Molasa de Doftana

Descarca / Imprima

1.  Statutul numelui: Valid.

2.  Unitatea de rang superior în care se încadrează (i); Subdiviziuni (ii); Unitatea structurală (iii): (ii) Are în componenţă Conglomeratele de Brebu şi Gipsul de Cireşu; (iii) Cuvertura posttectogenetică a Pânzei de Tarcău, Sinclinalele Slănic şi Drajna.

3.  Vârsta: Burdigalian – Langhian bazal (Miocen inferior şi debutul celui mediu).

4.  Sinonimie: „Faciesul roşu al Saliferului Carpatic” (Mrazec et Popescu Voiteşti, 1911); “Orizontul marnelor gipsoase cu gipsuri (Mateescu, 1927); „Orizontul conglomeratelor+Orizontul gipsurilor superioare (Preda, 1927a); Orizontul Conglomeratelor de Brebu + Orizontul Marnos”(Dragoş, 1962);  „orizontul cu Gipsuri” (Sădulescu et al., 1968).

5.  Localitatea tip (i); Răspândire geografică (ii): (i) Holostratotip: Valea Doftanei la Brebu; parastratotipuri: Valea Lupei la Brebu; Valea Prahovei între Cornu şi Breaza. Uşor accesibil ( Valea Prahovei, şoseaua naţională Bucureşti – Braşov; Valea Lupei, şoseaua regională Câmpina – Brebu); (ii) Subcarpaţii Munteniei: Harta geologică 1: 200,000, foile 35-Târgovişte, carourile a1, a4, b2 (Murgeanu et al., 1968a; Patrulius et al., 1968), 36-Ploieşti, caroul a2 (Motaş et al., 1967; Murgeanu et al., 1968b; Săndulescu et al., 1968); Harta geologică 1: 50,000, foile 128a-Câmpulung Muscel (Ştefănescu et al., 1983), 128d-Pucioasa (Ştefănescu et al., 1988) şi 129b-Slănic Prahova (Ştefănescu et al., 1978)).

6.  Secţiunea tip (i); Variaţii de facies (ii): (i) Molasa de Doftana este  alcătuită, în succesiune stratigrafică normală, din: Conglomeratele de  Brebu; secvenţa detritică grosieră, constând din alternanţe de gresii roşii şi cenuşii, cu structură laminară sau masivă, nisipuri cenuşii, siltite şi argile  roşii sau cenuşii, cu rare intercalaţii de gipsuri asociate cu gipsuri calcaroase; secvenţa predominant pelitică cu intercalaţii de gipsuri, lentiliforme sau stratiforme, tufite, şisturi calcaroase. In baza Molasei de  Doftana se individualizează Membrul Conglomeratelor de Brebu, iar în cele două secvenţe se dezvoltă Gipsul de Cireşu (Ştefănescu et Mărunţeanu, 1980). Grosimea formaţiunii variază între 800 – 1400 m. Conţinutul ei paleontologic este reprezentat de rare foraminifere şi nannoplancton.

7.  Referinţa tip (i); Alte referinţe (ii): (i) Ştefănescu et Mărunţeanu (1980, p. 171). Este consemnată pe foile 1:50,000 Câmpulung şi Pucioasa, sau în lucrările aparţinând autorilor: Săndulescu (1984); Săndulescu et al. (1995); Mărunţeanu  et al. (1996).

8.  Limite: Molasa de Doftana repauzează pe formaţiunea    de Cornu şi este acoperită de Tuful de Slănic. Limita inferioară a Molasei de Doftana este marcată de primele apariţii ale conglomeratelor, dispuse transgresiv peste Formaţiunea de Cornu. De cele mai multe ori contactul cu depozitele subjacente are un caracter erozional. Limita superioară este evidenţiată de primele apariţii ale tufurilor sau marnelor cu Globigerine din Tuful de Slănic. Contactul dintre cele două formaţiuni este reprezentat de o mică discordanţă unghiulară.

9.  Conţinut fosil (i); Consideraţii biostratigrafice (ii): (ii) Rarele foraminifere (Ştefănescu et Mărunţeanu, 1980) aparţin Zonelor Globigerinoides triloba, Candorbulina glomerosa şi Candorbulina universa (baza) (Popescu, 1998). Nannofosilele calcaroase, de asemenea foarte rare, sunt tipice Zonei Helicosphaera ampliaperta – NN4 şi debutului  Zonei Sphenolitus heteromorphus – NN5 (Mărunţeanu, 1992, Săndulescu  et al., 1995).

