Stratele de Cândești

Descarca / Imprima

1.  Statutul numelui:

2.  Unitatea de rang superior în care se încadrează (i); Subdiviziuni (ii); Unitatea structurală (iii): (ii) Conţine un membru în bază (Stratele de Pleşcoi), de vârstă Villafranchian inferior (Liteanu et al., 1971); (ii) Cuvertura cuaternară a Pânzei Subcarpatice (Zona Cutelor Diapire)(= Avanfosa Internă).

3.  Vârsta: Pleistocen inferior (Villafranchian).

4.  Sinonimie: “stratele (prundişurile) de Cândeşti” (Grozescu, 1916, p. 7), “Orizontul superior sau al Stratelor de Cândeşti” (Mateescu, 1927, p. 247), “Stratele de Cîndeşti” (Saulea et al., 1968, p. 20; Săndulescu et al., 1968, p. 32; Dumitrescu et al., 1970b, p. 64), “Pietrişuri de Cîndeşti” (denumire improprie, după Liteanu, 1967, p. 27, deoarece reprezintă doar un termen cu poziţie superioară în cuprinsul Stratelor de Cândeşti).

5.  Localitatea tip (i); Răspândire geografică (ii): (i) Localitatea Cândeşti, pe Valea Buzăului, în aria de la sud şi sud-vest de localitate, jud. Buzău, pe Harta geologică 1: 200,000, foaia 36-Ploieşti, caroul a3, cu indicele (qp11) (Motaş et al., 1967; Săndulescu et al., 1968); (ii) Stratele de Cândeşti se extind, la exteriorul Carpaţilor, de la Trotuş până la Valea Jiului, în Gorj; Harta geologică 1: 200,000, foile 29-Covasna (Dumitrescu et al., 1968; 1970b), 30-Focşani (Saulea et al., 1967; 1968), 35-Târgovişte (Murgeanu et al., 1968a; Patrulius et al., 1968). Mateescu (1927) redă răspândirea Stratelor de Cândeşti între V. Putna şi V. Râmnicu Sărat.

6.  Secţiunea tip (i); Variaţii de facies (ii): (i) Traducerea, din limba germană, a definiţiei originale a Stratelor de Cândeşti, oferită de Liteanu (1967, p. 33) este: “Depozitele levantine cele mai tinere sunt alcătuite din pietrişuri (Strate de Cândeşti, denumite după o localitate situată în jud. Buzău lângă com. Berca). Etajul (Die Stufe) de Cîndeşti, corespunde după cum s-a dovedit uneori prin resturi fosile, în Valahia, stratelor cu Unionizi ornamentaţi. Aceste formaţiuni devin preponderente către partea exterioară a zonei pliocene din Moldova de sud şi sunt caracterizate printr-o reducere lentă a căderii stratelor, astfel încât în final aşezarea lor diferă foarte puţin de orizontală (De exemplu: la V de oraşul R. Sărat, apoi la Broşteni lângă Odobeşti)”. După Săndulescu et al. (1968, p. 32-33) formaţiunea, de 250-300 m grosime, este constituiă din pietrişuri, nisipuri, bolovănişuri, cu intercalaţii de argile. La Cândeşti se distinge o parte inferioară cu pietrişuri mărunte şi nisipuri fine şi mediu granulare, cu intercalaţii groase de argile şi argile nisipoase, şi o parte superioară în care pietrişurile devin din ce în ce mai grosiere, ajungând în final la bolovănişuri cu diametru  de până la 15 cm. Galeţii sunt constituiţi în cea mai mare parte (68%) din gresii şi microconglomerate şi subordonat (25%) şisturi cristaline şi calcare (7%). Foraje săpate în lunca Buzăului, între Cândeşti şi zona de câmpie de la SE, au traversat formaţiunea pe o grosime de 1000 m (Liteanu, 1967, p. 32). In Depresiunea Odobeşti pietrişurile conţin rare intercalaţii de nisipuri şi argile iar formaţiunea are 500 m grosime (Harta geologică 1: 200,000, foaia 30-Focşani). In Măgura Odobeştilor (alt. 996,4 m)  pietrişurile au fost cimentate şi sunt alcătuite din roci mezozoice şi paleogene. Pe teritoriul Hărţii geologice 1: 200,000, foaia 29-Covasna grosimile variază între 400 şi 700 m.

