Membrul de Temeneacia al Fm. de Şviniţa

Descarca / Imprima

1.  Statutul numelui: Valid.

2.  Unitatea de rang superior în care se încadrează (i); Subdiviziuni (ii); Unitatea structurală (iii): (i) Membru al Formaţiunii de Şviniţa; (iii) Autohtonul Danubian Intern (Pânza de Sirinia) (Codarcea, 1940); (Zona Şviniţa-Svinecea Mare) (Răileanu, 1953, 1960).

3.  Vârsta: Cretacic inferior (Barremian inferior-Apţian bazal).

4.  Sinonimie: “nivelul de şisturi calcaro-marnoase, cenuşiu-albăstrui şi cel de marne cenuşii cu alteraţie albăstruie sau gălbuie” (Răileanu, 1953, 1960).

5.  Localitatea tip (i); Răspândire geografică (ii): (i) Comuna Şviniţa, jud Mehedinţi, cu stratotipul localizat  în aria localităţii, pe Pârâul Temeneacia (22o6'30'' - 22o6'40'' Est şi 44o29'40'' - 44o30'10'' Nord). Pârâul Temeneacia, din amonte de rezervorul de apă al satului Şviniţa şi până la vărsare, nu deschide întreaga succesiune a unităţii. Definirea sa a necesitat completări cu deschiderile din semidebleul şoselei Orşova-Moldova Nouă, spre aval şi imediat în amonte de Pârâul Vodiniciki (profil în curs de închidere prin lucrări de amenajare a versanţilor), din Pârâul Vodiniciki, aproape de vărsare plus versanţii săi şi din Pârâul Bisericii, completat cu semidebleul şoselei, deasupra acestuiare din semidebleul şoselei Orşova-Moldova Nouă, spre aval şi imediat în; (ii) Membrul de Temeneacia este prezent doar în arealul comunei Şviniţa, de la malul Dunării (şi semidebleul şoselei Orşova-Moldova Nouă) la 300 m aval de Pârâul Vodiniciki către nord şi vest, prin Pârâul Vodiniciki de la 250 m amonte de şosea până la vărsare şi Pârâul Temeneacia, până la Falia Şviniţa, deasupra satului. Cele mai bune deschideri sunt pe Pârâul Temeneacia, în apropierea rezervorului de apă al satului (pentru baza succesiunii) şi aproape de vărsare (pentru partea ei superioară), pe Pârâul Ţiganski (pentru secvenţa de la baza Barremianului superior), pe Pârâul Bisericii şi şoseaua Orşova-Moldova Nouă, în imediata apropiere a acestuia (pentru limita Barremian-Apţian); şoseaua Orşova-Moldova Nouă deasupra portului Şviniţa (pentru secvenţa apţian inferioară).

6.  Secţiunea tip (i); Variaţii de facies (ii): (i) Descrierea originală (în Avram, 1976, p. 61) este: (“...une alternance de marnes plus au moins schisteuses, de marno-argiles et de marno-calcaires gris fonce, bleuâtres et blanchâtres sur le surfaces qui ont subi l'alteration”). Succesiunea Membrului de Temeneacia cuprinde, pe o grosime de 70 m, o alternanţă de marne, uneori şistoase şi marno-argile cenuşii-albicioase şi albăstrui, cu alteraţie albicioasă In cuprinsul său sunt prezente concreţiuni de marcasită şi amoniţi piritizaţi.

7.  Referinţa tip (i); Alte referinţe (ii): (i) Avram (1976, p. 61-64; fig 1 şi planşa anexă).

8.  Limite: Limita inferioară a unităţii este de continuitate, de tranziţie de la Membrul de Vodiniciki. Ea este deschisă clar doar pe Pârâul Vodiniciki, însă poziţia aproape orizontală a stratelor în acest loc nu a permis o biostratigrafie strat-cu-strat. Limita sa superioară este la contactul cu Membrul de Pârâul Ţiganilor (= Ţiganski) fiind parţial ascunsă sub depozitele de pantă din versantul drept al Pârâului Ţiganski. Ultima parte din acest membru conţine fosile apţian inferioare (în şosea, deasupra portului Şviniţa).

