Argile Vărgate şi Tufite

Descarca / Imprima

1.  Statutul numelui: Informal, în uz.

2. Unitatea de rang superior în care se încadrează (i); Subdiviziuni (ii); Unitatea structurală (iii): (iii) Carpații Orientali - Pânza de Audia, Pânza de Tarcău (Moldavide).

3.  Vârsta: Vraconian-Cenomanian.

4. Sinonimie: “Depozitele turonian-senoniene“ (Filipescu, 1955a, p. 164);  “Seria marno-grezoasă roşie-verzuie cu intercalaţii de şisturi negre şi tufite“ (Filipescu, 1955a, schema la pag. 166);  Orizontul argilelor marnoase roşii“ (Băncilă, 1958, p. 223); “Argilele marnoase roşii-cenuşii cu granodiorite“ (Băncilă, ibidem); “Strate de Bota“ (Marinescu, citat de Băncilă, idem, p.226);  “Albian superior-Cenomanian (strate de Bota)“ (Băncilă et Marinescu, 1966, p. 304); “Orizontul argilitelor roşii şi verzi“ (Joja et al., 1968a, p. 37); “Orizontul de argilite roşii şi verzi cu tufite“ (Alexandrescu et al., 1968, p. 40, 41; Joja et al., 1968b, p. 15); “argile şi marne roşii şi verzi cu intercalaţii de tufite“ (Dumitrescu et al., 1970a, p. 29); “argile şi marne vărgate, roşii şi verzi“ (Dumitrescu et al., 1970b, p. 31).

5. Localitatea tip (i); Răspândire geografică (ii): (i) Nu a fost stabilită o localitate tip; (ii) Harta geologică a României, 1:200,000, foile 5-Rădăuţi, carourile b1, b2, c2, c3, d3, d4 (Joja et al., 1968, 1968a, ibidem), 12-Topliţa, caroul a4 (Alexandrescu at al., 1968, ibidem), 13-Piatra Neamţ, carourile b1, b2, c1, c2, d1 (Mirăuță, 1968; Joja et al., 1968b, ibidem), 21-Bacău, carourile a1, b1, c1, d1 (Dumitrescu et al., 1968, 1970a, ibidem), 29-Covasna, carourile b1, c1, d1 (Dumitrescu et al., 1968, 1970b, ibidem). Harta geologică a României, 1:50,000, foile 21b-Pojorîta (Kräutner et al., 1975), 22a-Cîmpulung Moldovenesc (Săndulescu et al., 1987), 35d-Crăcăoani (Micu, 1967a), 48b-Piatra Neamț (Micu, 1967b), 63a-Ghimeș (Săndulescu et al., 1984), 63c-Coșnea (Săndulescu et al., 1985).

6. Secţiunea tip (i); Variaţii de facies (ii): Nu a fost desemnată o secțiune tip. Formaţiunea, cu o grosime de 60-150 m grosime, este alcătuită din argile roşii (predominante) şi verzi a căror alternanţă dă aspectul vărgat, în sectorul nordic al Carpaţilor Orientali (Harta geologică a României, 1:200,000, foile 12-Topliţa, 13-Piatra Neamţ). La baza succesiunii sunt intercalate strate de 1-3 cm grosime de cinerite vernil şi verzui-negricioase. Pe teritoriul foilor 21-Bacău şi 29-Covasna succesiunea conţine şi intercalaţii de gresii arcoziene cu granodiorite roşii, şisturi verzi şi bazalte. In Valea Trotuşului peste argilele roşii şi verzi se găsesc gresii calcaroase şi calcare argiloase (= marnocalcare) cenuşii (Dumitrescu et al., 1970a, ibidem).

7.  Referinţa tip (i); Alte referinţe  (ii):

8. Limite: Limita inferioară se află la contactul cu Orizontul gresiilor silicioase cu glauconit al Seriei Şisturilor Negre. Limita superioară este de natură erozivă. Deasupra discontinuităţii se aşterne gresia de Siriu (în Munţii Ceahlău, Munţii Ciucului, Munţii Baraolt, Munţii Ciucaş, Munţii Buzăului) şi Gresia de Prisaca (în Maramureş şi Bucovina).           

