Formaţiunea de Lonea

Descarca / Imprima

1. Statutul numelui: Valid.

2. Unitatea de rang superior în care se încadrează (i); Subdiviziuni (ii); Unitatea structurală (iii): (iii) Bazinul Petroşani.

3.  Vârsta: Oligocen superior (Chattian).

4. Sinonimie: “Succesiunea superioară” (Hofmann, 1970, p. 17); “Orizontul superior” (Răileanu, 1955a, p. 198; 1955b, p. 265; Macovei, 1954, p. 459; Mateescu, 1956, p. 129; Marinescu, 1961, p. 294; 1963, p. 31); “Formaţiunea superioară” (Popa et al., 1958, p. 150); “Orizontul conglomeratic superior” (Popa et al., 1960, p. 118); “Seria conglomeratică” (Mateescu, 1962, p. 284; Drăghindă, 1963, p. 140); “Orizontul 3 Mijlociu” (Elena Pop, 1962, p. 204); “Mittlerer Horizont” (Elena Pop, 1963, p. 117); “Orizontul 3 sau Mijlociu” (Pop et al., 1969, p. 66; 1969b, p. 81); “Horizo 3 (moien)” (Moisescu, 1975, p. 183).

5.  Localitatea tip (i); Răspândire geografică (ii): (i) Localitatea Lonea din estul Bazinului Petroşani; (ii) Se întinde în întreg Bazinul Petroşani formând umplutura lui în proporţie de 80%; Harta geologică 1:50,000, foile 106c-Lupeni (Berza et al., 1986) şi 124a-Câmpul lui Neag (Stan et al., 1979).

6.  Secţiunea tip (i); Variaţii de facies (ii): Stratotipul se găseşte în versantul drept al Văii Deforului (Moisescu, 1975, p. 183), reprezintă o secvenţă de 93 m grosime situată în partea mediană a formaţiunii. Din punct de vedere litologic formaţiunea este constituită predominant din bancuri masive de gresii grosiere, cu intercalaţii de pietrişuri şi conglomerate. In cea mai mare parte a ei, formaţiunea este săracă în resturi de fosile întâlnindu-se doar patru specii de moluşte. Grosimea formaţiunii variază frecvent între 200-400 m dar poate ajunge până la 700-800 m. Ca profile de referinţă mai putem menţiona profilele din zona Lupeni (pâraiele Lejea, Bonciu, Mierlaşu), Bărbăteni (pâraiele Mierleasa, Vacii), Uricari (pâraiele Murgonilor, Sterminos) şi Uricari-Oraşu Nou (pârâul Şerpilor).

7.  Referinţa tip (i); Alte referinţe (ii): (i) Hofmann (1870); Moisescu (1981, p. 111-113); Harta geologică 1:50,000, foaia 106c-Lupeni.

8.  Limite: Este o formaţiune transgresivă, depăşind pe alocuri Formaţiunea inferioară (Dâlja-Uricani) şi venind în contact direct cu cristalinul. Formaţiunea de Lonea “pare” a suporta în continuitate de sedimentare Formaţiunea de Sălătruc (Moisescu, 1981, p. 115).

9.  Conţinut fosil (i); Consideraţii biostratigrafice (ii): (i) Patru specii de moluşte (Mytilus aquitanicus, Margaritifera inaequiradiata, Brotia (Tinnyea) escheri grossecostata şi Melanopsis (Lyrcaea) impressa hatkeni) (Moisescu, 1975).

10. Mediul depoziţional: Depozitele din această formaţiune, pun în evidenţă existe nţa unui facies dulcicol-oligohalin. Pe alocuri depozitele au o stratificaţie încrucişată. Ele sunt în general grosiere, cu elemente constituitive mai mult sau mai puţin rotunjite, datorită unui slab transport.

11.  Corelări: Formaţiunea de Lonea împreună cu Formaţiunea de Dâlja-Uricari din Bazinul Petroşani a fost echivalată de Moisescu (1981) cu Formaţiunea de Valea Mialului din Depresiunea Haţeg.

