Formaţiunea de Brezoi

Descarca / Imprima

1. Statutul numelui:

2. Unitatea de rang superior în care se încadrează (i); Subdiviziuni (ii); Unitatea structurală (iii): (ii) Formaţiunea cuprinde în zona Olăneşti un membru inferior (Gresia de Turnu ) şi unul superior (Marnele de Căciulata) (Lupu et al., 1978, Harta geologică scara 1:50,000, foaia 126a-Vânturariţa [Olăneşti]); (iii) Depresiunea Getică (Bazinul Brezoi-Titeşti).

3. Vârsta: Campanian mediu?-Campanian superior (eventual numai Campanian superior, după Szasz, 1976, p. 200).

4. Sinonimie: pro parte “Formaţiunea de Brezoi” (Mrazec et Murgoci, 1898, citaţi de Popescu Voiteşti, 1911, p. 308; Szasz, 1976, p. 191 şi 1981, p. 250); pro parte “La brèche de Brezoi” (Popescu Voiteşti, 1911, p. 308); “brèche de Brezoi” (Mrazec et Murgoci, 1898, citaţi de Popescu Voiteşti, 1911, p. 308); “Conglomeratele de Brezoi” (Popescu Voiteşti, 1918, p. 15); pro parte “Brecia de Brezoi” (Popescu et Patrulius, 1968, p. 324); pro parte “Conglomeratele şi breciile de Brezoi” (Mrazec et Murgoci, 1898, citaţi de Voiteşti în Macovei et al., 1956, p. 16); “Brezoi Formation” (Ştefănescu et al. 1986, p. 135).

5. Localitatea tip (i); Răspândire geografică (ii): (i) Nu a fost indicată o localitate tip ci diferite sectoare ale afluenţilor Lotrului şi Oltului, la nord de Brezoi (v. harta geologică în Szasz, 1976); (ii) Formaţiunea este răspândită începând de la contactul cu fundamentul cristalin, în V şi NV; între Valea Călineştilor, în NE şi Valea  Lotrului, în S; până la V. Oltului, în E. Harta 1:100,000, în Popescu Voiteşti (1918); harta 1:70,000 (Hann et Szasz, 1981); harta 1:37,000 (Szasz, 1976); harta 1:100,000 (Hann,); Harta geologică 1:50,000, foile 108d-Titeşti (Ştefănescu et al., 1982), 126b-Călimăneşti (Popescu et al., 1977); 126a-Vânturariţa (Olăneşti) (Lupu et al., 1978); Harta geologică 1:200,000, foaia 27-Sibiu (Codarcea et Stancu, 1968; Codarcea et al., 1968).

6. Secţiunea tip (i); Variaţii de facies (ii): Nu a fost descris un profil tip. După Szasz (1976, p. 196) “Formaţiunea de Brezoi este alcătuită predominant din conglomerate polimictice cu elemente foarte variabile ca dimensiuni. Unele blocuri de calcar organogen sau gnais ocular au un volum de cîteva zeci sau chiar sute de m3”. In mod obişnuit conglomeratele sunt alcătuite din granule mărunte cu uzură variabilă; uneori sunt foarte nisipoase şi slab consolidate. In unele locuri (bazinul Beţelu-Şuşula, bazinul Călineşti), baza formaţiunii conţine, în locul conglomeratelor, brecii grosiere, uneori puternic cimentate, care trec gradat la conglomerate. Stratificaţia este distinctă, dar nu există separaţii nete între strate; uneori este distinctă o stratificaţie oblică, torenţială. Elementele din conglomerate sunt reprezentate prin diferite tipuri de cuarţite, blocuri de gnaise oculare de Cozia, variate micaşisturi (unele cu granat roz), blocuri de calcare organogene (mai rare spre baza formaţiunii), galeţi de marne cenuşii remaniate din Formaţiunea de Vasilatu (în baza formaţiunii). In conglomerate sunt prezente intercalaţii de 15-20 m grosime de marne cenuşii, cu microfaună (Szasz, 1976, p. 198). Grosimea formaţiunii este de peste 1000 m. Pe harta care însoţeşte lucrarea lui Szasz (1976) este separată, ăn cadrul formaţiunii, o parte superioară cu legenda : “Conglomerate polimictice cu blocuri de calcare organogene”, cu menţiunea, la pagina 196 că asemenea blocuri sunt frecvente în sectorul dintre gura p. Dobra şi gura Lotrului (Vârful Ţurţudanul).

