Formaţiunea de Braşov

Descarca / Imprima

1. Statutul numelui: Valid.

2. Unitatea de rang superior în care se încadrează (i); Subdiviziuni (ii); Unitatea structurală (iii): (ii) Formaţiunea de Braşov cuprinde trei membri: Conglomerate de Postăvaru, Gresii şi conglomerate oligomictice, Conglomerate şi breccii cu olistolite; (iii) Cuvertura posttectonică a Dacidelor Mediane.

3. Vârsta: Variază (Ion, 1982; Ion în Avram et al., 1996), Albian (inclusiv Vraconianul), Vraconian, Vraconian-Cenomanian mediu, Vraconian-partea inferioară a Cenomanianului superior (Cretacic mediu).      

4. Sinonimie: ”conglomerate de Bucegi“ (Oncescu, 1943); ”conglomerate de Bucegi şi gresiile micacee sau gresia de Podu Cheii“ (Macovei et Atanasiu, 1934); ”conglomerate de Bucegi şi orizontul grezos inferior (fără lentila calcaroasă-detritică de la Tohanul Vechi–Valea Hebus) (Jekelius, 1938); “complex de gresii” eocene din Muntele Runcu (Piatra Arsă) (Jekelius, 1938); conglomerate de Bucegi şi ”complexul cu depozite grezo-marnoase si conglomerate“ (fără lentila calcaroasă-detritică  de la Tohanul Vechi-Valea Hebus) (Negreanu Ghiaţă, 1961); “conglomerate de tip Bucegi şi orizontul grezos inferior“ (Săndulescu et J. Săndulescu, 1962); ”Conglomerate de Postăvaru şi orizontul grezos (Săndulescu et J. Săndulescu, 1963); ”Conglomerate de Postăvaru (conglomerate de tip Bucegi) şi orizontul grezos“ (Săndulescu, 1964); ”faciesul grezos conglomeratic, cu  două sublitofaciesuri a. conglomerate poligene, b. gresii argiloase şi calcaroase masive“(J. Săndulescu, 1965, 1967); ”conglomerate, gresii, brecii calcaroase, olistolite“ (Ileana Popescu, 1966); ”conglomerate polimictice (de Bucegi) şi complexul  detritic“ (Negreanu Manoliu, 1969); ”breccii şi megabrecii calcaroase, facies conglomeratic şi facies grezos“ (Patrulius, 1969); “formatiunea  grezo-conglomeratică cu două sublitofaciesuri, a. gresii şi conglomerate polimictice (= conglomeratele de Postăvaru) plus brecii calcaroase sudate, calcarenite, b. gresii şi conglomerate oligomictice“ (J. Săndulescu în J. Săndulescu et al., 1970; Ion, 1975); “brecii şi megabrecii calcaroase (cu olistolite de calcare titonice şi urgoniene), conglomerate, gresii masive“ (Patrulius et al., 1971, Harta geologică 1:50,000, foaia 110d-Moeciu); “brecii şi megabrecii, conglomerate,  gresii masive cu stratificaţie încrucişată“ (Dimitrescu et al., 1971, pe Harta geologică 1:50,000, foaia 110c-Rucăr); ”faciesul grezos conglomeratic cu trei sublitofaciesuri, a. conglomerate cu brecii calcaroase, cu olistolite de calcare titonice şi urgoniene, b.conglomerate de Postăvaru, c. gresii“ (Săndulescu et al., 1972 pe Harta geologică 1:50,000 foaia 111a-Braşov); faciesul grezos conglomeratic ( Săndulescu et al.,1972 pe Harta geologică 1:50,000 foaia 94d-Codlea); ”Formaţiunea de Braşov (sau Gresiile şi conglomeratele de Braşov) cu două litofaciesuri  a. gresii şi  conglomerate polimictice de Postăvaru, b. gresii şi  conglomerate oligomictice“ (Ion, 1982).

