Formaţiunea de Mera

Descarca / Imprima

1.  Statutul numelui: Valid, formal.

2.  Unitatea de rang superior în care se încadrează (i); Subdiviziuni (ii); Unitatea structurală (iii): (i) Grupul Călata; (iii) Cuvertura post-tectogenetică a Dacidelor Interne.

3.  Vârsta: Rupelian (Oligocen) (Mateescu, 1938); nu avem la Literatura Merian (= Rupelian inferior) (Meszaros et al. 1989).

4. Sinonimie: “Schichten von Méra” (Koch, 1880, p. 283); nu avem la Literatura “Méraer Schichten” (Koch, 1883, p. 132).

5.  Localitatea tip (i); Răspândire geografică (ii): (i) Satul Mera, jud. Cluj; (ii) Formaţiunea aflorează discontinuu între Bozna (jud. Sălaj), Brăişoru şi Baciu (jud. Cluj)(Moisescu, 1975);

6.  Secţiunea tip (i); Variaţii de facies (ii): (i) Succesiune de gresii marnocalcaroase bioclastice cochilifere, marno-argile siltice, gresii marnoase cu moluşte marin-euhaline, grezocalcare fosilifere, calcare bioclastice cochilifere, gresii şi nisipuri marnoase cu moluşte salmastre, gresii cuarţoase slab glauconitice cu stratificaţie încrucişată. Grosimea formaţiunii la localitatea tip este de 37 m, foarte apropiată de cea maximă din regiune (cca. 40 m).

7.  Referinţa tip (i); Alte referinţe (ii): (i) “Abwechselnd sandige, thonige, mergelige Schichten, mit einzelnen härteren Kalkmergel-Bänke, mit Brackwasser-fauna” (Alternanţă de strate nisipoase, argiloase, marnoase cu bancuri izolate de marnocalcare mai dure, cu faună de apă salmastră) (Koch, 1883, p. 140). Formaţiunea este reprezentată pentru prima dată pe Harta geologică, 1:75,000 “Banffy-Hunyad” (Koch et Hofmann, 1887); nu avem la Literatura (ii) Koch (1894), Răileanu et Saulea (1956), Stoicovici et Meszaros (1970) nu avem la Literatura, Moisescu (1975), Meszaros et al. (1989).

8.  Limite: Limita inferioară, izocronă, este de tranziţie gradată de la Calcarul de Hoia; limita superioară, heterocronă este tranşantă cu argilele roşii continentale ale Formaţiunii de Moigrad.

9.  Conţinut fosil (i); Consideraţii biostratigrafice (ii): (i) Moluşte: Chlamys bellicostata (Wood), Ch. gravesi (d’Archiac), Pecten arcuatus (Brocchi), Pitar incrassata (Sow.),  P. verneuili (d’Archiac), Callista villanovae (Desh.), Crassostrea multiplicata (Tourn.), “Cardium” transsilvanicum (Hofm. in Schreter), Ampullinopsis crassatina (Lmk.), Tympanotonos labyrinthum (Nyst), Turritella biarritzensis Bouss., Pugilina pyruloides (Grat.) (Meszaros 1957, Moisescu, 1972). Foraminifere: Pararotalia pinarensis Cush. et Berm., P. lithothamnium (Uhlig), Quinqueloculina impressa Reuss, Spiroloculina elongata (d’Orb.), S. bidentata (Hardl.), Elphidium olssoni Berri (Bombiţă et al. 1975). Ostracode: Cytheretta tenuistriata (Reuss), Cytherella compressa (Münster), C. pustulosa Keij, Cytheridea pernota Oertli et Keij, Echinocythereis scabra (Münster), Pterigocythereis fimbriata (Münster), Paracypris aerodynamica (Oertli), Eucytherura macropora (Lnks.), Bairdia elongata Lnks., Xestoleberis tumida (Reuss) (Olteanu, 1980). Nannoplancton: Helicosphaera reticulata (Bram. et Wilc.) Reticulofenestra umbilica (Levin) Mart. et Ritz., Sphenolithus predistentus Bram. et Wilc., Isthmolithus recurvus Defflandre, Ericsonia subdisticha (Roth et Hay), Lanternithus minuthus Stradner, Cyclicargolithus floridanus (Roth et Hay) Bukry, C. rupeliensis (Müller) Gheţa (Martini et Moisescu 1974, nu avem la Literatura Meszárós et al. 1974, nu avem la Literatura Gheţa, 1984 nu avem la Literatura). Impresiuni foliare: Castanopsis furcinervis (Rossm.) Kr. et Wld., Daphnogene cinnamomea  (Rossm.) Kr. et Kn., Laurus obovata Web., Zizyphus zizyphoides (Ung.) Wld. (Meszaros et Petrescu, 1967) nu avem la Literatura. Mamifere marine: Halitherium sp. (Fuchs, 1971); nu avem la Literatura;  (ii) Formaţiunea de Mera conţine asociaţii ale următoarelor biozone locale: Zona Tympanotonos labyrinthum/Ampullinopsis crassatina de moluşte (Moisescu, 1989), Zona Pararotalia lithothamnica de foraminifere bentonice (B. Popescu et al., 1978), Zona Scutella subtrigona de echinide (Popescu et al., 1978), Zona Cytheretta tenuistriata de ostracode (Popescu et al., 1978). Aceste zone caracterizează Merianul, subetaj regional (Meszaros et al., 1989). Nannoplanctonul calcaros aparţine zonei standard NP22 (Martini et Moisescu, 1974; Gheţa, 1984) corespunzând Rupelianului inferior.

