Membrul de Dâncu

Descarca / Imprima

1.  Statutul numelui: Valid, formal.

2.  Unitatea de rang superior în care se încadrează (i); Subdiviziuni (ii);

Unitatea structurală (iii): (i) Membru al Formaţiunii de Cetăţuia; (iii) Nord–vestul Depresiunii Transilvaniei.

3. Vârsta: Rupelian ( Oligocen ).

4.   Sinonimie: “Schichten von Forgacskut” ( partim )  (Koch, 1883, p. 134; 1894, p.359); “stratele  de Tic superioare” (Răileanu et al.,1960, p. 268); “Orizontul marno-şistos fosilifer” (Moisescu,1963, p. 201); ”Couches de Ticu supérieures“  (=”Couches de Dîncu – Tămaşa“ ) (Moisescu, 1972, p. 10 ).

5.   Localitatea tip (i); Răspândire geografică (ii): (i) Dâncu ( judeţul Cluj ), Dealul Pleşa Dâncului, pe drumul comunal Dâncu–Ticu Colonie; (ii)  Depozitele acestui membru sunt limitate  la Aria depoziţională Gilău unde se urmăresc pe o lungime de cca. 40 km între Almaşu şi Cluj-Napoca ( judeţul Cluj ) ( vezi harta geologică  Moisescu, 1975 ).

6.  Secţiunea tip (i); Variaţii de facies (ii): (i) este reprezentată de succesiunea ce aflorează în versantul vestic al dl. Pleşa Dâncului unde se observă ( de la vechi spre nou ) pachet de 3m marnoargile cenuşii  cu cristale de gips secundar;

       -  pachet de 3,5m gresii grosiere şi gresii fine cochilifere ( Polymesoda, Lenticorbula, Congeria, Brotia ) cu intercalaţii de argile lumaşelice, şisturi cărbunoase şi cărbune brun ( stratul Francisc );

       -  pachet de 5m marnoargile cenuşii slab şistoase, fosilifere ( Lenticorbula, Polymesoda, Cardium, Unio, Melanopsis, Hydrobia, Stenothyrella ) cu intercalaţii de şisturi argiloase şi cărbune brun ( stratul Rozalia ) spre top;

       - pachet de 5,5m argile şi marne şistoase, fosilifere ( Lenticorbula , Polymesoda ) cu sferosiderite şi cu un strat de cărbune brun ( stratul Speranţa ) la partea terminală. Succesiunea litologică a Membrului Dâncu este destul de diferită de la o secţiune la alta, iar grosimea variază şi ea de la 2m la Cluj-Napoca până la 17-18m în regiunea localităţii tip.

7.   Referinţa tip (i); Alte referinţe (ii): (i) Rusu (1972a, p.273 ) “Pentru partea superioară a stratelor de Ticu propunem denumirea de < Strate de Dîncu >…”. “ Ca profil tip poate servi cel prezentat de Moisescu (1963, p.205-207, fig.3)”. Unitate litostratigrafică de argile şi marnoargile cenuşii, fosilifere, cu intercalaţii de gresii, şisturi cărbunoase şi cărbuni. Membrul apare separat pentru prima dată pe Harta geologică a regiunii Cluj-Huedin-Românaşi sc. 1 : 87,000 ( Moisescu, 1975 ); (ii) Moisescu ( 1975, 1978 ), Rusu ( 1989 ).

8.  Limite: Limita inferioară, izocronă, de discontinuitate, se trasează deasupra ultimilor apariţii de argile roşii ale Formaţiunii de Moigrad. Limita superioară, heterocronă, de continuitate, se situează la contactul dintre marnoargilele cenuşii cu cărbuni şi arenitele siliciclastice ale Gresiei de Gruia.

9. Conţinut fosil (i); Consideraţii biostratigrafice (ii): (i) Mollusca: Polymesoda ex gr. convexa, Lenticorbula sokolovi, L. subtriangula, Cerastoderma concamerata, Congeria basteroti, Wanderschaliea boeckhi, Unio volffi, Nuculana gracilis, Brotia ex gr. escheri, Melanopsis hantkeni, Hydrobia obtusa, Stenothyrella lubricella, Planorbis cornu etc. ( Meszaros, 1959 , Moisescu, 1963, 1972, 1978, 1981 ). Ansamblul malacologic al Membrului Dâncu  prezintă o valoare biostratigrafică redusă, indicănd doar pentru aceste depozite o vârstă oligocenă. Ostracoda: Cytheridea helvetica, Loxoconcha aff. kuiperi, Cytheromorpha aff. zindorfi, Bairdia aff. oviformis, Cythrella sp., Candona sp.  Aceşti taxoni provin din nivelul marin cu Nuculana gracilis şi nu au o semnificaţie biostratigrafică deosebită ( Olteanu, 1980 ).  Mammalia: Kochictis centenni, Paraentelodon sp. şi Anthracotherium sp. (de talie mare ). Asociaţia de mamifere este contemporană cu cea a Nivelului La Ferté-Alais din Stampianul superior francez  (Rădulescu et Samson (1989 ).  Floră: Zizyphus zizyphoides, Castanopsis furcinervis, Quercus neriifolia, Osmunda lignitum, Sequoia abietina, Asplenium eocenicum, Daphnogene septimontana, Dryophyllum palaeocastanea, Myrica lignitum etc. (Petrescu, 1980). Este o vegetaţie amestecată de mlaştini carbogeneratoare şi de zone colinare. Ea indică o vârstă rupeliană. Nannoplancton calcaros: Reticulofenestra ornata  identificată de Gheţa ( fide Moisescu, 1981 ) din nivelul cu Nuculana, este o specie frecventă în Nivelul cu Nucula comta ( Nannozona NP23 ) din Formaţiunea de Ileanda ( Rupelian superior ).