5. Localitatea tip (i); Răspândire geografică (ii): (i) Ariile de referinţă      compozite sunt: (A) Muntele Postăvaru pentru Conglomeratele de Postăvaru şi  Gresiile şi Conglomeratele Oligomictice. (B) Culoarul Dîmbovicioara, pentru litofaciesul ruditic predominant oligomictic şi cu olistolite de calcare şi şisturi cristaline al Conglomeratelor şi Breciilor cu Olistolite. (C) Masivului Piatra Craiului, pentru litofaciesul calcaros al Conglomeratelor şi Breciilor cu Olistolite şi cel conglomeratic oligomictic fără olistolite (v. Ileana Popescu, 1966); (ii) Conglomeratele de Postăvaru ocupă versantul de est şi nord al Măgurii Codlea, jumătatea de nord a M. Postăvarul până la est de V. Timiş. Gresiile şi Conglomeratele Oligomictice sunt prezente la sud de primele, în regiunea Zărneşti-Tohanul Vechi-Vulcan, jumătatea de sud a M. Postăvarul până dincolo de V. Timiş, versantul de nord şi vest al M. Runcu şi versantul nord-estic al Masivului Bucegi (bazinul V. Glăjăriei); Depresiunea Rucăr şi regiunea Podu Dâmboviţei-Dealul Sasului din partea axială- sudică a Culoarului Dîmbovicioarei. Harta geologică 1:50,000 foile 94d-Codlea, 110b-Zărneşti, 111a-Braşov. Patrulius (1969); Ion (1982, pl. LVI si LXI). Conglomeratele şi Breciile cu Olistolite sunt răspândite pe Masivul Piatra Craiului, regiunile de margine ale părţii de sud a Culoarului Dîmbovicioarei, iar de la M. Giuvala spre nord ocupă întreg Culoarul Dîmbovicioarei (v. hărţile Patrulius 1969,  Ileana Popescu (1966); Harta geologică 1:200,000, foaia 28-Braşov (Patrulius et al., 1967; 1968); Harta geologică 1:50,000, foile 94d-Codlea (Săndulescu et al., 1972), 110d-Moeciu (Patrulius et al., 1971), 110c-Rucăr (Dumitrescu et al., 1971), 110b-Zărneşti (Săndulescu et al., 1972b), 111a-Braşov (Săndulescu et al., 1972c).

6. Secţiunea tip (i); Variaţii de facies (ii): (i) După Ion (1982, p. 12-18): “La Formation de Braşov (ou les Gres et conglomerats de Braşov) renferme generalement le Vraconien-Cenomanien, mais avec des variations a la limite superieure, a savoir: …”; (ii) După acelaşi autor ”Dans la zone de sedimentation Braşov-Dîmbovicioara elle est representee par deux lithofacies lateraux, le lithofacies greseux-conglomeratique oligomictique et celui polymictique (de type Bucegi) qui contient parfois des olistolites a calcaires, micro- et mega- breches calcaires elles aussi parfois a olistolites de calcaires etc. Au secteur Sinca, a l’est dominent les gres calcaires et a l’ouest on passe au lithofacies calcarenitique de type “Quader“ comme dans les Monts Perşani”. Grosimea variază, de la aproximativ 100 m până la 1400 m.

7. Referinţa tip (i); Alte referinţe (ii): (i) Ion (1982, p. 12-18); (ii) v. Sinonimie.

8. Limite: Formaţiunea de Braşov stă discordant (contact de discordanţă unghiulară) pe şisturi cristaline sau pe depozite sedimentare mesozoice pre-albiene sau pre-vraconiene. Limita superioară este: de continuitate de sedimentare (contact de tranziţie) atunci când este dată de contactul dintre Gresiile şi conglomeratele oligomictice cu Membru de Râşnov din baza Formaţiunii de Ţara Bârsei, sau de discontinuitate (contact de eroziune) atunci când este dată de contactul dintre Conglomeratele de Postăvaru şi termeni stratigrafici mai noi ai Formaţiunii de Ţara Bârsei.

9. Conţinut fosil (i); Consideraţii biostratigrafice (ii): Majoritatea datelor paleontologice (moluşte, brachiopode, echinide, foraminifere planctonice, alge calcaroase) provin din Gresiile şi Conglomeratele Oligomictice, puţine din Conglomeratele şi Breciile cu Olistolite iar din Conglomeratele de Postăvaru se cunosc numai alge calcaroase.     

10. Mediul depoziţional: Depozite depuse pe un paleorelief postaustric (de natură morfologică şi structurală) pe care încep să se formeze, ca principale, trei domenii bazinale: Culoarul Vlădeni, Zărneşti-Râşnov-Timiş-V.Glăjăria, Culoarul Dîmbovicioara (cu paleorelief dat de grabene şi horsturi).

