Formaţiunea de Nisipari

Descarca / Imprima

1.  Statutul numelui: Formală, identificată în foraje.

2.  Unitatea de rang superior în care se încadrează (i); Subdiviziuni (ii); Unitatea structurală (iii): (iii) Platforma Moesică, sectorul sud-dobrogean.

3.  Vârsta: Mastrichtian inferior-superior.

4.  Sinonimie: Probabil Maastrichtianul din Senonianul cu “crete silicifiate, calcare şi gresii calcaroase” din forajele dintre Constanţa şi Mangalia (Chiriac în Ianovici et al., 1961); “Maastrichtianul în facies marin” (Ion în Petcu et al., 1989, 1992; Ion în Iva et al., 1990); non “Maastrichtianul” la zi  din Dobrogea de Sud şi din Dobrogea Centrală (tabel în Macovei et Atanasiu, 1934); non “Masstrichtianul” din creta senoniană care aflorează în Dobrogea de Sud (ex. la Ovidiu) (Chiriac în Ianovici et al., 1961; Chiriac et al., 1977).

5.   Localitatea tip (i); Răspândire geografică (ii): (i) Sonda  9, intervalul 39,8-68 m, la NE de izvoarele Văii Nisipari (afluent drept al Văii Carasu), jud. Constanţa; coordonate E 28o15; N 44o 15 15; Parastratotip1: Sonda 10, de la sud de localitatea Nazarcea,intervalul 3-12 m; Parastratotip 2: Sonda 8, la 2 km est de localitatea Nazarcea, intervalul 8,5-10 m; Materialul geologic se păstrează în Litoteca I.G.R. din Bucureşti; (ii) Formaţiunea este cunoscută în foraje şi într-un singur afloriment, în jumătatea estică a Dobrogei de Sud (regiunea Valea Nisipari-Nazarcea, la nord de Valea Carasu;  la sud de Valea Carasu formaţiunea  este prezentă în zona Bărăganu-Costineşti-Eforie Nord şi zona general Scărişoreanu-Cotu Văii-nord Dobromiru). Este cunoscut un singur afloriment la 4,5 km SV de Ovidiu, în malus sudic al canalului Poarta Albă-Năvodari (în zona contactului tectonic dintre Dobrogea Centrală şi Dobrogea de Sud); Harta geologică 1:200,000, foaia 46-Constanța, caroul c2; Harta geologică 1:50,000, foaia 181b-Medgidia.

6.  Secţiunea tip (i); Variaţii de facies (ii): A fost descrisă o secţiune compozită de 40 m grosime, constituită din nouă intervale litologice (în ordinea succesiunii stratigrafice):

- Argile şi calcare argiloase (= marnocalcare) de 4 m grosime, cu litoclaste în bază.Rocile conţin foraminifere şi nannoplancton;

- Calcare cretoase masive, albe;

- Marne şi argile cenuşii, de 4-5 m grosime. Conţin foraminifere şi nannoplancton;

- Argile şi marne cretoase, glauconitice, de 3 m grosime. In bază sunt prezente coprolite, apoi foraminifere;

- Nisipuri şi gresii friabile, cretoase, glauconitice de 10 m grosime;

- Calcare cretoase albe, masive, uneori glauconitice, groase de 8-9 m. Rocile conţin fragmente de inocerami şi foraminifere;

- Argile şi marne cretoase, groase de 4 m. Conţin litoclaste de calcare;

- Calcare albe, masive, groase de 3 m;

- Argile şi marne cretoase, albe, groase de 1 m.

7.   Referinţa tip (i); Alte referinţe (ii): (i) Ion, Iva, Melinte (în Ion et al.) nu avem an; (ii) Ion (în Petcu et al. 1989, 1991, 1992); Avram et al. (1993); Ion (în Avram et al., 1998).

8. Limite: La localitatea tip limita inferioară este de continuitate stratigrafică cu Formaţiunea de Nazarcea, continental-lacustră. In alte zone limita inferioară este o discordanţă simplă, la contactul cu Formaţiunea de Murfatlar sau cu formaţiuni mai vechi.

