Venera, Gheorghian Doina, Grădinaru E., Iordan Magdalena, Mantea G.,Niţoi Eugenia, Rusu A., Ştefănescu M., 1985, Elaborarea hărţilor naţionale geologice, geofizice, metalogenetice, hidrogeologice. Harta geologică a României, scara 1:50,000, Foaia Cataloi (pregătire). Raport Fond Geologic I.G.R.

693

Mirăuţă Elena, Baltres A., Boştinescu S., Codarcea Venera,  Ghenea Ana, Ghenea C.,Gheorghian Doina, Gridan T., Iordan Magdalena, Mantea G., Niţoi Eugenia, Savu H., Seghedi A., Seghedi I., Szakács A., Ştefănescu M., Visarion Adina, 1986, Elaborarea hărţilor naţionale geologice, geofizice, metalogenetice, hidrogeologice. Harta geologică a României, scara 1:50,000, âfoaia Cataloi (definitivă). Raport Fond Geologic I.G.R.

694

Mirăuţă Elena, Panin N., Savu H., Ghenea C., Baltres A., 1988, Harta geologică a României, scara 1: 50,000, foaia  153a-Somova. Raport Fond Geologic I.G.R.

695

Mirăuţă Elena, Gheorghian Doina, Bădiceanu Manuela, 1993, Données biostratigraphiques sur la Formation  de Cataloi (Dobrogea de Nord,  Roumanie). Rom. Jour. Stratigraphy, 75, 21-27.

Mirăuţă O., 1966a, Paleozoicul de la Cataloi şi cuvertura lui triasică. D. S. Inst. Geol., 52, 1, 275-288.

677

Mirăuţă O., 1966b, Devonianul şi Triasicul din zona colinelor Mahmudiei (Dobrogea de Nord). D. S. Inst. Geol., 52, 2,  Bucureşti, 115-131.

678

Mirăuţă O., 1966c, Contribuţii la cunoaşterea formaţiunilor paleozoice din partea sudică a Munţilor Măcinului. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 11, 2,  Bucureşti, 497-512.

679

Mirăuţă O., 1967, Studiul stratigrafic al depozitelor paleozoice din zona Măcin-Camena. Raport Fond Geologic I.G.R.

680

Mirăuţă O., 1969, Stratigrafia si structura Miocenului subcarpatic din regiunea Moinesti – Tazlau. D. S. Inst. Geol., 54, 3, 173-211, Bucuresti.

681

Mirăuţă O., Mirăuţă Elena, 1962,  Cartări şi revizuiri geologice pe foaia Bacău (regiunea Solonţ, Zemeş, Cucueţi). Raport Fond Geologic I.G.R.

682

Mirăuţă, O., Mirăuţă, Elena, 1962a, Observaţii asupra structurii geologice a regiunii Başpunar-Camena-Ceamurlia de Sus (Dobrogea). D. S. Inst. Geol., 44,  Bucureşti, 83-90.

683

Mirăuţă, O., Mirăuţă, Elena, 1962b, Paleozoicul din partea de sud a Munţilor Măcin (Regiunea Cerna-Hamcearca). D. S. Inst. Geol., 46, Bucureşti, 129-139.

684

Mirăuţă O., Mirăuţă Elena, 1964, Cretacicul superior şi fundamentul Bazinului Babadag (Dobrogea). AN, 33,  Bucureşti, 343-375.

685

Mirăuţă O., Mirăuţă Elena, 1964a, Flişul cretacic şi paleogen din valea Cuejdiului şi valea Horaiţei. D. S. Inst. Geol., 50,1, 131-146.

686

Mirăuţă O., Mirăuţă Elena, 1964b, Structura geologică a molasei miocene dintre valea Bistriţei şi Tazlău. D. S. Inst. Geol., 49, 1, 67-76.

687

Mirăuţă O., Mirăuţă Elena, 1964c, Faciesurile si tectonica molasei miocene din anticlinalul fals Almaşu (N Piatra Neamţ). D. S. Inst. Geol., 49, 2, 137-146.

688

Mirăuță O., Mirăuță Elena, 1964, Cretacicul superior și fundamental Bazinului Babadag (Dobrogea). AN 33, p. 343-375.

Mirăuță O., Mutihac V., Bandrabur T., Drăgulescu Adela, 1967, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 38-Tulcea.

Mirăuţă O., Mutihac V., Bandrabur T., Drăgulescu Adela, 1967a,  Harta geologică a  României, scara 1:200,000, foaia 38-Tulcea.  Notă explicativă, 32 p.

696

Moisescu V., 1963,  Contribuţii la cunoaşterea faunei de moluşte oligocene din Regiunea Ticu-Tămaşa. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 8, 2, 201-214.

697

Moisescu V., 1968, Asupra unui nivel cu Nuculana în Stratele de Ticu superioare de pe valea Berecoaia- Mera  (nord-vestul Transilvaniei). Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol.,  13,1, p. 219-226.

698

Moisescu V., 1972, Mollusques et Echinides stampiens et égériens de la region de Cluj- Huedin - Românaşi ( Nord- Ouest de Transylvanie) . Mém. Inst. Géol. 16, 152 p.

699

Moisescu V., 1975a, Faziostratotypus: Dîlja (forage 5410) et Lonea (valea Deforului), Bassin de Petroşani (Das Kohlenbecken des Zsilly) (Schiel-Thales), Roumanie (Boundary ou Unit Stratotype: O/OM/M1). In: Chronostratigraphie und Neostratotypen, Miozän der Zentralen Paratethys, V, OM Egerien. Bratislava.

700

Moisescu V.,1975b, Stratigrafia depozitelor paleogene şi miocen-inferioare din regiunea Cluj-Huedin-Românaşi (NW-ul bazinului Transilvaniei) (Harta geologică sc. 1:87.000). AN, 47, 5-211.

701

Moisescu V., 1978, Biostratigrafia si corelarea depozitelor oligocene din regiunea Cluj ( Transilvania de NW). D. S. Inst. Geol., 64-4, p. 217-281.

702

Moisescu V., 1978 Principaux gisments de mollusques du Chattien-Burdigalien de  Roumanie. D. S. Inst. Geol., 64-3, p. 163-249.

703

Moisescu V.,1980, Consideraţii asupra unităţilor litostratigrafice ale Terţiarului din bazinul Petroşani (i). Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 25, 109-117.

704

Moisescu V., 1981, Oligocene deposits of Transylvania and their correlation in Paratethys). Rev. roum. géol., géoph., géog., Géol., 25, p.161-169.

705

Moisescu V.,1981a, Contributions à la connaissance de la faune de mollusques oligocènes du calcaire dulçaquicole de Merişor (Bassin de Haţeg). D. S. Inst. Geol.,  66, 3, 99-107.

706

Moisescu V.,1982, Quelques espèces de mollusques terrestres du Miocène de Haţeg. D. S. Inst. Geol., 67, 3,  109-114.

707

Moisescu V., 1985a, Fauna de moluşte a depozitelor aquitaniene din regiunea Baru-Ruseşti (Depresiunea Haţeg). D.S., 69, 3, 29-46.

708

Moisescu V.,1985b, Obsevaţii geologice în regiunea Baru-Ruseşti (Depresiunea Haţeg). D. S. Inst. Geol., 69,4, 137-154. Conţine ‘Harta geologică a regiunii Baru-Ruseşti (Depresiunea Haţeg)’, scara 1: 33,000.

709

Moisescu V., 1986, Nannogastropodes de l'Aquitanien de la Dépression de Haţeg (Région de Ruseşti-Crivadia). D. S. Inst. Geol., 70-71, 3, 43-53.

710

Moisescu V., 1987, Studiul stratigrafic al depozitelor terţiare din Valea Muereasca (Depresiunea Getică). D. S. Inst. Geol., 72-73 /4, 193-208.

711

Moisescu V., 1989, Biozonation des depots Meriens-Kiscelliens du Bassin de la Transylvanie sur base de mollusques. In: Petrescu I. et al. (editori), The Eocene from the Transylvanian Basin, 267-274.

712

Moisescu V., 1989, Contributions à la connaissance de la faune de mollusques egeriens prelevée du forage 19-Hobiceni (Bassin de Petroşani). In: Petrescu I. et al. (editori), The Eocene from the Transylvanian Basin, 275-283.

713

Moisescu V., 1990, Mollusques miocenes du Basin de Borod. D. S. Inst. Geol., 74, 3, 169-194.

714

Moisescu V., 1992, Contribuţii la cunoaşterea formaţiunilor oligo-miocene din bazinul văii Muereasca (Depresiunea Getică) şi la conţinutul lor faunistic. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 37, 71-76.

715

Moisescu V., 1993, Sea level changes and the Oligocene-Miocene boundary in the Transylvania Basin. Rev. roum. géol., géoph., géog., Géol.,37, 101-104.

716

Moisescu V., 1994, Formaţiunile eocen superioare - miocen inferioare din NV-ul Transilvaniei şi ciclurile globale de sedimentare. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 39, 83-93.

717

Moisescu V., Popescu Gh., 1980, Chattian-Badenian biochronology in Romania by means of molluscs. AN, 56, 205-224.

718

Morariu Alexandra, 1976, Notă asupra stomiosphaeridelor (incertae sedis) din  Valea Minişului (Zona Reşiţa), Carpaţii Meridionali. D. S. Inst. Geol., 62, 3, 61-76.

719

Morariu Alexandrina, Stancu Josefina, 1980, Prezenţa Langhianului în facies recifal în bazinul Văii Văruţului (nord-estul bazinului neogen al Caransebeşului). D. S. Inst. Geol., 65, 4, 127-131.

720

Motaş I.C., 1952, Asupra stratigrafiei Mio-Pliocenului dintre Valea Ialomiţei şi Valea Dâmboviţei la nord de Târgovişte. D. S. Inst. Geol., 36, 140-145.

721

Motaş I.C., 1956, Contribuţii la studiul geologic al Maramureşului (Bazinul Văii Izei). D. S. Inst. Geol., 40, 84-98.

722

Motaş I., Andreescu I., Ghoerghian Doina, Gheorghian M., Marinescu F., Mîrza I., Orăşanu T., Papaianopol I., Popescu G., Rusu A., Şuraru N., 1972, Guide d'excursion de la Ve réunion du Groupe de travail pour la Paratethys. Néogéne de la Dépression de Transilvanie, de Banat et du Bassin Dacique, 112 p.

723

Motaş I., Papaianopol I., 1972, Biostratigrafia succesiunii Meoţian-Pleistocen dintre Călugăreni şi Vadu Săpat (judeţul Prahova). D. S. Inst. Geol., 58, 4, 221-244.

724

Motaş I., Andreescu I., Gheorghian Doina, Gheorghian M., Marinescu Fl., Mîrza I., Orăşanu T., Papaianopol I., Popescu Gh., Rusu A., Şuraru N., 1972, Néogène de la Dépression de Transylvanie, du Banat et du Bassin Dacique. Guide no. 9 de l'excursion de la V-e R éunion du groupe de travail pour la Paratethys.

725

Motaş I., Papaianopol I., Bandrabur T., 1976, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 130d-Călugăreni (Ceptura).

726

Motaş IC., Marinescu Fl.,Popescu G., 1976, Essai sur le Néogène de Romanie. AN, 50, 127-147.

727

Mrazec L., 1896, Note sur la géologie de la partie sud du haut plateau de Mehedinţi. Bul. Soc. Ştiinţe Fizoce, 5, 12, 283-285.

728

Mrazec L., 1898, Dare de seamă asupra cercetărilor geologice din vara anului 1897. I. Partea de est a Munţilor Vulcan. Bul. Min. Agr. Dom., 39 p., Bucureşti.

729

Mrazec L., 1912, Asupra liniei de încălecare Pecineaga-Camena (Dobrogea). D. S. Inst. Geol., 3, 163-165.

730

Mrazec L., 1923, Marnele cu Globigerine tortoniene de la Gura Văii (Mehedinţi). D. S. Inst. Geol., 1, 14-19.

731

Mrazec L., 1906, Despre prezenţa Bartonianului în judeţul Prahova. Bul. soc. ştiinţe din Buc.-România, 15, 1, 15-23.

732

Mrazec L., Teisseyre W., 1901, Über Oligozäne Klippe am Rande der Karpathen bei Bacău (Moldau). Jahrb. d.k.k. geol. R.A., 1.

733

Mrazec L., Teisseyre W., 1902, Aperçu géologique sur les formations salifères et les gissements de sel en Roumanie. Monit. Inst. Pétrol. Roum., 3, 38-47. Bucureşti.

734

Mrazec L., Teisseyre W., 1907, Esquisse téctonique des Subcarpathes de la vallée de Prahova. Congr. Int. du Pétrole, III,1, 1-15. Bucureşti.

735

Mrazec L., Popescu-Voiteşti I., 1912a, Date noi pentru clasificarea Flişului carpatic. D. S. Inst. Geol., 3, 33-48.

736

Mrazec L., Popescu-Voiteşti I., Macovei G., 1912b, Asupra vârstei Straturilor de Comarnic.  D. S. Inst. Geol., 3, 79-82.

737

Mrazec L., Popescu-Voiteşti I., 1914, Contribuţii la cunoaşterea pânzelor flişului Carpatic în România. AN, 5, 528-559.

738

Munteanu Emilia, 1998, Studiul faunei sarmaţiene din regiunea cuprinsă între Valea Lopatna şi Valea Buzăului - Rezumatul tezei de doctorat. Univ. „A. I. Cuza”, 31 p., Iaşi.  

739

Munteanu Emilia, Munteanu M., 2000, Upper Badenian bivalves in the Cernavodă area. Acta Pal. Romaniae, 2, 275-286.

740

Munteanu Emilia, Munteanu M.-T., Costea C., 1999, Observations on the Şipotelu Formation in Sub–Carpathian Area (Teleajen – Buzău interstream). An. şt. Univ. “Al. I. Cuza Iaşi”. Comunicare susţinută la 23.10.1999.

741

Munteanu Murgoci G., 1908, Terţiarul din Oltenia. AN, 1, 46-55.

742

Munteanu M. T., 2006, Geologia părţii de sud a Platformei Covurlui. Ph. D. Thesis. Univ. „A.I.Cuza”, Iaşi, 1-188.

743

Mureşan M., Orăşanu Th., 1972, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 88d- Luncani.

744

Mureşan M., Mureşan Georgeta, Krautner H., Krautner Florentina, Ţicleanu M.,  Stancu Josefina, Popescu A., Popescu G., , 1975, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 89d-Hunedoara. Raport Fond Geologic I.G.R..

745

Mureşan M., Roşca V., Seghedi Antoneta, Mirăuţă Elena, Vlad S., Drăgănescu A., Savu H., Constantinescu R., Szász L., Beşuţiu Georgeta, 1982, Corelarea regională a datelor geologice şi geofizice în vederea reevaluării prognozei – Dobrogea Centrală şi de Nord (Partea I). Raport Fond Geologic I.G.R.

746

Mureşan M., Mureşan  Georgeta, Seghedi Antoneta, Robu N., Robu Lucia, Szász L., Ion Jana, Rădan S., Oaie G., Grădinaru E., 1986, Elaborarea hărţilor naţionale geologice, hidrogeologice, metalogenetice şi geofizice scara 1:50,000 Foaia Ceamurlia (pregătire). Raport Fond Geologic I.G.R.

747

Mureşan M., Mureşan  Georgeta, Seghedi Antoneta, Oaie G., Robu N., Robu Lucia, Szasz L., Ion Jana, Ghenea C., Grădinaru E., Ştefan A., Mihăilescu N., Codarcea Venera, Rădan S., 1987. Harta geologică a României, scara 1:50,000 Foaia Ceamurlia (definitivă). Raport Fond Geologic I.G.R.

748

Mureşan I., Ghergari L., Bedelean I., Hoţiu I., 1989, Contributions a l'étude des sables quartzeux-kaolineux de Sînpaul ouest et de Dealul Varului, Département de Cluj. In: Petrescu I. et al., (eds.),  The Oligocene from the Transylvanian Basin, Romania, 387- 424.

Mureșan M, Mureșan Geta, Seghedi A., Oaie G., Szasz L., Baltres A., Ion, Ștefan A., Robu N., Robu Lucia, Mihăilescu N., Ghenea C., 2018, Harta geologică a României, Foaia 153c-Ceamurlia.

749

Murgeanu G., 1930, Cretacicul şi Terţiarul în împrejurimile Pietroşiţei şi Bezdeadului, jud. Dâmboviţa. D. S. Inst. Geol., 14, 120-139.

750

Murgeanu G., 1934, La nappe interne du Flysch dans environs de Comarnic et de Teşila (Prahova). AN, 16, 281-326.

751

Murgeanu M.G., 1941, Recherches geologiques dans Valea Doamnei et Valea Vâlsanului (Mountenie Occidentale). D. S. Inst. Geol., 36, 63-86.

752

Murgeanu G., 1941, Sur l’âge de schistes ménilitiques des gypses inférièurs de la Mountenie Occidentale. C.R., 25, 13-47.

753

Murgeanu G., Filipescu M., Patrulius D., Alexandrescu Gr., Tocorjescu Maria, Mutihac V., Contescu L., Săndulescu M., Jipa D., Săndulescu Jana, Mihăilescu M., Bratu Elena, Bombiţă G., Iliescu G., Panin N., Butac A., 1961, Privire generală asupra flişului cretacic de la curbura Carpaţilor. Asoc. Geol. Carp.-Balc., Cong. V. Ghidul excursiilor B.- Carpaţii Orientali, 101 p.

754

Murgeanu Gh., Oncescu N., 1948,  Raport preliminar asupra geologiei regiunii văii Buzăului din împrejurimile comunei Pătîrlagele. Raport Fond Geologic I.G.R.