10.  Mediul depoziţional: Conuri de dejecţie aluviale pentru Conglomeratele de Brebu (Grujinschi, 1972); marin-litoral cu episoade continentale (asociaţii planctonice marine alternînd cu soluri fosile, crăpături de uscare, urme de păsări şi vertebrate (Panin et al., 1966; Grujinschi, 1972), pentru restul succesiunii Molasei de Doftana.

11.  Corelări:  Molasa de Doftana se corelează cu Formaţiunea de Someş şi parţial cu cea de Ciceu-Giurgeşti din Transilvania (Mărunţeanu et al., 1998); cu  “Formaţiunea cenuşie cu gipsuri” din Pânza Subcarpatică” (Săndulescu et al., 1995).

                                   

                         Autori: Dr.ing. Mariana Mărunţeanu, Geolog Ioan Petcu

Literatura citată

Dragoş V., 1962, Accidente disarmonice şi microtectonice între Homorîciu şi Măneciu (Valea Teleajenului). D. S. Inst. Geol., 46, 355-376.

Grujinschi C., 1972, Studiul complexului Gresiei de Tarcău. Rezumatul Tezei de doctorat. Univ. Bucureşti, 47 p., Bucureşti.

Mateescu Şt., 1927,  Cercetări geologice în partea externă a curburii sud-estice a  Carpaţilor români. Districtul Rîmnicu - Sărat,  AN, 12, 67-324.

Mărunţeanu Mariana, 1992, Distribution of the Miocene calcareous nannofossils in th Intra- and Extra-Carpathians area of Romania. Knihovn. ZPN, 14b, 5, 2, 247-261, Hodonin.

Mărunţeanu Mariana, Popescu G., Szacacs A., Drăgănescu L., 1996, Salt bearing Badenian deposits in the Slănic Syncline – East Carpathians. AN, 69, 7, Guide of  Excursion C1, at the 90-th Aniv. Conf. IGR, 14 p.

Mărunţeanu Mariana, Şerban Eliza, Rusu A., 1998, Neogene of Caransebeş-Mehadia Bassin. Rom. Jour. Stratigraphy, 76, 79-87.

Motaş I., Bandrabur T., Ghenea C., Săndulescu M., 1967, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 36-Ploieşti.

Mrazec L., Popescu Voiteşti I., 1911, Contribuţii la cunoaşterea pânzelor flişului carpatic în România. AN 5, 528-559.

Murgeanu G., Patrulius D., Gherasi N., Ghenea N., Ghenea Ana, 1968a, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 35-Tîrgovişte.

Murgeanu G., Motaş I., Bandrabur T., Săndulescu M., 1968b, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 36-Ploieşti.

Panin N., Lăzărescu V., Grujinschi C., 1966, Un nou sector ichnofosilifer în terenurile miocene din Carpaţii Orientali. Bul. IPGG, 14, 9-22, Bucureşti.

Patrulius D., Ghenea C., Ghenea Ana, Gherasi N., 1968, Harta geologică a României, scara   1:200,000, foaia 35-Târgovişte. Notă explicativă, 59 p.

Popescu G, 1998, Marine Middle-Miocene stratigraphy of Central Paratethys (Romanian). XVI-th  Carpatho-Balkan. Congr. Wien, 1998, Abstracts, p. 489.

Preda D.M., 1927a, Géologie de la vallée du Teleajen dans la région des collines subcarpatiques. Ass.pour  l’Avanç.  Géol.  Carpates. Guide des éxcursions, 155-162.

Săndulescu M., 1984, Geotectonica României. Ed. Tehnică, 336 p. Bucureşti.

Săndulescu M., Ghenea I., Motaş I., Bandrabur T., 1968, Harta geologică a României sc. 1:200.000, foaia 36-Ploieşti. Text explicativ, 43 p.

 Săndulescu M., Mărunţeanu Mariana, Popescu  Gh., 1995, Lower-Middle Miocene formations in the folded area of the East Carpathians. Rom. Jour. Stratigraphy, 76, 5, 3-32.

 Săndulescu M., Popescu G., Mărunţeanu Mariana, 1995a, Facies and stratigraphy of the Lower and Middle Miocene formations of the Slănic Syncline.RCMNS, Guide to Excursion, Rom. Jour. Stratigraphy, 76, 6, 1-11.