11. Corelări: Corelarea acestei formaţiuni cu alte unităţi litostratigrafice din Dacidele Mediane în J. Ion et Szasz (1994, fig. 2 emend. J. Ion în J.Ion et al., 1998, fig.1). De adăugat că se corelează şi cu Conglomeratele de Bârnadu (din M. Hăghimaş).                            

                                                                                                                          

                                                                                                            Dr. Jana  Ion, 1999

Literatura citată

Avram E., Costea I., Dragastan O., Muţiu R., Neagu T., Şindilar V., Vinogradov C., 1996, Distribution of the Middle-Upper jurassic and Cretaceous facies in the   Romanian eastern part of the Moesian Platform. Rev. Roum. Géol., 39-40, 3-33.

Avram E., Neagu T., Andreescu I., Crihan M., Munteanu E., Pana I., Pestrea S., Popescu Gh., 1996, Stratigraphy of the Cretaceous, Paleogene and Neogene deposits from South Dobrogea. AN, 69, Suppl. 6, Excursion Guide D5, 72 p.

Dimitrescu R., Patrulius D., Popescu Ileana, 1971, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 110c-Rucăr.

Ion Jana, 1975, Crétacé supérieur de Râşnov. (Excursion D). In: Micopal. Guide to the Mesozoic and Tertiary of the Romanian Carpathians. 14-th Europ. Coll., Romania, I.G., 99-105.

Ion Jana, 1982, Étude micropaléontologique (foraninifères planctoniques) du Crétacé supérieur de Ţara Bîrsei (Carpates Orientales). Mémoires Inst. Géol., 31, 176 p., 54 pl.

Ion Jana, Szasz L., 1994, Biostratigraphy of the Upper Cretaceous of Romania. Cretaceous Res., 15, 59-87, Acad. Press, London.

Jekelius E., 1938, Das Gebirge von Braşov. AN 19, 379-408.

Macovei G., Atanasiu I., 1934, L'évolution géologique de la Roumanie. Crétacé. AN 16, 63-280.

Negreanu Gheaţă Eugenia, 1961, Notă preliminară asupra orizontării Cretacicului şi Paleogenului din regiunea Tohan. Bul. IPGG, 7, 25-37.

Negreanu Manoliu Eugenia, 1969, Studiul geologic al regiunii Zărneşti, Tohanu Vechi, Vulcan, Codlea, cu privire specială asupra Jurasicului şi Cretacicului. Referat teză de doctorat, Univ. Buc., 35 .

Oncescu N., 1943, Région De Piatra Craiului-Bucegi. Etude geologique. AN, 20, 1-124

Patrulius D., 1969, Geologia Masivului Bucegi şi a Culoarului Dâmbovicioara. Ed. Academiei Rom., 321p.

Patrulius D., Dimitrescu R., Codarcea Marcela Dessila, Gherasi N., Săndulescu M., Popescu Ileana, Popa Elena, Bandrabur T., 1967, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 28-Braşov.

Patrulius D., Dimitrescu R., Gherasi N., 1968a, Harta geologică a României, scara 1: 200,000, foaia 28-Braşov. Notă explicativă, 68 p.

Patrulius D., Dimitrescu R., Popescu Ileana, 1971, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 110d-Moeciu.

Popescu Ileana, 1966, Contribuţii la cunoaşterea stratigrafiei şi structurii geologice a masivului Piatra Craiului. D. S. Inst. Geol., 52, 2, 157-173.

Săndulescu Jana, 1965, Studiul microstratigrafic al depozitelor cretacice superioare şi paleogene din culoarul Vlădeni-Râşnov. Raport Fond Geologic I.G.R.

Săndulescu Jana, 1967, Biostratigrafia şi faciesurile Cretacicului superior şi Paleogenului din Ţara Bârsei (Carpaţii Orientali). D. S. Inst. Geol., 52, 2, 241-248.

Săndulescu Jana, Patrulius D., Săndulescu M., Popescu Ileana, Dimian M.,1970, Monografia seriilor cretacice superioare şi terţiare din zona cristalino-mezozoică a Carpaţilor Orientali. Raport Fond Geologic I.G.R.

