Strate de Frăteşti

Descarca / Imprima

1.  Statutul numelui: In uz.

2.  Unitatea litostratigrafică de rang superior în care se încadrează (i); Subdiviziuni (ii); Unitatea structurală (iii):  (ii)  Strate de Uzunu (Macarovici et Coteţ, 1962); (iii) Platforma Moesică.

3.  Vârsta: Pleistocen inferior (Argedavian).

4.  Sinonime: ”strate de Frăteşti”  (Liteanu, 1952, p. 76; Liteanu et Ghenea, 1966, p. 31), ”Stratele de Frătești” (Liteanu, 1956, p. 4), ”Strate de Frătești” (Liteanu et Bandrabur, 1957, p. 255), ”Frătești Formation” (Andreescu et al., 2011, p. 204).

5Localitatea tip (i); Răspândire geografică (ii): (i) Frăteşti, jud. Giurgiu. În prezent sunt propuse mai multe localităţi tip pentru fiecare subdiviziune posibilă a acestei formaţiuni, respectiv Slatina 1 (pentru Frăteşti bazal), Slatina 2 (Frăteşti inferior), Slatina 3 (Frăteşti mediu), Izvoru (Frăteşti superior) şi Uzunu (Frăteşti terminal – Strate de Uzunu); (ii) Câmpia Română (partea sudică). Harta geologică, 1: 200,000, foile  42-Slatina, caroul c1 (Mihăilă et al., 1967, 1968); foaia 43-Neajlov, caroul d4 (Bandrabur et al., 1967a, 1967b); foaia 44-București, caroul b1 (Bandrabur, 1966a, 1966b); foaia 49-Giurgiu, carourile a3, a4 (Bandrabur et Mihăilă, 1966; Bandrabur et al., 1966).

6.  Secţiunea tip (i); Variaţii de facies (ii): Formaţiunea este alcătuită din depozite cel mai adesea grosiere: bancuri de pietrişuri, separate uneori prin bancuri de nisipuri. Acolo unde bancurile de pietrişuri sunt bine individualizate este posibilă distingerea celor trei nivele litologice grosiere (A, B şi C, de la nou la vechi) propuse  de Liteanu (1952, idem, p. 8 și planșa II). Aceste nivele distincte de pietrişuri se apropie spre sud pentru a forma apoi un singur banc. Liteanu (1961, p. 80) afirma că Stratele de Frătești constituie un facies extern al Depresiunii Valahe, în timp ce Pietrișurile de Cîndești, contemporane lor, reprezintă un facies intern al acesteia.

7.  Referinţa tip (i); Alte referinţe (ii): (i) Liteanu (1952, p. 76); (ii) Liteanu (1956, p. 4; 1961, p. 80); Liteanu et Ghenea (1966); Liteanu et al. (1967); Macarovici et Coteţ (1962); Feru et al. (1978, 1979); Andreescu et al. (1981); Popescu (2004, 2010, citat de Andreescu et al., 2011, ibidem); Andreescu et al. (2011,ibidem, cu lista bibliografică completă).

8.  Limite: Se dispune peste depozite romaniene şi suportă la rîndul ei depozite ce pot fi raportate Pleistocenului mediu.

9.  Conţinut fosil (i); Consideraţii biostratigrafice (ii): În general formaţiunea este nefosiliferă sau apar rar valve în stare de conservare. Multe din resturile fosile descrise iniţial (Litenu, 1952) au fost considerate remaniate din depozite anterioare („levantine”). Totuşi este posibilă prezenţa „in situ” a unor taxoni precum Viviparus div. sp., Melanopsis div. sp., Lithoglyphus div. sp., Valvata div. sp., Balimus div. sp., Hydrobia div. sp., Planorbarius div. sp., Spiralina vortex, Pissidium div. sp., Corbicola fluminalis. Unele puncte fosilifere au permis recunoaşterea unor zone marcate de speciile Unio kujalnicensis (NSM12c), Bogatschevia tamanensis ~ Rugunio riphali (NSM 12 d), Unio apscheronicus (QM1) şi Bogatschevia sturi (QM2). La nivelul Stratelor de Uzunu specia Bogatschevia scutum (QM5) a fost identificată în trecut drept „Unio sturi” (Macarovici, Coteţ, 1962). Formaţiunea mai cuprinde şi resturi de mamifere mai ales către sud şi sud-vest. În afara punctelor fosilifere  din zona Slatina, devenite clasice, un nou punct de acest tip a fost descris mai recent (Popescu, 2004, 2010, citat de Andreescu et al., 2011, ibidem) la sud de Craiova. Acesta cuprinde speciile Mammuthus meridionalis, Plesippus athansiui, Stephanorhinus ex gr. etruscus, Alces gallicus, Leptobos cf. furtivus, Pliotragus ardeus, Castor plicidens, Ursus etruscus şi Cervus sp.

