Formaţiunea de Cernavodă

Descarca / Imprima

1.  Statutul numelui:

2.  Unitatea de rang superior în care se încadrează (i); Subdiviziuni (ii); Unitatea structurală (iii): (ii) Conform definiţiei emendate (Avram et al., 1988, 1996): Membrul de Hinog (Berriasian), Membrul de Poarta Albă (Berriasian), Membrul de Medgidia (Berriasian) şi Membrul de Alimanu (Valanginian). Membrul de Vederoasa (Hauterivian), propus de Dragastan (în Avram et al., 1996), se dispune transgresiv peste Membrul de Alimanu, deci trebuie exclus din formaţiune; (iii) Platforma Moesică,  compartimentul sud-dobrogean.

3.  Vârsta: Berriasian-Valanginian (Dragastan, 1985; Avram et al., 1988).

4.  Sinonimie: "Formaţiunea de Cernavodă" (Neagu et Dragastan, 1984; Dragastan, 1985); "Formaţiunea de Cernavodă", emend. (Avram et al., 1988; 1993; 1996; Dragastan et al., 1998).

5.  Localitatea tip (i); Răspândire geografică (ii): (i) Malul drept al Dunării, de la Piciorul podului nou CFR spre amonte, cca 1,5 km; (ii) Observată la zi discontinu în Dobrogea de Sud de la Cernavodă către est până la Poarta Albă şi malul sudic al canalului Poarta Albă–Năvodari la contactul tectonic dintre Dobrogea Centrală şi Dobrogea de Sud şi către sud până la graniţa româno-bulgară (Avram et al., 1988, 1996). Formațiunea aflorează  discontinu în Dobrogea de Sud de la Cernavodă către est până la Poarta Albă şi malul sudic al canalului Poarta Albă–Năvodari la contactul tectonic dintre Dobrogea Centrală şi Dobrogea de Sud şi către sud până la graniţa româno-bulgară (Avram et al., 1988, 1996); Harta geologică 1:200,000, foaia 45-Călărași, carourile c3,c4, d3, d4 (Bandrabur et Patrulius, 1967), foaia 46-Constanța, caroul a1, c1, c2, c3 (Chiriac, 1968; Mutihac et al., 1968); Harta geologică 1:50,000, foile 168c-Cernavodă (Avram et al., 2010), 180a,c+190a-Băneasa (Avram et al., 1994; 2015; 2015b), 180d+190b-Adamclisi (Avram et al., 1992; 2015a), 180b-Alimanu (Pop et al., 1991), 181a-Peștera (Ghenea et al., 1984a), 181b-Medgidia (Ghenea et al., 1984b), 182a-Constanța (Avram et al., 1998).

6.  Secţiunea tip (i); Variaţii de facies (ii): (i) Secţiunea tip (stabilită de Avram et al., 1988, p.7) expune la zi doar depozite ale Membrului de Alimanu, pe o grosime de 30-35 m: calcarenite şi calcirudite conţinând numeroase macrofosile (dominant gasteropode şi bivalve, dar şi brahiopode, corali, etc.) şi microfosile (în special foraminifere, dominate de Trocholina), cu intercalaţii subordonate de structuri stromatolitice algale şi cuiburi de calcispongi, hidrozoare şi chaetetide.

7.  Referinţa tip (i); Alte referinţe (ii): (i) Descrierea iniţială (Neagu et Dragastan, 1984) evidenţiază în cuprinsul formaţiunii trei faciesuri: 1. faciesul recifal cu intraclaste, dezvoltat în arealul Cernavodă-Salignz-Ovidiu şi în arealul Aliman-Adâncata-Şipote-Petroşani; 2. faciesul oolitic-pelletal cu Trocholina alpina-T.elongata  şi dasicladaceae, dezvolat între arealele menţionate mai sus; 3. faciesul calcarelor peletale cu intercalaţii de argile gălbui şi brahiopode (la partea superioară a succesiunii din profilul tip şi de la Alimanu); (ii) emendarea  (Avram et al., 1988) a ţinut seama de recomandările Codului internaţional de nomenclatură stratigrafică astfel că membrii propuşi sunt definiţi ca atare şi descrişi pe larg, cu toate caracterele de discriminare. In sfârşit, membrii adăugaţi de Dragastan (în Avram et al. 1996) sunt prezentaţi corect dar sumar.

