Calcarele de Leitha

Descarca / Imprima

1.  Statutul numelui: Acceptat.

2. Unitatea de rang superior în care se încadrează (i); Subdiviziuni (ii); Unitatea structurală (iii): (iii) Cuvertura post-tectogenetică din nord-vestul Masivului Preluca (Valea Chioarului, Ciolt), Depresiunea Zarandului, Depresiunea Rusca Montană, Depresiunea Caransebeş - Mehadia, Depresiunea Bahna-Orșova (Bârzasca – Orșova – Bahna).

3.  Vârsta: Miocen mediu, Badenian inferior (Langhian).

4. Sinonimie: “Calcar de Leitha” (Paucă, 1954, p. 276); “orizontul calcaros de tip Leitha” (Lubenescu et Pavnotescu, 1970, p. 143); “Calcarele de Leitha” (Kalmar et Ionescu, 1970, p.60); “Calcarele de tip Leitha” (Dincă, 1977, p. 139). După Pop (1957, p. 73) calcarele au fost descrise şi drept “Nivel cu Pseudamussium oblongum”; v. și fișa Formațiunea de Curchia.

5. Localitatea tip (i); Răspândire geografică (ii): (i) Grosshoeflein (provincia Burgenland, Austria) din Bazinul Vienei, parte a Paratethysului central; (ii) Formaţiunea are o mare extindere geografică: marginea de est a Depresiunii Pannonice, versantul vestic al Munţilor Codru şi Pădurea Craiului, vestul Bazinului Transilvaniei, malul Dunării la Bârzasca-Orşova-Bahna, versantul estic al Carpaţilor Orientali, la Târgu Ocna, Bucovina, Basarabia în malul Nistrului amonte de Hotin. In Valea Olteţului  (Valea Cernăzioara, Valea Cernădia) calcarele fosilifere de tip Leitha au fost studiate de Redlich (1885-1889, din Oncescu, 1957, p. 309). După Lubenescu et Pavnotescu (ibidem) Calcarele de Leitha constituie o bandă continuă între Armeniş - Slatina Timiş - Goleţ - Bucosniţa - Petroşniţa, în jurul localităţii Var şi în sudul Depresiunii Poiana Ruscă (Valea Maciova), Jud. Caraş Severin. Pe harta geologică în Dincă (idem) calcarele sunt extinse de la est de Maciova până la nord de Peştera, Jud. Caraş Severin. La nord de Mehadia calcarele aflorează pe Ogaşul Strinii, la Globu Craiovei (Pop, ibidem). In Depresiunea Zarandului (la Coşeiu, Jud. Sălaj) apar pe o suprafaţă restrânsă calcare cu mulţi corali, echinide, Ostrea, Lithothamnion, Pecten, Heliastrea, Heterostegina  (Paucă, ibidem). Nicorici (1977, p.122-123) menţionează calcare de tip Leitha la  Valea Chioarului (Baia Mare) şi în Depresiunea Beiuş. Kalmar et Ionescu (ibidem şi harta geologică însoţitoare) descriu calcarele din Dealurile Muncel şi Frasinilor, de la Ciolt (la nord de Valea Chioarului), în nord-vestul Masivului Preluca, Jud. Maramureş. Harta geologică a României,1:200,000, foile 3-Baia Mare, caroul d2, d3 (Gherasi et al., 1967); 25-Deva, caroul c1, d1 (Gherasi et al., 1967); 32-Baia de Aramă, caroul d2 (Năstăseanu et al., 1968); Harta geologică a României,1:50,000, foile 18c-Preluca (Rusu et al., 1983); 104a-Nădrag (Kräutner et al., 1972); 140d-Orșova (Hârtopanu et al., 1987), unde formațiunea figurează sub numele “Calcare recifale, calcare marnoase, argile marnoase”.

6.  Secţiunea tip (i); Variaţii de facies (ii): (ii) Calcarul de Leitha constituie un facies caracterizat de prezenţa algelor corallinacee, cărora li se asociază corali care însă nu constituie recifi. Dincă (idem, p. 139) dă următoarea descriere: “Calcarele de tip Leitha sunt alterate, cavernoase, de culoare galben închis, cu aspect masiv, bogate în cochilii de lamelibranhiate şi gasteropode şi, mai rar, de corali coloniali şi alge calcaroase (Lithothamnion). Grosimea acestor depozite calcaroase atinge 50 m”. Pe Ogaşul Strinii şi  la Globu Craiovei, la nord de Mehadia, calcarele au 5,6 m gosime, sunt pe alocuri oolitice, în plăci groase, sunt compacte ori friabile, bogat fosilifere (Pop, ibidem).