9.  Conţinut fosil (i); Consideraţii biostratigrafice (ii): (i) Membrul de Temeneacia este bogat fosilifer. Conţine îndeosebi amoniţi şi dinoflagellate, brachiopode, lamelibranhiate; (ii) Studii de detaliu (Avram, 1976, 1988, 1994) au relevat prezenţa zonelor de amoniţi ale Barremianului (de la Zona Subpulchellia nicklesi până la Zona Martelites sarasini), ale Apţianului inferior (Zona Deshayesites weissi). Zonele Nicklesi şi Caillaudianus, identificate la nord de rezervorul de apă al comunei Şviniţa; Zona Vandenheckii, identificată în tot cursul inferior al Pârâului Ţiganski (pachet de circa 6 m grosime, conform cu profilul văii); Zona Giraudi, urmărită din Pârâul Temeneacia, prin versanţii şi cursul Pârâului Vodiniciki, până în semidebleul şoselei Orşova-Moldova Nouă spre aval (circa 35 m SE de această vale); Zona Deshayesi identificată la temelia portului Şviniţa şi în semidebleul şoselei Orşova-Moldova Nouă. Asociaţiile de dinoflagellate aparţin Zonei Prolixosphaeridium parvispinum (Antonescu et Avram, 1980).

10.  Mediul depoziţional: Trecerea de la faciesul pelagic (ilustrat de Formaţiunea de Murguceva, subjacentă) către un facies detritic, mai apropiat de ţărm (Membrul de Pârârul Ţiganilor al Formaţiunii de Şviniţa, situat deasupra) este gradată dar evidentă, trecând şi prin secvenţa predominant marnoasă a Membrului de Temeneacia. Frecveţa marcasitei (formând concreţiuni sau fixată în cochiliile de amoniţi) permite aprecieri asupra existenţei unui mediu reducător în intervalul depunerii acestuia.

11.  Corelări: Succesiunea marnoasă de la Şviniţa se prelungeşte spre sud în regiunea Greben din Serbia (Rabrenovic, 1997) unde este de asemenea foarte fosiliferă şi evidenţiază continuitatea spre partea superioară, către depozite apţian medii-superioare şi albiene. Echivalentul stratigrafic cel mai important, pe teritoriul românesc este Membrul de Valea Muierii al Formaţiunii de Dâmbovicioara (Patrulius et Avram, 1976), a cărui bază cuprinde însă şi Zona Pseudothurmannia şi care se încheie (întrerupere a sedimentării) după Zona Deshayesites weissi.

                                                                                            

                                                                               Dr. E. Avram, 1998

Literatura citată

Antonescu E., Avram E., 1980, Corrélation des dinoflagellés avec les zones d’ammonites et de calpionelles du Crétacé inférieur de Sviniţa-Banat. AN, 56, 97-132.

Avram E., 1976, La succession des dépôts tithoniques supérieurs et crétacés inférieurs de la région de Sviniţa (Banat), D.S. Inst. Geol., 62, 4, 53-71.

Avram E., 1988, The Early Cretaceous (Berriasian-Barremian) ammonite assemblages in Romania. In: Wiedmann J. and Kullmann (Eds.), Cephalopods – Present and Past, 607-619, Stuttgart.

Avram E., 1994, Lower Cretaceous (Valanginian-Early Aptian) ammonite succession in the Sviniţa region (SW Rumania), Geologie Alpine 1994, Mem. H.S. no. 20, 113-167, Grenoble.

Codarcea A., 1940, Vues nouvelles sur la tectonique du Banat Méridional et du Plateau de Mehedinţi. AN, 20, 1, 1-74.

Patrulius D., Avram E., 1976a, Les céphalopodes des Couches de Carhaga (Tithonique supérieur-Barrémien inférieur). Mém. Inst. Géol., 24, 153-201.

Patrulius D., Avram E., 1976b, Stratigraphie et corrélation des terrains néocomiens et Barrémo-Bédouliens du Couloir de Dâmbovicioara (Carpates Orientales). D. S. Inst. Geol., 62, 4, 135-160.