10.   Mediu depoziţional: Se presupune că Formaţiunea de Frăteşti s-ar fi acumulat într-o cîmpie aluvială şi că ar reprezenta practic o îngemănare de conuri aluviale.

11.  Corelări: Se îndinţează spre nord, spre zona de trecere spre Avantfosa Carpatică, cu Stratele de Copăceni care s-au acumulatîntr-un mediu mai puţin agitat, probabil lacustru și cu Formațiunea de Tetoiu din Depresiunea Getică (Andreescu et al., idem, figura 2 la p. 200)

                                                                                       

                                                                                M. Ţicleanu, 2011

Literatura citată

Andreescu I., 1981, Middle-Upper Neogene and Early Quaternary chronostratigraphy from the Dacic Basin and correlations with the neighbouring areas. Proceedings of the VII-th International Congress on Mediterranean Neogene. Annales Géologiques des Pays Héllèniques. Hors Serie. Athens,  4, 129-138.

Andreescu I., Rădulescu C., Samson P., Cepalyga A., Trubihin V., 1981, Chronologie (Mollusques, Mammifères, Paléomagnetisme) des formations plio-pleistocènes de la zone de Slatina (Basin Dacique), Roumanie. Travaux de l’Institut de Spéleologie ”Emile Racovitza”, Bucarest, 20, 127-137.

Andreescu I., Codrea V., Enache C., Lubenescu Victoria, Muntenu T., Petculescu Al., Ştiucă Em., Terzea Elena, 2011, Reassessment of the Pliocene/Pleistocene (Neogene/Quaternary) boundary in the Dacian Basin (Eastern Paratethys), Romania. Oltenia. St. şi Com. Şt. Nat., 27, 1/2011, 27-220, Muz. Olteniei, Craiova.

Bandrabur T., 1966a,  Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 44-București.

Bandrabur T., 1966b,  Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 44-București. Nota explicativă, 25 p.

Bandrabur  T., Mihăilă N., 1966c, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 49-Giurgiu.

Bandrabur  T., Mihăilă N., Patrulius D., 1966d, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 49-Giurgiu. Notă explicativă.

Bandrabur  T., Ghenea Ana, Patrulius D., 1967a, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 43-Neajlov.

Bandrabur  T., Patrulius D., Ghenea Ana, 1967b,  Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 43-Neajlov. Notă explicativă.

Feru M., Rădulescu C., Samson P., 1978, Biostratigraphie (micromammifères) des depôts plio-pleistocènes de la zone de Slatina (dep. d’Olt). Travaux de  l’Institut de Spéleologie „Emile Racovitza” Bucharest, 17, 117-134.

Feru M., Rădulesco C., Samson P., 1979, Biostratigraphy (Micromammifères) des depôts plio-pleistocènes du domaine gétique de la Dépression Valaque. Trav. de l’Institut de Spéleologie „Emile Racovitza” Bucharest, 18, 141-169.

Liteanu E., 1952, Geologia zonei oraşului Bucureşti. Stud. teh.-econ., E1, 1-83.

Liteanu E., 1956, Geologia şi hidrogeologia ţinutului dunărean dintre Argeş şi Ialomiţa. Stud. teh.-econ., E 4, 1-32.

Liteanu E., 1961, Despre limita Terţar-Cuaternar în Depresiunea Valahă. Stud. teh.-econ., E5,  65-85.

Liteanu E., Bandrabur T., 1957, Geologia Câmpiei Getice meridionale dintre Jiu și Olt. AN, 30, 213-239.

Liteanu E., Ghenea C., 1966, Cuaternarul din România. Stud. teh.-econ., H, 1, 1-119.

Liteanu E., Feru M., Croitoru M., Goliţă Natalia, Goliţă E., Şerbănescu Venera, Todea R., Todor-Sbenghe Rodica, 1967, Cercetări geologice şi hidrogeologice în partea de vest a Depresiunii Getice (Interfluviul Jiu-Motru), Stud. teh.-econ., E7, 7-58.

