Formaţiunea de Segarcea

Descarca / Imprima

1.  Statutul numelui:

2. U nitatea de rang superior în care se încadrează (i); Subdiviziuni (ii); Unitatea structurală (iii): (ii) Formaţiunea cuprinde patru membri: Orizontul Argilos-Grezos de Beiu; Orizontul Grezos-Nisipos de Curmătura; Orizontul Argilo-Calcaros de Teascu; Complexul Sedimentar-Vulcanogen de Motoci (Paraschiv, 1981, p. 78, fig. 2); (iii) Platforma Moesică.

3.  Vârsta: Ladinian superior-Carnian inferior, cu tranziţie la Rheto-Lias.

4.  Sinonimie: “seria roşie superioară” (Pătruţ et al., 1961 nu este la Literatura; Popescu et al., 1967, citaţi de Paraschiv, 1981, p. 77); “Depozitele Triasicului superior” (Paraschiv, 1974, p. 109); “Seria roşie superioară” (Paraschiv, 1975, p. 170); “Formaţiunea roşie superioară (Triasicul superior)” (Paraschiv, 1979, p. 41); “Formaţiunea de Segarcea” (Paraschiv, 1981, p. 77; Ionesi, 1994, p. 91); “la Formation de Segarcea” (Paraschiv, 1983, p. 49).

5.  Localitatea tip (i); Răspândire geografică (ii): (i) Forajul 41-Curmătura, la sud de Segarcea, jud. Dolj, unde formaţiunea depăşeşte grosimea de 1000 m (Paraschiv, 1981, p. 78, fig. 2); (ii) Formaţiunea are o largă extindere pe cuprinsul Platformei Moesice (Paraschiv, op. cit., p. 78, fig. 1) dar lipseşte ori nu a fost recunoscută la nord de linia Craiova-Slatina-Bucureşti; Harta geologică 1:200,000, foaia 41-Craiova, carourile c3, c4 (Mihăilă et Giugea, 1968; Mihăilă et al., 1968).

6.  Secţiunea tip (i); Variaţii de facies (ii): După Paraschiv (op. cit., p. 77 şi fig. 1 la p. 78) formaţiunea cuprinde o succesiune de depozite continental-lagunare, aproape exclusiv detritice, de culoare predominant roşie, cu grosimi de până la 900 m în zona Vlaşin şi 1200 m în zona Segarcea. Există variaţii faciale orizontale şi verticale. Rocile din componenţa formaţiunii sint: calcare argiloase, argile calcaroase, argile, silturi, gresii calcaroaae, gresii silicioase, nisipuri, microconglomerate cuarţitice, conglomerate calcaroase. Rocile carbonatice sunt mai frecvente în partea inferioară a profilului formaţiunii; arenitele domină segmentul median, iar pelitele partea superioară. Distribuţia areală a faciesurilor este marcată de arenite în sectorul central-vestic şi de pelite în est. In depresiunile Băileşti şi Roşiori-Alexandria se disting trei membri: bazal (Orizontul de Beiu); median (Orizontul de Curmătura); superior (Orizontul de Teascu). Pe marginea nordică a platformei (pe linia Craiova-Piatra Olt) sunt prezente bazalte, piroclastite, tufuri, localizate spre partea inferioară a formaţiunii. In forajul 68-Motoci (la nord de Craiova) au fost identificate microbrecii vulcanice cu galeţi de melafire şi bazalte cu olivină (la metrii 2535, 2605, 2704). Paraschiv (1981, p. 80) sugerează că erupţiile ar fi avut loc la finele Ladinianului şi în Carnian; (ii) In Dobrogea de Sud formaţiunea are grosimi de 103 m (în forajul 5064-Independenţa) (Paraschiv et al., 1983, p. 35 şi fig. 1). Este presupusă existenţa formaţiunii şi în forajele 5053-Castelu şi 5069-Eforie. In Bulgaria, la Dulovo, grosimea formaţiunii este de 800 m. Acolo ea este constituită din gresii feldspatice, feruginoase, graywacke, argile feruginoase, uneori cu mottling, argile calcaroase feruginoase, marne, argile feruginoase şi calcare cu galeţi.

7. Referinţa tip (i); Alte referinţe (ii): (i) Paraschiv (1981, p. 77-81); (ii) Paraschiv et al. (1983, p. 35); Paraschiv (1983, p. 49).

8. Limite: Formaţiunea de Segarcea se aşterne transgresiv peste Formaţiunea Carbonatică Triasică (= Formaţiunea de Alexandria) şi peste termeni mai vechi, paleozoici şi suportă cu discordanţă unghiulară secvenţa marină, terigenă jurasică (Toarcian) şi, local, cu depozite cretacic superioare (Paraschiv, 1981, p. 77). In Dobrogea de Sud baza formaţiunii, transgresivă şi discordantă, este la contactul cu Formaţiunea de Călăraşi sau peste depozite paleozoice pre-Devonian superior (Givetian) (Paraschiv et al., 1983, p. 35). Raporturi de discordanţă faţă de formaţiunile din pat şi din acoperiş există şi la vest de Argeş (Paraschiv, 1983, p. 49).