9. Conţinut fosil (i); Consideraţii biostratigrafice (ii): Foraminifere bentonice şi planctonice; nannoplancton; (ii) In intervalul bazal este prezentă o asociaţie de foraminifere planctonice a Zonei Globotruncana falsostuarti şi foraminifere bentonice ale părţii inferioare a Zonei Gavelinella complanata. Nannoplanctonul aparţine Zonei Tranolithus orionatus. In intervalul litologic al treilea foraminiferele planctonice aparţin părţii superioare a Zonei Globotruncana falsostuarti (Subzona Globotruncana esnehensis); foraminiferele bentonice ţin de partea superioară a Zonei Gavelinella complanata; nannoplanctonul aparţine Zonei Reihardtites laevis. Asociaţiile de până aici sunt de vârstă Maastrichtian inferior. Intervalul litologic al patrulea conţine foraminifere planctonice ale părţii superioare a Zonei Gansserina gansseri. Intervalul litologic al şaselea conţine foraminiferele planctonice ale Subzonei Abaomphalus mayoroensis. Asociaţiile din intervalele litologice 4-6 sunt de vârstă Maastrichtian superior. Rezultă că asociaţiile micropaleontologice identificate demonstrează extinderea din Maastrichtianul inferior până în cel superior al Formaţiunii de Nisipari.

10. Mediul depoziţional: Mediu marin neritic şi neritic-pelagic (offshore).

11. Corelări:  Partea inferioară (maastrichtian inferior) a Formaţiunii de Nisipari se îndinţează lateral cu Formaţiunea de Nazarcea, continental-lacustră.

                                                                                              Dr. Jana Ion, 1998

Literatura citată

Avram E., Szasz L., Antonescu E., Baltres A., Iva Mariana, Melinte Mihaela, Neagu T., Rădan S., Tomescu Camelia, 1993, Cretaceous terrestrial and shallow marine deposits in northern South Dobrogea (SE Romania). Cretaceous Research, 14, 265-305.

Avram E., Andreescu I., Baltres A., Ion Jana, Mihăilescu N., Munteanu Emilia, Munteanu T., Oaie G., Seghedi Antoneta, Vaida Marioara, 1998, Elaborarea, reactualizarea şi imprimarea hărţilor geologice şi geofizice naţionale. Harta geologică scara 1: 50,000, foaia 182a-Constanţa. Raport, Fond Geologic I.G.R.

 

Chiriac M., Bărbulescu Aurelia, Neagu T., Dragastan O., 1977, La Dobrogea centrale et de sud pendant le Jurassique et Crétacé.Rev. roum. géol., géoph., géog., Géol., 21, 145-153.

Ianovici V.,Giuşcă D., Mutihac V., Mirăuţă O., Chiriac M., 1961, Ghidul excursiilor. D. Dobrogea. A.G.C-P., Cong. V, 84 p.

Iva Mariana, Melinte Mihaela, Ion Jana, Florescu C., 1990, New data on the Upper Cretaceous deposits from South Dobrogea (Romania). IGCP 245 and 262, Symposium, Bucharest 1990, Abstracts (nepaginat), Raport Fond Geologic I.G.R.

Ion Jana, Iva Mariana, Melinte Mihaela, Florescu C., Subsurface Santonian-Maastrichtian deposits in northeastern South Dobrogea (Romania).  Rom. Jour. Stratigraphy,  77, 47-63.

Macovei G., Atanasiu I., 1934, L’evolution geologique de la Roumanie-Cretace. AN, 16, 63-280.

Petcu I., Antonescu E., Avram E., Baltres A., Filote M., Florescu C., Gheorghian M., Ion Jana, Iva Mariana, Melinte Mihaela, Olteanu R., Rădan S., Tomescu Camelia, 1989-1990, Selecţionarea materialelor de referinţă ce urmează a fi conservate în Litoteca naţională. Partea I-a. (Studiul forajelor din Dobrogea de Sud, sectorul Valea Carasu - Falia Capidava-Ovidiu) Fascicola 2-a. Raport Fond Geologic I.G.R.

