Formaţiunea de Izvorul Rău

Descarca / Imprima

1.  Statutul numelui: valid, formal

2.  Unitatea de rang superior în care se încadrează (i); Subdiviziuni (ii); Unitatea structurală (iii): (i) Grupul de Şopot; (ii) Membrul de Chişu; Membrul de Oreaviţa;  (iii) Pânza Getică.

3.  Vârsta: Coniacian – Campanian inferior (Cretacic superior) (Pop, 1968).

4.  Sinonimie: “orizontul conglomeratic” şi “complexul de marno-calcare, marne grezoase şi gresii” (Codarcea et Pop, 1963).

5.  Localitatea tip (i); Răspândire geografică (ii): (i) Valea Oreaviţa (cursul superior) şi afluentul drept Izvorul Rău, la 3-5 km. amonte de confluenţa acestora cu valea Izvorul Lung, şi la circa 10 km. est de localitatea Ravensca, jud. Caraş-Severin, în vestul Munţilor Almajului (zona sedimentară Şopot, Codarcea, 1940). Acces parţial pe drum forestier (Valea Oreaviţa);  (ii) Formaţiunea mai aflorează în Culmea Sicheviţei, valea Purcariu, Tâlva Toroviţei şi izolat probabil în alte câteva locuri  la nord de localitatea Liubcova. Membrul de Chişu are o răspândire areală mai redusă: valea Oreaviţa, ogaşul Chişu, sud de Tâlva Nucului, nord-est de Tâlva Inaltă; Harta geologică, scara  1:50,000, foile 139d-Sicheviţa (Năstăseanu et al., 1981), 140c-Svinecea Mare (Pop et al., 1994; 1997; 1998); Harta geologică 1:50,000, foaia 139d-Sicheviţa (Năstăseanu et al., 1981) şi separat pe foaia 140c-Svinecea Mare (machetă, Pop et al., 1998)..

6.  Secţiunea tip (i); Variaţii de facies (ii): (i) Membrul de Chişu (circa 20 m. grosime) este constituit din conglomerate frecvent brecioase, polimictice, de la mediu granulare la grosiere, cu elemente slab rotunjite la angulare şi slab sortate, constând în diferite tipuri de roci metamorfice, îndeosebi de cuarţite, între care sunt frecvente rocile filitoase şi clorito-cuarţoase verzui, asemănătoare acelora din Formaţiunea de Toroniţa (Precambrian). Matricea elementelor conglomeratice este grezoasă şi slab sortată, la rândul ei cimentată cu calcit sparitic. Aceste roci formează strate cu grosimi diverse, submetrice şi metrice, în care sunt intercalate la unele nivele gresii grosiere litice, cenuşii. Grosimea acestor depozite este foarte variată în regiune, ajungând local până la 1 m.

 Membrul de Oreaviţa (200-300 m. grosime) este format dominant din gresii cuarţoase fin granulare, mai mult sau mai puţin marnoase şi micacee, uneori cu lamine paralele, semnificând secvente turbiditice distale (Td), marno-calcare siltice sau siltic-grezoase, dure, cenuşiu-vineţii, şi subordonat marne siltice vineţii sub formă de interstrate subţiri. Feţele superioare ale stratelor sunt adesea foarte micacee şi frecvent cu bioglife. Depozitele acestui membru îndeosebi apar deformate sub forma unor cute mai largi sau mai strânse uneori asociate cu falii.

Intreaga formaţiune este frecvent străbătută de filoane şi dyke-uri de roci vulcanice şi subvulcanice banatitice paleocene, cu efecte restrânse de metamorfism termal şi metasomatic.