7. Referinţa tip (i); Alte referinţe (ii): Szasz (1976, p. 196); (ii) Popescu et Patrulius (1968, p. 324); Popescu Voiteşti (1918, p. 15 şi 35).

8. Limite: Limita inferioară este de transgresiune, la contactul cu Formaţiunea de Vasilatu sau direct cu fundamentul cristalin (Poiana Suliţei). Limita superioară este necunoscută.

9. Conţinut fosil (i); Consideraţii biostratigrafice (ii): (i) Ostreide, hippuriţi, posibil remaniaţi. In intercalaţiile marnoase se găsesc microfaune cu Globotruncana (Szasz, 1976, p. 197-198). Pe p. Dobra blocurile de calcare din conglomerate conţin amoniţi.

10. Mediul depoziţional: Marin, cu energie hidrodinamică ridicată, cu episoade care au permis acumularea intercalaţiilor de 15-20 m grosime de marne cu inocerami şi abundente foraminifere planctonice (Globotruncana).

11. Corelări:

Literatura citată

Codarcea Marcela Dessila, R. Dimitrescu, Stancu Josefina, 1968, Harta geologică. scara 1:200,000, foaia 27-Sibiu.

Codarcea Marcela Dessila, Stancu Josefina, 1968, Harta geologică scara 1:200,000, foaia 27-Sibiu. Notă explicativă, 57 p.

Hann H.P., Szasz L., 1981, Originea breciilor din masivul cristalin Cozia-Năruţiu (Brezoi-Vâlcea, Carpaţii Meridionali). Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 26/2, 249-261.

Lupu M., Popescu B., Szasz L., Hann H., Gheuca I., Dumitrică P., Popescu G., 1978, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 126a-Vânturariţa (Olăneşti).

Macovei, G., Atanasiu, I., Codarcea, A., Dumitresco, I., Filipesco, M., Grigoraş, N., Jekelius, E., Kräutner, Th., Macarovici, N., Mateesco, St., Mrazec, L., Murgeanu, G., Paucă, M., Popesco, Gr., Popesco-Voiteşti, I., Preda, D.M., Protesco, O., Simionesco, I., Stefănesco, D., Streckeisen, A., Văscăuţanu, Th., 1956, Roumanie. In: P. Pruvost (ed.) Lexique Stratigraphique International. Europe. Fasc. 13a, 119 p.

Popescu B., Szasz L., Hann H., Schuster A., 1977, Harta geologică a României, scara  1:50,000, foaia 126b - Călimăneşti.

Popescu Gr., Patrulius D., 1968, Formaţiunile cretacice pe marginea nordică a Depresiunii Getice, între Valea Oltului şi Masivul Vânturariţa (Carpaţii Meridionali). D. S. Inst. Geol., 54, 1, 313-335.

Popescu Voiteşti I., 1911,  Contributions a l'etude stratigraphique du Nummulitique de la Depression Getique (Roumanie Occidentale). AN, 3, 275-372.

Popescu Voiteşti I., 1918, Pânza Conglomeratului de Bucegi în Valea Oltului, cu date noi asupra structurei acestei văi în regiunea Carpaţilor Meridionali. AN, 8, 1-55.

Szasz L., 1976, Biostratigrafia şi paleontologia Cretacicului supeior din Bazinul Brezoi (Carpaţii Meridionali). D. S. Inst. Geol., 62, 4, 189-220.

