Argilele cu Cryptomactra

Descarca / Imprima

1.  Statutul numelui: Formal.

2. Unitatea de rang superior în care se încadrează (i); Subdiviziuni (ii); Unitatea structurală (iii):    (ii) Membrul de Baimaclia, situat în bază (Ionesi et al., 2005, p. 219); (iii) Platforma Moldovenească.

3. Vârsta: Basarabian inferior + prima parte a Basarabianului superior (Bassarabian superior, cf. Brânzilă, 2000, p. 95).     

4.  Sinonimie: “argile sarmatice “ (Simionescu, 1927); “orizontul inferior cu argile vinete al “paturilor sarmatice “ (Simionescu, 1903); “Argilele de la Ungheni” (Văscăuţanu, 1929, p. 86); “argile  bazale” (Simionescu, 1903 şi David , 1916, 1922, citaţi de Ionesi et  al., 2005, p. 205); ”orizontul argilelor de Ungheni” (Oncescu, 1957, p. 25); “Argilele cu Cryptomactra” (Grasu et al., 2002, p. 253); “păturile cu Cryptomactra “ (Preda et Saulea, 1948). Toate citările de mai sus din Grasu et al., idem, p. 253 + 254; “argilele cu Cryptomactra” (Brânzilă, ibidem); “Formaţiunea cu Cryptomactra” (Ionesi et al., ibidem).

5.  Localitatea tip (i); Răspândire geografică (ii): (i) Ungheni, malul stâng al Prutului, amonte de pod (Republica Moldova), la 500-600 m spre nord de calea ferată (Văscăuţanu, 1929, p. 85; Ionesi et al., idem, p. 225, fig. 31). Aflorimentul a dispărut sub alunecări de teren. Ionesi et al. (2005, p. 206) indică un lectostratotip la Santa Mare (Pârâul Roşu) precum şi Cariera Vlădiceni-Iaşi care deschide partea superioară a formaţiunii şi contactul cu formaţiunea acoperitoare. Cariera Vlădiceni este situată în partea de SE a oraşului Iaşi (în partea nordică a Dealului Blănarului), jud. Iaşi; (ii) Formaţiunea este extinsă în perimetrul Nord Cotnari - Sud Soroca – Cahul - Bârlad (v. hartă în Ionesi et al. (2005, p. 206 şi figura 24). De la paralela localităților Todireni-Ranghileşti - Santa Mare (în nord), formațiunea se extinde spre vest, la Flămânzi - Târgu Frumos; spre est trec în Republica Moldova; spre sud de valea Bahluiului ajung la Bârnova - Mogoşeşti, Voineşti, Sineşti, Madarjac, toate în judeţul Iaşi; harta geologică în Grasu et al., idem, fig. 125 la p. 255; harta geologică în Ionesi et al. (idem, p. 206 și figura 24). Harta geologică a României, 1: 200,000, foaia 14-Iaşi, caroul a4 (Saulea, 1966; Săndulescu et Bratu, 1966).

6. Secţiunea tip (i); Variaţii de facies (ii): (i) După Văscăuțanu (ibidem) “păturile de argilă de la Ungheni nu trec de 5-6 m… se pot deosebi două orizonturi deosebite din punct de vedere al stratificaţiunii la bază stau argile fine unsuroase, albastru-verzui, în cari numai rarele intercalaţiuni de argilă nisipoasă sau nisip fin feruginos, cel mult de 2-3 cm grosime, ne mai indică stratificaţia lor în pături orizontale. Spre partea superioară a zăcământului, argila devine din ce în ce mai şistoasă, până când trece în şisturi fin stratificate şi sfărâmicioase, totodată fiind şi mai desalinată.” (ii) După Ionesi et al. (ibidem) Argilele cu Cryptomactra au sub 250 m grosime, sunt omogene litologic şi faunistic şi au extindere regională mare.

