Tuful de Slănic

Descarca / Imprima

1.  Statutul numelui: Valid, formal.

2.  Unitatea de rang superior în care se încadrează (i); Subdiviziuni (ii); Unitatea structurală (iii): (iii) Cuvertura posttectonică a Pânzei de Tarcău (sinclinalele Slănic  şi  Drajna), Pânza Subcarpatică, Avanfosa carpatică, mai rar în cuverturile de platformă.

3.  Vârsta: Moravian – debut în Wieliczian  ( Badenian inferior – începutul  Badenianului mediu; Miocen mediu marin).

4.  Sinonimie: Marne cu globigerine (Mrazec et Teisseyre, 1902); tuful de la Muntele Piatra Verde (Meruţiu, 1915); partea inferioară a Faciesului cenuşiu cu gipsuri şi tufuri (Protescu,1916); partea superioară a Stratelor de Poduri (Grozescu,1917); complexul helveţian (Filipescu,1941); orizontul Tufurilor cu Globigerine (Popescu, 1951, p. 7); orizontul cu tufuri (Olteanu,1951, p. 13); orizontul Tufurilor albe cu Globigrine (Stoica, 1958); tuful de Slănic, Orizontul tufurilor cu Globigerine (Săndulescu et al., 1968, p. 25)

5.   Localitatea tip (i); Răspândire geografică (ii): (i) Arie de referinţă: sinclinalele Slănic şi Drajna; neostratotip: cariera Piatra Verde din dealul omonim, la NE de oraşul Slănic Prahova. (ii) Arealul extracarpatic; sub numele de Tuf de Slănic este    figurată pe Harta geologică 1:200,000, foile 29 Covasna, 35 Târgovişte şi 36 Ploieşti.

6.   Secţiunea tip (i); Variaţii de facies (ii): (ii)  La D. Pietricica, Tuful de Slănic “se caracterizează prin strate groase de 20-30 m de tuf marnos, între care se   intercalează un complex tipic, format dintr-o succesiune de strate subţiri de tuf marnos şi marne tufacee albicioase-verzui, pline cu Globigerine şi cu frecvente forme de Pteropode” (Olteanu, 1951). Neostratotipul – cariera Piatra Verde: succesiunea Tufului de Slănic constă din două secvenţe litologice; cea inferioară începe cu alternanţe de tufite şi marne cu globigerine şi se încheie cu tufite şi argile  fin stratificate; secvenţa superioară este constituită din strate metrice de tufuri, cu intercalaţii centrimetrice de marne albe, bogate în globigerine şi pteropode. Caracteristicile litologice definitorii ale acestei unităţi litostratigrafice sunt marnele albe bogate în globigerine şi/sau asocierea lor cu tufuri şi tufite. Schimbările laterale faciale sunt legate de numărul mai mare sau mai mic (rareori inexistent) de intercalaţii cineritice. Grosimea întregii formaţiuni variază între 20 şi 70 m.

7.  Referinţa tip (i); Alte referinţe (ii): (i);  Săndulescu et al. (1968, text  explicativ al foii Ploieşti, p. 25). (ii) Popescu (1951, p.7-10); Olteanu (1951,  p.13).

8.  Limite: Limita inferioară, cu molasa de Doftana, se materializează printr-un contact de discordanţă unghiulară; limita superioară, cu Breccia de Cosmina, este    marcată de un contact de tranziţie.

9.  Conţinut fosil (i); Consideraţii biostratigrafice (ii): (i) Principalele grupe de organisme sunt reprezentate de foraminifere şi nannoplancton calcaros. (ii) Asociaţiile de foraminifere caracterizează Zonele Candorbulina glomerasa – Candorbulina universa/Globorotalia bykove şi Globorotalia drury/ Globorotalia transylvanica (debut) (Popescu,1968). Comunitatea de nannofosile se încadrează în Zonele Sphenolitus heteromorphus – NN5 şi Discoaster exilis NN6 (debut) (Mărunţeanu et al., 1996). Anterior, succesiune Tufului de Slănic a fost atribuită Tortonianului (Ştefănescu, 1897; Atanasiu, 1916; Teissyre, 1907; Protescu, 1916), Helveţianului (Meruţiu, 1915); Tortonianului inferior (Popescu,1951; Olteanu 1951);  Badenianului inferior( Lăzărescu şi Grujinschi, 1969); Langhianului (Dumitrică et al.,1975; Popescu et Gheţa, 1984).