9. Conţinut fosil (i); Consideraţii biostratigrafice (ii): Belemniţi, foraminifere (Rotalipora, Globigerina) (Joja et al., 1968a, ibidem; Alexandrescu et al., 1968, idem, p. 40; Dumitrescu et al., 1970a, idem, p. 29-30 şi 1970b, ibidem).

10. Mediul depoziţional: Marin, pelagic cu adâncimi de 2000 m (Bădescu, 1998, p. 193).

11. Corelări: Argilele vărgate şi tufitele Pânzei de Audia din sectoarele Maramureş-Bicovina şi Munţii Ceahlău-Munţii Ciucului se corelează cu Şisturile vărgate din Munţii Baraolt - Munţii Ciucaş - Munţii Buzăului. Ele se corelează cu Seria de Macla din Pânza de Macla şi cu Seria argilelor rubanate din Pânza Agilelor Rubanate.

 

Literatura citată

Alexandrescu Gr., Mureşan Georgeta, Peltz S., Săndulescu M., 1968, Harta Geologică a R.S.R., scara 1: 200,000, foaia 12-Topliţa. Notă explicativă, 74 p.

Bădescu D., 1998, Modelul structural al zonei externe a flişului din Carpaţii Orientali (partea centrală şi nordică) şi paleogeografia palinspastică la nivelul Senonianului şi Paleogenului. Teză, 249 p.

Băncilă I., 1958, Geologia Carpaţilor Orientali. Ed. Ştiinţifică, 368 p.

Băncilă I., Marinescu I., 1966, Contribuţii noi la cunoaşterea geologiei regiunii Covasna. AN, 35, 299-333.

Dumitrescu I., Săndulescu M., Bandrabur T., Săndulescu Jana, 1968, Harta geologică a României,  scara 1: 200,000, foaia 29-Covasna.

Dumitrescu I., Mirăuţă O., Săndulescu M., Ştefănescu M., Bandrabur T., 1968,  Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 21-Bacău.

Dumitrescu I., Săndulescu, M., Mirăuţă, O., Bandrabur, T., 1970a, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 21-Bacău, Nota explicativă 74 p., Raport F. G.

Dumitrescu I., Săndulescu M., Bandrabur T., 1970b, Harta geologică a României,  scara 1: 200,000, foaia 29-Covasna.  Notă explicativă, 80 p.

Filipescu M.G., 1955a, Cercetări geologice în Zona internă şi mediană a Flişului dintre Valea Uzului şi Valea Târlungului. D.S. Inst. Geol. Rom., 39, 156-171.

Joja T., Alexandrescu Gr., Bercia I., Mutihac V., 1968a, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 5-Rădăuţi. Notă explicativă, 63 p.

Joja T., Mirăuţă Elena, Alexandrescu Gr., 1968b, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 13-Piatra Neamţ, Notă explicativă, 45 p.

Joja T., Alexandrescu Gr., Bercia I., Mutihac V., Dimian M., 1968, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 5-Rădăuţi.

Kräutner H.,  Kräutner Florentina, Săndulescu M., Bercia I., Bercia Elvira, Alexandrescu G., Ştefănescu M., Ion Jana, 1975, Harta geologică a României, scara 1:50, 000, foaia 21b-Pojorîta.

Micu M., 1967a, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 35 d-Crăcăoani.

Micu M., 1967b,  Harta geologică a României, scara 1:50,000,  foaia 48 b-Piatra Neamţ.

Mirăuţă  O., 1968, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 13-Piatra Neamţ.

Săndulescu M., Micu M., Constantin P., 1984, Harta geologică a României, scara 1:50,000,  foaia 63a-Ghimeş.

