Formaţiunea de Ileanda

Descarca / Imprima

1.  Statutul numelui: Valid, formal.

2.  Unitatea de rang superior în care se încadrează (i); Subdiviziuni (ii); Unitatea structurală (iii): (i) Grupul Dolheni;  (iii)  Cuvertura post-tectogenetică a Dacidelor Interne. Nord-vestul Depresiunii Transilvaniei.

3.  Vârsta: Rupelian (Oligocen) (Mateescu, 1938). nu avem la Literatura

4.  Sinonimie: “Fischschuppenschiefer von Nagy-Illonda” (partim) (Hofmann 1879, p. 265); nu avem la Literatura  “ Schichten von Nagy-Ilonda” (partim) (Koch, 1894, p. 350); “Stratele de Ileanda” (Dumitrescu, 1957, p. 29).

5.  Localitatea tip (i); Răspândire geografică (ii): (i) Comuna Ileanda, jud. Sălaj; (ii) Formaţiunea aflorează discontinuu între Dumbrava (jud. Maramureş), Gostila şi Ciumărna (jud. Sălaj) Dumitrescu et Marinescu (1965), nu avem la Literatura  Rusu (1977).

6. Secţiunea tip (i); Variaţii de facies (ii): (i)  Argile foioase bituminoase cu 1-2 bancuri (cm-dcm) de calcare laminitice de tip Tylawa. In partea bazală se cunoaşte un pachet de pâna la 3 m de marne sau argile compacte, iar spre partea superioară apar intercalaţii de gresii siliciclastice. Argilele sunt din punct de vedere mineralogic illito-caolinitice (Ghergari et al., 1989). Grosimea formaţiunii este de 50-60 m în Aria Preluca şi cca 30 m la Ciumărna în Aria Meseş unde argilele slab bituminoase devin siltice şi chiar nisipoase.

7.  Referinţa tip (i); Alte referinţe (ii): (i) “dunklen, grauen oder braunen feinschichtigen Mergeln und sandigen Thonen; führt sehr gewöhnlich kleine Fischschupen und Fischknöchelchen” (marne fin şistoase, închise la culoare, cenuşii sau brune şi argile nisipoase; conţine foarte adesea mici solzi de peşte şi oscioare de peşte) (Hofmann 1879, p. 266). “Stratele de Ileanda sunt formate dintr-un pachet de argile foioase, uşor bituminoase, cu solzi şi schelete de peşti (Clupea), pachet care spre partea superioară admite intercalaţii grezoase” (Dumitrescu 1957, p. 29); (ii)  Harta geologică, 1:100,000, foaia Şomcuta (Bombiţă, 1963); Koch (1894), Răileanu et Saulea (1956), Meszaros (1960), nu avem la Literatura Marinescu et Marinescu (1962), Bombiţă (1972), nu avem la Literatura  Rusu (1972, 1977, 1988), Rusu et al. (1996).

8.  Limite: Limita inferioară cu marnele calcaroase sau gresiile calcaroase, ale Formaţiunii de Bizuşa respectiv de Creaca este tranşantă. Limita superioară este de tranziţie gradată spre formaţiuni arenitice (Formaţiunea de Buzaş şi Gresia de Var) sau lutitice (Formaţiunea de Vima).

9.  Conţinut fosil (i); Consideraţii biostratigrafice (ii): Peşti: Alosa sp., Scorpaena sp., Sygnathus sp., Clupea sp., Serranus sp. (Bombiţă, 1972); Moluşte: Cerastoderma lipoldi (Rolle), Janschinella garetzkii (Merklin), Nucula comta Goldf., Nuculana gracilis (Desh.) (Rusu, 1977); Ostracode: Cytheridea helvetica Lnks., C. intermedia (Reuss), Bairdia ovirormis Speyer, Loxoconcha aff. kuiperi Keij, Aglaiocypris aff. enigmatica (Speyer), Cytheretta aff. tenuistriata Reuss (Rusu et al., 1978, Olteanu, 1980); Foraminifere: Nonion granosum (d’Orb.), Pyrulina fusiformis (Roemer), Glandulina aequalis Reuss (Rusu, 1977); Nannoplancton calcaros: Reticulofenestra ornata Müller, R. lockeri  Müller, Transversopontis fibula Gheţa, T. latus Müller, Cyclicargolithus floridanus, C. abisectus, Lanternitus minutus, Sphenolithus moriformis (Gheţa et al., 1976; Rusu et al., 1996); Palinomorfe: Boehlensipollis hohli, Tytodiscus sp. Batiacosphaera sp. (Ionescu in Rusu et al., 1996);  (ii) Formaţiunea de Ileanda conţine ansamblul malacologic salmastru al Zonei Janschinella garetzkii (Rusu, 1995) tipic pentru etajul Solenovian din Paratethysul estic şi pentru Kiscellianul inferior din Paratethysul central. In partea bazală a formaţiunii se cunoaşte un bioorizont cu faună marină de origine boreală - Nivelul cu Nucula comta (Rusu, 1972). Asociaţiile de nannoplancton calcaros aparţin zonelor NP23 şi NP24 (bazal), corespunzând Rupelianului superior (Rusu et al., 1996).