Petcu I., Filoti M., Florescu C., Ichim  Adina, Ichim M., Andreescu I., Antonescu E., Avram E., Bombiţă G., Ion Jana, Iva Mariana, Oaie G., Piliuţă Ana Maria, Seghedi Antoneta, Tomescu Camelia, 1991, Sistmatizarea pe unităţi structurale a materialului existent şi a celui care urmează a intra în Litoteca naţională, în vederea utilizării acestuia cu eficienţă sporită în activitatea de prospecţiuni şi explorări. Fascicola 2, Studiul carotelor din Dobrogea de Sud, conservate în Litotecă. Raport Fond Geologic I.G.R.

 

 

 

SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:200.000
50 KM D E P R E S I U N O E A P A N N N I C Ă PLATFORMA MOLDOVENEASC Ă PLATF. SCITIC Ă PROMONT. NORD- DOBROGEAN DOBROGEA DE NORD DOBROGEA CENTRAL Ă DOBROGEA DE SUD (Depres. Predobrogean ă) P L A T F O R M A M O E C S I Ă GETIC Ă I N T E R N Ă D E P R E S U I N E A A V A N F O S A A E V S A R N A E O N F X T Ă A V A N F O S A X E T E R N Ă P S U Â B N Z A C A R P A T I C Ă F S L I L U E X R T E N Z O N A T C R I S A L I N Ă O - M E Z O Z O I C M U N Ţ I I A P U S E N I DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI M. C ălimani M. Harghita M. Gurghiu C A P R A Ţ M I I R I E D I O N A L I F L S I U L T R A N S C A R P A T I C M. Gut ăi DELTA DUN ĂRII F U L L I S I N T E R N (Depres. Predobrogean ă) Boto ani ş R d u i ă ă ţ Suceava Iasi Tg. Neam ţ Ptra. Neam ţ Gura Humorului Campulung Roman Bac u ă Barlad Tecuci Focsani Gala i ţ Br ila ă M cin ă Tulcea Babadag Constan a ţ Mangalia Cernavod ă Fete ti ş C l ra i ă ă ş Ţă ă nd rei Slobozia Olteni a ţ BUCURE TI Ş Urziceni Mizil Buz u ă Ploiesti C mpina â Targoviste C mpulung â C. De Arges Pitesti R. Valcea Giurgiu Alexandria Ro iori ş T. Magurele Corabia Caracal Bals Craiova Bailesti Calafat Tr. Severin Orsova Mold. Noua Oravita Anina Caransebes Buzias Lugoj Timisoara Arad Lipova Zarand Salonta Beius Stei Vascau Borod Oradea Zalau Satu Mare Baia Mare Sighet Vi eu ş R zoare ă N s ud ă ă Dej Bistri a ţ Colibita Bicaz Ditrau Gheorgheni Sovata M. Ciuc Odorhei Baraolt Tg. Secuiesc Covasna Sf. Gheorghe Persani Brasov Sinaia F g ra ă ă ş Sibiu Alba Iulia Petrosani Deva Hunedoara Media ş Sighi oara ş Ocna Mure ş Tg. Mure ş Turda Huedin Cluj Reghin Deda Com nesti ă B. Sl nic ă One ti ş Ca in ş Tulnici Rm. S rat ă Tismana Tg. Jiu Slatina Hârşova Jibou Brad Vatra Dornei Olăneşti Ş Topli ţa ; 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 12 16 22 21 20 18 19 17 14 8 15 9 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 b1 b2 c1 c2 d1 d2 d3 a4 b3 b4 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b3 b4 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b2 b3 b4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c3 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 