10.  Mediul depoziţional: Sedimentele Formaţiunii de Mera s-au depus în zona litorală (shelf intern) a unei mări cu ape euhaline, care în aria Gilău sufereau periodic scăderi de salinitate (episoade salmastre) prin aport de apă dulce de pe continent. Fauna de factură mesogeană indică un climat subtropical cu tendinţă de răcire.

11.  Corelări: Formaţiunea de Mera din Aria Gilău şi sectorul sudic Ariei Meseş se corelează cu Stratele de Ciumârna, de Curtuiuş,  de Ciocmani şi partea inferioară a Formaţiunii de Moigrad din sectorul nordic al Ariei Meseş şi cu partea terminală (Nivelul superior cu Scutella) a Calcarului de Cozla şi Formaţiunea de Cuciulat din Aria Preluca (Rusu,1989).

                                                                                                Dr. A. Rusu, 2000

 

Literatura citată

Bombiţă G., Gheorghian M., Popescu G., 1975, Lower Miocene at Cornu Breaza (Prahova Valley). 14-th Europ. Micropal. Coll. Rom., Guide Micropal., 185-189, Bucureşti.

Koch A., 1883, Berecht über die im Klausenburger Randgebirge und in dessen Nachbarschaft im Sommer 1883, ausgefürhte geologische Specialaufnahme. Föld. Közl., 13 (1-3), p.117-140, Budapest.

Koch A., 1894,  Die Tertiarbilddungen des Beckens der Siebenburgischen Landestheile. I Palaogene Abtheilung. Mitt. a.d. Jahrb. d. kgl. ung. geol. Anstalt, 10, p.177-399, Budapest.

Mészáros N., 1957, Fauna de moluşte a depozitelor paleogene din nord-vestul Transilvaniei. Ed. Academiei, 174 p, 33 pl.

Mészáros N., Moisescu V., Rusu A., 1989, The Merian, a new substage of the Mesogean Oligocene. In: Petrescu I. et al., (eds.),  The Oligocene from the Transylvanian Basin, Romania, 31-54.

Moisescu V., 1972, Mollusques et Echinides stampiens et égériens de la region de Cluj- Huedin - Românaşi ( Nord- Ouest de Transylvanie) . Mém. Inst. Géol. 16, 152 p.

Moisescu V., 1975a, Faziostratotypus: Dîlja (forage 5410) et Lonea (valea Deforului), Bassin de Petroşani (Das Kohlenbecken des Zsilly) (Schiel-Thales), Roumanie (Boundary ou Unit Stratotype: O/OM/M1). In: Chronostratigraphie und Neostratotypen, Miozän der Zentralen Paratethys, V, OM Egerien. Bratislava.

Moisescu V.,1975b, Stratigrafia depozitelor paleogene şi miocen-inferioare din regiunea Cluj-Huedin-Românaşi (NW-ul bazinului Transilvaniei) (Harta geologică sc. 1:87.000). AN, 47, 5-211.

Moisescu V., 1989, Biozonation des depots Meriens-Kiscelliens du Bassin de la Transylvanie sur base de mollusques. In: Petrescu I. et al. (editori), The Eocene from the Transylvanian Basin, 267-274.