                                                                                                Adina Ichim, 1998

Literatura citată

Berza T., Seghedi Antoneta, Pop G., Szasz L., Hârtopanu I., Săbău G., Moisescu V., Popescu G., 1986, Harta geologică a României,  scara 1:50,000, foaia 106c-Lupeni.

Drăghindă I., 1963, Contribuţii la cunoaşterea condiţiilor de sedimentare în bazinul Petroşani (Carpaţii Meridionali). A.G.C-P, Cong. V,  III/1, Comunic. şt., secţ. II, Stratigrafie, 41-48.

Hofmann K., 1870, Das Kohlenbecken des Zsily (Schiel)-Thales. Verh. d.k.k. geol. R.-A., 1-18, Wien.

Macovei G., 1954, Geologie stratigrafică. Ed. Tehnică, 536 p.

Marinescu I., 1961, Contribuţii la studiul geologic al bazinului carbonifer Valea Jiului. Rev. Minelor, 12, 1, 12-18,Bucureşti.

Marinescu I., 1963, Câteva observaţii geologice asupra bazinelor Valea Jiului şi Haţeg. Rev. Minelor, 14, 1, 29-33, Bucureşti.

Mateescu I., 1956, Studiul petrografic al cărbunilor din bazinul văii Jiului, cu privire specială asupra cărbunilor din regiunea Uricani-Cîmpu lui Neag. AN, 29, 125-195.

Mateescu I., 1962, Geologia zăcămintelor de cărbune. Ed. didactică si pedagogică., 168 p.

Moisescu V., 1975a, Faziostratotypus: Dîlja (forage 5410) et Lonea (valea Deforului), Bassin de Petroşani (Das Kohlenbecken des Zsilly) (Schiel-Thales), Roumanie (Boundary ou Unit Stratotype: O/OM/M1). In: Chronostratigraphie und Neostratotypen, Miozän der Zentralen Paratethys, V, OM Egerien. Bratislava.

Moisescu V.,1975b, Stratigrafia depozitelor paleogene şi miocen-inferioare din regiunea Cluj-Huedin-Românaşi (NW-ul bazinului Transilvaniei) (Harta geologică sc. 1:87.000). AN, 47, 5-211.

Moisescu V., 1981, Oligocene deposits of Transylvania and their correlation in Paratethys). Rev. roum. géol., géoph., géog., Géol., 25, p.161-169.

Pop E., 1962, Cercetări geologice în partea de est a bazinului Petroşani. Lucr. şt. Inst. Mine Petroşani, 185-212, Bucureşti.

Pop E., 1963, Geologische Forschungen im Becken von Petroşani. Freiberger Forschungshefte, H. C163, Berlin.

Pop E., Dobrescu Ana, Dorobanţu I., 1969a, Geologia cîmpurilor miniere Dîlja-Iscroni. Lucr. Inst Mine Petroşani, 6 (6), Geol., Geofiz., 75-87.

Pop E., Ionescu M., Dorobanţu I., 1969, Geologia cîmpurilor miniere Petrila-Livezeni-Sălătruc. Lucr. şt. Inst. Mine Petroşani, 6, (6), Geol. Geofiz., 63-74.

 Popa Valeria, Tisu L., Pătraşcu M., 1858, Studiul petrografic al rocilor sterile din formaţiunea medie (productivă) Lupeni N. Lucr. şt. Inst Mine Petroşani, 1, 145-168.

Popa Valeria, Tisu L., Pătraşcu M., 1960, Studiul petrografic al Orizontului productiv din câmpul minier Lupeni. Lucr. şt. Inst Mine Petroşani, 2, 111-209.

Răileanu Gr., 1955a, Burdigalianul de pe pârâul Sălătruc şi consideraţii generale asupra bazinului Patroşani. R.U., 6-7, 263-269.

