Formaţiunea Carbonatată a Jurasicului Inferior (Calcarul de Gresten)

Descarca / Imprima

1.  Statutul numelui:

2. Unitatea de rang superior în care se încadrează (i); Subdiviziuni (ii); Unitatea structurală (iii): (i) Seria de Bihor; (ii) Formaţiunea conţine doi membri: Calcarele cu Gryphaea (inferior) şi Calcarele şi Marnele cu Noduli de Silexit (superior). Patrulius (în Ianovici et al., 1976, p. 153-154) numeşte “calcarul cu Gryphaea”, respectiv “calcarul cu cherturi” cei doi membri ai formaţiunii; (iii) Apusenidele Nordice – Unitatea de Bihor.

3.  Vârsta: Liasic (Sinemurian superior-Pliensbachian [Carixian + Domerian]).

4. Sinonimie: “Formaţiunea carbonatată a jurasicului inferior (calcarul de Gresten)” (Patrulius, în Ianovici et al., 1976, p. 153); “Calcareous Formation” (Mantea et al., 1981, p. 67; 1985, p. 24); “carbonate formation similar to the Gresten Limestone” (Patrulius, în Bleahu et al., 1981, p. 10); “Calcarele cu grifei (Carixian)” şi “Stratele cu cherturi (Domerian)” (Diaconu et Ionescu, 1970, p. 126); “Calcare spatice, calcare cu accidente silicioase, calcare marnoase şi marne” (Patrulius et al., 1973, pe Harta geologică 1:50,000, foaia 41a-Remeţi). “Calcare encrinite roşcate şi cenuşii, gresii cuarţoase rozii – Calcar de Gresten” + “Calcare şi marne siltice cenuşiu-negricioase cu cherturi” (Mantea et al., 1987, pe Harta geologică 1:50,000, foaia 41d-Răchiţele); “Encrinite roşcate şi cenuşii, gresii cuarţoase marnoase roz” + “Calcare marnoase şi marne cenuşii cu cherturi” (Bleahu et al., 1985, pe Harta geologică 1:50,000, foaia 56a-Pietroasa); “Calcare spatice, encrinite roşcate şi cenuşii” + “Calcare şi marne negre” (Bleahu et al., 1980, pe Harta geologică 1:50,000, foaia 56b-Poiana Horea); “Calcare encrinitice grezoase, roşcate şi cenuşii şi calcare marnoase” (Bordea et al., 1986, pe Harta geologică 1:50,000, foaia 40b-Zece Hotare); “Subformaţiunea calcarelor cu Ggryphaea” şi “Subformaţiunea calcarelor şi marnelor cu noduli de silexit” (Patrulius, în Patrulius et al., 1982, p. 24 şi 26); “le Calcaire à gryphées” şi “le Calcaire à cherts” (Patrulius, 1976, p. 51).

 5.  Localitatea tip (i); Răspândire geografică (ii): (i) Neprecizată (pentru întreaga formaţiune); pentru membrul Calcarului cu Cherturi, localitatea tip este în cheile Crişului Repede, la Vadu Crişului (Harta geologică 1:50,000, foaia 41a-Remeţi); (ii) Munţii Bihorului, Munţii Pădurea Craiului, pe Harta geologică 1:50,000, foile 40b-Zece Hotare (Bordea et al., 1986), 41a-Remeţi (Patrulius et al., 1973), 41d-Răchiţele (Mantea et al., 1986), 56a-Pietroasa (Bleahu et al., 1985), 56b-Poiana Horea (Bleahu et al., 1980).

6.  Secţiunea tip (i); Variaţii de facies (ii): După Patrulius (în Ianovici et al., 1976, p. 153-154) formaţiunea constă din doi termeni litologici care, în ordinea superpoziţie stratigrafice sunt:

- Calcarul cu Gryphaea, de vârstă Sinemurian superior-Carixian, cu grosimi de 5-35 m, cu aspect genearal masiv, începe uneori cu un subţire conglomerat cuarţos cu matrice calcaroasă. Apoi, “calcare nisipoase şi spatice (biomicrite crinoidale) cenuşii sau roşu violacee (dealul Dumbrava, cursul mijlociu al văii Vida); pe alocuri cuprinde şi gresii cuarţitice sub formă de benzi neregulate sau enclave lenticulare (Valea Boiului, Valea Cuţilor). In partea superioară, constituită din calcare mai fine, se remarcă uneori nivele cu noduli silicioşi spongolitici” (v. şi fişa Calcarul cu Gryphaea).

