Formaţiunea de Sviniţa

Descarca / Imprima

1.  Statutul numelui: Valid.

2.  Unitatea de rang superior în care se încadrează (i); Subdiviziuni (ii); m Unitatea structurală (iii): (ii) Formaţiunea cuprinde: Membrul de Temeneacia, Membrul de Pârâul Morilor, Membrul de Pârâul Ţiganilor; (iii) Autohtonul Danubian Intern (Pânza de Sirinia) (Codarcea, 1940); (Zona Şviniţa-Svinecea Mare) (Răileanu, 1953, 1960).

3.  Vârsta: Cretacic inferior (Hauterivian superior-Apţian inferior).

4.  Sinonimie: “Stratele de Şviniţa” (Răileanu, 1953, 1960).

5.  Localitatea tip (i); Răspândire geografică (ii): (i) Comuna Şviniţa, jud. Mehedinţi. (22o6'30'' - 22o6'44'' Est şi 44o29'22'' - 44o30'10'' Nord). Secţiunea tip este stabilită in lungul Pârâului Vodiniciki, de la circa 600 m amonte de vărsare, până la gură, inclusiv aflorimentele din versanţii acestuia şi din semidebleul şoselei Orşova-Moldova Nouă, deasupra portului Şviniţa şi la temelia portului (acum acoperită). O coloană completă a succesiunii a fost dată în Avram (1976, planşa lucrării: coloana V = Vodiniciki, completată cu Vs şi Vd = versanţii acestuia şi D = semidebleul şoselei, la port); (ii)  Formaţiunea este larg răspândită în arealul localităţii omonime, în triunghiul format de malul Dunării de la biserica veche (inundată) spre aval, până la circa 500 m de gura pârâului Vodiniciki, Falia Şviniţa şi cursul mijlociu al pârâului menţionat, la circa 600 m de la vărsare. Formaţiunea constituie şi mici petice în versantul stâng al Văii Sirinia, pe interfluviul dintre Valea Belareka şi Valea Cenuşarilor şi dintre aceasta din urmă şi pârâul Raichici; Harta geologică 1:200,000, foaia 40-Turnu Severin, caroul a1 (Savu et Ghenea, 1967; Savu et al., 1966); Harta geologică 1:50,000, foaia 156a-Şviniţa (Năstăseanu et al., 1982).

Partea inferioară a formaţiunii (Membrul de Pârâul Morilor) aflorează pe Pârâul Morilor (= Vodiniciki); partea mediană (Membrul de Temeneacia) este deschisă doar ca secvenţe pe Valea Temeneacia (la nord de rezervorul de apă al satului şi aproape de gura văii), pe Pârâul Vodiniciki şi în versanţii acestuia, pe Pârâul Ţiganski şi pe şoseaua Orşova-Moldova Nouă, aval de Pârâul Vodiniciki şi deasupra portului Şviniţa; Membrul de Pârâul Ţiganilor aflorează doar în versantul drept al Pârâului Ţiganski, în cursul său inferior.

6.  Secţiunea tip (i); Variaţii de facies (ii): (i) Partea inferioară a succesiunii (40-45 m grosime) este formată din calcare fine, cenuşii, în alternanţă cu calcare albe asemănătoare celor din Neocomianul inferior, dar complet lipsite de accidente silicioase şi, la partea superioară, cu marnocalcare submetrice (Membrul de Pârâul Morilor); aceasta este urmată de o alternanţă monotonă (groasă de circa 70 m) de marne şistoase cu marnocalcare şi marno-argile cenuşii albicioase sau albăstrui cu concreţiuni de marcasită şi fosile piritizate (Membrul de Temeneacia). Membrul superior al formaţiunii (Membrul de Pârâul Ţiganilor), gros de circa 40 m, este detritic, este format din gresii cărbunoase, micacee, marnoase sau cu ciment calcaros.

