Formațiuni (Miocen)

Menilitele Terminale
Gresia de Bălțătești
Molasa de Doftana
Conglomeratele de Piatra Geamănă
Faciesul de Slon
Formaţiunea de Bărabanţ
Formaţiunea de Buzaş
Formaţiunea de Pucioasa
Nivelul cu Amussiopecten burdigalensis
Seria Inframenilitică
Stratele de Cetate
Stratele de Chechiş
Stratele de Dîncu - Tămaşa
Stratele de Gostila
Stratele de Rohia
Stratele de Sînmihai
Tuful de Falcău
Arcoza de Căsoasa
Argile de Darabani-Mitoc
Argilele cu Cryptomactra
Marnele cu Radix
Argilele de Bajura-Cuzlău
Argilele de Oneaga
Argilele de Valea Puşcaşului
Argilele si Nisipurile de Băiceni
Argilele şi Nisipurile de Vlădiceni
Biohermele cu Serpula
Brecia de Cosmina
Brecia de Pietraru
Calcare cu Lithothamnion din Transilvania
Calcarele argiloase si marnele de Zlătunoaia
Calcarele cu Lithothamnium din Depresiunea Getică
Calcarele de Brezniţa
Calcarele de Clenciu
Calcarele de Leitha
Calcarele de Stânca
Calcarele de Valea Văruţului
Calcarul de Buha
Calcarul de Eşanca
Calcarul de Pădureni
Calcarul Oolitic de Repedea
Cinerite de Helegiu
Cineritul de Nuţasca-Ruseni
Complexul argilo-nisipos al Buglovianului
Complexul argilo-nisipos I (al Volhinianului)
Complexul argilo-nisipos II (al Volhinianului)
Complexul argilo-nisipos III (al Volhinianului)
Complexul Argilos-Marnos din Depresiunea Silvaniei
Complexul Grezos din Depresiunea Silvaniei
Complexul Marnelor cu Ostracode
Complexul Nisipos cu Pietrişuri din Depresiunea Silvaniei
Complexul Piroclastic-Andezitic
Complexul Vulcano-Sedimentar
Conglomerate de Bîrseşti
Conglomeratele de Almaşu superioare
Conglomeratele de Almaşu, inferioare
Conglomeratele de Brebu
Conglomeratele de Faţa Băii
Conglomeratele de Hudesti
Conglomeratele de Mățău
Conglomeratele de Perşani
Conglomeratele de Tălmaciu
Conglomeratele de Valea Mare
Conglomeratul de Săcel
Depozite Cărbunoase din Depresiunea Silvaniei
Disodile şi Menilite Superioare
Fanglomeratul de Ceraşu
Formaţiunea de Dealu Cornilor
Formaţiunea Cenuşie cu Gipsuri
Formaţiunea Cenuşie Inferioară
Formaţiunea Cenuşie Superioară
Formaţiunea cu Cărbuni, de Bahna
Formaţiunea cu Cryptomactra
Formaţiunea cu Pietrişuri din Depresiunea Petroșani
Formaţiunea cu Sare de la Sovata și Praid
Formaţiunea cu Sare din Depresiunea Transilvaniei
Formaţiunea de Bahna
Formaţiunea de Balta-Păun
Formaţiunea de Belci
Formaţiunea de Belcovăţ
Formaţiunea de Beliu
Formaţiunea de Beznea
Formaţiunea de Bohotin
Formaţiunea de Borod
Formaţiunea de Botfei
Formaţiunea de Botna
Formaţiunea de Brăteşti
Formaţiunea de Bujoreanca
Formaţiunea de Căbeşti
Formaţiunea de Călugăreni
Formaţiunea de Calva
Formaţiunea de Câmpeni
Formaţiunea de Câmpia Turzii
Formaţiunea de Cănicea
Formaţiunea de Cărand
Formaţiunea de Cărpiniş
Formaţiunea de Cartojani (sensu Pauliuc et al.)