10.  Mediul depoziţional: Mâlurile sapropelice care stau la originea “şisturilor” bituminoase din Transilvania s-au depus pe un şelf extern al Mării Solenoviene (Rusu, 1988), mare  salmastră caracterizată prin ape pliohaline (salinităţi de 9 - 16,5‰) şi condiţii euxinice de mediu sub o anumită adâncime.

11.  Corelări: Formaţiunea de Ileanda se corelează cu Formaţiunea de Gruia inclusiv Membrul Dâncu din Aria Gilău şi cu Formaţiunea Disodilelor Inferioare din Carpaţii Orientali.

  Dr. A. Rusu, 1999

Literatura citată

Bombiţă G., 1963, Poziţia Illerdianului şi a Biarrizianului în România. Observaţii şi propuneri cu privire la noua împărţire a Eocenului. A.G.C.P. Congr. 5, Comunic. şt., Secţia Secţia II: Stratigrafie, III/1, 97-105. Bucureşti.

Dumitrescu I., 1957, Asupra faciesurilor şi orizontării Cretacicului superior şi Paleogenului  în bazinul Lăpuşului (nordul Depresiunii Transilvaniei). Lucr. Inst. Petrol şi Gaze 3, 19-44, Bucureşti.

Ghergari Lucreţia, Mârza I., Mészáros N., 1989, Lithologic study of the Merian stratotype (Mera, Cluj District). In: Petrescu I. et al., (eds.),  The Oligocene from the Transylvanian Basin, Romania, 55-66.

Koch A., 1894,  Die Tertiarbilddungen des Beckens der Siebenburgischen Landestheile. I Palaogene Abtheilung. Mitt. a.d. Jahrb. d. kgl. ung. geol. Anstalt, 10, p.177-399, Budapest.

Marinescu F., Marinescu Josefina, 1962, Contribuţii la studiul Miocenului din Bazinul Bahna-Orşova şi Culoarul Balta-Baia de Aramă. D. S. Inst. Geol., 45, 177-193.

Marinescu Fl., Marinescu Iosefina, 1962, Contribuţii la cunoaşterea Paleogenului şi Neogenului din colţul de NW al Masivului Preluca. D. S. Inst. Geol., 43, 173-189.

Olteanu R., 1980, Evolution de la Communauté d’ostracodes dans l’Oligocène du NW de la Transylvanie. Rev. roum. géol., géoph., géog., Géol.,24, p.177 - 198.

Răileanu Gr., Saulea Emilia, 1956, Paleogenul din regiunea Cluj şi Jibou (NW Bazinului Transilvaniei). AN, 29, 271-308.

Rusu A., 1972a, Semnalarea unui nivel cu Nucula  comta în bazinul Transilvaniei şi implicaţiile lui stratigrafice. D. S. Inst. Geol., 57, 4,  265-282.

Rusu A., 1972b, Aperçu sur l'Égérien et l'Eggenburgien du Nord-Ouest de la Transylvanie In: Motaş et al., Guide no. 9 de l'excursion de la V-e Réunion du groupe de travail pour la Paratethys, 17-22.

Rusu A., 1977, Stratigrafia depozitelor Oligocene din NW Transilvaniei (Regiunea Treznea-Hida-Poiana Blenchii),  AN, 51, 69-202.

Rusu A.,1988, Oligocene Events in Transylvania (Romania) and the first Separation of  Paratethys. D. S. Inst. Geol., 72-73, 5, 207-223.

