Formaţiunea de Cotu Văii

Descarca / Imprima

1.  Statutul numelui:

2. Unitatea de rang superior în care se încadrează (i); Subdiviziuni (ii); Unitatea structurală (iii): (ii) Formaţiunea conţine patru membri informali şi un membru formal: Nisipurile de Credinţa; (iii) Platforma Moesică, sectorul sud-dobrogean.

3.  Vârsta: Sarmaţian (Miocen mediu-Volhinian-Basarabian-Chersonian).

4. Sinonimie: “Cotu Văii Formation”, pro parte “Greenish Clay Horizon”, pro parte “Lower Limestone Horizon”, pro parte “Diatomitic-Bentonitic Horizon” (Chiriac, citat de Andreescu et al., 1990, p. 28-29);cred ca este 1996 “Orizontul calcarelor inferioare”, “Orizontul "nisipos-grezos"”, “Calcarele superioare” (Chiriac et Grigorescu, 1975, p. 91).

5.  Localitatea tip (i); Răspândire geografică (ii): (i) Cotu Văii, jud. Constanţa; (ii) Harta geologică 1:200,000, foaia 50-Mangalia, caroul b2; Harta geologică 1:50,000, foaia 191d-Cotu Văii (Ghenea et al., 1978).

6.  Secţiunea tip (i); Variaţii de facies (ii): Formaţiunea este constituită din patru membri informali şi un membru formal (Andreescu et al., op. cit., p. 28-32) (în ordinea succesiunii stratigrafice):

- Intervalul Bazal (The basal interval) de 0,5-7 m grosime, constituit din argile siltice, silturi, nisipuri siltice, nisipuri fine şi mediu granulare, de culoare cenuşie şi verzuie. Uneori aceste roci remaniază claste angulare de roci cretacice, sunt lipsite de stratificaţie şi nu conţin fosile. Se apreciază că acest interval are vârstă Miocen mediu-Volhinian inferior.

- Intervalul cu Argile şi Diatomite (Clays and diatomite interval) de până la 22 m grosime, constituit din argile masive, verzui şi albăstrui, argile cenuşii-verzui, argile bentonitice cenuşii-verzui şi brun-negricioase, diatomite fin stratificate (în strate de 2-3 m grosime), nisipuri silicioase şi calcaroase, lenticulare, fin stratificate, marne fin laminate, calcare albe, fine, calcare dolomitice. Diatomitele prezente către partea superioară a acestui interval constituie strate de 2-3 m grosime (Urluia, Adâncata, Nastradin, Şipotele). Pe aliniamentul Adâncata-Urluia-Valea Rea-Cetate bentonitele au grosimi de 6-8 m. Pe alocuri (Cetatea, Lespezi, Valea Rea, Negureni, Rariştea, Dobromiru, Ion Corvin) bentonitele alternează cu argile bentonitice şi cu calcare. Grosimi reduse, sub 2 m, ale intervalului apar la Cotu Văii, Vâlcele, Coroana, Vârtop, Albeşti) iar la Valea Rea acesta atinge 22 m grosime. Acest interval are vârstă Volhinian superior-Basarabian inferior.

- Calcarele Inferioare (The Lower Limestones) de 1-15 m grosime, care se aştern concordant peste partea inferioară a intervalului precedent ori doscordant peste termeni cretacici, paleogeni ori ai Miocenului inferior este constituit din calcare scoicoase albe, gălbui, calcirudite bioclastice, calcarenite, micrite, calcare oolitice, nisipuri calcaroase, dolomite. Aceste roci conţin intercalaţii subţiri de nisipuri, gresii, argile cenuşii şi brune, marne, bentonite şi diatomite. Nisipurile care au 10-12 m grosime la Negureni apar către baza intervalului şi au structură încrucişată. Sub aceste nisipuri se găsesc marne şi argile bentonitice, fosilifere, cenuşii-albăstrui şi calcare scoicoase (sub 1 m grosime), iar peste nisipuri apar 2,5 m argile bentonitice şi diatomitice. Rocile acestui interval au vârstă Basarabian superior.

- In două sectoare ale Dobrogei de Sud (în est, la Negreşti, Curcani, Independenţa) şi în sectorul central-vestic (Ion Corvin, Băneasa, Negureni) sub Calcarele Superioare sunt prezente Nisipurile de Credinţa constituite din 10-15 m calcarenite cu stratificaţie încrucişată (groase de 1,5-3 m), calcare nisipoase, gresii calcaroase şi nisipuri cuarţoase (groase de 12-14 m), cu faună de vertebrate , ostracode, foraminifere (v. fişa Nisipurile de Credinţa).

- Calcarele Superioare (The Upper Limestones), groase de 2-30 m, acoperă discordant fie intervalul precedent, fie partea inferioară a argilelor bentonitice şi diatomitice (intervalul secund) ori chiar depozite cretacice (în nordul Dobrogei de Sud). Intervalul aceste este constituit din strate decimetrice şi metrice de calcare cu intercalaţii de nisipuri, gresii, tufite, argile bentonitice, marne, argile siltice, silturi. Calcarele sunt oolitice, dolomitice, calcarenite cu Nubecularia, cruste algale, calcare bioclastice, calcare scoicoase. La Vâlcele calcarele prezintă structuri reotrofe rezultate prin alunecare în masă. Pe alocuri este prezentă o coloraţie roşie dată de infiltraţiile cu argile reziduale pleistocene. Vârsta Calcarelor superioare este Basarabian superior-Chersonian.

