Formaţiunea de Cioaca Borii

Descarca / Imprima

1. Statutul numelui: Acceptat.

2. Unitatea de rang superior în care se încadrează (i); Subdiviziuni (ii); Unitatea structurală (iii): (ii)  Formaţiunea de Cioaca Borii a fost divizată în două entităţi litostratigrafice suprapuse şi parţial juxtapuse: Membrul de Omerşnic, discordant, hettangian inferior în zona central-depresionară a bazinului şi din ce în ce mai nou spre zonele marginale, conglomeratic grezos şi Membrul de Pregheda, hettangian superior-sinemurian, predominant grezos-argilos cu cărbuni (Stănoiu et al., 1995, p. 4, 6); (iii) Carpații Meridionali, Autohtonul Danubian Intern (Pânza de Sirinia).

3.  Vârsta: Hettangian-Sinemurian (Liasic inferior ).

4.  Sinonimie: pro parte “conglomeratele de la Cioaca Bori“ (Răileanu, 1953, p. 357); ”Liasic?” (Boldur et al., 1964, p. 190 și harta geologică 1:25,000 din lucrare). Formațiunea a fost separată pentru prima dată, pe tot arealul Bazinului Sirinia, de către Boldur et al. (1963, 1964a).

5.  Localitatea tip (i); Răspândire geografică (ii): (i) Regiunea situată la nord şi est de localitatea Bigăr, în sectoarele de la obârşia văilor Dragosela şi Sirinia; (ii) Bazinul Sirinia: Membrul de Omerşnic, inferior, aflorează în împrejurimile localităţii Sviniţa, în apropierea şoselei naţionale Orşova-Moldova Nouă. Succesiunea stratigrafică a Membrului de Pregheda (care ocupă poziţie superioară în formaţiune) a fost investigată prin numeroase foraje şi lucrări miniere; hărţile geologice executate în regiune: Boldur et al. (1963, 1964 ), Stilla et al. (1969, 1971, 1972), Năstăseanu et al. (1983, 1984 ), Stănoiu et al., (1995) etc. Harta geologică a României, 1:200,000, foile 31-Reșița, caroul c3; (Năstăseanu et Savu, 1968, Năstăseanu et al., 1968); 32-Baia de Aramă, caroul d1; (Năstăseau et Bercia, 1968; Năstăseanu et al., 1968); 40-Turnu-Severin, carourile a1, b1; (Savu et Ghenea, 1967; Savu et al., 1966); Harta geologică a României, 1:50,000, foaia 139a-Sasca (Maier et al., 1973).

6. Secţiunea tip (i); Variaţii de facies (ii):  Descrieri geologice amănunţite pentru succesiunea stratigrafică a Formaţiunii de Cioaca Borii au fost prezentate de Răileanu (idem, p. 357-362). Mult mai semnificative sunt coloanele litologice rezultate din informaţiile obţinute prin foraje, dintre care se remarcă cele din regiunea Bigăr, de stratotip (Năstăseanu et al., 1983,1984).

7.  Referinţa tip (i); Alte referinţe (ii): (i) Stănoiu et Țicleanu (1995, p. 4 şi harta geologică 1:50,000 din lucrare). Denumirea de Cioaca Borii (Răileanu, 1953) a fost întrebuinţată iniţial pentru a desemna orizontul conglomeratic din baza acestei entităţi litostratigrafice. S-a păstrat denumirea în memoria lui Grigore Răileanu, cel care a pus bazele stratigrafiei şi tectonicii Zonei Sirinia; (ii) Stilla et al. (1969, 1971, 1972), Popa et al. (1977), Stănoiu et Țicleanu (1995), Stănoiu et al. (1996, 1997b, 1997c).

8. Limite: Rocile Formaţiunii de Cioaca Borii se aşează discordant (discordanţă unghiulară) peste rocile entităţilor litostratigrafice mai vechi şi suportă, de asemenea discordant (discordanţă voalată), rocile Formaţiunii de Sirinia de deasupra. Limita dintre cei doi Membri (de Omerșnic şi de Pregheda) este de continuitate, arbitrară, ezitantă.

9. Conţinut fosil (i); Consideraţii biostratigrafice (ii): Roth Telegd (1892), Semaka (1970), Antonescu (1973), Antonescu (în Popa et al. 1977), Popa M. (informaţie verbală) au pus în evidenţă asociaţii micro şi mai ales macrofloristice care indică prezenţa Hettangianului (Zona Thaumatopteris schenkii) şi Sinemurianului (Zona Nilssonia orientalis) în cadrul Membrului de Pregheda cu cărbuni.