7.  Referinţa tip (i); Alte referinţe (ii): (i) Mrazec et Teisseyre (1901, p. 235, citaţi de Liteanu, 1967, p. 32); (ii) Liteanu (1967, p. 27-36); Saulea et al. (1968, p. 20-21), Săndulescu et al. (1968, p. 32-33); Dumitrescu et al. (1970b, p. 64-65).

8.  Limite: Limita inferioară este la contactul cu depozite fosilifere romaniene. Uneori delimitarea nu este posibilă din cauza identităţii faciale a depozitelor romanieie şi pleistocen inferioare (Săndulescu et al., 1968, p. 32). Limita superioară este la contactul cu depozite loessoide.

9.  Conţinut fosil (i); Consideraţii biostratigrafice (ii): Faune de mamifere (molari de Archidiskodon meridionalis (Villafranchian superior)), Dicerorhinus etruscus, Anancus arvernensis.

10.  Mediul depoziţional: Mediu fluviatil-lacustru. Grozescu (1916, p. 10) consideră mediul depoziţional torenţial.

11.  Corelări: Orizontul superior (Pitrişurile de Cândeşti) trece lateral la Stratele de Frăteşti. Pe interfluviul Siret-Bârlad Stratele de Cândeşti trec lateral la Pietrişuri de Poiana-Nicoreşti (Saulea et al., 1968, p. 21). In Gorj echivalente Stratelor de Cândeşti sunt Pietrişurile de Bumbeşti (Liteanu

Literatura citată

Dumitrescu I., Săndulescu M., Bandrabur T., Săndulescu Jana, 1968, Harta geologică a României,  scara 1: 200,000, foaia 29-Covasna.

Dumitrescu I., Săndulescu M., Bandrabur T., 1970b, Harta geologică a României,  scara 1: 200,000, foaia 29-Covasna.  Notă explicativă, 80 p.

Grozescu H., 1916, Comunicare preliminară asupra Munţilor Vrancei şi Neogenului din jud. Putna. D. S. Inst. Geol., 4, 1-10.

Liteanu E., 1967, Pietrişuri de Cîndeşti sau Strate de Cîndeşti ? O contribuţie la studiul Stratelor de Cîndeşti. Stud. teh.-econ., H3, 27-36.

Liteanu E., Feru M., Andreescu I., Bandrabur T., 1971, Cercetări geologice în regiunea Buzău de la contactul morfologic al colinelor cu câmpia. Stud. teh.-econ., E9, 7-30.

Mateescu Şt., 1927,  Cercetări geologice în partea externă a curburii sud-estice a  Carpaţilor români. Districtul Rîmnicu - Sărat,  AN, 12, 67-324.

Motaş I., Bandrabur T., Ghenea C., Săndulescu M., 1967, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 36-Ploieşti.

Murgeanu G., Patrulius D., Gherasi N., Ghenea N., Ghenea Ana, 1968a, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 35-Tîrgovişte.

Patrulius D., Ghenea C., Ghenea Ana, Gherasi N., 1968, Harta geologică a României, scara   1:200,000, foaia 35-Târgovişte. Notă explicativă, 59 p.

Saulea  Emilia, Ghenea C., Bandrabur T., Ghenea Ana, 1967, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia  30-Focşani.

Saulea Emilia, Ghenea C., Bandrabur T., Ghenea Ana, 1968, Harta geologică a României, scara. 1:200,000, foaia  30-Focşani. Text explicativ. Raport, F. G., 31p.

