Formațiuni (Cretacic)

Calcarele de Valea Nerei
Formaţiunea de Gosau
Stratele de Ecleja
Strate de Pîrîul Izvorului
Calcarele de Stramberg din Carpații Orientali
Calcarele de Stramberg din Munții Apuseni
Formaţiunea de Mihailec
Membrul de Cornetu (al Fm. De Sohodol)
Seria Wildflyschului Negru
Argile Vărgate de Valea Măguricea
Argile Vărgate şi Tufite
Bancurile cu Actaeonella
Brecia de Gugu
Brecia de Stânişoara
Breciile de Tătarca
Calcare de Judina
Calcare de tip Urgonian
Calcare Marnoase de Largu
Calcare Recifale şi Nivelul Inferior de Conglomerate
Calcarele de Marila
Calcarele de Ponoare
Calcarele de Scorota
Calcarele Detritice cu Corallinaceae
Calcarele Medii cu Pahiodonte
Calcarele Microdetritice
Calcarele Recifale
Calcarele stratificate, cu concreţiuni silicioase
Calcarele Sublitografice
Calcarele Superioare cu Pahiodonte
Calcarul cu Characee
Calcarul cu Gasteropode
Calcarul cu Laminaţie Fenestrală
Calcarul cu Miliolide
Calcarul cu Orbitolinide
Calcarul cu Pachiodonte Inferior
Calcarul de Cheile Dîmbovicioarei
Calcarul de Fruncele
Calcarul de Valea Mnierii
Complexul Calcaros Cenuşiu Stratificat
Complexul de Cârjelari-Ceamurlia
Complexul Detritic
Complexul Gresiilor Glauconitice şi al Calcarelor Superioare cu Pahiodonte
Complexul Gresiilor Masive şi Conglomeratelor (al Fm. de Bobu)
Complexul Inferior (Complexul Gipsifer)
Complexul Marnelor Nisipoase Cenuşii
Complexul Marnelor Nisipoase Policolore
Complexul Marnelor Roşii (de tip "Gura Beliei")
Complexul Marno-Grezos Micaceu cu Siderite (al Fm. de Bobu)
Complexul Median (Calcarele cu Anchispirocyclina lusitanica)
Complexul Superior (Complexul policrom ori vărgat)
Conglomerate de Chicera
Conglomeratele de Bîrnadu
Conglomeratele de Brezoi
Conglomeratele de Brezoi, sensu Popescu-Voiteşti
Conglomeratele de Cetatea Tăuţi
Conglomeratele de Chisirig
Conglomeratele de Gura Râului
Conglomeratele de Horăicioara
Conglomeratele de Merila
Conglomeratele de Muncelu
Conglomeratele de Negrileasa
Conglomeratele de Postăvaru
Conglomeratele şi Breciile cu Olistolite
Conglomeratul de Leţeşti
Faciesul de Chergheş
Faciesul de Giurgiu
Faciesul de Gosau
Flişul (din Bazinul Vidra)
Flişul cu Orbitoline
Flişul Curbicortical Inferior
Flişul Curbicortical Superior
Flişul de Bardău
Flişul de Corbu
Flişul de Mehedinţi
Flişul de Rahov
Flişul Grezos
Formaţiunea de Cârnu
Formaţiunea de Isverna
Formaţiunea de Podu Vârtos
Formaţiunea Bauxitelor Superioare
Formaţiunea de Ajmarul Mare
Formaţiunea de Balta
Formaţiunea de Blid
Formaţiunea de Braşov
Formaţiunea de Brezoi
Formaţiunea de Cerna
Formaţiunea de Cernavodă
Formaţiunea de Cernişoara
Formaţiunea de Ciula
Formațiunea de Ciurești, sensu Muțiu
Formaţiunea de Cochirleni
Formaţiunea de Cuza Vodă
Formaţiunea de Dâlma Mare
Formaţiunea de Dealu Sec
Formaţiunea de Dejderiu
Formaţiunea de Densuş
Formaţiunea de Densuş-Ciula
Formaţiunea de Dîmbovicioara
Formaţiunea de Dobromiru (sensu Neagu et Dragastan)
Formaţiunea de Dumbrăveni
Formaţiunea de Federi
Formaţiunea de Fizeşti
Formaţiunea de Gherghina
Formaţiunea de Glăvoiul
Formaţiunea de Glodu
Formaţiunea de Gosau din Munții Apuseni de Nord
Formaţiunea de Hodobana
Formaţiunea de Izvorul Rău
Formaţiunea de Izvorul Paltinei
Formaţiunea de Jghiabu
Formaţiunea de Lăpuşnic