Rabrenovic D., 1997, Lower Cretaceous stratigraphy of the Danubicum.Spec. vol. Int. Symp. Stratig. Danube Gorges., 47-53, Doni Milanovac-Orşova

Răileanu Gr., 1953, Cercetări geologice în regiunea Sviniţa-Faţa Mare. Bul. şt. Acad.,5, 2, 307-409.

Răileanu Gr.,1960, Recherches géologiques dans la région Sviniţa-Faţa Mare. AN., 26-28, 347-383

SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:200.000
50 KM D E P R E S I U N O E A P A N N N I C Ă PLATFORMA MOLDOVENEASC Ă PLATF. SCITIC Ă PROMONT. NORD- DOBROGEAN DOBROGEA DE NORD DOBROGEA CENTRAL Ă DOBROGEA DE SUD (Depres. Predobrogean ă) P L A T F O R M A M O E C S I Ă GETIC Ă I N T E R N Ă D E P R E S U I N E A A V A N F O S A A E V S A R N A E O N F X T Ă A V A N F O S A X E T E R N Ă P S U Â B N Z A C A R P A T I C Ă F S L I L U E X R T E N Z O N A T C R I S A L I N Ă O - M E Z O Z O I C M U N Ţ I I A P U S E N I DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI M. C ălimani M. Harghita M. Gurghiu C A P R A Ţ M I I R I E D I O N A L I F L S I U L T R A N S C A R P A T I C M. Gut ăi DELTA DUN ĂRII F U L L I S I N T E R N (Depres. Predobrogean ă) Boto ani ş R d u i ă ă ţ Suceava Iasi Tg. Neam ţ Ptra. Neam ţ Gura Humorului Campulung Roman Bac u ă Barlad Tecuci Focsani Gala i ţ Br ila ă M cin ă Tulcea Babadag Constan a ţ Mangalia Cernavod ă Fete ti ş C l ra i ă ă ş Ţă ă nd rei Slobozia Olteni a ţ BUCURE TI Ş Urziceni Mizil Buz u ă Ploiesti C mpina â Targoviste C mpulung â C. De Arges Pitesti R. Valcea Giurgiu Alexandria Ro iori ş T. Magurele Corabia Caracal Bals Craiova Bailesti Calafat Tr. Severin Orsova Mold. Noua Oravita Anina Caransebes Buzias Lugoj Timisoara Arad Lipova Zarand Salonta Beius Stei Vascau Borod Oradea Zalau Satu Mare Baia Mare Sighet Vi eu ş R zoare ă N s ud ă ă Dej Bistri a ţ Colibita Bicaz Ditrau Gheorgheni Sovata M. Ciuc Odorhei Baraolt Tg. Secuiesc Covasna Sf. Gheorghe Persani Brasov Sinaia F g ra ă ă ş Sibiu Alba Iulia Petrosani Deva Hunedoara Media ş Sighi oara ş Ocna Mure ş Tg. Mure ş Turda Huedin Cluj Reghin Deda Com nesti ă B. Sl nic ă One ti ş Ca in ş Tulnici Rm. S rat ă Tismana Tg. Jiu Slatina Hârşova Jibou Brad Vatra Dornei Olăneşti Ş Topli ţa ; 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 12 16 22 21 20 18 19 17 14 8 15 9 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 b1 b2 c1 c2 d1 d2 d3 a4 b3 b4 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b3 b4 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b2 b3 b4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c3 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 CAROIAJUL ĂRȚII GEOLOGICE 1: 200,000 SUPRAPUS ĂŢILOR TECTONICE ALE ROMÂNIEI H UNIT