Seria Şisturilor Negre

Descarca / Imprima

1.  Statutul numelui: în uz, informal

2.  Unitatea de rang superior în care se încadrează (i); Subdiviziuni (ii); Unitatea structurală (iii): (ii) Formaţiunea este constituită din trei membri, cu denumirea de Orizonturi (Joja et al., 1968b, p. 14; Alexandrescu et al., 1968, p. 39-40) (sau Complex  la Filipescu et al., 1952; Dumitrescu et al., 1970a, p. 29; 1970b, p. 30): 1. Orizontul şistos cu sferosiderite; 2. Orizontul şistos cu lidiene; 3. Orizontul gresiilor silicioase cu glauconit;  (iii) Pânza de Audia, Pânza de Tarcău, Pânza Cutelor Marginale (Moldavide).  

3.  Vârsta: Hauterivian-Albian (Vraconian inferior)

4.  Sinonimie: "Schipoter Schichten" (Paul, 1876, p. 312 şi 321, din Macovei et Atanasiu, 1926, p. 68); "straturile de Audia" (Athanasiu, 1908, p. XLIX); "Stratele de Şipote"(Athanasiu, 1913b, p. LIII); "Grupa şisturilor negre"  (Macovei et Atanasiu, 1926, p. 68); "Şisturile Negre=Stratele de Audia" (Mateescu, 1930, p. 125); "Seria şisturilor negre" (Filipescu et al., 1954, p. 93; Filipescu, 1955a, p. 162); "Şisturile negre" (Băncilă, 1955, p. 1203); "Stratele de Audia" (Alexandrescu et al., 1968, p. 39); "Strate de Audia=şisturi negre" (Joja et al., 1968b, p. 14 şi 16). V. şi Filipescu et al., 1952, p. 591.

5.  Localitatea tip (i); Răspândire geografică (ii): (i) Nu este indicată o localitate tip ci  o zonă "între valea Bizăului şi valea Covasnei...văile transversale tăind, în această serie, secţiuni continue... " (Filipescu et al., 1952, p. 591); (ii) Harta geologică 1: 200,000, foile 12-Topliţa, (Alexandrescu et al., 1968; 1968a), 13-Piatra Neamţ, caroul b2, c2 (Mirăuţă, 1968; Joja et al., 1968b), 21-Bacău, carourile a1, b1, c1, d1, c2 (Dumitrescu et al., 1968; 1970a), 29-Covasna, caroul (Dumitrescu et al., 1968; 1970b); Harta geologică 1: 50,000, foile 35d-Crăcăoani (Micu, 1976a) şi 48b-Piatra Neamţ (Micu, 1976b), 63a-Ghimeș (Săndulescu et al., 1984), 63c-Coșnea (Săndulescu et al., 1985), 80b-Slănic Moldova (Săndulescu et al., 1990).    

6.  Secţiunea tip: Athanasiu (1908, p. XLIX) dă următoarea descriere succintă: "şisturi negre silicioase, gresuri cuarţitice şi silexuri negre, marne silicioase şi câteodată şisturi mărnoase roşietice", indicând ca localitate tip "Audia, aproape de gura părăului Hangu în Bistriţa". Nu există o secţiune tip ci o descriere generală a celor trei membri ai succesiunii (Filipescu et al., 1952, p. 592). V. fişele litostratigrafice ale celor trei Orizonturi.

7.  Referinţa tip (i); Alte referinţe  (ii): Filipescu et al. (1952, p. 592); (ii) Băncilă (1955, p. 1203-1205).

8.  Limite: Limita inferioară necunoscută (laminare tectonică). Limita superioară la contactul cu stratele de Lupchianu (în Pânza de Tarcău). In Pânza de Audia din Maramureş-Bucovina şi din Munţii Ceahlău şi Ciuc Seria Sisturilor Negre suportă "Argile vărgate şi tufite". In Munţii Baraolt, Ciucaş şi Buzău Formaţiunea sisturilor Negre suportă "Sisturi rubanate" care sunt echivalente stratigrafic Argilelor vărgate şi tufitelor din segmentele nordice ale Pânzei de Audia.