7.   Referinţa tip (i); Alte referinţe (ii): (ii) Dincă (ibidem).

8. Limite: Limita inferioară, gradată, la contactul cu conglomerate poligene badeniene, care se aştern discordant peste roci sedimentare turonian-coniaciene (v. harta geologică în Dincă, idem) Limita superioară este la contactul cu calcare gălbui, cavernoase, care conţin un nivel bogat în Ceriţi, atribuit Sarmaţianului. Tranziţia este gradată. Pe Ogaşul Strinii şi  la Globu Craiovei în succesiune urmează marne şi nisipuri cu faună salmastră, sarmaţiană.

9. Conţinut fosil (i); Consideraţii biostratigrafice (ii): (i) Calcarele de Leitha din Transilvania şi din Banat sunt caracterizate de prezenţa Pectinidelor (genurile Pecten, Amussium, Chlamys). Nicorici (idem, p.124) menţionează în Depresiunea Mehadia 280 specii de moluşte, între care numeroase specii de Pectinide. Pectinide sunt şi în Bazinul Bahna. In Valea Maciova sunt citate Corbula (Varicorbula) gibba, Pecten (Flabelipecten) leythajanus, Glycimeris pilosa deshayesi, Conus, Natica, Turritella (Archimediella) turris (Lubenescu et Pavnotescu, idem, p. 144). La Tîrnova, în sudul Depresiunii Caransebeş, calcarele recifale tip Leitha conţin Atleta ficulina, Conus dujardini, Cerithium, Turritella, Cariophilla, Heliastraea (Lubenescu et al., 1970, p. 131). Dincă (idem, p. 139) citează de pe Valea Macioavei lamelibranchiate şi gasteropode: Pecten (Flabellipecten) leythajanus, Pectunculus (Axinea) pilosus, Corbula (Varicorbula) gibba, Turritella (Archimediella) turris, Natica sp., Conus sp. Nicorici (idem, p. 122-123) citează din Valea Chioarului Chlamys latissima nodosiformis iar din Depresiunea Beiuş citează Pecten aduncus, P. prebenedictus, P. subarcuatus styriacus, Flabellipecten besseri, Amussium, Chlamys div. sp.

10. Mediul depoziţional: Marin.

11. Corelări:

 

Literatura citată

Dincă A., 1977, Geologia Bazinului Rusca Montană. Partea de vest. AN, 52, 99-173.

Gherasi N., Bombiţă Gh., Vasilescu Al., Krautner H., 1967, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 3-Baia Mare.

Gherasi N., Bombiţă G., 1967, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 3-Baia Mare. Notă explicativă. 32 p.

Gherasi  N., Mureşan M., Mureşan Georgeta, Krautner H., Krautner Florentina,  Lupu M., Stancu Josefina, Savu H., Arghir Drăgulescu Adela, 1967,  Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 25-Deva.

Gherasi N., Mureşan M., Mureşan Georgeta, Kräutner H., Kräutner Florentina, Lupu M., Marinescu Fl., Savu H., Arghir Drăgulescu Adela, 1967, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 25-Deva. Notă explicativă.

Hârtopanu I., Stan N., Iancu Viorica, Năstăseanu S., Hârtopanu Paulina, Marinescu Fl., Dinică I.,  Bercia I., Bercia Elvira,  Tatu M., Săbău G., 1987, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 140d-Orșova.

Kalmar I., Ionescu Doina, 1970, Consideraţii aupra vulcanismului tortonian din partea de NW a Masivului Preluca (Judeţul Maramureş). D. S. Inst. Geol., 56, 1, 57-81.

Kräutner  H., Kräutner Florentina, Orăşanu T., Potoceanu Elena, Dincă A., 1972, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 104a-Nădrag.

Lubenescu Victoria, Sîrbu Filofteia, Odobescu Tamara, 1970, Contribuții la stratigrafia Neogenului din regiunea Reșița – Caransebeș - Lugoj (Banatul de Est). D. S. Inst. Geol., 55, 4, 129-141.