In Cariera Vlădiceni este deschisă partea terminală a formaţiunii, pe o grosime stratigrafică de 70 m. Litologia este constituită din silturi argiloase şi argile siltice illitice, cu un conţinut de 10-15% carbonaţi. In carieră se observă strate cenușii-albăstrui sau gălbui, de până la 20 cm grosime, separate de intercalaţii nisipoase ori siltice. Rare intercalaţii nisipoase ating până la 20 cm grosime. Partea inferioară a formaţiunii este cunoscută din forajul Comarna. Grosimea formaţiunii este estimată la 320 m. Spre nord (Alexandru cel Bun) în argile este prezentă o intercalaţie de nisipuri micacee, foarte fine, gălbui-cenuşii, de 10-12 m grosime. Această intercalaţie se extinde pe 5 km, până la Vlădiceni. După Brânzilă (idem, p. 95, 98-99) formațiunea are o grosime de 70-75 m (între cotele +40 şi +115 m), și succesiunea este continuă. După autorul citat “In primii 15 m argilele apar în strate cu grosimi variabile, de la câţiva centimetri la 15-20 cm, separate de lamine siltice sau nisipoase. Culoarea lor este vânătă-albăstruie. Fosile sunt extrem de puţine. Urmează o intercalaţie nisipoasă în grosime de 15-20 cm, după care, pe o grosime de 40-45 m, argilele capătă o nuanță ușor gălbuie cu intercalații subțiri de nisipuri cenușii. In acest interval fosilele sunt destul de numeroase. La partea superioară a carierei predomină argilele cenușii fin stratificate. La altitudinea de 107 m, litologia se schimbă prin apariția de argile siltice gălbui cu nisipuri fine. Aici apar ultimele exemplare fosile ale taxonului Cryptomactra pesanseris (May). In cuprinsul Platformei Moldovenești Argilele cu Cryptomactra ating o grosime de 320 m”.

7.  Referinţa tip (i); Alte referinţe (ii): (i) Văscăuțanu (1929, p. 86). Kolesnikov (1935, citat de Brânzilă, 1997, p. 134); (ii) Grasu et al. (idem, p. 253-268) citează o lungă listă de contribuţii; Ionesi et al. (idem, p. 205-259).

8.  Limite: Limita inferioară este probabil la contactul cu Argilele de Darabani-Mitoc volhiniene sau cu Calcarul de Zlătnoaia de la partea superioară a acestuia (cf. Brânzilă, 2000, idem, Fig. 2 la p. 99), basarabiene. Limita superioară este la contactul cu Argilele şi nisipurile de Vlădiceni (membru al Nisipurilor de Bârnova).

9. Conţinut fosil (i); Consideraţii biostratigrafice (ii): (i) bivalve (Cryptomactra pesanseris, Obsoletiforma, Mactra); v. Tabelul 100, în Grasu et al. (idem, p. 256). In profilul carierei Vlădiceni, la altitudinea +60 m, o intercalaţie lenticulară de nisipuri slab cimentate, groasă de 30 m, conţine o faună abundentă care constituie o acumulare lumaşelică cu 20 taxoni între care: Plicatiforma fittoni, P. plicatofittoni, Obsoletiforma barboti, O. michailowwi, O. sarmatica, Mactra vitaliana, M. fabreana, M. podolica ovata, M. naviculata, Cryptomactra pesanseris, Topes gregorius gregorius, Solen subfragilis, Musculus sarmatiens, Unio moldavicus, Hydrobia elongata, H. ventrosa, H. stagnalis, Phoca (Brânzilă, 2000, idem, p. 98); (ii) Biozona Plicatiforma fittoni, M. fabreana. Această faună se situează la 230 m deasupra bazei şi la 47 m sub limita superioară a formaţiunii.

10. Mediul depoziţional: Marin, salmastru.

11. Corelări:

Literatura citată

Brânzilă M., 1997,  Contributions to the establishment of the age of “Cryptomactra clays” of the Moldavian Platform. Acta Paleont. Rom., I,  134-137.

Brânzilă M., 2000, Prezenţa asociaţiei cu Plicatiforma fittoni în "Argilele cu Cryptomactra" (Cariera Vlădiceni - Iaşi, Platforma Moldovenească. St. cerc. geol. geof. geogr., Geol., 45, 95-101.

Grasu C., Brânzilă M., Miclăuş Crina, Boboş I., 2002, Sarmaţianul din sistemul bazinelor de foreland ale Carpaţilor Orientali. Ed. Tehnică, 407 p.