755

Murgeanu G., Patrulius D., 1957, Cretacicul superior de pe marginea Leaotei şi vârsta conglomeratelor de Bucegi. Buletin şt. Acad.,  Geol., Geogr., 2, 1, 5-21.

756

Murgeanu G., Patrulius D., Contescu L., 1959, Flişul cretacic din bazinul văii Târlungului. Stud. cerc. geol. geofiz. geogr., Geol., 4, 1, 7-24.

757

Murgeanu G., Patrulius D., 1959, Flişul cretacic din regiunea Pasului Predeluş (Carpaţii Orientali). Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 4, 1, 25-35.

758

Murgeanu G., Saulea Emilia, Popescu G., Motaş I., 1960, Stadiul actual a problemelor de stratigrafie a Terţiarului din R.P.Română. S.C.A., 5, 2,  219-250.

759

Murgeanu G., Patrulius D., Gherasi N., Ghenea N., Ghenea Ana, 1968a, Harta geologică a României, scara 1:200,000, Foaia 35, Tîrgovişte.

760

Murgeanu G., Motaş I., Bandrabur T., Săndulescu M., 1968b, Harta geologică a României, scara 1:200,000, Foaia 36-Ploieşti.

761

Murgoci G., 1907, Terţiarul din Oltenia, cu privire la sare, petrol şi ape minerale. AN, 1, 1-128.

762

Murgoci G.M., 1914, Cercetări geologice în Dobrogea nordică, cu privire specială la rocele paleozoice şi eruptive. AN,  5, 2, Bucureşti, 307-494.

763

Mutihac V., 1957, Contribuţii la cunoaşterea Cretacicului inferior dintre Valea Minişului şi Valea Nerei (Banat). Bul. şt. Acad., 2,2, 343-367.

764

Mutihac V., 1959, Studii geologice în partea mediană a zonei Reşiţa - Moldova Nouă (Banat), Ed. Acad. R.P.R., 106 p., Bucureşti.

765

Mutihac V., 1959, Observaţii geologice şi paleontologice la Glodu (Moldova). Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 4, 2, 255-272.

766

Mutihac V., 1962a, Sur le Jurassique inférieur de la Dobrogea (Roumanie). Coll. du Jurass., Luxembourg. C.R. et Mem.,  Luxembourg, 691-695.

767

Mutihac V., 1962b, Asupra prezenţei Norianului în Dobrogea de N. D. S. Inst. Geol., 48, Bucureşti, 197-201.

768

Mutihac V., 1962c, Observaţii asupra Triasicului de la Agighiol-Zebil (Dobrogea de Nord). D. S. Inst. Geol., 46,  Bucureşti, 245-251.

769

Mutihac V., 1963, Stratigrafia Triasicului şi raporturile acestuia cu Jurasicul în aria orogenului hercinic-chimeric dobrogean. Congr. V Asoc. Geol. Carpato-Balcan., III/2 – Comunicări ştiinţifice, Secţia 2: Stratigrafie, Bucureşti, 59-65.

770

Mutihac V., 1964, Zona Tulcea şi poziţia acesteia în cadrul structural al Dobrogei. AN, 34, 1,  215-253.

771

Mutihac V., 1964b, Stratigrafia şi structura geologică a sedimentarului danubian din nordul Olteniei (între valea Motrului şi valea Jiului) D. S. Inst. Geol., 50, 2, 277-308.

772

Mutihac V., 1964c, Problema limitelor Berriasianului în zona Reşiţa Moldova Nouă. D. S. Inst. Geol., 50, 1, 151-159.

773

Mutihac V., 1968, Structura geologică a compartimentului nordic din Sinclinalul Marginal Extern (Carpaţii Orientali). Ed. Acad., 104 p.

Mutihac  V., Bandrabur T., 1967,  Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 39-Sulina.

Mutihac  V., Bandrabur T., 1967a,  Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 39-Sulina. Notă explicativă, 21p.

774

Muţiu R., 1984, Stratigraphie des depots albiens de la plate-forme moesienne (Secteur roumain). AN, 64, 283-289.

775

Muţiu R., 1991, On the presence of the Cambrian in the Moesian Platform (Romania). Rev. Roum. Géol., 35, 75-85.

776

Muţiu R., 1997, Mesozoic deposits stratigraphy of Moesian Platform (Romania). Acta Pal. Romaniae, 1, 88-95.

777

Muţiu R., 2004, Albianul din Platforma Moesică. Ed. Academiei, 90 p.

778

Nagy F., Mârza I., 1967, Magnolioxylon transilvanicum sp. n. în cineritele de la Prăvăleni, Brad. A. Univ. Buc., Geol., 16, 1, 97-102.

779

Năstăseanu S., 1963, Faciesurile Doggerului din zona Reşiţa-Moldova Nouă (Banatul de Vest). Asoc. Geol. Carpato-Balcanică, Congr. V (1961), III, 2, 75-87.

780

Năstăseanu S., 1964, Prezentarea hărţii geologice a zonei Reşiţa-Moldova Nouă. AN, 33, 291-342.

781

Năstăseanu S., 1967, Cretacicul superior din Valea Cernei şi date noi privind tectonica Munţilor Cernei (Banat). D. S. Inst. Geol., 53, 1, 401-410.

782

Năstăseanu S., 1973, Notă preliminară privind Paleozoicul anchimetamorfic (Formaţiunea de Oslea) din Carpaţii Meridionali. D. S. Inst. Geol., 59, 4, 71-83.

783

Năstăseanu S., 1976, Conglomeratele de Retezat, un reper stratigrafic în corelarea formaţiunilor paleozoice din estul Carpaţilor Meridionali. D. S. Inst. Geol., 62, 5, 105-121.

784

Năstăseanu S., 1978, Considérations préliminaires sur l'existence d'un système de nappes alpines dans la zone de Reşiţa, à Lupac (Banat D. S. Inst. Geol., 64, 5, 89-106.

785

Năstăseanu S., 1979a, Géologie des Monts Cerna. AN, 54, 153-280.

786

Năstăseanu S., 1979b, Les formations sédimentaires paléozoïques supérieures et mésozoïques du Banat. Rev. Roum. Geol., 23, 2, 159-166.

787

Năstăseanu S., 1979b, Les formations sédimentaires paléozoïques supérieures et mésozoïques du Banat. Rev. Roum. Geol., 23, 2, 159-166.

788

Năstăseanu S., Dincă A., 1962, Contribuţii la cunoaşterea Hauterivianului din Zona Reşiţa-Moldova Nouă. D. S. Inst. Geol., 48, 141-152.

789

Năstăseanu S., Boldur C., Stănoiu I., Stillă Al., 1964, Consideraţii asupra limitei dintre Jurasicul  şi Cretacicul zonei Reşiţa-Moldova Nouă (Banat). D. S. Inst. Geol., 50, 1, 161-164.

790

Năstăseanu S., Bercia I., 1968, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 32 Baia de Aramă. Notă explicativă, 46 p.

Năstăseanu  S., Bercia I., Bercia Elvira, Biţoianu Cornelia, 1968, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 32-Baia de Aramă.

Năstăseanu S., Savu H., 1970, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 121d-Anina.

792

Năstăseanu S., Savu H., 1970, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 139b-Lăpuşnicu Mare.

793

Năstăseanu S., Constantinof D., Orăşanu Th., Stancu Josefina, Rogge-Ţăranu  Elena, 1975, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 121c-Oraviţa.

794

Năstăseanu S., Stancu Cristina, 1978, Nouveau repères lithostratigraphques por la corrélation des dépôts toarciens-aaléniens des zones de Sirinia et de Presacina – Banat. D. S. Inst. Geol., 64, 4, 171-181.

795

Năstăseanu S., Popescu I., Georgean D., 1981, Harta paleogeografică a Jurasicului inferior din zona Reşiţa, în vederea stabilirii posibilităţilor de conturare a noi zone de interes pentru huilă (pregătire). Raport Fond Geologic I.G.R.

796

Năstăseanu S., Bercia I., Bercia E., Avram E., Dinică I., 1982, Harta geologică a României, scara 1:50.000, foaia 156a- Sviniţa (macheta). Raport Fond Geologic I.G.R.

797

Năstăseanu S., Popescu Ileana., Popa Elena, Biţoianu C., 1983. Raport Fond Geologic I.G.R.

798

Năstăseanu S., Popescu Ileana, Negrea E., 1984. Raport Fond Geologic I.G.R.

799

Năstăseanu S., Iancu Viorica, Savu H., Russo-Săndulescu Doina, 1985, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 121b-Reşiţa.

800

Năstăseanu S., Bădăluţă Aurelia, Biţoianu Cornelia, Preda I., Culda Victoria, Pelin M., Popescu Ileana, 1985, L’étude géologique des formations de charbon dans le Bassin Sirinia (Banat), à l’exclusion de Cozla. An. Univ. Bucureşti, 34, 47-54.

801

Năstăseanu S., Avram E., 1986, Une nouvelle sous-division de la Formation de Sviniţa: la sous-formation de Pârâul Tiganilor. D. S. Inst. Geol., 70-71, 4, 79-85.

802

Năstăseanu S., Bercia I., Iancu Viorica, Săndulescu Doina, Mărunţeanu Mariana, Bercia Elvira, Rusu A., Pâslaru T., Şerban E., Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia Cornereva.

803

Năstăseanu S., Mărunţeanu Mariana, Săbău G., Săndulescu Doina, Hârtopanu I., Şerban E., (sub tipar), Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia Armeniş.

804

Năstăseanu S., Mărunţeanu Mariana, Stan N., Săbău G., Şerban E., Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia Mehadia.

805

Neacşu  G., 1964, Notă asupra alteraţiei Tufului de Hădăreni de la Ocna Mureşului. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 9,1, 235-237.

806

Neagu T., Pană I., Dragastan O., 1977, Biostratigraphie de la serie des calcaires eocretaces de l’aire Cernavoda-Alimanu-Ostrov. Rev. roum. géol., géoph., géog., Géol.,21, 137-144.

807

Neagu T., Dragastan O., 1984, Stratigrafia depozitelor Neojurasice şi Eocretacice din Dobrogea de Sud.  Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 29, 80-87.

808

Negreanu Gheaţă Eugenia, 1961, Notă preliminară asupra orizontării Cretacicului şi Paleogenului din regiunea Tohan. Bul. IPGG, 7, 25-37.

809

Negreanu Manoliu Eugenia, 1969, Studiul geologic al regiunii Zărneşti, Tohanu Vechi, Vulcan, Codlea, cu privire specială asupra Jurasicului şi Cretacicului. Referat teză de doctorat, Univ. Buc., 35 .

810

Negulescu-Culda Victoria, 1972, Noi contribuţii privind depozitele burdigaliene din Bazinul Petroşani (Pîrîul Sălătruc). An. Univ. Buc., 21,  135-144.

811

Nichiforescu H., Moisescu V., Braboveanu D., 1984, Date noi privind geologia  Bazinului Dealu Babii (Munţii Retezat). Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 29, 109-116.

812

Nicorici E., 1963, Date noi asupta Tortonianului de la Miniş. Studia. Univ. Babeş-Bolyai, Geol.-Geog., 2, 37-44.

813

Nicorici E., 1969, Studiul stratigrafic al depozitelor neogene din partea sudică a Bazinului Şimleu. Autoreferat.

814

Nicorici E., 1977, Les Pectinidés badéniens de Roumanie. Mémoires Inst. Géol., 26, 119-160.

815

Nicorici E., Sagatovici Alexandra, 1973, Studiul faunei badenian-superioare de la Minişul de Sus (Bazinul Zarand). AN, 49, 111-185.

816

Nicorici E., Vedinaş P., 1988, Contributions a la connaissance du Badenien de la bordure sud-est des Monts Meseş (Pria-Poniţa-Stîrci, Bassin Şimleu). Studia. Univ. Babeş-Bolyai, Geol.-Geog., 33, 1, 39-44.

817

Nicorici E., Huică I., Meszaros N., 1991, Consideratins concernant la presence du Langhien a Tusa (Bassin Şimleu). Studia. Univ. Babeş-Bolyai, Geol.-Geog., 36, 2, 35-41.

818

Nopcsa F., 1902, Dinosaurierreste aus Siebenbürgen, II, Schädelreste von Mochlodon. Denk. Akad. Wiss. Wien, 72, p. 149.

819

Olteanu F., 1951,  Observaţiuni asupra “Breciei sării” cu masive de sare din regiunea mio-pliocenă dintre R.Teleajen şi P.Bălăneasa (cu privire specială pentru regiunea Pietraru-Buzău, D. S. Inst. Geol., 32, 12-18, Bucureşti). 

820

Olteanu F.,  1952, Structura geologică a regiunii Ursei-Câmpina. D. S. Inst. Geol., 36, 125-139.

821

Olteanu Fl., 1954,  Depresiunea subcarpatică în regiunile Solonţ şi Drăguşeşti (Bacău). D. S. Inst. Geol., 38, 301-312.

822

Olteanu F.,  1958, Depresiunea subcarpatica intre văile Ozanei (Pârâul Neamţului) si Buzăului. AN, 31, 377 – 403.

823

Olteanu F.,  1959, Les facies et la tectonique du Miocene subcarpatique de la region de Berzunt. C.R., 37, 76-93.

824

Olteanu F., 1959 a, Les facies et la tectonique du Miocene subcarpatique de la region de Berzunţ. C.R. Som. Com. Geol., 37-39, 49-51.

825

Olteanu F. 1959 b, La dépression subcarpatique dans les régions de Solonţ et de Drăguşeşti. C.R. Som. Com. Geol., 37-39, 175-178.

826

Olteanu R., 1980, Evolution de la Communauté d’ostracodes dans l’Oligocène du NW de la Transylvanie. Rev. roum. géol., géoph., géog., Géol.,24, p.177 - 198.

827

Oncescu N., 1943, Région De Piatra Craiului-Bucegi. Etude geologique. AN, 20, 1-124

828

Oncescu N., 1957, Geologia Republicii Populare Române. Ed. Tehnică, 438 p.

829

Orăşanu T., Marinescu Fl.,, Potocean Elena, Olteanu R., 1971, Biostratigrafia depozitelor neogene de pe rama nord-vestică a Munţilor Poiana Ruscă. D. S. Inst. Geol., 57, 4, 85-108.

830

Ott E., 1972, Die Kalkalgen-Chronologie der alpinen Mitteltrias in Angleichung an die Ammoniten-Chronologie. N. Jb. Geol. Pal., Abh., 141, 1-136, Stuttgart.

831

Paghida-Trelea, Natalia, 1969, Micro- şi mezofauna de apă îndulcită din Besarabianul Podişului Central Moldovenesc. An. Univ. Al. I. Cuza, Iaşi, 15, 113-118.

832

Paliuc G., 1937, Étude géeologique et pétrographique du Massif du Parâng et de Munţii Cimpii (Carpates Méridionales). AN, 18, 173-279.

833

Pană Ioana, 1966, Studiul depozitelor pliocene din regiunea cuprinsă între Valea Buzău şi Valea Bălăneasa.  Stud. teh.-econ., J1, 121 p.

834

Pană Ioana, Bönig St., Botez R., 1964, Elemente noi  în fauna levantină din regiunea Buzău. Comunicare la Univ. Bucureşti.

Pană Ioana, 2000, New and poorly known gastropod taxa from the Valanginian deposits of South Dobrogea (Poarta Albă - Năvodari sailing channel) (sic!). Acta Palaeont. Romaniae, 2, 333-360. Presa Universitară Clujeană.

835

Panin, N., 1965, Coexistence de traces de pas de vertebres et des Mecanoglyphes dans la molasse miocene des Carpates Orientales. ). Rev. roum. géol., géoph., géog., Géol., 9, 2, 141 – 168.

836

Panin N., Avram, E., 1962, Noi urme de vertebrate in Miocenul Subcarpatilor Romanesti. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 7, 455-484.

837

Panin N., Lăzărescu V., Grujinschi C., 1966, Un nou sector ichnofosilifer în terenurile miocene din Carpaţii Orientali. Bul. IPGG, 14, 9-22, Bucureşti.

838

Panin Ştefana, Tomescu Camelia, 1974, Noi contribuţii la biostratigrafia depozitelor triasice dinb Platoul Vaşcău. D. S. Inst. Geol., 60, 4, 51-56.

839

Papaianopol. I., 1974, Faciesurile şi posibilităţile de corelate ale Ponţianului superior  (Bosphorian) dintre valea Cricovul Sărat şi valea Tohăneasa (jud. Prahova). D. S. Inst. Geol., 60, 5, 61-73.

840

Papaianopol I., 1992, Studiul stratigrafic al Neogenului din molasa pericarpatică. (Sectorul dintre valea Cricovul Sărat şi valea Nişcovului). Rezumatul tezei de doctorat Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi. Conduc. Şt. Prof dr. Liviu Ionesi.

841

Papaianopol I., Lubenescu V.,1987,Nouvelles especes de Pseudoprosodacna et  Pseudocatillus (Bivalvia, Limnocardiidae) du Dacien de la Plate-forme Moesienne (Muntenia). . D. S. Inst. Geol., 72-73, 3, 123-136.

842

Papaianopol I., Marunteanu Mariana,1992, 1993,  Biostratigraphie (Mollusques, Nannoplancton) du Sarmatien et du Meotien de l’Est de Muntenia (Bassin Dacique, Roumanie) . An. St. Univ. “Al.I.Cuza”, (ser. noua), 2, b,Geol., 38 – 39, 291 - 303, Iasi.

843

Papaianopol I., Marinescu Fl., 1994, Lithostratigraphy and age of Neogene deposits on the Moesian Platform between Olt and Danube rivers. Rom. Jour. Stratigraphy, 76, 67-70.

844

Papaianopol I, Jipa D., Marinescu Fl., Ţicleanu N., Macaleţ Rodica., 1995, Upper Neogene from the Dacic Basin. Guide to excursion B2. Rom. Jour. Stratigraphy, vol. 76, Supplement Nr. 1, 45 p.

