Calcarul de Hagighiol

Descarca / Imprima

1. Statutul numelui: Acceptat.

2. Unitatea de rang superior în care se încadrează (i); Subdiviziuni (ii); Unitatea structurală (iii): (iii) Dobrogea de Nord.

3. Vârsta: Bithynian inferior (partea terminală) - Julian.

4. Sinonimie: pro parte “die Schreyeralmschichten von Hagighiol und Baschkoi”; “Ammonitenhorizonte von Hagighiol und von Kongaz” (Redlich, 1896, p. 501); “Calcaires rouges de Hagighiol et Başchioi” + “Calcaire rouge de Lutu roş” + “Calcaire à Pinacoceras layeri” (Anastasiu, 1898, p. 55); “Hagighioler Kalke” (Kittl, 1908, p. 463); “Complexul calcarelor cenuşii-roşiatice masive” (Mutihac, 1962c, p. 246; “Calcarele Triasicului mediu” (Mutihac, 1963, p. 60); “Calcarele de la Agighiol” (Mutihac, 1964, p 229); pro parte “Formaţiunea calcarelor de Agighiol l.s. în facies de Schreyeralm-Hallstatt” (Mirăuţă, în Patrulius et al., 1974, p. 26-47 şi pe harta “Schiţă geologică cu răspândirea depozitelor triasice“, sc. 1:200,000, anexată aceluiaşi raport); “Formaţiunea de Agighiol” (Baltres, în Seghedi et al., 1990, p. 39-40 şi în Baltres et al., 1991, p. 16); “Formaţiunea de Agighiol” (Baltres, în Baltres et al., 1996, p. 2-58); “Calcarul de Hagighiol” (Baltres, 2003, p. 54); “the top of the Marelb Formation” + “Zebil Formation” + “Agighiol Limestone” + “Caerace Fm.” (partea ei superioară) (Grădinaru, 2000, p. 15, 23, 25 şi figura nenumerotată).

5. Localitatea tip (i); Răspândire geografică (ii): (i) Dealul Pietros, la Agighiol, Jud. Tulcea. Formaţiunea constituie clina estică a acestui deal, la est de o falie care o pune în contact tectonic cu Formaţiunea Calcarelor Nodulare şi cu Bioturbaţii. Coordonate Gauss-Krüger: X= 5647.225; Y=  4989.725. Aflorimentul amplu este uşor accesibil. (ii) Zona Agighiol - vest Sabangia (Deluşorul, Dealul Lung, Piatra lui Platon, Dealul cu Piatră, La Trei Movile),  Dealurile Caerace, Cariera Zebil, nord Congaz, malul lacului Razelm (est Enisala, Taşburun, Dâlbocul Turcului, D. Călugăra); (ii) Harta geologică a României, 1: 200,000, foaia 38-Tulcea, caroul a4, b4; Harta geologică a României, 1: 50,000, foaia 135b+d, Tulcea+Agighiol.

6.  Secţiunea tip (i); Variaţii de facies (ii): Aşa cum a fost descris de către unii dintre autorii menţionaţi la Sinonimie, Calcarul de Hagighiol este o noţiune incoerentă şi ambiguă din cauză că uneori înglobează şi litologii care aparţin altor formaţiuni separate de noi (Formaţiunea Calcarelor Nodulare şi cu Bioturbaţii, Formaţiunea Calcarelor cu Cherturi), iar alteori a fost fragmentat în mai multe unităţi. Sensul pe care îl acordăm noi acestei formaţiuni este bine precizat (Baltres, op. cit., 1996, p. 12-17). Secţiunea tip este constituită dintr-o stivă de 31 m grosime de calcare cărămizii, cenuşii şi pestriţe, în strate decimetrice şi metrice, cu aspecte variind de la masiv la nodular şi brecios. Calcarele sunt în cea mai mare parte fin granulare, prezintă bioturbaţii şi sunt traversate de dikeuri neptuniene. Câteva intercalaţii, de până la 0,3 m grosime, sunt constituite din calcarenite foarte grosiere, tempestitice. Amoniţi, brachiopode şi bioclaste de crinoide se văd pe feţele stratelor. Foarte rar apar lumaşele cu Daonella.

7.  Referinţa tip (i); Alte referinţe (ii): Baltres (op. cit., 1996, p. 2-58), cu o descriere detaliată a litologiei, microfaciesurilor, biostratigrafie, răspândire); (ii) Baltres (op. cit., 2003).

8. Limite: La localitatea tip nu este vizibilă baza formaţiunii, dar contactul cu formaţiunea acoperitoare (Calcarul de Congaz) este bine deschis.           

