Formaţiunea Productivă din Depresiunea Baraolt

Descarca / Imprima

1.  Statutul numelui: Informal.

2.  Unitatea de rang superior în care se încadrează (i); Subdiviziuni (ii); Unitatea structurală (iii): (i) Membru al Grupului Lacustru-Vulcanogen de Baraolt; (ii) Formaţiunea conţine doi membri: Subformaţiunea Productivă şi Subformaţiunea Marnelor cu Limnocardium. După Rădulescu et al. (2003, p. 510) formaţiunea include şi Nisipurile de Iarăş, cu mamifere fosile; (iii)  Depresiunea Baraolt.

3.  Vârsta: După Rădulescu et al. (op. cit., p. 509) vârsta este Romanian mediu (Pelendavian) deoarece fosilele ponţiene pe care s-a bazat datarea lui Savu (1981) sunt relicte care au persistat în bazine reziduale izolate, romaniene.

4.  Sinonimie: pro parte “Complexul Cărbunos” (Liteanu et al., 1962, p. 488); “Formaţiunea productivă (Pontian)” (Savu, op. cit., p. 214); “Subformaţiunea productivă (Pontian)”(Savu, op. cit., p. 215, pentru membrul inferior al formaţiunii); “Subformaţiunea marnelor cu Limnocardium (Pontian superior)” (Savu, op. cit., p. 215, pentru membrul superior al formaţiunii); “Orizontul marnos” (Kusko, 1983, p. 126, pentru Subformaţiunea marnelor cu Limnocardium); “Der mittlere Horizont”, “Mergel mit Limnocardium fuchsi” (Jekelius, 1932, p. 15, pentru membrul superior al formaţiunii); “complexul cărbunos” (Popescu et al., 1975, pe legenda Hărţii geologice 1: 50,000, foaia 79c-Baraolt). v. şi fişa Nisipurile de Iarăş.

5.  Localitatea tip (i); Răspândire geografică (ii): (i) Neprecizată; (ii) Cariera Vîrghiş, Filia, Baraolt, Căpeni, Micloşoara; Harta geologică 1: 66,000 în Savu (op. cit.); Harta geologică 1:200,000, foaia 20-Odorhei, caroul d3 (Săndulescu et al., 1968; Vasilescu et al., 1968); Harta  geologică 1: 50,000, foaia 79c-Baraolt (Popescu et al., 1975).

6.  Secţiunea tip (i); Variaţii de facies (ii): Formaţiunea Productivă este cea în cuprinsul căreia se găsesc 5 strate de cărbuni. Formaţiunea cuprinde 2 membri:

(1) Subformaţiunea Productivă are grosimi de 40-180 m. “La baza formaţiunii se găsesc argile plastice albastre-verzui, nefosilifere...uneori argilele sunt înlocuite, sau prezintă intercalaţii de nisipuri grosiere şi pietrişuri rulate, constituite exclusiv din material cretacic... Au fost observate alternanţe de marne cenuşii, argile cărbunoase cu argile vinete, argile nisipoase, nisipuri cenuşii grosiere deosebit de fosilifere“(Savu, op. cit., p. 215). La Căpeni şi în Bazinul Bodoş sunt prezente intercalaţii groase de agglomerate andezitice, situate la diferite nivele. La Bodoş aglomeratele andezitice şi pietrişuri cu material eruptive sunt prezente chiar la baza formaţiunii. Subformaţiunea productivă conţine principalele trei strate de cărbuni (I, II, III, numerotate începând din bază).

(2) Subformaţiunea Marnelor cu Limnocardium groasă de 30-100 m, este cea care conţine stratele IV şi V de lignit. Ea are caracter transgresiv peste termeni mai vechi, inclusiv cretacici. In baza acestei formaţiuni, imediat peste stratul III de lignit, se găsesc marne tufacee gălbui, nisipoase cu un îngust interval lumaşelic cu Dreissene, Theodoxus, Valvata. Succesiunea continuă, pe un interval de 10-40 m grosime, cu marne omogene vinete-albicioase, tufacee, cu abundente bivalve (Limnocardium fuchsi). Spre aria cu grosime maximă a subformaţiunii două-trei intervale de marne cu Limnocardium fuchsi apar despărţite de brecii nisipoase-argiloase cu blocuri resedimentate de marne tufacee albe, pelosiderite tari, fosilifere, granule de tuf albicios, alterat, marne cărbunoase, fragmente de lignit, aglomerate andezitice şi andezit, exemplare de Gyraulus şi Theodoxus. In Bazinul Bodoş şi Aita Seacă este prezent un facies nisipos-argilos. După Savu (op. cit., p. 216) Subformaţiunea Marnelor cu Limnocardium corespunde părţii superioare a “Complexului Cărbunos” descris de Liteanu et al. (op. cit., p. 488-490).

7.  Referinţa tip (i); Alte referinţe (ii): (i) Savu (op. cit., p. 214-217).

8.  Limite: Limita inferioară este la contactul cu formaţiuni cretacice (v. harta geologică 1: 66,000 în Savu (op. cit. şi p. 214 în aceeaşi lucrare). Limita superioară a Subformaţiunii Productive este deasupra stratului III de lignit, iar a Subformaţiunii  Marnelor cu Limnocardium este la contactul cu Formaţiunea Marnelor cu Ostracode.