Formaţiunea de Cetate
Formațiunea de Cheia din Transilvania
Formaţiunea de Ciceu-Giurgeşti
Formaţiunea de Ciolăneşti
Formaţiunea de Ciuc
Formaţiunea de Ciureşti, sensu Pauliuc et al.
Formaţiunea de Cleja
Formaţiunea de Comăneşti
Formațiunea de Corni
Formaţiunea de Corniţel
Formaţiunea de Cornu
Formaţiunea de Coşava
Formațiunea de Coștei
Formaţiunea de Cotu Văii
Formaţiunea de Curchia
Formaţiunea de Dărmăneşti
Formaţiunea de Dealu Lefticului
Formaţiunea de Dealul Mare
Formaţiunea de Dej
Formaţiunea de Delineşti
Formaţiunea de Dofteana
Formațiunea de Fălticeni-Boroaia
Formaţiunea de Feleac
Formaţiunea de Ghimpaţi
Formaţiunea de Globu Craiovei
Formaţiunea de Goru-Mişina
Formaţiunea de Groşi
Formaţiunea de Gura Şoimului
Formaţiunea de Haloş-Sărăţel
Formaţiunea de Hârja
Formaţiunea de Hăşmaş
Formaţiunea de Hîrleşti
Formaţiunea de Hotarele
Formaţiunea de Humele
Formaţiunea de Huşi
Formaţiunea de Ilovăţ
Formaţiunea de Iloviţa din Depresiunea Bahna-Orșova
Formaţiunea de Izvoru Bârzii
Formaţiunea de Lăsău
Formaţiunea de Limpedea
Formaţiunea de Liubcova
Formaţiunea de Măgireşti
Formaţiunea de Malovăţ
Formaţiunea de Mărăuş
Formaţiunea de Merişani
Formaţiunea de Milcov
Formaţiunea de Miniş
Formaţiunea de Mireş
Formaţiunea de Miroşi
Formaţiunea de Muereasca
Formaţiunea de Negoieşti
Formaţiunea de Ocnele Mari
Formaţiunea de Olteni
Formaţiunea de Oltenia
Formaţiunea de Oporelu
Formaţiunea de Optaşi
Formaţiunea de Oradea
Formaţiunea de Perchiu
Formaţiunea de Petnic
Formaţiunea de Petrani
Formaţiunea de Petreşti
Formaţiunea de Pietricica
Formaţiunea de Pleşu
Formaţiunea de Podeiu
Formaţiunea de Podeni
Formaţiunea de Podu Morii
Formaţiunea de Răbăgani
Formaţiunea de Racovăţ
Formaţiunea de Rădmăneşti
Formatiunea de Rîmnic
Formațiunea de Repedea
Formaţiunea de Roşia
Formaţiunea de Rugi
Formaţiunea de Ruseşti
Formaţiunea de Sadova Veche-Armeniş
Formaţiunea de Sălătruc
Formaţiunea de Sântimbru
Formaţiunea de Seimeni
Formaţiunea de Şerpeni
Formaţiunea de Sînnicolau de Munte
Formaţiunea de Sînnicolau Mare
Formaţiunea de Şipoţelu
Formaţiunea de Slatina
Formaţiunea de Şoimi
Formaţiunea de Şupanu
Formaţiunea de Tătaru
Formaţiunea de Tescani
Formaţiunea de Tufări
Formaţiunea de Turnu Ruen
Formaţiunea de Tusa
Formaţiunea de Valea Bistrei
Formatiunea de Valea Ciomegii
Formațiunea de Valea Moldovei
Formaţiunea de Valea Morilor
Formatiunea de Valea Neagoşului
Formaţiunea de Valea Răchiţii
Formaţiunea de Valea Timişului
Formatiunea de Valea Vizuinei
Formaţiunea de Vînători-Ciucea
Formaţiunea de Vineţişu
Formaţiunea de Vîrciorog
Formaţiunea de Zalha
Formaţiunea Evaporitică
Formaţiunea Roşcată
Formaţiunea Saliferă