Ştefănescu M., Szasz L., Bratu Elena,, Ştefănescu Marina, Rusu A., Piliuţă Ana-Maria, 1986, Geology of the Titeşti Depression. D. S. Inst. Geol., 70-71, 4, 133-146.

Ştefănescu M., Hann H., Gheuca I., Szasz L., Ştefănescu Marina, 1982, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 108d-Titeşti.

SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:200.000
50 KM D E P R E S I U N O E A P A N N N I C Ă PLATFORMA MOLDOVENEASC Ă PLATF. SCITIC Ă PROMONT. NORD- DOBROGEAN DOBROGEA DE NORD DOBROGEA CENTRAL Ă DOBROGEA DE SUD (Depres. Predobrogean ă) P L A T F O R M A M O E C S I Ă GETIC Ă I N T E R N Ă D E P R E S U I N E A A V A N F O S A A E V S A R N A E O N F X T Ă A V A N F O S A X E T E R N Ă P S U Â B N Z A C A R P A T I C Ă F S L I L U E X R T E N Z O N A T C R I S A L I N Ă O - M E Z O Z O I C M U N Ţ I I A P U S E N I DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI M. C ălimani M. Harghita M. Gurghiu C A P R A Ţ M I I R I E D I O N A L I F L S I U L T R A N S C A R P A T I C M. Gut ăi DELTA DUN ĂRII F U L L I S I N T E R N (Depres. Predobrogean ă) Boto ani ş R d u i ă ă ţ Suceava Iasi Tg. Neam ţ Ptra. Neam ţ Gura Humorului Campulung Roman Bac u ă Barlad Tecuci Focsani Gala i ţ Br ila ă M cin ă Tulcea Babadag Constan a ţ Mangalia Cernavod ă Fete ti ş C l ra i ă ă ş Ţă ă nd rei Slobozia Olteni a ţ BUCURE TI Ş Urziceni Mizil Buz u ă Ploiesti C mpina â Targoviste C mpulung â C. De Arges Pitesti R. Valcea Giurgiu Alexandria Ro iori ş T. Magurele Corabia Caracal Bals Craiova Bailesti Calafat Tr. Severin Orsova Mold. Noua Oravita Anina Caransebes Buzias Lugoj Timisoara Arad Lipova Zarand Salonta Beius Stei Vascau Borod Oradea Zalau Satu Mare Baia Mare Sighet Vi eu ş R zoare ă N s ud ă ă Dej Bistri a ţ Colibita Bicaz Ditrau Gheorgheni Sovata M. Ciuc Odorhei Baraolt Tg. Secuiesc Covasna Sf. Gheorghe Persani Brasov Sinaia F g ra ă ă ş Sibiu Alba Iulia Petrosani Deva Hunedoara Media ş Sighi oara ş Ocna Mure ş Tg. Mure ş Turda Huedin Cluj Reghin Deda Com nesti ă B. Sl nic ă One ti ş Ca in ş Tulnici Rm. S rat ă Tismana Tg. Jiu Slatina Hârşova Jibou Brad Vatra Dornei Olăneşti Ş Topli ţa ; 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 12 16 22 21 20 18 19 17 14 8 15 9 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 b1 b2 c1 c2 d1 d2 d3 a4 b3 b4 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b3 b4 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b2 b3 b4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c3 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 CAROIAJUL ĂRȚII GEOLOGICE 1: 200,000 SUPRAPUS ĂŢILOR TECTONICE ALE ROMÂNIEI H UNIT DENUMIREA FOILOR H ĂRȚII