10.  Mediul depoziţional: Microfosilele cantonate în Tuful de Slănic indică un mediu depoziţional marin, de tip neritic.

11. Corelări: Se corelează cu Formaţiunile de Ciceu-Giurgeşti şi de Dej din Transilvania (Popescu şi Gheţa, 1984).

Literatura citată

Athanasiu S., 1916, Discuţiuni asupra vârstei formaţiunii salifere în România. D.S. Inst. Geol., 5, 22-32.

Dumitrescu I., Săndulescu M., Bandrabur T., Săndulescu Jana, 1968, Harta geologică a României,  scara 1: 200,000, foaia 29-Covasna.

Dumitrescu I., Săndulescu M., Bandrabur T., 1970b, Harta geologică a României,  scara 1: 200,000, foaia 29-Covasna.  Notă explicativă, 80 p.

Dumitrică P., Gheţa N., Popescu Gh., 1975, Date noi cu privire la la biostratigrafia şi corelarea Miocenului mediu din aria Carpatică. D.S. Inst. Geol., 61-4, p. 65-84.

Filipescu M.G., 1941, Études géologiques dans la région comprise entre la vallée du Teleaj en et du valles du Slănic-Bâsca Mare (Buzău). C.R.IGR., 23, 78-101.

Grozescu H., 1917, Géologie de la région subcarpatique de la partie nord du district de Bacău. AN, 8, 213-258.

Lăzărescu V., Grujinschi C., 1969, Sur les subdivisions stratigraphiques de la molasse miocène de Transilvanie et de Munténie (Roumanie). B.S.G.R., 11, 121-135.

Mărunţeanu Mariana, Popescu G., Szacacs A., Drăgănescu L., 1996, Salt bearing Badenian deposits in the Slănic Syncline – East Carpathians. AN, 69, 7, Guide of  Excursion C1, at the 90-th Aniv. Conf. IGR, 14 p.

Meruţiu V., 1915, Contribution à l’étude des massifs de sel de la Zone Subcarpatique en Roumanie. Ed. Acad. Roum., 220 p.

Motaş I., Bandrabur T., Ghenea C., Săndulescu M., 1967, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 36-Ploieşti.

Mrazec L., Teisseyre W., 1902, Aperçu géologique sur les formations salifères et les gissements de sel en Roumanie. Monit. Inst. Pétrol. Roum., 3, 38-47. Bucureşti.

Murgeanu G., Patrulius D., Gherasi N., Ghenea N., Ghenea Ana, 1968a, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 35-Tîrgovişte.

Olteanu F., 1951,  Observaţiuni asupra “Breciei sării” cu masive de sare din regiunea mio-pliocenă dintre R.Teleajen şi P.Bălăneasa (cu privire specială pentru regiunea Pietraru-Buzău, D. S. Inst. Geol., 32, 12-18, Bucureşti). 

Patrulius D., Ghenea C., Ghenea Ana, Gherasi N., 1968, Harta geologică a României, scara   1:200,000, foaia 35-Târgovişte. Notă explicativă, 59 p.

Popescu Gr., 1951, Observaţiuni asupra “breciei sării” şi a unor masive de sare din zona paleogenă-miocenă a jud. Prahova. D. S. Inst. Geol., 32, 3-12.

Popescu B., Gheţa N., 1984, Comparative evolution of the marine Middle Miocene calcareous microfossils from the Carpathian and Pannonian areas. D. S. Inst. Geol., 69, 125-133.

Protescu O., 1916, Communication préliminaire sur la presence de l’étage Tortonien dans la région Meliceşti (Distr. De Prahova). C.R., 4, 8-15.

Săndulescu M., Ghenea I., Motaş I., Bandrabur T., 1968, Harta geologică a României scara 1:200,000, foaia 36-Ploieşti. Text explicativ, 43 p.

