Formaţiunea de Cornu

Descarca / Imprima

1.  Statutul numelui: Valid, formal.

2. Unitatea de rang superior în care se încadrează (i); Subdiviziuni (ii); Unitatea structurală (iii): (ii) conţine membrul Fanglomeratul de Ceraşu; (iii) Formaţiunea de Cornu constituie cuvertura posttectogenetică a Pânzei de Tarcău, sinclinalele Slănic şi Drajna

3.  Vârsta: Burdigalian inferior (Miocen inferior).

4. Sinonimie: Stratele de Cornu (Mrazec et Popescu Voitesti, 1911 cred ca este 1912a; Protescu 1922; Voicu 1953, Mărunţeanu et Gheorghian, 1977; Săndulescu et al., 1995); complexul argilelor bituminoase din stratele de Cornu (Macovei 1916); gresii glauconitice şi conglomerate cu Pectinidae (Preda et al. 1917); partea superioară a seriei gipsurilor inferioare (Preda, 1927b); partea superioară a gipsurilor inferioare (Murgeanu, 1941);complexul depozitelor grosiere acvitaniene (Popescu, 1952); partea superioară a faciesului stratelor de Cornu (Olteanu, 1952); nivelele gresiilor cu Operculine şi Pecteni din stratele de Cornu = orizontul gipsurilor inferioare (Pătruţ, 1955); breccia sedimentară continuare a Breciei de Slon (Popescu et al., 1966); orizontul breccios (Grujinschi, 1969; Grijinschi et Iva 1972).

5.  Localitatea tip (i); Răspândire geografică (ii): (i) Localitatea Cornu pentru aria de referinţă sinclinalul Slănic; propunem ca neostratotip pentru această formaţiune versantul stâng al râului Prahova, pe tronsonul şoselei naţionale Câmpina- Breaza. Gradul de accesibilitate la aflorimente: uşor accesibil pentru neostratotip (şoseaua naţională Bucureşti - Braşov); (ii) Subcarpaţii Munteniei; (Harta geologică 1:100, 000, foaia-Câmpina); Harta geologică 1:200,000 foile 29-Covasna (Dumitrescu et al., 1968; 1970b), 35-Târgovişte (Murgeanu et al., 1968a; Patrulius et al., 1968), 36-Ploieşti (Motaş et al., 1967; Murgeanu et al., 1968b; Săndulescu et al., 1968); Harta geologică 1:50,000, foile 128a-Câmpulung Muscel (Ştefănescu et al., 1983), 129a-Comarnic (Ştefănescu, 1976), 129b-Slănic Prahova (Ştefănescu et al., 1978).

6. Secţiunea tip (i); Variaţii de facies (ii): (i) Definiţia iniţială. “Depozitele cuvetei Slănic se compun în bază din marne şistoase, cenuşii negricioase, puţin sărate şi bogate în hidrocarburi. Ele au slabe intercalaţiuni grezoase şi se razămăpe puternice bănci de gipsuri bituminoase, gipsurile inferioare”. Neostratotipul pe care îl propunem are următoarea succesiune normal stratigrafică: 20 m argile cu blocuri, 65 m alternanţe neregulate de argile cenuşii-negricioase, deseori bituminoase cu aspect disodiliform şi gresii glauconitice cu resturi de Pectinidae; 15 m microbreccii cu intercalaţii de microconglomerate şi siltite subţiri (succesiunea este figurată şi descrisă de Mărunţeanu et Gheorghian, 1977). O serie de structuri sedimentare cu urme semilunare, urme de curent, canalele de eroziune sunt tipice pentru această suită sedimentară.

7.  Referinţa tip (i); Alte referinţe (ii): (i) Mrazec et Popescu Voiteşti, 1911, p. 541-542; (ii) Mărunţeanu et Gheorghian (1977, p.141, pl.I)..

8.  Limite: Limita inferioară este marcată de un contact de tranziţie cu Gipsurile Inferioare sau erozional cu Disodilele Superioare sau Breccia de  Slon. Limita superioară este evidenţiată printrun contact de discordanţă  unghiulară cu Conglomeratele de Brebu.

9. Conţinut fosil (i); Consideraţii biostratigrafice (ii): Conţinutul fosilifer constă în asociaţii de moluşte cu Pecten beudanti, P.pseudobeudanti, P.hornensis şi Chlamys gigas (Popa, 1960; Popovici, 1971), foraminifere aparţinând Zonei Globigeniroides triloba (Popescu în Mărunţeanu et al.,1997), macroforaminifere (Bombiţă et al., 1975) şi nannofosile caracteristice Zonei Sphenolitus belemnos (Mărunţeanu et al., 1992ms).nu este la Literatura

10. Mediul depoziţional: Interpretarea mediului depoziţional. Probabil marin,litoral – neritic ( structuri sedimentare cu urme semilunare, ondulaţii de curent şi depoziţionale, laminaţii orizontale, canale de eroziune, combinate cu resturi de organisme marine).