7.  Referinţa tip (i); Alte referinţe (ii): (ii) Chiriac et Grigorescu (op. cit., p. 91), Andreescu et al. (op. cit., p. 28-32).

8. Limite: Probabil că formaţiunea se aşterne discordant peste termeni stratigrafici mai vechi (Cretacic, Eocen, Badenian). Limita superioară este erozivă.

9.  Conţinut fosil (i); Consideraţii biostratigrafice (ii): Formaţiunea de Cotu Văii conţine faune cu bivalve (Sarmatimactra vitaliana, S. palassi, S eichwaldi, S. andrussovi, Ervilia etc), citată din al doile interval (Andreescu et al., op. cit., p. 29). Nisipurile de Credinţa conţin resturi de vertebrate (peşti, păsări, cetacee, foci) (Grigorescu, 1978, p. 194).

10. Mediul depoziţional: Terestru (intervalul bazal) şi marin, litoral (Grigorescu et Dinu, 1978).

11. Corelări:

 

Literatura citată

Andreescu I., Crihan Monica, Munteanu Emilia, Pestrea Simona, Popescu G., 1996, Description of the Neogene (Middle-Upper Miocene) deposits. In: Stratigraphy of the Cretaceous, Paleogene and Neogene deposits from South Dobrogea,  AN, 69, Suppl. 6, Excursion Guide D5, 26-28.

Chiriac M., Grigorescu D., 1975, Asupra focilor bessarabiene din Dobrogea de Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 20, 1, 89-110.

Ghenea  Constantin, Ghenea Ana, Andreescu Ion, 1978, Harta geologică a României,  scara 1:50,000, foaia 191d-Cotu-Văii.

Grigorescu D., 1978, Paleoecologia faunei de vertebrate marine sarmaţiene din Dobrogea de Sud. Anuar. Muz. şt. nat. Piatra Neamţ, Geol-Geog., 4, 195-204.

Grigorescu D., Dinu C., 1978, Aspecte sedimentologice şi paleogeografice relevate de nisipurile cuarţoase bassarabiene din Dobrogea de Sud (zona Cobadin-Chirnogeni). Anale Univ. Buc., 27, 37-45.

 

SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:200.000
50 KM D E P R E S I U N O E A P A N N N I C Ă PLATFORMA MOLDOVENEASC Ă PLATF. SCITIC Ă PROMONT. NORD- DOBROGEAN DOBROGEA DE NORD DOBROGEA CENTRAL Ă DOBROGEA DE SUD (Depres. Predobrogean ă) P L A T F O R M A M O E C S I Ă GETIC Ă I N T E R N Ă D E P R E S U I N E A A V A N F O S A A E V S A R N A E O N F X T Ă A V A N F O S A X E T E R N Ă P S U Â B N Z A C A R P A T I C Ă F S L I L U E X R T E N Z O N A T C R I S A L I N Ă O - M E Z O Z O I C M U N Ţ I I A P U S E N I DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI M. C ălimani M. Harghita M. Gurghiu C A P R A Ţ M I I R I E D I O N A L I F L S I U L T R A N S C A R P A T I C M. Gut ăi DELTA DUN ĂRII F U L L I S I N T E R N (Depres. Predobrogean ă) Boto ani ş R d u i ă ă ţ Suceava Iasi Tg. Neam ţ Ptra. Neam ţ Gura Humorului Campulung Roman Bac u ă Barlad Tecuci Focsani Gala i ţ Br ila ă M cin ă Tulcea Babadag Constan a ţ Mangalia Cernavod ă Fete ti ş C l ra i ă ă ş Ţă ă nd rei Slobozia Olteni a ţ BUCURE TI Ş Urziceni Mizil Buz u ă Ploiesti C mpina â Targoviste C mpulung â C. De Arges Pitesti R. Valcea Giurgiu Alexandria Ro iori ş T. Magurele Corabia Caracal Bals Craiova Bailesti Calafat Tr. Severin Orsova Mold. Noua Oravita Anina Caransebes Buzias Lugoj Timisoara Arad Lipova Zarand Salonta Beius Stei Vascau Borod Oradea Zalau Satu Mare Baia Mare Sighet Vi eu ş R zoare ă N s ud ă ă Dej Bistri a ţ Colibita Bicaz Ditrau Gheorgheni Sovata M. Ciuc Odorhei Baraolt Tg. Secuiesc Covasna Sf. Gheorghe Persani Brasov Sinaia F g ra ă ă ş Sibiu Alba Iulia Petrosani Deva Hunedoara Media ş Sighi oara ş Ocna Mure ş Tg. Mure ş Turda Huedin Cluj Reghin Deda Com nesti ă B. Sl nic ă One ti ş Ca in ş Tulnici Rm. S rat ă Tismana Tg. Jiu Slatina Hârşova Jibou Brad Vatra Dornei Olăneşti Ş Topli ţa ; 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 12 16 22 21 20 18 19 17 14 8 15 9 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 b1 b2 c1 c2 d1 d2 d3 a4 b3 b4 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b3 b4 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b2 b3 b4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c3 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 CAROIAJUL ĂRȚII GEOLOGICE 1: 200,000 SUPRAPUS ĂŢILOR TECTONICE ALE ROMÂNIEI H UNIT DENUMIREA FOILOR H ĂRȚII GEOLOGICE SCARA 1: 200,000 1-DARABANI 2- SATU MARE 3- BAIA MARE 4- VIȘEU 5- RUDĂUȚI 6- SUCEAVA 7- ȘTEFĂNEȘTI 8- ORADEA 9- ȘIMLEUL SILVANIEI 10- CLUJ 11- BISTRIȚA 12- TOPLIȚA 13- PIATRA NEAMȚ 14- IAȘI 15- SÎNNICOLAUL MARE 16- ARAD 17- BRAD 18- TURDA 19- TÎRGU MUREȘ 20- ODORHEI 21- BACĂU 22- BÎRLAD 23- JIMBOLIA 24- TIMIȘOARA 25- DEVA 26- ORĂȘTIE 27- SIBIU 28- BRAȘOV 29- COVASNA 30- FOCȘANI 31- REȘIȚA 32- BAIA DE ARAMĂ 33- TÎRGU-JIU 34- PITEȘTI 35- TÎRGOVIȘTE 36- PLOIEȘTI 37- BRĂILA 38- TULCEA 39- SULINA 40- TURNU-SEVERIN 41- CRAIOVA 42- SLATINA 43- NEAJLOV 44- BUCUREȘTI 45- CĂLĂRAȘI 46- CONSTANȚA 47- BECHET 48- TURNU-MĂGURELE 49- GIURGIU 50- MANGALIA 1. Depresiunea Silvaniei 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Depresiunea Oa şului Depresiunea Dornei Depresiunea l Gheorgheni Depresiunea ăneşti Com Depresiunea l Ciucului Depresiunea șovului Bra Depresiunea şti Brezoi-Tite Depresiunea şani Petro Depresiunea şului Mure Depresiunea şova Bahna-Or Depresiunea şova Cara Depresiunea ţa Sichevi Depresiunea Bozovici-Nera Depresiunea ş-Mehadia Caransebe Depresiunea ă Rusca Montan Depresiunea ţegului Ha Depresiunea şul Mare Zlatna-Alma Depresiunea ăcărâmb Brad-S Depresiunea Zarandului Depresiunea şului Beiu Depresiunea Borodului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Depresiunea Silvaniei
2. Depresiunea Borodului
3. Depresiunea Beiușului
4. Depresiunea Zarandului
5. Depresiunea Brad-Săcărâmb
6. Depresiunea Zlatna-Almașul Mare
7. Depresiunea Hațegului
8. Depresiunea Rusca Montană
9. Depresiunea Caransebeș-Mehadia
10. Depresiunea Bozovici-Nera
11. Depresiunea Sichevița
12. Depresiunea Carașova
13. Depresiunea Bahna-Orșova
14. Depresiunea Mureșului
15. Depresiunea Petroșani
16. Depresiunea Brezoi-Titești
17. Depresiunea Brașovului
18. Depresiunea Ciucului
19. Depresiunea Comănești
20. Depresiunea Gheorgheni
21. Depresiunea Dornei
22. Depresiunea Oașului
DENUMIREA FOILOR HĂRȚII GEOLOGICE SCARA1:200.000
1. DARABANI
2. SATU MARE
3. BAIA MARE
4. VIȘEU
5. RĂDĂUȚI
6. SUCEAVA
7. ȘTEFĂNEȘTI
8. ORADEA
9. ȘIMLEUL SILVANIEI
10. CLUJ
11. BISTRIȚA
12. TOPLIȚA
13. PIATRA NEAMȚ
14. IAȘI
15. SÎNNICOLAUL MARE
16. ARAD
17. BRAD
18. TURDA
19. TÎRGU MUREȘ
20. ODORHEI
21. BACĂU
22. BÎRLAD
23. JIMBOLIA
24. TIMIȘOARA
25. DEVA
26. ORĂȘTIE
27. SIBIU
28. BRAȘOV
29. COVASNA
30. FOCȘANI
31. REȘIȚA
32. BAIA DE ARAMĂ
33. TÎRGU-JIU
34. PITEȘTI
35. TÎRGOVIȘTE
36. PLOIEȘTI
37. BRĂILA
38. TULCEA
39. SULINA
40. TURNU-SEVERIN
41. CRAIOVA
42. SLATINA
43. NEAJLOV
44. BUCUREȘTI
45. CĂLĂRAȘI
46. CONSTANȚA
47. BECHET
48. TURNU-MĂGURELE
49. GIURGIU
50. MANGALIA
SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:50.000