Săndulescu M., Micu M., Constantin P., Popescu O., 1985, Harta geologică a României, scara 1:50,000,  foaia 63c-Coşnea.

Săndulescu M., Micu M., Alexandrescu G., Constantin P., 1987, Harta geologică a României, scara 1:50,000,  foaia  22a-Câmpulung Moldovenesc.

 

SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:200.000
50 KM D E P R E S I U N O E A P A N N N I C Ă PLATFORMA MOLDOVENEASC Ă PLATF. SCITIC Ă PROMONT. NORD- DOBROGEAN DOBROGEA DE NORD DOBROGEA CENTRAL Ă DOBROGEA DE SUD (Depres. Predobrogean ă) P L A T F O R M A M O E C S I Ă GETIC Ă I N T E R N Ă D E P R E S U I N E A A V A N F O S A A E V S A R N A E O N F X T Ă A V A N F O S A X E T E R N Ă P S U Â B N Z A C A R P A T I C Ă F S L I L U E X R T E N Z O N A T C R I S A L I N Ă O - M E Z O Z O I C M U N Ţ I I A P U S E N I DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI M. C ălimani M. Harghita M. Gurghiu C A P R A Ţ M I I R I E D I O N A L I F L S I U L T R A N S C A R P A T I C M. Gut ăi DELTA DUN ĂRII F U L L I S I N T E R N (Depres. Predobrogean ă) Boto ani ş R d u i ă ă ţ Suceava Iasi Tg. Neam ţ Ptra. Neam ţ Gura Humorului Campulung Roman Bac u ă Barlad Tecuci Focsani Gala i ţ Br ila ă M cin ă Tulcea Babadag Constan a ţ Mangalia Cernavod ă Fete ti ş C l ra i ă ă ş Ţă ă nd rei Slobozia Olteni a ţ BUCURE TI Ş Urziceni Mizil Buz u ă Ploiesti C mpina â Targoviste C mpulung â C. De Arges Pitesti R. Valcea Giurgiu Alexandria Ro iori ş T. Magurele Corabia Caracal Bals Craiova Bailesti Calafat Tr. Severin Orsova Mold. Noua Oravita Anina Caransebes Buzias Lugoj Timisoara Arad Lipova Zarand Salonta Beius Stei Vascau Borod Oradea Zalau Satu Mare Baia Mare Sighet Vi eu ş R zoare ă N s ud ă ă Dej Bistri a ţ Colibita Bicaz Ditrau Gheorgheni Sovata M. Ciuc Odorhei Baraolt Tg. Secuiesc Covasna Sf. Gheorghe Persani Brasov Sinaia F g ra ă ă ş Sibiu Alba Iulia Petrosani Deva Hunedoara Media ş Sighi oara ş Ocna Mure ş Tg. Mure ş Turda Huedin Cluj Reghin Deda Com nesti ă B. Sl nic ă One ti ş Ca in ş Tulnici Rm. S rat ă Tismana Tg. Jiu Slatina Hârşova Jibou Brad Vatra Dornei Olăneşti Ş Topli ţa ; 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 12 16 22 21 20 18 19 17 14 8 15 9 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 b1 b2 c1 c2 d1 d2 d3 a4 b3 b4 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b3 b4 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b2 b3 b4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c3 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 CAROIAJUL ĂRȚII GEOLOGICE 1: 200,000 SUPRAPUS ĂŢILOR TECTONICE ALE ROMÂNIEI H UNIT DENUMIREA FOILOR H ĂRȚII GEOLOGICE SCARA 1: 