7.  Referinţa tip (i); Alte referinţe (ii): (i) Avram (1976, p. 59, fig. 1 şi planşa anexă); (ii) Năstăseanu et al. (1982, pe macheta Hărţii geologice 1:50,000, foaia 156a-Şviniţa).

8.  Limite: Limita inferioară este de tranziţie de la Formaţiunea de Murguceva (Tithonian terminal-Hauterivian), marcată de dispariţia accidentelor silicioase în succesiunea depozitelor subjacente. Limita superioară este mascată de Falia Şviniţa; după datele existente mai la sud, pe teritoriul sârbesc (Rabrenovic, 1997) membrul superior al formaţiunii continuă cel puţin până în Albianul superior (Vraconian), fără indicaţii asupra relaţiilor cu unităţile suprajacente.

9.  Conţinut fosil (i); Consideraţii biostratigrafice (ii): (i) Membrii inferior şi mediu ai formaţiunii sunt bogat fosiliferi (îndeosebi amoniţi de vârstă Hauterivian superior-Apţian inferior, aparţinând intervalului dintre zonele Balearites baleari şi Deshayesites weissi). Frecvenţa mare a ammonoideelor a permis aici studii de referinţă pentru biozonarea Hauterivianului şi Barremianului (Avram, 1994). Membrul superior a oferit fosile sporadic (Boldur et Avram, 1972; Năstăseanu et Avram, 1986) care arată prezenţa Apţianului superior (Clansayesian) şi Albianului mediu.

10.  Mediul depoziţional: Tranziţia de la succesiunea dominant calcaroasă de la baza formaţiunii către cea detritică de la partea ei superioară, indică micşorarea progresivă a adâncimii şi apropierea de sursa materialului detritic, trecând printr-un interval (Membrul de Temeneacia) în care mediul de sedimentare reducător a condus la piritizarea fosilelor şi la formarea de concreţiuni de marcasită.

11.  Corelări: Formaţiunea este corelabilă cu zona dintre Doni Milanovac şi Greben unde o succesiune, mai bogat fosiliferă decât cea din arealul Şviniţa, prezintă tranziţia de la o secvenţă apţian inferioară la una gargasiană, clansayesiană şi albiană (Rabrenocic, 1997).

                                                                                                Dr. E. Avram, 1998

 

Literatura citată

Avram E., 1976, La succession des dépôts tithoniques supérieurs et crétacés inférieurs de la région de Sviniţa (Banat), D.S. Inst. Geol., 62, 4, 53-71.

Avram E., 1994, Lower Cretaceous (Valanginian-Early Aptian) ammonite succession in the Sviniţa region (SW Rumania), Geologie Alpine 1994, Mem. H.S. no. 20, 113-167, Grenoble.

Boldur C., Avram E., 1972, Asupra prezenţei Albianului în zona Sviniţa (Banat). D.S. Inst. Geol., 58,4, 73-81.

Codarcea A., 1940, Vues nouvelles sur la tectonique du Banat Méridional et du Plateau de Mehedinţi. AN, 20, 1, 1-74.

Năstăseanu S., Bercia I., Bercia E., Avram E., Dinică I., 1982, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 156a-Sviniţa (macheta). Raport Fond Geologic I.G.R.

Năstăseanu S., Avram E., 1986, Une nouvelle sous-division de la Formation de Sviniţa: la sous-formation de Pârâul Tiganilor. D. S. Inst. Geol., 70-71, 4, 79-85.

Rabrenovic D., 1997, Lower Cretaceous stratigraphy of the Danubicum.Spec. vol. Int. Symp. Stratig. Danube Gorges., 47-53, Doni Milanovac-Orşova

Răileanu Gr., 1953, Cercetări geologice în regiunea Sviniţa-Faţa Mare. Bul. şt. Acad.,5, 2, 307-409.

Răileanu Gr., 1960, Recherches géologiques dans la région Sviniţa-Faţa Mare. AN., 26-28, 347-383

Savu  H., Ghenea C., Ghenea Ana, 1966,  Harta geologică a României, scara  1:200,000, foaia 40-Turnu Severin.