845

Papp A. et al.,1974,  Die Molluskenfauna der Sarmatischen Schichten gruppe. In: Chronostratigraphie und Neostratotypen, Miozan M5, Sarmatien, 707 p., Bratislava.

846

Papiu V.C., 1953, Cercetări geologice în masivul Drocea (Munţii Apuseni). Bul. şt. Acad. rom., 5,1, 107-213.

847

Papiu V.C., 1959, Recherches géologiques dans le massif de Drocea. AN, 26-28, 317-346.

848

Papiu V.C., 1970, Litologia calcarelor mezozoice asociate bauxitelor din masivul Pădurea Craiului (Munţii Apuseni). D. S. Inst. Geol., 56, 1, 187-205.

850

Papiu  V. C., Ghenea C., Manea A., 1965, Harta geologică a României, scara   1: 200,000, foaia 16-Arad.

 Papiu V.C., Ghenea C., 1966,  Harta geologică a României, scara   1: 200,000, foaia 16-Arad. Notă explicativă.

Pascu R., 1904, Studii geologice şi miniere în judeţul Tulcea (Dobrogea). Inst. Arte grafice “Carol  Göbl”,  Bucureşti, 50 p.

851

Patrulius D., 1952, Notă asupra stratigrafiei Masivului Bucegi (versantul de E). D. S. Inst. Geol., 36, 193-201.

852

Patrulius D., 1954, Observaţiuni asupra depozitelor mesozoice din Bucegi şi din Perşani. D. S. Inst. Geol., 38, 136-145.

853

Patrulius D., 1956, Contribuţiuni la studiul geologic al Pădurii Craiului. D. S. Inst. Geol., 40, 116-127.

854

Patrulius D., 1956, Contribuţii la studiul geologic al Maramureşului (Bazinul Ruscovei). D. S. Inst. Geol., 40, 68-84.

855

Patrulius D., 1957, Corelarea Doggerului superior şi a Malmului din Carpaţii Orientali. Buletin şt. Acad.,  Geol., Geogr., 2, 2, 261-273.

856

Patrulius D., 1963, Schiţă stratigrafică a seriei neocomiene de Dîmbovicioara: Hauterivian, Barremian şi Bedoulian de facies pelagic şi recifal. Congr. V al Soc. Geol. Carpato-Balcanică, III, 2, 117-126.

857

Patrulius D., 1964, Studiul stratigrafic al depozitelor mesozoice şi paleozoice traversate de forajul de la Cetate (partea de vest a Câmpiei Române). D. S. Inst. Geol., 49, 1, 81-89.

858

Patrulius D., 1969, Geologia Masivului Bucegi şi a Culoarului Dâmbovicioara. Ed. Academiei Rom., 321p.

859

Patrulius D., 1974, Duranddelgaia et Miseia, deux nouveaux gennes de rudistes du Sénonien de Pădurea Craiului (Monts Apuseni). D. S. Inst. Geol., 60, 3, 169-180.

860

Patrulius D.,1976, Les formations mésozoïques des Monts Apuseni Septentrionaux: Corrélation chronostratigraphique et faciale. ). Rev. roum. géol., géoph., géog., Géol., 20, 1, 49-57.

861

Patrulius D., Dimitrescu R., Bleahu M., 1955, Cercetări geologice în Valea Vişeului şi în împrejurimile Săcelului (Maramureş). D. S. Inst. Geol., 39, 96-113.

862

Patrulius D., Jipa D., Ştefănescu M., 1965, Le flysch tithonoque-neocomien des Carpates roumaines. Cong. VII Carp.-Balk., Sofia. Reports, II, 1, 251-255.

863

Patrulius D., Popa-Dimian Elena, Dumitriu-Popescu Ileana, 1966, Seriile mezozoice autohtone şi pânza de decolare transilvană în împrejurimile Comanei (Munţii Perşani). AN, 35, 397-434.

864

Patrulius D., Istocescu D., 1967, Câteva fosile oxfordiene din Pădurea Craiului (Munţii Apuseni). D. S. Inst. Geol., 53, 2, 27-31.

865

Patrulius D., Dimitrescu R., Codarcea Marcela Dessila, Gherasi N., Săndulescu M., Popescu Ileana, Popa Elena, Bandrabur T., 1967, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 28-Braşov.

Patrulius D., Dimitrescu R., Gherasi N., 1968a, Harta geologică a României, scara 1: 200,000, foaia 28-Braşov. Notă explicativă, 68 p.

866

Patrulius D., Lupu M., Borcoş M., 1968, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 9-Şimleul Silvaniei. Notă explicativă. 46 p.

867

Patrulius D., Ghenea C., Ghenea Ana, Gherasi N., 1968, Harta geologică a României, scara   1:200,000, foaia 35 - Târgovişte. Notă explicativă, 59 p.

Patrulius D., Bombiţă G., Krautner H., Krautner Florentina, 1968, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 4-Vişeu.

868

Patrulius D., Dimitrescu R., Gherasi N., 1968a, Harta geologică a României, scara 1: 200,000, foaia 28-Braşov. Notă explicativă 68 p.

869

Patrulius D., Ştefănescu M., Popa Elena, Popescu Ileana, 1968b, Geology of the Inner Zones of the Carpathian Bend. Intl. Geol. Cong., XXIII Session, Guide to Excursion 50AC, Romania, 50 p.

870

Patrulius D., Popa Elena, Popescu Ileana, 1969, Structura Pânzei Bucovinice în partea meridională a Masivului Cristalin Moldav (Carpaţii Orientali). AN, 37, 71-108.

871

Patrulius D., Săndulescu M., Popescu Ileana, Bleahu M., Săndulescu Jana, Stănoiu I., Popa Elena, 1969, Monografia seriilor sedimentare din Zona Cristalino-Mezozoică a Carpaţilor Orientali. Raport Fond Geologic I.G.R., 305 p.

872

Patrulis D., Bleahu M., Popescu Ileana, Bordea S., 1971, Guidebook to excursions of the IInd Triassic Coll. Carpatho-Balkan Assoc., 5-15 Sept. 1971. The Triassic formations of tha Apuseni Mountains and of the East Carpathian Bend, 86 p.

873

Patrulius D., Bleahu M., Popescu Ileana, Bordea S., 1971, The Triassic formations of the Apuseni Mountains and of the East Carpathian Bend. Guidebook to excursions, IInd Triassic Coll., Carpatho-Balkan Assoc. 86 p.

874

Patrulius D., Dimitrescu R., Popescu Ileana, 1971, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 110d-Moeciu.

875

Patrulius D., Popa Elena, Popescu Ileana, Săndulescu Jana, Lupu Denisa, 1972, Atlas litofacial, III, Jurasic, foile 11, 12.

876

Patrulius D., Popa Elena, Cîmpeanu Şt., Orăşanu Th., 1973, Harta geologică a României, scara 1:50.000, foaia 41a-Remeţi.

877

Patrulius D., Iosof V., 1974, Notă asupra a două noi tipuri de bauxite din Munţii Apuseni. D. S. Inst. Geol., 60, 2, 61-64.

878

Patrulius, D., Mirăuţă, Elena, Iordan, Magdalena, Baltres, A., Ţicleanu, N., 1974, Sinteza stratigrafică şi structurală a Dobrogei de Nord. II. Formaţiunile mezozoice. Raport Fond Geologic I.G.R., 142p.

879

Patrulius D., Pajaud D., 1974, Présence de Thécidées et de Thécospires dans les dépôts détritiques du Norien des Monts Apuseni (Roumanie). Doc. Lab. Géol., Fac. Sci. Lyon, 62, 129-135.

880

Patrulius D., Iordan M., 1974,  Asupra prezenţei pogonoforului Sabellidites cambriensis Ian. şi a "algei" Vendotaenia antiqua Gnil. în depozitele detritice presiluriene din Podişul Moldovenesc. D. S. Inst. Geol., 60, 4, 3-18

881

Patrulius D., Mantea G., Bordea S., Bordea Josefina, Popa Elena, Ştefănescu M., 1974, Studiul de sinteză al formaţiunilor tithonice şi barremiene din Autohtonul de Bihor, între: Crişul Repede şi Someşul Cald în vederea descoperirii de noi perimetre purtătoare de zăcăminte de bauxită. Raport, 28 p.

882

Patrulius D., Avram E., 1976a, Les céphalopodes des Couches de Carhaga (Tithonique supérieur-Barrémien inférieur). Mém. Inst. Géol., 24, 153-201.

883

Patrulius D., Avram E., 1976b, Stratigraphie et corrélation des terrains néocomiens et Barrémo-Bédouliens du Couloir de Dâmbovicioara (Carpates Orientales). D. S. Inst. Geol., 62, 4, 135-160.

884

Patrulius D., Antonescu E., Baltres A., Gheorghian Mihaela, Iordan Magdalena, Mirăuţă Elena, Popescu Ileana, Tomescu Camelia, 1976a, Studiul de sinteză biostratigrafică a formaţiunilor triasice din Carpaţii Orientali şi Munţii Apuseni. 1. Formaţiunile triasice din pânzele transilvane (Sinclinalul Rarău şi Munţii Perşani). Raport Fond Geologic I.G.R., 76 p.

885

Patrulius D., Gheorghian Doina, Mirăuţă Elena, 1976b, Corrélation biochronologique du Calcaire de Roşia, formation triassique du Systéme des Nappes de Codru (Monts Apuseni). D. S. Inst. Geol., 62, 4, 121-133.

886

Patrulius D., Neagu T., Avram E., Pop G., 1976c, The Jurassic-Cretaceous boundary beds in Romania. AN 50, 71-125.

887

Patrulius D., Drăgănescu A., Baltres A., Popescu B., Rădan S., 1976d, Carbonate rocks and evaporites – Guidebook - Intl. Coll. on Carbonate Rocks and Evaporites, Romania. Guidebook Series No. 15, 82 p.

888

Patrulius D., Antonescu E., Baltres A., Dumitrică P., Gheorghian Mihaela, Grădinaru E., Mirăuţă Elena, Popescu Ileana, 1977a, Studiul de sinteză biostratigrafică a formaţiunilor triasice din Carpaţii Orientali şi Munţii Apuseni în vederea stabilirii de etaloane pentru corelarea forajelor profunde (partea a II-a). Formaţiunile triasice din pânzele bucovinice şi din “seria“ de Braşov. FG, 102 p.

889

Patrulius D., Alexandrescu Gr., Antonescu E., Avram E., Bombiţă G., Bratu Elena, Ion Jana, Lupu Denisa, Manoliu Eugenia, Mihăilescu N., Neagu T., Papiu V.C., Tăutu Elena, 1977b, Studiul complex macro şi micropaleontologic al Cretacicului şi Paleogenului din Carpaţii Orientali, în vederea corelării optimizate a depozitelor favorabile acumulărilor de substanţe minerale utile. Raport Fond Geologic I.G.R., 157 p.

890

Patrulius D., Mantea G. Bordea S., Bordea Josefina, Baltres A., Panin Ştefana, 1978,  Studiul biostratigrafic şi petrologic al formaţiunilor triasice din Autohtonul de Bihor (M. Apuseni) pentru stabilirea de repere paleontologice în vederea corelării litofaciale. Raport Fond Geologic I.G.R.

891

Patrulius D., Baltres A., 1979, The Mesozoic of the Northern Apuseni Mountains. In: Patrulius D., Popescu B., Baltres A., (eds.) Paleogene and Mesozoic carbonate rocks of the Transylvanian Basin and northern Apuseni Mountains. Guidebook for Field Works of 3.5 Group, p. 2-5.

892

Patrulius D., Antonescu E., Baltres A., Bleahu M., Bordea S., Dumitrică P., Gheorghian Doina, Iordan Magdalena, Panin Ştefana, Popa Elena, Popescu Ileana, Tomescu Camelia, Bordea Josefina, Mantea G., Mirăuţă Elena, 1979a, Studiul biostratigrafic şi petrologic al formaţiunilor triasice din pânzele de Codru (Munţii Apuseni) pentru stabilirea de repere paleontologice şi litologice în vederea corelărilor tectono-faciale. Raport Fond Geologic I.G.R.

893

Patrulius D., Bleahu M., Antonescu E., Baltres A., Bordea S., Bordea Josefina, Gheorghian Doina, Iordan Magdalena, Mirăuţă Elena, Panin Ştefana, Popa Elena, Tomescu Camelia, 1979b, The Triassic formations of the Bihor Autochton and Codru nappe-system (Apuseni Mountains). III-d Triassic Coll., Carpatho-Balkan Geol. Assoc., 2-7 October 1979, Guidebook to Field trip.

894

Patrulius D., Antonescu E., Avram E., Baltres A., Dumitrică P., Iordan Magdalena, Iva Mariana, Morariu Alexandra, Pop Gr., Popa Elena, Popescu Ileana, 1980, Studiul petrologic şi biostratigrafic complex al formaţiunilor jurasice şi neocomiene din Carpaţii româneşti şi Dobrogea în vederea evaluării potenţialului de resurse minerale. Sectorul Leaota-Braşov-Munţii Perşani. Raport Fond Geologic I.G.R., 132 p.

895

Patrulius D., Bordea S., Avram E., 1981, La Brèche de Gugu. Un exemple de contrôle textonique de la sédimentation sur une plate-forme carbonatée barrémo-bedoulienne (Pădurea Craiului – Monts Apuseni). D. S. Inst. Geol., 66, 4, 109-117.

896

Patrulius D., Popa Elena, Tomescu Camelia, Popescu Ileana, Iordan Magdalena, Pop G., Panin Ştefana, Bordea S., 1982, Cercetări biostratigrafice pentru corelarea formaţiunilor mezozoice. Formaţiuni jurasice şi neocomiene din Apusenii de Nord. Raport Fond Geologic I.G.R., 117 p.

897

Patrulius D., Marinescu F., Baltres A., 1983, Dinosauriens Ornithopodes dans les bauxites Néocomiennes de l’Unité de Bihor (Monts Apuseni). AN, 59, 109-117.

898

Paraschiv D., 1974, Studiul stratigrafic al Devonianului şi Carboniferului din Platforma Moesică de la vest de Râul Argeş. Stud. teh.-econ., J12, 147 p.

899

Paraschiv D., 1975, Geologia zăcămintelor de hidrocarburi din România. St. teh.-econ., A10, 346 p.

900

Paraschiv D., 1979, Platforma Moesică şi zăcămintele ei de hidrocarburi. Ed. Acad., 180 p.

901

Paraschiv D., 1981, Asupra conţinutului litostratigrafic al Formaţiunii de Seagarcea. Mine, Petrol, Gaze, 32, 1-2, 77-81.

902

Paraschiv D., 1983, Studiul stratigrafic al Devonianului şi Carboniferului din Platforma Moesică, la vest de Râul Argeş. St. teh.-econ., J12, 147 p.

903

Paraschiv D., 1983, Formations salifères de la plate-forme moesienne (Roumanie). AN, 59, 47-53.

904

Paraschiv D., Dăneţ N., Popescu M., 1979, Aspecte geologice ale Formaţiunii de Călăraşi. Mine, Petrol, Gaze, 30, 11-12, 572-578.

905

Paraschiv D., Popescu M., 1980, Formaţiunea de Vlaşin. Noi date biostratigrafice şi litofaciale. Mine, Petrol, Gaze, 31, 6, 313-315.

906

Paraschiv D., 1985, Stadiul actual de cunoaştere a formaţiunilor precambriene şi paleozoice din Platforma Moldovenească. Mine, Petrol, Gaze, 11 (non vid)

907

Paraschiv D., Muţiu R., 1974, Asupra Silurianului din nordul Moldovei. Petrol şi Gaze, 25/3, 128-133

908

Paraschiv D., Dăneţ N., Popescu M., Dumitrescu Viorica, 1983, The present stage of the Jurassic deposits knowledge in South Dobrogea. AN, 59, 29-37.

909

Paraschiv D., Vinogradov C., Popescu M., 1986, Contributions to the study of the Vlaşin Formation (paralic Carboniferous) of the Moesian Platform, north of the Danube. D. S. Inst. Geol., 70-71, 4, 5-18.

910

Paucă M., 1936, Le basin Neogene de Beiuş. AN, 17, 133-223.

911

Paucă  M., 1938, Position tectonique de l’Eocene dans la Chaines du collines pericarpatiques. C.R., 22, 41-46.

912

Paucă M., 1954, Neogenul din basinele externe ale Munţilor Apuseni. AN, 27, 259-336.

913

Paucă M., 1955, Sedimentarul din regiunea eruptivă de la N şi E de Baia Mare. D. S. Inst. Geol., 39, 55-69.

914

Paucă M., 1964, Bazinul neogen al Silvaniei. AN, 34, 1, 39-101.

915

Paul K., 1876, Geologie der Bukowina. Jahrb, d k.k. geol. Reichsanstalt, 1876 (non vid).

916

Paul  C., Tietze E., 1877, Studien in der Sandsteinzone der Karpathen. Jahrb. d.k.k. geol. R-A, 27, 31-130.

917

Pauliuc S., 1968, Studiul geologic al Perşanilor Centrali cu privire specială la Cretacicul superior. Stud. teh.-econ., J4, 112 p., 42 pl.

918

Pauliuc S., Negoiţă Florica, Darwische M., Andreescu I., 1979, Stratigrafia depozitelor miocene din sectorul central al Platformei Moesice (V. Olt-V. Dâmboviţa). Anale Univ. Buc., 28, 65-77.

919

Pătruţ I., 1951, Contribuţii la cunoaşterea Paleogenului din jud. Prahova. D. S. Inst. Geol., 32, 37-42.

920

Pătruţ I., 1952, Geologia regiunii Beclean (Jud. Someş). D. S. Inst. Geol., 36, 96-106.