DENUMIREA FOILOR H ĂRȚII GEOLOGICE SCARA 1: 200,000 1-DARABANI 2- SATU MARE 3- BAIA MARE 4- VIȘEU 5- RUDĂUȚI 6- SUCEAVA 7- ȘTEFĂNEȘTI 8- ORADEA 9- ȘIMLEUL SILVANIEI 10- CLUJ 11- BISTRIȚA 12- TOPLIȚA 13- PIATRA NEAMȚ 14- IAȘI 15- SÎNNICOLAUL MARE 16- ARAD 17- BRAD 18- TURDA 19- TÎRGU MUREȘ 20- ODORHEI 21- BACĂU 22- BÎRLAD 23- JIMBOLIA 24- TIMIȘOARA 25- DEVA 26- ORĂȘTIE 27- SIBIU 28- BRAȘOV 29- COVASNA 30- FOCȘANI 31- REȘIȚA 32- BAIA DE ARAMĂ 33- TÎRGU-JIU 34- PITEȘTI 35- TÎRGOVIȘTE 36- PLOIEȘTI 37- BRĂILA 38- TULCEA 39- SULINA 40- TURNU-SEVERIN 41- CRAIOVA 42- SLATINA 43- NEAJLOV 44- BUCUREȘTI 45- CĂLĂRAȘI 46- CONSTANȚA 47- BECHET 48- TURNU-MĂGURELE 49- GIURGIU 50- MANGALIA 1. Depresiunea Silvaniei 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Depresiunea Oa şului Depresiunea Dornei Depresiunea l Gheorgheni Depresiunea ăneşti Com Depresiunea l Ciucului Depresiunea șovului Bra Depresiunea şti Brezoi-Tite Depresiunea şani Petro Depresiunea şului Mure Depresiunea şova Bahna-Or Depresiunea şova Cara Depresiunea ţa Sichevi Depresiunea Bozovici-Nera Depresiunea ş-Mehadia Caransebe Depresiunea ă Rusca Montan Depresiunea ţegului Ha Depresiunea şul Mare Zlatna-Alma Depresiunea ăcărâmb Brad-S Depresiunea Zarandului Depresiunea şului Beiu Depresiunea Borodului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Depresiunea Silvaniei
2. Depresiunea Borodului
3. Depresiunea Beiușului
4. Depresiunea Zarandului
5. Depresiunea Brad-Săcărâmb
6. Depresiunea Zlatna-Almașul Mare
7. Depresiunea Hațegului
8. Depresiunea Rusca Montană
9. Depresiunea Caransebeș-Mehadia
10. Depresiunea Bozovici-Nera
11. Depresiunea Sichevița
12. Depresiunea Carașova
13. Depresiunea Bahna-Orșova
14. Depresiunea Mureșului
15. Depresiunea Petroșani
16. Depresiunea Brezoi-Titești
17. Depresiunea Brașovului
18. Depresiunea Ciucului
19. Depresiunea Comănești
20. Depresiunea Gheorgheni
21. Depresiunea Dornei
22. Depresiunea Oașului
DENUMIREA FOILOR HĂRȚII GEOLOGICE SCARA1:200.000
1. DARABANI
2. SATU MARE
3. BAIA MARE
4. VIȘEU
5. RĂDĂUȚI
6. SUCEAVA
7. ȘTEFĂNEȘTI
8. ORADEA
9. ȘIMLEUL SILVANIEI
10. CLUJ
11. BISTRIȚA
12. TOPLIȚA
13. PIATRA NEAMȚ
14. IAȘI
15. SÎNNICOLAUL MARE
16. ARAD
17. BRAD
18. TURDA
19. TÎRGU MUREȘ
20. ODORHEI
21. BACĂU
22. BÎRLAD
23. JIMBOLIA
24. TIMIȘOARA
25. DEVA
26. ORĂȘTIE
27. SIBIU
28. BRAȘOV
29. COVASNA
30. FOCȘANI
31. REȘIȚA
32. BAIA DE ARAMĂ
33. TÎRGU-JIU
34. PITEȘTI
35. TÎRGOVIȘTE
36. PLOIEȘTI
37. BRĂILA
38. TULCEA
39. SULINA
40. TURNU-SEVERIN
41. CRAIOVA
42. SLATINA
43. NEAJLOV
44. BUCUREȘTI
45. CĂLĂRAȘI
46. CONSTANȚA
47. BECHET
48. TURNU-MĂGURELE
49. GIURGIU
50. MANGALIA
SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:50.000