Formaţiunea de Şupanu

Descarca / Imprima

1.  Statutul numelui: In uz.

2.  Unitatea de rang superior în care se încadrează (i); Subdiviziuni (ii); Unitatea structurală (iii): (iii) Cuvertura posttectogenetică a Pânzei de Tarcău şi a Pânzei Cutelor Marginale (Bazinul Comăneşti).

3.  Vârsta: Sarmatian (Basarabian superior-Chersonian).

4.  Sinonimie: "orizontul cu cărbuni" (Drăghici, Stoica), nu este la Literatra, nu are an "formaţiunea productivă" (Stroescu, 1970) nu este la Litetratura.

5.  Localitatea tip (i); Răspândire geografică (ii): (i) Profilul tip poate fi urmărit pe pârâul Scăricica, în bazinul hidrografic al pârâului Şupanu, la localitatea Şupanu.

6.  Secţiunea tip (i); Variaţii de facies (ii): (i) O alternanţă de argile, argile siltice, silturi, gresii, nisipuri, argile cărbunoase şi intercalaţii de cărbuni. Se remarcă ritmicitatea sedimentării. In mod frecvent ritmurile încep cu arenite şi se încheie cu un strat de cărbune, dar uneori ritmurile sunt finalizate printr-un strat de argile marnoase; (ii) Argilele au grosimi între 0,1 şi 2,50 m. Argilele siltice sunt cele mai frecvente, dar apar şi argile foioase, cărbunoase. Gresiile apar în bancuri decimetrice, dar apar şi bancuri de pînă la 2 m. Sunt cuarţoase, fine sau mediu granulare, rar grosiere. Bancurile de nisipuri pot atinge grosimea de la 4 la 10 m. Cărbunii (bruni) lucioşi sunt în general subcentimetrici, dar 11 dintr-un total de 31 de intercalaţii cărbunoase depăşesc 0,1-0,2 m. Uneori apar şi strate de cărbune exploatabile (0,3-2,0 m grosime). Cele mai multe strate de cărbuni exploatabili se întîlnesc în cuveta Asău (de jos în sus stratele 1-Maria, 2-Kalk, 3-Irina, 4-Coroban, 5-Wagner, 6-Chiricel, 7-Chivoaia, 8-Agachi şi stratul 10). Numărul de strate de cărbuni din cuvetele Lapoş, Sălătruc şi Lăloaia-Galeon este mai mic. Cu dezvoltare locală mai pot apărea bancuri decimetrice de calcare fin grezoase (în cuvetele Asău, Lapoş şi Sălătruc), calcare grezose lumaşelice (în acoperişul stratelor 2-Kalk şi 3-Irina), cinerite albe-gălbui, fine, de 0,1-0,3 m grosime (pe pîrîul Tisa din cuveta Lapoş şi pe pîrîul Malului în cuveta Sălătruc), dar şi nisipuri fine cu detritus organogen (cochilii triturate de congerii), pe pîrîul Galeon. În profilul tip fracţia lutito-siltică reprezintă 63% (54% argile, 6% argile siltice, 3% argile cărbunoase), iar cea arenitică 34% (gresii, nisipuri, intercalaţii argiloase). În restul bazinului variaţiile sunt între 54 şi 74% pentru fracţia lutito-siltică, între 24 şi 45% pentru fracţia arenitică şi între 1 şi 3% pentru intercalaţiile cărbunoase. În general fracţia arenitică creşte procentual spre marginile bazinului şi scade spre axa cuvetelor. Grosimea Formaţiunii de Şupanu depăşeşte 300 m în centrul cuvetei principale (Leorda-Văsieşti-Dărmăneşti) şi scade la cca 250 m în cuvetele marginale (Asău şi Lapoş).