Răileanu Gr.,  1955b, Cercetări geologice în regiunea Câmpul lui Neag-Uricani şi consideraţiuni generale asupra bazinului Petroşani. D. S. Inst. Geol., 39, 193-204.

Stan N., Stănoiu I., Năstăseanu S., Moisescu V., Seghedi A., Pop G., 1979, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 124a-Cîmpu lui Neag.

 

SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:200.000
50 KM D E P R E S I U N O E A P A N N N I C Ă PLATFORMA MOLDOVENEASC Ă PLATF. SCITIC Ă PROMONT. NORD- DOBROGEAN DOBROGEA DE NORD DOBROGEA CENTRAL Ă DOBROGEA DE SUD (Depres. Predobrogean ă) P L A T F O R M A M O E C S I Ă GETIC Ă I N T E R N Ă D E P R E S U I N E A A V A N F O S A A E V S A R N A E O N F X T Ă A V A N F O S A X E T E R N Ă P S U Â B N Z A C A R P A T I C Ă F S L I L U E X R T E N Z O N A T C R I S A L I N Ă O - M E Z O Z O I C M U N Ţ I I A P U S E N I DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI M. C ălimani M. Harghita M. Gurghiu C A P R A Ţ M I I R I E D I O N A L I F L S I U L T R A N S C A R P A T I C M. Gut ăi DELTA DUN ĂRII F U L L I S I N T E R N (Depres. Predobrogean ă) Boto ani ş R d u i ă ă ţ Suceava Iasi Tg. Neam ţ Ptra. Neam ţ Gura Humorului Campulung Roman Bac u ă Barlad Tecuci Focsani Gala i ţ Br ila ă M cin ă Tulcea Babadag Constan a ţ Mangalia Cernavod ă Fete ti ş C l ra i ă ă ş Ţă ă nd rei Slobozia Olteni a ţ BUCURE TI Ş Urziceni Mizil Buz u ă Ploiesti C mpina â Targoviste C mpulung â C. De Arges Pitesti R. Valcea Giurgiu Alexandria Ro iori ş T. Magurele Corabia Caracal Bals Craiova Bailesti Calafat Tr. Severin Orsova Mold. Noua Oravita Anina Caransebes Buzias Lugoj Timisoara Arad Lipova Zarand Salonta Beius Stei Vascau Borod Oradea Zalau Satu Mare Baia Mare Sighet Vi eu ş R zoare ă N s ud ă ă Dej Bistri a ţ Colibita Bicaz Ditrau Gheorgheni Sovata M. Ciuc Odorhei Baraolt Tg. Secuiesc Covasna Sf. Gheorghe Persani Brasov Sinaia F g ra ă ă ş Sibiu Alba Iulia Petrosani Deva Hunedoara Media ş Sighi oara ş Ocna Mure ş Tg. Mure ş Turda Huedin Cluj Reghin Deda Com nesti ă B. Sl nic ă One ti ş Ca in ş Tulnici Rm. S rat ă Tismana Tg. Jiu Slatina Hârşova Jibou Brad Vatra Dornei Olăneşti Ş Topli ţa ; 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 12 16 22 21 20 18 19 17 14 8 15 9 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 b1 b2 c1 c2 d1 d2 d3 a4 b3 b4 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b3 b4 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b2 b3 b4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c3 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 CAROIAJUL ĂRȚII GEOLOGICE 1: 200,000 SUPRAPUS ĂŢILOR TECTONICE ALE ROMÂNIEI H UNIT DENUMIREA FOILOR