Formaţiunea de Năsovăţ

Descarca / Imprima

1.  Statutul numelui: valid, formal.

2.  Unitatea de rang superior în care se încadrează (i); Subdiviziuni (ii), (iii) Unitatea structurală: (i) Grupul de  Şopot; (iii) Pânza Getică.

3.  Vârsta: Albian superior – Cenomanian (Cretacic) (Pop în Pop et al., 1997)

4.  Sinonimie: “orizontul gresiilor calcaroase si calcarelor grezoase organogene” (Codarcea  et Pop, 1963); Membrul de Năsovăţ, Formaţiunea de Şopot p.p. (Pop în Pop et al., 1997).

5.  Localitatea tip (i); Răspândire geografică (ii): (i) Valea Năsovăţ, afluent stâng al Văii Şopot, la circa 2,5 km. amonte de confluentă şi la circa 5 km sud de localitatea Şopotul Vechi, jud. Caraş-Severin, în vestul Munţilor Almajului (zona sedimentară Şopot (Codarcea, 1940), în flancul de sud-est al unei structuri sinclinale.  Acces pe drum comunal şi potecă de vale; (ii) Formaţiunea mai aflorează în culmea de la est valea Năsovăţ, Culmea Sicheviţei, Culmea Pucioasa, Valea Purcariu, Valea Oreaviţa, izolat în Tâlva Toroviţei, la Stânca Liubcovei pe Dunăre şi eventual Culmea Brezelici la nord-vest de Bozovici (Munţii Aninei); Harta geologică, 1:50,000, foile 139d-Sicheviţa (Năstăseanu et al., 1981) şi 140c-Svinecea Mare (machetă) (Pop et al., 1994, 1997, 1998).

6.  Secţiunea tip (i); Variaţii de facies (ii): (i) Conglomerate, microconglomerate bazale, gresii grosiere calcarenacee şi calcarenite grezoase, însumând circa 20 m. grosime, la anumite nivele foarte micacee, cenuşii, gălbui sau parţial roşcate, mediu la grosier stratificate.

7.  Referinţa tip (i); Alte referinţe (ii): (i) Existenţa acestor depozite a fost semnalată de Tietze (1970, 1972), Böckh (1881), Schafarzik (1903), Schreter (1913) şi figurate de Codarcea (1940) pe Harta geologică, scara 1:200,000). Descrierea detaliată  sub forma unei entităţi informale aparţine lui Codarcea et Pop (1963, p. 174-175, schiţa geologică 1:100,000 şi Fig. 1). Prima denumire formală, Membrul de Năsovăţ (aici emendată) a fost dată de Pop în Pop et al., 1997, p. 3-4, Fig.1). Formaţiunea constă în microconglomerate sau local conglomerate polimictice bazale, gresii grosiere calcarenacee şi calcarenite mai mult sau mai puţin grezoase, cenuşii, gălbui sau uneori brun-roşcate, dispuse în strate cu grosimi medii şi mari, local cu intercalaţii masive (est de Ravensca, Tâlva Toroniţei, Stânca Liubcovei etc). Fracţiunea siliciclastică din aceste roci este reprezentată în general de litoclaste de roci metamorfice (gnaise, diferite varietăţi de cuarţite, cuarţite pegmatoide cenuşii şi albe, local roci filitoase verzui şi clorito-cuarţoase), granule de cuarţ, muscovit – uneori abundent, feldspaţi potasici şi plagioclazi, şi materie argilo-feruginoasă dispersă, la care se asociază rare minerale opace. Fracţiunea carbonatică este formată în proporţii corespunzătoare rocilor menţionate din bioclaste diverse, cruste algale, uneori sub forma unor mici biolitite algale, elemente peloide (frecvent semnificând bioclaste micritizate), micro-oncoide etc. Cimentul acestor roci este dominant sparitic, format îndeosebi prin concreşteri epitaxiale. La contactul cu magmatitele banatitice probabil paleocene care le străbat (dyke-uri, filoane), aceste roci sunt recristalizate, uneori silicifiate şi local mineralizate cu sulfuri complexe (valea Purcariu); (ii) formaţiunea este figurată pe Harta geologică a României, scara 1:50,000, foile 139d-Sicheviţa (Năstăseanu et al., 1981) şi 140c-Svinecea Mare (machetă) (Pop et al., 1998).

8.  Limite: Formaţiunea este dispusă discordant şi transgresiv peste metamorfitele precambriene (formaţiunile de Ravensca, de Bârzu şi de Toroniţa) ale Pânzei Getice şi suportă concordant Formaţiunea de Tâlva Inaltă (Turonian).