9. Conţinut fosil (i); Consideraţii biostratigrafice (ii): Amoniţi, orthoceratide, echinoderme (pelmatozoare, holothurii, roveacrinide), brachiopode, bivalve planctonice şi bentonice, juvenile şi mature, microgasteropode, peşti (plăci dermale, dinţi, solzi), ichtyosaurieni (Simionescu, 1913b, p. 373-376), conodonte, ostracode, Globochaete, calcisfere, foraminifere planctonice şi bentonice. Faunele de amoniţi sunt cunoscute din numeroase lucrări mai vechi (Redlich, 1896; Anastasiu, 1898; Kittl, op. cit.; Simionescu, 1913a). Iordan (1993, p. 51) citează brachiopode ladiniene de la Dealul Lung (Agighiol). Grădinaru (op. cit., p. 11-12) a prezentat liste cu faune de amoniţi, identificate la 7  nivele (nr. 1-7) în stiva Calcarului de Hagighiol de la localitatea tip. Asociaţiile de amoniţi sunt caracteristice pentru Zona Kocaelia (Bithynian); pentru Pelsonian (zona neprecizată); Zona Paraceratites (Illyrian inferior); Zona Eoprotrachyceras (Fassanian superior); Zona Protrachyceras (Longobardian); Zona Trachyceras (Julian); Subzona Aonoides (Julian superior). Zonele de conodonte identificate în profilul tip sunt: Regale (Bithynian), Bulgarica (Pelsonian superior), Excelsa-Constricta (Illyrian-Fassanian), Foliata (Longobardian), Polygnathiformis (Julian) (Mirăuţă, în Baltres et al., 1996, p. 37-40).

10. Mediul depoziţional: Zona distală, apropiată de baza valurilor de furtună, a unui şelf carbonatic, cu rare influxuri tempestitice. Stiva de calcare, rezultată (31 m în stare litificată), care s-a acumulat într-un lung interval de timp geologic, este de tipul “stacked condensed sections”.                                            

11. Corelări: Calcarul de Hagighiol este echivalent stratigrafic (în parte) cu Formaţiunea de Murighiol, cu Calcarul de Popina, cu Formaţiunea Calcarelor cu Cherturi şi cu Formaţiunea de Cataloi.

 

Literatura citată

Anastasiu V., 1898, Contribution a l'étude géologique de la Dobrogea (Roumanie). Terrains Secondaires. Ed. Carrée & Naud, 133 p. Paris.

Baltres A., 2003, Unităţile litostratigrafice mezozoice, pre-Cenomaniene din Dobrogea de Nord (partea I). Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 48, 49-90.

Baltres A., Mirăuţă Elena, Ion Jana, Gheorghian Doina, Stanciu L., 1991, Studiul litostratigrafic şi tectonic al profilelor de foraje de mică adâncime din zona Tulcea, în vederea interpretării structurilor triasice din Dobrogea de Nord. Raport Fond Geologic I.G.R.

Baltres A., Mirăuţă Elena, Stanciu L., 1996, Studii biostratigrafice asupra depozitelor mezozoice şi terţiare din România. Stratigrafia formaţiunilor triasice şi jurasic inferioare din Dobrogea de Nord. Raport Fond Geologic I.G.R.

Baltres A., Mirăuţă Elena, Panin N., Ghenea C., 2014, Harta geologică a României, scara 1: 50,000, foaia 135b+d -Tulcea + Agighiol.

Grădinaru, E., 2000, Introduction to the Triassic geology of North Dobrogea orogene. In: Workshop on the Lower-Middle Triassic (Olenekian-Anisian) boundary, 7-10 June, Tulcea, Romania. Field Trip Section, 5-37.

Iordan Magdalena, 1993, Triassic brachiopods of Romania. In: J. Pálfy et A. Vörös (Eds.), Mesozoic Brachiopods of Alpine Europe. Proc. of the Regional Field Symp. on Mesozoic Brachiopods, Vöröshereny, Hungary 6-11 Sept. 1993. Hung. Geol. Soc., Budapest, 49-58.

Kittl E., 1908, Beiträge zur Kenntnis der Triasbildungen der nordöstlichen Dobrudscha. Denkschr. math.-naturwiss. Kl. d. k. Akademie d. Wiss., 81, 447-532, Wien.

Mirăuţă Elena, Panin Nicolae, 1979,  Harta geologică a României, 1: 50,000, foaia 135b+d, Tulcea+Agighiol

Mirauţă Orest, Mutihac Vasile, Bandrabur Toderiţă, Dragulescu Adela,1967,  Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 38-Tulcea. Notă explicativă.  Inst. Geol., Bucureşti.

Mutihac V., 1962c, Observaţii asupra Triasicului de la Agighiol-Zebil (Dobrogea de Nord). D. S. Inst. Geol., 46,  Bucureşti, 245-251.

