LEXICONUL LITOSTRATIGRAFIC însumează toate formațiunile geologice sedimentare, mezozoice și cainozoice, de pe teritoriul României, descrise în circa 1300 fișe care conțin informații privind vârsta geologică, unitatea structurală, localitatea tip și răspândirea geografică, descrierea litologică, conținut fosil, interpretarea mediului depozițional, corelări, surse bibliografice. Sunt oferite alternative de căutare.

Pentru localizarea pe teritoriul țării a formațiunii a cărei descriere este afișată în fereastră,  au fost anexate caroiajele Hărții geologice a României, scara 1:200,000 și 1:50,000. Foile de hartă care conțin formațiunea afișată apar marcate distinct (carou albastru) și  sunt numerotate corespunzător nomenclaturii adoptate de Institutul Geologic al României.

La editarea fișierelor Lexiconului a avut o contribuție notabilă Tehnician geolog Carmen Călinoiu de la Institutul Geologic al României.