9.  Conţinut fosil (i); Consideraţii biostratigrafice (ii): (ii) In Dobrogea de Sud sunt cunoscute microfaune ale Zonei Epigondolella hungarica şi ale Zonei Stellatochara şi Darwinulla (ambele zone ale Carnianului), precum şi ale Zonei Polytaxis seelandensis (indicatoare a Rheto-Liasicului). La vest de Argeş microfaunele cu alge characee, foraminifere, ostracode indică intervalul Carnian-Rhaetian (Paraschiv, 1981, p. 79).

10. Mediul depoziţional: Continental-lagunar.

11. Corelări:

Literatura citată

Ionesi L., 1994, Geologia unităţilor de platformă şi a orogenului nord-dobrogean. Ed. Tehnică, 280 p.

Mihăilă N., Giurgea P.,  1968, Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 41-Craiova.

Mihăilă N., Patrulius D., Giurgea P., 1968,  Harta geologică a României, scara 1:200,000, foaia 41-Craiova. Notă explicativă. 

Paraschiv D., 1974, Studiul stratigrafic al Devonianului şi Carboniferului din Platforma Moesică de la vest de Râul Argeş. Stud. teh.-econ., J12, 147 p.

Paraschiv D., 1975, Geologia zăcămintelor de hidrocarburi din România. St. teh.-econ., A10, 346 p.

Paraschiv D., 1979, Platforma Moesică şi zăcămintele ei de hidrocarburi. Ed. Acad., 180 p.

Paraschiv D., 1981, Asupra conţinutului litostratigrafic al Formaţiunii de Seagarcea. Mine, Petrol, Gaze, 32, 1-2, 77-81.

Paraschiv D., 1983, Formations salifères de la plate-forme moesienne (Roumanie). AN, 59, 47-53.

Paraschiv D., Dăneţ N., Popescu M., Dumitrescu Viorica, 1983, The present stage of the Jurassic deposits knowledge in South Dobrogea. AN, 59, 29-37.

 

SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:200.000
50 KM D E P R E S I U N O E A P A N N N I C Ă PLATFORMA MOLDOVENEASC Ă PLATF. SCITIC Ă PROMONT. NORD- DOBROGEAN DOBROGEA DE NORD DOBROGEA CENTRAL Ă DOBROGEA DE SUD (Depres. Predobrogean ă) P L A T F O R M A M O E C S I Ă GETIC Ă I N T E R N Ă D E P R E S U I N E A A V A N F O S A A E V S A R N A E O N F X T Ă A V A N F O S A X E T E R N Ă P S U Â B N Z A C A R P A T I C Ă F S L I L U E X R T E N Z O N A T C R I S A L I N Ă O - M E Z O Z O I C M U N Ţ I I A P U S E N I DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI M. C ălimani M. Harghita M. Gurghiu C A P R A Ţ M I I R I E D I O N A L I F L S I U L T R A N S C A R P A T I C M. Gut ăi DELTA DUN ĂRII F U L L I S I N T E R N (Depres. Predobrogean ă) Boto ani ş R d u i ă ă ţ Suceava Iasi Tg. Neam ţ Ptra. Neam ţ Gura Humorului Campulung Roman Bac u ă Barlad Tecuci Focsani Gala i ţ Br ila ă M cin ă Tulcea Babadag Constan a ţ Mangalia Cernavod ă Fete ti ş C l ra i ă ă ş Ţă ă nd rei Slobozia Olteni a ţ BUCURE TI Ş Urziceni Mizil Buz u ă Ploiesti C mpina â Targoviste C mpulung â C. De Arges Pitesti R. Valcea Giurgiu Alexandria Ro iori ş T. Magurele Corabia Caracal Bals Craiova Bailesti Calafat Tr. Severin Orsova Mold. Noua Oravita Anina Caransebes Buzias Lugoj Timisoara Arad Lipova Zarand Salonta Beius Stei Vascau Borod Oradea Zalau Satu Mare Baia Mare Sighet Vi eu ş R zoare ă N s ud ă ă Dej Bistri a ţ Colibita Bicaz Ditrau Gheorgheni Sovata M. Ciuc Odorhei Baraolt Tg. Secuiesc Covasna Sf. Gheorghe Persani Brasov Sinaia F g ra ă ă ş Sibiu Alba Iulia Petrosani Deva Hunedoara Media ş Sighi oara ş Ocna Mure ş Tg. Mure ş Turda Huedin Cluj Reghin Deda Com nesti ă B. Sl nic ă One ti ş Ca in ş Tulnici Rm. S rat ă Tismana Tg. Jiu Slatina Hârşova Jibou Brad Vatra Dornei Olăneşti Ş Topli ţa ; 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 12 16 22 21 20 18 19 17 14 8 15 9 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 b1 b2 c1 c2 d1 d2 d3 a4 b3 b4 c3 c4 d2 d3 d4 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a2 a3 a4 b3 b4 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b2 b3 b4 c2 c3 c4 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c3 c4 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d1 d2 d3 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 CAROIAJUL ĂRȚII GEOLOGICE 1: 200,000 SUPRAPUS ĂŢILOR TECTONICE ALE ROMÂNIEI H UNIT DENUMIREA FOILOR H ĂRȚII GEOLOGICE SCARA 1: 200,000 1-DARABANI 2- SATU MARE 3- BAIA MARE 4- VIȘEU 5- RUDĂUȚI 6- SUCEAVA 7- ȘTEFĂNEȘTI 8- ORADEA 9- ȘIMLEUL SILVANIEI 10- CLUJ 11- BISTRIȚA 12- TOPLIȚA 13- PIATRA NEAMȚ 14- IAȘI 15- SÎNNICOLAUL MARE 16- ARAD 17- BRAD 18- TURDA 19- TÎRGU MUREȘ 20- ODORHEI 21- BACĂU 22- BÎRLAD 23- JIMBOLIA 24- TIMIȘOARA 25- DEVA 26- ORĂȘTIE 27- SIBIU 28- BRAȘOV 29- COVASNA 30- FOCȘANI 31- REȘIȚA 32- BAIA DE ARAMĂ 33- TÎRGU-JIU 34- PITEȘTI 35- TÎRGOVIȘTE 36- PLOIEȘTI 37- BRĂILA 38- TULCEA 39- SULINA 40- TURNU-SEVERIN 41- CRAIOVA 42- SLATINA 43- NEAJLOV 44- BUCUREȘTI 45- CĂLĂRAȘI 46- CONSTANȚA 47- BECHET 48- TURNU-MĂGURELE 49- GIURGIU 50- MANGALIA 1. Depresiunea Silvaniei 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Depresiunea Oa şului Depresiunea Dornei Depresiunea l Gheorgheni Depresiunea ăneşti Com Depresiunea l Ciucului Depresiunea șovului Bra Depresiunea şti Brezoi-Tite Depresiunea şani Petro Depresiunea şului Mure Depresiunea şova Bahna-Or Depresiunea şova Cara Depresiunea ţa Sichevi Depresiunea Bozovici-Nera Depresiunea ş-Mehadia Caransebe Depresiunea ă Rusca Montan Depresiunea ţegului Ha Depresiunea şul Mare Zlatna-Alma Depresiunea ăcărâmb Brad-S Depresiunea Zarandului Depresiunea şului Beiu Depresiunea Borodului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Depresiunea Silvaniei
2. Depresiunea Borodului
3. Depresiunea Beiușului
4. Depresiunea Zarandului
5. Depresiunea Brad-Săcărâmb
6. Depresiunea Zlatna-Almașul Mare
7. Depresiunea Hațegului
8. Depresiunea Rusca Montană
9. Depresiunea Caransebeș-Mehadia
10. Depresiunea Bozovici-Nera
11. Depresiunea Sichevița
12. Depresiunea Carașova
13. Depresiunea Bahna-Orșova
14. Depresiunea Mureșului
15. Depresiunea Petroșani
16. Depresiunea Brezoi-Titești
17. Depresiunea Brașovului
18. Depresiunea Ciucului
19. Depresiunea Comănești
20. Depresiunea Gheorgheni
21. Depresiunea Dornei
22. Depresiunea Oașului
DENUMIREA FOILOR HĂRȚII GEOLOGICE SCARA1:200.000
1. DARABANI
2. SATU MARE
3. BAIA MARE
4. VIȘEU
5. RĂDĂUȚI
6. SUCEAVA
7. ȘTEFĂNEȘTI
8. ORADEA
9. ȘIMLEUL SILVANIEI
10. CLUJ
11. BISTRIȚA
12. TOPLIȚA
13. PIATRA NEAMȚ
14. IAȘI
15. SÎNNICOLAUL MARE
16. ARAD
17. BRAD
18. TURDA
19. TÎRGU MUREȘ
20. ODORHEI
21. BACĂU
22. BÎRLAD
23. JIMBOLIA
24. TIMIȘOARA
25. DEVA
26. ORĂȘTIE
27. SIBIU
28. BRAȘOV
29. COVASNA
30. FOCȘANI
31. REȘIȚA
32. BAIA DE ARAMĂ
33. TÎRGU-JIU
34. PITEȘTI
35. TÎRGOVIȘTE
36. PLOIEȘTI
37. BRĂILA
38. TULCEA
39. SULINA
40. TURNU-SEVERIN
41. CRAIOVA
42. SLATINA
43. NEAJLOV
44. BUCUREȘTI
45. CĂLĂRAȘI
46. CONSTANȚA
47. BECHET
48. TURNU-MĂGURELE
49. GIURGIU
50. MANGALIA
SITUAREA FORMAȚIUNII PE HARTA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI, SCARA 1:50.000