Macarovici N., Coteţ P., 1962, Prezenţa stratelor cu Unio sturi M. hoernes şi stratelor de Barboşi-Babele în Cîmpia Română. Analele Șt. Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi,  secţ II Geologie-Geografie, 8, 29-32.

Mihăilă  N., Giurgea P., Patrulius D.,  1967, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 42- Slatina.

Mihăilă N., Giurgea P., Patrulius D.,  1968, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 42- Slatina. Notă explicativă.

Popescu A., 2004, Sur le gisement paléontologique Leu (Mammalia, Pléistocène). Acta Paleont. Rom., 4, 369-373, Ed. Supergraph, Cluj Napoca.

Popescu A., 2010, Asociaţii de mamifere pliocene şi cuaternare din Oltenia (Romania): Biostratigrafie, Paleoecologie, Paleogeografie. PhD Thesis. Inst. Speol. „Emil Racoviţă”, 1-139, Bucureşti.

SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:200.000
50 KM D E P R E S I U N O E A P A N N N I C Ă PLATFORMA MOLDOVENEASC Ă PLATF. SCITIC Ă PROMONT. NORD- DOBROGEAN DOBROGEA DE NORD DOBROGEA CENTRAL Ă DOBROGEA DE SUD (Depres. Predobrogean ă) P L A T F O R M A M O E C S I Ă GETIC Ă I N T E R N Ă D E P R E S U I N E A A V A N F O S A A E V S A R N A E O N F X T Ă A V A N F O S A X E T E R N Ă P S U Â B N Z A C A R P A T I C Ă F S L I L U E X R T E N Z O N A T C R I S A L I N Ă O - M E Z O Z O I C M U N Ţ I I A P U S E N I DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI M. C ălimani M. Harghita M. Gurghiu C A P R A Ţ M I I R I E D I O N A L I F L S I U L T R A N S C A R P A T I C M. Gut ăi DELTA DUN ĂRII F U L L I S I N T E R N (Depres. Predobrogean ă) Boto ani ş R d u i ă ă ţ Suceava Iasi Tg. Neam ţ Ptra. Neam ţ Gura Humorului Campulung Roman Bac u ă Barlad Tecuci Focsani Gala i ţ Br ila ă M cin ă Tulcea Babadag Constan a ţ Mangalia Cernavod ă Fete ti ş C l ra i ă ă ş Ţă ă nd rei Slobozia Olteni a ţ BUCURE TI Ş Urziceni Mizil Buz u ă Ploiesti C mpina â Targoviste C mpulung â C. De Arges Pitesti R. Valcea Giurgiu Alexandria Ro iori ş T. Magurele Corabia Caracal Bals Craiova Bailesti Calafat Tr. Severin Orsova Mold. Noua Oravita Anina Caransebes Buzias Lugoj Timisoara Arad Lipova Zarand Salonta Beius Stei Vascau Borod Oradea Zalau Satu Mare Baia Mare Sighet Vi eu ş R zoare ă N s ud ă ă Dej Bistri a ţ Colibita Bicaz Ditrau Gheorgheni Sovata M. Ciuc Odorhei Baraolt Tg. Secuiesc Covasna Sf. Gheorghe Persani Brasov Sinaia F g ra ă ă ş Sibiu Alba Iulia Petrosani Deva Hunedoara Media ş Sighi oara ş Ocna Mure ş Tg. Mure ş Turda Huedin Cluj Reghin Deda Com nesti ă B. Sl nic ă One ti ş Ca in ş Tulnici Rm. S rat ă Tismana Tg. Jiu Slatina Hârşova Jibou Brad Vatra Dornei Olăneşti Ş Topli ţa ; 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 12 16 22 21 20 18 19 17 14 8 15 9 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 b1 b2 c1 c2 d1 d2 d3 a4 b3 b4 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b3 b4 