H ĂRȚII GEOLOGICE SCARA 1: 200,000 1-DARABANI 2- SATU MARE 3- BAIA MARE 4- VIȘEU 5- RUDĂUȚI 6- SUCEAVA 7- ȘTEFĂNEȘTI 8- ORADEA 9- ȘIMLEUL SILVANIEI 10- CLUJ 11- BISTRIȚA 12- TOPLIȚA 13- PIATRA NEAMȚ 14- IAȘI 15- SÎNNICOLAUL MARE 16- ARAD 17- BRAD 18- TURDA 19- TÎRGU MUREȘ 20- ODORHEI 21- BACĂU 22- BÎRLAD 23- JIMBOLIA 24- TIMIȘOARA 25- DEVA 26- ORĂȘTIE 27- SIBIU 28- BRAȘOV 29- COVASNA 30- FOCȘANI 31- REȘIȚA 32- BAIA DE ARAMĂ 33- TÎRGU-JIU 34- PITEȘTI 35- TÎRGOVIȘTE 36- PLOIEȘTI 37- BRĂILA 38- TULCEA 39- SULINA 40- TURNU-SEVERIN 41- CRAIOVA 42- SLATINA 43- NEAJLOV 44- BUCUREȘTI 45- CĂLĂRAȘI 46- CONSTANȚA 47- BECHET 48- TURNU-MĂGURELE 49- GIURGIU 50- MANGALIA 1. Depresiunea Silvaniei 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Depresiunea Oa şului Depresiunea Dornei Depresiunea l Gheorgheni Depresiunea ăneşti Com Depresiunea l Ciucului Depresiunea șovului Bra Depresiunea şti Brezoi-Tite Depresiunea şani Petro Depresiunea şului Mure Depresiunea şova Bahna-Or Depresiunea şova Cara Depresiunea ţa Sichevi Depresiunea Bozovici-Nera Depresiunea ş-Mehadia Caransebe Depresiunea ă Rusca Montan Depresiunea ţegului Ha Depresiunea şul Mare Zlatna-Alma Depresiunea ăcărâmb Brad-S Depresiunea Zarandului Depresiunea şului Beiu Depresiunea Borodului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Depresiunea Silvaniei
2. Depresiunea Borodului
3. Depresiunea Beiușului
4. Depresiunea Zarandului
5. Depresiunea Brad-Săcărâmb
6. Depresiunea Zlatna-Almașul Mare
7. Depresiunea Hațegului
8. Depresiunea Rusca Montană
9. Depresiunea Caransebeș-Mehadia
10. Depresiunea Bozovici-Nera
11. Depresiunea Sichevița
12. Depresiunea Carașova
13. Depresiunea Bahna-Orșova
14. Depresiunea Mureșului
15. Depresiunea Petroșani
16. Depresiunea Brezoi-Titești
17. Depresiunea Brașovului
18. Depresiunea Ciucului
19. Depresiunea Comănești
20. Depresiunea Gheorgheni
21. Depresiunea Dornei
22. Depresiunea Oașului
DENUMIREA FOILOR HĂRȚII GEOLOGICE SCARA1:200.000
1. DARABANI
2. SATU MARE
3. BAIA MARE
4. VIȘEU
5. RĂDĂUȚI
6. SUCEAVA
7. ȘTEFĂNEȘTI
8. ORADEA
9. ȘIMLEUL SILVANIEI
10. CLUJ
11. BISTRIȚA
12. TOPLIȚA
13. PIATRA NEAMȚ
14. IAȘI
15. SÎNNICOLAUL MARE
16. ARAD
17. BRAD
18. TURDA
19. TÎRGU MUREȘ
20. ODORHEI
21. BACĂU
22. BÎRLAD
23. JIMBOLIA
24. TIMIȘOARA
25. DEVA
26. ORĂȘTIE
27. SIBIU
28. BRAȘOV
29. COVASNA
30. FOCȘANI
31. REȘIȚA
32. BAIA DE ARAMĂ
33. TÎRGU-JIU
34. PITEȘTI
35. TÎRGOVIȘTE
36. PLOIEȘTI
37. BRĂILA
38. TULCEA
39. SULINA
40. TURNU-SEVERIN
41. CRAIOVA
42. SLATINA
43. NEAJLOV
44. BUCUREȘTI
45. CĂLĂRAȘI
46. CONSTANȚA
47. BECHET
48. TURNU-MĂGURELE
49. GIURGIU
50. MANGALIA
SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:50.000