9.  Conţinut fosil; Consideraţii biostratigrafice: amoniţi (Filipescu, 1955a, p. 163-164; Filipescu et al., 1952, p. 593-594; Dumitrescu et al., 1970b, p. 30); inocerami, belemniţi, variate bioturbaţii (fucoide bacilare, ramificate, punctiforme, vizibile pe suprafaţa şisturilor (Macovei et Atanasiu, 1926, p. 68).

10.  Mediul depoziţional: marin, euxinic (Papiu, 1960, citat de Mirăuţă et Mirăuţă, 1964, p. 134).

11.  Corelări: In Pânza Cutelor Marginale din Semifereastra Bistriţei echivalentul stratigrafic al Seriei Sisturilor Negre este reprezentat de Stratele de Sărata (pe Harta geologică 1: 50,000, foile 35d-Crăcăoani şi 48b-Piatra Neamţ). In Munţii Oituzului şi ai Vrancei echivalentul Seriei Sisturilor Negre din Pânza Cutelor Marginale sunt Stratele de

Literatura citată

Alexandrescu Gr., Mureşan Georgeta, Peltz S., Săndulescu M., 1968, Harta geologică a României, scara 1: 200,000, foaia 12-Topliţa.

Alexandrescu Gr., Mureşan Georgeta, Peltz S., Săndulescu M., 1968a, Harta geologică a României, scara 1: 200,000, foaia 12-Topliţa. Notă explicativă, 74 p.

Athanasiu S., 1908, Cercetări în regiunea internă a Carpaţilor din Moldova de Nord. AN, 1, XLI-LIII.

Athanasiu S.C., 1913b, Cercetări geologice în bazinul Moldovei din Bucovina. AN, 4, XLVII-LXIV.

Băncilă I., 1955, Paleogenul  zonei mediane a flişului. Bul. şt. Acad. Geol.-Geog., 7-4, 1201-1233.

Dumitrescu I., Săndulescu M., Bandrabur T., Săndulescu Jana, 1968, Harta geologică a României,  scara 1: 200,000, foaia 29-Covasna.

Dumitrescu I., Mirăuţă O., Săndulescu M., Ştefănescu M., Bandrabur T., 1968,  Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 21-Bacău.

Dumitrescu I., Săndulescu, M., Mirăuţă, O., Bandrabur, T., 1970a, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 21-Bacău, Nota explicativă 74 p.

Dumitrescu I., Săndulescu M., Bandrabur T., 1970b, Harta geologică a României,  scara 1: 200,000, foaia 29-Covasna.  Notă explicativă, 80 p.

Filipescu M.G., 1955a, Cercetări geologice în Zona internă şi mediană a Flişului dintre Valea Uzului şi Valea Târlungului. D.S. Inst. Geol. Rom., 39, 156-171.

Filipescu M.G., Drăghindă I., Mutihac V., 1952, Contribuţii la orizontarea şi stabilirea vârstei Şisturilor Negre din zona mediană a flişului Carpaţilor Orientali. Comunic. Acad. RPR, 2, 9-10, 591-597.

Filipescu M.G., Drăghindă I., Mutihac V., 1954, Cercetări geologice între V. Buzăului şi linia Cason –Tuşnad. D. S. Inst. Geol., 38, 93-102.

Joja T., Mirăuţă Elena, Alexandrescu Gr., 1968b, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 13-Piatra Neamţ, Notă explicativă, 45 p.

Macovei G., Atanasiu I., 1926, Structura geologică a văei Bistriţei între Pângăraţi şi Bistricioara (Jud. Neamţ). D.S. Inst. Geol. Rom., 8, 61-98

Mateescu  S., 1930, Relaţiuni asupra cercetărilor geologice făcute in judeţul Putna şi Râmnicul Sărat, în vara anului 1923. D. S. Inst. Geol., 12, 112-129.

Mateescu St., 1930, Structura geologică a flişului din Valea Putnei (Moldova de sud). D. S. Inst. Geol., 17, 122-136.

Micu M., 1976a, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 35 d-Crăcăoani.

Micu M., 1976b,  Harta geologică a României, scara 1:50,000,  foaia 48 b-Piatra Neamţ.

Mirăuţă  O., 1968,   Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 13-Piatra Neamţ.  Mirăuţă O., Mirăuţă Elena, 1964a, Flişul cretacic şi paleogen din valea Cuejdiului şi valea Horaiţei. D. S. Inst. Geol., 50,1, 131-146.    