10. Mediul depoziţional: Membrul de Omerșnic sugerează un sistem paleoambiental aluvial iar Membrul de Pregheda sugerează un sistem paleoambiental fluviatil cu paleoambianțe paludal -lacustre extinse. Abundenţa caolinitului şi compoziţia asociaţiilor paleofloristice sugerează un climat cald şi umed.

11. Corelări: Stănoiu et al., (1997, 1997c) corelează formaţiunea cu succesiunea stratigrafică liasic inferioară din Bazinul Reşiţa, care are o litologie aproape identică: Formaţiunea de Cioaca Borii se corelează cu Formaţiunea de Steierdorf;  Membrul de Omerşnic cu Membrul de Budinic, iar Membrul de Pregheda cu Membrul de Valea Tereziei.   

                                                                                                                      I. Stănoiu, 1998

Literatura citată

Antonescu E., 1973, Asociaţii palinologice caracteristice unor formaţiuni cretacice din Munţii Metaliferi. D.S. Inst. Geol., 59, 3, 115-166.

Antonescu E., 1973, Quelques données sur la palynologie du Lias sous facies de Gresten de Roumanie. Palynology of Mesophyte. Proc. Int. Palyn. Conf., 53-57, Moscow.

Boldur C., Stănoiu I., Stilla A., 1963, Raport geologic asupra prospecţiunii pentru huile în zona Sviniţa-Cameniţa. Raport Fond Geologic I.G.R.

Boldur C., Stănoiu I., Stilla A., 1964, Câteva date noi privind geologia regiunii Sasca-Tîlva Cerbului (Zona Reşiţa-Moldova Nouă, Banat). D.S. Inst. Geol., 50, 2, 187-193.

Boldur C., Stănoiu I., Stilla A., 1964, Raport geologic asupra prospecţiunilor de cărbuni superiori în zona Sviniţa-Svinecea Mare. Raport Fond Geologic I.G.R.

Năstăseanu S., Popescu Ileana., Popa Elena, Biţoianu C., 1983. Raport Fond Geologic I.G.R.

Năstăseanu S., Popescu Ileana, Negrea E., 1984. Raport Fond Geologic I.G.R.

Popa Elena, Năstăseanu S., Antonescu E., 1977, Nouvelles données concernant la biostratigraphie du Jurassique inférieur de la zone de Sirinia (Banat). D. S. Inst. Geol., 63, 4, 7-24.

Răileanu Gr., 1953, Cercetări geologice în regiunea Sviniţa-Faţa Mare. Bul. şt. Acad.,5, 2, 307-409.

Roth Telegd L., 1892, Der Abschnitt des Krassó-Szörényer Gebirges langes der Donau in der Umgebung des Jelisova- und Staristye-Tales. Jahrb. D. k. ung. Geol. A. f.  1892, Budapest.

Semaka A., 1970, Geologisch-Paläobotanische Untersuchungen in SO Banater Danubikum. MEM., 11, 1-71.

Semaka A., 1970, Flora rheto-liasică de la Mehadia. D. S. Inst. Geol., 56, 3, 61-75.

Stănoiu I., Ţicleanu M., Diaconiţă Dorina, 1995, Raport Fond Geologic I.G.R.

Stănoiu I., Ţicleanu M., Neagu T., Popa M., Diaconiţă Dorina, 1996, Studiul stratigrafic, facial şi paleoambiental al formaţiunilor liasice cu cărbuni din Bazinul Sirinia. In: Simp. Resurse mimerale. Fundaţia oamenilor de ştiinţă Prahova, Bul. Informativ, 3, 2, 45-51. Ploieşti.

Stănoiu I., Neagu T., Dragastan O., Melinte M., Rădan S., Baltres A., 1997a,  La stratigraphie des formations d'age Jurassique superieur-Cretace inferieur de l'unité de la Cerna dans la région du Plateau Mehedinţi-Monts Vâlcan et Parâng (Carpathes Méridionales). Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 42, 63-80.

Stănoiu I., Popa M., Ticleanu M., Diaconiţă Dorina, 1997b, The lithostratigraphic, facial and paleoenvironmental analysis of Liassic coal bearing formations from Reşiţa and Sirinia Basins (Romania). European Coal Conf., Abs., p. 67. Izmir, Turkey.