Moisescu V., 1989, Contributions à la connaissance de la faune de mollusques egeriens prelevée du forage 19-Hobiceni (Bassin de Petroşani). In: Petrescu I. et al. (editori), The Eocene from the Transylvanian Basin, 275-283.

Olteanu R., 1980, Evolution de la Communauté d’ostracodes dans l’Oligocène du NW de la Transylvanie. Rev. roum. géol., géoph., géog., Géol.,24, p.177 - 198.

Popescu B., Bombiţă G., Rusu A., Iva Mariana, Gheţa N., Olteanu R.,  Popescu Daniela, Tăutu Elena, 1978, The Eocene of the Cluj-Huedin area. D. S. Inst. Geol., 64, 4, 295-357.

Răileanu Gr., Saulea Emilia, 1956, Paleogenul din regiunea Cluj şi Jibou (NW Bazinului Transilvaniei). AN, 29, 271-308.

Rusu A., 1989, Problems of correlation and nomenclature concerning the Oligocene formations în NW Transylvania. In “The Oligocene from the Transylvanian Basin” Romania, p.67-78, Cluj.

 

SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:200.000
50 KM D E P R E S I U N O E A P A N N N I C Ă PLATFORMA MOLDOVENEASC Ă PLATF. SCITIC Ă PROMONT. NORD- DOBROGEAN DOBROGEA DE NORD DOBROGEA CENTRAL Ă DOBROGEA DE SUD (Depres. Predobrogean ă) P L A T F O R M A M O E C S I Ă GETIC Ă I N T E R N Ă D E P R E S U I N E A A V A N F O S A A E V S A R N A E O N F X T Ă A V A N F O S A X E T E R N Ă P S U Â B N Z A C A R P A T I C Ă F S L I L U E X R T E N Z O N A T C R I S A L I N Ă O - M E Z O Z O I C M U N Ţ I I A P U S E N I DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI M. C ălimani M. Harghita M. Gurghiu C A P R A Ţ M I I R I E D I O N A L I F L S I U L T R A N S C A R P A T I C M. Gut ăi DELTA DUN ĂRII F U L L I S I N T E R N (Depres. Predobrogean ă) Boto ani ş R d u i ă ă ţ Suceava Iasi Tg. Neam ţ Ptra. Neam ţ Gura Humorului Campulung Roman Bac u ă Barlad Tecuci Focsani Gala i ţ Br ila ă M cin ă Tulcea Babadag Constan a ţ Mangalia Cernavod ă Fete ti ş C l ra i ă ă ş Ţă ă nd rei Slobozia Olteni a ţ BUCURE TI Ş Urziceni Mizil Buz u ă Ploiesti C mpina â Targoviste C mpulung â C. De Arges Pitesti R. Valcea Giurgiu Alexandria Ro iori ş T. Magurele Corabia Caracal Bals Craiova Bailesti Calafat Tr. Severin Orsova Mold. Noua Oravita Anina Caransebes Buzias Lugoj Timisoara Arad Lipova Zarand Salonta Beius Stei Vascau Borod Oradea Zalau Satu Mare Baia Mare Sighet Vi eu ş R zoare ă N s ud ă ă Dej Bistri a ţ Colibita Bicaz Ditrau Gheorgheni Sovata M. Ciuc Odorhei Baraolt Tg. Secuiesc Covasna Sf. Gheorghe Persani Brasov Sinaia F g ra ă ă ş Sibiu Alba Iulia Petrosani Deva Hunedoara Media ş Sighi oara ş Ocna Mure ş Tg. Mure ş Turda Huedin Cluj Reghin Deda Com nesti ă B. Sl nic ă One ti ş Ca in ş Tulnici Rm. S rat ă Tismana Tg. Jiu Slatina Hârşova Jibou Brad Vatra Dornei Olăneşti Ş Topli ţa ; 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 12 16 22 21 20 18 19 17 14 8 15 9 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 b1 b2 c1 c2 d1 d2 d3 a4 b3 b4 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b3 