8.  Limite: Limita inferioară este de tranziţie de la depozitele carbonatice jurasic superioare şi cele argiloase  jurasic superior-valanginiene (în superpoziţie sau cu îndinţări laterale, observate doar în foraje). Limita superioară este de discontinuitate, cu  diverşi termeni mai noi ai Cretacicului sau ai Neogenului şi Cuaternarului.

9.  Conţinut fosil (i); Consideraţii biostratigrafice (ii): (i) Inventarul fosil al formaţiunii, la secţiunea tip a fost făcut de Neagu et al. (1977), completat de Neagu (în Avram et al., 1988) şi de Avram (în aceeaşi lucrare). In accepţiunea dată de Avram et al. (1996), în care “Membrul “de Amara este exclus din formaţiune, vârsta sa berriasiana este dată de fosilele conţinute de Membrul de Medgidia şi cel de Hinog, iar vârsta valanginiană este dată de fosilele Membrului de Alimanu.

10.  Mediul depoziţional: De la condiţii de depunere marginal marine, la cele de platformă carbonatică internă şi câmpie tidală marină, şi la cele lagunar restrictive (Drăgănescu, în Avram et al., 1988).

11. Corelări: Cu partea superioară, berriasian-valanginiană a Formaţiunii de Amara, cel puţin în partea central-nordică a Dobrogei de Sud (Avram et al., 1996).

                                                                                                        Dr. Emil Avram

Literatura citată

Avram E., Drăgănescu A., Szasz L., Neagu T., 1988, Stratigraphy of the outcropping Cretaceous deposits in Southern Dobrogea (SE Romania). Mémoires Inst. Géol., 33, 5-43.

Avram E., Andreescu I., Bombiţă G., Drăgănescu A., Ghenea C., Pop G., Szasz L., 1992, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 180d-Adamclisi.

Avram E., Szasz L., Antonescu E., Baltres A., Iva Mariana, Melinte Mihaela, Neagu T., Rădan S., Tomescu Camelia, 1993, Cretaceous terrestrial and shallow marine deposits in northern South Dobrogea (SE Romania). Cretaceous Research, 14, 265-305.

Avram  E., Andreescu I., Munteanu Emilia, Platon R., Stoian I., Baltres A., 1994, Harta geologică a României, scara 1: 50,000, foaia 180a-Băneasa

Avram E., Costea I., Dragastan O., Muţiu R., Neagu T., Şindilar V., Vinogradov C., 1996, Distribution of the Middle-Upper jurassic and Cretaceous facies in the   Romanian eastern part of the Moesian Platform. Rev. Roum. Géol., 39-40, 3-33.

Avram E., Neagu T., Andreescu I., Crihan M., Munteanu E., Pana I., Pestrea S., Popescu Gh., 1996, Stratigraphy of the Cretaceous, Paleogene and Neogene deposits from South Dobrogea. AN, 69, Suppl. 6, Excursion Guide D5, 72 p.

Avram E., Andreescu I., Baltres A., Ion Jana, Mihăilescu N., Munteanu Emilia, Munteanu T., Oaie G., Seghedi Antoneta, Vaida Marioara, 1998, Harta geologică a României, scara 1: 50,000, foaia 182a-Constanţa. Raport, F. G.

Avram E., Andreescu I., Baltres A., Drăgănescu A., Mihăilescu M., Munteanu Emilia, Munteanu T., Seghedi A., Szasz L., Vaida M., 2010, Harta geologică a României, scara 1: 50,000, foaia 168c-Cernavodă.

Avram E., Andreescu I., Munteanu Emilia, Platon R., Stoian L., 2015, Harta geologică a României, scara 1: 50,000, foaia 180a, c,190a-Băneasa.

Avram E., Andreescu I., Bombiţă G., Szasz L., Drăgănescu A., Pop G., Ghenea C., 2015a, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 180d+190b-Adamclisi (Actualizare).

Avram  E., Andreescu I., Munteanu Emilia, Platon R., Stoian I., 2015b, Harta geologică a României, scara 1: 50,000, foaia 180a, c, 190a-Băneasa

Bandrabur T., Patrulius D., 1967, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 45-Călăraşi. Notă explicativă.

Chiriac  M., 1968, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 46-Constanţa. Notă explicativă.

Dragastan O., 1985, Upper Jurassic and Lower Cretaceous formations and facies in the eastern area of the Moesian Platform (South Dobrogea included), An. Univ. Buc., 34, 77-85.