Săndulescu M., Mărunţeanu Mariana, Popescu  Gh., 1995b, Lower-Middle Miocene formations in the folded area of the East Carpathians. X-th Cong. RCMNS, Guide to Excursion B1, R.J.S., 76, 5, 32 p.

 Ştefănescu M., Mărunţeanu Mariana, 1980, The age of Doftana Molasse. D. S. Inst. Geol., 65, 169-182.

Ştefănescu M., Rădan S., Micu M., Mărunţeanu  Mariana,  Ştefănescu Marina, 1978, Harta geologică a României, scara   1:50,000, foaia 129b-Slănic (Prahova).

Ştefănescu M., Ghenea C., Dimitrescu R., Mihăilescu N., Dinică I., Gheuca I., Mărunţeanu Mariana, Ghenea Ana, Ştefănescu Marina, Andreescu I., Mihăilă N., 1983, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 128a- Cîmpulung-Muscel.

Ştefănescu M., Ghenea C., Papaianopol I., Ghenea Ana, Mihăilescu N., Ivan V., Munteanu T., Ştefănescu Marina, Munteanu Emilia, 1988, Harta geologică a României, scara 1:50, 000, foaia 128d-Pucioasa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:200.000
50 KM D E P R E S I U N O E A P A N N N I C Ă PLATFORMA MOLDOVENEASC Ă PLATF. SCITIC Ă PROMONT. NORD- DOBROGEAN DOBROGEA DE NORD DOBROGEA CENTRAL Ă DOBROGEA DE SUD (Depres. Predobrogean ă) P L A T F O R M A M O E C S I Ă GETIC Ă I N T E R N Ă D E P R E S U I N E A A V A N F O S A A E V S A R N A E O N F X T Ă A V A N F O S A X E T E R N Ă P S U Â B N Z A C A R P A T I C Ă F S L I L U E X R T E N Z O N A T C R I S A L I N Ă O - M E Z O Z O I C M U N Ţ I I A P U S E N I DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI M. C ălimani M. Harghita M. Gurghiu C A P R A Ţ M I I R I E D I O N A L I F L S I U L T R A N S C A R P A T I C M. Gut ăi DELTA DUN ĂRII F U L L I S I N T E R N (Depres. Predobrogean ă) Boto ani ş R d u i ă ă ţ Suceava Iasi Tg. Neam ţ Ptra. Neam ţ Gura Humorului Campulung Roman Bac u ă Barlad Tecuci Focsani Gala i ţ Br ila ă M cin ă Tulcea Babadag Constan a ţ Mangalia Cernavod ă Fete ti ş C l ra i ă ă ş Ţă ă nd rei Slobozia Olteni a ţ BUCURE TI Ş Urziceni Mizil Buz u ă Ploiesti C mpina â Targoviste C mpulung â C. De Arges Pitesti R. Valcea Giurgiu Alexandria Ro iori ş T. Magurele Corabia Caracal Bals Craiova Bailesti Calafat Tr. Severin Orsova Mold. Noua Oravita Anina Caransebes Buzias Lugoj Timisoara Arad Lipova Zarand Salonta Beius Stei Vascau Borod Oradea Zalau Satu Mare Baia Mare Sighet Vi eu ş R zoare ă N s ud ă ă Dej Bistri a ţ Colibita Bicaz Ditrau Gheorgheni Sovata M. Ciuc Odorhei Baraolt Tg. Secuiesc Covasna Sf. Gheorghe Persani Brasov Sinaia F g ra ă ă ş Sibiu Alba Iulia Petrosani Deva Hunedoara Media ş Sighi oara ş Ocna Mure ş Tg. Mure ş Turda Huedin Cluj Reghin Deda Com nesti ă B. Sl nic ă One ti ş Ca in ş Tulnici Rm. S rat ă Tismana Tg. Jiu Slatina Hârşova Jibou Brad Vatra Dornei Olăneşti Ş Topli ţa ; 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 12 16 22 21 20 18 19 17 14 8 15 9 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 b1 b2 c1 c2 d1 d2 d3 a4 b3 b4 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b3 