Formaţiunea de Sălătruc

Descarca / Imprima

1.  Statutul numelui:

2.  Unitatea de rang superior în care se încadrează (i); Subdiviziuni (ii); Unitatea structurală (iii): (ii) Membrul Inferior Salmastru cu Marne, Gresii şi Intercalaţii de Cărbuni; Membrul Superior Marin cu Gresii; (iii) Bazinul Petroşani.

3.  Vârsta: Aquitanian (Egerian terminal-Eggenburgian).

4.  Sinonimie: “Orizontul marno-argilos superior” (Voicu, citat de Răileanu, 1955, p. 199); “Nivelul cu Ostrei” + “Orizontul grezos conglomeratic superior” (Răileanu, 1955, p.199, 200); “formaţiunea burdigaliană” (Popa et al., 1958, p. 150);  “Stratele inferioare de Sălătruc” + “stratele medii de Sălătruc” (Răileanu et al., 1960, Tab. 2 la p. 269); “orizontul burdigalian” +“orizontul marnos-nisipos burdigalian” (Popa et al., 1960, p. 118); “seria productivă (cărbunoasă) superioară” (Drăghindă, 1963, p. 137); “Orizontul cu Arca fichteli” + “Orizontul cu Chlamys gigas” + “Orizontul cu Pholadomya” + “Orizontul cu Fusus burdigalensis” (Negulescu-Culda, 1972, p. 136-142); “Suborizontul IVa şi suborizontul IVb” (Moisescu, în Voicu et al., 1975, p. 288).

5.  Localitatea tip (i); Răspândire geografică (ii): (i) Valea Sălătrucului, afluent al Jiului de Est. Formaţiunea constituie un petic puţin alungit de-a lungul văii; (ii) Harta geologică 1:200,000, foaia 26-Orăştie. carourile d1, d2 (Savu et al., 1968); Harta geologică 1:50,000, foaia  106c-Lupeni (Berza et al., 1986),Petroşani. nu avem

6.  Secţiunea tip (i); Variaţii de facies (ii): (i) Formaţiunea de Sălătruc, cu grosimi variabile (250-600 m; în medie 400 m), este constituită dintr-un interval inferior cu gresii, marne, marno-argile cenuşii şi negricioase, intercalaţii subţiri de cărbuni şi nivele cu Ostrei mari care alternează cu nivele marnoase cu Polymesoda, Pirenella, Melanopsis. Intervalul superior este constituit din alternanţe de gresii cu marne şi marno-argile, urmate de gresii în bancuri groase. La partea superioară a  acestui interval sunt prezente intervale groase  cu faună marină de tip Coruş.

7.  Referinţa tip (i); Alte referinţe (ii): (i) Moisescu (1981, p. 113-116).

8.  Limite: Limita inferioară este la contactul concordant cu Formaţiunea de Lonea. Limita superioară este la contactul discordant (discordanţă unghiulară) cu pietrişuri.

9.  Conţinut fosil (i); Consideraţii biostratigrafice (ii): (i) In intervalul stratigrafic inferior al formaţiunii sunt prezente bivalve (Ostrea, Polymesoda, Pirenella, Melanopsis) care indică vârsta Egerian terminal. In intervalul superior este prezentă microfaună cu Operculina cf. complanata, de vârstă aquitaniană (Moisescu, în Voicu et al., 1975). Aceasta privine dintr-un nivel cu Pecten.

10.  Mediul depoziţional: Intervalul stratigrafic inferior s-a acumulat în mediu lagunar în care alternau faciesuri dulcicol-oligohaline şi salmastre. Intervalul stratigrafic superior are în bază faună marină şi salmastră, iar la partea superioară faună marină, eurihalină.

11.  Corelări: Formaţiunea de Sălătruc este corelabilă cu Stratele de Cornu şi cu Stratele de Coruş (Răileanu et Negulescu, 1964, p. 192). Partea inferioară (cea cu marne, gresii şi cu intercalaţii de cărbuni) este corelabilă cu Formaţiunea de Ruseşti (v. fişă litostratigrafică). După Ichim Adina (date inedite, 1958, 1959) nu este la Literatura  asociaţiile de foraminifere şi de macrofaună  permit corelarea Formaţiunii de Sălătruc cu depozitele miocene de la Sebeş Alba şi cu cele din aria Perşani-Brădet.

                                                                                   

                                                                                        Geolog Adina Ichim, 1998

 

Literatura citată

Berza T., Seghedi Antoneta, Pop G., Szasz L., Hârtopanu I., Săbău G., Moisescu V., Popescu G., 1986, Harta geologică a României,  scara 1:50,000, foaia 106c-Lupeni.

Drăghindă I., 1963, Contribuţii la cunoaşterea condiţiilor de sedimentare în bazinul Petroşani (Carpaţii Meridionali). A.G.C-P, Cong. V,  III/1, Comunic. şt., secţ. II, Stratigrafie, 41-48.