Rusu A., 1995, Eocene formations in the Călata region (NW Transylvania): A critical review. Rom. J. Tecton., Reg. Geol., 76, 59-72.

Rusu A., Popescu A., Rădan S., Gheorghian M., Iva Mariana, Popescu G., Cioflică Gianina, Olteanu R., Gheţa N., Jipa D., 1978, Studiul lito-biostratigrafic al forajului 34601 de la Zimbor (NW-ul Transilvaniei). D. S. Inst. Geol., 64, 4, 359-376.

Rusu A., Popescu Gh., Melinte M., 1996, Oligocene - Miocene Transition and main Geological Events in Romania. Excursion Guide. Rom Jour. Paleontology 76, Supply. 1, p. 3-47, Bucureşti.

Rusu A., Melinte Mihaela, Popescu G., Ştefănescu M., 1996, Noi date stratigrafice asupra depozitelor Oligocen-Miocen inferioare din Depresiunea Getică (la vest de Olt). AN, 69, 1, 43-48.

SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:200.000
50 KM D E P R E S I U N O E A P A N N N I C Ă PLATFORMA MOLDOVENEASC Ă PLATF. SCITIC Ă PROMONT. NORD- DOBROGEAN DOBROGEA DE NORD DOBROGEA CENTRAL Ă DOBROGEA DE SUD (Depres. Predobrogean ă) P L A T F O R M A M O E C S I Ă GETIC Ă I N T E R N Ă D E P R E S U I N E A A V A N F O S A A E V S A R N A E O N F X T Ă A V A N F O S A X E T E R N Ă P S U Â B N Z A C A R P A T I C Ă F S L I L U E X R T E N Z O N A T C R I S A L I N Ă O - M E Z O Z O I C M U N Ţ I I A P U S E N I DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI M. C ălimani M. Harghita M. Gurghiu C A P R A Ţ M I I R I E D I O N A L I F L S I U L T R A N S C A R P A T I C M. Gut ăi DELTA DUN ĂRII F U L L I S I N T E R N (Depres. Predobrogean ă) Boto ani ş R d u i ă ă ţ Suceava Iasi Tg. Neam ţ Ptra. Neam ţ Gura Humorului Campulung Roman Bac u ă Barlad Tecuci Focsani Gala i ţ Br ila ă M cin ă Tulcea Babadag Constan a ţ Mangalia Cernavod ă Fete ti ş C l ra i ă ă ş Ţă ă nd rei Slobozia Olteni a ţ BUCURE TI Ş Urziceni Mizil Buz u ă Ploiesti C mpina â Targoviste C mpulung â C. De Arges Pitesti R. Valcea Giurgiu Alexandria Ro iori ş T. Magurele Corabia Caracal Bals Craiova Bailesti Calafat Tr. Severin Orsova Mold. Noua Oravita Anina Caransebes Buzias Lugoj Timisoara Arad Lipova Zarand Salonta Beius Stei Vascau Borod Oradea Zalau Satu Mare Baia Mare Sighet Vi eu ş R zoare ă N s ud ă ă Dej Bistri a ţ Colibita Bicaz Ditrau Gheorgheni Sovata M. Ciuc Odorhei Baraolt Tg. Secuiesc Covasna Sf. Gheorghe Persani Brasov Sinaia F g ra ă ă ş Sibiu Alba Iulia Petrosani Deva Hunedoara Media ş Sighi oara ş Ocna Mure ş Tg. Mure ş Turda Huedin Cluj Reghin Deda Com nesti ă B. Sl nic ă One ti ş Ca in ş Tulnici Rm. S rat ă Tismana Tg. Jiu Slatina Hârşova Jibou Brad Vatra Dornei Olăneşti Ş Topli ţa ; 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 12 16 22 21 20 18 19 17 14 8 15 9 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 b1 b2 c1 c2 d1 d2 d3 a4 b3 b4 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b3 b4 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b2 