10. Mediul depoziţional: Argilele de Dâncu s-au depus într-o zonă litorală cu aport de ape dulci, izolată parţial sau total de bazinul marin ( salmastru, cu episoade euhaline ). Mlaştinile cu  vegetaţie bogată care s-au instalat în perioadele de colmatare au favorizat apariţia unor ierbivore de talie mare.

11. Corelări: Argilele de Dâncu înlocuiesc parţial  ( partea inferioară ) sau total Gresia de Gruia, constituind împreună o formaţiune. Membrul Dâncu, limitat la Aria Gilău, se corelează cu partea inferioară a Formaţiunii de Ileanda din ariile Meseş şi Preluca, fapt atestat de prezenţa speciei euhaline Nuculana gracilis (vezi Moisescu, 1968 ) caracteristică Nivelului-reper cu Nucula comta din baza Formaţiunii de Ileanda  (Rusu, 1970 ).

                                                                                              Dr. A.Rusu, 1998

Literatura citată
SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:200.000
50 KM D E P R E S I U N O E A P A N N N I C Ă PLATFORMA MOLDOVENEASC Ă PLATF. SCITIC Ă PROMONT. NORD- DOBROGEAN DOBROGEA DE NORD DOBROGEA CENTRAL Ă DOBROGEA DE SUD (Depres. Predobrogean ă) P L A T F O R M A M O E C S I Ă GETIC Ă I N T E R N Ă D E P R E S U I N E A A V A N F O S A A E V S A R N A E O N F X T Ă A V A N F O S A X E T E R N Ă P S U Â B N Z A C A R P A T I C Ă F S L I L U E X R T E N Z O N A T C R I S A L I N Ă O - M E Z O Z O I C M U N Ţ I I A P U S E N I DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI M. C ălimani M. Harghita M. Gurghiu C A P R A Ţ M I I R I E D I O N A L I F L S I U L T R A N S C A R P A T I C M. Gut ăi DELTA DUN ĂRII F U L L I S I N T E R N (Depres. Predobrogean ă) Boto ani ş R d u i ă ă ţ Suceava Iasi Tg. Neam ţ Ptra. Neam ţ Gura Humorului Campulung Roman Bac u ă Barlad Tecuci Focsani Gala i ţ Br ila ă M cin ă Tulcea Babadag Constan a ţ Mangalia Cernavod ă Fete ti ş C l ra i ă ă ş Ţă ă nd rei Slobozia Olteni a ţ BUCURE TI Ş Urziceni Mizil Buz u ă Ploiesti C mpina â Targoviste C mpulung â C. De Arges Pitesti R. Valcea Giurgiu Alexandria Ro iori ş T. Magurele Corabia Caracal Bals Craiova Bailesti Calafat Tr. Severin Orsova Mold. Noua Oravita Anina Caransebes Buzias Lugoj Timisoara Arad Lipova Zarand Salonta Beius Stei Vascau Borod Oradea Zalau Satu Mare Baia Mare Sighet Vi eu ş R zoare ă N s ud ă ă Dej Bistri a ţ Colibita Bicaz Ditrau Gheorgheni Sovata M. Ciuc Odorhei Baraolt Tg. Secuiesc Covasna Sf. Gheorghe Persani Brasov Sinaia F g ra ă ă ş Sibiu Alba Iulia Petrosani Deva Hunedoara Media ş Sighi oara ş Ocna Mure ş Tg. Mure ş Turda Huedin Cluj Reghin Deda Com nesti ă B. Sl nic ă One ti ş Ca in ş Tulnici Rm. S rat ă Tismana Tg. Jiu Slatina Hârşova Jibou Brad Vatra Dornei Olăneşti Ş Topli ţa ; 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 12 16 22 21 20 18 19 17 14 8 15 9 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 b1 b2 c1 c2 d1 d2 d3 a4 b3 b4 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b3 