Formaţiunea de Moigrad

Descarca / Imprima

1.  Statutul numelui: Valid, formal.

2.  Unitatea de rang superior în care se încadrează (i); Subdiviziuni (ii); Unitatea structurală (iii): (iii) Nord–vestul Depresiunii Transilvaniei.

3.  Vârsta: Rupelian (Oligocen).

4.  Sinonimie:  ”Schichten von Forgácskut“ (partim) Koch, (1883, p. 134, 1894, p. 359); ”stratele de Tic inferioare“ Răileanu et al. (1960, p. 268 ); ”Couches de Ticu inférieures (= Couches de Dîmbu Trifului)“ Moisescu (1972, p. 10).

5.  Localitatea tip (i); Răspândire geografică (ii): (i) Valea Ursoaiei la est de Moigrad (judeţul Sălaj). Acces relativ uşor din şoseaua Moigrad – Brebi; (ii) Formaţiunea de Moigrad este larg răspândită în ariile depoziţionale Meseş şi Gilău, într-un perimetru situat între localităţile Moigrad şi Creaca din jud. Sălaj în nord şi Morlaca şi Cluj-Napoca din jud. Cluj în sud, (Moisescu, 1975); Harta geologică 1:50,000, foile 29a-Zalău (Rusu et al., 1994), 29c-Mezeş (Rusu et al., 1977), 41b-Ciucea (Ştefan et al., 1974),

6.  Secţiunea tip (i); Variaţii de facies (ii): (i) Succesiunea aflorează parţial. Întrucât o succesiune completă nu se cunoaşte la suprafaţă a fost propusă ca secţiune de referinţă succesiunea străbătută de forajul 34.605/5 (I.F.L.G.S. ) între 232m şi 385m (Petre et Găină, 1969, Meszaros et al.,1970) nu avem la Literatura.  Formaţiunea de Moigrad este constituită din argile siltice sau nisipoase illito-caolinitice roşii-violacei şi  roşii-cărămizii cu pete sau dungi verzui-albicioase. Aceste argile găzduiesc corpuri lentiliforme de nisipuri sau gresii şi microconglomerate albicioase cu stratificaţie încrucişată. Pe alocuri argilele roşii sunt invadate de pietrişuri. Grosimea acestor depozite de tip redbeds este în mod obişnuit de 50-100 m, ajungând  la peste 150 m doar în zona Moigrad – Jac.

7.  Referinţa tip (i); Alte referinţe (ii): (i) Rusu, (1970, p. 520) “ Stratele de Moigrad sunt constituite din argile siltitice roşii-violacee, mai rar roşii cărămizii…”. Formaţiunea apare separată pentru prima dată pe Harta geologică, 1: 50,000, foaia 41b-Ciucea (Ştefan et al., 1974);  (ii) Moisescu ( 1972, 1975), Rusu (1972, 1977).

8.  Limite: Limita inferioară, heterocronă, este de continuitate şi se situează desupra marnelor cenuşii ale Membrului Curtuiuş în extremitatea nordică a Ariei Meseş şi deasupra ultimilor depozite marine/salmastre (gresii, calcare bioclastice grezoase sau marne nisipoase, deobicei fosilifere) ale Formaţiunii de Mera, în restul Ariei Meseş şi în Aria Gilău. Limita superioară este de eroziune. Argilele roşii suportă în discordanţă simplă gresiile calcaroase fosilifere ale Formaţiunii de Creaca, în partea nordică a Ariei Meseş, gresiile caolinoase ale Gresiei de Var , în partea sudică a acestei arii, şi marnoargilele lumaşelice cenuşii ale Membru-lui Dâncu în Aria Gilău.

9.  Conţinut fosil (i); Consideraţii biostratigrafice (ii): (i) In ceea ce priveşte fauna singurul rest fosil cunoscut, care după  localizarea dată de Koch (1894, p. 368) (Huedin, prima săpătură a căii ferate) ar proveni din Formaţiunea de Moigrad, aparţine unui mamifer. Mammalia : Entelodon aff. deguilhemi Repelin. Forma aceasta de entelodontid de trecere de la E. magnus Aymard  la E. deguilhelmi ar corespunde Nivelului de Villebramar (Stampian inferior) din Franţa  (Rădulescu et Samson, 1989).