11. Corelări: Se poate corela cu Gresia de Condor ( Săndulescu et al.,1995) sau cu Gresia de Condor şi parţial Conglomeratele de Pietricica  (Mărunţeanu, 1998), din Pânza Subcarpatică; de asemene, corespund biostratigrafic părţii terminale a Formaţiunii de Vama (= partea superioară  a Formaţiunii de Chechiş) şi celei inferioare a Formaţiunii de Someş  (Mărunţeanu et al., 1998) din Transilvania.

                                                                   Autori: Dr.ing. Mariana Mărunţeanu

                                                                        Geolog Ioan Petcu

 

Literatura citată

Bombiţă G., Gheorghian M., Popescu G., 1975, Lower Miocene at Cornu Breaza (Prahova Valley). 14-th Europ. Micropal. Coll. Rom., Guide Micropal., 185-189, Bucureşti.

Dumitrescu Ion, Săndulescu Mircea, Bandrabur Toderiţă, Sîndulescu Jana, 1968, Harta geologică a României,  scara 1: 200,000, foaia 29-Covasna.

Dumitrescu I., Săndulescu M., Bandrabur T., 1970b, Harta geologică a României,  scara 1: 200,000, foaia 29-Covasna.  Notă explicativă, 80 p.

Grujinschi C., 1969, Date noi asupra depozitelor situate între rocile oligocene  şi conglomeratele de tip Brebu, din zona terminaţiei nord-estice a sinclinalului Slănic. Bul. IPGG, 17, 1, 131-138.

Grujinschi C., Iva Mariana, 1972, Vederi noi în privinţa stratelor de Cornu. D. S. Inst. Geol., 58, 4,  187-208.

Macovei G., 1916, Asupra vârstei formaţiunii salifere subcarpatice. D. S. Inst. Geol.,  5, 33-54.

Mărunţeanu Mariana, 1998, Studiul nannoplanctonului meotian. AN, 70, 87-90.

Mărunţeanu Mariana, Gheorghian M., 1977, Contribiţii la cunoaşterea depozitelor miocene de la Cornu-Breaza (Prahova). D. S. Inst. Geol., 63, 4, 135-153.

Mărunţeanu Mariana, Popescu G., Papaianopol I., Olteanu R., Pestrea Simona, 1997, Studii privind scara biostratigrafică standard a Neogenului Subcarpaţii Munteniei. Raport Fond Geologic I.G.R.

Mărunţeanu Mariana, Şerban Eliza, Rusu A., 1998, Neogene of Caransebeş-Mehadia Bassin. Rom. Jour. Stratigraphy, 76, 79-87.

Motaş Ionel, Bandrabur Toderiţă, Ghenea Connstantin, Săndulescu Mircea, 1967, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 36-Ploieşti.

Mrazec L., Popescu-Voiteşti I., 1912a, Date noi pentru clasificarea Flişului carpatic. D. S. Inst. Geol., 3, 33-48.

Murgeanu G., 1941, Sur l’âge de schistes ménilitiques des gypses inférièurs de la Mountenie Occidentale. C.R., 25, 13-47.

Murgeanu G., Patrulius D., Gherasi N., Ghenea N., Ghenea Ana, 1968a, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 35-Tîrgovişte.

Murgeanu G., Motaş I., Bandrabur T., Săndulescu M., 1968b, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 36-Ploieşti.

Olteanu F.,  1952, Structura geologică a regiunii Ursei-Câmpina. D. S. Inst. Geol., 36, 125-139.

Patrulius D., Ghenea C., Ghenea Ana, Gherasi N., 1968, Harta geologică a României, scara   1:200,000, foaia 35-Târgovişte. Notă explicativă, 59 p.

Pătruţ I., 1955, Geologia şi tectonica regiunii Vălenii de Munte-Cosminele-Buştenari. AN, 28, 5-98.

Popa Elena, 1960, Asupra prezenţei unor gresii glauconitice cu Pecteni în Stratele de Cornu din Valea Mare (NE de Schiuleşti). Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 5, 325-343.

Popescu Gr., 1952, Zona flişului paleogen între V. Buzăului şi V. Vărbilău. D. S. Inst. Geol., 36, 113-144.

Popescu Gr., 1952, Raport definitiv asupra regiunii Cîmpuri-Valea Sării, Vrancea. Arh. Com. Geol., Bucureşti.

Popescu Gr., Georgescu C., Kusko M., Butac A., 1966, Raport geologic de sinteză privind stratigrafia, tectonica şi perspectivele de hidrocarburi ale zonei flişului, de la curbura Carpaţilor Orientali (între Valea Caşinului şi Valea Teleajenului). Raport Fond Geologic I.G.R.