Stoica C., 1958, Asupra microfaunei tortoniene de la Crivineni (Buzău). C.R., 31-36, 27-29.

Ştefănescu S., 1897, Etude sur les terrains Tertiaires de Roumanie. Contribution a l'etude stratigraphique. These, Lille, 178 p.

Teisseyre W., 1907, Über die Beziehungen zwischen der Tektonik der Karpathen und ihrer Vorländer. Kosmos, 32, 393-402. Lemberg.

Teisseyre W., 1907, Zur Geologie der Bacau'er Karpathen. Jahrb. d.k.k. Geol. Reicsanst, 47, 567-736, Viena.

Teisseyre W., 1907b, Beiträge zur Neogen-Molluskenfauna Rumäniens. AN, 1, 215-310.

SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:200.000
50 KM D E P R E S I U N O E A P A N N N I C Ă PLATFORMA MOLDOVENEASC Ă PLATF. SCITIC Ă PROMONT. NORD- DOBROGEAN DOBROGEA DE NORD DOBROGEA CENTRAL Ă DOBROGEA DE SUD (Depres. Predobrogean ă) P L A T F O R M A M O E C S I Ă GETIC Ă I N T E R N Ă D E P R E S U I N E A A V A N F O S A A E V S A R N A E O N F X T Ă A V A N F O S A X E T E R N Ă P S U Â B N Z A C A R P A T I C Ă F S L I L U E X R T E N Z O N A T C R I S A L I N Ă O - M E Z O Z O I C M U N Ţ I I A P U S E N I DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI M. C ălimani M. Harghita M. Gurghiu C A P R A Ţ M I I R I E D I O N A L I F L S I U L T R A N S C A R P A T I C M. Gut ăi DELTA DUN ĂRII F U L L I S I N T E R N (Depres. Predobrogean ă) Boto ani ş R d u i ă ă ţ Suceava Iasi Tg. Neam ţ Ptra. Neam ţ Gura Humorului Campulung Roman Bac u ă Barlad Tecuci Focsani Gala i ţ Br ila ă M cin ă Tulcea Babadag Constan a ţ Mangalia Cernavod ă Fete ti ş C l ra i ă ă ş Ţă ă nd rei Slobozia Olteni a ţ BUCURE TI Ş Urziceni Mizil Buz u ă Ploiesti C mpina â Targoviste C mpulung â C. De Arges Pitesti R. Valcea Giurgiu Alexandria Ro iori ş T. Magurele Corabia Caracal Bals Craiova Bailesti Calafat Tr. Severin Orsova Mold. Noua Oravita Anina Caransebes Buzias Lugoj Timisoara Arad Lipova Zarand Salonta Beius Stei Vascau Borod Oradea Zalau Satu Mare Baia Mare Sighet Vi eu ş R zoare ă N s ud ă ă Dej Bistri a ţ Colibita Bicaz Ditrau Gheorgheni Sovata M. Ciuc Odorhei Baraolt Tg. Secuiesc Covasna Sf. Gheorghe Persani Brasov Sinaia F g ra ă ă ş Sibiu Alba Iulia Petrosani Deva Hunedoara Media ş Sighi oara ş Ocna Mure ş Tg. Mure ş Turda Huedin Cluj Reghin Deda Com nesti ă B. Sl nic ă One ti ş Ca in ş Tulnici Rm. S rat ă Tismana Tg. Jiu Slatina Hârşova Jibou Brad Vatra Dornei Olăneşti Ş Topli ţa ; 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 12 16 22 21 20 18 19 17 14 8 15 9 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 b1 b2 c1 c2 d1 d2 d3 a4 b3 b4 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b3 b4 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b2 b3 b4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c3 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 