10.  Mediul depoziţional: Caracterele stratonomice şi structurile sedimentare ale depozitelor atestă un transport rapid  al materialului şi o depunere haotică într-un mediu acvatic. În cazul de faţă argilele roşii reprezintă produse de alteraţie superficială a şisturilor cristaline şi rocilor eruptive din regiunea munţilor Rez, Meseş şi Gilău, transportate de torenţi şi depuse pe câmpia aluvială limitrofă golfului marin din nord-vestul Transilvaniei. 

11.  Corelări: Formaţiunea de Moigrad cu dezvoltare stratigrafică integrală în  partea de nord  a Ariei Meseş se corelează cu Membrul Ciocmani (facies marin) din Aria Preluca,  îndinţarea lor având loc în sectorul Creaca – Ciocmani. În Aria Gilău faciesul de argile roşii continentale înlocuieşte spre ţărm depozitele marine de la partea superioară a Formaţiunii de Mera.

                                                                                                      Dr. A. Rusu, 1998

Literatura citată

Koch A., 1883, Berecht über die im Klausenburger Randgebirge und in dessen Nachbarschaft im Sommer 1883, ausgefürhte geologische Specialaufnahme. Föld. Közl., 13 (1-3), p.117-140, Budapest.

Koch A., 1894,  Die Tertiarbilddungen des Beckens der Siebenburgischen Landestheile. I Palaogene Abtheilung. Mitt. a.d. Jahrb. d. kgl. ung. geol. Anstalt, 10, p.177-399, Budapest.

Moisescu V., 1972, Mollusques et Echinides stampiens et égériens de la region de Cluj- Huedin - Românaşi (Nord- Ouest de Transylvanie) . Mém. Inst. Géol. 16, 152 p.

Moisescu V., 1975a, Faziostratotypus: Dîlja (forage 5410) et Lonea (valea Deforului), Bassin de Petroşani (Das Kohlenbecken des Zsilly) (Schiel-Thales), Roumanie (Boundary ou Unit Stratotype: O/OM/M1). In: Chronostratigraphie und Neostratotypen, Miozän der Zentralen Paratethys, V, OM Egerien. Bratislava.

Moisescu V., 1975b, Stratigrafia depozitelor paleogene şi miocen-inferioare din regiunea Cluj-Huedin-Românaşi (NW-ul bazinului Transilvaniei) (Harta geologică sc. 1:87.000). AN, 47, 5-211.

Petre I., Găină S., 1969, Raport geologic cu situaţia rezervelor de cărbune brun determinate prin lucrări de prospecţiune şi explorare executate în NW Transilvaniei ( baz. v. Almaşului-v. Agrijului), jud. Sălaj, în anii 1966-1960. Arh. Foradex, Bucureşti.

Rădulescu C., Samson P.,1989, Oligocene mammals from Romania. In “ The Oligocene from the Transylvanian Basin, Romania”, 301-312, Cluj.

Răileanu Gr., Patrulius D., Mărgărit E., Chivu M., Dragu V., 1960, Corelarea molaselor cu Antracoterii mari din Transilvania şi Bazinul Petroşani. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 5, 2, 265-275.

Rusu A., 1970, Corelarea faciesurilor Oligocenului din regiunea Treznea-Bizuşa (NW bazinului Transilvaniei). Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 15, 2, 513- 525,  Bucureşti.

Rusu A., 1972a, Semnalarea unui nivel cu Nucula  comta în bazinul Transilvaniei şi implicaţiile lui stratigrafice. D. S. Inst. Geol., 57, 4,  265-282.

Rusu A., 1972b, Aperçu sur l'Égérien et l'Eggenburgien du Nord-Ouest de la Transylvanie In: Motaş et al., Guide no. 9 de l'excursion de la V-e Réunion du groupe de travail pour la Paratethys, 17-22.