Stănoiu I., Popa M., Diaconiţă Dorina, Ticleanu M., Dinulescu Carmen, 1997c, The Liassic from Reşiţa and Sirinia Basins. In: A. Grubic’ and T. Berza (Eds.), Geology of Djerdap Area. Int. Sympos. Geology in the Danube Gorges. Spec. Publ., 25, 249-254. Belgrade-Bucharest.

Stilla A., Huică I., Bulgăreanu V., Cocişiu A., Ghiu Teodora, Dumitru I., 1969, Raport Fond Geologic I.G.R.

Stilla A., Radu A., Matache I., Stratulat P., Visarion Adina, 1971, Raport geologic. Sinteza lucrărilor de cercetare geologică întreprinse pentru cărbuni superiori din zona Sirinia (jud. Caraş-Severin şi Mehedinţi). Raport Fond Geologic I.G.R.

Stilla A., Radu A., Matache I., Stratulat P., 1972, Raport Fond Geologic I.G.R.

SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:200.000
50 KM D E P R E S I U N O E A P A N N N I C Ă PLATFORMA MOLDOVENEASC Ă PLATF. SCITIC Ă PROMONT. NORD- DOBROGEAN DOBROGEA DE NORD DOBROGEA CENTRAL Ă DOBROGEA DE SUD (Depres. Predobrogean ă) P L A T F O R M A M O E C S I Ă GETIC Ă I N T E R N Ă D E P R E S U I N E A A V A N F O S A A E V S A R N A E O N F X T Ă A V A N F O S A X E T E R N Ă P S U Â B N Z A C A R P A T I C Ă F S L I L U E X R T E N Z O N A T C R I S A L I N Ă O - M E Z O Z O I C M U N Ţ I I A P U S E N I DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI M. C ălimani M. Harghita M. Gurghiu C A P R A Ţ M I I R I E D I O N A L I F L S I U L T R A N S C A R P A T I C M. Gut ăi DELTA DUN ĂRII F U L L I S I N T E R N (Depres. Predobrogean ă) Boto ani ş R d u i ă ă ţ Suceava Iasi Tg. Neam ţ Ptra. Neam ţ Gura Humorului Campulung Roman Bac u ă Barlad Tecuci Focsani Gala i ţ Br ila ă M cin ă Tulcea Babadag Constan a ţ Mangalia Cernavod ă Fete ti ş C l ra i ă ă ş Ţă ă nd rei Slobozia Olteni a ţ BUCURE TI Ş Urziceni Mizil Buz u ă Ploiesti C mpina â Targoviste C mpulung â C. De Arges Pitesti R. Valcea Giurgiu Alexandria Ro iori ş T. Magurele Corabia Caracal Bals Craiova Bailesti Calafat Tr. Severin Orsova Mold. Noua Oravita Anina Caransebes Buzias Lugoj Timisoara Arad Lipova Zarand Salonta Beius Stei Vascau Borod Oradea Zalau Satu Mare Baia Mare Sighet Vi eu ş R zoare ă N s ud ă ă Dej Bistri a ţ Colibita Bicaz Ditrau Gheorgheni Sovata M. Ciuc Odorhei Baraolt Tg. Secuiesc Covasna Sf. Gheorghe Persani Brasov Sinaia F g ra ă ă ş Sibiu Alba Iulia Petrosani Deva Hunedoara Media ş Sighi oara ş Ocna Mure ş Tg. Mure ş Turda Huedin Cluj Reghin Deda Com nesti ă B. Sl nic ă One ti ş Ca in ş Tulnici Rm. S rat ă Tismana Tg. Jiu Slatina Hârşova Jibou Brad Vatra Dornei Olăneşti Ş Topli ţa ; 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 12 16 22 21 20 18 19 17 14 8 15 9 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 b1 b2 c1 c2 d1 d2 d3 a4 b3 b4 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b3 b4 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b2 b3 