200,000 1-DARABANI 2- SATU MARE 3- BAIA MARE 4- VIȘEU 5- RUDĂUȚI 6- SUCEAVA 7- ȘTEFĂNEȘTI 8- ORADEA 9- ȘIMLEUL SILVANIEI 10- CLUJ 11- BISTRIȚA 12- TOPLIȚA 13- PIATRA NEAMȚ 14- IAȘI 15- SÎNNICOLAUL MARE 16- ARAD 17- BRAD 18- TURDA 19- TÎRGU MUREȘ 20- ODORHEI 21- BACĂU 22- BÎRLAD 23- JIMBOLIA 24- TIMIȘOARA 25- DEVA 26- ORĂȘTIE 27- SIBIU 28- BRAȘOV 29- COVASNA 30- FOCȘANI 31- REȘIȚA 32- BAIA DE ARAMĂ 33- TÎRGU-JIU 34- PITEȘTI 35- TÎRGOVIȘTE 36- PLOIEȘTI 37- BRĂILA 38- TULCEA 39- SULINA 40- TURNU-SEVERIN 41- CRAIOVA 42- SLATINA 43- NEAJLOV 44- BUCUREȘTI 45- CĂLĂRAȘI 46- CONSTANȚA 47- BECHET 48- TURNU-MĂGURELE 49- GIURGIU 50- MANGALIA 1. Depresiunea Silvaniei 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Depresiunea Oa şului Depresiunea Dornei Depresiunea l Gheorgheni Depresiunea ăneşti Com Depresiunea l Ciucului Depresiunea șovului Bra Depresiunea şti Brezoi-Tite Depresiunea şani Petro Depresiunea şului Mure Depresiunea şova Bahna-Or Depresiunea şova Cara Depresiunea ţa Sichevi Depresiunea Bozovici-Nera Depresiunea ş-Mehadia Caransebe Depresiunea ă Rusca Montan Depresiunea ţegului Ha Depresiunea şul Mare Zlatna-Alma Depresiunea ăcărâmb Brad-S Depresiunea Zarandului Depresiunea şului Beiu Depresiunea Borodului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Depresiunea Silvaniei
2. Depresiunea Borodului
3. Depresiunea Beiușului
4. Depresiunea Zarandului
5. Depresiunea Brad-Săcărâmb
6. Depresiunea Zlatna-Almașul Mare
7. Depresiunea Hațegului
8. Depresiunea Rusca Montană
9. Depresiunea Caransebeș-Mehadia
10. Depresiunea Bozovici-Nera
11. Depresiunea Sichevița
12. Depresiunea Carașova
13. Depresiunea Bahna-Orșova
14. Depresiunea Mureșului
15. Depresiunea Petroșani
16. Depresiunea Brezoi-Titești
17. Depresiunea Brașovului
18. Depresiunea Ciucului
19. Depresiunea Comănești
20. Depresiunea Gheorgheni
21. Depresiunea Dornei
22. Depresiunea Oașului
DENUMIREA FOILOR HĂRȚII GEOLOGICE SCARA1:200.000
1. DARABANI
2. SATU MARE
3. BAIA MARE
4. VIȘEU
5. RĂDĂUȚI
6. SUCEAVA
7. ȘTEFĂNEȘTI
8. ORADEA
9. ȘIMLEUL SILVANIEI
10. CLUJ
11. BISTRIȚA
12. TOPLIȚA
13. PIATRA NEAMȚ
14. IAȘI
15. SÎNNICOLAUL MARE
16. ARAD
17. BRAD
18. TURDA
19. TÎRGU MUREȘ
20. ODORHEI
21. BACĂU
22. BÎRLAD
23. JIMBOLIA
24. TIMIȘOARA
25. DEVA
26. ORĂȘTIE
27. SIBIU
28. BRAȘOV
29. COVASNA
30. FOCȘANI
31. REȘIȚA
32. BAIA DE ARAMĂ
33. TÎRGU-JIU
34. PITEȘTI
35. TÎRGOVIȘTE
36. PLOIEȘTI
37. BRĂILA
38. TULCEA
39. SULINA
40. TURNU-SEVERIN
41. CRAIOVA
42. SLATINA
43. NEAJLOV
44. BUCUREȘTI
45. CĂLĂRAȘI
46. CONSTANȚA
47. BECHET
48. TURNU-MĂGURELE
49. GIURGIU
50. MANGALIA
SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:50.000