7.  Referinţa tip (i); Alte referinţe (ii): (i) Micu et al. (1985); (ii) Marinescu et al. (1998); Grasu et al. (2004).

8.  Limite: Formaţiunea de Şupanu se dispune în mod obişnuit, concordant, peste Formaţiunea de Dofteana, dar uneori o poate depăşi ajungînd să se dispună direct peste depozitele paleogene ale fundamentului bazinului. In general se observă relaţii de continuitate cu depozitele Formaţiunii de Dărmăneşti (de vîrstă meoţiană) care se dispune peste Formaţiunea de Şupanu în cuveta principală (Leorda-Văsieşti-Dărmăneşti). În cuvetele din vestul bazinului se observă existenţa unei uşoare discontinuităţi între cele două formaţiuni (datorită caracterului ingresiv al Formaţiunii de Dărmăneşti).

9.  Conţinut fosil (i); Consideraţii biostratigrafice (ii): (i) Această formaţiune conţine o faună şi o floră foarte bogate. Fauna (Andreescu, 1984) nu este la Literatura cuprinde specii ale genurilor Congeria, Romanunio, Jatzkoa, Unio, Monodonta, Gibbula, Callistoma, Melanopsis, Prososthenia, Teodoxus, Viviparus, Zagrabica, Radix, Valvata, etc. De la partea superioară a formaţiunii, dintr-un foraj de la Vermeşti , au fost determinate (Stroescu, 1970) specii de Mactra şi Sarmatimactra. Cuprinde însă şi resturi de mamifere (Hipparion,  Aceratherium). Flora este reprezentată prin specii ale genurilor Osmunda, Glyptostrobus, Taxodium, Alnus, Salix, Betula, Carpinus, Quercus, Fagus, Castanea, Braunia, Acer, Platanus, Phragmites, Typha şi Potamogeton. Acestora li se adaugă o asociaţie de charophyte; (ii) Prezenţa unor specii fosile permite atribuirea vîrstei sarmaţiene acestei formaţiuni. Multe specii conţinute sunt prezente în Subcarpaţi în depozite de vîrstă bassarabian superioară. Unele congerii, unele unionide şi majoritatea speciilor de gasteropode caracterizează depozitele dulcicole de vîrstă bassarabian superioară din Podişul Moldovenesc. Alţi taxoni sunt prezenţi în depozite de vîrstă basarabian superioară şi chersonian inferioară din fosta URSS. Unele specii de congerii sunt prezente şi în depozitele sarmaţiene din Paratethysul Central , ori apar în depozite pannonian inferioare din acelaşi areal. Mactrele kersoniene de la partea terminală a formaţiunii îi conferă acesteia, în final, o vîrstă basarabian superior-chersoniană.

10.  Mediu depoziţional: Formaţiunea de Şupanu s-a depus într-un bazin lacustru intramontan, cu apă salmastră. In momentul formării stratelor de cărbuni, într-un mediu mlăştinos, apele erau mult îndulcite. Curenţii acvatici par să fi jucat un rol important în sedimentare, fapt sugerat de predominarea stratificaţiei oblice. Transportul în suspensie pare să fi avut un rol secundar. Acţiunea valurilor asupra sedimentelor este reflectată de prezenţa structurilor ripple-marks asociate unor nivele de gresii. Direcţiile de curent măsurate în cadrul bazinului arată că acesta nu a fost separat de la început în cuvetele care s-au conturat abia ulterior, pe cale tectonică.

11.  Corelări

                                                                                      Dr. Mircea Ţicleanu, 2010

 

Literatura citată

Grasu C., Miclăuş C., Scutaru C., Saramet M., Boboş I., 2004, Geologia Bazinului Comăneşti. Ed. Tehnică, Bucureşti, 237 pag.

Marinescu Fl., Mărunţeanu M., Papaianopol I., Popescu Gh., 1998, Tables of correlation of the Neogene deposits in Romania. Rom. Jour. Stratigraphy, 78,  181-185.