Mirăuţă O., Mirăuţă Elena, 1964c, Faciesurile si tectonica molasei miocene din anticlinalul fals Almaşu (N Piatra Neamţ). D. S. Inst. Geol., 49, 2, 137-146.

Paul K., 1876, Geologie der Bukowina. Jahrb, d k.k. geol. Reichsanstalt, 1876 (non vid). Săndulescu M., Micu M., Constantin P., 1984, Harta geologică a României, scara 1:50,000,  foaia 63a- Ghimeş.

Săndulescu M., Micu M., Constantin P., Popescu O., 1985, Harta geologică a României, scara 1:50,000,  foaia 63c-Coşnea.

Săndulescu M., Constantin P., Popescu O., 1990,  Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 80b-Slănic Moldova. Raport, F. G.

 

 

 

SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:200.000
50 KM D E P R E S I U N O E A P A N N N I C Ă PLATFORMA MOLDOVENEASC Ă PLATF. SCITIC Ă PROMONT. NORD- DOBROGEAN DOBROGEA DE NORD DOBROGEA CENTRAL Ă DOBROGEA DE SUD (Depres. Predobrogean ă) P L A T F O R M A M O E C S I Ă GETIC Ă I N T E R N Ă D E P R E S U I N E A A V A N F O S A A E V S A R N A E O N F X T Ă A V A N F O S A X E T E R N Ă P S U Â B N Z A C A R P A T I C Ă F S L I L U E X R T E N Z O N A T C R I S A L I N Ă O - M E Z O Z O I C M U N Ţ I I A P U S E N I DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI M. C ălimani M. Harghita M. Gurghiu C A P R A Ţ M I I R I E D I O N A L I F L S I U L T R A N S C A R P A T I C M. Gut ăi DELTA DUN ĂRII F U L L I S I N T E R N (Depres. Predobrogean ă) Boto ani ş R d u i ă ă ţ Suceava Iasi Tg. Neam ţ Ptra. Neam ţ Gura Humorului Campulung Roman Bac u ă Barlad Tecuci Focsani Gala i ţ Br ila ă M cin ă Tulcea Babadag Constan a ţ Mangalia Cernavod ă Fete ti ş C l ra i ă ă ş Ţă ă nd rei Slobozia Olteni a ţ BUCURE TI Ş Urziceni Mizil Buz u ă Ploiesti C mpina â Targoviste C mpulung â C. De Arges Pitesti R. Valcea Giurgiu Alexandria Ro iori ş T. Magurele Corabia Caracal Bals Craiova Bailesti Calafat Tr. Severin Orsova Mold. Noua Oravita Anina Caransebes Buzias Lugoj Timisoara Arad Lipova Zarand Salonta Beius Stei Vascau Borod Oradea Zalau Satu Mare Baia Mare Sighet Vi eu ş R zoare ă N s ud ă ă Dej Bistri a ţ Colibita Bicaz Ditrau Gheorgheni Sovata M. Ciuc Odorhei Baraolt Tg. Secuiesc Covasna Sf. Gheorghe Persani Brasov Sinaia F g ra ă ă ş Sibiu Alba Iulia Petrosani Deva Hunedoara Media ş Sighi oara ş Ocna Mure ş Tg. Mure ş Turda Huedin Cluj Reghin Deda Com nesti ă B. Sl nic ă One ti ş Ca in ş Tulnici Rm. S rat ă Tismana Tg. Jiu Slatina Hârşova Jibou Brad Vatra Dornei Olăneşti Ş Topli ţa ; 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 12 16 22 21 20 18 19 17 14 8 15 9 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 b1 b2 c1 c2 d1 d2 d3 a4 b3 b4 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b3 b4 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b2 b3 b4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c3 