- Calcarul cu Cherturi este gros de 3-40 m şi are vârstă Domerian. Secţiunea tip vizibilă în malul stâng al cheilor Crişului Repede (pe Harta geologică 1:50,000, foaia 41a-Remeţi) este descis în fişa Calcarele şi Marnele cu Noduli de Silexit. Patrulius (în Ianovici et al., 1976, p.154) descrie “calcare stratificate spongolitice, mai mult sau mai puţin marnoase şi siltice, pe alocuri şi bogate în glauconit, cu accidente silicioase negre sau brune, nodulare sau stratiforme”.  

7.  Referinţa tip (i); Alte referinţe (ii): (i) Patrulius (în Ianovici et al., 1976, p. 153); (ii) v. Sinonimie.

8. Limite: Limita inferioară este o suprafaţă de discontinuitate la contactul cu Formaţiunea de Poniţa (= Formaţiunea Detritică a Hettangian-Sinemurianului Inferior [echivalenă Gresiei de Gresten]). Limita superioară este la contactul cu Marnele cu Cefalopode, toarciene.

9.  Conţinut fosil (i); Consideraţii biostratigrafice (ii): După Patrulius (în Ianovici et al., 1976, p. 153-154) Calcarul cu Gryphaea conţine lumaşele cu Gryphaea pe toată grosimea sa, exceptînd partea terminală (G. mccullochi, G. gigantea) precum şi belemniţi, rari corali (Uptonia jamesoni, Beaniceras luridum). Brahiopodele apar la trei nivele distincte: în bază (Tetrarhynchia aequicostata, Piarorhynchia, la Dealul Dumbrava); la mijloc (Tetrarhynchia tetrahedra, T. argotinensis, Lobothyris subpunctata); la partea terminală (T. argotinensis, L. punctata, Cincta numismalis, Spiriferina tumida). Din Calcarul cu Cherturi Patrulius (în Ianovici et al., 1976, p. 154) citează amoniţi (Amaltheus stokesi, A. margaritatus, Pleuroceras solare, P. spinatum, Aegoceras), belemniţi (Belemnites paxillosus), bivalve (Pseudopecten aequivalvis), brahiopode (Homeorhynchia acuta, Tetrarhynchia argotinensis, Cincta numismalis, Spiriferina tumida, S. aff. rostrata).

10. Mediul depoziţional:

11. Corelări:

Literatura citată

Bleahu M., Dimitrescu R., Bordea S., Bordea Josefina, Mantea G., 1980, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 56b-Poiana Horea.

Bleahu M., Bordea S., Lupu M., Ştefan A., Patrulius D., Panin Ştefana, 1981, The structure of the Apuseni Mountains. Carp.-Balkan. Geol. Assoc., XII Congr., Bucharest, Romania, Guidebook Series no. 23, 106 p.

Bleahu M., Bordea Josefina, Mantea G., Cioflică Gianina, Ştefan A., Popescu A., Marinescu F., Bordea S., 1985, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 56a-Pietroasa.

Bordea S., Bordea Josefina, Mantea G., Costea C., 1986, Harta geologică scara 1:50,000, foaia 40b-Zece Hotare.

Diaconu M., Ionescu S., 1970, Contribuţii la cunoaşterea Triasicului şi Jurasicului inferior din sectorul Valea Neagră de Criş (Pădurea Craiului), D. S. Inst. Geol., 54, 4, 123-127.

Ianovici V., Borcoş M., Bleahu M., Patrulius D., Lupu M., Dimitrescu R., Savu H., 1976, Geologia Munţilor Apuseni. Ed. Acad., 631 p.

Mantea G., Popa Elena, Iordan Magdalena, 1981,  Biostratigraphic data on the Eojurassic deposits in the Someşul Cald Graben (The Bihor Mountains). D. S. Inst. Geol., 66, 4, 63-87.

Mantea  et al., 1986, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 41d- Răchiţele. Raport Fond Geologic I.G.R.

