Pietrişurile de Izvorul Bârzii

Descarca / Imprima

1.  Statutul numelui: Numele formaţiunii vine de la satul Izvoru Bârzii, pe Valea Topolniţa, la nord de Turnu Severin, jud. Mehedinţi (v. harta geologică 1: 50,000 din Marinescu, 1978).

2.  Unitatea de rang superior în care se încadrează (i); Subdiviziuni (ii); Unitatea structurală (iii): (iii) Depresiunea Getică.

3.  Vârsta: Basarabian superior (Chersonian).

4.  Sinonimie: “Pietrişuri de Izvoru Bârzii” (Marinescu, 1977, pe Harta geologică 1: 50,000, foaia 141d-Ciovârnăşani); “Formaţiunea de Izvoru Bârzii” (Marinescu, 2000, fişă litostratigrafică).

5.  Localitatea tip (i); Răspândire geografică (ii): Am ales drept localitate tip  ogaşul Jidovini, afluent al Văii Breamăna, la Bobaiţa (nord-est de Turnu Severin, jud. Mehedinţi, pe harta geologică 1: 50,000 din Marinescu, 1978); (ii) Harta geologică 1: 200,000, foile 32-Baia de Aramș, caroul d4 (Năstăseanu et Bercia, 1968; Năstăseanu et al., 1968), 34-Pitești, caroul b1 (Bombiță et al., 1968; Mihăilă et al., 1967); Harta geologică 1: 50,000, foile 141d-Ciovârnăşani-Motru (Marinescu, 1977), 126c-Govora (Băceanu et Papaianopol, 1995; Constantin et al., 1996; Marinescu et al., 1993; 1994b).

6.  Secţiunea tip (i); Variaţii de facies (ii): (i) Profilul de pe ogaşul Jidovini, descris de Marinescu (1978, p. 43, fig. 11), ales aici ca secţiune tip,  măsoară circa 70 m grosime. Succesiunea se caracterizează prin prezenţa pietrişurilor cu stratificaţie oblică şi cu galeţi imbricaţi, care umplu canale de eroziune adînci. Sunt prezente intervale argiloase-marnoase cenuşii-gălbui, stratificate, uneori cu structuri convolute şi  cu intercalaţii nisipoase. Spre partea superioară a profilului apar nisipuri şi pietrişuri cu stratificaţie regulată, pietrişuri cu stratificaţie oblică, apoi paralelă, argile cu Hydrobia. In fişa litostratigrafică (Marinescu, 2000) formaţiunea este astfel caracterizată: “Nisipuri şi pietrişuri cu stratificaţie oblică la scară mare, cu pachete ori strate neregulate de conglomerate cu galeţi uneori foarte mari; grosimea este uneori de 150-200 m”. Marinescu (1977) indică pentru sectorul Cocorova-Racova o grosime a formaţiunii de 30 m, iar pentru sectorul Ilovăţ-Noapteşa grosimi ce depăşesc 45 m. In cuprinsul Hărţii geologice 1: 50,000, foaia 126c-Govora, Băceanu et Papaianopol (1995) au arătat că în sectorul dintre Valea Olăneşti şi Valea Bistriţa formaţiunea constă dintr-un pachet inferior de pietrişuri cu galeţi de dimensiune medie, bine rulaţi şi sortaţi, şi un pachet superior constituit din galeţi grosieri, slab sortaţi. galeţii sunt de granit şi gnais, mai rar de calcar şi gresii. Pe Valea Glavaciocul pachetul superior prezintă stratificaţie încrucişată şi conţine lentile de nisip. Intercalaţii de marne cenuşii sunt prezente la diferite nivele.

7.  Referinţa tip (i); Alte referinţe (ii): (i) Marinescu (1978, p. 44).

8.  Limite: Limita inferioară, discordantă, marcată de reliefuri de eroziune (ex. Figurile 5 şi 11 în Marinescu, 1978), este la contactul cu Stratele de Valea Morilor. Intre văile Olăneşti şi Otăsău  situaţia este comparabilă (Băceanu et Papaianopol, 1995, p. 3). Limita superioară, descrisă la secţiunea tip, este la contactul cu nisipuri meoţiene, cenuşii-albicioase, cu lentile fosilifere şi cu gresii lenticulare şi concreţiuni grezoase (Marinescu, 1978, p 43-44).

9.  Conţinut fosil (i); Consideraţii biostratigrafice (ii): (i) Marinescu (1978, p. 44) indică zăcământul fosilifer de pe valea Cocuţa, afluent pe dreapta al Văii Topolniţa; altele pe Ogaşul cu Pârâu, la Iloviţa, pe Valea lui Stoican, la Dâlbociţa şi pe Valea racovei, la Racova. La Măleni, pe Valea Otăsău, pietrişurile şi bolovănişurile angulare, cu matrice de silt şi nisip cafeniu şi albicios, ale pachetului inferior, conţin o faună cu bivalve care indică vârsta Basarabian superior a formaţiunii. Din matricea conglomeratelor provin: Caliostoma, Obsoletiforma obsoleta, Cardium ingratum, Paphya gregaria, P. ponderosa, Mactra vitaliana. In sectorul Ilovăţ-Noapteşa sunt citate: Brothia escheri subotici, barbatella hoernesi, Mactra fabreana, M. caspia, M. alata, M. nalivkini, iar în zona Cocorova-Rahova: mactra crassicolis, M. bulgarica, M. orbiculata (Marinescu, 1977).