b4 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b2 b3 b4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c3 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 CAROIAJUL ĂRȚII GEOLOGICE 1: 200,000 SUPRAPUS ĂŢILOR TECTONICE ALE ROMÂNIEI H UNIT DENUMIREA FOILOR H ĂRȚII GEOLOGICE SCARA 1: 200,000 1-DARABANI 2- SATU MARE 3- BAIA MARE 4- VIȘEU 5- RUDĂUȚI 6- SUCEAVA 7- ȘTEFĂNEȘTI 8- ORADEA 9- ȘIMLEUL SILVANIEI 10- CLUJ 11- BISTRIȚA 12- TOPLIȚA 13- PIATRA NEAMȚ 14- IAȘI 15- SÎNNICOLAUL MARE 16- ARAD 17- BRAD 18- TURDA 19- TÎRGU MUREȘ 20- ODORHEI 21- BACĂU 22- BÎRLAD 23- JIMBOLIA 24- TIMIȘOARA 25- DEVA 26- ORĂȘTIE 27- SIBIU 28- BRAȘOV 29- COVASNA 30- FOCȘANI 31- REȘIȚA 32- BAIA DE ARAMĂ 33- TÎRGU-JIU 34- PITEȘTI 35- TÎRGOVIȘTE 36- PLOIEȘTI 37- BRĂILA 38- TULCEA 39- SULINA 40- TURNU-SEVERIN 41- CRAIOVA 42- SLATINA 43- NEAJLOV 44- BUCUREȘTI 45- CĂLĂRAȘI 46- CONSTANȚA 47- BECHET 48- TURNU-MĂGURELE 49- GIURGIU 50- MANGALIA 1. Depresiunea Silvaniei 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Depresiunea Oa şului Depresiunea Dornei Depresiunea l Gheorgheni Depresiunea ăneşti Com Depresiunea l Ciucului Depresiunea șovului Bra Depresiunea şti Brezoi-Tite Depresiunea şani Petro Depresiunea şului Mure Depresiunea şova Bahna-Or Depresiunea şova Cara Depresiunea ţa Sichevi Depresiunea Bozovici-Nera Depresiunea ş-Mehadia Caransebe Depresiunea ă Rusca Montan Depresiunea ţegului Ha Depresiunea şul Mare Zlatna-Alma Depresiunea ăcărâmb Brad-S Depresiunea Zarandului Depresiunea şului Beiu Depresiunea Borodului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Depresiunea Silvaniei
2. Depresiunea Borodului
3. Depresiunea Beiușului
4. Depresiunea Zarandului
5. Depresiunea Brad-Săcărâmb
6. Depresiunea Zlatna-Almașul Mare
7. Depresiunea Hațegului
8. Depresiunea Rusca Montană
9. Depresiunea Caransebeș-Mehadia
10. Depresiunea Bozovici-Nera
11. Depresiunea Sichevița
12. Depresiunea Carașova
13. Depresiunea Bahna-Orșova
14. Depresiunea Mureșului
15. Depresiunea Petroșani
16. Depresiunea Brezoi-Titești
17. Depresiunea Brașovului
18. Depresiunea Ciucului
19. Depresiunea Comănești
20. Depresiunea Gheorgheni
21. Depresiunea Dornei
22. Depresiunea Oașului
DENUMIREA FOILOR HĂRȚII GEOLOGICE SCARA1:200.000
1. DARABANI
2. SATU MARE
3. BAIA MARE
4. VIȘEU
5. RĂDĂUȚI
6. SUCEAVA
7. ȘTEFĂNEȘTI
8. ORADEA
9. ȘIMLEUL SILVANIEI
10. CLUJ
11. BISTRIȚA
12. TOPLIȚA
13. PIATRA NEAMȚ
14. IAȘI
15. SÎNNICOLAUL MARE
16. ARAD
17. BRAD
18. TURDA
19. TÎRGU MUREȘ
20. ODORHEI
21. BACĂU
22. BÎRLAD
23. JIMBOLIA
24. TIMIȘOARA
25. DEVA
26. ORĂȘTIE
27. SIBIU
28. BRAȘOV
29. COVASNA
30. FOCȘANI
31. REȘIȚA
32. BAIA DE ARAMĂ
33. TÎRGU-JIU
34. PITEȘTI
35. TÎRGOVIȘTE
36. PLOIEȘTI
37. BRĂILA
38. TULCEA
39. SULINA
40. TURNU-SEVERIN
41. CRAIOVA
42. SLATINA
43. NEAJLOV
44. BUCUREȘTI
45. CĂLĂRAȘI
46. CONSTANȚA
47. BECHET
48. TURNU-MĂGURELE
49. GIURGIU
50. MANGALIA
SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:50.000