Patrulius D.,1976, Les formations mésozoïques des Monts Apuseni Septentrionaux: Corrélation chronostratigraphique et faciale. ). Rev. roum. géol., géoph., géog., Géol., 20, 1, 49-57.

Patrulius D., Popa Elena, Cîmpeanu Şt., Orăşanu Th., 1973, Harta geologică a României, scara 1:50.000, foaia 41a-Remeţi.

Patrulius D., Popa Elena, Tomescu Camelia, Popescu Ileana, Iordan Magdalena, Pop G., Panin Ştefana, Bordea S., 1982, Cercetări biostratigrafice pentru corelarea formaţiunilor mezozoice. Formaţiuni jurasice şi neocomiene din Apusenii de Nord. Raport Fond Geologic I.G.R., 117 p.

 

SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:200.000
50 KM D E P R E S I U N O E A P A N N N I C Ă PLATFORMA MOLDOVENEASC Ă PLATF. SCITIC Ă PROMONT. NORD- DOBROGEAN DOBROGEA DE NORD DOBROGEA CENTRAL Ă DOBROGEA DE SUD (Depres. Predobrogean ă) P L A T F O R M A M O E C S I Ă GETIC Ă I N T E R N Ă D E P R E S U I N E A A V A N F O S A A E V S A R N A E O N F X T Ă A V A N F O S A X E T E R N Ă P S U Â B N Z A C A R P A T I C Ă F S L I L U E X R T E N Z O N A T C R I S A L I N Ă O - M E Z O Z O I C M U N Ţ I I A P U S E N I DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI M. C ălimani M. Harghita M. Gurghiu C A P R A Ţ M I I R I E D I O N A L I F L S I U L T R A N S C A R P A T I C M. Gut ăi DELTA DUN ĂRII F U L L I S I N T E R N (Depres. Predobrogean ă) Boto ani ş R d u i ă ă ţ Suceava Iasi Tg. Neam ţ Ptra. Neam ţ Gura Humorului Campulung Roman Bac u ă Barlad Tecuci Focsani Gala i ţ Br ila ă M cin ă Tulcea Babadag Constan a ţ Mangalia Cernavod ă Fete ti ş C l ra i ă ă ş Ţă ă nd rei Slobozia Olteni a ţ BUCURE TI Ş Urziceni Mizil Buz u ă Ploiesti C mpina â Targoviste C mpulung â C. De Arges Pitesti R. Valcea Giurgiu Alexandria Ro iori ş T. Magurele Corabia Caracal Bals Craiova Bailesti Calafat Tr. Severin Orsova Mold. Noua Oravita Anina Caransebes Buzias Lugoj Timisoara Arad Lipova Zarand Salonta Beius Stei Vascau Borod Oradea Zalau Satu Mare Baia Mare Sighet Vi eu ş R zoare ă N s ud ă ă Dej Bistri a ţ Colibita Bicaz Ditrau Gheorgheni Sovata M. Ciuc Odorhei Baraolt Tg. Secuiesc Covasna Sf. Gheorghe Persani Brasov Sinaia F g ra ă ă ş Sibiu Alba Iulia Petrosani Deva Hunedoara Media ş Sighi oara ş Ocna Mure ş Tg. Mure ş Turda Huedin Cluj Reghin Deda Com nesti ă B. Sl nic ă One ti ş Ca in ş Tulnici Rm. S rat ă Tismana Tg. Jiu Slatina Hârşova Jibou Brad Vatra Dornei Olăneşti Ş Topli ţa ; 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 12 16 22 21 20 18 19 17 14 8 15 9 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 b1 b2 c1 c2 d1 d2 d3 a4 b3 b4 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b3 b4 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b2 b3 b4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c3 