921

Pătruţ I., 1955, Geologia şi tectonica regiunii Vălenii de Munte-Cosminele-Buştenari. AN, 28, 5-98.

922

Pătruţ I., 1958, Géologie de la région de Beclean (Départ. de Someş). Compt. rend. séances, Com. Géol., 31-36, 173-175.

923

Pătruţ I., Costea I., Vinogradov C., Comşa Doina, Osman L., Herescu Anastasia, Oprea Olga, Bonig Hortensia, 1983, The pre-Albian Cretaceous sedimentary in the foreland of the Romanian Carpathian Mountains. AN, 59, 119-126.

924

Pelin M., Culda Victoria, 1985, Considérations sur la formation d’anthracite située entre la Vallée de Peşti et la Vallée Răstovanu (Les Carpathes Méridionales). An. Univ. Bucureşti, 34, 55-60.

925

Peltz S., Peltz Margareta, 1970, Contribuţii petrografice şi paleovulcanologice la cunoaşterea părţii de sud-vest a Munţilor Gurghiu. D. S. Inst. Geol., 56, 1, 89-109.

926

Peltz S., Popescu Ileana, Ştefăpnescu M., Seghedi I., Ţicleanu N., Mihăilă N., Peltz Margareta, Ştefănescu Marina, Popescu A., 1983, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 79a- Băile Chirui.

927

Petcu I., Antonescu E., Avram E., Baltres A., Filote M., Florescu C., Gheorghian M., Ion Jana, Iva Mariana, Melinte Mihaela, Olteanu R., Rădan S., Tomescu Camelia, 1989-1990, Selecţionarea materialelor de referinţă ce urmează a fi conservate în Litoteca naţională. Partea I-a. (Studiul forajelor din Dobrogea de Sud, sectorul Valea Carasu - Falia Capidava-Ovidiu) Fascicola 2-a. Raport Fond Geologic I.G.R.

928

Petcu I., Filoti M., Florescu C., Ichim  Adina, Ichim M., Andreescu I., Antonescu E., Avram E., Bombiţă G., Ion Jana, Iva Mariana, Oaie G., Piliuţă Ana Maria, Seghedi Antoneta, Tomescu Camelia,1991, Sistmatizarea pe unităţi structurale a materialului existent şi a celui care urmează a intra în Litoteca naţională, în vederea utilizării acestuia cu eficienţă sporită în activitatea de prospecţiuni şi explorări. Fascicola 2, Studiul carotelor din Dobrogea de Sud, conservate în Litotecă. Raport Fond Geologic I.G.R.

929

Peters K. F., 1867, Grundlinien zur Geographie und Geologie der Dobrudscha. Denkschr. D. mathem.-maturw. Cl., 27, Wien, 145-207.

930

Petre I., 1971, Consideraţii stratigrafice asupra Oligocenului mediu din Bazinul Almaşului (Transilvania de nord-vest) bazate pe date de foraj. D. S. Inst. Geol., 57, 4, 109-118.

931

Petre I., Găină S., 1969, Raport geologic cu situaţia rezervelor de cărbune brun determinate prin lucrări de prospecţiune şi explorare executate în NW Transilvaniei ( baz. v. Almaşului-v. Agrijului), jud. Sălaj, în anii 1966-1960. Arh. Foradex, Bucureşti.

932

Petrescu I., 1980, Prezenţa unei mlaştini cu Taxodium în Oligocenul din NW Transilvaniei (Notă preliminară) . St. Com. - St. nat. 24, p. 63-72, Muzeul Brukenthal, Sibiu.

933

Petrescu I., Nuţu A., 1970, Alte tipuri de lemne din Miocenul superior de la Prăvăleni-Brad. Sargetia, Acta Musei Devensis, 7, 253-258.

934

Petrescu I., Nuţu A., 1972, Asupra unui lemn de Icacinoxylon Shilkina în Miocenul superior de la Prăvăleni, Brad. Sargetia, Acta Musei Devensis, 9, 77-79. r. D. mathem.-naturw. Cl., 27, 145-207, Wien.

935

Petrescu I.,  Mărgărit Gh., Nicorici E., Nicorici M., Biţoianu C., Duşa A., Ţicleanu N., Pătruţoiu I., Todros C., Munteanu A., Ionescu M., Buda A., 1987, Geologia zăcămintelor de cărbuni. 2. Zăcăminte din România. Editura Tehnică, Bucureşti.

936

Petrescu I., Mészáros N., Şuraru N., Ghiurcă V., Moga V., 1989, General approach to the Curtuiuş Beds. In: Petrescu I. et al., (eds.),  The Oligocene from the Transylvanian Basin, Romania, 87-104.

937

Petrescu I., Givulescu R., Todoran V., 1989b, New plant-bearing outcrops in the Bizuşa Beds (Lower Oligocene). In: Petrescu I. et al., (eds.),  The Oligocene from the Transylvanian Basin, Romania, 163-182.

938

Petrescu I., Bican-Brişan Nicoleta, Mera O., 2000, Paleoclimatic and environmental conditions during genesis of evaporite formation from Turda - Cheia area (western Transylvanian Basin, Romania) based on palynological investigations. Acta Palaeont. Rom., 2, 361-368.

939

Petrescu I., Popa Mirela, Bican-Brişan Nicoleta, 2000, The presence of Lower Miocene (Eggenburgian) in borehole 575 Cetea (east of Borod Basin, NWrn Romania). Studia. Univ. Babeş-Bolyai, Geol., 45, 2, 63-78.

940

Pfannenstiel M., 1950, Die Quartärgeschichte des Donaudeltas. Bonner Geogr. Abh., 6, 85 p.

941

Pion P.N., Vasilescu Gh., Vasilescu Magdalena, 1966, Contribuţii la stratigrafia depozitelor eocene din regiunea Huedin - Călăţele - Păniceni (Regiunea Cluj). D. S. Inst. Geol., 52, 1, 301-315.

942

Polonic P., Polonic Gabriela, 1967, Miocenul subcarpatic dintre Valea Sucevei şi Valea Cracăului. D. S. Inst. Geol., 52,3, 39-59.

943

Pomârleanu V., Grădinaru E., 1988, Fluid inclusions and genetic significance of quartz veins from Alba Beds (Upper Triassic), Cartal Hill, North Dobrogea. An. Univ. Buc., Geol., 37,  Bucureşti, 9-16.

944

Pop E., 1957, Studiu geologic al Bazinului Mehadiei. AN, 30, 51-105.

945

Pop E., 1962, Cercetări geologice în partea de est a bazinului Petroşani. Lucr. şt. Inst. Mine Petroşani, 185-212, Bucureşti.

946

Pop E., 1963, Geologische Forschungen im Becken von Petroşani. Freiberger Forschungshefte, H. C163, Berlin.

947

Pop E. I., 1993, Monografia geologică a Bazinului Petroşani. Ed. Acad., 296 p.

948

Pop E., Dobrescu Ana, Dorobanţu I., 1969a, Geologia cîmpurilor miniere Dîlja-Iscroni. Lucr. Inst Mine Petroşani, 6 (6), Geol., Geofiz., 75-87.

949

Pop E., Ionescu M., Dorobanţu I., 1969, Geologia cîmpurilor miniere Petrila-Livezeni-Sălătruc. Lucr. şt. Inst. Mine Petroşani, 6, (6), Geol. Geofiz., 63-74.

950

Pop Gr., 1963, Contribuţii la cunoaşterea Paleozoicului şi Mezozoicului din părţile de est şi nord-est ale Masivului Godeanu (Carpaţii Meridionali). Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 8, 3, 369-391.

951

Pop Gr., 1965, Prezenţa rocilor dolomitice în depozitele mezozoice din regiunea Tismana şi semnificaţia lor (Carpaţii Meridionali). Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 10, 1, 23-37.

952

Pop Gr., 1967, Les facies du Cenomanien des Carpathes Méridionales. Ass. Geol. Carp.-Balkan., 8-eme Cong., Belgrade, 1967. Repports. Paléogéographie, 495-502, Belgrade.

953

Pop Gr., 1968, Depozitele cretacic superioare din zona Sopot şi semnificaţia lor paleotectonică. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 13, 1, 189-200.

954

Pop Gr., 1973, Depozitele mezozoice din Munţii Vâlcan. Edit. Acad. R.S.R., 155 p.

955

Pop Gr., 1974, Les zones de Calpionellides tithoniques-valanginiennes du sillon de Reşiţa (Carpathes Méridionales). Rev. roum. géol., géoph., géog., Géol.,18, 109-125.

956

Pop Gr., 1976, Origin of some basinal limestones from the Reşiţa zone (South Carpathians). AN, 48, 57-95.

957

Pop Gr., 1986a, Calpionellids and correlation of the Tithonian-Valanginian formations. Acta Geol. Hung., 29, 1-2, 93-102, Budapest.

958

Pop Gr., 1986b, Les formations néocrétacées de Soarbele (Carpathes Meridionales). D. S. Inst. Geol., 70-71, 4, 109-131.

959

Pop Gr., 1986c, Les zones de Calpionellides tithoniques-Néocomiennes de la région de Şviniţa (Carpathes Méridionales). D. S. Inst. Geol., 70-71, 4, 87-108.

960

Pop Gr., 1988, A new Alpine tectonic unit in the Danubian Domain (South  Carpathians). D. S. Inst. Geol., 72-73, 5, 187-205.

961

Pop Gr., 1989, Age and facies of the calpionellid formations from the South Carpathians. In: Wiedmann J. (ed.), Cretaceous of the western Tethys. Proc. 3-rd Intl. Cretaceous Symp., Tübingen, 1987, 525-542, Stuttgart.

962

Pop Gr., 1990, Haţeg Area. In: Grigorescu D., Avram E., Pop Gr., Lupu M., Anastasiu N., Rădan S., (editori), 1990, Intl. Symposium, Project 245: Nonmarine Cretaceous Correlation and Project 262: Tethyan Cretaceous Correlation, Bucharest, Romania, 15-21 August 1990. Guide to Excursions A+B, 25-42.

963

Pop Gr., 1996, New occurrences of Severin Nappe in th Almaj Mountains (South Carpathians). AN, 69, 1, 37-40.

964

Pop Gr., 1998, Stratigraphic distribution of Tithonian praecalpionellids and calpionellids from the South Carpathians. Rom. Jour. Stratigraphy, 77, 4, 3-25.

965

Pop Gr., 1998, A new tectonic unit in the Danubian Domain. D. S. Inst. Geol., 72-73, 5, 187-205.

Pop Gr., Bucur I., 2001, Upper Jurassic and Lower Cretaceous sedimentary formations from the Vîlcan Mountains (South Carpathians). Stud. Univ. Babeș-Bolyai, 46, 2, 76-94.

966

Pop G., Neagu T., Szasz L., 1972, Senonianul din regiunea Haţegului (Carpaţii Meridionali). D. S. Inst. Geol., 58, 4, 95-116.

967

Pop G., Szasz L., 1973, Santonianul din regiunea Haţegului (Carpaţii Meridionali). Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 18, 2, 463-467.

968

Pop Gr., Szasz L., 1973, Le Cénomanien de la région Haţeg (Carpates Méridionales). Rev. roum. géol., géoph., géog., Géol.,17, 2, 177-196.

969

Pop Gr., Berza T., Marinescu Fl., Stănoiu I., Hîrtopanu I., 1975, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 123d-Tismana.

970

Pop Gr. et al., 1985, Elaborarea hărţilor naţionale geologice. Harta geologică a României, scara 1:50.000, foaia Pui. Raport Fond Geologic I.G.R., 41 p.

971

Pop Gr., Hârtopanu I., Stelea I., Szasz L., Popescu G., Bandrabur T., Stelea G., Hârtopanu P., Moisescu V., 1985, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 106a-Pui.

Pop Gr. Hârtopanu I., Stelea I., Szász L., Popescu G., Badrabur T., Stelea G., Hârtopanu  Paula, Moisescu V., 1988,  Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia106a-Pui. 

Pop Gr., Szasz L., Antonescu E., 1990, Late Cretaceous formations in the Haţeg area. Abs. Int. Symp., Projects 245 and 262, 25-26, Bucharest.

973

Pop Gr., Grigorescu D., 1990, Bauxitic formation in the north of Haţeg region. In: Grigorescu D., Avram E., Pop Gr., Lupu M., Anastasiu N., Rădan S., Intl. Symposium, Project 245: Nonmarine Cretaceous Correlation, Guide to Excursions A+B, p. 16.

974

Pop Gr., Andreescu I., Avram E., Drăgănescu A., Ghenea C., Ghenea A., Mihăilescu N., 1991, Harta geologică a României, scara 1:50,000, Foaia Alimanu.

975

Pop Gr., Conovici M., Mărunţiu M., Vieru C., Dinică I., Constantinescu E., 1994, Harta geologică a României, scara 1: 50.000, foaia Svinecea Mare. Raport Fond Geologic I.G.R.

976

Pop Gr., Mărunţiu M., Iancu Viorica, Seghedi Antoneta, Berza T., 1997, Geology of the South Carpathians in the Danube Gorges (Romanian bank). Int. Symp. Geology of the Danube Gorges, Băile Herculane, September 23-26, 1997, Field Guidebook. Raport Fond Geologic I.G.R., 28 p.

977

Pop Gr., Mărunţiu M., Stănoiu I., Grigore D., 1997, Raport geologic. Harta geologică  a României, scara 1: 50,000, foaia Svinecea Mare. Raport Fond Geologic I.G.R.

978

Pop Gr., Mărunţiu M., Stan N., Stănoiu I., Grigore D., 1998, Harta geologică a României, scara1: 50,000, foaia Svinecea Mare. Raport Fond Geologic I.G.R.

979

Pop Gr., Melinte Mihaela, Grigore D., Cociuba I., 1998b, Corelarea biostratigrafică a depozitelor de la limita Jurasic-Cretacic (sinteză). Raport Fond Geologic I.G.R.

980

Popa Elena, 1960, Asupra prezenţei unor gresii glauconitice cu Pecteni în Stratele de Cornu din Valea Mare (NE de Schiuleşti). Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 5, 325-343.

981

Popa Elena, 1971, Amoniţii din Zona Bifrons în Toarcianul din Grabenul Remeţi (Munţii Apuseni). D. S. Inst. Geol., 57, 3, 49-56.

982

Popa Elena, 1981, La biostratigraphie des formations mésozoiques de la partie orientale de Pădurea Craiului (Monts Apuseni). AN, 58, 203-282.

983

Popa Elena, Năstăseanu S., Antonescu E., 1977, Nouvelles données concernant la biostratigraphie du Jurassique inférieur de la zone de Sirinia (Banat). D. S. Inst. Geol., 63, 4, 7-24.

984

Popa Mirela, 2000, Lithostratigraphy of the Miocene deposits on the eastern part of the Borod Basin (North-western of Romania). Studia. Univ. Babeş-Bolyai, Geol., 45, 2, 93-103.

985

Popa Mirela, Chira Carmen, 2000, Miocene mollusks and calcareous nannoplankton assemblages from the Borod Formation (Borod Basin, Romania). Acta Paleo. Romaniae, 2, 397-406. Cluj.

986

Popa Valeria, Pătraşcu M., Tisu L., 1958, Studiul petrografic al rocilor sterile din formaţiunea medie (productivă) Lupeni N. Lucr. şt. Inst Mine Petroşani, 1, 145-168.

987

 Popa Valeria, Tisu L., Pătraşcu M., 1858, Studiul petrografic al rocilor sterile din formaţiunea medie (productivă) Lupeni N. Lucr. şt. Inst Mine Petroşani, 1, 145-168.

988

Popa Valeria, Tisu L., Pătraşcu M., 1960, Studiul petrografic al orizontului productiv din cîmpul minier Lupeni. Lucr. şt. Inst.  Mine Petroşani, 2, 111-210.

989

Popa Valeria, Tisu L., Pătraşcu M., 1960, Studiul petrografic al Orizontului productiv din câmpul minier Lupeni. Lucr. şt. Inst Mine Petroşani, 2, 111-209.

990

Popescu A., 2004, Sur le gisement paléontologique Leu (Mammalia, Pléistocène). Acta Paleont. Rom., 4, 369-373, Ed. Supergraph, Cluj Napoca.

991

Popescu A., 2010, Asociaţii de mamifere pliocene şi cuaternare din Oltenia (Romania): Biostratigrafie, Paleoecologie, Paleogeografie. PhD Thesis. Inst. Speol. „Emil Racoviţă”, 1-139, Bucureşti

992

Popescu B., 1976, Lower Gypsum Formation west of Cluj-Napoca - a supratidal evaporite; petrographycal and sedimentological features. AN, 48, 97-115, 17 pl.

993

Popescu B., 1976, Sedimentology of Priabonian carbonate rocks, Jibou area - N-W Transylvanian Basin. AN, 48, 117-140.

994

Popescu B., 1978, On the lithostratigraphic nomenclature of the NW Transylvania Eocene. Rev. roum. géol., géoph., géog., Géol.,22, 99-107.

995

Popescu B.R., 1979, Sedimentarea carbonatică în nord-vestul Transilvaniei în timpul Eocenului şi Oligocenului. Rezumatul tezei de doctorat. 25 p.

996

Popescu B., Bratu Elena, Gheţa N., Popescu Daniela, 1976, Contribuţii la cunoaşterea stratigrafiei formaţiunilor paleogene dintre Olt şi Olăneşti (Depresiunea Getică). D. S. Inst. Geol., 62, 4, 265-278.

997

Popescu B., Rădan S., 1976, East Carpathian Miocene Molasse and associated evaporites. In: Patrulius et al., Carbonate Rocks and Evaporites –Guidebook. Int. Coll. on Carbonate Rocks and Evaporites. Guidebook Series no. 15, 55-64. I.G.

998

Popescu B., Szasz L., Hann H., Schuster A., 1977, Harta geologică a României, scara  1:50,000, foaia 126b - Călimăneşti.

