Formaţiunea de Sirinia

Descarca / Imprima

1.  Statutul numelui: Valid.

2.  Unitatea de rang superior în care se încadrează (i); Subdiviziuni (ii); Unitatea structurală (iii): (ii) Formaţiunea conţine trei membri: Membrul de Munteana, Membrul de Dragosela, Membrul de Trei Cule; (iii) Domeniul Danubian Intern, Unitatea de  Sirinia.

3.  Vârsta: Liasic mediu-superior (Carixian-Toarcian).

4.  Sinonimie: “Formaţiunea de Sirinia” (Stănoiu et al., 1995R, p. 7).

5.  Localitatea tip (i); Răspândire geografică (ii): (i) Bazinul Văii Sirinia, jud. Caraş Severin; (ii) Membrul de Munteana, cu stratotipul la Munteana, pe Dunăre, este răspândit în zona centrală a Bazinului Sirinia. Membrul de Dragosela al formaţiunii, cu stratotipul pe Valea Dragosela, la nord de Bigăr este răspândit în zona intermediară a bazinului, între obârşia Văii Ielisova (la est), văile Sirinia, Dragosela, Stanic, Chiacovat, Berasca, Rudăria (la nord), localitatea Cozla, Valea Cameniţa, sud-est de Şopotul Vechi (la vest de aria de aflorare a Membrului de Munteana). Membrul de Tri Cule, cu stratotipul la vest de Şviniţa, ocupă partea marginală a bazinului, la est de Şviniţa, în regiunea Văii Vodanischi; Harta geologică 1:200,000, foile 31-Reșița, caroul a4 (Năstăseanu et Savu, 1968; Năstăseanu et al., 1968), 32-Baia de Aramă, caroul d1 (Năstăseanu et Bercia, 1968; Năstăseanu et al., 1968), 40-Turnu Severin, caroul a1 (Savu et al., 1966; Savu et Ghenea, 1967); Harta geologică 1:50,000 foile 121b-Reşiţa (Năstăseanu et al., 1985), 140c-Svinecea Mare (Pop et al., 1994; 1997a; 1998), 156a-Șvinița (Năstăseanu et al., 1982).

6.  Secţiunea tip (i); Variaţii de facies (ii): Formaţiunea de Sirinia este constituită dominant din roci grezoase-argiloase-carbonatice, în facies marin, cu faună de brachiopode, lamelibranhiate, amoniţi. Membrul de Munteana este predominant carbonatic. Membrul de Dragosela este predominant grezos-argilos. Membrul de Tri Cule este grezos. Aflorimentele membrilor de Munteana şi de Tri Cule sunt situate de-a lungul malului Dunării, în apropierea şoselei naţionale Orşova-Moldova Nouă.

7.  Referinţa tip (i); Alte referinţe (ii): (i) Stănoiu et al. (1995R, p. 7-10 şi harta geologică 1:25,000) ilustrează Formaţiunea de Sirinia şi Membrul de Dragosela; (ii) Răileanu (1953), Răileanu et Iordan (1964), Rusu (1968), Stilla et al. (1969, 1971, 1972), Elena Popa et al. (1977), Stănoiu et al. (1995, 1996, 1997) dau descrieri detaliate ale succesiunii stratigrafice a membrilor Formaţiunii de Sirinia.  Boldor et al. (1963, 1964) au separat pe hărţi geologice 1:10,000 şi 1:25,000, în arealul Bazinului Sirinia, Formaţiunea de Sirinia sub numele de complexul median (Liasic mediu, inclusiv Toarcian), marin, peste complexul inferior (Liasic inferior) în facies continental, cu cărbuni. Alte hărţi geologice au produs: Stilla et al. (1969, 1971, 1972, la scara 1:25,000), Năstăseanu et al. (1985), pe Harta geologică 1:50,000 foaia 121b-Reşiţa; Stănoiu et al. (1995, la scara 1:25,000).

8.  Limite: Limita inferioară, disordantă, la contactul cu Formaţiunea de Cioaca Borii, hettangian-sinemuriană. Limita superioară este la contactul concordant cu Formaţiunea de Sirinca, aaleniană.

9.  Conţinut fosil (i); Consideraţii biostratigrafice (ii): (i) Resturile fosile (brachiopode, lamelibranhiate, amoniţi, belemniţi) au fost inventariate de Tietze (1872), Răileanu (1953), Codarcea et al. (1961), Răileanu et Iordan (1964), (ii) Fauna de amoniţi aparţine zonelor paleontologice Ibex, Davoei, Stokesi, Margaritatus, Spinatum, Serpentinus, Insigne ale Carixian-Toarcianului.

10.  Mediul depoziţional: Şelf cu ape agitate (Membrul de Munteana) (Rusu, 1968) şi condiţii restrictive pentru Membrul de Dragosela. Membrul de Tri Cule s-a acumulat în ambianţă de şelf extern-litoral.