Săndulescu M., 1964, Structura geologică a masivului Postăvarul-Runcu (Munţii Braşovului). AN, 34, 2, 381-420.

Săndulescu M., Săndulescu Jana, 1962, Studiul structurii geologice a regiunii Postăvaru-Râşnov. Raport Fond Geologic I.G.R.

Săndulescu M., Săndulescu Jana, 1963, Cartări, revizuiri şi coordonări în cuprinsul foii 87 (Zărneşti) (Geologia regiunii Postăvaru-Tohan-Vulcan). Raport Fond Geologic I.G.R.

Săndulescu M., Săndulescu Jana, Schuster A., Bandrabur T., 1972, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 94d- Codlea.

Săndulescu M., Popescu Ileana, Săndulescu Jana, Mihăilă N., Schuster S., 1972b, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 110b- Zărneşti.

Săndulescu M., Patrulius D., Ştefănescu M., 1972c, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 111a- Braşov.

 

SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:200.000
50 KM D E P R E S I U N O E A P A N N N I C Ă PLATFORMA MOLDOVENEASC Ă PLATF. SCITIC Ă PROMONT. NORD- DOBROGEAN DOBROGEA DE NORD DOBROGEA CENTRAL Ă DOBROGEA DE SUD (Depres. Predobrogean ă) P L A T F O R M A M O E C S I Ă GETIC Ă I N T E R N Ă D E P R E S U I N E A A V A N F O S A A E V S A R N A E O N F X T Ă A V A N F O S A X E T E R N Ă P S U Â B N Z A C A R P A T I C Ă F S L I L U E X R T E N Z O N A T C R I S A L I N Ă O - M E Z O Z O I C M U N Ţ I I A P U S E N I DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI M. C ălimani M. Harghita M. Gurghiu C A P R A Ţ M I I R I E D I O N A L I F L S I U L T R A N S C A R P A T I C M. Gut ăi DELTA DUN ĂRII F U L L I S I N T E R N (Depres. Predobrogean ă) Boto ani ş R d u i ă ă ţ Suceava Iasi Tg. Neam ţ Ptra. Neam ţ Gura Humorului Campulung Roman Bac u ă Barlad Tecuci Focsani Gala i ţ Br ila ă M cin ă Tulcea Babadag Constan a ţ Mangalia Cernavod ă Fete ti ş C l ra i ă ă ş Ţă ă nd rei Slobozia Olteni a ţ BUCURE TI Ş Urziceni Mizil Buz u ă Ploiesti C mpina â Targoviste C mpulung â C. De Arges Pitesti R. Valcea Giurgiu Alexandria Ro iori ş T. Magurele Corabia Caracal Bals Craiova Bailesti Calafat Tr. Severin Orsova Mold. Noua Oravita Anina Caransebes Buzias Lugoj Timisoara Arad Lipova Zarand Salonta Beius Stei Vascau Borod Oradea Zalau Satu Mare Baia Mare Sighet Vi eu ş R zoare ă N s ud ă ă Dej Bistri a ţ Colibita Bicaz Ditrau Gheorgheni Sovata M. Ciuc Odorhei Baraolt Tg. Secuiesc Covasna Sf. Gheorghe Persani Brasov Sinaia F g ra ă ă ş Sibiu Alba Iulia Petrosani Deva Hunedoara Media ş Sighi oara ş Ocna Mure ş Tg. Mure ş Turda Huedin Cluj Reghin Deda Com nesti ă B. Sl nic ă One ti ş Ca in ş Tulnici Rm. S rat ă Tismana Tg. Jiu Slatina Hârşova Jibou Brad Vatra Dornei Olăneşti Ş Topli ţa ; 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 12 16 22 21 20 18 19 17 14 8 15 9 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 b1 b2 c1 c2 d1 d2 d3 a4 b3 b4 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b3 b4 