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 CAROIAJUL ĂRȚII GEOLOGICE 1: 200,000 SUPRAPUS ĂŢILOR TECTONICE ALE ROMÂNIEI H UNIT DENUMIREA FOILOR H ĂRȚII GEOLOGICE SCARA 1: 200,000 1-DARABANI 2- SATU MARE 3- BAIA MARE 4- VIȘEU 5- RUDĂUȚI 6- SUCEAVA 7- ȘTEFĂNEȘTI 8- ORADEA 9- ȘIMLEUL SILVANIEI 10- CLUJ 11- BISTRIȚA 12- TOPLIȚA 13- PIATRA NEAMȚ 14- IAȘI 15- SÎNNICOLAUL MARE 16- ARAD 17- BRAD 18- TURDA 19- TÎRGU MUREȘ 20- ODORHEI 21- BACĂU 22- BÎRLAD 23- JIMBOLIA 24- TIMIȘOARA 25- DEVA 26- ORĂȘTIE 27- SIBIU 28- BRAȘOV 29- COVASNA 30- FOCȘANI 31- REȘIȚA 32- BAIA DE ARAMĂ 33- TÎRGU-JIU 34- PITEȘTI 35- TÎRGOVIȘTE 36- PLOIEȘTI 37- BRĂILA 38- TULCEA 39- SULINA 40- TURNU-SEVERIN 41- CRAIOVA 42- SLATINA 43- NEAJLOV 44- BUCUREȘTI 45- CĂLĂRAȘI 46- CONSTANȚA 47- BECHET 48- TURNU-MĂGURELE 49- GIURGIU 50- MANGALIA 1. Depresiunea Silvaniei 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Depresiunea Oa şului Depresiunea Dornei Depresiunea l Gheorgheni Depresiunea ăneşti Com Depresiunea l Ciucului Depresiunea șovului Bra Depresiunea şti Brezoi-Tite Depresiunea şani Petro Depresiunea şului Mure Depresiunea şova Bahna-Or Depresiunea şova Cara Depresiunea ţa Sichevi Depresiunea Bozovici-Nera Depresiunea ş-Mehadia Caransebe Depresiunea ă Rusca Montan Depresiunea ţegului Ha Depresiunea şul Mare Zlatna-Alma Depresiunea ăcărâmb Brad-S Depresiunea Zarandului Depresiunea şului Beiu Depresiunea Borodului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Depresiunea Silvaniei
2. Depresiunea Borodului
3. Depresiunea Beiușului
4. Depresiunea Zarandului
5. Depresiunea Brad-Săcărâmb
6. Depresiunea Zlatna-Almașul Mare
7. Depresiunea Hațegului
8. Depresiunea Rusca Montană
9. Depresiunea Caransebeș-Mehadia
10. Depresiunea Bozovici-Nera
11. Depresiunea Sichevița
12. Depresiunea Carașova
13. Depresiunea Bahna-Orșova
14. Depresiunea Mureșului
15. Depresiunea Petroșani
16. Depresiunea Brezoi-Titești
17. Depresiunea Brașovului
18. Depresiunea Ciucului
19. Depresiunea Comănești
20. Depresiunea Gheorgheni
21. Depresiunea Dornei
22. Depresiunea Oașului
DENUMIREA FOILOR HĂRȚII GEOLOGICE SCARA1:200.000
1. DARABANI
2. SATU MARE
3. BAIA MARE
4. VIȘEU
5. RĂDĂUȚI
6. SUCEAVA
7. ȘTEFĂNEȘTI
8. ORADEA
9. ȘIMLEUL SILVANIEI
10. CLUJ
11. BISTRIȚA
12. TOPLIȚA
13. PIATRA NEAMȚ
14. IAȘI
15. SÎNNICOLAUL MARE
16. ARAD
17. BRAD
18. TURDA
19. TÎRGU MUREȘ
20. ODORHEI
21. BACĂU
22. BÎRLAD
23. JIMBOLIA
24. TIMIȘOARA
25. DEVA
26. ORĂȘTIE
27. SIBIU
28. BRAȘOV
29. COVASNA
30. FOCȘANI
31. REȘIȚA
32. BAIA DE ARAMĂ
33. TÎRGU-JIU
34. PITEȘTI
35. TÎRGOVIȘTE
36. PLOIEȘTI
37. BRĂILA
38. TULCEA
39. SULINA
40. TURNU-SEVERIN
41. CRAIOVA
42. SLATINA
43. NEAJLOV
44. BUCUREȘTI
45. CĂLĂRAȘI
46. CONSTANȚA
47. BECHET
48. TURNU-MĂGURELE
49. GIURGIU
50. MANGALIA
SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:50.000