Formaţiunea de Mehedinţi
Formaţiunea de Murfatlar
Formaţiunea de Murgoi
Formaţiunea de Nadanova
Formaţiunea de Năsovăţ
Formaţiunea de Nazarcea
Formaţiunea de Nisipari
Formaţiunea de Păstinăreşti
Formaţiunea de Pecinişca
Formaţiunea de Peştera
Formaţiunea de Piatra Ilovei
Formaţiunea de Piatra Roşie
Formaţiunea de Plopa
Formaţiunea de Pocruia
Formaţiunea de Poiana Botizii
Formaţiunea de Poieni
Formaţiunea de Răiculeşti
Formaţiunea de Ramadan
Formaţiunea de Sălămaş
Formaţiunea de Şard
Formaţiunea de Satu Nou
Formațiunea de Sînpetru
Formaţiunea de Soarbele
Formaţiunea de Sodoieşu
Formaţiunea de Străuţi
Formaţiunea de Strei
Formaţiunea de Sviniţa
Formaţiunea de Tâlva Înaltă
Formaţiunea de Tâncăbeşti
Formaţiunea de Ţara Bîrsei
Formaţiunea de Tismana
Formaţiunea de Ungureni
Formaţiunea de Valea Dreptului
Formaţiunea de Valea Hotarului
Formaţiunea de Valea Măgurii
Formaţiunea de Valea Mică
Formaţiunea de Valea Minişului
Formaţiunea de Valea Morgaşului
Formaţiunea de Vârciorog
Formaţiunea de Vasilatu
Formaţiunea de Wildflysch Cenuşie
Formaţiunea de Wildflysch din Carpații Meridionali
Formaţiunea de Wildflysch din Sinclinalul Hăghimaș
Formaţiunea de Wildflysch Violacee
Formaţiunea Detritică Bazală
Formaţiunea Detritică Roşie
Formaţiunea Marnoasă-Calcaroasă
Formaţiunea Marnoasă-Grezoasă-Conglomeratică
Formaţiunea Şisturilor Vărgate
Gresia de Chiciu
Gresia Alb-Verzuie, Calcaroasă şi Glauconitică
Gresia cu Inoceramus schmidti
Gresia de Balomir
Gresia de Bogata
Gresia de Cotumba
Gresia de Dumbrava
Gresia de Fizeşti
Gresia de Gura Golumbului
Gresia de Gura Văii
Gresia de Livadia
Gresia de Măciucu Berţii
Gresia de Neagra Mică
Gresia de Prisaca
Gresia de Radimna
Gresia de Siriu
Gresia de Sita - Tătaru
Gresia de Valea Boului
Gresia de Vârciorova
Gresie de Măgura
Gresiile de Gărdăneasa
Gresiile și conglomeratele oligomictice
Grupul de ”pre-Leaota”
Grupul de Buşeşti
Grupul de Piatra Craiului (Cretacic)
Marnele de Glogoveanu
Marnele cu Cefalopode
Marnele cu Globotruncane
Marnele cu Terebratule
Marnele de Băcăleşti-Bechet
Marnele de Braşov
Marnele de Căciulata
Marnele de Crivina
Marnele de Puchov
Marnocalcare Vărgate de Valea Frasinului
Marnocalcarele de Lăpuşnic
Membrul Calcaros de Valea Bobdei
Membrul Calcaros-Argilos al Fm. de Murguceva
Membrul de Adamclisi
Membrul de Alimanu (al Fm. de Cernavodă)
Membrul de Băieşti al Formațiunii de Fizeşti
Membrul de Bâlta (al Fm. de Sohodol)
Membrul de Cetatea Neamţului
Membrul de Ciclova (al Fm. de Marila)
Membrul de Coposeni
Membrul de Coroi (al Fm. de Valea Dreptului)
Membrul de Dealul Sasului
Membrul de Dobreşti
Membrul de Hinog (al Fm. de Cernavodă)
Membrul de Izvoarele
Membrul de Lipniţa
Membrul de Măneasa (al Fm. de Cernişoara)
Membrul de Medgidia (al Fm. de Cernavodă)
Membrul de Muchia (al Fm. de Fizeşti)
Membrul de Ohaba-Ponor (al Fm. de Valea Dreptului)
Membrul de Ostrov
Membrul de Paltina (al Fm. de Cernişoara)
Membrul de Pârâul Morilor al Fm. de Şviniţa
Membrul de Pârâul Ţiganilor al Fm. de Şviniţa
Membrul de Plaiul Şirnei (al Fm. de Comarnic)
Membrul de Poarta Albă
Membrul de Râşnov (al Fm. de Ţara Bîrsei)
Membrul de Şipotele
Membrul de Slatina (al Fm. de Valea Dreptului)
Membrul de Temeneacia al Fm. de Şviniţa
Membrul de Ţibrinu