9.  Conţinut fosil (i); Consideraţii biostratigrafice (ii): (i) Bivalve de apă dulce (Helicide, Unionide), mamifere (Anancus, Zygolophodon, Hipparion) la Căpeni, Baraolt, Vîrghiş, în stratele de lignit ale membrului inferior al formaţiunii (Savu, op. cit., p. 216). Membrul superior al formaţiunii conţine bivalve: Limnocardium abichi, L. fuchsi, L.  zagrabiensis, L. baraci, L. cf. aitaiense, resturi de peşti de talie mare (în bazinul Bodoş). Asociaţia citată este ponţiană, poate chiar Portaferian superioară (Savu, op. cit., p. 217).

10.  Mediul depoziţional: Lacustru, mlaştini izolate.

11.  Corelări:

 

Literatura citată

Jekelius E., 1932, Die Molluskenfauna der dazischen Stufe des Beckens von Braşov. Mem. Inst. Geol., 2, 118 p., 23 pl.

Kusko M., 1983, Zăcământul de lignit de la Sfîntu Gheorghe şi poziţia lui stratigrafică în suita depozitelor pliocene ale bazinului intramontan al Ţării Bîrsei. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol.,  28, 125-131.

Liteanu E., Mihăilă N., Bandrabur T., 1962, Contribuţii la studiul stratigrafiei Cuaternarului din bazinul mijlociu al Oltului (Bazinul Baraolt), Stud. teh.-econ., E7, 3-4, 485-511.

Popescu Ileana, Ştefănescu M., Mihăilă N., 1975, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 798c-Baraolt.

Rădulescu C., Samson P.M., Ştiucă E., Horoi V., 2003, Mammals. In: Papaianopol I. et al., Chronostratigraphie and Neostratotypen. Pliozän Pl2, Romanian, 481-512, Bucharest.

Savu M.G., 1981, Grupul Lacustru-Vulcanogen de Baraolt. D. S. Inst. Geol., 66, 4, 213-226.

Săndulescu  M., Vasilescu A., Popescu A., Mureşan M., Arghir-Drăgulescu Adela, Bandrabur T., 1968, Harta geologică a României, scara   1: 200,000, foaia 20-Odorhei.

Vasilescu Al., Mureşan M., Popescu Ileana, Săndulescu Jana, 1968, Harta geologică a României, scara   1: 200,000, foaia 20-Odorhei. Notă explicativă, 68 p.

 

SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:200.000
50 KM D E P R E S I U N O E A P A N N N I C Ă PLATFORMA MOLDOVENEASC Ă PLATF. SCITIC Ă PROMONT. NORD- DOBROGEAN DOBROGEA DE NORD DOBROGEA CENTRAL Ă DOBROGEA DE SUD (Depres. Predobrogean ă) P L A T F O R M A M O E C S I Ă GETIC Ă I N T E R N Ă D E P R E S U I N E A A V A N F O S A A E V S A R N A E O N F X T Ă A V A N F O S A X E T E R N Ă P S U Â B N Z A C A R P A T I C Ă F S L I L U E X R T E N Z O N A T C R I S A L I N Ă O - M E Z O Z O I C M U N Ţ I I A P U S E N I DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI M. C ălimani M. Harghita M. Gurghiu C A P R A Ţ M I I R I E D I O N A L I F L S I U L T R A N S C A R P A T I C M. Gut ăi DELTA DUN ĂRII F U L L I S I N T E R N (Depres. Predobrogean ă) Boto ani ş R d u i ă ă ţ Suceava Iasi Tg. Neam ţ Ptra. Neam ţ Gura Humorului Campulung Roman Bac u ă Barlad Tecuci Focsani Gala i ţ Br ila ă M cin ă Tulcea Babadag Constan a ţ Mangalia Cernavod ă Fete ti ş C l ra i ă ă ş Ţă ă nd rei Slobozia Olteni a ţ BUCURE TI Ş Urziceni Mizil Buz u ă Ploiesti C mpina â Targoviste C mpulung â C. De Arges Pitesti R. Valcea Giurgiu Alexandria Ro iori ş T. Magurele Corabia Caracal Bals Craiova Bailesti Calafat Tr. Severin Orsova Mold. Noua Oravita Anina Caransebes Buzias Lugoj Timisoara Arad Lipova Zarand Salonta Beius Stei Vascau Borod Oradea Zalau Satu Mare Baia Mare Sighet Vi eu ş R zoare ă N s ud ă ă Dej Bistri a ţ Colibita Bicaz Ditrau Gheorgheni Sovata M. Ciuc Odorhei Baraolt Tg. Secuiesc Covasna Sf. Gheorghe Persani Brasov Sinaia F g ra ă ă ş Sibiu Alba Iulia Petrosani Deva Hunedoara Media ş Sighi oara ş Ocna Mure ş Tg. Mure ş Turda Huedin Cluj Reghin Deda Com nesti ă B. Sl nic ă One ti ş Ca in ş Tulnici Rm. S rat ă Tismana Tg. Jiu Slatina Hârşova Jibou Brad Vatra Dornei Olăneşti Ş Topli ţa ; 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 12 16 22 21 20 18 19 17 14 8 15 9 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 b1 b2 c1 c2 d1 d2 d3 a4 b3 b4 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b3 b4 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b2 b3 b4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c3 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 CAROIAJUL ĂRȚII GEOLOGICE 1: 200,000 SUPRAPUS ĂŢILOR TECTONICE ALE ROMÂNIEI H UNIT DENUMIREA FOILOR H ĂRȚII GEOLOGICE SCARA 1: 200,000 1-DARABANI 2- SATU MARE 3- BAIA MARE 4- VIȘEU 5- RUDĂUȚI 6- SUCEAVA 7- ȘTEFĂNEȘTI 8- ORADEA 9- ȘIMLEUL SILVANIEI 10- CLUJ 11- BISTRIȚA 12- TOPLIȚA 13- PIATRA NEAMȚ 14- IAȘI 15- SÎNNICOLAUL MARE 16- ARAD 17- BRAD 18- TURDA 19- TÎRGU MUREȘ 20- ODORHEI 21- BACĂU 22- BÎRLAD 23- JIMBOLIA 24- TIMIȘOARA 25- DEVA 26- ORĂȘTIE 27- SIBIU 28- BRAȘOV 29- COVASNA 30- FOCȘANI 31- REȘIȚA 32- BAIA DE ARAMĂ 33- TÎRGU-JIU 34- PITEȘTI 35- TÎRGOVIȘTE 36- PLOIEȘTI 37- BRĂILA 38- TULCEA 39- SULINA 40- TURNU-SEVERIN 41- CRAIOVA 42- SLATINA 43- NEAJLOV 44- BUCUREȘTI 45- CĂLĂRAȘI 46- CONSTANȚA 47- BECHET 48- TURNU-MĂGURELE 49- GIURGIU 50- MANGALIA 1. Depresiunea Silvaniei 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Depresiunea Oa şului Depresiunea Dornei Depresiunea l Gheorgheni Depresiunea ăneşti Com Depresiunea l Ciucului Depresiunea șovului Bra Depresiunea şti Brezoi-Tite Depresiunea şani Petro Depresiunea şului Mure Depresiunea şova Bahna-Or Depresiunea şova Cara Depresiunea ţa Sichevi Depresiunea Bozovici-Nera Depresiunea ş-Mehadia Caransebe Depresiunea ă Rusca Montan Depresiunea ţegului Ha Depresiunea şul Mare Zlatna-Alma Depresiunea ăcărâmb Brad-S Depresiunea Zarandului Depresiunea şului Beiu Depresiunea Borodului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Depresiunea Silvaniei
2. Depresiunea Borodului
3. Depresiunea Beiușului
4. Depresiunea Zarandului
5. Depresiunea Brad-Săcărâmb
6. Depresiunea Zlatna-Almașul Mare
7. Depresiunea Hațegului
8. Depresiunea Rusca Montană
9. Depresiunea Caransebeș-Mehadia
10. Depresiunea Bozovici-Nera
11. Depresiunea Sichevița
12. Depresiunea Carașova
13. Depresiunea Bahna-Orșova
14. Depresiunea Mureșului
15. Depresiunea Petroșani
16. Depresiunea Brezoi-Titești
17. Depresiunea Brașovului
18. Depresiunea Ciucului
19. Depresiunea Comănești
20. Depresiunea Gheorgheni
21. Depresiunea Dornei
22. Depresiunea Oașului
DENUMIREA FOILOR HĂRȚII GEOLOGICE SCARA1:200.000
1. DARABANI
2. SATU MARE
3. BAIA MARE
4. VIȘEU
5. RĂDĂUȚI
6. SUCEAVA
7. ȘTEFĂNEȘTI
8. ORADEA
9. ȘIMLEUL SILVANIEI
10. CLUJ
11. BISTRIȚA
12. TOPLIȚA
13. PIATRA NEAMȚ
14. IAȘI
15. SÎNNICOLAUL MARE
16. ARAD
17. BRAD
18. TURDA
19. TÎRGU MUREȘ
20. ODORHEI
21. BACĂU
22. BÎRLAD
23. JIMBOLIA
24. TIMIȘOARA
25. DEVA
26. ORĂȘTIE
27. SIBIU
28. BRAȘOV
29. COVASNA
30. FOCȘANI
31. REȘIȚA
32. BAIA DE ARAMĂ
33. TÎRGU-JIU
34. PITEȘTI
35. TÎRGOVIȘTE
36. PLOIEȘTI
37. BRĂILA
38. TULCEA
39. SULINA
40. TURNU-SEVERIN
41. CRAIOVA
42. SLATINA
43. NEAJLOV
44. BUCUREȘTI
45. CĂLĂRAȘI
46. CONSTANȚA
47. BECHET
48. TURNU-MĂGURELE
49. GIURGIU
50. MANGALIA
SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:50.000