CAROIAJUL ĂRȚII GEOLOGICE 1: 200,000 SUPRAPUS ĂŢILOR TECTONICE ALE ROMÂNIEI H UNIT DENUMIREA FOILOR H ĂRȚII GEOLOGICE SCARA 1: 200,000 1-DARABANI 2- SATU MARE 3- BAIA MARE 4- VIȘEU 5- RUDĂUȚI 6- SUCEAVA 7- ȘTEFĂNEȘTI 8- ORADEA 9- ȘIMLEUL SILVANIEI 10- CLUJ 11- BISTRIȚA 12- TOPLIȚA 13- PIATRA NEAMȚ 14- IAȘI 15- SÎNNICOLAUL MARE 16- ARAD 17- BRAD 18- TURDA 19- TÎRGU MUREȘ 20- ODORHEI 21- BACĂU 22- BÎRLAD 23- JIMBOLIA 24- TIMIȘOARA 25- DEVA 26- ORĂȘTIE 27- SIBIU 28- BRAȘOV 29- COVASNA 30- FOCȘANI 31- REȘIȚA 32- BAIA DE ARAMĂ 33- TÎRGU-JIU 34- PITEȘTI 35- TÎRGOVIȘTE 36- PLOIEȘTI 37- BRĂILA 38- TULCEA 39- SULINA 40- TURNU-SEVERIN 41- CRAIOVA 42- SLATINA 43- NEAJLOV 44- BUCUREȘTI 45- CĂLĂRAȘI 46- CONSTANȚA 47- BECHET 48- TURNU-MĂGURELE 49- GIURGIU 50- MANGALIA 1. Depresiunea Silvaniei 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Depresiunea Oa şului Depresiunea Dornei Depresiunea l Gheorgheni Depresiunea ăneşti Com Depresiunea l Ciucului Depresiunea șovului Bra Depresiunea şti Brezoi-Tite Depresiunea şani Petro Depresiunea şului Mure Depresiunea şova Bahna-Or Depresiunea şova Cara Depresiunea ţa Sichevi Depresiunea Bozovici-Nera Depresiunea ş-Mehadia Caransebe Depresiunea ă Rusca Montan Depresiunea ţegului Ha Depresiunea şul Mare Zlatna-Alma Depresiunea ăcărâmb Brad-S Depresiunea Zarandului Depresiunea şului Beiu Depresiunea Borodului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Depresiunea Silvaniei
2. Depresiunea Borodului
3. Depresiunea Beiușului
4. Depresiunea Zarandului
5. Depresiunea Brad-Săcărâmb
6. Depresiunea Zlatna-Almașul Mare
7. Depresiunea Hațegului
8. Depresiunea Rusca Montană
9. Depresiunea Caransebeș-Mehadia
10. Depresiunea Bozovici-Nera
11. Depresiunea Sichevița
12. Depresiunea Carașova
13. Depresiunea Bahna-Orșova
14. Depresiunea Mureșului
15. Depresiunea Petroșani
16. Depresiunea Brezoi-Titești
17. Depresiunea Brașovului
18. Depresiunea Ciucului
19. Depresiunea Comănești
20. Depresiunea Gheorgheni
21. Depresiunea Dornei
22. Depresiunea Oașului
DENUMIREA FOILOR HĂRȚII GEOLOGICE SCARA1:200.000
1. DARABANI
2. SATU MARE
3. BAIA MARE
4. VIȘEU
5. RĂDĂUȚI
6. SUCEAVA
7. ȘTEFĂNEȘTI
8. ORADEA
9. ȘIMLEUL SILVANIEI
10. CLUJ
11. BISTRIȚA
12. TOPLIȚA
13. PIATRA NEAMȚ
14. IAȘI
15. SÎNNICOLAUL MARE
16. ARAD
17. BRAD
18. TURDA
19. TÎRGU MUREȘ
20. ODORHEI
21. BACĂU
22. BÎRLAD
23. JIMBOLIA
24. TIMIȘOARA
25. DEVA
26. ORĂȘTIE
27. SIBIU
28. BRAȘOV
29. COVASNA
30. FOCȘANI
31. REȘIȚA
32. BAIA DE ARAMĂ
33. TÎRGU-JIU
34. PITEȘTI
35. TÎRGOVIȘTE
36. PLOIEȘTI
37. BRĂILA
38. TULCEA
39. SULINA
40. TURNU-SEVERIN
41. CRAIOVA
42. SLATINA
43. NEAJLOV
44. BUCUREȘTI
45. CĂLĂRAȘI
46. CONSTANȚA
47. BECHET
48. TURNU-MĂGURELE
49. GIURGIU
50. MANGALIA
SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:50.000