999

Popescu B., Bombiţă G., Rusu A., Iva Mariana, Gheţa N., Olteanu R.,  Popescu Daniela, Tăutu Elena, 1978, The Eocene of the Cluj-Huedin area. D. S. Inst. Geol., 64, 4, 295-357.

1000

Popescu B., Gheţa N., 1984, Comparative evolution of the marine Middle Miocene calcareous microfossils from the Carpathian and Pannonian areas. D. S. Inst. Geol., 69, 125-133.

1001

Popescu G, 1998, Marine Middle-Miocene stratigraphy of Central Paratethys (Romanian). XVI-th  Carpatho-Balkan. Congr. Wien, 1998, Abstracts, p. 489.

1002

Popescu G, Gheţa N., 1984, Comparative evolution of the marine Middle Miocene calcareous microfossils from the Carpathian and Pannonian areas. D. S. Inst. Geol., 69, 125-133.

1003

Popescu Gh., 1970c, Planktonic foraminiferal zonation in the Dej Tuff Complex. Rev. roum. géol., géoph., géog., Géol., 14-2, p. 189-203, 8 pl.

1004

Popescu Gh., 1971, Planktonic foraminiferal zonation in the Dej Tuff Complex. Rev. roum. géol., géoph., géog., Géol., 14-2, p. 189-203.

1005

Popescu Gh., 1972,  Stratigraphie du Miocene inferieur et moyen du NW de la Transylvanie, d’apres la faune a foraminferes (în Motaş et al., Guide de l’excursion 9), p. 22-26.

1006

Popescu Gh., 1972b, Biostratigrafia depozitelor oligo-miocene de la sud de Preluca, pe bază de foraminifere planctonice. D. S. Inst. Geol., 58, 3, 105-122.

1007

Popescu Gh., 1975, Etudes des foraminifères du Miocène inférieur et moyen du nord-ouest de la Transylvanie. Mémoires Inst. Géol., 23, 121 p.

1008

Popescu Gh., 1995, Contribution to the knowledge of the Sarmatian foraminifera of Romania. Rom. J. Paleontology, 76, p. 85-98.

1009

Popescu Gh., Iva Mariana, 1971, Contribution à la connaissance de la microfaune oligocène des couches de Valea Lăpuşului. Mém. Inst. Géol., 14, 35-51.

1010

Popescu Gh., Mărunţeanu Mariana, Filipescu S., 1995, Neogene from Transylvania Depression. Rom. Jour. Stratigraphy, 76, Suppl. 3, 1-27.

1011

Popescu Gh., Mărunţeaunu Mariana, 2000, Bioevents in foraminifera and calcareous nannoplankton in the Carpathian Miocene. 11th RCMNS Cong., 27-30 Sept. 2000, Morocco, Abs., 39-40, Morocco.

1012

Popescu Ileana, 1966, Contribuţii la cunoaşterea stratigrafiei şi structurii geologice a masivului Piatra Craiului. D. S. Inst. Geol., 52, 2, 157-173.

1013

Popescu Ileana, 1970, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 94b-Perşani.

1014

Popescu Ileana, Ştefănescu M., Mihăilă N., 1975, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 79c-Baraolt.

1015

Popescu Gr., 1951, Observaţiuni asupra “breciei sării” şi a unor masive de sare din zona paleogenă-miocenă a jud. Prahova. D. S. Inst. Geol., 32, 3-12.

1016

Popescu Gr., 1952, Zona flişului paleogen între V. Buzăului şi V. Vărbilău. D. S. Inst. Geol., 36, 113-144.

1017

Popescu Gr.,1952, Raport definitiv asupra regiunii Cîmpuri-Valea Sării, Vrancea. Arh. Com. Geol., Bucureşti.

1018

Popescu Gr., 1953, Cercetări geologice în regiunea Ciocadia-Piţicu-Baia de Fier. D. S. Inst. Geol., 39, 15-25.

1019

Popescu Gr., 1954, Cercetări geologice în regiunea Govora - Râmnicu-Vâlcea - Olăneşti (Depresiunea Getică). D. S. Inst. Geol., 38, 118-136.

1020

Popescu Gr., 1954, Asupra unor brecii cu blocuri în Flişul cretacic din bazinul văii Prahova. Bul. Şt. Acad. R.P.R., 6, 2 (non vid).

1021

Popescu Gr., 1958, Contribuţii la stratigrafia flişului cretacic dintre valea Prahovei şi valea Buzăului cu privire specială asupra văii Teleajenului. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol.,  3, 3-4, 159-199.

1022

Popescu Gr., Mihai A., Dimian Elena, Dimian M., Dimitriu Ileana, Budnăreanu Cecilia, Stefănescu M., 1960, Raport geologic definitiv cu privire laprospecţiuni geologice pentru hidrocarburi, sare şi săruri de potasiu în zona Paleogenului pânzei de Tarcău şi zonei Miocenului între Valea Slănicului la nord şi Valea Buzăului la sud. Raport Fond Geologic I.G.R.

1023

Popescu Gr., Patrulius D., 1964, Stratigrafia Cretacicului și a klippelor exotice din Rarău (Carpații Orientali). AN, 34, 2, 73-118.

1023

Popescu Gr., Georgescu C., Kusko M., Butac A., 1966, Raport geologic de sinteză privind stratigrafia, tectonica şi perspectivele de hidrocarburi ale zonei flişului, de la curbura Carpaţilor Orientali (între Valea Caşinului şi Valea Teleajenului). Raport Fond Geologic I.G.R.

1024

Popescu Gr., Patrulius D., 1968, Formaţiunile cretacice pe marginea nordică a Depresiunii Getice, între Valea Oltului şi Masivul Vânturariţa (Carpaţii Meridionali). D. S. Inst. Geol., 54, 1, 313-335.

1025

Popescu Ileana, Ştefănescu M., Mihăilă N., 1975, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 798c- Baraolt.

1026

Popescu Voiteşti I., 1909, Contribuţii la studiul geologic şi paleontologic al regiunii muscelelor dintre râurile Dâmboviţa şi Olt. AN 2, 207-267.

1027

Popescu Voiteşti I., 1911,  Contributions a l'etude stratigraphique du Nummulitique de la Depression Getique (Roumanie Occidentale). AN, 3, 275-372.

1028

Popescu -Voiteşti I., 1912, Contribuţiuni la studiul faunei calcarului nummulitic de Albeşti (Muscel). AN, 4, 138-156, 4 pl.

1029

Popescu-Voiteşti I., 1916, Asupra prezenţei Tortonianului fosilifer în zona flişului Subcarpaţilor Meridionali, cu consideraţiuni asupra vârstei Saliferului în general. D. S. Inst. Geol., 5, 118-120.

1030

Popescu Voiteşti I., 1918, Pânza Conglomeratului de Bucegi în Valea Oltului, cu date noi asupra structurei acestei văi în regiunea Carpaţilor Meridionali. AN, 8, 1-55.

1031

Popescu-Voiteşti I., 1945, L’âge des gypses inférieurs. C.R., 7, 262-264.

1032

Popovici A., 1971, Contribution à la connaissance de la faune burdigalienne de Cornu. ). Rev. roum. géol., géoph., géog., Géol.,15, 1, 34-38.

1033

Popovici-Hatzeg V., 1896, Les couches nummulitiques d'Albeşti (Roumanie). Bull. soc. Geol. Fr., 24, 247-249.

1034

Preda, D.M., 1916, Asupra varstei Formatiunii salifere din zona marginala a flişului de la Tg.Ocna (jud. Bacău). D. S. Inst. Geol., 5, 120 – 133.

1035

Preda D.M.,  1917, Geologia regiunii subcarpatice din partea de sud a districtului Bacău. AN, 7, 428-574.

1036

Preda D.M, 1925, Geologia şi tectonica părţii de răsărit a jud. Prahova. AN, 10, 1-62.

1037

Preda D.M., 1927, Géologie de la vallée du Teleajen dans la région des collines subcarpatiques. Ass.pour   l’Avanç.  Géol.  Carpates. Guide des éxcursions. Bucuresti.

1038

Preda D.M., 1927a, Géologie de la vallée du Teleajen dans la région des collines subcarpatiques. Ass.pour  l’Avanç.  Géol.  Carpates. Guide des éxcursions, 155-162.

1039

Preda D.M., 1927b, Geologia şi tectonica părţii de răsărit a judeţului Prahova. AN, 10, 47-52.

1040

Preda D.M., Popescu Voiteşti I., Grozescu H., 1917, Clasificarea Mediteraneanului din România. Consideraţiuni generale asupra vârstei Formaţiunii salifere în România. D. S. Inst. Geol., 7, 120-133.

1041

Preda I., 1962, Studiul geologic al regiunii Roşia-Meziad (Munţii Pădurea Craiului). Ed. Acad., 108p.

1042

Preda I., 1986, La faune des Couches de Nadanova de la zone Isverna (Plateau de Mehedinţi). Anal.Univ.Buc., 35

1043

Preda I., 1988, Les variations des faciès du Liasic et du Dogger de Plateau de Mehedinţi. Anal. Univ.Buc., 37, 17-21.

1044

Preda I., Pelin M., 1968, Contribuţii la cunoaşterea Liasicului din regiunea Lacul Roşu (Carpaţii Orientali). Bul. Soc. Şt. Geol. RSR, 10, 269-281.

1045

Preda I., Todiriţă Victoria, Pauliuc S., 1980, Cretacicul superior de la Glodu. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 25, 131-150.

1046

Preda I., Bădăluţă Aurelia, Culda Victoria, 1989, Sur le Liasique du Sommet Culmea Obârşia (Zone Obârşia Cloşani – Monts Mehedinţi)(II). Anal. Univ. Buc., 38, 18-28.

1047

Protescu O., 1915, Câteva date relative la vârsta unor unitîţi stratigarfice ce ţin de Pânza marnelor roşii senoniene din regiunea Şotrile-Brebu-Breaza (Jud. Prahova). Bul. soc. române de ştiinţe, 24, 1-2, 1-62.

1048

Protescu O., 1916, Communication préliminaire sur la presence de l’étage Tortonien dans la région Meliceşti (Distr. De Prahova). C.R., 4, 8-15.

1049

Protescu O., 1918, Câteva date asupra Paleogenului din regiunea Şotrile-Brebu-Breaza (jud. Prahova). AN, 8, 433-441.

1050

Protescu O., 1922, Contribuţiuni la studiul faunei de foraminifere terţiare din România. AN, 9, 221-372.

1051

Protescu O., Murgeanu G., 1927, Geologia văii Prahova. Ass. pour l’Avanç.  Géol. Carpates. Guide des éxcursions. Bucureşti.

1052

Rabrenovic D., 1997, Lower Cretaceous stratigraphy of the Danubicum.Spec. vol. Int. Symp. Stratig. Danube Gorges., 47-53, Doni Milanovac-Orşova

1053

Rădulescu D., Vasilescu A., Peltz S., Peltz Margareta, 1964, Contribuţii la cunoaşterea structurii geologice a Munţilor Gurghiu. AN, 33, 87-134.

1054

Rădulescu C., Samson P.,1989, Oligocene mammals from Romania. In “ The Oligocene from the Transylvanian Basin, Romania”, 301-312, Cluj.

1055

Rădulescu C., Samson P., 1990, The Plio-Pleistocene Mammalian Succession of the Olteţ Valley, Dacic Basin, Romania. Quartärpaläontologie, 8,  225-232, Berlin.

1056

Rădulescu C., Samson P. M., Ştiucă E., Horoi V., 1995, Upper Neogene from the Dacic Basin. RCMNS X-th Congress, Guidebook to excursion D, p. 29-48, Geol.Inst., Bucureşti.

1057

Rădulescu C., Enciu P., Petculescu Al., 1997,On the presence of Prolagurus and Allophaiomys in the Dacic Basin. Travaux de l’Institute de Spéléologie “Emile Racovitza”, Bucarest, 36, 119-133.

1058

Rădulescu C., Samson P.-M., Petculescu Al., Ştiucă E., 2003, Pliocene large mammals of Romania. Coloquios de Paleontologia, Madrid, vol. Ext., 1, 549-558.       

1059

Rădulescu C., Samson P.M., Ştiucă E., Horoi V., 2003, Mammals. In: Papaianopol I. et al., Chronostratigraphie and Neostratotypen. Pliozän Pl2, Romanian, 481-512, Bucharest.

1060

Răileanu Gr., 1953, Cercetări geologice în regiunea Sviniţa-Faţa Mare. Bul. şt. Acad.,5, 2, 307-409.

1061

Răileanu Gr., 1955, Cercetări geologice în regiunea Cluj-Apahida-Sic. D. S. Inst. Geol., 39, 128-140.

1062

Răileanu Gr., 1955a, Burdigalianul de pe pârâul Sălătruc şi consideraţii generale asupra bazinului Patroşani. R.U., 6-7, 263-269.

1063

Răileanu Gr.,  1955b, Cercetări geologice în regiunea Câmpul lui Neag-Uricani şi consideraţiuni generale asupra bazinului Petroşani. D. S. Inst. Geol., 39, 193-204.

1064

Răileanu Gr., 1959, Recherches géologiques dans  la région Cluj-Apahida-Sic. C.R. Com. Géol. 37-39, 227-231.

1065

Răileanu Gr.,1959, Recherches géologiques dans la région Sviniţa-Faţa Mare. AN, 26-28, 347-383.

1066

Răileanu Gr., Saulea Emilia, 1956, Paleogenul din regiunea Cluj şi Jibou (NW Bazinului Transilvaniei). AN, 29, 271-308.

1067

Răileanu G., Năstăseanu S., Mutihac V., 1957, Cercetări geologice în regiunea  Anina-Doman (Zona Reşiţa-Moldova Nouă). Bul. şt. Acad., 2, 2, 289-310.

1068

Răileanu Gr., Năstăseanu S., 1958, Contribuţii la orizontarea Paleozoicului superior din regiunea Ciudanoviţa-Lupac (Banat). Anal.Univ.Buc., 18, 135-144.

1069

Răileanu Gr., Năstăseanu A., 1960, Contribuţii la cunoaşterea faunei de amoniţi din Jurasicul superior de la Sviniţa (Banat). Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 5, 1, 7-38.

1070

Răileanu Gr., Patrulius D., Mărgărit E., Chivu M., Dragu V., 1960, Corelarea molaselor cu Antracoterii mari din Transilvania şi Bazinul Petroşani. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 5, 2, 265-275.

1071

Răileanu Gr., Iordan Magdalena, 1964, Studiul brachiopodelor liasice din zona Sviniţa. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol.,  9, 1, 4-24.

1072

Răileanu Gr., Năstăseanu S., Boldur C., 1964, Sedimentarul paleozoic şi mezozoic al Domeniului Getic din partea sud-vestică a Carpaţilor Meridionali. AN, 34, 2, 5-72.

1073

Răileanu Gr., Negulescu V., 1964, Studiul comparativ al faunei burdigaliene din Bazinul Transilvaniei şi Bazinul Petroşeni. AN, 34, 1, 159-189, 16 pl.

1074

Răileanu G., Iordan M., Dăneţ N., Beju D., 1966, Studiul Devonianului din forajul de la Mangalia. D. S. Inst. Geol., 52, 1, 323-333.

1075

Răileanu G., Iordan M., Săndulescu Eugenia, 1967, Consideraţii asupra Paleozoicului inferior din zona Călăraşi. D. S. Inst. Geol., 53,1, 419-424.

1076

Redlich K.A., 1896, Geologische Studien in Rumänien. II. Verh. d. k.- k. geol. Reichsanst., 1896, 17-18,  Wien, 492-502.

1077

Renz H., 1938,   Zur Geologie der Ostkarpaten zwischen Oituz und Bistriţatal. Arh. M. P., Bucureşti.

1078

Roban R.D., Melinte Mihaela, 2005, Paleogene litho- and biostratigraphy of the NE Getic Depression (Romania). In: Acta Palaeont. Romaniae, 5, 423-439.

1079

Roban R.D., Anastasiu N., 2010, Lithostratigraphy and depositional setting of Brăduleţ Formation from Getic Depression - Hydrocarbon potential. In: Anastasiu N., Maestri şi discipoli, Ed. Univ. Buc, 267-271.

1080

Rónai A., 1960,  Hydrogeologie der Quartärschisten in der Kleinen Ungarischen Tiefebene. Geol. Prace, Zoš., 59, 161-214, Bratislava.

1081

Roth Telegd L., 1892, Der Abschnitt des Krassó-Szörényer Gebirges langes der Donau in der Umgebung des Jelisova- und Staristye-Tales. Jahrb. D. k. ung. Geol. A. f.  1892, Budapest.

1082

Roth Telegd L., 1906, Krassova és környeke, Magyarázatoc. A.M. : Kor. Orsz. Részletes Geol. Térk., 25, zona/XXV-rovat, jelzés lap (1:75.000), 43 p., Budapest.

1083

Roth Telegd L.,Halavats G., 1911, Temescutas és Oravicobanya környéke. Magyarázatok. A.M. : kor. Orsz. Részletes Geol. Térk., 25 ov/XXV-ronat, jelzés lap (1:75.000), 33 p., Budapest.

Russo-Săndulescu Doina, Iancu Viorica,  Rogge-Ţăranu Elena, Savu Haralambie, Năstăseanu Sergiu, Mărunţeanu Mariana, 1982, Harta geologică a României,  scara 1:50,000, foaia 103d-Bocşa.

1084

Rusu A., 1967, Studiul geologic al regiunii Moigrad (nord-vestul Bazinului Transilvaniei). D. S. Inst. Geol., 53, 1, 427-453.

1085

Rusu A., 1968, Calcarul oolitic cu chamosit şi hematit de la Munteana (Banat). Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 13, 2, 367-389.