7.  Referinţa tip (i); Alte referinţe (ii): (i) Formaţiunea şi membrii constituenţi au fost remarcaţi şi descrişi informal de Codarcea et Pop (1963) (vezi secţiunea tip). Definirea litostratigrafică formală a acestora este dată de Pop in Pop et al. (1998) şi în prezentul text.; (ii) formaţiunea figurează grupat cu Formaţiunea de Tâlva Inaltă (subiacentă) pe Harta geologică 1:50,000, foaia 139d-Sicheviţa (Năstăseanu et al., 1981) şi separat pe foaia 140c-Svinecea Mare (machetă, Pop et al., 1998).

8.  Limite: Formaţiunea de Izvorul Rău prin Membrul de Chişu se dispune discordant şi transgresiv (cel puţin local) peste formaţiunile mai vechi  (Formaţiunea de Tâlva Inaltă, Formaţiunea de Năsovăţ) şi eventual peste soclul metamorfic precambrian. Limita dintre membrii componenţi (Membrul de Chişu şi Membrul de Oreaviţa) este gradată (secţiunea tip) sau netă.

9.  Conţinut fosil (i); Consideraţii biostratigrafice (ii): In marno-calcare şi marne siltice au fost citate specii de foraminifere planctonice din grupul Dicarinella şi Marginotruncana, sugerând vârsta senonian inferioară, prisme calcitice frecvente şi rare cochilii de inocerami (Inoceramus cf regularis d’Orb.) precum şi foarte rare mulaje de amoniţi (Eupachydiscus levyi Gross.)- care indică vârsta campanian inferioară a nivelelor respective. Astfel, formaţiunea a fost atribuită intervalului Coniacian-Campanian inferior (Codarcea et Pop, 1963; Pop, 1968).

10.  Mediul depoziţional: Faciesul formaţiunii sugerează un mediu depoziţional  de tip şelf intern (litoral-sublitoral), corespunzător Membrului de Chişu, care a evoluat rapid la un mediu de tip şelf extern, favorabil acumulării sedimentelor Membrului de Oreaviţa.

11.  Corelări: In arealul Pânzei Getice, Membrul de Chişu poate fi corelat cu Formaţiunea de Măgura (Coniacian), iar Membrul de Oreaviţa cu Formaţiunea de Fizeşti, ambele din regiunea Haţegului (Pop et. al., 1990).

  Dr. Gr. Pop, 1999

Literatura citată

Codarcea A., 1940, Vues nouvelles sur la tectonique du Banat Méridional et du Plateau de Mehedinţi. AN, 20, 1, 1-74.

Codarcea Al., Pop Gr., 1963, Contribuţii la cunoaşterea Cretacicului din zona Sopot (Banatul de sud). Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol.,  8, 2, 171-184.

Năstăseanu S., Popescu I., Georgean D., 1981, Harta paleogeografică a Jurasicului inferior din zona Reşiţa, în vederea stabilirii posibilităţilor de conturare a noi zone de interes pentru huilă (pregătire). Raport Fond Geologic I.G.R.

Năstăseanu  Sergiu, Mărunţiu Marcel, Stancu Josefina, Mărunţeanu Mariana, Intorsureanu Ion, 1981, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 139d-Sicleviţa.

Pop Gr., 1968, Depozitele cretacic superioare din zona Sopot şi semnificaţia lor paleotectonică. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 13, 1, 189-200.

Pop Gr., Szasz L., Antonescu E., 1990, Late Cretaceous formations in the Haţeg area. Abs. Int. Symp., Projects 245 and 262, 25-26, Bucharest.

Pop Gr., Conovici M., Mărunţiu M., Vieru C., Dinică I., Constantinescu E., 1994, Harta geologică a României, scara 1: 50,000, foaia 140c-Svinecea Mare. Raport, F. G.

Pop Gr., Mărunţiu M., Stănoiu I., Grigore D., 1997, Raport geologic. Harta geologică  a României, scara 1: 50,000, foaia 140c-Svinecea Mare. Raport, F. G.

Pop Gr., Mărunţiu M., Stan N., Stănoiu I., Grigore D., 1998, Harta geologică a României, scara 1: 50,000, foaia 140c-Svinecea Mare. Raport, F. G.