9.  Conţinut fosil (i); Consideraţii biostratigrafice (ii): (i) Piese de echinide, fragmente de moluşte neomorfozate, alge calcaroase coralinacee (Archaeolithothamnium feuillei, Paraphyllum primaevum Lemoine, Lithothamnium sp.) şi solenoporacee (Marinella lugeoni), foraminifere bentonice (Orbitolina sp. ex. gr. O. concava), corali şi local rudişti (Sauvagesia sp.)(Codarcea et Pop, 1963; Dragastan, 1980). Vârsta probabilă a fost apreciată pe baza prezenţei genurilor şi speciilor sus-menţionate.

10.  Mediul depoziţional: Faciesul formaţiunii sugerează un cortegiu sedimentar transgresiv, format într-un mediu marin puţin adânc, urmare a fenomenelor de relaxare crustală post-tectogenetică (post-austrică) şi de creştere relativă a nivelului marin.

11.  Corelări: Această formaţiune este corelabilă cu depozite de faciesuri asemănătoare din aria Dacidelor Mediane: Gresia de Radinina din zona sedimentară Reşiţa, Munţii Locvei (Răileanu et al., 1964); Gresiile de Gura Văii (conglomerate şi gresii calcarenacee)( Codarcea, 1940) din Podişul Mehedinţi; conglomerate şi gresii calcaroase din vestul Munţilor Poiana Ruscăi (Dincă, 1977); conglomerate şi gresii argiloase fosilifere în nord-estul aceloraşi munţi (Lupu et Lupu, 1966)(Pop, 1967, 1968).

                                                                                      Dr. Gr. Pop, 1999

 

Literatura citată

Böckh J., 1881, Umgebungen von Dalbosecz, Nue-Schoppot und Ravenska. In:  Die Arbeiten der k. ungarischen geologischen Anstalt von Max v. Hantken (1880). Verh. d. k.- k. geol. R.R., 17-19. Wien.

Codarcea A., 1940, Vues nouvelles sur la tectonique du Banat Méridional et du Plateau de Mehedinţi. AN, 20, 1, 1-74.

Codarcea Al., Pop Gr., 1963, Contribuţii la cunoaşterea Cretacicului din zona Sopot (Banatul de sud). Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol.,  8, 2, 171-184.

Dincă A., 1977, Geologia Bazinului Rusca Montană. Partea de vest. AN, 52, 99-173.

Dragastan O., 1980, Alge calcaroase din Mezozoicul şi Terţiarul României. Ed. Acad. Rom., 169 p., Bucureşti.

Lupu M., Lupu Denisa, 1966, Stratigrafia şi faciesurile depozitelor cretacic-superioare din regiunea Bretelin-Chergheş (sud Deva). D. S. Inst. Geol., 52, 2, 95-103.

Năstăseanu S., Popescu I., Georgean D., 1981, Harta paleogeografică a Jurasicului inferior din zona Reşiţa, în vederea stabilirii posibilităţilor de conturare a noi zone de interes pentru huilă (pregătire). Raport Fond Geologic I.G.R.

Năstăseanu  Sergiu, Mărunţiu Marcel, Stancu Josefina, Mărunţeanu Mariana, Intorsureanu Ion, 1981, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 139d-Sicleviţa.

Pop Gr., 1967, Les facies du Cenomanien des Carpathes Méridionales. Ass. Geol. Carp.-Balkan., 8-eme Cong., Belgrade, 1967. Repports. Paléogéographie, 495-502, Belgrade.

Pop Gr., 1968, Depozitele cretacic superioare din zona Sopot şi semnificaţia lor paleotectonică. Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 13, 1, 189-200.

Pop Gr., Mărunţiu M., Iancu Viorica, Seghedi Antoneta, Berza T., 1997, Geology of the South Carpathians in the Danube Gorges (Romanian bank). Int. Symp. Geology of the Danube Gorges, Băile Herculane, September 23-26, 1997, Field Guidebook. Raport Fond Geologic I.G.R., 28 p.

Pop Gr., Conovici M., Mărunţiu M., Vieru C., Dinică I., Constantinescu E., 1994, Harta geologică a României, scara 1: 50,000, foaia 140c- Svinecea Mare. Raport Fond Geologic I.G.R.

Pop Gr., Mărunţiu M., Stănoiu I., Grigore D., 1997, Raport geologic. Harta geologică  a României, scara 1: 50,000, foaia 140c- Svinecea Mare. Raport Fond Geologic I.G.R.