Formaţiunea Saliferă Inferioară
Formaţiunea Saliferă Superioară a Subcarpaților
Formaţiunea Salmastră
Formaţiunea Salmastră Inferioară
Formaţiunea Sării de Tîrgu Ocna
Formaţiunea Vărgată
Formaţiunea Vulcanogen-Sedimentară
Formaţiunea Vulcano-Sedimentară
Gipsul de Cireşu
Gipsul de Feschi
Gipsul de la Ivăncăuţi-Cuzlău
Gipsul de Perchiu
Gipsul de Stufu
Gipsul de Varniţa
Gipsurile Inferioare
Gresia de Almaşu
Gresia de Băhneanu
Gresia de Buştea
Gresia de Buştenari
Gresia de Condor
Gresia de Moişa
Gresia de Răchitaşu
Gresia de Tihău
Gresia Oolitică de Criveşti
Gresii Şănţuite
Gresiile de Muiereasca
Grupul Lacustru-Vulcanogen de Baraolt
Grupul Olt-Vedea
Grupul Optaşi-Cartojani
Marne de Valea Bejanului
Marnele cu Globigerine
Marnele cu Spiratella
Marnele cu Spirialis
Marnele cu Spirialis din Depresiunea Transilvaniei
Marnele de Albele
Marnele de Chechiş
Marnele de Poiana
Marnele de Tălmaciu
Marnele de tip Pucioasa
Marnele de Valea Calului
Membrul cu Cărbuni (al FM. de Ilovăţ)
Membrul de Baimaclia
Membrul de Borozel (al Fm. de Corniţel)
Membrul de Camba (al Fm. de Milcov)
Membrul de Cruşovăţ (al Fm. de Petnic)
Membrul de Cuptoare (al Fm. de Petnic)
Membrul de Dara ( al Fm. de Tătaru)
Membrul de Drăcsineşti (al Fm. Rădmăneşti)
Membrul de Feleac
Membrul de Istriţa (al Fm de Tătaru)
Membrul de Pănătău (al FM. de Ilovăţ)
Membrul de Pârâul Sărat (al Fm.de Milcov şi de Tătaru)
Membrul de Petroşnita-Bela Reca
Membrul de Rîmnic (al Fm de Milcov)
Membrul de Valea Boerească (al FM. de Malovăţ)
Membrul de Valea Călugărului (al FM. de Malovăţ)
Membrul de Valea lui Cernat (al Fm.de Milcov şi de Tătaru)
Membrul de Valea Salciei (al Fm. de Călugăreni)
Membrul Inferior Salmastru cu Marne, Gresii şi Intercalaţii de Cărbuni
Membrul Superior Marin cu Gresii
Menilitele Superioare
Molasa de Bârsăneşti
Molasa Miocen Inferioară
Molasa Roşie Inferioară
Nisipul de Miorcani
Nisipurile de Bârnova
Nisipurile de Belfir
Nisipurile de Credinţa
Nisipurile de Hîrtop
Nisipurile de Horuza
Nisipurile de Sticlăria-Sîngeap
Nisipurile de Văleni
Nisipurile și Gresiile de Şcheia
Nisipurile și Gresiile de Lespezi-Tudora
Nivelul Bertea
Nivelul calcaro-grezos cu Serpula
Nivelul cu Chlamys gigas
”Nivelul” cu Evaporite
Nivelul Gresiilor Oolitice de Burdujeni
Oolitul de Hârlău
Oolitul de Hărmăneşti
Orizontul 3 (mijlociu)
Orizontul 4 (productiv superior)
Orizontul 5 (terminal)
Orizontul Argilos cu Cărbuni
Orizontul Calcaro-Grezos Oolitic de Brăteşti
Orizontul Calcaro-Grezos Oolitic Hîrtop I
Orizontul calcaro-grezos Pătrăuţi I
Orizontul calcaro-grezos Pătrăuţi II
Orizontul Conglomeratic
Orizontul cu Congeria novorossica