Dragastan O., Neagu T., Bărbulescu A., Pană I., 1998, Jurasicul si Cretacicul din Dobrogea Centrala şi de Sud (paleontologie şi stratigrafie).  Supergraph Tipo S. R. L., 249 p.

Ghenea C., Avram E., Szasz L., Ghenea Ana, Drăgănescu A., Andreescu I., 1984a, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 181a-Peştera.

Ghenea C., Avram E., Szasz L., Drăgănescu A., Andreescu I., 1984b, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 181b-Medgidia.

Mutihac V., Mirăuţă O., Minzatu Silvia, 1968, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 46-Constanţa.

Neagu T., Pană I., Dragastan O., 1977, Biostratigraphie de la serie des calcaires eocretaces de l’aire Cernavoda-Alimanu-Ostrov. Rev. roum. géol., géoph., géog., Géol.,21, 137-144.

Neagu T., Dragastan O., 1984, Stratigrafia depozitelor Neojurasice şi Eocretacice din Dobrogea de Sud.  Stud. cerc. geol.geofiz. geogr., Geol., 29, 80-87.

Pop Gr., Andreescu I., Avram E., Drăgănescu A., Ghenea C., Ghenea A., Mihăilescu N., 1991, Harta geologică a României, scara 1:50,000, foaia 180d-Alimanu.

 

 

SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:200.000
50 KM D E P R E S I U N O E A P A N N N I C Ă PLATFORMA MOLDOVENEASC Ă PLATF. SCITIC Ă PROMONT. NORD- DOBROGEAN DOBROGEA DE NORD DOBROGEA CENTRAL Ă DOBROGEA DE SUD (Depres. Predobrogean ă) P L A T F O R M A M O E C S I Ă GETIC Ă I N T E R N Ă D E P R E S U I N E A A V A N F O S A A E V S A R N A E O N F X T Ă A V A N F O S A X E T E R N Ă P S U Â B N Z A C A R P A T I C Ă F S L I L U E X R T E N Z O N A T C R I S A L I N Ă O - M E Z O Z O I C M U N Ţ I I A P U S E N I DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI M. C ălimani M. Harghita M. Gurghiu C A P R A Ţ M I I R I E D I O N A L I F L S I U L T R A N S C A R P A T I C M. Gut ăi DELTA DUN ĂRII F U L L I S I N T E R N (Depres. Predobrogean ă) Boto ani ş R d u i ă ă ţ Suceava Iasi Tg. Neam ţ Ptra. Neam ţ Gura Humorului Campulung Roman Bac u ă Barlad Tecuci Focsani Gala i ţ Br ila ă M cin ă Tulcea Babadag Constan a ţ Mangalia Cernavod ă Fete ti ş C l ra i ă ă ş Ţă ă nd rei Slobozia Olteni a ţ BUCURE TI Ş Urziceni Mizil Buz u ă Ploiesti C mpina â Targoviste C mpulung â C. De Arges Pitesti R. Valcea Giurgiu Alexandria Ro iori ş T. Magurele Corabia Caracal Bals Craiova Bailesti Calafat Tr. Severin Orsova Mold. Noua Oravita Anina Caransebes Buzias Lugoj Timisoara Arad Lipova Zarand Salonta Beius Stei Vascau Borod Oradea Zalau Satu Mare Baia Mare Sighet Vi eu ş R zoare ă N s ud ă ă Dej Bistri a ţ Colibita Bicaz Ditrau Gheorgheni Sovata M. Ciuc Odorhei Baraolt Tg. Secuiesc Covasna Sf. Gheorghe Persani Brasov Sinaia F g ra ă ă ş Sibiu Alba Iulia Petrosani Deva Hunedoara Media ş Sighi oara ş Ocna Mure ş Tg. Mure ş Turda Huedin Cluj Reghin Deda Com nesti ă B. Sl nic ă One ti ş Ca in ş Tulnici Rm. S rat ă Tismana Tg. Jiu Slatina Hârşova Jibou Brad Vatra Dornei Olăneşti Ş Topli ţa ; 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 12 16 22 21 20 18 19 17 14 8 15 9 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 b1 b2 c1 c2 d1 d2 d3 a4 b3 b4 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b3 b4 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b2 b3 b4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c3 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 CAROIAJUL ĂRȚII GEOLOGICE 1: 200,000 SUPRAPUS ĂŢILOR TECTONICE ALE ROMÂNIEI H UNIT DENUMIREA FOILOR H ĂRȚII GEOLOGICE SCARA 1: 200,000 1-DARABANI 2- SATU MARE 3- BAIA MARE 4- VIȘEU 5- RUDĂUȚI 6- SUCEAVA 7- ȘTEFĂNEȘTI 8- ORADEA 9- ȘIMLEUL SILVANIEI 10- CLUJ 11- BISTRIȚA 12- TOPLIȚA 13- PIATRA NEAMȚ 14- IAȘI 15- SÎNNICOLAUL MARE 16- ARAD 17- BRAD 18- TURDA 19- TÎRGU MUREȘ 20- ODORHEI 21- BACĂU 22- BÎRLAD 23- JIMBOLIA 24- TIMIȘOARA 25- DEVA 26- ORĂȘTIE 27- SIBIU 28- BRAȘOV 29- COVASNA 30- FOCȘANI 31- REȘIȚA 32- BAIA DE ARAMĂ 33- TÎRGU-JIU 34- PITEȘTI 35- TÎRGOVIȘTE 36- PLOIEȘTI 37- BRĂILA 38- TULCEA 39- SULINA 40- TURNU-SEVERIN 41- CRAIOVA 42- SLATINA 43- NEAJLOV 44- BUCUREȘTI 45- CĂLĂRAȘI 46- CONSTANȚA 47- BECHET 48- TURNU-MĂGURELE 49- GIURGIU 50- MANGALIA 1. Depresiunea Silvaniei 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Depresiunea Oa şului Depresiunea Dornei Depresiunea l Gheorgheni Depresiunea ăneşti Com Depresiunea l Ciucului Depresiunea șovului Bra Depresiunea şti Brezoi-Tite Depresiunea şani Petro Depresiunea şului Mure Depresiunea şova Bahna-Or Depresiunea şova Cara Depresiunea ţa Sichevi Depresiunea Bozovici-Nera Depresiunea ş-Mehadia Caransebe Depresiunea ă Rusca Montan Depresiunea ţegului Ha Depresiunea şul Mare Zlatna-Alma Depresiunea ăcărâmb Brad-S Depresiunea Zarandului Depresiunea şului Beiu Depresiunea Borodului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Depresiunea Silvaniei
2. Depresiunea Borodului
3. Depresiunea Beiușului
4. Depresiunea Zarandului
5. Depresiunea Brad-Săcărâmb
6. Depresiunea Zlatna-Almașul Mare
7. Depresiunea Hațegului
8. Depresiunea Rusca Montană
9. Depresiunea Caransebeș-Mehadia
10. Depresiunea Bozovici-Nera
11. Depresiunea Sichevița
12. Depresiunea Carașova
13. Depresiunea Bahna-Orșova
14. Depresiunea Mureșului
15. Depresiunea Petroșani
16. Depresiunea Brezoi-Titești
17. Depresiunea Brașovului
18. Depresiunea Ciucului
19. Depresiunea Comănești
20. Depresiunea Gheorgheni
21. Depresiunea Dornei
22. Depresiunea Oașului
DENUMIREA FOILOR HĂRȚII GEOLOGICE SCARA1:200.000
1. DARABANI
2. SATU MARE
3. BAIA MARE
4. VIȘEU
5. RĂDĂUȚI
6. SUCEAVA
7. ȘTEFĂNEȘTI
8. ORADEA
9. ȘIMLEUL SILVANIEI
10. CLUJ
11. BISTRIȚA
12. TOPLIȚA
13. PIATRA NEAMȚ
14. IAȘI
15. SÎNNICOLAUL MARE
16. ARAD
17. BRAD
18. TURDA
19. TÎRGU MUREȘ
20. ODORHEI
21. BACĂU
22. BÎRLAD
23. JIMBOLIA
24. TIMIȘOARA
25. DEVA
26. ORĂȘTIE
27. SIBIU
28. BRAȘOV
29. COVASNA
30. FOCȘANI
31. REȘIȚA
32. BAIA DE ARAMĂ
33. TÎRGU-JIU
34. PITEȘTI
35. TÎRGOVIȘTE
36. PLOIEȘTI
37. BRĂILA
38. TULCEA
39. SULINA
40. TURNU-SEVERIN
41. CRAIOVA
42. SLATINA
43. NEAJLOV
44. BUCUREȘTI
45. CĂLĂRAȘI
46. CONSTANȚA
47. BECHET
48. TURNU-MĂGURELE
49. GIURGIU
50. MANGALIA
SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:50.000