Pop Gr., Mărunţiu M., Stan N., Stănoiu I., Grigore D., 1998, Harta geologică a României, scara 1: 50,000, foaia 140c-Svinecea Mare. Raport, F. G.

 

Pop Gr., Melinte Mihaela, Grigore D., Cociuba I., 1998b, Corelarea biostratigrafică a depozitelor de la limita Jurasic-Cretacic (sinteză). Raport Fond Geologic I.G.R.

Răileanu Gr., Năstăseanu S., Boldur C., 1964, Sedimentarul paleozoic şi mezozoic al Domeniului Getic din partea sud-vestică a Carpaţilor Meridionali. AN, 34, 2, 5-72.

Schafarzik F., 1903, Kurze Skizze der geologischen Verhältnisse und Geschichte des Gebirges am Eisernen Thore an der unteren Donau. Földt. Közl., 33, 7-9, 402-435, Budapest.

Schreter Z., 1913, Tektonische Studien im Krassoszörenyer Gebirge. Jahr. D. k.- k. ung. geol. R.-A.

Tietze E., 1870, Auffindung von Orbitolinengestein bei Berszaszka im Banat. Verh. d. k.- k. geol. R.-A., p. 338, Wien.

Tietze E.,  1872, Geologische und paläontologische Mitteilungen aus dem südlichen Theil des Banater Gebirgsstockes. Jb. d. k. k. geol. R.-A., 22, 35-142. Wien.

 

SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:200.000
50 KM D E P R E S I U N O E A P A N N N I C Ă PLATFORMA MOLDOVENEASC Ă PLATF. SCITIC Ă PROMONT. NORD- DOBROGEAN DOBROGEA DE NORD DOBROGEA CENTRAL Ă DOBROGEA DE SUD (Depres. Predobrogean ă) P L A T F O R M A M O E C S I Ă GETIC Ă I N T E R N Ă D E P R E S U I N E A A V A N F O S A A E V S A R N A E O N F X T Ă A V A N F O S A X E T E R N Ă P S U Â B N Z A C A R P A T I C Ă F S L I L U E X R T E N Z O N A T C R I S A L I N Ă O - M E Z O Z O I C M U N Ţ I I A P U S E N I DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI M. C ălimani M. Harghita M. Gurghiu C A P R A Ţ M I I R I E D I O N A L I F L S I U L T R A N S C A R P A T I C M. Gut ăi DELTA DUN ĂRII F U L L I S I N T E R N (Depres. Predobrogean ă) Boto ani ş R d u i ă ă ţ Suceava Iasi Tg. Neam ţ Ptra. Neam ţ Gura Humorului Campulung Roman Bac u ă Barlad Tecuci Focsani Gala i ţ Br ila ă M cin ă Tulcea Babadag Constan a ţ Mangalia Cernavod ă Fete ti ş C l ra i ă ă ş Ţă ă nd rei Slobozia Olteni a ţ BUCURE TI Ş Urziceni Mizil Buz u ă Ploiesti C mpina â Targoviste C mpulung â C. De Arges Pitesti R. Valcea Giurgiu Alexandria Ro iori ş T. Magurele Corabia Caracal Bals Craiova Bailesti Calafat Tr. Severin Orsova Mold. Noua Oravita Anina Caransebes Buzias Lugoj Timisoara Arad Lipova Zarand Salonta Beius Stei Vascau Borod Oradea Zalau Satu Mare Baia Mare Sighet Vi eu ş R zoare ă N s ud ă ă Dej Bistri a ţ Colibita Bicaz Ditrau Gheorgheni Sovata M. Ciuc Odorhei Baraolt Tg. Secuiesc Covasna Sf. Gheorghe Persani Brasov Sinaia F g ra ă ă ş Sibiu Alba Iulia Petrosani Deva Hunedoara Media ş Sighi oara ş Ocna Mure ş Tg. Mure ş Turda Huedin Cluj Reghin Deda Com nesti ă B. Sl nic ă One ti ş Ca in ş Tulnici Rm. S rat ă Tismana Tg. Jiu Slatina Hârşova Jibou Brad Vatra Dornei Olăneşti Ş Topli ţa ; 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 12 16 22 21 20 18 19 17 14 8 15 9 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 b1 b2 c1 c2 d1 d2 d3 a4 b3 b4 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b3 b4 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b2 b3 b4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c3 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 CAROIAJUL ĂRȚII GEOLOGICE 1: 200,000 SUPRAPUS ĂŢILOR TECTONICE ALE ROMÂNIEI H UNIT DENUMIREA FOILOR H ĂRȚII GEOLOGICE SCARA 1: 200,000 1-DARABANI 2- SATU MARE 3- BAIA MARE 4- VIȘEU 5- RUDĂUȚI 6- SUCEAVA 7- ȘTEFĂNEȘTI 8- ORADEA 9- ȘIMLEUL SILVANIEI 10- CLUJ 11- BISTRIȚA 12- TOPLIȚA 13- PIATRA NEAMȚ 14- IAȘI 15- SÎNNICOLAUL MARE 16- ARAD 17- BRAD 18- TURDA 19- TÎRGU MUREȘ 20- ODORHEI 21- BACĂU 22- BÎRLAD 23- JIMBOLIA 24- TIMIȘOARA 25- DEVA 26- ORĂȘTIE 27- SIBIU 28- BRAȘOV 29- COVASNA 30- FOCȘANI 31- REȘIȚA 32- BAIA DE ARAMĂ 33- TÎRGU-JIU 34- PITEȘTI 35- TÎRGOVIȘTE 36- PLOIEȘTI 37- BRĂILA 38- TULCEA 39- SULINA 40- TURNU-SEVERIN 41- CRAIOVA 42- SLATINA 43- NEAJLOV 44- BUCUREȘTI 45- CĂLĂRAȘI 46- CONSTANȚA 47- BECHET 48- TURNU-MĂGURELE 49- GIURGIU 50- MANGALIA 1. Depresiunea Silvaniei 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Depresiunea Oa şului Depresiunea Dornei Depresiunea l Gheorgheni Depresiunea ăneşti Com Depresiunea l Ciucului Depresiunea șovului Bra Depresiunea şti Brezoi-Tite Depresiunea şani Petro Depresiunea şului Mure Depresiunea şova Bahna-Or Depresiunea şova Cara Depresiunea ţa Sichevi Depresiunea Bozovici-Nera Depresiunea ş-Mehadia Caransebe Depresiunea ă Rusca Montan Depresiunea ţegului Ha Depresiunea şul Mare Zlatna-Alma Depresiunea ăcărâmb Brad-S Depresiunea Zarandului Depresiunea şului Beiu Depresiunea Borodului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Depresiunea Silvaniei
2. Depresiunea Borodului
3. Depresiunea Beiușului
4. Depresiunea Zarandului
5. Depresiunea Brad-Săcărâmb
6. Depresiunea Zlatna-Almașul Mare
7. Depresiunea Hațegului
8. Depresiunea Rusca Montană
9. Depresiunea Caransebeș-Mehadia
10. Depresiunea Bozovici-Nera
11. Depresiunea Sichevița
12. Depresiunea Carașova
13. Depresiunea Bahna-Orșova
14. Depresiunea Mureșului
15. Depresiunea Petroșani
16. Depresiunea Brezoi-Titești
17. Depresiunea Brașovului
18. Depresiunea Ciucului
19. Depresiunea Comănești
20. Depresiunea Gheorgheni
21. Depresiunea Dornei
22. Depresiunea Oașului
DENUMIREA FOILOR HĂRȚII GEOLOGICE SCARA1:200.000
1. DARABANI
2. SATU MARE
3. BAIA MARE
4. VIȘEU
5. RĂDĂUȚI
6. SUCEAVA
7. ȘTEFĂNEȘTI
8. ORADEA
9. ȘIMLEUL SILVANIEI
10. CLUJ
11. BISTRIȚA
12. TOPLIȚA
13. PIATRA NEAMȚ
14. IAȘI
15. SÎNNICOLAUL MARE
16. ARAD
17. BRAD
18. TURDA
19. TÎRGU MUREȘ
20. ODORHEI
21. BACĂU
22. BÎRLAD
23. JIMBOLIA
24. TIMIȘOARA
25. DEVA
26. ORĂȘTIE
27. SIBIU
28. BRAȘOV
29. COVASNA
30. FOCȘANI
31. REȘIȚA
32. BAIA DE ARAMĂ
33. TÎRGU-JIU
34. PITEȘTI
35. TÎRGOVIȘTE
36. PLOIEȘTI
37. BRĂILA
38. TULCEA
39. SULINA
40. TURNU-SEVERIN
41. CRAIOVA
42. SLATINA
43. NEAJLOV
44. BUCUREȘTI
45. CĂLĂRAȘI
46. CONSTANȚA
47. BECHET
48. TURNU-MĂGURELE
49. GIURGIU
50. MANGALIA
SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:50.000