b4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c3 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 CAROIAJUL ĂRȚII GEOLOGICE 1: 200,000 SUPRAPUS ĂŢILOR TECTONICE ALE ROMÂNIEI H UNIT DENUMIREA FOILOR H ĂRȚII GEOLOGICE SCARA 1: 200,000 1-DARABANI 2- SATU MARE 3- BAIA MARE 4- VIȘEU 5- RUDĂUȚI 6- SUCEAVA 7- ȘTEFĂNEȘTI 8- ORADEA 9- ȘIMLEUL SILVANIEI 10- CLUJ 11- BISTRIȚA 12- TOPLIȚA 13- PIATRA NEAMȚ 14- IAȘI 15- SÎNNICOLAUL MARE 16- ARAD 17- BRAD 18- TURDA 19- TÎRGU MUREȘ 20- ODORHEI 21- BACĂU 22- BÎRLAD 23- JIMBOLIA 24- TIMIȘOARA 25- DEVA 26- ORĂȘTIE 27- SIBIU 28- BRAȘOV 29- COVASNA 30- FOCȘANI 31- REȘIȚA 32- BAIA DE ARAMĂ 33- TÎRGU-JIU 34- PITEȘTI 35- TÎRGOVIȘTE 36- PLOIEȘTI 37- BRĂILA 38- TULCEA 39- SULINA 40- TURNU-SEVERIN 41- CRAIOVA 42- SLATINA 43- NEAJLOV 44- BUCUREȘTI 45- CĂLĂRAȘI 46- CONSTANȚA 47- BECHET 48- TURNU-MĂGURELE 49- GIURGIU 50- MANGALIA 1. Depresiunea Silvaniei 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Depresiunea Oa şului Depresiunea Dornei Depresiunea l Gheorgheni Depresiunea ăneşti Com Depresiunea l Ciucului Depresiunea șovului Bra Depresiunea şti Brezoi-Tite Depresiunea şani Petro Depresiunea şului Mure Depresiunea şova Bahna-Or Depresiunea şova Cara Depresiunea ţa Sichevi Depresiunea Bozovici-Nera Depresiunea ş-Mehadia Caransebe Depresiunea ă Rusca Montan Depresiunea ţegului Ha Depresiunea şul Mare Zlatna-Alma Depresiunea ăcărâmb Brad-S Depresiunea Zarandului Depresiunea şului Beiu Depresiunea Borodului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Depresiunea Silvaniei
2. Depresiunea Borodului
3. Depresiunea Beiușului
4. Depresiunea Zarandului
5. Depresiunea Brad-Săcărâmb
6. Depresiunea Zlatna-Almașul Mare
7. Depresiunea Hațegului
8. Depresiunea Rusca Montană
9. Depresiunea Caransebeș-Mehadia
10. Depresiunea Bozovici-Nera
11. Depresiunea Sichevița
12. Depresiunea Carașova
13. Depresiunea Bahna-Orșova
14. Depresiunea Mureșului
15. Depresiunea Petroșani
16. Depresiunea Brezoi-Titești
17. Depresiunea Brașovului
18. Depresiunea Ciucului
19. Depresiunea Comănești
20. Depresiunea Gheorgheni
21. Depresiunea Dornei
22. Depresiunea Oașului
DENUMIREA FOILOR HĂRȚII GEOLOGICE SCARA1:200.000
1. DARABANI
2. SATU MARE
3. BAIA MARE
4. VIȘEU
5. RĂDĂUȚI
6. SUCEAVA
7. ȘTEFĂNEȘTI
8. ORADEA
9. ȘIMLEUL SILVANIEI
10. CLUJ
11. BISTRIȚA
12. TOPLIȚA
13. PIATRA NEAMȚ
14. IAȘI
15. SÎNNICOLAUL MARE
16. ARAD
17. BRAD
18. TURDA
19. TÎRGU MUREȘ
20. ODORHEI
21. BACĂU
22. BÎRLAD
23. JIMBOLIA
24. TIMIȘOARA
25. DEVA
26. ORĂȘTIE
27. SIBIU
28. BRAȘOV
29. COVASNA
30. FOCȘANI
31. REȘIȚA
32. BAIA DE ARAMĂ
33. TÎRGU-JIU
34. PITEȘTI
35. TÎRGOVIȘTE
36. PLOIEȘTI
37. BRĂILA
38. TULCEA
39. SULINA
40. TURNU-SEVERIN
41. CRAIOVA
42. SLATINA
43. NEAJLOV
44. BUCUREȘTI
45. CĂLĂRAȘI
46. CONSTANȚA
47. BECHET
48. TURNU-MĂGURELE
49. GIURGIU
50. MANGALIA
SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:50.000