1086

Rusu A., 1968, Contribuţii şa cunoaşterea Stratelor de Hoia din regiunea Jibou. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 13, 2, 511- 519.

1087

Rusu A., 1970, Corelarea faciesurilor Oligocenului din regiunea Treznea-Bizuşa (NW bazinului Transilvaniei). Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 15, 2, 513- 525,  Bucureşti.

1088

Rusu A., 1972a, Semnalarea unui nivel cu Nucula  comta în bazinul Transilvaniei şi implicaţiile lui stratigrafice. D. S. Inst. Geol., 57, 4,  265-282.

1089

Rusu A., 1972b, Aperçu sur l'Égérien et l'Eggenburgien du Nord-Ouest de la Transylvanie In: Motaş et al., Guide no. 9 de l'excursion de la V-e Réunion du groupe de travail pour la Paratethys, 17-22.

1090

Rusu A., 1975, Faciostratotypus : Vallée du Runcu, W de Poiana Blenchii, bassin de Transylvanie (Roumanie) ( Couches de Buzaş  Dumitrescu , 1957). p. 178-183. în: T. Baldi und J. Senes et al.: Chronostratigraphie und Neostrattotypen Miozan der Zentralen Paratethys V. OM, Egerien, 577 p., Veda, Bratislava.

1091

Rusu A., 1976,  Harta geologică a României scara 1:50,000, foaia 30a -Ileanda.

1092

Rusu A., 1977, Stratigrafia depozitelor Oligocene din NW Transilvaniei (Regiunea Treznea-Hida-Poiana Blenchii),  AN, 51, 69-202.

1093

Rusu A., 1987, Ostreina biohorizons in the Eocene of the north-west Transylvania (Romania). In: Petrescu I. et al. (editori), The Eocene from the Transylvanian Basin, 175-182.

1094

Rusu A.,1988, Oligocene Events in Transylvania (Romania) and the first Separation of  Paratethys. D. S. Inst. Geol., 72-73, 5, 207-223.

1095

Rusu A., 1989, Problems of correlation and nomenclature concerning the Oligocene formations în NW Transylvania. In “The Oligocene from the Transylvanian Basin” Romania, p.67-78, Cluj.

1096

Rusu A., 1995, Eocene formations in the Călata region (NW Transylvania): A critical review. Rom. J. Tecton., Reg. Geol., 76, 59-72.

1097

Rusu A., 1996, Changes in marine Molluscan assemblages from the Upper Oligocene-Lower Miocene in NW Transylvania. Rom J. Paleontology 76, Supply. 1, p. 58-62, Bucureşti.

1098

Rusu A., Popescu B., 1975,  Harta geologică 1:50.000, foaia 29 b-Jibou.

1099

Rusu A., Drăgănescu A., 1976, Facies - zoned carbonate sedimentation at the time of the Hoia Limestone (Upper Tongrian) in the NW Transylvania (Romania). AN 48, 141-169.

1100

Rusu A., Popescu B., Moisescu V., Ignat V., Marinescu Fl., Popescu Agapia, 1977, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 29c- Mezeş.

1101

Rusu A., Popescu A., Rădan S., Gheorghian M., Iva Mariana, Popescu G., Cioflică Gianina, Olteanu R., Gheţa N., Jipa D., 1978, Studiul lito-biostratigrafic al forajului 34601 de la Zimbor (NW-ul Transilvaniei). D. S. Inst. Geol., 64, 4, 359-376.

1102

Rusu A., Balintoni I., Bombiţă G., Popescu Gh., 1983, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 18c -Preluca.

1103

Rusu A., Brotea Despina, Ionescu Ana, Nagymarosy A., Wanek F., 1993, Biostratigraphic study of the Eocene-Oligocene boundary in the type section of the Brebi Marls (Transylvania, Romania). Rom. Jour. Stratigraphy, 75, 71-82.

1104

Rusu A., Marinescu Fl., Mărunţeanu M., Sabău G., Ştefan A., 1994,  Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 29a -Zalău.

1105

Rusu A., Popescu Gh., Melinte M., 1996, Oligocene - Miocene Transition and main Geological Events in Romania. Excursion Guide. Rom Jour. Paleontology 76, Supply. 1, p. 3-47, Bucureşti.

1106

Rusu A., Melinte Mihaela, Popescu G., Ştefănescu M., 1996, Noi date stratigrafice asupra depozitelor Oligocen-Miocen inferioare din Depresiunea Getică (la vest de Olt). AN, 69, 1, 43-48.

1107

Rusu A., Popescu Gh., 1999, Harta geologică 1:50.000,  foaia Turea. Raport Fond Geologic I.G.R.

1108

Sagatovici Alexandra, 1968, Studiul geologic al părţii de vest şi centrale a Bazinului Oaş. Stud. teh.-econ., J5, 119 p.

1109

Saint Martin J. P., Pestrea S., 2000, Les constructions à Serpula et microbiolites d Sarmatien de Moldavie. Acta Pal. Romaniae, 2, Cluj.

1110

Samson P. M.., Rădulescu C., 1963, Les faunes mammalogiques du Pléistocène inferieur et moyen de Roumanie. C. R. Acad. Sci Paris, 257, 1122-1124,  Paris.

1111

Samson P. M., Rădulescu C.,1966, Sur la présence des Girafidés dans le Villafranchien supérieur de Roumanie. Jahrb. Geol. Paläont. Mh., 10, 588-594, Stuttgart.

1112

 Samson P. M., Rădulescu C., 1973, Les faunes Mammifères et la limite Pliocène -Pléistocène en Roumanie. Trav. Inst. Spéleol. „Emile Racovitza” Bucharest, 12, 191-228.

1113

Saulea Emilia, 1956, Contribuţiuni la stratigrafia Miocenului din Subcarpaţii Muntenie. AN, 29, 241-270.

1114

Saulea Emilia, 1966, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 1- Darabani. Notă explicativă, 16 p.

1115

Saulea Emilia, 1966, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 7- Ştefăneşti. Notă explicativă, 17 p.

1116

Saulea Emilia,1967, Harta geologică a României, scara 1: 200,000, foaia 6- Suceava. Notă explicativă, 26 p.

1117

Saulea E., Dumitrescu I., Bombiţă Gh., Marinescu Fl., Borcoş, M., Stancu Iosefina, 1967, Harta geologică  a României, scara 1:200,000, foaia-10 Cluj.

1118

Saulea Emilia, 1967,  Geologie istorică. Ed. didactică şi pedagogică, Bucureşti

1119

Saulea Emilia, Ghenea C., Bandrabur T., Ghenea Ana, 1968, Harta geologică a României, scara. 1:200,000, foaia  30-Focşani. Text explicativ. Raport Fond Geologic I.G.R, 31p.

Savu  H., Ghenea C., Ghenea Ana, 1966,  Harta geologică a României, scara  1:200,000, foaia 40-Turnu Severin.

1120

Savu H., Ghenea C., 1967, Harta geologică a României, scara  1:200,000, foaia 40 Turnu Severin.  Notă explicativă, 29 p.

1121

Savu H., Pavelescu Maria, Stancu Josefina, Lupu Denisa, 1968, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 26- Orăştie.

1122

Savu H., Schuster A.C., Szász L., 1977, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 108c-Mălaia.

Savu H., Lupu M., Lupu Denisa, Ştefan A., Istrate G., 1979, Harta geologică a României, scara 1:50, 000, foaia 72d- Roşia Nouă.

1123

Savu H., Lupu M., Avram E., Marinescu F., 1979, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 72c- Săvîrşin.

1124

Savu H., Udrescu Constanţa, Neacşu Vasilica, 1980, Structural, petrological and genetic study of the ophiolites from the Niculiţel zone (North Dobrogea). D. S. Inst. Geol., 65, 1, 41-64.

Savu H., Hann H., Năstăseanu S., Marinescu Fl., Morariu Alexandra, Rogge-Ţăranu Elena, 1981, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 104d-Muntele Mic.

1125

Savu H., Udrescu Constanţa, Neacşu Vasilica, 1982, Structure and genesis of the diabase complex from the Luncaviţa-Isaccea-Mânăstirea Cocoş zone (North Dobrogea). D. S. Inst. Geol., 67, 5, 135-153.

1126

Savu H., Stan N., Năstăseanu S., Marinescu Fl., Stănoiu I., 1984, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 124b- Schela.

1127

Savu, H., Ghenea, C., Ghenea, Ana, Mirăuţă, Elena, Seghedi, Antoneta, Panin, N., 1988, Harta geologică a României, scara 1: 50,000, foaia  134b- Niculiţel.

1128

Savu M.G., 1981, Grupul Lacustru-Vulcanogen de Baraolt. D. S. Inst. Geol., 66, 4, 213-226.

1129

Savul, M., 1931, Erupţiunile de diabase din nordul Dobrogei. D. S. Inst. Geol., 18, 231-254.

1130

Savul, M., 1935, Porphyres quartzifères de la région de Meidanchioi-Consul (Dobrogea du nord). D.S. Inst. Geol., 20, Bucarest, 164-180.

1131

Savul, M., Murgeanu, G., 1935, Observations pétrographiques sur quelques roches de Babadag (Tulcea). Bul. Soc. Rom. Geol., 2, Bucureşti, 23-29.

1132

Savul, M., Pomârleanu, V., 1957, Sur les conditions géothermiques de formation du quartz secondaire dans les grès werfénienes de la Dobrogea du Nord. An. Şt. Univ. Al. I. Cuza, Iaşi (ser. nouă), Sect. II (Şt. nat-geogr.), 3, 1-2, Iaşi, 1-8.

1133

Schafarzik Fr., 1892, Uber die geologischen Verhalnisse der Umgebungen von Orşova, Jesselnitza und Ogradina. Jahrb. k.k. geol. A.f., Budapesta (citat de Marinescu et Marinescu, 1962).

1134

Săndulescu Jana, 1965, Studiul microstratigrafic al depozitelor cretacice superioare şi paleogene din culoarul Vlădeni-Râşnov. Raport Fond Geologic I.G.R.

1135

Săndulescu Jana, 1966, Biostratigrafia şi faciesurile Cretacicului superior şi Paleogenului din Ţara Bîrsei (Carpaţii Orientali). D. S. Inst. Geol., 52, 2, 241-270.

1136

Săndulescu Jana, 1967, Biostratigrafia şi faciesurile Cretacicului superior şi Paleogenului din Ţara Bârsei (Carpaţii Orientali). D. S. Inst. Geol., 52, 2, 241-248.

1137

Săndulescu Jana, 1969, Contribuţii micropaleontologice la cunoaşterea Cretacicului din Sinclinalul Hăghimaş. D. S. Inst. Geol., 54, 3, 307-329.

1138

Săndulescu Jana, 1973, Studiul micropaleontologic şi stratigrafic al flişului cretacic-paleocen din regiunea Breţcu - Comandău (Sectorul intern sudic al Pânzei de Tarcău - Carpaţii Orientali). Mém. Inst. Géol., 17, 52 p.

1139

Săndulescu Jana, Patrulius D., Săndulescu M., Popescu Ileana, Dimian M.,1970, Monografia seriilor cretacice superioare şi terţiare din zona cristalino-mezozoică a Carpaţilor Orientali. Raport Fond Geologic I.G.R.

1140

Săndulescu M., 1962, Stratigrafia si tectonica molasei miocene din regiunea Valea Mare – Berzunt – Onesti. D. S. Inst. Geol., 46, 273 – 292.

1141

Săndulescu M., 1964, Structura geologică a masivului Postăvarul-Runcu (Munţii Braşovului). AN, 34, 2, 381-420.

1142

Săndulescu M., 1966, Structura geologică a terenurilor mezozoice de la exteriorul masivului cristalin al Făgăraşului. D. S. Inst. Geol., 52, 2, 177-201.

1143

Săndulescu M., 1969, Structura geologică a părţii centrale a Sinclinalului Hăghimaş. D. S. Inst. Geol., 54, 3, 227-253.

1144

Săndulescu M., 1973, Contribuţii la cunoaşterea structurii geologice a Sinclinalului Rarău (sectorul central). D. S. Inst. Geol., 59, 5, 59-87.

1145

Săndulescu M., 1974, Corelarea seriilor mezozoice din sinclinalele Rarău şi Hăghimaş (Carpaţii Orientali). D. S. Inst. Geol., 60, 5, 119-137.

1146

Săndulescu M., 1975, Studiul geologic al părţii centrale şi nordice a Sinclinalului Hăghimaş (Carpaţii Orientali). AN, 45, 5-166.

1147

Săndulescu M., 1979,  Formaţiunile miocene subcarpatice dintre valea Sucevei-valea Bistriţei şi valea Trotuşului cu privire la evaporite. Raport Fond Geologic I.G.R.

1148

Săndulescu M., 1984, Geotectonica României. Ed. Tehnică, 336 p. Bucureşti.

1149

Săndulescu M., 1990, Le flysch cretace de la zone du Mont Ceahlău et du bassin du Bicaz (Carpathes Orientales). D. S. Inst. Geol., 74, 4, 31-44.

1150

Săndulescu M., Săndulescu Jana, Kusko M., 1962, Structura geologică a părţii de NW a Munţilor Buzăului şi a părţii de SW a Munţilor Vrancei. D. S. Inst. Geol., 48, 121-138.

1151

Săndulescu M., Săndulescu Jana, 1962, Studiul structurii geologice a regiunii Postăvaru-Râşnov. Raport Fond Geologic I.G.R.

1152

Săndulescu M., Săndulescu Jana, 1963, Cartări, revizuiri şi coordonări în cuprinsul foii 87 (Zărneşti) (Geologia regiunii Postăvaru-Tohan-Vulcan). Raport Fond Geologic I.G.R.

1153

Săndulescu M., Săndulescu Jana, 1964a, Cercetări geologice în regiunea Breţcu-Ojdula şi Comandău. D. S. Inst. Geol., 50, 2, 383-401.

1154

Săndulescu M., Ghenea I., Motaş I., Bandrabur T., 1968, Harta geologică a României sc. 1:200.000, foaia 36-Ploieşti. Text explicativ, 43 p.

1155

Săndulescu M., Săndulescu Jana, Schuster A., Bandrabur T., 1972, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 94d- Codlea.

1156

Săndulescu M., Popescu Ileana, Săndulescu Jana, Mihăilă N., Schuster S., 1972b, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 110b- Zărneşti.

1157

Săndulescu M., Patrulius D., Ştefănescu M., 1972c, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 111a- Braşov.

1158

Săndulescu M., Mirăuţă Elena, Micu M., Mărunţeanu M., Rădan S., Jipa D., Panin N., Popescu A., Gheorghian M., Popescu Gh., 1975, Corelarea formaţiunilor din zona subcarpatică cu privire specială asupra complexelor cu evaporite (sare, săruri de potasiu, gipsuri). Sectorul Schitul Frumoasa (Bacău)-V. Trotuşului. Raport Fond Geologic I.G.R.

1159

Săndulescu M., Tomescu Camelia, Iva Maria, 1976, Date noi cu privire la microfaciesurile şi biostratigrafia formaţiunilor mezozoice din Sinclinalul Rarău. D. S. Inst. Geol., 62, 4, 167-188.

1160

Săndulescu M., Micu M., Popescu B., 1980, La structure et la paléogeographie des formations miocènes des Subcarpathes Moldaves. A.G.C.P., Congr. IX, Tecton., 184-197, Kiew.

1161

Săndulescu M., Russo-Săndulescu Doina, 1981, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 19a- Poiana Botizii.

1162

Săndulescu M., Ţicleanu N., Russo-Săndulescu Doina, Bratu Elena, Popescu G., 1983, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 8c-Petrova. Raport Fond Geologic I.G.R.

1163

Săndulescu M., Micu M., Constantin P., 1984, Harta geologică a României, scara 1:50,000,  foaia 63a- Ghimeş.

1164

Săndulescu M., Bratu Elena, 1984, Nouvelle données pour la corrélation des formations paléogènes des unités allochtonnes de la zone du Flysch Transcarpathique (Maramureş). D. S. Inst. Geol., 68, 4, 119-135.

1165

Săndulescu M., Micu M., Constantin P., Popescu O., 1985, Harta geologică a României, scara 1:50,000,  foaia 63c- Coşnea.

1166

Săndulescu M., Micu M., 1986, Digitations de la Nappe de Tarcău entre la Vallee du Tazlău et la Vallee de la Bistriţa. D. S. Inst. Geol., 70-71, 5, 187-195.

1167

Săndulescu M., Micu M., Alexandrescu G., Constantin P., 1987, Harta geologică a României, scara 1:50,000,  foaia  22a- Câmpulung Moldovenesc.

1168

Săndulescu M., Rădulescu D., Krautner H., Borcoş M., Stanciu C., Ştefănescu M., Micu M., 1989, Sinteza geologică a Carpaţilor Orientali. Raport Fond Geologic I.G.R.  

1169

Săndulescu M., Ştefănescu M., Micu M., 1989, Lexiconul litostratigrafic al formaţiunilor cretacice, paleogene şi miocene din Carpaţii Orientali. Raport Fond Geologic I.G.R., 66 p.

1170

Săndulescu M., Antonescu E., Bratu Elena, 1990, Contributions a la connaissance de l’âge du Gres de Prisaca (Nappe d Audia – Carpathes Orientales). D. S. Inst. Geol., 74, 4, 45-54.

1171

Săndulescu M., Constantin P., Popescu O., 1990,  Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 80b-  Slănic Moldova. Raport Fond Geologic I.G.R.

1172

Săndulescu M., Sasz L., Balintoni I., Russo-Săndulescu Doina, Bădescu D., 1991, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 8d- Vişeu.