GEOLOGICE SCARA 1: 200,000 1-DARABANI 2- SATU MARE 3- BAIA MARE 4- VIȘEU 5- RUDĂUȚI 6- SUCEAVA 7- ȘTEFĂNEȘTI 8- ORADEA 9- ȘIMLEUL SILVANIEI 10- CLUJ 11- BISTRIȚA 12- TOPLIȚA 13- PIATRA NEAMȚ 14- IAȘI 15- SÎNNICOLAUL MARE 16- ARAD 17- BRAD 18- TURDA 19- TÎRGU MUREȘ 20- ODORHEI 21- BACĂU 22- BÎRLAD 23- JIMBOLIA 24- TIMIȘOARA 25- DEVA 26- ORĂȘTIE 27- SIBIU 28- BRAȘOV 29- COVASNA 30- FOCȘANI 31- REȘIȚA 32- BAIA DE ARAMĂ 33- TÎRGU-JIU 34- PITEȘTI 35- TÎRGOVIȘTE 36- PLOIEȘTI 37- BRĂILA 38- TULCEA 39- SULINA 40- TURNU-SEVERIN 41- CRAIOVA 42- SLATINA 43- NEAJLOV 44- BUCUREȘTI 45- CĂLĂRAȘI 46- CONSTANȚA 47- BECHET 48- TURNU-MĂGURELE 49- GIURGIU 50- MANGALIA 1. Depresiunea Silvaniei 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Depresiunea Oa şului Depresiunea Dornei Depresiunea l Gheorgheni Depresiunea ăneşti Com Depresiunea l Ciucului Depresiunea șovului Bra Depresiunea şti Brezoi-Tite Depresiunea şani Petro Depresiunea şului Mure Depresiunea şova Bahna-Or Depresiunea şova Cara Depresiunea ţa Sichevi Depresiunea Bozovici-Nera Depresiunea ş-Mehadia Caransebe Depresiunea ă Rusca Montan Depresiunea ţegului Ha Depresiunea şul Mare Zlatna-Alma Depresiunea ăcărâmb Brad-S Depresiunea Zarandului Depresiunea şului Beiu Depresiunea Borodului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Depresiunea Silvaniei
2. Depresiunea Borodului
3. Depresiunea Beiușului
4. Depresiunea Zarandului
5. Depresiunea Brad-Săcărâmb
6. Depresiunea Zlatna-Almașul Mare
7. Depresiunea Hațegului
8. Depresiunea Rusca Montană
9. Depresiunea Caransebeș-Mehadia
10. Depresiunea Bozovici-Nera
11. Depresiunea Sichevița
12. Depresiunea Carașova
13. Depresiunea Bahna-Orșova
14. Depresiunea Mureșului
15. Depresiunea Petroșani
16. Depresiunea Brezoi-Titești
17. Depresiunea Brașovului
18. Depresiunea Ciucului
19. Depresiunea Comănești
20. Depresiunea Gheorgheni
21. Depresiunea Dornei
22. Depresiunea Oașului
DENUMIREA FOILOR HĂRȚII GEOLOGICE SCARA1:200.000
1. DARABANI
2. SATU MARE
3. BAIA MARE
4. VIȘEU
5. RĂDĂUȚI
6. SUCEAVA
7. ȘTEFĂNEȘTI
8. ORADEA
9. ȘIMLEUL SILVANIEI
10. CLUJ
11. BISTRIȚA
12. TOPLIȚA
13. PIATRA NEAMȚ
14. IAȘI
15. SÎNNICOLAUL MARE
16. ARAD
17. BRAD
18. TURDA
19. TÎRGU MUREȘ
20. ODORHEI
21. BACĂU
22. BÎRLAD
23. JIMBOLIA
24. TIMIȘOARA
25. DEVA
26. ORĂȘTIE
27. SIBIU
28. BRAȘOV
29. COVASNA
30. FOCȘANI
31. REȘIȚA
32. BAIA DE ARAMĂ
33. TÎRGU-JIU
34. PITEȘTI
35. TÎRGOVIȘTE
36. PLOIEȘTI
37. BRĂILA
38. TULCEA
39. SULINA
40. TURNU-SEVERIN
41. CRAIOVA
42. SLATINA
43. NEAJLOV
44. BUCUREȘTI
45. CĂLĂRAȘI
46. CONSTANȚA
47. BECHET
48. TURNU-MĂGURELE
49. GIURGIU
50. MANGALIA
SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:50.000