Ionesi L., Ionesi Bica, Lungu A., Roşca V., Ionesi V., 2005, Sarmaţianul  mediu şi superior de pe Platforma Moldovenească. Ed. Academiei, 558 p.

Oncescu N., 1957, Geologia Republicii Populare Române. Ed. Tehnică, 438 p.

Saulea Emilia, 1966, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 14-Iaşi. Notă explicativă.

Săndulescu Jana, Bratu Elena, 1966, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 14-Iaşi.

Văscăuţanu T., 1929, Fauna argilelor sarmatice de la Ungheni. AN, 13, 85-120.             

 

SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:200.000
50 KM D E P R E S I U N O E A P A N N N I C Ă PLATFORMA MOLDOVENEASC Ă PLATF. SCITIC Ă PROMONT. NORD- DOBROGEAN DOBROGEA DE NORD DOBROGEA CENTRAL Ă DOBROGEA DE SUD (Depres. Predobrogean ă) P L A T F O R M A M O E C S I Ă GETIC Ă I N T E R N Ă D E P R E S U I N E A A V A N F O S A A E V S A R N A E O N F X T Ă A V A N F O S A X E T E R N Ă P S U Â B N Z A C A R P A T I C Ă F S L I L U E X R T E N Z O N A T C R I S A L I N Ă O - M E Z O Z O I C M U N Ţ I I A P U S E N I DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI M. C ălimani M. Harghita M. Gurghiu C A P R A Ţ M I I R I E D I O N A L I F L S I U L T R A N S C A R P A T I C M. Gut ăi DELTA DUN ĂRII F U L L I S I N T E R N (Depres. Predobrogean ă) Boto ani ş R d u i ă ă ţ Suceava Iasi Tg. Neam ţ Ptra. Neam ţ Gura Humorului Campulung Roman Bac u ă Barlad Tecuci Focsani Gala i ţ Br ila ă M cin ă Tulcea Babadag Constan a ţ Mangalia Cernavod ă Fete ti ş C l ra i ă ă ş Ţă ă nd rei Slobozia Olteni a ţ BUCURE TI Ş Urziceni Mizil Buz u ă Ploiesti C mpina â Targoviste C mpulung â C. De Arges Pitesti R. Valcea Giurgiu Alexandria Ro iori ş T. Magurele Corabia Caracal Bals Craiova Bailesti Calafat Tr. Severin Orsova Mold. Noua Oravita Anina Caransebes Buzias Lugoj Timisoara Arad Lipova Zarand Salonta Beius Stei Vascau Borod Oradea Zalau Satu Mare Baia Mare Sighet Vi eu ş R zoare ă N s ud ă ă Dej Bistri a ţ Colibita Bicaz Ditrau Gheorgheni Sovata M. Ciuc Odorhei Baraolt Tg. Secuiesc Covasna Sf. Gheorghe Persani Brasov Sinaia F g ra ă ă ş Sibiu Alba Iulia Petrosani Deva Hunedoara Media ş Sighi oara ş Ocna Mure ş Tg. Mure ş Turda Huedin Cluj Reghin Deda Com nesti ă B. Sl nic ă One ti ş Ca in ş Tulnici Rm. S rat ă Tismana Tg. Jiu Slatina Hârşova Jibou Brad Vatra Dornei Olăneşti Ş Topli ţa ; 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 12 16 22 21 20 18 19 17 14 8 15 9 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 b1 b2 c1 c2 d1 d2 d3 a4 b3 b4 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b3 b4 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b2 b3 b4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c3 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 