Mutihac V., 1963, Stratigrafia Triasicului şi raporturile acestuia cu Jurasicul în aria orogenului hercinic-chimeric dobrogean. Congr. V Asoc. Geol. Carpato-Balcan., III/2 – Comunicări ştiinţifice, Secţia 2: Stratigrafie, Bucureşti, 59-65.

Mutihac V., 1964, Zona Tulcea şi poziţia acesteia în cadrul structural al Dobrogei. AN, 34, 1,  215-253.

Patrulius, D., Mirăuţă, Elena, Iordan, Magdalena, Baltres, A., Ţicleanu, N., 1974, Sinteza stratigrafică şi structurală a Dobrogei de Nord. II. Formaţiunile mezozoice. Raport Fond Geologic I.G.R.

Redlich K.A., 1896, Geologische Studien in Rumänien. II. Verh. d. k.- k. geol. Reichsanst., 1896, 17-18,  Wien, 492-502.

Seghedi A., Baltres A., Nedelcu L., Szász L., Ştefan A., Ion Jana, Rădan S.,  1990, Analiza gradului actual de cunoaştere a alcătuirii geologice a Dobrogei de Nord în vederea aprecierii oportunităţii şi volumului investigaţiilor geologice viitoare. Raport Fond Geologic I.G.R.

Seghedi I., Szakács A., Baltres A., 1990, Relationships between sedimentary deposits and eruptive rocks in the Consul Unit (North Dobrogea) – Implications on tectonic interpretations. D. S. Inst. Geol., 74, 5,  Bucureşti, 125-136.

Simionescu I., 1913a, Studii geologice şi paleontologice din Dobrogea. VI. Fauna amoniţilor  triasici de la Hagighiol. Acad. Rom. Publ. Fond V. Adamachi, 5, 34, Bucureşti, 271-345.

Simionescu I., 1913b, Resturi de Ichtyosaurieni în Triasicul din Dobrogea. Acad. Rom. Publ. Fond V. Adamachi, 5, 35, Bucureşti, 373-376.

 

SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:200.000
50 KM D E P R E S I U N O E A P A N N N I C Ă PLATFORMA MOLDOVENEASC Ă PLATF. SCITIC Ă PROMONT. NORD- DOBROGEAN DOBROGEA DE NORD DOBROGEA CENTRAL Ă DOBROGEA DE SUD (Depres. Predobrogean ă) P L A T F O R M A M O E C S I Ă GETIC Ă I N T E R N Ă D E P R E S U I N E A A V A N F O S A A E V S A R N A E O N F X T Ă A V A N F O S A X E T E R N Ă P S U Â B N Z A C A R P A T I C Ă F S L I L U E X R T E N Z O N A T C R I S A L I N Ă O - M E Z O Z O I C M U N Ţ I I A P U S E N I DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI M. C ălimani M. Harghita M. Gurghiu C A P R A Ţ M I I R I E D I O N A L I F L S I U L T R A N S C A R P A T I C M. Gut ăi DELTA DUN ĂRII F U L L I S I N T E R N (Depres. Predobrogean ă) Boto ani ş R d u i ă ă ţ Suceava Iasi Tg. Neam ţ Ptra. Neam ţ Gura Humorului Campulung Roman Bac u ă Barlad Tecuci Focsani Gala i ţ Br ila ă M cin ă Tulcea Babadag Constan a ţ Mangalia Cernavod ă Fete ti ş C l ra i ă ă ş Ţă ă nd rei Slobozia Olteni a ţ BUCURE TI Ş Urziceni Mizil Buz u ă Ploiesti C mpina â Targoviste C mpulung â C. De Arges Pitesti R. Valcea Giurgiu Alexandria Ro iori ş T. Magurele Corabia Caracal Bals Craiova Bailesti Calafat Tr. Severin Orsova Mold. Noua Oravita Anina Caransebes Buzias Lugoj Timisoara Arad Lipova Zarand Salonta Beius Stei Vascau Borod Oradea Zalau Satu Mare Baia Mare Sighet Vi eu ş R zoare ă N s ud ă ă Dej Bistri a ţ Colibita Bicaz Ditrau Gheorgheni Sovata M. Ciuc Odorhei Baraolt Tg. Secuiesc Covasna Sf. Gheorghe Persani Brasov Sinaia F g ra ă ă ş Sibiu Alba Iulia Petrosani Deva Hunedoara Media ş Sighi oara ş Ocna Mure ş Tg. Mure ş Turda Huedin Cluj Reghin Deda Com nesti ă B. Sl nic ă One ti ş Ca in ş Tulnici Rm. S rat ă Tismana Tg. Jiu Slatina Hârşova Jibou Brad Vatra Dornei Olăneşti Ş Topli ţa ; 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 12 16 22 21 20 18 19 17 14 8 15 9 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 b1 b2 c1 c2 d1 d2 d3 a4 b3 b4 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b3 b4 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b2 b3 b4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c3 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 CAROIAJUL ĂRȚII GEOLOGICE 1: 200,000 SUPRAPUS ĂŢILOR TECTONICE ALE ROMÂNIEI H UNIT DENUMIREA FOILOR H ĂRȚII GEOLOGICE SCARA 1: 200,000 1-DARABANI 2- SATU MARE 3- BAIA MARE 4- VIȘEU 5- RUDĂUȚI 6- SUCEAVA 7- ȘTEFĂNEȘTI 8- ORADEA 9- ȘIMLEUL SILVANIEI 10- CLUJ 11- BISTRIȚA 12- TOPLIȚA 13- PIATRA NEAMȚ 14- IAȘI 15- SÎNNICOLAUL MARE 16- ARAD 17- BRAD 18- TURDA 19- TÎRGU MUREȘ 20- ODORHEI 21- BACĂU 22- BÎRLAD 23- JIMBOLIA 24- TIMIȘOARA 25- DEVA 26- ORĂȘTIE 27- SIBIU 28- BRAȘOV 29- COVASNA 30- FOCȘANI 31- REȘIȚA 32- BAIA DE ARAMĂ 33- TÎRGU-JIU 34- PITEȘTI 35- TÎRGOVIȘTE 36- PLOIEȘTI 37- BRĂILA 38- TULCEA 39- SULINA 40- TURNU-SEVERIN 41- CRAIOVA 42- SLATINA 43- NEAJLOV 44- BUCUREȘTI 45- CĂLĂRAȘI 46- CONSTANȚA 47- BECHET 48- TURNU-MĂGURELE 49- GIURGIU 50- MANGALIA 1. Depresiunea Silvaniei 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Depresiunea Oa şului Depresiunea Dornei Depresiunea l Gheorgheni Depresiunea ăneşti Com Depresiunea l Ciucului Depresiunea șovului Bra Depresiunea şti Brezoi-Tite Depresiunea şani Petro Depresiunea şului Mure Depresiunea şova Bahna-Or Depresiunea şova Cara Depresiunea ţa Sichevi Depresiunea Bozovici-Nera Depresiunea ş-Mehadia Caransebe Depresiunea ă Rusca Montan Depresiunea ţegului Ha Depresiunea şul Mare Zlatna-Alma Depresiunea ăcărâmb Brad-S Depresiunea Zarandului Depresiunea şului Beiu Depresiunea Borodului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Depresiunea Silvaniei
2. Depresiunea Borodului
3. Depresiunea Beiușului
4. Depresiunea Zarandului
5. Depresiunea Brad-Săcărâmb
6. Depresiunea Zlatna-Almașul Mare
7. Depresiunea Hațegului
8. Depresiunea Rusca Montană
9. Depresiunea Caransebeș-Mehadia
10. Depresiunea Bozovici-Nera
11. Depresiunea Sichevița
12. Depresiunea Carașova
13. Depresiunea Bahna-Orșova
14. Depresiunea Mureșului
15. Depresiunea Petroșani
16. Depresiunea Brezoi-Titești
17. Depresiunea Brașovului
18. Depresiunea Ciucului
19. Depresiunea Comănești
20. Depresiunea Gheorgheni
21. Depresiunea Dornei
22. Depresiunea Oașului
DENUMIREA FOILOR HĂRȚII GEOLOGICE SCARA1:200.000
1. DARABANI
2. SATU MARE
3. BAIA MARE
4. VIȘEU
5. RĂDĂUȚI
6. SUCEAVA
7. ȘTEFĂNEȘTI
8. ORADEA
9. ȘIMLEUL SILVANIEI
10. CLUJ
11. BISTRIȚA
12. TOPLIȚA
13. PIATRA NEAMȚ
14. IAȘI
15. SÎNNICOLAUL MARE
16. ARAD
17. BRAD
18. TURDA
19. TÎRGU MUREȘ
20. ODORHEI
21. BACĂU
22. BÎRLAD
23. JIMBOLIA
24. TIMIȘOARA
25. DEVA
26. ORĂȘTIE
27. SIBIU
28. BRAȘOV
29. COVASNA
30. FOCȘANI
31. REȘIȚA
32. BAIA DE ARAMĂ
33. TÎRGU-JIU
34. PITEȘTI
35. TÎRGOVIȘTE
36. PLOIEȘTI
37. BRĂILA
38. TULCEA
39. SULINA
40. TURNU-SEVERIN
41. CRAIOVA
42. SLATINA
43. NEAJLOV
44. BUCUREȘTI
45. CĂLĂRAȘI
46. CONSTANȚA
47. BECHET
48. TURNU-MĂGURELE
49. GIURGIU
50. MANGALIA
SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:50.000