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 CAROIAJUL ĂRȚII GEOLOGICE 1: 200,000 SUPRAPUS ĂŢILOR TECTONICE ALE ROMÂNIEI H UNIT DENUMIREA FOILOR H ĂRȚII GEOLOGICE SCARA 1: 200,000 1-DARABANI 2- SATU MARE 3- BAIA MARE 4- VIȘEU 5- RUDĂUȚI 6- SUCEAVA 7- ȘTEFĂNEȘTI 8- ORADEA 9- ȘIMLEUL SILVANIEI 10- CLUJ 11- BISTRIȚA 12- TOPLIȚA 13- PIATRA NEAMȚ 14- IAȘI 15- SÎNNICOLAUL MARE 16- ARAD 17- BRAD 18- TURDA 19- TÎRGU MUREȘ 20- ODORHEI 21- BACĂU 22- BÎRLAD 23- JIMBOLIA 24- TIMIȘOARA 25- DEVA 26- ORĂȘTIE 27- SIBIU 28- BRAȘOV 29- COVASNA 30- FOCȘANI 31- REȘIȚA 32- BAIA DE ARAMĂ 33- TÎRGU-JIU 34- PITEȘTI 35- TÎRGOVIȘTE 36- PLOIEȘTI 37- BRĂILA 38- TULCEA 39- SULINA 40- TURNU-SEVERIN 41- CRAIOVA 42- SLATINA 43- NEAJLOV 44- BUCUREȘTI 45- CĂLĂRAȘI 46- CONSTANȚA 47- BECHET 48- TURNU-MĂGURELE 49- GIURGIU 50- MANGALIA 1. Depresiunea Silvaniei 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Depresiunea Oa şului Depresiunea Dornei Depresiunea l Gheorgheni Depresiunea ăneşti Com Depresiunea l Ciucului Depresiunea șovului Bra Depresiunea şti Brezoi-Tite Depresiunea şani Petro Depresiunea şului Mure Depresiunea şova Bahna-Or Depresiunea şova Cara Depresiunea ţa Sichevi Depresiunea Bozovici-Nera Depresiunea ş-Mehadia Caransebe Depresiunea ă Rusca Montan Depresiunea ţegului Ha Depresiunea şul Mare Zlatna-Alma Depresiunea ăcărâmb Brad-S Depresiunea Zarandului Depresiunea şului Beiu Depresiunea Borodului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Depresiunea Silvaniei
2. Depresiunea Borodului
3. Depresiunea Beiușului
4. Depresiunea Zarandului
5. Depresiunea Brad-Săcărâmb
6. Depresiunea Zlatna-Almașul Mare
7. Depresiunea Hațegului
8. Depresiunea Rusca Montană
9. Depresiunea Caransebeș-Mehadia
10. Depresiunea Bozovici-Nera
11. Depresiunea Sichevița
12. Depresiunea Carașova
13. Depresiunea Bahna-Orșova
14. Depresiunea Mureșului
15. Depresiunea Petroșani
16. Depresiunea Brezoi-Titești
17. Depresiunea Brașovului
18. Depresiunea Ciucului
19. Depresiunea Comănești
20. Depresiunea Gheorgheni
21. Depresiunea Dornei
22. Depresiunea Oașului
DENUMIREA FOILOR HĂRȚII GEOLOGICE SCARA1:200.000
1. DARABANI
2. SATU MARE
3. BAIA MARE
4. VIȘEU
5. RĂDĂUȚI
6. SUCEAVA
7. ȘTEFĂNEȘTI
8. ORADEA
9. ȘIMLEUL SILVANIEI
10. CLUJ
11. BISTRIȚA
12. TOPLIȚA
13. PIATRA NEAMȚ
14. IAȘI
15. SÎNNICOLAUL MARE
16. ARAD
17. BRAD
18. TURDA
19. TÎRGU MUREȘ
20. ODORHEI
21. BACĂU
22. BÎRLAD
23. JIMBOLIA
24. TIMIȘOARA
25. DEVA
26. ORĂȘTIE
27. SIBIU
28. BRAȘOV
29. COVASNA
30. FOCȘANI
31. REȘIȚA
32. BAIA DE ARAMĂ
33. TÎRGU-JIU
34. PITEȘTI
35. TÎRGOVIȘTE
36. PLOIEȘTI
37. BRĂILA
38. TULCEA
39. SULINA
40. TURNU-SEVERIN
41. CRAIOVA
42. SLATINA
43. NEAJLOV
44. BUCUREȘTI
45. CĂLĂRAȘI
46. CONSTANȚA
47. BECHET
48. TURNU-MĂGURELE
49. GIURGIU
50. MANGALIA
SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:50.000