Conglomeratele de Brebu

Descarca / Imprima

1.  Statutul numelui: Valid.

2. Unitatea de rang superior în care se încadrează (i); Subdiviziuni (ii); Unitatea structurală (iii): (ii) Membru al  Molasei de Doftana; (iii) Intră în compoziţia cuverturii posttectogenetice a Pânzei de Tarcău, sinclinalele Slănic şi Drajna.

3.  Vârsta:   Miocen inferior (Ottnangian) (Marinescu et al., 1998, p. 182).

4. Sinonimie: “Bănci de conglomerate “ (Macovei, 1916); ”conglomeratele, gresiile şi marnele roşii de Brebu”, (Preda et al. 1917 ); ”orizontul roşu de gresii şi conglomerate” (Preda, 1927a); ”conglomeratele de Brebu” (Mrazec fide Grozescu, 1926; Protescu et Murgeanu 1927; Mărunţeanu et Gheorghian, 1977, p. 145); ”Conglomeratul de Brebu (carpatian)” Grujinschi, 1971, p. 208); ”Brebu Conglomerates” (Săndulescu et al., 1995, p. 10); ”Orizontul conglomeratelor de Brebu” (Dumitrescu et al., 1970b, p. 46); ”Brebu congl. Mb” (Marinescu et al., ibidem).

5.  Localitatea tip (i); Răspândire geografică (ii): (i) Holostratotip: Valea Doftanei la Brebu; parastratotipuri: Valea Lupei, afluent stâng al râului Doftana, în localitatea Brebu; versantul stâng al Văii Prahova, pe tronsonul şoselei naţionale Bucuresti-Braşov, între Câmpina şi Breaza. (ii) Unitatea litostratigrafică apare figurată în Harta geologică a României, foile  1:200,000, foile 29-Covasna (Dumitrescu et al., 1968; 1970b), 35-Târgovişte, carourile a1, a4, b2 (Murgeanu et al., 1968a; Patrulius et al., 1968) şi 36-Ploieşti (Motaş et al., 1967; Murgeanu et al., 1968b). Accesibil la holostratotip (şoseaua regională Câmpina -Brebu), uşor accesibil la parastratotipul Valea Prahovei (şoseaua naţională Bucureşti – Braşov). Formațiunea are aceeaşi răspândire ca a Molasei de Doftana.

6. Secţiunea tip (i); Variaţii de facies (ii): (i) Conglomeratele de Brebu, cu grosimi variabile (maximum 200 m), sunt alcătuite din alternanţe metrice de conglomerate grosiere (elemente mai mari de 64 mm) şi medio granulare ( elemente între 14- 64 mm), cu intercalaţii de gresii şi argile siltice roşii şi cenuşii, în partea lor superioară. Galeţii conglomeratelor sunt de tipul : calcare mezozoice albe, roşii sau negre, conglomerate, cuarţ, cuarţite, porfire roşii, diabaze, melafire şisturi cristaline, etc. Elementele sunt prinse într-o matrice nisipoasă şi cimentate cu un ciment argilo-feruginos. Sunt bine granoclasate vertical. Direcţiile de curent (Grujinschi, idem, fig. 6 la p. 209) indică o sursă din nord – nord vestică. Stau peste Formaţiunea de Cornu şi sunt acoperite de restul succesiunii Molasei de Doftana. Nu conţin resturi de fosile în situ.

7. Referinţa tip (i); Alte referinţe (ii): (i) Mrazec (fide Grozescu, 1926, p.102); Stefănescu et  Mărunţeanu (1980, p.171).

8.  Limite: Limita inferioară peste Formaţiunea de Cornu, este marcată de un contact de discordanţă unghiulară; limita superioară este evidenţiata de un contact de tranziţie spre depozitele sedimentare, subjacente, ale Molasei de Doftana.

9.  Conţinut fosil (i); Consideraţii biostratigrafice (ii): (ii) Nu conţine resturi fosile, vârsta acestei unităţi fiind determinată pe baza principiului superpoziţiei stratelor. Au fost considerate ca apaţinând Mediteranianului I (Mrazec şi Popescu Voiteşti, 1911), Burdigalianului inferior ( Mărunţeanu et Gheorghian, 1977), Burdigalianului superior (Stefănescu et  Mărunţeanu, 1980), Helveţianului inferior (Macovei, 1916), Helveţianului superior (Protescu, 1922), Vindobonianului (Murgeanu et al., 1960), Karpatianului (Lăzărescu şi Grujinschi, 1977).