Savu H., Ghenea C., 1967, Harta geologică a României, scara  1:200,000, foaia 40-Turnu Severin.  Notă explicativă, 29 p.

 

SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:200.000
50 KM D E P R E S I U N O E A P A N N N I C Ă PLATFORMA MOLDOVENEASC Ă PLATF. SCITIC Ă PROMONT. NORD- DOBROGEAN DOBROGEA DE NORD DOBROGEA CENTRAL Ă DOBROGEA DE SUD (Depres. Predobrogean ă) P L A T F O R M A M O E C S I Ă GETIC Ă I N T E R N Ă D E P R E S U I N E A A V A N F O S A A E V S A R N A E O N F X T Ă A V A N F O S A X E T E R N Ă P S U Â B N Z A C A R P A T I C Ă F S L I L U E X R T E N Z O N A T C R I S A L I N Ă O - M E Z O Z O I C M U N Ţ I I A P U S E N I DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI M. C ălimani M. Harghita M. Gurghiu C A P R A Ţ M I I R I E D I O N A L I F L S I U L T R A N S C A R P A T I C M. Gut ăi DELTA DUN ĂRII F U L L I S I N T E R N (Depres. Predobrogean ă) Boto ani ş R d u i ă ă ţ Suceava Iasi Tg. Neam ţ Ptra. Neam ţ Gura Humorului Campulung Roman Bac u ă Barlad Tecuci Focsani Gala i ţ Br ila ă M cin ă Tulcea Babadag Constan a ţ Mangalia Cernavod ă Fete ti ş C l ra i ă ă ş Ţă ă nd rei Slobozia Olteni a ţ BUCURE TI Ş Urziceni Mizil Buz u ă Ploiesti C mpina â Targoviste C mpulung â C. De Arges Pitesti R. Valcea Giurgiu Alexandria Ro iori ş T. Magurele Corabia Caracal Bals Craiova Bailesti Calafat Tr. Severin Orsova Mold. Noua Oravita Anina Caransebes Buzias Lugoj Timisoara Arad Lipova Zarand Salonta Beius Stei Vascau Borod Oradea Zalau Satu Mare Baia Mare Sighet Vi eu ş R zoare ă N s ud ă ă Dej Bistri a ţ Colibita Bicaz Ditrau Gheorgheni Sovata M. Ciuc Odorhei Baraolt Tg. Secuiesc Covasna Sf. Gheorghe Persani Brasov Sinaia F g ra ă ă ş Sibiu Alba Iulia Petrosani Deva Hunedoara Media ş Sighi oara ş Ocna Mure ş Tg. Mure ş Turda Huedin Cluj Reghin Deda Com nesti ă B. Sl nic ă One ti ş Ca in ş Tulnici Rm. S rat ă Tismana Tg. Jiu Slatina Hârşova Jibou Brad Vatra Dornei Olăneşti Ş Topli ţa ; 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 12 16 22 21 20 18 19 17 14 8 15 9 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 b1 b2 c1 c2 d1 d2 d3 a4 b3 b4 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b3 b4 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b2 b3 b4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c3 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 CAROIAJUL ĂRȚII GEOLOGICE 1: 200,000 SUPRAPUS ĂŢILOR TECTONICE ALE ROMÂNIEI H UNIT DENUMIREA FOILOR H ĂRȚII GEOLOGICE SCARA 1: 200,000 1-DARABANI 2- SATU MARE 3- BAIA MARE 4- VIȘEU 5- RUDĂUȚI 