11.  Corelări: Formaţiunea de Sirinia se corelează cu Formaţiunea de Uteriş şi cu marnele toarciene din Bazinul Reşiţa.

                                                                                    Dr. I. Stănoiu, 1998

 

Literatura citată

Boldur C., Stănoiu I., Stilla A., 1963, Raport geologic asupra prospecţiunii pentru huile în zona Sviniţa-Cameniţa. Raport Fond Geologic I.G.R.

Boldur C., Stănoiu I., Stilla A., 1964, Câteva date noi privind geologia regiunii Sasca-Tîlva Cerbului (Zona Reşiţa-Moldova Nouă, Banat). D.S. Inst. Geol., 50, 2, 187-193.

Boldur C., Stănoiu I., Stilla A., 1964, Raport geologic asupra prospecţiunilor de cărbuni superiori în zona Sviniţa-Svinecea Mare. Raport Fond Geologic I.G.R.

Codarcea A., Răileanu G., Pavelescu L., Gherasi N., Năstăseanu S.,    Bercia I., Mercus D., 1961, Privire generală asupra structurii geologice a Carpaţilor Meridionali dintre Dunăre şi Olt. C.C-B., Ghidul excursiilor C.- Carpaţii Meridionali, 3-125.

Năstăseanu S., Bercia I., 1968, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 32-Baia de Aramă. Notă explicativă, 46 p.

Năstăseanu S., Savu H., 1968, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 31-Reşiţa. Notă explicativă, 44 p.

Năstăseanu  S., Stanciu Constantina, Ilie Smărăndiţa, 1968, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 31-Reşiţa.

Năstăseanu  Sergiu, Bercia Iosif, Bercia Elvira, Biţoianu Cornelia, 1968, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 32-Baia de Aramă.

Năstăseanu S., Bercia I., Bercia E., Avram E., Dinică I., 1982, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 156a-Sviniţa (macheta). Raport, F. G.

Năstăseanu S., Iancu Viorica, Savu H., Russo-Săndulescu Doina, 1985, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 121b-Reşiţa.

Năstăseanu S., Bădăluţă Aurelia, Biţoianu Cornelia, Preda I., Culda Victoria, Pelin M., Popescu Ileana, 1985, L’étude géologique des formations de charbon dans le Bassin Sirinia (Banat), à l’exclusion de Cozla. An. Univ. Bucureşti, 34, 47-54.

Pop Gr., Conovici M., Mărunţiu M., Vieru C., Dinică I., Constantinescu E., 1994, Harta geologică a României, scara 1: 50,000, foaia 140c-Svinecea Mare. Raport, F. G.

Pop Gr., Mărunţiu M., Stănoiu I., Grigore D., 1997a, Raport geologic. Harta geologică  a României, scara 1: 50,000, foaia 140c-Svinecea Mare. Raport, F. G.

Pop Gr., Mărunţiu M., Stan N., Stănoiu I., Grigore D., 1998, Harta geologică a României, scara 1: 50,000, foaia 140c-Svinecea Mare. Raport, F. G.

Popa Elena, Năstăseanu S., Antonescu E., 1977, Nouvelles données concernant la biostratigraphie du Jurassique inférieur de la zone de Sirinia (Banat). D. S. Inst. Geol., 63, 4, 7-24.

Răileanu Gr., 1953, Cercetări geologice în regiunea Sviniţa-Faţa Mare. Bul. şt. Acad.,5, 2, 307-409.

Răileanu Gr., Iordan Magdalena, 1964, Studiul brachiopodelor liasice din zona Sviniţa. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol.,  9, 1, 4-24.

Rusu A., 1968, Calcarul oolitic cu chamosit şi hematit de la Munteana (Banat). Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 13, 2, 367-389.

Rusu A., 1968, Contribuţii şa cunoaşterea Stratelor de Hoia din regiunea Jibou. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 13, 2, 511- 519.

Savu  H., Ghenea C., Ghenea Ana, 1966,  Harta geologică a României, scara  1:200,000, foaia 40-Turnu Severin.

Savu H., Ghenea C., 1967, Harta geologică a României, scara  1:200,000, foaia 40 -Turnu Severin.  Notă explicativă, 29 p.

Stănoiu I., Ţicleanu M., Diaconiţă Dorina, 1995, Raport Fond Geologic I.G.R.

Stănoiu I., Ţicleanu M., Neagu T., Popa M., Diaconiţă Dorina, 1996, Studiul stratigrafic, facial şi paleoambiental al formaţiunilor liasice cu cărbuni din Bazinul Sirinia. In: Simp. Resurse mimerale. Fundaţia oamenilor de ştiinţă Prahova, Bul. Informativ, 3, 2, 45-51. Ploieşti.