10. Mediul depoziţional: Conglomeratele de Brebu sunt rezultatul acumulării materialului detritic, de provenienţă carpatică, sub forma unor paleoconuri de dejecţie, produse în zona de vărsare a unor paleorâuri continentale (Grujinschi, 1971).

11.  Corelări: Au fost corelate cu Conglomeratele de Pietricica ( Preda et al., 1917) din Unitatea Subcarpatică – Romania, precum şi cu Conglomeratele de Sloboda – Rungurska (din Galitia) şi Gresia de Dobrotov (Plonia), (Mrazec et  Popescu Voiteşti, 1911); pot corespunde părţilor inferioare ale formaţiunilor de Harja (Unitatea Cutelor Marginale) şi Mărgineşti, precum şi Conglomeratelor de Pietricica şi Pleşu (Unitatea Subcarpatică) (Săndulescu et al., 1995).

                                                                        Dr.ing. Mariana Mărunţeanu

Literatura citată

Dumitrescu Ion, Săndulescu Mircea, Bandrabur Toderiţă, Sîndulescu Jana, 1968, Harta geologică a României,  scara 1: 200,000, foaia 29-Covasna.

Dumitrescu I., Săndulescu M., Bandrabur T., 1970b, Harta geologică a României,  scara 1: 200,000, foaia 29-Covasna.  Notă explicativă, 80 p.

Grozescu H., 1926, Condiţiile de sedimentare ale Formaţiunii salifere subcarpatice. D. S. Inst. Geol., 6, 96-104.

Grujinschi C., 1971, Contribuţii la cunoaşterea ruditelor Miocenului inferior din sinclinalele Slănic şi Drajna. B.S.G.R., 13, 201-212.

Lăzărescu V., Grujinschi C., 1969, Sur les subdivisions stratigraphiques de la molasse miocène de Transilvanie et de Munténie (Roumanie). B.S.G.R., 11, 121-135.

Macovei G., 1916, Asupra vârstei formaţiunii salifere subcarpatice. D. S. Inst. Geol.,  5, 33-54.

Marinescu Fl., Mărunţeanu M., Papaianopol I., Popescu Gh., 1998, Tables of correlation of the Neogene deposits in Romania. Rom. Jour. Stratigraphy, 78,  181-185. 

Mărunţeanu Mariana, Gheorghian M., 1977, Contribiţii la cunoaşterea depozitelor miocene de la Cornu-Breaza (Prahova). D. S. Inst. Geol., 63, 4, 135-153.

Motaş Ionel, Bandrabur Toderiţă, Ghenea Connstantin, Săndulescu Mircea, 1967, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 36-Ploieşti.

Mrazec L., Popescu-Voiteşti I., 1912a, Date noi pentru clasificarea Flişului carpatic. D. S. Inst. Geol., 3, 33-48.

Mrazec L., Popescu-Voiteşti I., 1914, Contribuţii la cunoaşterea pânzelor flişului Carpatic în România. AN, 5, 528-559.

Murgeanu G., Saulea Emilia, Popescu G., Motaş I., 1960, Stadiul actual a problemelor de stratigrafie a Terţiarului din R.P.Română. S.C.A., 5, 2,  219-250.

Murgeanu G., Patrulius D., Gherasi N., Ghenea N., Ghenea Ana, 1968a, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 35-Tîrgovişte.

Murgeanu G., Motaş I., Bandrabur T., Săndulescu M., 1968b, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 36-Ploieşti.

Patrulius D., Ghenea C., Ghenea Ana, Gherasi N., 1968, Harta geologică a României, scara   1:200,000, foaia 35-Târgovişte. Notă explicativă, 59 p.

Preda D.M., 1927a, Géologie de la vallée du Teleajen dans la région des collines subcarpatiques. Ass.pour  l’Avanç.  Géol.  Carpates. Guide des éxcursions, 155-162.

Preda D.M., Popescu Voiteşti I., Grozescu H., 1917, Clasificarea Mediteraneanului din România. Consideraţiuni generale asupra vârstei Formaţiunii salifere în România. D. S. Inst. Geol., 7, 120-133.

Protescu O., 1922, Contribuţiuni la studiul faunei de foraminifere terţiare din România. AN, 9, 221-372.

Protescu O., Murgeanu G., 1927, Geologia văii Prahova. Ass. pour l’Avanç. Géol. Carpates. Guide des éxcursions. Bucureşti.

Săndulescu M., Ghenea I., Motaş I., Bandrabur T., 1968, Harta geologică a României sc. 1:200,000, foaia 36-Ploieşti. Text explicativ, 43 p.