CAROIAJUL ĂRȚII GEOLOGICE 1: 200,000 SUPRAPUS ĂŢILOR TECTONICE ALE ROMÂNIEI H UNIT DENUMIREA FOILOR H ĂRȚII GEOLOGICE SCARA 1: 200,000 1-DARABANI 2- SATU MARE 3- BAIA MARE 4- VIȘEU 5- RUDĂUȚI 6- SUCEAVA 7- ȘTEFĂNEȘTI 8- ORADEA 9- ȘIMLEUL SILVANIEI 10- CLUJ 11- BISTRIȚA 12- TOPLIȚA 13- PIATRA NEAMȚ 14- IAȘI 15- SÎNNICOLAUL MARE 16- ARAD 17- BRAD 18- TURDA 19- TÎRGU MUREȘ 20- ODORHEI 21- BACĂU 22- BÎRLAD 23- JIMBOLIA 24- TIMIȘOARA 25- DEVA 26- ORĂȘTIE 27- SIBIU 28- BRAȘOV 29- COVASNA 30- FOCȘANI 31- REȘIȚA 32- BAIA DE ARAMĂ 33- TÎRGU-JIU 34- PITEȘTI 35- TÎRGOVIȘTE 36- PLOIEȘTI 37- BRĂILA 38- TULCEA 39- SULINA 40- TURNU-SEVERIN 41- CRAIOVA 42- SLATINA 43- NEAJLOV 44- BUCUREȘTI 45- CĂLĂRAȘI 46- CONSTANȚA 47- BECHET 48- TURNU-MĂGURELE 49- GIURGIU 50- MANGALIA 1. Depresiunea Silvaniei 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Depresiunea Oa şului Depresiunea Dornei Depresiunea l Gheorgheni Depresiunea ăneşti Com Depresiunea l Ciucului Depresiunea șovului Bra Depresiunea şti Brezoi-Tite Depresiunea şani Petro Depresiunea şului Mure Depresiunea şova Bahna-Or Depresiunea şova Cara Depresiunea ţa Sichevi Depresiunea Bozovici-Nera Depresiunea ş-Mehadia Caransebe Depresiunea ă Rusca Montan Depresiunea ţegului Ha Depresiunea şul Mare Zlatna-Alma Depresiunea ăcărâmb Brad-S Depresiunea Zarandului Depresiunea şului Beiu Depresiunea Borodului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Depresiunea Silvaniei
2. Depresiunea Borodului
3. Depresiunea Beiușului
4. Depresiunea Zarandului
5. Depresiunea Brad-Săcărâmb
6. Depresiunea Zlatna-Almașul Mare
7. Depresiunea Hațegului
8. Depresiunea Rusca Montană
9. Depresiunea Caransebeș-Mehadia
10. Depresiunea Bozovici-Nera
11. Depresiunea Sichevița
12. Depresiunea Carașova
13. Depresiunea Bahna-Orșova
14. Depresiunea Mureșului
15. Depresiunea Petroșani
16. Depresiunea Brezoi-Titești
17. Depresiunea Brașovului
18. Depresiunea Ciucului
19. Depresiunea Comănești
20. Depresiunea Gheorgheni
21. Depresiunea Dornei
22. Depresiunea Oașului
DENUMIREA FOILOR HĂRȚII GEOLOGICE SCARA1:200.000
1. DARABANI
2. SATU MARE
3. BAIA MARE
4. VIȘEU
5. RĂDĂUȚI
6. SUCEAVA
7. ȘTEFĂNEȘTI
8. ORADEA
9. ȘIMLEUL SILVANIEI
10. CLUJ
11. BISTRIȚA
12. TOPLIȚA
13. PIATRA NEAMȚ
14. IAȘI
15. SÎNNICOLAUL MARE
16. ARAD
17. BRAD
18. TURDA
19. TÎRGU MUREȘ
20. ODORHEI
21. BACĂU
22. BÎRLAD
23. JIMBOLIA
24. TIMIȘOARA
25. DEVA
26. ORĂȘTIE
27. SIBIU
28. BRAȘOV
29. COVASNA
30. FOCȘANI
31. REȘIȚA
32. BAIA DE ARAMĂ
33. TÎRGU-JIU
34. PITEȘTI
35. TÎRGOVIȘTE
36. PLOIEȘTI
37. BRĂILA
38. TULCEA
39. SULINA
40. TURNU-SEVERIN
41. CRAIOVA
42. SLATINA
43. NEAJLOV
44. BUCUREȘTI
45. CĂLĂRAȘI
46. CONSTANȚA
47. BECHET
48. TURNU-MĂGURELE
49. GIURGIU
50. MANGALIA
SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:50.000