Membrul de Tohanul Vechi (al Fm. de Ţara Bîrsei)
Membrul de Valea Brebina (al Fm. de Ţara Bîrsei)
Membrul de Valea Caselor (al Fm. de Ţara Bîrsei)
Membrul de Valea Ghimbavului (al Fm. de Ţara Bîrsei)
Membrul de Valea Lindinei al Fm. de Plopa
Membrul de Valea Muierii
Membrul de Valea Muşiţei (al Fm. de Comarnic)
Membrul de Valea Olteţului (al Fm. de Sohodol)
Membrul de Valea Părului (al Fm. de Valea Dreptului)
Membrul de Văratec (al Fm. de Fizeşti)
Membrul de Vederoasa
Membrul de Zăvoaia (al Fm. de Amara)
Nivelul Superior de Conglomerate
Orizontul Bazal de Calcare Glauconitice
Orizontul Calcarelor cu Accidente Silicioase (al Stratelor de Sărata)
Orizontul Calcarelor Marnoase cu Noduli Silicioşi
Orizontul Conglomeratic (din Bazinul Vidra)
Orizontul cu Lidiene (al Stratelor de Sărata)
Orizontul de Turnu
Orizontul Gresiilor cu Actaeonella şi Calcarelor cu Hippuriţi
Orizontul Gresiilor Silicioase cu Glauconit (al Seriei Şisturilor Negre)
Orizontul inferior de gresii şi conglomerate
Orizontul inferior marno-argilos
Orizontul Marnelor Cenuşii (din Bazinul Vidra)
Orizontul Marnelor Cenuşii Negricioase
Orizontul Marnelor Cenuşii Nisipoase
Orizontul Marnelor Cenuşii şi Gresiilor Muscovitice
Orizontul Marnelor cu Inocerami
Orizontul Marnocalcarelor Verzi
Orizontul Şistos - Calcaros (al Stratelor de Sărata)
Orizontul Şistos cu Lidiene (al Seriei Şisturilor Negre)
Orizontul Şistos cu Sferosiderite (al Seriei Şisturilor Negre)
Orizontul superior de conglomerate
Orizontul superior marno-argilos
Red Beds
Seria de Bobu
Seria de Dumbrăvioara
Seria de Groşi
Seria de Macla
Seria de Teleajen
Seria Detritică Barremian-Albiană
Seria Flişului Curbicortical
Seria Şisturilor Negre
Şisturile Vărgate
Strate de Bota
Strate de Brădeşti
Strate de Feneş Inferioare
Strate de Feneş Superioare
Strate de Meteş
Strate de Pârâul Mogoș
Strate de Rîmeţi
Strate de Soharu
Strate de Tissalo
Strate de Toroclej
Strate de Valea Găina
Strate de Valea Povernei
Strate de Vinderelu
Strate de Vîrfu Rădăcinii
Stratele de Tisaru
Stratele cu Olcostephanus
Stratele de Arjana
Stratele de Azuga
Stratele de Babşa
Stratele de Bistra
Stratele de Bobîlna
Stratele de Bozeş
Stratele de Bucerdea
Stratele de Căbeşti
Stratele de Comarnic din Pânza de Ceahlău
Stratele de Comarnic din Unitatea de Severin
Stratele de Coroiu
Stratele de Coteneşti
Stratele de Curechiu
Stratele de Deva
Stratele de Fornădia
Stratele de Geoagiu
Stratele de Hangu Inferioare
Stratele de Hangu Superioare
Stratele de Horgazu
Stratele de Iuta
Stratele de Lepşa
Stratele de Lupchianu
Stratele de Poiana Uzului
Stratele de Ponor
Stratele de Putna
Stratele de Sărata
Stratele de Sinaia
Stratele de Streiu
Stratele de Valea Dosului
Stratele de Valea Lăştiorului
Stratele de Valea lui Paul
Tithonic-Neocomian din Mţii Hăghimaş
Urgo-Apţian
Urgonian
Conglomeratele de Piatra Streiului
Bauxitele
Formațiunea de Biscoveni
Formațiunea de Brătășani
Formațiunea de Cioara
Formațiunea de Comarnic
Formațiunea de Crivina
Formațiunea de Dumbrava
Formațiunea de Islaz
Formațiunea de Isverna
Formațiunea de Marila
Formațiunea de Mehedinți, sensu Bleahu
Formațiunea de Podu Vârtos
Formațiunea de Pui
Formațiunea de Ștefan cel Mare
Membrul de Băneasa
Stratele de Tisaru, sensu Dumitrescu, 1952
Membrul de Caugagia