Săndulescu M., Ghenea I., Motaş I., Bandrabur T., 1968, Harta geologică a României sc. 1:200.000, foaia 36-Ploieşti. Text explicativ, 43 p.

SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:200.000
50 KM D E P R E S I U N O E A P A N N N I C Ă PLATFORMA MOLDOVENEASC Ă PLATF. SCITIC Ă PROMONT. NORD- DOBROGEAN DOBROGEA DE NORD DOBROGEA CENTRAL Ă DOBROGEA DE SUD (Depres. Predobrogean ă) P L A T F O R M A M O E C S I Ă GETIC Ă I N T E R N Ă D E P R E S U I N E A A V A N F O S A A E V S A R N A E O N F X T Ă A V A N F O S A X E T E R N Ă P S U Â B N Z A C A R P A T I C Ă F S L I L U E X R T E N Z O N A T C R I S A L I N Ă O - M E Z O Z O I C M U N Ţ I I A P U S E N I DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI M. C ălimani M. Harghita M. Gurghiu C A P R A Ţ M I I R I E D I O N A L I F L S I U L T R A N S C A R P A T I C M. Gut ăi DELTA DUN ĂRII F U L L I S I N T E R N (Depres. Predobrogean ă) Boto ani ş R d u i ă ă ţ Suceava Iasi Tg. Neam ţ Ptra. Neam ţ Gura Humorului Campulung Roman Bac u ă Barlad Tecuci Focsani Gala i ţ Br ila ă M cin ă Tulcea Babadag Constan a ţ Mangalia Cernavod ă Fete ti ş C l ra i ă ă ş Ţă ă nd rei Slobozia Olteni a ţ BUCURE TI Ş Urziceni Mizil Buz u ă Ploiesti C mpina â Targoviste C mpulung â C. De Arges Pitesti R. Valcea Giurgiu Alexandria Ro iori ş T. Magurele Corabia Caracal Bals Craiova Bailesti Calafat Tr. Severin Orsova Mold. Noua Oravita Anina Caransebes Buzias Lugoj Timisoara Arad Lipova Zarand Salonta Beius Stei Vascau Borod Oradea Zalau Satu Mare Baia Mare Sighet Vi eu ş R zoare ă N s ud ă ă Dej Bistri a ţ Colibita Bicaz Ditrau Gheorgheni Sovata M. Ciuc Odorhei Baraolt Tg. Secuiesc Covasna Sf. Gheorghe Persani Brasov Sinaia F g ra ă ă ş Sibiu Alba Iulia Petrosani Deva Hunedoara Media ş Sighi oara ş Ocna Mure ş Tg. Mure ş Turda Huedin Cluj Reghin Deda Com nesti ă B. Sl nic ă One ti ş Ca in ş Tulnici Rm. S rat ă Tismana Tg. Jiu Slatina Hârşova Jibou Brad Vatra Dornei Olăneşti Ş Topli ţa ; 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 12 16 22 21 20 18 19 17 14 8 15 9 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 b1 b2 c1 c2 d1 d2 d3 a4 b3 b4 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b3 b4 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b2 b3 b4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c3 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 CAROIAJUL ĂRȚII GEOLOGICE 1: 200,000 SUPRAPUS ĂŢILOR TECTONICE ALE ROMÂNIEI H UNIT DENUMIREA FOILOR H ĂRȚII GEOLOGICE SCARA 1: 200,000 1-DARABANI 2- SATU MARE 3- BAIA MARE 4- VIȘEU 5- RUDĂUȚI 