b4 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b2 b3 b4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c3 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 CAROIAJUL ĂRȚII GEOLOGICE 1: 200,000 SUPRAPUS ĂŢILOR TECTONICE ALE ROMÂNIEI H UNIT DENUMIREA FOILOR H ĂRȚII GEOLOGICE SCARA 1: 200,000 1-DARABANI 2- SATU MARE 3- BAIA MARE 4- VIȘEU 5- RUDĂUȚI 6- SUCEAVA 7- ȘTEFĂNEȘTI 8- ORADEA 9- ȘIMLEUL SILVANIEI 10- CLUJ 11- BISTRIȚA 12- TOPLIȚA 13- PIATRA NEAMȚ 14- IAȘI 15- SÎNNICOLAUL MARE 16- ARAD 17- BRAD 18- TURDA 19- TÎRGU MUREȘ 20- ODORHEI 21- BACĂU 22- BÎRLAD 23- JIMBOLIA 24- TIMIȘOARA 25- DEVA 26- ORĂȘTIE 27- SIBIU 28- BRAȘOV 29- COVASNA 30- FOCȘANI 31- REȘIȚA 32- BAIA DE ARAMĂ 33- TÎRGU-JIU 34- PITEȘTI 35- TÎRGOVIȘTE 36- PLOIEȘTI 37- BRĂILA 38- TULCEA 39- SULINA 40- TURNU-SEVERIN 41- CRAIOVA 42- SLATINA 43- NEAJLOV 44- BUCUREȘTI 45- CĂLĂRAȘI 46- CONSTANȚA 47- BECHET 48- TURNU-MĂGURELE 49- GIURGIU 50- MANGALIA 1. Depresiunea Silvaniei 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Depresiunea Oa şului Depresiunea Dornei Depresiunea l Gheorgheni Depresiunea ăneşti Com Depresiunea l Ciucului Depresiunea șovului Bra Depresiunea şti Brezoi-Tite Depresiunea şani Petro Depresiunea şului Mure Depresiunea şova Bahna-Or Depresiunea şova Cara Depresiunea ţa Sichevi Depresiunea Bozovici-Nera Depresiunea ş-Mehadia Caransebe Depresiunea ă Rusca Montan Depresiunea ţegului Ha Depresiunea şul Mare Zlatna-Alma Depresiunea ăcărâmb Brad-S Depresiunea Zarandului Depresiunea şului Beiu Depresiunea Borodului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Depresiunea Silvaniei
2. Depresiunea Borodului
3. Depresiunea Beiușului
4. Depresiunea Zarandului
5. Depresiunea Brad-Săcărâmb
6. Depresiunea Zlatna-Almașul Mare
7. Depresiunea Hațegului
8. Depresiunea Rusca Montană
9. Depresiunea Caransebeș-Mehadia
10. Depresiunea Bozovici-Nera
11. Depresiunea Sichevița
12. Depresiunea Carașova
13. Depresiunea Bahna-Orșova
14. Depresiunea Mureșului
15. Depresiunea Petroșani
16. Depresiunea Brezoi-Titești
17. Depresiunea Brașovului
18. Depresiunea Ciucului
19. Depresiunea Comănești
20. Depresiunea Gheorgheni
21. Depresiunea Dornei
22. Depresiunea Oașului
DENUMIREA FOILOR HĂRȚII GEOLOGICE SCARA1:200.000
1. DARABANI
2. SATU MARE
3. BAIA MARE
4. VIȘEU
5. RĂDĂUȚI
6. SUCEAVA
7. ȘTEFĂNEȘTI
8. ORADEA
9. ȘIMLEUL SILVANIEI
10. CLUJ
11. BISTRIȚA
12. TOPLIȚA
13. PIATRA NEAMȚ
14. IAȘI
15. SÎNNICOLAUL MARE
16. ARAD
17. BRAD
18. TURDA
19. TÎRGU MUREȘ
20. ODORHEI
21. BACĂU
22. BÎRLAD
23. JIMBOLIA
24. TIMIȘOARA
25. DEVA
26. ORĂȘTIE
27. SIBIU
28. BRAȘOV
29. COVASNA
30. FOCȘANI
31. REȘIȚA
32. BAIA DE ARAMĂ
33. TÎRGU-JIU
34. PITEȘTI
35. TÎRGOVIȘTE
36. PLOIEȘTI
37. BRĂILA
38. TULCEA
39. SULINA
40. TURNU-SEVERIN
41. CRAIOVA
42. SLATINA
43. NEAJLOV
44. BUCUREȘTI
45. CĂLĂRAȘI
46. CONSTANȚA
47. BECHET
48. TURNU-MĂGURELE
49. GIURGIU
50. MANGALIA
SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:50.000