Pop Gr., Melinte Mihaela, Grigore D., Cociuba I., 1998b, Corelarea biostratigrafică a depozitelor de la limita Jurasic-Cretacic (sinteză). Raport Fond Geologic I.G.R.

 

SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:200.000
50 KM D E P R E S I U N O E A P A N N N I C Ă PLATFORMA MOLDOVENEASC Ă PLATF. SCITIC Ă PROMONT. NORD- DOBROGEAN DOBROGEA DE NORD DOBROGEA CENTRAL Ă DOBROGEA DE SUD (Depres. Predobrogean ă) P L A T F O R M A M O E C S I Ă GETIC Ă I N T E R N Ă D E P R E S U I N E A A V A N F O S A A E V S A R N A E O N F X T Ă A V A N F O S A X E T E R N Ă P S U Â B N Z A C A R P A T I C Ă F S L I L U E X R T E N Z O N A T C R I S A L I N Ă O - M E Z O Z O I C M U N Ţ I I A P U S E N I DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI M. C ălimani M. Harghita M. Gurghiu C A P R A Ţ M I I R I E D I O N A L I F L S I U L T R A N S C A R P A T I C M. Gut ăi DELTA DUN ĂRII F U L L I S I N T E R N (Depres. Predobrogean ă) Boto ani ş R d u i ă ă ţ Suceava Iasi Tg. Neam ţ Ptra. Neam ţ Gura Humorului Campulung Roman Bac u ă Barlad Tecuci Focsani Gala i ţ Br ila ă M cin ă Tulcea Babadag Constan a ţ Mangalia Cernavod ă Fete ti ş C l ra i ă ă ş Ţă ă nd rei Slobozia Olteni a ţ BUCURE TI Ş Urziceni Mizil Buz u ă Ploiesti C mpina â Targoviste C mpulung â C. De Arges Pitesti R. Valcea Giurgiu Alexandria Ro iori ş T. Magurele Corabia Caracal Bals Craiova Bailesti Calafat Tr. Severin Orsova Mold. Noua Oravita Anina Caransebes Buzias Lugoj Timisoara Arad Lipova Zarand Salonta Beius Stei Vascau Borod Oradea Zalau Satu Mare Baia Mare Sighet Vi eu ş R zoare ă N s ud ă ă Dej Bistri a ţ Colibita Bicaz Ditrau Gheorgheni Sovata M. Ciuc Odorhei Baraolt Tg. Secuiesc Covasna Sf. Gheorghe Persani Brasov Sinaia F g ra ă ă ş Sibiu Alba Iulia Petrosani Deva Hunedoara Media ş Sighi oara ş Ocna Mure ş Tg. Mure ş Turda Huedin Cluj Reghin Deda Com nesti ă B. Sl nic ă One ti ş Ca in ş Tulnici Rm. S rat ă Tismana Tg. Jiu Slatina Hârşova Jibou Brad Vatra Dornei Olăneşti Ş Topli ţa ; 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 12 16 22 21 20 18 19 17 14 8 15 9 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 b1 b2 c1 c2 d1 d2 d3 a4 b3 b4 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b3 b4 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b2 b3 b4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c3 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 CAROIAJUL ĂRȚII GEOLOGICE 1: 200,000 SUPRAPUS ĂŢILOR TECTONICE ALE ROMÂNIEI H UNIT DENUMIREA FOILOR H ĂRȚII GEOLOGICE SCARA 1: 200,000 1-DARABANI 2- SATU MARE 3- BAIA MARE 