Stănoiu I., Neagu T., Dragastan O., Melinte M., Rădan S., Baltres A., 1997a,  La stratigraphie des formations d'age Jurassique superieur-Cretace inferieur de l'unité de la Cerna dans la région du Plateau Mehedinţi-Monts Vâlcan et Parâng (Carpathes Méridionales). Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 42, 63-80.

Stănoiu I., Popa M., Ticleanu M., Diaconiţă Dorina, 1997b, The lithostratigraphic, facial and paleoenvironmental analysis of Liassic coal bearing formations from Reşiţa and Sirinia Basins (Romania). European Coal Conf., Abs., p. 67. Izmir, Turkey.

Stănoiu I., Popa M., Diaconiţă Dorina, Ticleanu M., Dinulescu Carmen, 1997c, The Liassic from Reşiţa and Sirinia Basins. In: A. Grubic’ and T. Berza (Eds.), Geology of Djerdap Area. Int. Sympos. Geology in the Danube Gorges. Spec. Publ., 25, 249-254. Belgrade-Bucharest.

Stilla A., Huică I., Bulgăreanu V., Cocişiu A., Ghiu Teodora, Dumitru I., 1969, Raport Fond Geologic I.G.R.

Stilla A., Radu A., Matache I., Stratulat P., Visarion Adina, 1971, Raport geologic. Sinteza lucrărilor de cercetare geologică întreprinse pentru cărbuni superiori din zona Sirinia (jud. Caraş-Severin şi Mehedinţi). Raport Fond Geologic I.G.R.

Stilla A., Radu A., Matache I., Stratulat P., 1972, Raport Fond Geologic I.G.R.

Tietze E.,  1872, Geologische und paläontologische Mitteilungen aus dem südlichen Theil des Banater Gebirgsstockes. Jb. d. k. k. geol. R.-A., 22, 35-142. Wien.

 

 

SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:200.000
50 KM D E P R E S I U N O E A P A N N N I C Ă PLATFORMA MOLDOVENEASC Ă PLATF. SCITIC Ă PROMONT. NORD- DOBROGEAN DOBROGEA DE NORD DOBROGEA CENTRAL Ă DOBROGEA DE SUD (Depres. Predobrogean ă) P L A T F O R M A M O E C S I Ă GETIC Ă I N T E R N Ă D E P R E S U I N E A A V A N F O S A A E V S A R N A E O N F X T Ă A V A N F O S A X E T E R N Ă P S U Â B N Z A C A R P A T I C Ă F S L I L U E X R T E N Z O N A T C R I S A L I N Ă O - M E Z O Z O I C M U N Ţ I I A P U S E N I DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI M. C ălimani M. Harghita M. Gurghiu C A P R A Ţ M I I R I E D I O N A L I F L S I U L T R A N S C A R P A T I C M. Gut ăi DELTA DUN ĂRII F U L L I S I N T E R N (Depres. Predobrogean ă) Boto ani ş R d u i ă ă ţ Suceava Iasi Tg. Neam ţ Ptra. Neam ţ Gura Humorului Campulung Roman Bac u ă Barlad Tecuci Focsani Gala i ţ Br ila ă M cin ă Tulcea Babadag Constan a ţ Mangalia Cernavod ă Fete ti ş C l ra i ă ă ş Ţă ă nd rei Slobozia Olteni a ţ BUCURE TI Ş Urziceni Mizil Buz u ă Ploiesti C mpina â Targoviste C mpulung â C. De Arges Pitesti R. Valcea Giurgiu Alexandria Ro iori ş T. Magurele Corabia Caracal Bals Craiova Bailesti Calafat Tr. Severin Orsova Mold. Noua Oravita Anina Caransebes Buzias Lugoj Timisoara Arad Lipova Zarand Salonta Beius Stei Vascau Borod Oradea Zalau Satu Mare Baia Mare Sighet Vi eu ş R zoare ă N s ud ă ă Dej Bistri a ţ Colibita Bicaz Ditrau Gheorgheni Sovata M. Ciuc Odorhei Baraolt Tg. Secuiesc Covasna Sf. Gheorghe Persani Brasov Sinaia F g ra ă ă ş Sibiu Alba Iulia Petrosani Deva Hunedoara Media ş Sighi oara ş Ocna Mure ş Tg. Mure ş Turda Huedin Cluj Reghin Deda Com nesti ă B. Sl nic ă One ti ş Ca in ş Tulnici Rm. S rat ă Tismana Tg. Jiu Slatina Hârşova Jibou Brad Vatra Dornei Olăneşti Ş Topli ţa ; 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 12 16 22 21 20 18 19 17 14 8 15 9 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 b1 b2 c1 c2 d1 d2 d3 a4 b3 b4 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b3 b4 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b2 b3 b4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c3 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 CAROIAJUL ĂRȚII GEOLOGICE 1: 200,000 SUPRAPUS ĂŢILOR TECTONICE ALE ROMÂNIEI H UNIT DENUMIREA FOILOR H ĂRȚII GEOLOGICE SCARA 1: 200,000 1-DARABANI 2- SATU MARE 3- BAIA MARE 4- VIȘEU 5- RUDĂUȚI 6- SUCEAVA 7- ȘTEFĂNEȘTI 8- ORADEA 9- ȘIMLEUL SILVANIEI 10- CLUJ 11- BISTRIȚA 12- TOPLIȚA 13- PIATRA NEAMȚ 14- IAȘI 15- SÎNNICOLAUL MARE 16- ARAD 17- BRAD 18- TURDA 19- TÎRGU MUREȘ 20- ODORHEI 21- BACĂU 22- BÎRLAD 23- JIMBOLIA 24- TIMIȘOARA 25- DEVA 26- ORĂȘTIE 27- SIBIU 28- BRAȘOV 29- COVASNA 30- FOCȘANI 31- REȘIȚA 32- BAIA DE ARAMĂ 33- TÎRGU-JIU 34- PITEȘTI 35- TÎRGOVIȘTE 36- PLOIEȘTI 37- BRĂILA 38- TULCEA 39- SULINA 40- TURNU-SEVERIN 41- CRAIOVA 42- SLATINA 43- NEAJLOV 44- BUCUREȘTI 45- CĂLĂRAȘI 46- CONSTANȚA 47- BECHET 48- TURNU-MĂGURELE 49- GIURGIU 50- MANGALIA 1. Depresiunea Silvaniei 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Depresiunea Oa şului Depresiunea Dornei Depresiunea l Gheorgheni Depresiunea ăneşti Com Depresiunea l Ciucului Depresiunea șovului Bra Depresiunea şti Brezoi-Tite Depresiunea şani Petro Depresiunea şului Mure Depresiunea şova Bahna-Or Depresiunea şova Cara Depresiunea ţa Sichevi Depresiunea Bozovici-Nera Depresiunea ş-Mehadia Caransebe Depresiunea ă Rusca Montan Depresiunea ţegului Ha Depresiunea şul Mare Zlatna-Alma Depresiunea ăcărâmb Brad-S Depresiunea Zarandului Depresiunea şului Beiu Depresiunea Borodului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Depresiunea Silvaniei
2. Depresiunea Borodului
3. Depresiunea Beiușului
4. Depresiunea Zarandului
5. Depresiunea Brad-Săcărâmb
6. Depresiunea Zlatna-Almașul Mare
7. Depresiunea Hațegului
8. Depresiunea Rusca Montană
9. Depresiunea Caransebeș-Mehadia
10. Depresiunea Bozovici-Nera
11. Depresiunea Sichevița
12. Depresiunea Carașova
13. Depresiunea Bahna-Orșova
14. Depresiunea Mureșului
15. Depresiunea Petroșani
16. Depresiunea Brezoi-Titești
17. Depresiunea Brașovului
18. Depresiunea Ciucului
19. Depresiunea Comănești
20. Depresiunea Gheorgheni
21. Depresiunea Dornei
22. Depresiunea Oașului
DENUMIREA FOILOR HĂRȚII GEOLOGICE SCARA1:200.000
1. DARABANI
2. SATU MARE
3. BAIA MARE
4. VIȘEU
5. RĂDĂUȚI
6. SUCEAVA
7. ȘTEFĂNEȘTI
8. ORADEA
9. ȘIMLEUL SILVANIEI
10. CLUJ
11. BISTRIȚA
12. TOPLIȚA
13. PIATRA NEAMȚ
14. IAȘI
15. SÎNNICOLAUL MARE
16. ARAD
17. BRAD
18. TURDA
19. TÎRGU MUREȘ
20. ODORHEI
21. BACĂU
22. BÎRLAD
23. JIMBOLIA
24. TIMIȘOARA
25. DEVA
26. ORĂȘTIE
27. SIBIU
28. BRAȘOV
29. COVASNA
30. FOCȘANI
31. REȘIȚA
32. BAIA DE ARAMĂ
33. TÎRGU-JIU
34. PITEȘTI
35. TÎRGOVIȘTE
36. PLOIEȘTI
37. BRĂILA
38. TULCEA
39. SULINA
40. TURNU-SEVERIN
41. CRAIOVA
42. SLATINA
43. NEAJLOV
44. BUCUREȘTI
45. CĂLĂRAȘI
46. CONSTANȚA
47. BECHET
48. TURNU-MĂGURELE
49. GIURGIU
50. MANGALIA
SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:50.000