Rusu A., 1977, Stratigrafia depozitelor Oligocene din NW Transilvaniei (Regiunea Treznea-Hida-Poiana Blenchii),  AN, 51, 69-202.

Rusu A., Popescu B., Moisescu V., Ignat V., Marinescu Fl., Popescu Agapia, 1977, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 29c-Mezeş.

Rusu A., Marinescu Fl., Mărunţeanu M., Sabău G., Ştefan A., 1994,  Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 29a-Zalău.

Ştefan A., Ignat V., Cîmpeanu St., Popescu B., Istrate Gh., Orăşanu Th., 1974, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia   41b-Ciucea.

SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:200.000
50 KM D E P R E S I U N O E A P A N N N I C Ă PLATFORMA MOLDOVENEASC Ă PLATF. SCITIC Ă PROMONT. NORD- DOBROGEAN DOBROGEA DE NORD DOBROGEA CENTRAL Ă DOBROGEA DE SUD (Depres. Predobrogean ă) P L A T F O R M A M O E C S I Ă GETIC Ă I N T E R N Ă D E P R E S U I N E A A V A N F O S A A E V S A R N A E O N F X T Ă A V A N F O S A X E T E R N Ă P S U Â B N Z A C A R P A T I C Ă F S L I L U E X R T E N Z O N A T C R I S A L I N Ă O - M E Z O Z O I C M U N Ţ I I A P U S E N I DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI M. C ălimani M. Harghita M. Gurghiu C A P R A Ţ M I I R I E D I O N A L I F L S I U L T R A N S C A R P A T I C M. Gut ăi DELTA DUN ĂRII F U L L I S I N T E R N (Depres. Predobrogean ă) Boto ani ş R d u i ă ă ţ Suceava Iasi Tg. Neam ţ Ptra. Neam ţ Gura Humorului Campulung Roman Bac u ă Barlad Tecuci Focsani Gala i ţ Br ila ă M cin ă Tulcea Babadag Constan a ţ Mangalia Cernavod ă Fete ti ş C l ra i ă ă ş Ţă ă nd rei Slobozia Olteni a ţ BUCURE TI Ş Urziceni Mizil Buz u ă Ploiesti C mpina â Targoviste C mpulung â C. De Arges Pitesti R. Valcea Giurgiu Alexandria Ro iori ş T. Magurele Corabia Caracal Bals Craiova Bailesti Calafat Tr. Severin Orsova Mold. Noua Oravita Anina Caransebes Buzias Lugoj Timisoara Arad Lipova Zarand Salonta Beius Stei Vascau Borod Oradea Zalau Satu Mare Baia Mare Sighet Vi eu ş R zoare ă N s ud ă ă Dej Bistri a ţ Colibita Bicaz Ditrau Gheorgheni Sovata M. Ciuc Odorhei Baraolt Tg. Secuiesc Covasna Sf. Gheorghe Persani Brasov Sinaia F g ra ă ă ş Sibiu Alba Iulia Petrosani Deva Hunedoara Media ş Sighi oara ş Ocna Mure ş Tg. Mure ş Turda Huedin Cluj Reghin Deda Com nesti ă B. Sl nic ă One ti ş Ca in ş Tulnici Rm. S rat ă Tismana Tg. Jiu Slatina Hârşova Jibou Brad Vatra Dornei Olăneşti Ş Topli ţa ; 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 12 16 22 21 20 18 19 17 14 8 15 9 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 b1 b2 c1 c2 d1 d2 d3 a4 b3 b4 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b3 b4 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b2 b3 b4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c3 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 