1173

Săndulescu M., Mărunţeanu Mariana, Popescu  Gh., 1995, Lower-Middle Miocene formations in the folded area of the East Carpathians. Rom. Jour. Stratigraphy, 76, 5, 3-32

1174

Săndulescu M., Popescu G., Mărunţeanu Mariana, 1995a, Facies and stratigraphy of the Lower and Middle Miocene formations of the Slănic Syncline.RCMNS, Guide to Excursion, Rom. Jour. Stratigraphy, 76, 6, 1-11.

1175

Săndulescu M., Mărunţeanu Mariana, Popescu  Gh., 1995b, Lower-Middle Miocene formations in the folded area of the East Carpathians. X-th Cong. RCMNS, Guide to Excursion B1, R.J.S., 76, 5, 32 p.

1176

Săndulescu M., Bădescu D., Popescu O., Băceanu I., 1998,  Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 81a- Tg. Ocna. Raport Fond Geologic I.G.R.

1177

Săndulescu M., Antonescu E., Brotea D., Ionescu Ana, Platon E., Strusievici Elena., 2006, Contributions biostratigraphiques sur les formations cretacees et paleogenes de la region Valea Putnei – Valea Caşinului (Monts du Vrancea). Rom. Jour. Stratigraphy, 79, 21-54.

1178

Săndulescu M. et al., 1975, Elaborarea hărţilor naţionale geologice, hidrogeologice şi metalogenetice. Harta geologică scara 1:50,000, foaia 19a Poiana Botizii. Raport Fond Geologic I.G.R.

1179

Săndulescu M. et al., 1981, 1983, Elaborarea hărţilor naţionale geologice, hidrogeologice şi metalogenetice. Harta geologică scara 1:50,000, foaia 8c-Petrova. Raport Fond Geologic I.G.R.

1180

Săndulescu M. et al., 1989, 1991, Elaborarea hărţilor naţionale geologice, hidrogeologice şi metalogenetice. Harta geologică scara 1:50,000, foaia 19b-Ţibleş. Raport Fond Geologic I.G.R.

1181

Săndulescu M. et al., 1989, Elaborarea hărţilor naţionale geologice, hidrogeologice şi metalogenetice. Harta geologică scara 1:50,000, foaia 8d-Vişeu, definitivă. Raport Fond Geologic I.G.R.

1182

Săsăran Em., Hosu A., Spălnăcan R., Bucur I., 2000, Microfacies, microfossils and sedimentary evolution of the Săndulești Limestone formation in Cheile Turzii (Apuseni Mountains, Romania). Acta Palaeot. Romaniae, 2, 453-462, Presa Universitară Clujeană.

Schafarzik F., 1903, Kurze Skizze der geologischen Verhältnisse und Geschichte des Gebirges am Eisernen Thore an der unteren Donau. Földt. Közl., 33, 7-9, 402-435, Budapest.

1183

Schafarzik F., 1909, Reambulation in den südlichen Karpaten und im Krasó-Szörényer Mittelgebirge. Jahrb. d. k. ung. geol. Anstalt f. 1900, 69-85, Budapest.

1184

Schoverth Ecaterina, Bandrabur T., 1963, Date noi asupra Pliocenului din zona Gura Jiului. Stud. teh.-econ., E6, 63-70.

1185

Schreter Z., 1912, Adatok a nyugat-krassózörényi mészköhegység déli részének kegyszerkezetéhez, A Magyar kir. Földt. Intézet, 1910 evi jelentéséböl, 124-158, Budapest.

1186

Schreter Z., 1913, Tektonische Studien im Krassoszörenyer Gebirge. Jahr. D. k.- k. ung. geol. R.-A.

1187

Seghedi Antoneta, Mirăuţă Elena, Szász L., Ghenea Ana, Ghenea C., Seghedi I., Szakács A., Savu H., Rădan S., 1988, Harta geologică a României,  scara 1:50,000, foaia  134d- Priopcea.

1188

Seghedi A., Baltres A., Nedelcu L., Szász L., Ştefan A., Ion Jana, Rădan S.,  1990, Analiza gradului actual de cunoaştere a alcătuirii geologice a Dobrogei de Nord în vederea aprecierii oportunităţii şi volumului investigaţiilor geologice viitoare. Raport Fond Geologic I.G.R.

1189

Seghedi I., Szakács A., Baltres A., 1990, Relationships between sedimentary deposits and eruptive rocks in the Consul Unit (North Dobrogea) – Implications on tectonic interpretations. D. S. Inst. Geol., 74, 5,  Bucureşti, 125-136.

1190

Seghedi I., Szakács A., Udrescu Constanţa, Grabari Gabriela, Stoian Maria, Tănăsescu Anca, 1992, Major and trace element geochemistry of rhyolites from Northern Dobrogea, Petrogenetic  implications. Rom. Jour. Petrology, 75, 17-38.

1191

Semaka Al., 1957, Contribuţii la flora liasică de la Vulcan-Codlea. Buletin şt. Acad.,  Geol., Geogr., 2, 2, 329-342.

1192

Semaka Al., 1962, Contribuţii la stratigrafia Liasicului de la Vulcan-Codlea (Sinclinalul principal). D. S. Inst. Geol., 43, 131-154.

1193

Semaka A., 1963, Despre vârsta Formaţiunii de Schela. A.G.C.P. Congr. 5, Comunic. şt., Secţia Secţia II: Stratigrafie, III/2, 165-171.Bucureşti.

1194

Semaka Al., 1967, Geologia regiunii Vulcan-Codlea cu privire specială asupra cărbunilor şi argilelor refractare. Stud. teh.-econ., A7, 109-158.

1195

Semaka A., 1970, Geologisch-Paläobotanische Untersuchungen in SO Banater Danubikum. MEM., 11, 1-71.

1196

Semaka A., 1970, Flora rheto-liasică de la Mehadia. D. S. Inst. Geol., 56, 3, 61-75.

1197

Semaka A., Mercus D., Drăghici C., 1964, Einige Bemerkungen zur paleobotanischen Grenze Rhat-Unterlias in den Sudkarpaten. Coll. du Jurassique, Luxembourg, 1962.

1198

Semaka A., Huică I., Georgescu Lenuţa, 1972, Noi puncte cu plante liasice în Formaţiunea de Schela (Carpaţii Meridionali). Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 17, 2, 435-440.

1199

Sevastos R., 1922, Limita sarmatianului, Meotianului şi Pontianului între Siret şi Prut. AN, 9, 373-399.

1200

Sficlea V., 1960, Pietrişurile de Bălăbăneşti şi cîteva precizări geomorfologice legate de ele. An. Univ. Al. I. Cuza, Iaşi, 6, 419-427.

1201

Simionescu, Teodora, 1977, Studiul geologic al sarmaţianului şi Meotianului dintre Valea Bistriţei şi Valea Răcăciuni (Bacău). AN, 51, 225-257.

1202

Simionescu I., 1897, Crida superioară şi calcarul cu Lithothamnium pe malul Prutului (jud. Dorohoi). Arhiva 1-2, Iaşi.

1203

Simionescu I., 1902, Constituţia geologică a ţărmului Prutului din nordul Moldovei. Publ. Fond Adamachi, 7,

1204

Simionescu I., 1908, Über des Vorkommen der Werfener Schichten in Dobrogea (Rumänien). Verh. d.k.k. geol. R.A., 7, Wien, 159-161.

1205

Simionescu I., 1909, Asupra calcarurilor sarmatice din nordul Moldovei. AN, 2, 139-148.

1206

Simionescu I., 1910a, Studii geologice şi paleontologice din Dobrogea. III.   Fauna triasică de la Deşli-Caira. Acad. Rom. Publ. Fond V. Adamachi, 4, 26,  Bucureşti, 465-486.

1207

Simionescu I., 1910b, Studii geologice şi paleontologice din Dobrogea. IV.   Fauna triasică din insula Popina. Acad. Rom. Publ. Fond V. Adamachi, 4, 27,  Bucureşti, 495-516.

1208

Simionescu I., 1911a, Jurasicul de la Cârjelar (Dobrogea). AN, 4, 1, Bucureşti,1-6.

1209

Simionescu I., 1911b, Studii geologice şi paleontologice din Dobrogea. V. Fauna triasică inferioară din Dobrogea. Acad. Rom. Publ. Fond V. Adamachi, 5, 29, Bucureşti, 63-74.

1210

Simionescu I., 1913a, Studii geologice şi paleontologice din Dobrogea. VI. Fauna amoniţilor  triasici de la Hagighiol. Acad. Rom. Publ. Fond V. Adamachi, 5, 34, Bucureşti, 271-345.

1211

Simionescu I., 1913b, Resturi de Ichtyosaurieni în Triasicul din Dobrogea. Acad. Rom. Publ. Fond V. Adamachi, 5, 35, Bucureşti, 373-376.

1212

Simionescu I., 1920, Sur la presence des cendres andesitiques à la base  du Sarmatien  de Dorohoi. Bul. şt. Acad. Rom., 6, 2 , 4.

1213

Simionescu I., 1925, Păturile cu Daonella în Dobrogea. Acad. Rom. Publ. Fond V. Adamachi, 9, 48, Bucureşti, 1-9.

1214

Solcanu M., Turtureanu D., 1971, Contribuţii la cunoaşterea limitei dintre Tortonian şi Buglovian în regiunea Sic-Fizeş-Sînmartin. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 16, 2, 479-492.

1215

Solomon I., Visarion Adina, Iordan Matgdalena, 1976, Consideraţii asupra formaţiunilor cristalofiliene şi anchimetamorfice din Munţii Vîlcan şi Munţii Retezat (Carpaţii Meridionali). D. S. Inst. Geol., 62, 5, 195-217.

1216

Stan N., Stănoiu I., Năstăseanu S., Moisescu V., Seghedi A., Pop G., 1979, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 124a - Cîmpu lui Neag.

1217

Stancu Josefina, Popescu A., 1970, Studii biostratigrafice şi mineralogice asupra formaţiunii tortoniene de pe versantul nord-vestic al masivului Poiana Ruscă (Carpaţii Meridionali). D.S. Inst. Geol., 56, 4, 165-190.

1218

Stancu Josefina, Gheorghian Mihaela Doina, Popescu A., 1971,  Studii stratigrafice asupra Miocenului din versantul nordic al Dunării, între Dubova şi pojejena (Carpaţii Meridionali). D. S. Inst. Geol., 57, 4, 119-133.

1219

Stănoiu I., 1973, Zona Mehedinţi-Retezat: O unitate paleogeografică şi tectonică distinctă a Carpaţilor Meridionali. D. S. Inst. Geol., 59, 5, 127-171.

1220

Stănoiu I., 1976, Contribuţii la stratigrafia formaţiunilor paleozoice din versantul nordic al Munţilor Vîlcan (Carpaţii Meridionali), cu implicaţii asupra părţii externe a Autohtonului Danubian. D. S. Inst. Geol., 62, 5, 219-256.

1221

Stănoiu I., 1978a, Calpionelele Stratelor de Sinaia din regiunea situată între văile Motru şi Coşuştea (Carpaţii Meridionali). D. S. Inst. Geol., 64, 4, 183-191.

1222

Stănoiu I., 1978b, Consideraţii preliminare asupra depozitelor cretacic-superioare de la sud de localitatea Ponoarele (Podişul Mehedinţi). D. S. Inst. Geol., 64, 5, 175-185.

1223

Stănoiu I., 1982, Prezenţa unor fosile mezozoice şi a unor cărbuni (meta-antracit) în şisturile cristaline ale “Grupului Tulişa” pe versantul nordic al Munţilor Vîlcan şi Parîng. D. S. Inst. Geol., 67, 3, 141-165.

1224

Stănoiu I., 1982, Orizontarea formaţiunii neocretacice de tip olistostromă din partea nord-vestică a Podişului Mehedinţi. D. S. Inst. Geol., 67, 5, 155-168.

1225

Stănoiu I., 1982b, Prezenţa Calcisphaerulidelor (incertae sedis) în rocile Cretacicului superior din regiunea cuprinsă între văile Motru şi Coşuştea (Autohtonul Danubian). D. S. Inst. Geol., 67, 3, 187-191.

1226

Stănoiu I., 1996, Geologia regiunii Parcului Naţional Domogled – Valea Cernei. AN, 69, 1, 13-17.

1227

Stănoiu I., 1996b, The Coşuştea Nappe – A new Laramic tectonic unit in the Mehedinţi Plateau (South Carpathians). Anal.Univ.Buc., 45, 79-86.

1228

Stănoiu I., 1997a, Stratigraphic and tectonic explanation about the Mehedinţi Plateau-Vâlcan Mountains (South Carpathians). Anale.Univ. Cuza, Iaşi, 22-23 (anii 1996-1997), 185-195.

1229

Stănoiu I., 1997b, The Mehedinţi Plateau stratigraphy. Intl. Symp. on the Geology of the Danube Gorges, Yougoslavia and Romania, Belgrade-Bucharest, 259-263.

1230

Stănoiu I., 1999, Studiul geologic al Autohtonului Danubian din cursul superior al văii Motru, în contextul general al Danubianului extern. Teză de doctorat, 99 p.

1231

Stănoiu I., 2000, Noul model paleogeografic, stratigrafic şi facial al Bazinului Cerna (Danubian – Carpaţii Meridionali). Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 45, 149-165.

1232

Stănoiu I., Visarion Adina, 1983, Metamorphosed Paleozoic formations of the Mehedinţi-Retezat Unit. AN, 59, 63-70.

1233

Stănoiu I., Conovici M., Marinescu Fl., Russo-Săndulescu Doina, Şerbănescu Anca, Vanghelie I., 1988, Elaborarea hărţii litologice a R.S.R., scara 1:25.000, foaia Balta. Raport Fond Geologic I.G.R.

1234

Stănoiu I., Neagu T., Baltres A., Dragastan O., 1990,  Sohodol Formation – A new Neocomian lithostratigraphical unit of the Cerna Zone (South Carpathians). Intl. Geol. Correl. Program. Projects  245, 262. Intl. Symposium Bucharest, 15-21 August 1990. Abstracts, 32-33. I.G.

1235

 Stănoiu I., Ţicleanu M., 1995, Analiza evoluției bazinelor sedimentare prin studii complexe, geologice și geofizice. d. Studiul bazinelor carbogeneratoare liasice și carbonifere. II. Formațiunile liasice din Danubianul Intern. Raport Fond Geologic I.G.R.,32 p.

1236

Stănoiu I., Ţicleanu M., Neagu T., Popa M., Diaconiţă Dorina, 1996, Studiul stratigrafic, facial şi paleoambiental al formaţiunilor liasice cu cărbuni din Bazinul Sirinia. In: Simp. Resurse mimerale. Fundaţia oamenilor de ştiinţă Prahova, Bul. Informativ, 3, 2, 45-51. Ploieşti.

1237

Stănoiu I., Grigore D., 1997, The Dogger-Callovian deposits from Sirinia Basin. In: A. Grubic’ and T. Berza (Eds.), Int. Sympos. Geology in the Danube Gorges, Yugoslavia and Romania, 23-26 IX 1997, Donji Milanovac, Orsova. Spec. Publ., 25, 255-257. Belgrade-Bucharest.

1238

Stănoiu I., Neagu T., Dragastan O., Melinte M., Rădan S., Baltres A., 1997a,  La stratigraphie des formations d'age Jurassique superieur-Cretace inferieur de l'unité de la Cerna dans la région du Plateau Mehedinţi-Monts Vâlcan et Parâng (Carpathes Méridionales). Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 42, 63-80.

1239

Stănoiu I., Popa M., Ticleanu M., Diaconiţă Dorina, 1997b, The lithostratigraphic, facial and paleoenvironmental analysis of Liassic coal bearing formations from Reşiţa and Sirinia Basins (Romania). European Coal Conf., Abs., p. 67. Izmir, Turkey.

1240

Stănoiu I., Popa M., Diaconiţă Dorina, Ticleanu M., Dinulescu Carmen, 1997c, The Liassic from Reşiţa and Sirinia Basins. In: A. Grubic’ and T. Berza (Eds.), Geology of Djerdap Area. Int. Sympos. Geology in the Danube Gorges. Spec. Publ., 25, 249-254. Belgrade-Bucharest.

1241

Stănoiu I., Grigore D., 1997, The Dogger-Callovian deposits from Sirinia Basin. Intl. Symp. Geology in the Danube Gorges, Donji Milanovac – Orşova, 23-26 sep. 1007, 255-257.

1242

Stilla A., Huică I., Bulgăreanu V., Cocişiu A., Ghiu Teodora, Dumitru I., 1969, Raport Fond Geologic I.G.R.

1243

Stilla A., Radu A., Matache I., Stratulat P., Visarion Adina, 1971, Raport geologic. Sinteza lucrărilor de cercetare geologică întreprinse pentru cărbuni superiori din zona Sirinia (jud. Caraş-Severin şi Mehedinţi). Raport Fond Geologic I.G.R.

1244

Stilla A., Radu A., Matache I., Stratulat P., 1972, Raport Fond Geologic I.G.R.

1245

Stoica C., 1944, Paleogenul din Valea Sibiciului (judeţul Buzău). Rev. Muz. Mineralogic-Geologic, Cluj, 8, 1, 64-85.

1246

Stoica C., 1953,  Stratele de Gura Şoimului - Tazlău. Rev. Univ. Parhon şi Politehn., 2, Bucureşti.

1247

Stoica C., 1958, Aperçu sur la microfaune tortonienne de  Crivineni (Buzău). C.R., 36, 27-29.

1248

Stoica C., 1958, Asupra microfaunei tortoniene de la Crivineni (Buzău). C.R., 31-36, 27-29.

1249

Stoica C., 1962, Consideraţii privind stratigrafia Neogenului din Valea Buzăului. D. S. Inst. Geol., 45, 37-52.

1250

Stoica C., 1963, Vârsta Conglomeratelor de Pietricica. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 8,3, 357-367.

1251

Stoica C., Schoverth Ecaterina, 1962, Neozoicul dintre Valea Luncavăţului şi Valea Govorei. D. S. Inst. Geol., 43, 27-60.