Micu M., Ţicleanu N., Andreescu I., Jipa D., Popescu A., Rădan S., Anghel S., Iva Mariana, Căuş C., 1985,  Geologia Bazinului Comăneşti. D. S. Inst. Geol., 69, 4, 187-208.

SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:200.000
50 KM D E P R E S I U N O E A P A N N N I C Ă PLATFORMA MOLDOVENEASC Ă PLATF. SCITIC Ă PROMONT. NORD- DOBROGEAN DOBROGEA DE NORD DOBROGEA CENTRAL Ă DOBROGEA DE SUD (Depres. Predobrogean ă) P L A T F O R M A M O E C S I Ă GETIC Ă I N T E R N Ă D E P R E S U I N E A A V A N F O S A A E V S A R N A E O N F X T Ă A V A N F O S A X E T E R N Ă P S U Â B N Z A C A R P A T I C Ă F S L I L U E X R T E N Z O N A T C R I S A L I N Ă O - M E Z O Z O I C M U N Ţ I I A P U S E N I DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI M. C ălimani M. Harghita M. Gurghiu C A P R A Ţ M I I R I E D I O N A L I F L S I U L T R A N S C A R P A T I C M. Gut ăi DELTA DUN ĂRII F U L L I S I N T E R N (Depres. Predobrogean ă) Boto ani ş R d u i ă ă ţ Suceava Iasi Tg. Neam ţ Ptra. Neam ţ Gura Humorului Campulung Roman Bac u ă Barlad Tecuci Focsani Gala i ţ Br ila ă M cin ă Tulcea Babadag Constan a ţ Mangalia Cernavod ă Fete ti ş C l ra i ă ă ş Ţă ă nd rei Slobozia Olteni a ţ BUCURE TI Ş Urziceni Mizil Buz u ă Ploiesti C mpina â Targoviste C mpulung â C. De Arges Pitesti R. Valcea Giurgiu Alexandria Ro iori ş T. Magurele Corabia Caracal Bals Craiova Bailesti Calafat Tr. Severin Orsova Mold. Noua Oravita Anina Caransebes Buzias Lugoj Timisoara Arad Lipova Zarand Salonta Beius Stei Vascau Borod Oradea Zalau Satu Mare Baia Mare Sighet Vi eu ş R zoare ă N s ud ă ă Dej Bistri a ţ Colibita Bicaz Ditrau Gheorgheni Sovata M. Ciuc Odorhei Baraolt Tg. Secuiesc Covasna Sf. Gheorghe Persani Brasov Sinaia F g ra ă ă ş Sibiu Alba Iulia Petrosani Deva Hunedoara Media ş Sighi oara ş Ocna Mure ş Tg. Mure ş Turda Huedin Cluj Reghin Deda Com nesti ă B. Sl nic ă One ti ş Ca in ş Tulnici Rm. S rat ă Tismana Tg. Jiu Slatina Hârşova Jibou Brad Vatra Dornei Olăneşti Ş Topli ţa ; 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 12 16 22 21 20 18 19 17 14 8 15 9 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 b1 b2 c1 c2 d1 d2 d3 a4 b3 b4 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b3 b4 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b2 b3 b4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c3 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 CAROIAJUL ĂRȚII GEOLOGICE 1: 200,000 SUPRAPUS ĂŢILOR TECTONICE ALE ROMÂNIEI H UNIT DENUMIREA FOILOR H ĂRȚII GEOLOGICE SCARA 1: 200,000 1-DARABANI 2- SATU MARE 3- BAIA MARE 