CAROIAJUL ĂRȚII GEOLOGICE 1: 200,000 SUPRAPUS ĂŢILOR TECTONICE ALE ROMÂNIEI H UNIT DENUMIREA FOILOR H ĂRȚII GEOLOGICE SCARA 1: 200,000 1-DARABANI 2- SATU MARE 3- BAIA MARE 4- VIȘEU 5- RUDĂUȚI 6- SUCEAVA 7- ȘTEFĂNEȘTI 8- ORADEA 9- ȘIMLEUL SILVANIEI 10- CLUJ 11- BISTRIȚA 12- TOPLIȚA 13- PIATRA NEAMȚ 14- IAȘI 15- SÎNNICOLAUL MARE 16- ARAD 17- BRAD 18- TURDA 19- TÎRGU MUREȘ 20- ODORHEI 21- BACĂU 22- BÎRLAD 23- JIMBOLIA 24- TIMIȘOARA 25- DEVA 26- ORĂȘTIE 27- SIBIU 28- BRAȘOV 29- COVASNA 30- FOCȘANI 31- REȘIȚA 32- BAIA DE ARAMĂ 33- TÎRGU-JIU 34- PITEȘTI 35- TÎRGOVIȘTE 36- PLOIEȘTI 37- BRĂILA 38- TULCEA 39- SULINA 40- TURNU-SEVERIN 41- CRAIOVA 42- SLATINA 43- NEAJLOV 44- BUCUREȘTI 45- CĂLĂRAȘI 46- CONSTANȚA 47- BECHET 48- TURNU-MĂGURELE 49- GIURGIU 50- MANGALIA 1. Depresiunea Silvaniei 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Depresiunea Oa şului Depresiunea Dornei Depresiunea l Gheorgheni Depresiunea ăneşti Com Depresiunea l Ciucului Depresiunea șovului Bra Depresiunea şti Brezoi-Tite Depresiunea şani Petro Depresiunea şului Mure Depresiunea şova Bahna-Or Depresiunea şova Cara Depresiunea ţa Sichevi Depresiunea Bozovici-Nera Depresiunea ş-Mehadia Caransebe Depresiunea ă Rusca Montan Depresiunea ţegului Ha Depresiunea şul Mare Zlatna-Alma Depresiunea ăcărâmb Brad-S Depresiunea Zarandului Depresiunea şului Beiu Depresiunea Borodului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Depresiunea Silvaniei
2. Depresiunea Borodului
3. Depresiunea Beiușului
4. Depresiunea Zarandului
5. Depresiunea Brad-Săcărâmb
6. Depresiunea Zlatna-Almașul Mare
7. Depresiunea Hațegului
8. Depresiunea Rusca Montană
9. Depresiunea Caransebeș-Mehadia
10. Depresiunea Bozovici-Nera
11. Depresiunea Sichevița
12. Depresiunea Carașova
13. Depresiunea Bahna-Orșova
14. Depresiunea Mureșului
15. Depresiunea Petroșani
16. Depresiunea Brezoi-Titești
17. Depresiunea Brașovului
18. Depresiunea Ciucului
19. Depresiunea Comănești
20. Depresiunea Gheorgheni
21. Depresiunea Dornei
22. Depresiunea Oașului
DENUMIREA FOILOR HĂRȚII GEOLOGICE SCARA1:200.000
1. DARABANI
2. SATU MARE
3. BAIA MARE
4. VIȘEU
5. RĂDĂUȚI
6. SUCEAVA
7. ȘTEFĂNEȘTI
8. ORADEA
9. ȘIMLEUL SILVANIEI
10. CLUJ
11. BISTRIȚA
12. TOPLIȚA
13. PIATRA NEAMȚ
14. IAȘI
15. SÎNNICOLAUL MARE
16. ARAD
17. BRAD
18. TURDA
19. TÎRGU MUREȘ
20. ODORHEI
21. BACĂU
22. BÎRLAD
23. JIMBOLIA
24. TIMIȘOARA
25. DEVA
26. ORĂȘTIE
27. SIBIU
28. BRAȘOV
29. COVASNA
30. FOCȘANI
31. REȘIȚA
32. BAIA DE ARAMĂ
33. TÎRGU-JIU
34. PITEȘTI
35. TÎRGOVIȘTE
36. PLOIEȘTI
37. BRĂILA
38. TULCEA
39. SULINA
40. TURNU-SEVERIN
41. CRAIOVA
42. SLATINA
43. NEAJLOV
44. BUCUREȘTI
45. CĂLĂRAȘI
46. CONSTANȚA
47. BECHET
48. TURNU-MĂGURELE
49. GIURGIU
50. MANGALIA
SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:50.000