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b2 b3 b4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c3 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 CAROIAJUL ĂRȚII GEOLOGICE 1: 200,000 SUPRAPUS ĂŢILOR TECTONICE ALE ROMÂNIEI H UNIT DENUMIREA FOILOR H ĂRȚII GEOLOGICE SCARA 1: 200,000 1-DARABANI 2- SATU MARE 3- BAIA MARE 4- VIȘEU 5- RUDĂUȚI 6- SUCEAVA 7- ȘTEFĂNEȘTI 8- ORADEA 9- ȘIMLEUL SILVANIEI 10- CLUJ 11- BISTRIȚA 12- TOPLIȚA 13- PIATRA NEAMȚ 14- IAȘI 15- SÎNNICOLAUL MARE 16- ARAD 17- BRAD 18- TURDA 19- TÎRGU MUREȘ 20- ODORHEI 21- BACĂU 22- BÎRLAD 23- JIMBOLIA 24- TIMIȘOARA 25- DEVA 26- ORĂȘTIE 27- SIBIU 28- BRAȘOV 29- COVASNA 30- FOCȘANI 31- REȘIȚA 32- BAIA DE ARAMĂ 33- TÎRGU-JIU 34- PITEȘTI 35- TÎRGOVIȘTE 36- PLOIEȘTI 37- BRĂILA 38- TULCEA 39- SULINA 40- TURNU-SEVERIN 41- CRAIOVA 42- SLATINA 43- NEAJLOV 44- BUCUREȘTI 45- CĂLĂRAȘI 46- CONSTANȚA 47- BECHET 48- TURNU-MĂGURELE 49- GIURGIU 50- MANGALIA 1. Depresiunea Silvaniei 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Depresiunea Oa şului Depresiunea Dornei Depresiunea l Gheorgheni Depresiunea ăneşti Com Depresiunea l Ciucului Depresiunea șovului Bra Depresiunea şti Brezoi-Tite Depresiunea şani Petro Depresiunea şului Mure Depresiunea şova Bahna-Or Depresiunea şova Cara Depresiunea ţa Sichevi Depresiunea Bozovici-Nera Depresiunea ş-Mehadia Caransebe Depresiunea ă Rusca Montan Depresiunea ţegului Ha Depresiunea şul Mare Zlatna-Alma Depresiunea ăcărâmb Brad-S Depresiunea Zarandului Depresiunea şului Beiu Depresiunea Borodului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Depresiunea Silvaniei
2. Depresiunea Borodului
3. Depresiunea Beiușului
4. Depresiunea Zarandului
5. Depresiunea Brad-Săcărâmb
6. Depresiunea Zlatna-Almașul Mare
7. Depresiunea Hațegului
8. Depresiunea Rusca Montană
9. Depresiunea Caransebeș-Mehadia
10. Depresiunea Bozovici-Nera
11. Depresiunea Sichevița
12. Depresiunea Carașova
13. Depresiunea Bahna-Orșova
14. Depresiunea Mureșului
15. Depresiunea Petroșani
16. Depresiunea Brezoi-Titești
17. Depresiunea Brașovului
18. Depresiunea Ciucului
19. Depresiunea Comănești
20. Depresiunea Gheorgheni
21. Depresiunea Dornei
22. Depresiunea Oașului
DENUMIREA FOILOR HĂRȚII GEOLOGICE SCARA1:200.000
1. DARABANI
2. SATU MARE
3. BAIA MARE
4. VIȘEU
5. RĂDĂUȚI
6. SUCEAVA
7. ȘTEFĂNEȘTI
8. ORADEA
9. ȘIMLEUL SILVANIEI
10. CLUJ
11. BISTRIȚA
12. TOPLIȚA
13. PIATRA NEAMȚ
14. IAȘI
15. SÎNNICOLAUL MARE
16. ARAD
17. BRAD
18. TURDA
19. TÎRGU MUREȘ
20. ODORHEI
21. BACĂU
22. BÎRLAD
23. JIMBOLIA
24. TIMIȘOARA
25. DEVA
26. ORĂȘTIE
27. SIBIU
28. BRAȘOV
29. COVASNA
30. FOCȘANI
31. REȘIȚA
32. BAIA DE ARAMĂ
33. TÎRGU-JIU
34. PITEȘTI
35. TÎRGOVIȘTE
36. PLOIEȘTI
37. BRĂILA
38. TULCEA
39. SULINA
40. TURNU-SEVERIN
41. CRAIOVA
42. SLATINA
43. NEAJLOV
44. BUCUREȘTI
45. CĂLĂRAȘI
46. CONSTANȚA
47. BECHET
48. TURNU-MĂGURELE
49. GIURGIU
50. MANGALIA
SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:50.000