Lubenescu Victoria, Pavnotescu Viorica, 1970, Contribuţii la stratigrafia Neogenului din Bazinul Caransebeş. D. S. Inst. Geol., 56, 4, 141-154.

Năstăseanu  S., Bercia I., Bercia Elvira, Biţoianu Cornelia, 1968, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 32-Baia de Aramă.

Năstăseanu S., Bercia I., 1968, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 32-Baia de Aramă. Notă explicativă, 46 p.

Nicorici E., 1977, Les Pectinidés badéniens de Roumanie. Mémoires Inst. Géol., 26, 119-160.

Oncescu N., 1957, Geologia Republicii Populare Române. Ed. Tehnică, 438 p.

Paucă M., 1954, Neogenul din basinele externe ale Munţilor Apuseni. AN, 27, 259 336.

Pop E., 1957, Studiu geologic al Bazinului Mehadiei. AN, 30, 51-105.

Rusu A., Balintoni I., Bombiţă G., Popescu Gh., 1983, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 18c-Preluca.

 

SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:200.000
50 KM D E P R E S I U N O E A P A N N N I C Ă PLATFORMA MOLDOVENEASC Ă PLATF. SCITIC Ă PROMONT. NORD- DOBROGEAN DOBROGEA DE NORD DOBROGEA CENTRAL Ă DOBROGEA DE SUD (Depres. Predobrogean ă) P L A T F O R M A M O E C S I Ă GETIC Ă I N T E R N Ă D E P R E S U I N E A A V A N F O S A A E V S A R N A E O N F X T Ă A V A N F O S A X E T E R N Ă P S U Â B N Z A C A R P A T I C Ă F S L I L U E X R T E N Z O N A T C R I S A L I N Ă O - M E Z O Z O I C M U N Ţ I I A P U S E N I DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI M. C ălimani M. Harghita M. Gurghiu C A P R A Ţ M I I R I E D I O N A L I F L S I U L T R A N S C A R P A T I C M. Gut ăi DELTA DUN ĂRII F U L L I S I N T E R N (Depres. Predobrogean ă) Boto ani ş R d u i ă ă ţ Suceava Iasi Tg. Neam ţ Ptra. Neam ţ Gura Humorului Campulung Roman Bac u ă Barlad Tecuci Focsani Gala i ţ Br ila ă M cin ă Tulcea Babadag Constan a ţ Mangalia Cernavod ă Fete ti ş C l ra i ă ă ş Ţă ă nd rei Slobozia Olteni a ţ BUCURE TI Ş Urziceni Mizil Buz u ă Ploiesti C mpina â Targoviste C mpulung â C. De Arges Pitesti R. Valcea Giurgiu Alexandria Ro iori ş T. Magurele Corabia Caracal Bals Craiova Bailesti Calafat Tr. Severin Orsova Mold. Noua Oravita Anina Caransebes Buzias Lugoj Timisoara Arad Lipova Zarand Salonta Beius Stei Vascau Borod Oradea Zalau Satu Mare Baia Mare Sighet Vi eu ş R zoare ă N s ud ă ă Dej Bistri a ţ Colibita Bicaz Ditrau Gheorgheni Sovata M. Ciuc Odorhei Baraolt Tg. Secuiesc Covasna Sf. Gheorghe Persani Brasov Sinaia F g ra ă ă ş Sibiu Alba Iulia Petrosani Deva Hunedoara Media ş Sighi oara ş Ocna Mure ş Tg. Mure ş Turda Huedin Cluj Reghin Deda Com nesti ă B. Sl nic ă One ti ş Ca in ş Tulnici Rm. S rat ă Tismana Tg. Jiu Slatina Hârşova Jibou Brad Vatra Dornei Olăneşti Ş Topli ţa ; 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 12 16 22 21 20 18 19 17 14 8 15 9 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 b1 b2 c1 c2 d1 d2 d3 a4 b3 b4 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b3 b4 