Moisescu V., 1981, Oligocene deposits of Transylvania and their correlation in Paratethys). Rev. roum. géol., géoph., géog., Géol., 25, p. 161-169.

Moisescu V., 1981a, Contributions à la connaissance de la faune de mollusques oligocènes du calcaire dulçaquicole de Merişor (Bassin de Haţeg). D. S. Inst. Geol.,  66, 3, 99-107.

Negulescu-Culda Victoria, 1972, Noi contribuţii privind depozitele burdigaliene din Bazinul Petroşani (Pîrîul Sălătruc). An. Univ. Buc., 21,  135-144.

Popa Valeria, Tisu L., Pătraşcu M., 1858, Studiul petrografic al rocilor sterile din formaţiunea medie (productivă) Lupeni N. Lucr. şt. Inst Mine Petroşani, 1, 145-168.

Popa Valeria, Tisu L., Pătraşcu M., 1960, Studiul petrografic al orizontului productiv din cîmpul minier Lupeni. Lucr. şt. Inst.  Mine Petroşani, 2, 111-210.

Răileanu Gr.,  1955b, Cercetări geologice în regiunea Câmpul lui Neag-Uricani şi consideraţiuni generale asupra bazinului Petroşani. D. S. Inst. Geol., 39, 193-204.

Răileanu Gr., Patrulius D., Mărgărit E., Chivu M., Dragu V., 1960, Corelarea molaselor cu Antracoterii mari din Transilvania şi Bazinul Petroşani. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 5, 2, 265-275.

Răileanu Gr., Negulescu V., 1964, Studiul comparativ al faunei burdigaliene din Bazinul Transilvaniei şi Bazinul Petroşani. AN, 34, 1, 159-189, 16 pl.

Savu H., Pavelescu Maria, Stancu Josefina, Lupu Denisa, 1968, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 26-Orăştie.

Voicu G., Popescu G., Moisescu V., Ichim T., 1975, Asupra nivelului cu Operculina din Miocenul Depresiunii Petroşani. D. S. Inst. Geol., 62, 4, 287-292.

 

SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:200.000
50 KM D E P R E S I U N O E A P A N N N I C Ă PLATFORMA MOLDOVENEASC Ă PLATF. SCITIC Ă PROMONT. NORD- DOBROGEAN DOBROGEA DE NORD DOBROGEA CENTRAL Ă DOBROGEA DE SUD (Depres. Predobrogean ă) P L A T F O R M A M O E C S I Ă GETIC Ă I N T E R N Ă D E P R E S U I N E A A V A N F O S A A E V S A R N A E O N F X T Ă A V A N F O S A X E T E R N Ă P S U Â B N Z A C A R P A T I C Ă F S L I L U E X R T E N Z O N A T C R I S A L I N Ă O - M E Z O Z O I C M U N Ţ I I A P U S E N I DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI M. C ălimani M. Harghita M. Gurghiu C A P R A Ţ M I I R I E D I O N A L I F L S I U L T R A N S C A R P A T I C M. Gut ăi DELTA DUN ĂRII F U L L I S I N T E R N (Depres. Predobrogean ă) Boto ani ş R d u i ă ă ţ Suceava Iasi Tg. Neam ţ Ptra. Neam ţ Gura Humorului Campulung Roman Bac u ă Barlad Tecuci Focsani Gala i ţ Br ila ă M cin ă Tulcea Babadag Constan a ţ Mangalia Cernavod ă Fete ti ş C l ra i ă ă ş Ţă ă nd rei Slobozia Olteni a ţ BUCURE TI Ş Urziceni Mizil Buz u ă Ploiesti C mpina â Targoviste C mpulung â C. De Arges Pitesti R. Valcea Giurgiu Alexandria Ro iori ş T. Magurele Corabia Caracal Bals Craiova Bailesti Calafat Tr. Severin Orsova Mold. Noua Oravita Anina Caransebes Buzias Lugoj Timisoara Arad Lipova Zarand Salonta Beius Stei Vascau Borod Oradea Zalau Satu Mare Baia Mare Sighet Vi eu ş R zoare ă N s ud ă ă Dej Bistri a ţ Colibita Bicaz Ditrau Gheorgheni Sovata M. Ciuc Odorhei Baraolt Tg. Secuiesc Covasna Sf. Gheorghe Persani Brasov Sinaia F g ra ă ă ş Sibiu Alba Iulia Petrosani Deva Hunedoara Media ş Sighi oara ş Ocna Mure ş Tg. Mure ş Turda Huedin Cluj Reghin Deda Com nesti ă B. Sl nic ă One ti ş Ca in ş Tulnici Rm. S rat ă Tismana Tg. Jiu Slatina Hârşova Jibou Brad Vatra Dornei Olăneşti Ş Topli ţa ; 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 12 16 22 21 20 18 19 17 14 8 15 9 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 b1 b2 c1 c2 d1 d2 d3 a4 b3 b4 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b3 b4 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b2 b3 b4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c3 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 CAROIAJUL ĂRȚII GEOLOGICE 1: 200,000 SUPRAPUS ĂŢILOR TECTONICE ALE ROMÂNIEI H UNIT DENUMIREA FOILOR H ĂRȚII GEOLOGICE SCARA 1: 200,000 1-DARABANI 2- SATU MARE 3- BAIA MARE 4- VIȘEU 5- RUDĂUȚI 6- SUCEAVA 7- ȘTEFĂNEȘTI 8- ORADEA 9- ȘIMLEUL SILVANIEI 10- CLUJ 11- BISTRIȚA 12- TOPLIȚA 13- PIATRA NEAMȚ 14- IAȘI 15- SÎNNICOLAUL MARE 16- ARAD 17- BRAD 18- TURDA 19- TÎRGU MUREȘ 20- ODORHEI 21- BACĂU 22- BÎRLAD 23- JIMBOLIA 24- TIMIȘOARA 25- DEVA 26- ORĂȘTIE 27- SIBIU 28- BRAȘOV 29- COVASNA 30- FOCȘANI 31- REȘIȚA 32- BAIA DE ARAMĂ 33- TÎRGU-JIU 34- PITEȘTI 35- TÎRGOVIȘTE 36- PLOIEȘTI 37- BRĂILA 38- TULCEA 39- SULINA 40- TURNU-SEVERIN 41- CRAIOVA 42- SLATINA 43- NEAJLOV 44- BUCUREȘTI 45- CĂLĂRAȘI 46- CONSTANȚA 47- BECHET 48- TURNU-MĂGURELE 49- GIURGIU 50- MANGALIA 1. Depresiunea Silvaniei 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Depresiunea Oa şului Depresiunea Dornei Depresiunea l Gheorgheni Depresiunea ăneşti Com Depresiunea l Ciucului Depresiunea șovului Bra Depresiunea şti Brezoi-Tite Depresiunea şani Petro Depresiunea şului Mure Depresiunea şova Bahna-Or Depresiunea şova Cara Depresiunea ţa Sichevi Depresiunea Bozovici-Nera Depresiunea ş-Mehadia Caransebe Depresiunea ă Rusca Montan Depresiunea ţegului Ha Depresiunea şul Mare Zlatna-Alma Depresiunea ăcărâmb Brad-S Depresiunea Zarandului Depresiunea şului Beiu Depresiunea Borodului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Depresiunea Silvaniei
2. Depresiunea Borodului
3. Depresiunea Beiușului
4. Depresiunea Zarandului
5. Depresiunea Brad-Săcărâmb
6. Depresiunea Zlatna-Almașul Mare
7. Depresiunea Hațegului
8. Depresiunea Rusca Montană
9. Depresiunea Caransebeș-Mehadia
10. Depresiunea Bozovici-Nera
11. Depresiunea Sichevița
12. Depresiunea Carașova
13. Depresiunea Bahna-Orșova
14. Depresiunea Mureșului
15. Depresiunea Petroșani
16. Depresiunea Brezoi-Titești
17. Depresiunea Brașovului
18. Depresiunea Ciucului
19. Depresiunea Comănești
20. Depresiunea Gheorgheni
21. Depresiunea Dornei
22. Depresiunea Oașului
DENUMIREA FOILOR HĂRȚII GEOLOGICE SCARA1:200.000
1. DARABANI
2. SATU MARE
3. BAIA MARE
4. VIȘEU
5. RĂDĂUȚI
6. SUCEAVA
7. ȘTEFĂNEȘTI
8. ORADEA
9. ȘIMLEUL SILVANIEI
10. CLUJ
11. BISTRIȚA
12. TOPLIȚA
13. PIATRA NEAMȚ
14. IAȘI
15. SÎNNICOLAUL MARE
16. ARAD
17. BRAD
18. TURDA
19. TÎRGU MUREȘ
20. ODORHEI
21. BACĂU
22. BÎRLAD
23. JIMBOLIA
24. TIMIȘOARA
25. DEVA
26. ORĂȘTIE
27. SIBIU
28. BRAȘOV
29. COVASNA
30. FOCȘANI
31. REȘIȚA
32. BAIA DE ARAMĂ
33. TÎRGU-JIU
34. PITEȘTI
35. TÎRGOVIȘTE
36. PLOIEȘTI
37. BRĂILA
38. TULCEA
39. SULINA
40. TURNU-SEVERIN
41. CRAIOVA
42. SLATINA
43. NEAJLOV
44. BUCUREȘTI
45. CĂLĂRAȘI
46. CONSTANȚA
47. BECHET
48. TURNU-MĂGURELE
49. GIURGIU
50. MANGALIA
SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:50.000