Săndulescu M., Mărunţeanu Mariana, Popescu  Gh., 1995, Lower-Middle Miocene formations in the folded area of the East Carpathians. Rom. Jour. Stratigraphy, 76, 5, 3-32

Săndulescu M., Popescu G., Mărunţeanu Mariana, 1995a, Facies and stratigraphy of the Lower and Middle Miocene formations of the Slănic Syncline.RCMNS, Guide to Excursion, Rom. Jour. Stratigraphy, 76, 6, 1-11.

Săndulescu M., Mărunţeanu Mariana, Popescu  Gh., 1995b, Lower-Middle Miocene formations in the folded area of the East Carpathians. X-th Cong. RCMNS, Guide to Excursion B1, R.J.S., 76, 5, 32 p.

Ştefănescu M., Mărunţeanu Mariana, 1980, The age of Doftana Molasse. D. S. Inst. Geol., 65, 169-182.

Ştefănescu M., Rădan S., Micu M., Mărunţeanu  Mariana,  Ştefănescu Marina, 1978, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 129b-Slănic (Prahova). 

Ştefănescu M., Ghenea C., Dimitrescu R., Mihăilescu N., Dinică I., Gheuca I., Mărunţeanu Mariana, Ghenea Ana, Ştefănescu Marina, Andreescu I., Mihăilă N., 1983, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 128a-Cîmpulung-Muscel.

Ştefănescu M., Ghenea C., Papaianopol I., Ghenea Ana, Mihăilescu N., Ivan V., Munteanu T., Ştefănescu Marina, Munteanu Emilia, 1988, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 128d-Pucioasa.

 

SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:200.000
50 KM D E P R E S I U N O E A P A N N N I C Ă PLATFORMA MOLDOVENEASC Ă PLATF. SCITIC Ă PROMONT. NORD- DOBROGEAN DOBROGEA DE NORD DOBROGEA CENTRAL Ă DOBROGEA DE SUD (Depres. Predobrogean ă) P L A T F O R M A M O E C S I Ă GETIC Ă I N T E R N Ă D E P R E S U I N E A A V A N F O S A A E V S A R N A E O N F X T Ă A V A N F O S A X E T E R N Ă P S U Â B N Z A C A R P A T I C Ă F S L I L U E X R T E N Z O N A T C R I S A L I N Ă O - M E Z O Z O I C M U N Ţ I I A P U S E N I DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI M. C ălimani M. Harghita M. Gurghiu C A P R A Ţ M I I R I E D I O N A L I F L S I U L T R A N S C A R P A T I C M. Gut ăi DELTA DUN ĂRII F U L L I S I N T E R N (Depres. Predobrogean ă) Boto ani ş R d u i ă ă ţ Suceava Iasi Tg. Neam ţ Ptra. Neam ţ Gura Humorului Campulung Roman Bac u ă Barlad Tecuci Focsani Gala i ţ Br ila ă M cin ă Tulcea Babadag Constan a ţ Mangalia Cernavod ă Fete ti ş C l ra i ă ă ş Ţă ă nd rei Slobozia Olteni a ţ BUCURE TI Ş Urziceni Mizil Buz u ă Ploiesti C mpina â Targoviste C mpulung â C. De Arges Pitesti R. Valcea Giurgiu Alexandria Ro iori ş T. Magurele Corabia Caracal Bals Craiova Bailesti Calafat Tr. Severin Orsova Mold. Noua Oravita Anina Caransebes Buzias Lugoj Timisoara Arad Lipova Zarand Salonta Beius Stei Vascau Borod Oradea Zalau Satu Mare Baia Mare Sighet Vi eu ş R zoare ă N s ud ă ă Dej Bistri a ţ Colibita Bicaz Ditrau Gheorgheni Sovata M. Ciuc Odorhei Baraolt Tg. Secuiesc Covasna Sf. Gheorghe Persani Brasov Sinaia F g ra ă ă ş Sibiu Alba Iulia Petrosani Deva Hunedoara Media ş Sighi oara ş Ocna Mure ş Tg. Mure ş Turda Huedin Cluj Reghin Deda Com nesti ă B. Sl nic ă One ti ş Ca in ş Tulnici Rm. S rat ă Tismana Tg. Jiu Slatina Hârşova Jibou Brad Vatra Dornei Olăneşti Ş Topli ţa ; 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 12 16 22 21 20 18 19 17 14 8 15 9 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 b1 b2 c1 c2 d1 d2 d3 a4 b3 b4 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b3 b4 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b2 b3 b4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c3 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 CAROIAJUL ĂRȚII GEOLOGICE 1: 200,000 SUPRAPUS ĂŢILOR TECTONICE ALE ROMÂNIEI H UNIT DENUMIREA FOILOR H ĂRȚII GEOLOGICE SCARA 1: 200,000 1-DARABANI 2- SATU MARE 3- BAIA MARE 4- VIȘEU 5- RUDĂUȚI 6- SUCEAVA 7- ȘTEFĂNEȘTI 8- ORADEA 9- ȘIMLEUL SILVANIEI 10- CLUJ 11- BISTRIȚA 12- TOPLIȚA 13- PIATRA NEAMȚ 14- IAȘI 15- SÎNNICOLAUL MARE 16- ARAD 17- BRAD 18- TURDA 19- TÎRGU MUREȘ 20- ODORHEI 21- BACĂU 22- BÎRLAD 23- JIMBOLIA 24- TIMIȘOARA 25- DEVA 26- ORĂȘTIE 27- SIBIU 28- BRAȘOV 29- COVASNA 30- FOCȘANI 31- REȘIȚA 32- BAIA DE ARAMĂ 33- TÎRGU-JIU 34- PITEȘTI 35- TÎRGOVIȘTE 36- PLOIEȘTI 37- BRĂILA 38- TULCEA 39- SULINA 40- TURNU-SEVERIN 41- CRAIOVA 42- SLATINA 43- NEAJLOV 44- BUCUREȘTI 45- CĂLĂRAȘI 46- CONSTANȚA 47- BECHET 48- TURNU-MĂGURELE 49- GIURGIU 50- MANGALIA 1. Depresiunea Silvaniei 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Depresiunea Oa şului Depresiunea Dornei Depresiunea l Gheorgheni Depresiunea ăneşti Com Depresiunea l Ciucului Depresiunea șovului Bra Depresiunea şti Brezoi-Tite Depresiunea şani Petro Depresiunea şului Mure Depresiunea şova Bahna-Or Depresiunea şova Cara Depresiunea ţa Sichevi Depresiunea Bozovici-Nera Depresiunea ş-Mehadia Caransebe Depresiunea ă Rusca Montan Depresiunea ţegului Ha Depresiunea şul Mare Zlatna-Alma Depresiunea ăcărâmb Brad-S Depresiunea Zarandului Depresiunea şului Beiu Depresiunea Borodului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Depresiunea Silvaniei
2. Depresiunea Borodului
3. Depresiunea Beiușului
4. Depresiunea Zarandului
5. Depresiunea Brad-Săcărâmb
6. Depresiunea Zlatna-Almașul Mare
7. Depresiunea Hațegului
8. Depresiunea Rusca Montană
9. Depresiunea Caransebeș-Mehadia
10. Depresiunea Bozovici-Nera
11. Depresiunea Sichevița
12. Depresiunea Carașova
13. Depresiunea Bahna-Orșova
14. Depresiunea Mureșului
15. Depresiunea Petroșani
16. Depresiunea Brezoi-Titești
17. Depresiunea Brașovului
18. Depresiunea Ciucului
19. Depresiunea Comănești
20. Depresiunea Gheorgheni
21. Depresiunea Dornei
22. Depresiunea Oașului
DENUMIREA FOILOR HĂRȚII GEOLOGICE SCARA1:200.000
1. DARABANI
2. SATU MARE
3. BAIA MARE
4. VIȘEU
5. RĂDĂUȚI
6. SUCEAVA
7. ȘTEFĂNEȘTI
8. ORADEA
9. ȘIMLEUL SILVANIEI
10. CLUJ
11. BISTRIȚA
12. TOPLIȚA
13. PIATRA NEAMȚ
14. IAȘI
15. SÎNNICOLAUL MARE
16. ARAD
17. BRAD
18. TURDA
19. TÎRGU MUREȘ
20. ODORHEI
21. BACĂU
22. BÎRLAD
23. JIMBOLIA
24. TIMIȘOARA
25. DEVA
26. ORĂȘTIE
27. SIBIU
28. BRAȘOV
29. COVASNA
30. FOCȘANI
31. REȘIȚA
32. BAIA DE ARAMĂ
33. TÎRGU-JIU
34. PITEȘTI
35. TÎRGOVIȘTE
36. PLOIEȘTI
37. BRĂILA
38. TULCEA
39. SULINA
40. TURNU-SEVERIN
41. CRAIOVA
42. SLATINA
43. NEAJLOV
44. BUCUREȘTI
45. CĂLĂRAȘI
46. CONSTANȚA
47. BECHET
48. TURNU-MĂGURELE
49. GIURGIU
50. MANGALIA
SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:50.000