6- SUCEAVA 7- ȘTEFĂNEȘTI 8- ORADEA 9- ȘIMLEUL SILVANIEI 10- CLUJ 11- BISTRIȚA 12- TOPLIȚA 13- PIATRA NEAMȚ 14- IAȘI 15- SÎNNICOLAUL MARE 16- ARAD 17- BRAD 18- TURDA 19- TÎRGU MUREȘ 20- ODORHEI 21- BACĂU 22- BÎRLAD 23- JIMBOLIA 24- TIMIȘOARA 25- DEVA 26- ORĂȘTIE 27- SIBIU 28- BRAȘOV 29- COVASNA 30- FOCȘANI 31- REȘIȚA 32- BAIA DE ARAMĂ 33- TÎRGU-JIU 34- PITEȘTI 35- TÎRGOVIȘTE 36- PLOIEȘTI 37- BRĂILA 38- TULCEA 39- SULINA 40- TURNU-SEVERIN 41- CRAIOVA 42- SLATINA 43- NEAJLOV 44- BUCUREȘTI 45- CĂLĂRAȘI 46- CONSTANȚA 47- BECHET 48- TURNU-MĂGURELE 49- GIURGIU 50- MANGALIA 1. Depresiunea Silvaniei 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Depresiunea Oa şului Depresiunea Dornei Depresiunea l Gheorgheni Depresiunea ăneşti Com Depresiunea l Ciucului Depresiunea șovului Bra Depresiunea şti Brezoi-Tite Depresiunea şani Petro Depresiunea şului Mure Depresiunea şova Bahna-Or Depresiunea şova Cara Depresiunea ţa Sichevi Depresiunea Bozovici-Nera Depresiunea ş-Mehadia Caransebe Depresiunea ă Rusca Montan Depresiunea ţegului Ha Depresiunea şul Mare Zlatna-Alma Depresiunea ăcărâmb Brad-S Depresiunea Zarandului Depresiunea şului Beiu Depresiunea Borodului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Depresiunea Silvaniei
2. Depresiunea Borodului
3. Depresiunea Beiușului
4. Depresiunea Zarandului
5. Depresiunea Brad-Săcărâmb
6. Depresiunea Zlatna-Almașul Mare
7. Depresiunea Hațegului
8. Depresiunea Rusca Montană
9. Depresiunea Caransebeș-Mehadia
10. Depresiunea Bozovici-Nera
11. Depresiunea Sichevița
12. Depresiunea Carașova
13. Depresiunea Bahna-Orșova
14. Depresiunea Mureșului
15. Depresiunea Petroșani
16. Depresiunea Brezoi-Titești
17. Depresiunea Brașovului
18. Depresiunea Ciucului
19. Depresiunea Comănești
20. Depresiunea Gheorgheni
21. Depresiunea Dornei
22. Depresiunea Oașului
DENUMIREA FOILOR HĂRȚII GEOLOGICE SCARA1:200.000
1. DARABANI
2. SATU MARE
3. BAIA MARE
4. VIȘEU
5. RĂDĂUȚI
6. SUCEAVA
7. ȘTEFĂNEȘTI
8. ORADEA
9. ȘIMLEUL SILVANIEI
10. CLUJ
11. BISTRIȚA
12. TOPLIȚA
13. PIATRA NEAMȚ
14. IAȘI
15. SÎNNICOLAUL MARE
16. ARAD
17. BRAD
18. TURDA
19. TÎRGU MUREȘ
20. ODORHEI
21. BACĂU
22. BÎRLAD
23. JIMBOLIA
24. TIMIȘOARA
25. DEVA
26. ORĂȘTIE
27. SIBIU
28. BRAȘOV
29. COVASNA
30. FOCȘANI
31. REȘIȚA
32. BAIA DE ARAMĂ
33. TÎRGU-JIU
34. PITEȘTI
35. TÎRGOVIȘTE
36. PLOIEȘTI
37. BRĂILA
38. TULCEA
39. SULINA
40. TURNU-SEVERIN
41. CRAIOVA
42. SLATINA
43. NEAJLOV
44. BUCUREȘTI
45. CĂLĂRAȘI
46. CONSTANȚA
47. BECHET
48. TURNU-MĂGURELE
49. GIURGIU
50. MANGALIA
SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:50.000