4- VIȘEU 5- RUDĂUȚI 6- SUCEAVA 7- ȘTEFĂNEȘTI 8- ORADEA 9- ȘIMLEUL SILVANIEI 10- CLUJ 11- BISTRIȚA 12- TOPLIȚA 13- PIATRA NEAMȚ 14- IAȘI 15- SÎNNICOLAUL MARE 16- ARAD 17- BRAD 18- TURDA 19- TÎRGU MUREȘ 20- ODORHEI 21- BACĂU 22- BÎRLAD 23- JIMBOLIA 24- TIMIȘOARA 25- DEVA 26- ORĂȘTIE 27- SIBIU 28- BRAȘOV 29- COVASNA 30- FOCȘANI 31- REȘIȚA 32- BAIA DE ARAMĂ 33- TÎRGU-JIU 34- PITEȘTI 35- TÎRGOVIȘTE 36- PLOIEȘTI 37- BRĂILA 38- TULCEA 39- SULINA 40- TURNU-SEVERIN 41- CRAIOVA 42- SLATINA 43- NEAJLOV 44- BUCUREȘTI 45- CĂLĂRAȘI 46- CONSTANȚA 47- BECHET 48- TURNU-MĂGURELE 49- GIURGIU 50- MANGALIA 1. Depresiunea Silvaniei 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Depresiunea Oa şului Depresiunea Dornei Depresiunea l Gheorgheni Depresiunea ăneşti Com Depresiunea l Ciucului Depresiunea șovului Bra Depresiunea şti Brezoi-Tite Depresiunea şani Petro Depresiunea şului Mure Depresiunea şova Bahna-Or Depresiunea şova Cara Depresiunea ţa Sichevi Depresiunea Bozovici-Nera Depresiunea ş-Mehadia Caransebe Depresiunea ă Rusca Montan Depresiunea ţegului Ha Depresiunea şul Mare Zlatna-Alma Depresiunea ăcărâmb Brad-S Depresiunea Zarandului Depresiunea şului Beiu Depresiunea Borodului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Depresiunea Silvaniei
2. Depresiunea Borodului
3. Depresiunea Beiușului
4. Depresiunea Zarandului
5. Depresiunea Brad-Săcărâmb
6. Depresiunea Zlatna-Almașul Mare
7. Depresiunea Hațegului
8. Depresiunea Rusca Montană
9. Depresiunea Caransebeș-Mehadia
10. Depresiunea Bozovici-Nera
11. Depresiunea Sichevița
12. Depresiunea Carașova
13. Depresiunea Bahna-Orșova
14. Depresiunea Mureșului
15. Depresiunea Petroșani
16. Depresiunea Brezoi-Titești
17. Depresiunea Brașovului
18. Depresiunea Ciucului
19. Depresiunea Comănești
20. Depresiunea Gheorgheni
21. Depresiunea Dornei
22. Depresiunea Oașului
DENUMIREA FOILOR HĂRȚII GEOLOGICE SCARA1:200.000
1. DARABANI
2. SATU MARE
3. BAIA MARE
4. VIȘEU
5. RĂDĂUȚI
6. SUCEAVA
7. ȘTEFĂNEȘTI
8. ORADEA
9. ȘIMLEUL SILVANIEI
10. CLUJ
11. BISTRIȚA
12. TOPLIȚA
13. PIATRA NEAMȚ
14. IAȘI
15. SÎNNICOLAUL MARE
16. ARAD
17. BRAD
18. TURDA
19. TÎRGU MUREȘ
20. ODORHEI
21. BACĂU
22. BÎRLAD
23. JIMBOLIA
24. TIMIȘOARA
25. DEVA
26. ORĂȘTIE
27. SIBIU
28. BRAȘOV
29. COVASNA
30. FOCȘANI
31. REȘIȚA
32. BAIA DE ARAMĂ
33. TÎRGU-JIU
34. PITEȘTI
35. TÎRGOVIȘTE
36. PLOIEȘTI
37. BRĂILA
38. TULCEA
39. SULINA
40. TURNU-SEVERIN
41. CRAIOVA
42. SLATINA
43. NEAJLOV
44. BUCUREȘTI
45. CĂLĂRAȘI
46. CONSTANȚA
47. BECHET
48. TURNU-MĂGURELE
49. GIURGIU
50. MANGALIA
SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:50.000