10.  Mediul depoziţional: Ambianţă litorală, torenţială.

11.  Corelări: Pietrişurile de Izvoru Bârzii sunt corelabile cu Formaţiunea de Tufări din Bazinul Bahna şi cu Membrul de Istriţa al Formaţiunii de Tătaru (Marinescu, 2000, fişă litostratigrafică).

Literatura citată

Băceanu I., Papaianopol I., 1995, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 126c-Govora (pregătire). Raport, F. G., 4 p.

Bombiţă G., Codarcea M.-D., Giurgea P., Lupu M., Mihăilă N., Stancu J., 1968, Harta geologică a României, scara  1:200,000, foaia 34-Piteşti. Notă explicativă.

Constantin P., Papaianopol I., Băceanu I., 1996, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 126c-Govora (pregătire). Raport Fond Geologic I.G.R., 12 p.

Marinescu F., 1977, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 141d - Ciovârnăşani Motru

Marinescu F., 1978, Stratigrafia Neogenului superior din sectorul vestic al Bazinului Dacic. Ed. Acad., 155 p.

Marinescu F., Papaianopol I., Mărunţeanu Mariana, Băceanu I., 1993, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 126c-Govora (pregătire). Raport, F. G.

Marinescu F., Băceanu I., Papaianopol I., Marinescu B., 1994b, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 126c-Govora (pregătire ). Raport, F. G., 6 p.

Mihăilă  N., Stancu Iosefina, Giurgea P., Dessilla Codarcea Marcela, Bombiţă G., Lupu M., 1967, Harta geologică a României, scara  1:200,000, foaia 34-Piteşti.

Năstăseanu S., Bercia I., 1968, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 32-Baia de Aramă. Notă explicativă, 46 p.

Năstăseanu  S., Bercia I., Bercia Elvira, Biţoianu Cornelia, 1968, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 32-Baia de Aramă.

 

 

 

.

 

 

 

 

 

SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:200.000
50 KM D E P R E S I U N O E A P A N N N I C Ă PLATFORMA MOLDOVENEASC Ă PLATF. SCITIC Ă PROMONT. NORD- DOBROGEAN DOBROGEA DE NORD DOBROGEA CENTRAL Ă DOBROGEA DE SUD (Depres. Predobrogean ă) P L A T F O R M A M O E C S I Ă GETIC Ă I N T E R N Ă D E P R E S U I N E A A V A N F O S A A E V S A R N A E O N F X T Ă A V A N F O S A X E T E R N Ă P S U Â B N Z A C A R P A T I C Ă F S L I L U E X R T E N Z O N A T C R I S A L I N Ă O - M E Z O Z O I C M U N Ţ I I A P U S E N I DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI M. C ălimani M. Harghita M. Gurghiu C A P R A Ţ M I I R I E D I O N A L I F L S I U L T R A N S C A R P A T I C M. Gut ăi DELTA DUN ĂRII F U L L I S I N T E R N (Depres. Predobrogean ă) Boto ani ş R d u i ă ă ţ Suceava Iasi Tg. Neam ţ Ptra. Neam ţ Gura Humorului Campulung Roman Bac u ă Barlad Tecuci Focsani Gala i ţ Br ila ă M cin ă Tulcea Babadag Constan a ţ Mangalia Cernavod ă Fete ti ş C l ra i ă ă ş Ţă ă nd rei Slobozia Olteni a ţ BUCURE TI Ş Urziceni Mizil Buz u ă Ploiesti C mpina â Targoviste C mpulung â C. De Arges Pitesti R. Valcea Giurgiu Alexandria Ro iori ş T. Magurele Corabia Caracal Bals Craiova Bailesti Calafat Tr. Severin Orsova Mold. Noua Oravita Anina Caransebes Buzias Lugoj Timisoara Arad Lipova Zarand Salonta Beius Stei Vascau Borod Oradea Zalau Satu Mare Baia Mare Sighet Vi eu ş R zoare ă N s ud ă ă Dej Bistri a ţ Colibita Bicaz Ditrau Gheorgheni Sovata M. Ciuc Odorhei Baraolt Tg. Secuiesc Covasna Sf. Gheorghe Persani Brasov Sinaia F g ra ă ă ş Sibiu Alba Iulia Petrosani Deva Hunedoara Media ş Sighi oara ş Ocna Mure ş Tg. Mure ş Turda Huedin Cluj Reghin Deda Com nesti ă B. Sl nic ă One ti ş Ca in ş Tulnici Rm. S rat ă Tismana Tg. Jiu Slatina Hârşova Jibou Brad Vatra Dornei Olăneşti Ş Topli ţa ; 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 12 16 22 21 20 18 19 17 14 8 15 9 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 b1 b2 c1 c2 d1 d2 d3 a4 b3 b4 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b3 b4 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b2 b3 b4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c3 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 CAROIAJUL ĂRȚII GEOLOGICE 1: 200,000 SUPRAPUS ĂŢILOR TECTONICE ALE ROMÂNIEI H UNIT DENUMIREA FOILOR H ĂRȚII GEOLOGICE SCARA 1: 200,000 1-DARABANI 2- SATU MARE 3- BAIA MARE 4- VIȘEU 5- RUDĂUȚI 6- SUCEAVA 7- ȘTEFĂNEȘTI 8- ORADEA 9- ȘIMLEUL SILVANIEI 10- CLUJ 11- BISTRIȚA 12- TOPLIȚA 13- PIATRA NEAMȚ 14- IAȘI 15- SÎNNICOLAUL MARE 16- ARAD 17- BRAD 18- TURDA 19- TÎRGU MUREȘ 20- ODORHEI 21- BACĂU 22- BÎRLAD 23- JIMBOLIA 24- TIMIȘOARA 25- DEVA 26- ORĂȘTIE 27- SIBIU 28- BRAȘOV 29- COVASNA 30- FOCȘANI 31- REȘIȚA 32- BAIA DE ARAMĂ 33- TÎRGU-JIU 34- PITEȘTI 35- TÎRGOVIȘTE 36- PLOIEȘTI 37- BRĂILA 38- TULCEA 39- SULINA 40- TURNU-SEVERIN 41- CRAIOVA 42- SLATINA 43- NEAJLOV 44- BUCUREȘTI 45- CĂLĂRAȘI 46- CONSTANȚA 47- BECHET 48- TURNU-MĂGURELE 49- GIURGIU 50- MANGALIA 1. Depresiunea Silvaniei 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Depresiunea Oa şului Depresiunea Dornei Depresiunea l Gheorgheni Depresiunea ăneşti Com Depresiunea l Ciucului Depresiunea șovului Bra Depresiunea şti Brezoi-Tite Depresiunea şani Petro Depresiunea şului Mure Depresiunea şova Bahna-Or Depresiunea şova Cara Depresiunea ţa Sichevi Depresiunea Bozovici-Nera Depresiunea ş-Mehadia Caransebe Depresiunea ă Rusca Montan Depresiunea ţegului Ha Depresiunea şul Mare Zlatna-Alma Depresiunea ăcărâmb Brad-S Depresiunea Zarandului Depresiunea şului Beiu Depresiunea Borodului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Depresiunea Silvaniei
2. Depresiunea Borodului
3. Depresiunea Beiușului
4. Depresiunea Zarandului
5. Depresiunea Brad-Săcărâmb
6. Depresiunea Zlatna-Almașul Mare
7. Depresiunea Hațegului
8. Depresiunea Rusca Montană
9. Depresiunea Caransebeș-Mehadia
10. Depresiunea Bozovici-Nera
11. Depresiunea Sichevița
12. Depresiunea Carașova
13. Depresiunea Bahna-Orșova
14. Depresiunea Mureșului
15. Depresiunea Petroșani
16. Depresiunea Brezoi-Titești
17. Depresiunea Brașovului
18. Depresiunea Ciucului
19. Depresiunea Comănești
20. Depresiunea Gheorgheni
21. Depresiunea Dornei
22. Depresiunea Oașului
DENUMIREA FOILOR HĂRȚII GEOLOGICE SCARA1:200.000
1. DARABANI
2. SATU MARE
3. BAIA MARE
4. VIȘEU
5. RĂDĂUȚI
6. SUCEAVA
7. ȘTEFĂNEȘTI
8. ORADEA
9. ȘIMLEUL SILVANIEI
10. CLUJ
11. BISTRIȚA
12. TOPLIȚA
13. PIATRA NEAMȚ
14. IAȘI
15. SÎNNICOLAUL MARE
16. ARAD
17. BRAD
18. TURDA
19. TÎRGU MUREȘ
20. ODORHEI
21. BACĂU
22. BÎRLAD
23. JIMBOLIA
24. TIMIȘOARA
25. DEVA
26. ORĂȘTIE
27. SIBIU
28. BRAȘOV
29. COVASNA
30. FOCȘANI
31. REȘIȚA
32. BAIA DE ARAMĂ
33. TÎRGU-JIU
34. PITEȘTI
35. TÎRGOVIȘTE
36. PLOIEȘTI
37. BRĂILA
38. TULCEA
39. SULINA
40. TURNU-SEVERIN
41. CRAIOVA
42. SLATINA
43. NEAJLOV
44. BUCUREȘTI
45. CĂLĂRAȘI
46. CONSTANȚA
47. BECHET
48. TURNU-MĂGURELE
49. GIURGIU
50. MANGALIA
SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:50.000