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b2 b3 b4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c3 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 CAROIAJUL ĂRȚII GEOLOGICE 1: 200,000 SUPRAPUS ĂŢILOR TECTONICE ALE ROMÂNIEI H UNIT DENUMIREA FOILOR H ĂRȚII GEOLOGICE SCARA 1: 200,000 1-DARABANI 2- SATU MARE 3- BAIA MARE 4- VIȘEU 5- RUDĂUȚI 6- SUCEAVA 7- ȘTEFĂNEȘTI 8- ORADEA 9- ȘIMLEUL SILVANIEI 10- CLUJ 11- BISTRIȚA 12- TOPLIȚA 13- PIATRA NEAMȚ 14- IAȘI 15- SÎNNICOLAUL MARE 16- ARAD 17- BRAD 18- TURDA 19- TÎRGU MUREȘ 20- ODORHEI 21- BACĂU 22- BÎRLAD 23- JIMBOLIA 24- TIMIȘOARA 25- DEVA 26- ORĂȘTIE 27- SIBIU 28- BRAȘOV 29- COVASNA 30- FOCȘANI 31- REȘIȚA 32- BAIA DE ARAMĂ 33- TÎRGU-JIU 34- PITEȘTI 35- TÎRGOVIȘTE 36- PLOIEȘTI 37- BRĂILA 38- TULCEA 39- SULINA 40- TURNU-SEVERIN 41- CRAIOVA 42- SLATINA 43- NEAJLOV 44- BUCUREȘTI 45- CĂLĂRAȘI 46- CONSTANȚA 47- BECHET 48- TURNU-MĂGURELE 49- GIURGIU 50- MANGALIA 1. Depresiunea Silvaniei 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Depresiunea Oa şului Depresiunea Dornei Depresiunea l Gheorgheni Depresiunea ăneşti Com Depresiunea l Ciucului Depresiunea șovului Bra Depresiunea şti Brezoi-Tite Depresiunea şani Petro Depresiunea şului Mure Depresiunea şova Bahna-Or Depresiunea şova Cara Depresiunea ţa Sichevi Depresiunea Bozovici-Nera Depresiunea ş-Mehadia Caransebe Depresiunea ă Rusca Montan Depresiunea ţegului Ha Depresiunea şul Mare Zlatna-Alma Depresiunea ăcărâmb Brad-S Depresiunea Zarandului Depresiunea şului Beiu Depresiunea Borodului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Depresiunea Silvaniei
2. Depresiunea Borodului
3. Depresiunea Beiușului
4. Depresiunea Zarandului
5. Depresiunea Brad-Săcărâmb
6. Depresiunea Zlatna-Almașul Mare
7. Depresiunea Hațegului
8. Depresiunea Rusca Montană
9. Depresiunea Caransebeș-Mehadia
10. Depresiunea Bozovici-Nera
11. Depresiunea Sichevița
12. Depresiunea Carașova
13. Depresiunea Bahna-Orșova
14. Depresiunea Mureșului
15. Depresiunea Petroșani
16. Depresiunea Brezoi-Titești
17. Depresiunea Brașovului
18. Depresiunea Ciucului
19. Depresiunea Comănești
20. Depresiunea Gheorgheni
21. Depresiunea Dornei
22. Depresiunea Oașului
DENUMIREA FOILOR HĂRȚII GEOLOGICE SCARA1:200.000
1. DARABANI
2. SATU MARE
3. BAIA MARE
4. VIȘEU
5. RĂDĂUȚI
6. SUCEAVA
7. ȘTEFĂNEȘTI
8. ORADEA
9. ȘIMLEUL SILVANIEI
10. CLUJ
11. BISTRIȚA
12. TOPLIȚA
13. PIATRA NEAMȚ
14. IAȘI
15. SÎNNICOLAUL MARE
16. ARAD
17. BRAD
18. TURDA
19. TÎRGU MUREȘ
20. ODORHEI
21. BACĂU
22. BÎRLAD
23. JIMBOLIA
24. TIMIȘOARA
25. DEVA
26. ORĂȘTIE
27. SIBIU
28. BRAȘOV
29. COVASNA
30. FOCȘANI
31. REȘIȚA
32. BAIA DE ARAMĂ
33. TÎRGU-JIU
34. PITEȘTI
35. TÎRGOVIȘTE
36. PLOIEȘTI
37. BRĂILA
38. TULCEA
39. SULINA
40. TURNU-SEVERIN
41. CRAIOVA
42. SLATINA
43. NEAJLOV
44. BUCUREȘTI
45. CĂLĂRAȘI
46. CONSTANȚA
47. BECHET
48. TURNU-MĂGURELE
49. GIURGIU
50. MANGALIA
SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:50.000