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b2 b3 b4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c3 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 CAROIAJUL ĂRȚII GEOLOGICE 1: 200,000 SUPRAPUS ĂŢILOR TECTONICE ALE ROMÂNIEI H UNIT DENUMIREA FOILOR H ĂRȚII GEOLOGICE SCARA 1: 200,000 1-DARABANI 2- SATU MARE 3- BAIA MARE 4- VIȘEU 5- RUDĂUȚI 6- SUCEAVA 7- ȘTEFĂNEȘTI 8- ORADEA 9- ȘIMLEUL SILVANIEI 10- CLUJ 11- BISTRIȚA 12- TOPLIȚA 13- PIATRA NEAMȚ 14- IAȘI 15- SÎNNICOLAUL MARE 16- ARAD 17- BRAD 18- TURDA 19- TÎRGU MUREȘ 20- ODORHEI 21- BACĂU 22- BÎRLAD 23- JIMBOLIA 24- TIMIȘOARA 25- DEVA 26- ORĂȘTIE 27- SIBIU 28- BRAȘOV 29- COVASNA 30- FOCȘANI 31- REȘIȚA 32- BAIA DE ARAMĂ 33- TÎRGU-JIU 34- PITEȘTI 35- TÎRGOVIȘTE 36- PLOIEȘTI 37- BRĂILA 38- TULCEA 39- SULINA 40- TURNU-SEVERIN 41- CRAIOVA 42- SLATINA 43- NEAJLOV 44- BUCUREȘTI 45- CĂLĂRAȘI 46- CONSTANȚA 47- BECHET 48- TURNU-MĂGURELE 49- GIURGIU 50- MANGALIA 1. Depresiunea Silvaniei 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Depresiunea Oa şului Depresiunea Dornei Depresiunea l Gheorgheni Depresiunea ăneşti Com Depresiunea l Ciucului Depresiunea șovului Bra Depresiunea şti Brezoi-Tite Depresiunea şani Petro Depresiunea şului Mure Depresiunea şova Bahna-Or Depresiunea şova Cara Depresiunea ţa Sichevi Depresiunea Bozovici-Nera Depresiunea ş-Mehadia Caransebe Depresiunea ă Rusca Montan Depresiunea ţegului Ha Depresiunea şul Mare Zlatna-Alma Depresiunea ăcărâmb Brad-S Depresiunea Zarandului Depresiunea şului Beiu Depresiunea Borodului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Depresiunea Silvaniei
2. Depresiunea Borodului
3. Depresiunea Beiușului
4. Depresiunea Zarandului
5. Depresiunea Brad-Săcărâmb
6. Depresiunea Zlatna-Almașul Mare
7. Depresiunea Hațegului
8. Depresiunea Rusca Montană
9. Depresiunea Caransebeș-Mehadia
10. Depresiunea Bozovici-Nera
11. Depresiunea Sichevița
12. Depresiunea Carașova
13. Depresiunea Bahna-Orșova
14. Depresiunea Mureșului
15. Depresiunea Petroșani
16. Depresiunea Brezoi-Titești
17. Depresiunea Brașovului
18. Depresiunea Ciucului
19. Depresiunea Comănești
20. Depresiunea Gheorgheni
21. Depresiunea Dornei
22. Depresiunea Oașului
DENUMIREA FOILOR HĂRȚII GEOLOGICE SCARA1:200.000
1. DARABANI
2. SATU MARE
3. BAIA MARE
4. VIȘEU
5. RĂDĂUȚI
6. SUCEAVA
7. ȘTEFĂNEȘTI
8. ORADEA
9. ȘIMLEUL SILVANIEI
10. CLUJ
11. BISTRIȚA
12. TOPLIȚA
13. PIATRA NEAMȚ
14. IAȘI
15. SÎNNICOLAUL MARE
16. ARAD
17. BRAD
18. TURDA
19. TÎRGU MUREȘ
20. ODORHEI
21. BACĂU
22. BÎRLAD
23. JIMBOLIA
24. TIMIȘOARA
25. DEVA
26. ORĂȘTIE
27. SIBIU
28. BRAȘOV
29. COVASNA
30. FOCȘANI
31. REȘIȚA
32. BAIA DE ARAMĂ
33. TÎRGU-JIU
34. PITEȘTI
35. TÎRGOVIȘTE
36. PLOIEȘTI
37. BRĂILA
38. TULCEA
39. SULINA
40. TURNU-SEVERIN
41. CRAIOVA
42. SLATINA
43. NEAJLOV
44. BUCUREȘTI
45. CĂLĂRAȘI
46. CONSTANȚA
47. BECHET
48. TURNU-MĂGURELE
49. GIURGIU
50. MANGALIA
SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:50.000