Orizontul cu Depozite de Sare
Orizontul Grezos Arghira II
Orizontul Grezos Hîrtop III-Nigoteşti
Orizontul Grezos Lumaşelic Arghira I
Orizontul Marnos cu Spirialis
Orizontul Nisipurilor de Mingir
Orizontul Nisipurilor şi Pietrişurilor din Depresiunea Zarandului
Orizontul Oolitic Hîrtop II
Orizontul Productiv din Depresiunea Brașovului
Orizontul Roşu
Orizontul Şisturilor Argiloase cu Radiolari
Orizontul Tufurilor cu Globigerine
Pietrişurile de Almaşul Mare
Pietrişurile de Izvorul Bârzii
Piroclastite andezitice
Pliocenul Nedivizat din Depresiunea Brașovului
Saliferul Inferior
Saliferul Superior
Seria Verde
Şisturile cu Radiolari din Depresiunea Transilvaniei
Şisturile Disodilice Inferioare
Strate de Apold
Strate de Buituri
Strate de Cinciş
Strate de Copăceni-Tureni
Strate de Dobîrca
Strate de Guşteriţa
Strate de Hida
Strate de Josani
Strate de Lopadea
Strate de Petrosu
Strate de Săcădate
Strate de Şopot
Strate de Trebiş
Strate de Vingard
Stratele cu Cryptomactra din Depresiunea Getică
Stratele cu Dosinia
Stratele cu Leptanodonta
Stratele cu Paradacna abichi
Stratele cu Prosodacna ex gr. littoralis
Stratele cu Unio wetzleri
Stratele de Antal
Stratele de Bălţata
Stratele de Borzeşti
Stratele de Brădet
Stratele de Bumbeşti-Jiu
Stratele de Cîmpie
Stratele de Cîmpie din Depresiunea Hațegului
Stratele de Coruş
Stratele de Coștei
Stratele de Cubleşu
Stratele de Dalboşeţ
Stratele de Dealu Cotului
Stratele de Gura Văii
Stratele de Mesteacănu-Bogdana
Stratele de Milcov
Stratele de Salva
Stratele de Sebeş
Stratele de Silvaş
Stratele de Sîncraiu Almaşului
Stratele de Solca
Stratele de Someş
Stratele de Topoliţa
Stratele de Valea Catrinei
Stratele de Valea Cetea
Süsswasserbank
Tuful Dacitic de Bozediu
Tuf Dacitic de Rîciu
Tuf Dacitic inferior
Tuf de Balda
Tuf de Chesău-Legii
Tuful Dacitic de Sărmăşel
Tuful de Bazna
Tuful de Borşa
Tuful de Buneşti
Tuful de Butucari
Tuful de Caţa
Tuful de Chilioara
Tuful de Coaş
Tuful de Darasca
Tuful de Dej
Tuful de Dej
Tuful de Dej din Maramureș
Tuful de Ernei - Icland - Cotuş
Tuful de Gădălin
Tuful de Ghiriş
Tuful de Hădăreni
Tuful de Hudeşti
Tuful de Iclod
Tuful de Ighiş
Tuful de Perşani
Tuful de Racoviţa
Tuful de Remeţi
Tuful de Șincai
Tuful de Slănic
Tuful de Slatina
Tuful de Şugatag
Tuful de Tălmaci
Tuful de Teleac
Tuful de Totoi
Tuful de Unguraş
Tuful de Valea Chioarului-Benesat
Tufuri de Vorumloc
Formaţiunea de Rîmna
Formațiunea de Trajkovo
Orizontul Marnos din Țara Bîrsei
Formațiunea de Bîrsești
Nisipurile și Conglomeratele de Ivancăuți
Membrul de Pârâul Pietrei
Orizontul Calcaro-Grezos de Burdujeni
Strate de Valea Boierească
Stratele de Drăceni