4- VIȘEU 5- RUDĂUȚI 6- SUCEAVA 7- ȘTEFĂNEȘTI 8- ORADEA 9- ȘIMLEUL SILVANIEI 10- CLUJ 11- BISTRIȚA 12- TOPLIȚA 13- PIATRA NEAMȚ 14- IAȘI 15- SÎNNICOLAUL MARE 16- ARAD 17- BRAD 18- TURDA 19- TÎRGU MUREȘ 20- ODORHEI 21- BACĂU 22- BÎRLAD 23- JIMBOLIA 24- TIMIȘOARA 25- DEVA 26- ORĂȘTIE 27- SIBIU 28- BRAȘOV 29- COVASNA 30- FOCȘANI 31- REȘIȚA 32- BAIA DE ARAMĂ 33- TÎRGU-JIU 34- PITEȘTI 35- TÎRGOVIȘTE 36- PLOIEȘTI 37- BRĂILA 38- TULCEA 39- SULINA 40- TURNU-SEVERIN 41- CRAIOVA 42- SLATINA 43- NEAJLOV 44- BUCUREȘTI 45- CĂLĂRAȘI 46- CONSTANȚA 47- BECHET 48- TURNU-MĂGURELE 49- GIURGIU 50- MANGALIA 1. Depresiunea Silvaniei 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Depresiunea Oa şului Depresiunea Dornei Depresiunea l Gheorgheni Depresiunea ăneşti Com Depresiunea l Ciucului Depresiunea șovului Bra Depresiunea şti Brezoi-Tite Depresiunea şani Petro Depresiunea şului Mure Depresiunea şova Bahna-Or Depresiunea şova Cara Depresiunea ţa Sichevi Depresiunea Bozovici-Nera Depresiunea ş-Mehadia Caransebe Depresiunea ă Rusca Montan Depresiunea ţegului Ha Depresiunea şul Mare Zlatna-Alma Depresiunea ăcărâmb Brad-S Depresiunea Zarandului Depresiunea şului Beiu Depresiunea Borodului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Depresiunea Silvaniei
2. Depresiunea Borodului
3. Depresiunea Beiușului
4. Depresiunea Zarandului
5. Depresiunea Brad-Săcărâmb
6. Depresiunea Zlatna-Almașul Mare
7. Depresiunea Hațegului
8. Depresiunea Rusca Montană
9. Depresiunea Caransebeș-Mehadia
10. Depresiunea Bozovici-Nera
11. Depresiunea Sichevița
12. Depresiunea Carașova
13. Depresiunea Bahna-Orșova
14. Depresiunea Mureșului
15. Depresiunea Petroșani
16. Depresiunea Brezoi-Titești
17. Depresiunea Brașovului
18. Depresiunea Ciucului
19. Depresiunea Comănești
20. Depresiunea Gheorgheni
21. Depresiunea Dornei
22. Depresiunea Oașului
DENUMIREA FOILOR HĂRȚII GEOLOGICE SCARA1:200.000
1. DARABANI
2. SATU MARE
3. BAIA MARE
4. VIȘEU
5. RĂDĂUȚI
6. SUCEAVA
7. ȘTEFĂNEȘTI
8. ORADEA
9. ȘIMLEUL SILVANIEI
10. CLUJ
11. BISTRIȚA
12. TOPLIȚA
13. PIATRA NEAMȚ
14. IAȘI
15. SÎNNICOLAUL MARE
16. ARAD
17. BRAD
18. TURDA
19. TÎRGU MUREȘ
20. ODORHEI
21. BACĂU
22. BÎRLAD
23. JIMBOLIA
24. TIMIȘOARA
25. DEVA
26. ORĂȘTIE
27. SIBIU
28. BRAȘOV
29. COVASNA
30. FOCȘANI
31. REȘIȚA
32. BAIA DE ARAMĂ
33. TÎRGU-JIU
34. PITEȘTI
35. TÎRGOVIȘTE
36. PLOIEȘTI
37. BRĂILA
38. TULCEA
39. SULINA
40. TURNU-SEVERIN
41. CRAIOVA
42. SLATINA
43. NEAJLOV
44. BUCUREȘTI
45. CĂLĂRAȘI
46. CONSTANȚA
47. BECHET
48. TURNU-MĂGURELE
49. GIURGIU
50. MANGALIA
SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:50.000