6- SUCEAVA 7- ȘTEFĂNEȘTI 8- ORADEA 9- ȘIMLEUL SILVANIEI 10- CLUJ 11- BISTRIȚA 12- TOPLIȚA 13- PIATRA NEAMȚ 14- IAȘI 15- SÎNNICOLAUL MARE 16- ARAD 17- BRAD 18- TURDA 19- TÎRGU MUREȘ 20- ODORHEI 21- BACĂU 22- BÎRLAD 23- JIMBOLIA 24- TIMIȘOARA 25- DEVA 26- ORĂȘTIE 27- SIBIU 28- BRAȘOV 29- COVASNA 30- FOCȘANI 31- REȘIȚA 32- BAIA DE ARAMĂ 33- TÎRGU-JIU 34- PITEȘTI 35- TÎRGOVIȘTE 36- PLOIEȘTI 37- BRĂILA 38- TULCEA 39- SULINA 40- TURNU-SEVERIN 41- CRAIOVA 42- SLATINA 43- NEAJLOV 44- BUCUREȘTI 45- CĂLĂRAȘI 46- CONSTANȚA 47- BECHET 48- TURNU-MĂGURELE 49- GIURGIU 50- MANGALIA 1. Depresiunea Silvaniei 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Depresiunea Oa şului Depresiunea Dornei Depresiunea l Gheorgheni Depresiunea ăneşti Com Depresiunea l Ciucului Depresiunea șovului Bra Depresiunea şti Brezoi-Tite Depresiunea şani Petro Depresiunea şului Mure Depresiunea şova Bahna-Or Depresiunea şova Cara Depresiunea ţa Sichevi Depresiunea Bozovici-Nera Depresiunea ş-Mehadia Caransebe Depresiunea ă Rusca Montan Depresiunea ţegului Ha Depresiunea şul Mare Zlatna-Alma Depresiunea ăcărâmb Brad-S Depresiunea Zarandului Depresiunea şului Beiu Depresiunea Borodului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Depresiunea Silvaniei
2. Depresiunea Borodului
3. Depresiunea Beiușului
4. Depresiunea Zarandului
5. Depresiunea Brad-Săcărâmb
6. Depresiunea Zlatna-Almașul Mare
7. Depresiunea Hațegului
8. Depresiunea Rusca Montană
9. Depresiunea Caransebeș-Mehadia
10. Depresiunea Bozovici-Nera
11. Depresiunea Sichevița
12. Depresiunea Carașova
13. Depresiunea Bahna-Orșova
14. Depresiunea Mureșului
15. Depresiunea Petroșani
16. Depresiunea Brezoi-Titești
17. Depresiunea Brașovului
18. Depresiunea Ciucului
19. Depresiunea Comănești
20. Depresiunea Gheorgheni
21. Depresiunea Dornei
22. Depresiunea Oașului
DENUMIREA FOILOR HĂRȚII GEOLOGICE SCARA1:200.000
1. DARABANI
2. SATU MARE
3. BAIA MARE
4. VIȘEU
5. RĂDĂUȚI
6. SUCEAVA
7. ȘTEFĂNEȘTI
8. ORADEA
9. ȘIMLEUL SILVANIEI
10. CLUJ
11. BISTRIȚA
12. TOPLIȚA
13. PIATRA NEAMȚ
14. IAȘI
15. SÎNNICOLAUL MARE
16. ARAD
17. BRAD
18. TURDA
19. TÎRGU MUREȘ
20. ODORHEI
21. BACĂU
22. BÎRLAD
23. JIMBOLIA
24. TIMIȘOARA
25. DEVA
26. ORĂȘTIE
27. SIBIU
28. BRAȘOV
29. COVASNA
30. FOCȘANI
31. REȘIȚA
32. BAIA DE ARAMĂ
33. TÎRGU-JIU
34. PITEȘTI
35. TÎRGOVIȘTE
36. PLOIEȘTI
37. BRĂILA
38. TULCEA
39. SULINA
40. TURNU-SEVERIN
41. CRAIOVA
42. SLATINA
43. NEAJLOV
44. BUCUREȘTI
45. CĂLĂRAȘI
46. CONSTANȚA
47. BECHET
48. TURNU-MĂGURELE
49. GIURGIU
50. MANGALIA
SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:50.000