1252

Streckeisen A., 1931, Cercetări geologice în Podişul Mehedinţi. D. S. Inst. Geol., 18, 103-117.

1253

Strutinski C., Bucur I.I., Nicu Marlena, Pop-Strătilă Dana, Török I., 1987, New data on the stratigraphy and tectonic position of the Triassic deposits from Sasca Montană (Banat Hills, Romania). Stud. Univ. Babeş-Bolyai, 32, 2, 61-70.

1254

Szász L., 1974, Poziţia stratigrafică a “Gresiilor şi conglomeratelor de Prislop” în estul Bazinului Borşa şi unele consideraţii  asupra Neocretacicului din Maramureş şi Munţii Bîrgăului. D. S. Inst. Geol., 60, 5, 143-163.

1255

Szász L., 1976, Biostratigrafia şi paleontologia Cretacicului supeior din Bazinul Brezoi (Carpaţii Meridionali). D. S. Inst. Geol., 62, 4, 189-220.

Szász L., Ion Jana, 1988, Crétacé supérieur du bassin de Babadag (Roumanie). Biostratigraphie intégréé (Ammonites, Inocérames, Foraminiféres planctoniques). Mémoires, 33, 91-149.

1256

Szász L., Mirăuţă Elena, Mureşan M., 1981, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 153a-Babadag.

1257

Szász L., Mureşan M., Seghedi A., Oaie I., Baltres A., Lupu M., Ştefan A., Roşu E., Întorsureanu I., Ghenea C., 2012, Harta geologică a României, scara 1: 50,000, foaia152b-Cârjelari.

1258

Szász L., Baltres A., Mirăuţă Elena, Mureşan M., Mihăilescu N., Ghenea C., 2018, Harta geologică a României, scara 1: 50,000, foaia 153a-Babadag.

1259

Szász L., Antonescu E., Ion Jana, Melinte Mihaela, 1994, Corelarea biostratigrafică a Cretacicului superior din România. Raport Fond Geologic I.G.R.

1260

Ştefan A., Ignat V., Cîmpeanu St., Popescu B., Istrate Gh., Orăşanu Th., 1974, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia   41b- Ciucea.

1261

Ştefan P., 1987, Contributions to the litho-bio-stratigraphical study of the Sarmatian in the Sangeap Hill (Moldavian Platform). An. Univ. Al. I. Cuza, Iaşi, 33, 45-46.

1262

 Ştefan P., 1989, Geologia regiunii Dealu Mare - Hârlău şi perspectivele în resurse minerale utile. Teza. Univ. Al. I. Cuza, Iaşi, (non vid.).

1263

Ştefănescu Gr., 1886, Relation sommaire des travaux du Bureau Géologique pendant la campagne de l'annee 1882. An. Bur. Geol. An. 1882-1883, 2, 20-29.

1264

Ştefănescu Gr., 1886, Relaţiune sumară despre lucrările Biroului Geologic în judeţele Bacău, Tecuci, Neamţ, Suceava, Dorohoi. An. Bir. Geol., 3, 36-48.

1265

Ştefănescu M., 1976, O nouă imagine a structurii flişului intern din regiunea de curbură a Carpaţilor. D. S. Inst. Geol., 62, 5, 257-279.

1266

Ştefănescu M., 1976, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 129a-Comarnic.

1267

Ştefănescu M., 1980, Harta geologică a României, scara 1:50,000,  foaia 111c- Baiu.

1268

Ştefănescu M., 1995, Stratigraphy and structure of Cretaceous and Paleogene flysch deposits between Prahova and Ialomiţa valleys. Rom. Jour. Tect. Reg. Geol., 76, (Suppl.), 49 p.

1269

Ştefănescu M., Avram E., Ştefănescu Marina, 1965, Contribuţii la cunoaşterea faunelor fosile din valea Teleajenului şi valea Ialomiţei. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 10, 2, 347-354

1270

Ştefănescu M., Ştefănescu Marina, 1970, Calpionellele din Stratele de Sinaia de pe Valea Izvorului (sud de oraşul Sinaia). D. S. Inst. Geol., 56, 4, 75-80.

1271

Ştefănescu M., Rădan S., Micu M., Mărunţeanu  Mariana,  Ştefănescu Marina, 1978, Harta geologică a României, scara   1:50,000, foaia 129b - Slănic (Prahova).

1272

Ştefănescu M., Gheţa N., Dicea M., 1979, On the Oligocene-Miocene boundary in the external flysch zone of the Carpathian Bend. A tentative solving by calcareous nannoplankton. Rev. roum. géol., géoph., géog., Géol., 89-94.

1273

Ştefănescu M., Mărunţeanu Mariana, 1980, The age of Doftana Molasse. D. S. Inst. Geol., 65, 169-182.

1274

Ştefănescu M., Hann H., Gheuca I., Szasz L., Ştefănescu Marina, 1982, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 108d - Titeşti.

1275

Ştefănescu M., Ghenea C., Dimitrescu R., Mihăilescu N., Dinică I., Gheuca I., Mărunţeanu Mariana, Ghenea Ana, Ştefănescu Marina, Andreescu I., Mihăilă N., 1983, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 128a- Cîmpulung-Muscel.

1276

Ştefănescu M., Szasz L., Bratu Elena,, Ştefănescu Marina, Rusu A., Piliuţă Ana-Maria, 1986, Geology of the Titeşti Depression. D. S. Inst. Geol., 70-71, 4, 133-146.

1277

Ştefănescu M., Ghenea C., Papaianopol I., Ghenea Ana, Mihăilescu N., Ivan V., Munteanu T., Ştefănescu Marina, Munteanu Emilia, 1988, - Harta geologică a Rom\niei, scara 1:50, 000, foaia 128d, Pucioasa.

1278

Ştefănescu M., Popescu Ileana, Ştefănescu Marina, Ivan V., Melinte Mihaela, Stefănescu V., 1993, Aspects of the possibilities of lithological correlation of the Oligocene - Lower Miocene deposits of the Buzău Valley. Rom. Jour. Stratigraphy, 75, 83-90.

1279

Ştefănescu S., 1883, Memoriu relativ la geologia jud. Mehedinţi. An. Bir. Gol., 3 (citat de Marinescu et Marinescu, 1962).

1280

Ştefănescu S., 1897, Etude sur les terrains Tertiaires de Roumanie. Contribution a l'etude stratigraphique. These, Lille, 178 p.

1281

Ştiucă E., Petculescu Al., Arghir R., 2003, Desmana radulescui a new Pliocene water-mole (Talpidae, Insectivora, Mammalia) from Romania. Advances in Vertebrate Paleontology „Hen to Panta”. Romanian Academy, „Emil Racoviţă” Institute of Speleology, Bucharest, 71-74.

1282

Şuraru N., 1958, Contribuţiuni la cunoaşterea macrofaunei Stratelor de Hida. Stud. Univ. Babeş-Bolyai, Geol., 3, 5, 213-221.

1283

Şuraru N., 1969, Uber eine vollmarine Fauna der Zimborer Schichten im unteren Becken des Almas Tales I, Stud. Univ. Babes-Bolyai, Geol. Geogr. 2, p. 45-56, Cluj.

1284

Şuraru N., 1970, Uber eine vollmarine Fauna der Zimborer Schichten im unteren Becken des Almaş Tales II, Stud. Univ. Babes-Bolyai, Ser. Geol. Miner. 2, p.33-46, Cluj.

1285

Şuraru N., 1989, Zur abgrenzung und kennzeichnung der Curtuiuşer-Schichten im Gebiet Var-Kibou (Kreis Sălaj). In: Petrescu I. et al., (eds.), The Oligocene from the Transylvanian Basin, Romania, 105-116.

1286

Teisseyre L., 1896, Geologische Reiseberichte den Karpathen Rumaniens (District Bacau). Verh. k.k. geol. R.A.,  1896, 7&8, 230-253.

1287

Teisseyre W., 1897, Zur Geologie der Bacauer Karpathen. Jahrb. d. k.k. Geol. R-A, 47, 702-703.

1288

Teisseyre W., 1898, Zur Geologie der Bacau’er Karpathen. Jahrb. D. k.k. Geol. R-A, 47, 567-736.

1289

Teisseyre W.,1907, Über die Beziehungen zwischen der Tektonik der Karpathen und ihrer Vorländer. Kosmos, 32, 393-402. Lemberg.

1290

Teisseyre W., 1907, Zur Geologie der Bacau'er Karpathen. Jahrb. d.k.k. Geol. Reicsanst, 47, 567-736, Viena.

1291

Teisseyre W.,1907b, Beiträge zur Neogen-Molluskenfauna Rumäniens. AN, 1, 215-310.

1292

Tietze E., 1870, Auffindung von Orbitolinengestein bei Berszaszka im Banat. Verh. d. k.- k. geol. R.-A., p. 338, Wien.

1293

Tietze E.,  1872, Geologische und paläontologische Mitteilungen aus dem südlichen Theil des Banater Gebirgsstockes. Jb. d. k. k. geol. R.-A., 22, 35-142. Wien.

1294

Tufescu V., 1937, Dealul Mare - Hârlău. Bul. Soc. Rom. Geogr., 57.

1295

Tiţă R., 2009,  Studiul paleontologic al depozitelor badeniene din Bazinul Bahna (Carpaţii Meridionali). Teză de doctorat. Universitatea Bucureşti.

1296

Turculeţ I., 1971, Cercetări geologice asupra depozitelor jurasice şi eocretacice din Cuveta Rarău-Breaza. Stud. teh.-econ., J10, 133 p., 43 pl.

1297

Ţicleanu N., 1992, Studiul genetic al principalelor zăcăminte de cărbuni neogeni din România pe baza paleofitocenozelor caracteristice, cu privire specială la Oltenia. Rezumatul tezei de doctorat. Univ. Bucureşti.

1298

Ţicleanu N., Micu M., 1978, Flore sarmatienne de Corni (Distr. Neamţ). D. S. Inst. Geol., 64, 3, 399-414.

1299

Ţicleanu N., Huică I., Ţicleanu M., 1982, Contribuţii la cunoaşterea florei Dacianului din România. Flora fosilă de la Dedoviţa. D. S. Inst. Geol., 65,3.

1300

Tocorjescu Maria, 1963, Studiul micropaleontologic al depozitelor succesiunii Cretacic superior-Paleogen de pe valea Mitoii - reg. Lăicăi. Congr. V, Asoc. Carpato-Balcan, vol. III/2, Comunicări ştiinţifice, Secţia II - Stratigrafie, 257-287.

1301

Todiriţă-Mihăilescu Victoria, 1966, Studiul geologic al Bazinului Roşia (Munţii Pădurea Craiului). Studia. Univ. Babeş-Bolyai, Geol., J3, 95 p.

1302

Tomescu Camelia, Bordea S., 1976, Asupra prezenţei unor amoniţi ai Sinemurianului inferior în Unitatea de Următ (Valea Mare, Munţii Bihor). D. S. Inst. Geol., 62, 3, 175-182.

1303

Tournouer R., 1897, Rematques a propos des ibservations faites par M. Gr. Stefănesco a Bahna. Bull. Soc. Geol. Fr., 5 (citat de Marinescu et Marinescu, 1962).

1304

Uhlig V., 1881, Zur kenntnis der Malm und Tithonstufe in der Umgebung von Steierdorf im Banat. Verh. der k. k. geol. Reichsanst., 3, 51-52, Wien.

1305

Uhlig V., 1883, Beiträge zur Geologie der westgalischen Karpathen. Jahrb., d.k.k. Geol. R-A., 33, 443-561 (non vid).

1306

Uhlig V., 1897, Über die Beziehungen der südlichen Klippenzone zu den Ostkarpaten. Sitz.ber. d. Ak. d. Wiss., 106, 1-19, Wien.

1307

Vancea A., 1938, Contributions à l'étude géologique de la formation à gaz de la Cuvette Transylvaine. AN, 19, 293-322.

1308

Vancea A., 1960, Neogenul din Bazinul Transilvaniei. Ed. Academiei, 262 p.

1309

Vancea A., 1965, Geologia regiunii de la nord de Tg. Mureş. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 10, 2, 287-302.

1310

Vasilescu Al., Mureşan M., Popescu Ileana, Săndulescu Jana, 1968, Harta geologică a României, scara   1: 200,000, foaia 20- Odorhei. Notă explicativă, 68 p.

1311

Vasilescu Al., Givulescu R., 1969, Contribuţii la cunoaşterea geologiei Bazinului Baraolt. D. S. Inst. Geol., 54, 3, 283-292.

1312

Văscăuţanu T., 1929, Fauna argilelor sarmatice de la Ungheni. AN, 13, 85-120.             

1313

Văscăuţanu T., 1931, Formaţiunile siluriene din malul românesc al Nistrului (Contribuţii la cunoaşterea Paleozoicului din Basinul Moldo-Podolic). AN, IGR 15, 425-584.

1314

Vâlceanu P., Vâlceanu Eliconida, Chivulescu I., Popescu I., Oprea E., Mihăşan L., Florescu C., 1978, Prospecţiuni şi studii geologice pentru sulfuri polimetalice şi baritină în perimetrele Luncaviţa-Isaccea-Parcheş-Niculiţel şi Câşla (Minerii)-Cataloi-Mihail Kogălniceanu-Valea Nucarilor-Nufărul, jud. Tulcea. Raport FORADEX.

1315

Vâlceanu P.,  Popescu I., Vâlceanu Eliconida, Chivulescu I., Caraveţeanu Constanţa, Simionescu E., Pădureţ A., Darie St., Proca A., 1980, Raport asupra sintezei lucrărilor de prospecţiuni geologice, geofizice, miniere şi de foraj efectuate pentru sulfuri polimetalice, fier şi baritină în Dobrogea de Nord în depozitele sedimentare triasice şi jurasice şi magmatitele paleozoice şi mezozoice în perimetrul Luncaviţa-Somova-Tulcea-Mahmudia-Babadag, judeţul Tulcea. Raport FORADEX.

1316

Vinogradov C., 1983, Les formations rouges située a la limite Jurassique-Crétacé et de l'Aptien des unités d'avant-pays des Carpathers roumaines. AN, 59, 127-133.

1317

Vinogradov C., 1986,  Sedimentary iron ores associated with Dogger granular reservoirs in the Romanian Moesian Platform., Rev. roum. géol., géoph., géog., Géol., 30, 49-57.

1318

Vinogradov C., Barbu I.Z., Hesselman A., 1963, Contribuţii la cunoaşterea zăcământului sedimentar de fier de la Căpuş (reg. Cluj). Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 8, 2, 235-252.

1319

Vinogradov C., Papiu V.C., 1987, Oolitic ironstones in the Upper Liassic-Middle Jurassic deposits of the moesian Platform (Romania). Rev. roum. géol., géoph., géog., Géol., 31, 87-93.

1320

Vinogradov C., Şindilar F., Olaru R., Stan Liliana, Popescu Monica, Arsene Ştefania, 1999, Secvenţe de roci generatoare în zona centrală a Platformei Moesice. Implicaţii în acumularea hidrocarburilor. Rev. rom. petrol, martie 1999, 13-23.

1321

Visarion M., Polonic P., Atanasiu L., Cristea P., Roraru R.,  Stanchievici B., Visarion C., Jeaga V., Moroz  V., Romanov L., 1993, Cercetări geologice şi geofizice privind structura litosferei în aria Vorlandului Carpaţilor Orientali de pe teritoriul României şi Republicii Moldova. Raport de cercetare.

1322

Vlaicu-Tătărîm Niţa, 1963, Stratigrafia Eocenului din regiunea de la sud-vest de Cluj. Ed. Acad., 189 p., 19 pl, 1 hartă.

1323

Voicu G., 1953, Studiul micropaleontologic al stratelor de Cornu de pe flancul sudic al Cuvetei Slănic, între V. Prahovei şi V. Vărbilău. AN., 26, 223-264.

1324

Voicu G., 1954, Cercetări geologice şi micropaleontologice în bazinele Bahna şi Petroşani. D. S. Inst. Geol.,. 38, 229-251.

1325

Voicu G., Popescu G., Moisescu V., Ichim T., 1975, Asupra nivelului cu Operculina din Miocenul Depresiunii Petroşani. D. S. Inst. Geol., 62, 4, 287-292.

1326

Voicu G., Huică I., 1990, Contributions à l'âge des Conglomérats de Faţa Băii et des Graviers d'Almaşul Mare - Les Monts Metaliferi.Rev. roum. géol., géoph., géog., Géol., 34, 47-52.

1327

Voiculescu L.D., 1987, Mineralogy and petrogenesis of arenites-rudites rocks from the horizon of the Racoţi Sandstone (NW Transylvanian Depression). In: Petrescu I., et al. (eds.), Geological formations of Transylvania, Romania. 1. The Eocene from the Transylvanian Basin, Romania, 261-268.

1328

Walker R.G., Mutti E., 1973, Turbidite facies and facies associations. In: Middleton, G.V., Bouma, A.H. (eds.), Turbidites and deep-water sedimentation, Los Angeles, 119-157.

1329

Wenz W., 1942, Die Mollusken des Pliozäns der rumänischen Erdöl-Gebiete. Senkeng. 24, 293 p., 71 pl., Frankfurt a. M.

1330

Wilson J.L., 1975, Carbonate facies in geologic history. Springer, Berlin, 471 p.

1331

Zberea A. et al., 1970, Lucrări de sinteză a cercetărilor geologice pentru lignit, sare şi hidrocarburi în zona neogenă dintre Dunăre şi Olt (jud. Mehedinţi, Gorj şi Vâlcea). Raport Fond Geologic I.G.R.

1332

Zotta Victoria, 1965, Contribuţii la stratigrafia Miocenului din sudul Munţilor Perşani. D. S. Inst. Geol., 51, 1, 335-339.