b4 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b2 b3 b4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c3 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 CAROIAJUL ĂRȚII GEOLOGICE 1: 200,000 SUPRAPUS ĂŢILOR TECTONICE ALE ROMÂNIEI H UNIT DENUMIREA FOILOR H ĂRȚII GEOLOGICE SCARA 1: 200,000 1-DARABANI 2- SATU MARE 3- BAIA MARE 4- VIȘEU 5- RUDĂUȚI 6- SUCEAVA 7- ȘTEFĂNEȘTI 8- ORADEA 9- ȘIMLEUL SILVANIEI 10- CLUJ 11- BISTRIȚA 12- TOPLIȚA 13- PIATRA NEAMȚ 14- IAȘI 15- SÎNNICOLAUL MARE 16- ARAD 17- BRAD 18- TURDA 19- TÎRGU MUREȘ 20- ODORHEI 21- BACĂU 22- BÎRLAD 23- JIMBOLIA 24- TIMIȘOARA 25- DEVA 26- ORĂȘTIE 27- SIBIU 28- BRAȘOV 29- COVASNA 30- FOCȘANI 31- REȘIȚA 32- BAIA DE ARAMĂ 33- TÎRGU-JIU 34- PITEȘTI 35- TÎRGOVIȘTE 36- PLOIEȘTI 37- BRĂILA 38- TULCEA 39- SULINA 40- TURNU-SEVERIN 41- CRAIOVA 42- SLATINA 43- NEAJLOV 44- BUCUREȘTI 45- CĂLĂRAȘI 46- CONSTANȚA 47- BECHET 48- TURNU-MĂGURELE 49- GIURGIU 50- MANGALIA 1. Depresiunea Silvaniei 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Depresiunea Oa şului Depresiunea Dornei Depresiunea l Gheorgheni Depresiunea ăneşti Com Depresiunea l Ciucului Depresiunea șovului Bra Depresiunea şti Brezoi-Tite Depresiunea şani Petro Depresiunea şului Mure Depresiunea şova Bahna-Or Depresiunea şova Cara Depresiunea ţa Sichevi Depresiunea Bozovici-Nera Depresiunea ş-Mehadia Caransebe Depresiunea ă Rusca Montan Depresiunea ţegului Ha Depresiunea şul Mare Zlatna-Alma Depresiunea ăcărâmb Brad-S Depresiunea Zarandului Depresiunea şului Beiu Depresiunea Borodului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Depresiunea Silvaniei
2. Depresiunea Borodului
3. Depresiunea Beiușului
4. Depresiunea Zarandului
5. Depresiunea Brad-Săcărâmb
6. Depresiunea Zlatna-Almașul Mare
7. Depresiunea Hațegului
8. Depresiunea Rusca Montană
9. Depresiunea Caransebeș-Mehadia
10. Depresiunea Bozovici-Nera
11. Depresiunea Sichevița
12. Depresiunea Carașova
13. Depresiunea Bahna-Orșova
14. Depresiunea Mureșului
15. Depresiunea Petroșani
16. Depresiunea Brezoi-Titești
17. Depresiunea Brașovului
18. Depresiunea Ciucului
19. Depresiunea Comănești
20. Depresiunea Gheorgheni
21. Depresiunea Dornei
22. Depresiunea Oașului
DENUMIREA FOILOR HĂRȚII GEOLOGICE SCARA1:200.000
1. DARABANI
2. SATU MARE
3. BAIA MARE
4. VIȘEU
5. RĂDĂUȚI
6. SUCEAVA
7. ȘTEFĂNEȘTI
8. ORADEA
9. ȘIMLEUL SILVANIEI
10. CLUJ
11. BISTRIȚA
12. TOPLIȚA
13. PIATRA NEAMȚ
14. IAȘI
15. SÎNNICOLAUL MARE
16. ARAD
17. BRAD
18. TURDA
19. TÎRGU MUREȘ
20. ODORHEI
21. BACĂU
22. BÎRLAD
23. JIMBOLIA
24. TIMIȘOARA
25. DEVA
26. ORĂȘTIE
27. SIBIU
28. BRAȘOV
29. COVASNA
30. FOCȘANI
31. REȘIȚA
32. BAIA DE ARAMĂ
33. TÎRGU-JIU
34. PITEȘTI
35. TÎRGOVIȘTE
36. PLOIEȘTI
37. BRĂILA
38. TULCEA
39. SULINA
40. TURNU-SEVERIN
41. CRAIOVA
42. SLATINA
43. NEAJLOV
44. BUCUREȘTI
45. CĂLĂRAȘI
46. CONSTANȚA
47. BECHET
48. TURNU-MĂGURELE
49. GIURGIU
50. MANGALIA
SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:50.000