Popovici A., 1971, Contribution à la connaissance de la faune burdigalienne de Cornu. ). Rev. roum. géol., géoph., géog., Géol.,15, 1, 34-38.

Preda D.M., 1927a, Géologie de la vallée du Teleajen dans la région des collines subcarpatiques. Ass.pour  l’Avanç.  Géol.  Carpates. Guide des éxcursions, 155-162.

Preda D.M., Popescu Voiteşti I., Grozescu H., 1917, Clasificarea Mediteraneanului din România. Consideraţiuni generale asupra vârstei Formaţiunii salifere în România. D. S. Inst. Geol., 7, 120-133.

Protescu O., 1922, Contribuţiuni la studiul faunei de foraminifere terţiare din România. AN, 9, 221-372.

Săndulescu M., Ghenea I., Motaş I., Bandrabur T., 1968, Harta geologică a României sc. 1:200.000, foaia 36-Ploieşti. Text explicativ, 43 p.

Ştefănescu M., 1976, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 129a-Comarnic.

Ştefănescu M., Rădan S., Micu M., Mărunţeanu  Mariana,  Ştefănescu Marina, 1978, Harta geologică a României, scara   1:50,000, foaia 129b-Slănic (Prahova).

Ştefănescu M., Ghenea C., Dimitrescu R., Mihăilescu N., Dinică I., Gheuca I., Mărunţeanu Mariana, Ghenea Ana, Ştefănescu Marina, Andreescu I., Mihăilă N., 1983, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 128a- Cîmpulung-Muscel.

Voicu G., 1953, Studiul micropaleontologic al stratelor de Cornu de pe flancul sudic al Cuvetei Slănic, între V. Prahovei şi V. Vărbilău. AN., 26, 223-264.

SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:200.000
50 KM D E P R E S I U N O E A P A N N N I C Ă PLATFORMA MOLDOVENEASC Ă PLATF. SCITIC Ă PROMONT. NORD- DOBROGEAN DOBROGEA DE NORD DOBROGEA CENTRAL Ă DOBROGEA DE SUD (Depres. Predobrogean ă) P L A T F O R M A M O E C S I Ă GETIC Ă I N T E R N Ă D E P R E S U I N E A A V A N F O S A A E V S A R N A E O N F X T Ă A V A N F O S A X E T E R N Ă P S U Â B N Z A C A R P A T I C Ă F S L I L U E X R T E N Z O N A T C R I S A L I N Ă O - M E Z O Z O I C M U N Ţ I I A P U S E N I DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI M. C ălimani M. Harghita M. Gurghiu C A P R A Ţ M I I R I E D I O N A L I F L S I U L T R A N S C A R P A T I C M. Gut ăi DELTA DUN ĂRII F U L L I S I N T E R N (Depres. Predobrogean ă) Boto ani ş R d u i ă ă ţ Suceava Iasi Tg. Neam ţ Ptra. Neam ţ Gura Humorului Campulung Roman Bac u ă Barlad Tecuci Focsani Gala i ţ Br ila ă M cin ă Tulcea Babadag Constan a ţ Mangalia Cernavod ă Fete ti ş C l ra i ă ă ş Ţă ă nd rei Slobozia Olteni a ţ BUCURE TI Ş Urziceni Mizil Buz u ă Ploiesti C mpina â Targoviste C mpulung â C. De Arges Pitesti R. Valcea Giurgiu Alexandria Ro iori ş T. Magurele Corabia Caracal Bals Craiova Bailesti Calafat Tr. Severin Orsova Mold. Noua Oravita Anina Caransebes Buzias Lugoj Timisoara Arad Lipova Zarand Salonta Beius Stei Vascau Borod Oradea Zalau Satu Mare Baia Mare Sighet Vi eu ş R zoare ă N s ud ă ă Dej Bistri a ţ Colibita Bicaz Ditrau Gheorgheni Sovata M. Ciuc Odorhei Baraolt Tg. Secuiesc Covasna Sf. Gheorghe Persani Brasov Sinaia F g ra ă ă ş Sibiu Alba Iulia Petrosani Deva Hunedoara Media ş Sighi oara ş Ocna Mure ş Tg. Mure ş Turda Huedin Cluj Reghin Deda Com nesti ă B. Sl nic ă One ti ş Ca in ş Tulnici Rm. S rat ă Tismana Tg. Jiu Slatina Hârşova Jibou Brad Vatra Dornei Olăneşti Ş Topli ţa ; 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 12 16 22 21 20 18 19 17 14 8 15 9 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 b1 b2 c1 c2 d1 d2 d3 a4 b3 b4 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b3 b4 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b2 b3 b4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c3 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 CAROIAJUL ĂRȚII GEOLOGICE 1: 200,000 SUPRAPUS ĂŢILOR TECTONICE ALE ROMÂNIEI H UNIT DENUMIREA FOILOR H ĂRȚII GEOLOGICE SCARA 1: 200,000 1-DARABANI 2- SATU MARE 3- BAIA MARE 4- VIȘEU 5- RUDĂUȚI 6- SUCEAVA 7- ȘTEFĂNEȘTI 8- ORADEA 9- ȘIMLEUL SILVANIEI 10- CLUJ 11- BISTRIȚA 12- TOPLIȚA 13- PIATRA NEAMȚ 14- IAȘI 15- SÎNNICOLAUL MARE 16- ARAD 17- BRAD 18- TURDA 19- TÎRGU MUREȘ 20- ODORHEI 21- BACĂU 22- BÎRLAD 23- JIMBOLIA 24- TIMIȘOARA 25- DEVA 26- ORĂȘTIE 27- SIBIU 28- BRAȘOV 29- COVASNA 30- FOCȘANI 31- REȘIȚA 32- BAIA DE ARAMĂ 33- TÎRGU-JIU 34- PITEȘTI 35- TÎRGOVIȘTE 36- PLOIEȘTI 37- BRĂILA 38- TULCEA 39- SULINA 40- TURNU-SEVERIN 41- CRAIOVA 42- SLATINA 43- NEAJLOV 44- BUCUREȘTI 45- CĂLĂRAȘI 46- CONSTANȚA 47- BECHET 48- TURNU-MĂGURELE 49- GIURGIU 50- MANGALIA 1. Depresiunea Silvaniei 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Depresiunea Oa şului Depresiunea Dornei Depresiunea l Gheorgheni Depresiunea ăneşti Com Depresiunea l Ciucului Depresiunea șovului Bra Depresiunea şti Brezoi-Tite Depresiunea şani Petro Depresiunea şului Mure Depresiunea şova Bahna-Or Depresiunea şova Cara Depresiunea ţa Sichevi Depresiunea Bozovici-Nera Depresiunea ş-Mehadia Caransebe Depresiunea ă Rusca Montan Depresiunea ţegului Ha Depresiunea şul Mare Zlatna-Alma Depresiunea ăcărâmb Brad-S Depresiunea Zarandului Depresiunea şului Beiu Depresiunea Borodului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Depresiunea Silvaniei
2. Depresiunea Borodului
3. Depresiunea Beiușului
4. Depresiunea Zarandului
5. Depresiunea Brad-Săcărâmb
6. Depresiunea Zlatna-Almașul Mare
7. Depresiunea Hațegului
8. Depresiunea Rusca Montană
9. Depresiunea Caransebeș-Mehadia
10. Depresiunea Bozovici-Nera
11. Depresiunea Sichevița
12. Depresiunea Carașova
13. Depresiunea Bahna-Orșova
14. Depresiunea Mureșului
15. Depresiunea Petroșani
16. Depresiunea Brezoi-Titești
17. Depresiunea Brașovului
18. Depresiunea Ciucului
19. Depresiunea Comănești
20. Depresiunea Gheorgheni
21. Depresiunea Dornei
22. Depresiunea Oașului
DENUMIREA FOILOR HĂRȚII GEOLOGICE SCARA1:200.000
1. DARABANI
2. SATU MARE
3. BAIA MARE
4. VIȘEU
5. RĂDĂUȚI
6. SUCEAVA
7. ȘTEFĂNEȘTI
8. ORADEA
9. ȘIMLEUL SILVANIEI
10. CLUJ
11. BISTRIȚA
12. TOPLIȚA
13. PIATRA NEAMȚ
14. IAȘI
15. SÎNNICOLAUL MARE
16. ARAD
17. BRAD
18. TURDA
19. TÎRGU MUREȘ
20. ODORHEI
21. BACĂU
22. BÎRLAD
23. JIMBOLIA
24. TIMIȘOARA
25. DEVA
26. ORĂȘTIE
27. SIBIU
28. BRAȘOV
29. COVASNA
30. FOCȘANI
31. REȘIȚA
32. BAIA DE ARAMĂ
33. TÎRGU-JIU
34. PITEȘTI
35. TÎRGOVIȘTE
36. PLOIEȘTI
37. BRĂILA
38. TULCEA
39. SULINA
40. TURNU-SEVERIN
41. CRAIOVA
42. SLATINA
43. NEAJLOV
44. BUCUREȘTI
45. CĂLĂRAȘI
46. CONSTANȚA
47. BECHET
48. TURNU-MĂGURELE
49. GIURGIU
50. MANGALIA
SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:50.000