b3 b4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c3 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 CAROIAJUL ĂRȚII GEOLOGICE 1: 200,000 SUPRAPUS ĂŢILOR TECTONICE ALE ROMÂNIEI H UNIT DENUMIREA FOILOR H ĂRȚII GEOLOGICE SCARA 1: 200,000 1-DARABANI 2- SATU MARE 3- BAIA MARE 4- VIȘEU 5- RUDĂUȚI 6- SUCEAVA 7- ȘTEFĂNEȘTI 8- ORADEA 9- ȘIMLEUL SILVANIEI 10- CLUJ 11- BISTRIȚA 12- TOPLIȚA 13- PIATRA NEAMȚ 14- IAȘI 15- SÎNNICOLAUL MARE 16- ARAD 17- BRAD 18- TURDA 19- TÎRGU MUREȘ 20- ODORHEI 21- BACĂU 22- BÎRLAD 23- JIMBOLIA 24- TIMIȘOARA 25- DEVA 26- ORĂȘTIE 27- SIBIU 28- BRAȘOV 29- COVASNA 30- FOCȘANI 31- REȘIȚA 32- BAIA DE ARAMĂ 33- TÎRGU-JIU 34- PITEȘTI 35- TÎRGOVIȘTE 36- PLOIEȘTI 37- BRĂILA 38- TULCEA 39- SULINA 40- TURNU-SEVERIN 41- CRAIOVA 42- SLATINA 43- NEAJLOV 44- BUCUREȘTI 45- CĂLĂRAȘI 46- CONSTANȚA 47- BECHET 48- TURNU-MĂGURELE 49- GIURGIU 50- MANGALIA 1. Depresiunea Silvaniei 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Depresiunea Oa şului Depresiunea Dornei Depresiunea l Gheorgheni Depresiunea ăneşti Com Depresiunea l Ciucului Depresiunea șovului Bra Depresiunea şti Brezoi-Tite Depresiunea şani Petro Depresiunea şului Mure Depresiunea şova Bahna-Or Depresiunea şova Cara Depresiunea ţa Sichevi Depresiunea Bozovici-Nera Depresiunea ş-Mehadia Caransebe Depresiunea ă Rusca Montan Depresiunea ţegului Ha Depresiunea şul Mare Zlatna-Alma Depresiunea ăcărâmb Brad-S Depresiunea Zarandului Depresiunea şului Beiu Depresiunea Borodului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Depresiunea Silvaniei
2. Depresiunea Borodului
3. Depresiunea Beiușului
4. Depresiunea Zarandului
5. Depresiunea Brad-Săcărâmb
6. Depresiunea Zlatna-Almașul Mare
7. Depresiunea Hațegului
8. Depresiunea Rusca Montană
9. Depresiunea Caransebeș-Mehadia
10. Depresiunea Bozovici-Nera
11. Depresiunea Sichevița
12. Depresiunea Carașova
13. Depresiunea Bahna-Orșova
14. Depresiunea Mureșului
15. Depresiunea Petroșani
16. Depresiunea Brezoi-Titești
17. Depresiunea Brașovului
18. Depresiunea Ciucului
19. Depresiunea Comănești
20. Depresiunea Gheorgheni
21. Depresiunea Dornei
22. Depresiunea Oașului
DENUMIREA FOILOR HĂRȚII GEOLOGICE SCARA1:200.000
1. DARABANI
2. SATU MARE
3. BAIA MARE
4. VIȘEU
5. RĂDĂUȚI
6. SUCEAVA
7. ȘTEFĂNEȘTI
8. ORADEA
9. ȘIMLEUL SILVANIEI
10. CLUJ
11. BISTRIȚA
12. TOPLIȚA
13. PIATRA NEAMȚ
14. IAȘI
15. SÎNNICOLAUL MARE
16. ARAD
17. BRAD
18. TURDA
19. TÎRGU MUREȘ
20. ODORHEI
21. BACĂU
22. BÎRLAD
23. JIMBOLIA
24. TIMIȘOARA
25. DEVA
26. ORĂȘTIE
27. SIBIU
28. BRAȘOV
29. COVASNA
30. FOCȘANI
31. REȘIȚA
32. BAIA DE ARAMĂ
33. TÎRGU-JIU
34. PITEȘTI
35. TÎRGOVIȘTE
36. PLOIEȘTI
37. BRĂILA
38. TULCEA
39. SULINA
40. TURNU-SEVERIN
41. CRAIOVA
42. SLATINA
43. NEAJLOV
44. BUCUREȘTI
45. CĂLĂRAȘI
46. CONSTANȚA
47. BECHET
48. TURNU-MĂGURELE
49. GIURGIU
50. MANGALIA
SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:50.000