CAROIAJUL ĂRȚII GEOLOGICE 1: 200,000 SUPRAPUS ĂŢILOR TECTONICE ALE ROMÂNIEI H UNIT DENUMIREA FOILOR H ĂRȚII GEOLOGICE SCARA 1: 200,000 1-DARABANI 2- SATU MARE 3- BAIA MARE 4- VIȘEU 5- RUDĂUȚI 6- SUCEAVA 7- ȘTEFĂNEȘTI 8- ORADEA 9- ȘIMLEUL SILVANIEI 10- CLUJ 11- BISTRIȚA 12- TOPLIȚA 13- PIATRA NEAMȚ 14- IAȘI 15- SÎNNICOLAUL MARE 16- ARAD 17- BRAD 18- TURDA 19- TÎRGU MUREȘ 20- ODORHEI 21- BACĂU 22- BÎRLAD 23- JIMBOLIA 24- TIMIȘOARA 25- DEVA 26- ORĂȘTIE 27- SIBIU 28- BRAȘOV 29- COVASNA 30- FOCȘANI 31- REȘIȚA 32- BAIA DE ARAMĂ 33- TÎRGU-JIU 34- PITEȘTI 35- TÎRGOVIȘTE 36- PLOIEȘTI 37- BRĂILA 38- TULCEA 39- SULINA 40- TURNU-SEVERIN 41- CRAIOVA 42- SLATINA 43- NEAJLOV 44- BUCUREȘTI 45- CĂLĂRAȘI 46- CONSTANȚA 47- BECHET 48- TURNU-MĂGURELE 49- GIURGIU 50- MANGALIA 1. Depresiunea Silvaniei 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Depresiunea Oa şului Depresiunea Dornei Depresiunea l Gheorgheni Depresiunea ăneşti Com Depresiunea l Ciucului Depresiunea șovului Bra Depresiunea şti Brezoi-Tite Depresiunea şani Petro Depresiunea şului Mure Depresiunea şova Bahna-Or Depresiunea şova Cara Depresiunea ţa Sichevi Depresiunea Bozovici-Nera Depresiunea ş-Mehadia Caransebe Depresiunea ă Rusca Montan Depresiunea ţegului Ha Depresiunea şul Mare Zlatna-Alma Depresiunea ăcărâmb Brad-S Depresiunea Zarandului Depresiunea şului Beiu Depresiunea Borodului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Depresiunea Silvaniei
2. Depresiunea Borodului
3. Depresiunea Beiușului
4. Depresiunea Zarandului
5. Depresiunea Brad-Săcărâmb
6. Depresiunea Zlatna-Almașul Mare
7. Depresiunea Hațegului
8. Depresiunea Rusca Montană
9. Depresiunea Caransebeș-Mehadia
10. Depresiunea Bozovici-Nera
11. Depresiunea Sichevița
12. Depresiunea Carașova
13. Depresiunea Bahna-Orșova
14. Depresiunea Mureșului
15. Depresiunea Petroșani
16. Depresiunea Brezoi-Titești
17. Depresiunea Brașovului
18. Depresiunea Ciucului
19. Depresiunea Comănești
20. Depresiunea Gheorgheni
21. Depresiunea Dornei
22. Depresiunea Oașului
DENUMIREA FOILOR HĂRȚII GEOLOGICE SCARA1:200.000
1. DARABANI
2. SATU MARE
3. BAIA MARE
4. VIȘEU
5. RĂDĂUȚI
6. SUCEAVA
7. ȘTEFĂNEȘTI
8. ORADEA
9. ȘIMLEUL SILVANIEI
10. CLUJ
11. BISTRIȚA
12. TOPLIȚA
13. PIATRA NEAMȚ
14. IAȘI
15. SÎNNICOLAUL MARE
16. ARAD
17. BRAD
18. TURDA
19. TÎRGU MUREȘ
20. ODORHEI
21. BACĂU
22. BÎRLAD
23. JIMBOLIA
24. TIMIȘOARA
25. DEVA
26. ORĂȘTIE
27. SIBIU
28. BRAȘOV
29. COVASNA
30. FOCȘANI
31. REȘIȚA
32. BAIA DE ARAMĂ
33. TÎRGU-JIU
34. PITEȘTI
35. TÎRGOVIȘTE
36. PLOIEȘTI
37. BRĂILA
38. TULCEA
39. SULINA
40. TURNU-SEVERIN
41. CRAIOVA
42. SLATINA
43. NEAJLOV
44. BUCUREȘTI
45. CĂLĂRAȘI
46. CONSTANȚA
47. BECHET
48. TURNU-MĂGURELE
49. GIURGIU
50. MANGALIA
SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:50.000