Formațiuni (CARPAȚII ORIENTALI (Zona Flișului Transcarpatic + Zona Cristalino-Mezozoică + Flișul Intern + Flișul Extern + Pânza Subcarpatică))

Menilitele Terminale
Gresia de Bălțătești
Molasa de Doftana
”Seria” de Lupşa
”Seria” de Meghieş
Calcare de Guttenstein
Calcarul de Popi
Calcarul de Zimbru
Calcarele de Pasieczna
Calcarele de Doamna
Conglomeratele de Cernegura
Fliş de Tocila
Flişul de Petrova (s. str.)
Flişul de Tocila-Secul
Flişul de Valea Vinului
Formaţiunea de Buciaş
Grupul Formaţiunilor Triasice Bucovinice
Jaspurile Ladinianului
Marne, Marnocalcare şi Calcare cu Monotis salinaria
Formaţiunea de Greşu
Formaţiunea de Jgheabu Mare
Nivelul de Asodul Mare
Formaţiunea de Roaia
Seria Bucovinică din Munţii Maramureşului
”Seria” de Braşov
Formaţiunea de Rozavlea
”Seria” de Hăghiniş
Seria de Iacobeni-Maramureş
Formaţiunea de Straja
”Seria” de Zimbru
Formaţiunea de Tazlău
Formaţiunea de Titeşti
”Seriile” Transilvane
Formaţiunea de Wildflysch din Maramureș
Gresia de Lucăceşti
Gresia de Moineşti
Gresia de Păltinoasa
Gresia de Strîmtura
Gresia de Tarcău
Gresia de Tarcău Inferioară
Gresia de Tarcău Superioară
Calcare Brecioase sau Noduloase Verzui sau Roşcate
Calcare Roşii de Facies Adneth
Gresiile cu Asterocicline
Marnele cu Globigerine
Calcarele de Stramberg din Carpații Orientali
Calcarele Tithonice
Calcarul de Prăpăstii
Strate de Petrova
Strate de Târgu Ocna
Stratele de Ardeluţa
Stratele de Bisericani
Stratele de Ciunget
Stratele de Giurgiu-Ghelinţa
Stratele de Leşunţ
Stratele de Lupoaia
Stratele de Măgura
Stratele de Piatra Uscată
Stratele de Plopu
Stratele de Podu Secu
Stratele de Strujinoasa
Stratele de Târgu Ocna
Stratele de Viţeu
Formaţiunea de Antaluc
Conglomeratele de Piatra Geamănă
Faciesul Bituminos cu Gresie de Kliwa (din Pânza Cutelor Marginale)
Faciesul Bituminos cu Gresie de Kliwa (din Pînza de Tarcău)
Formaţiunea de Lunca
Formaţiunea de Mihailec
Formaţiunea de Murguceva
Formaţiunea de Petricea
Formaţiunea de Pojorîta
Formaţiunea Marnelor Brune Bituminoase
Formaţiunea Menilitelor Inferioare
Gresia de Fierăstrău
Gresia de Fusaru
Gresia de Kliwa
Gresia de Secătura
Gresia de Tărcuţa
Gresia de Tișeşti
Menilitele Inferioare şi Marnele Brune Bituminoase
Formaţiunea de Vîrtop
Orizontul Bazal al Gresiei de Fusaru
Orizontul Şistos al Gresiei de Fusaru
Seria Inframenilitică
Şisturile de Jaslo
Şisturile Disodilice Superioare
Strate de Pucioasa
Strate de Strigoiu
Stratele cu Hieroglife
Stratele de Găineşti
Stratele de Homorâciu
Stratele de Lingureşti
Stratele de Pucioasa
Stratele de Valea Neagră
Tuful de Falcău
Arcoza de Căsoasa
Argilele de Valea Puşcaşului
Brecia de Cosmina
Brecia de Pietraru
Calcarele de Clenciu
Cinerite de Helegiu
Grupul de Comana
Jurasicul în facies Pienin
Liasicul în Facies de Gresten
Liasicul în Facies de Hierlatz
Conglomerate de Bîrseşti
Conglomeratele de Almaşu superioare
Conglomeratele de Almaşu, inferioare
Conglomeratele de Brebu
Conglomeratele de Valea Mare
Seria Wildflyschului Negru
Disodile şi Menilite Superioare
Fanglomeratul de Ceraşu
Formaţiunea Cenuşie cu Gipsuri
Formaţiunea Cenuşie Inferioară
Formaţiunea Cenuşie Superioară
Formaţiunea de Belci
Stratele cu Aptychus din Sinclinalul Hăghimaș
Stratele cu Aspidoceras acanthicum din Carpații Orientali
Formaţiunea de Brăteşti
Formaţiunea de Câmpeni
Argile Vărgate de Valea Măguricea
Argile Vărgate şi Tufite
Breciile de Tătarca
Formațiunea de Fălticeni-Boroaia
Calcare Marnoase de Largu
Formaţiunea de Goru-Mişina
Formaţiunea de Gura Şoimului
Formaţiunea de Haloş-Sărăţel
Formaţiunea de Hârja
Formaţiunea de Măgireşti
Calcarele Microdetritice
Formaţiunea de Perchiu
Calcarele Recifale
Formaţiunea de Pietricica
Formaţiunea de Pleşu
Calcarele Sublitografice
Formaţiunea de Podu Morii
Calcarul de Cheile Dîmbovicioarei
Complexul Gresiilor Masive şi Conglomeratelor (al Fm. de Bobu)
Complexul Marno-Grezos Micaceu cu Siderite (al Fm. de Bobu)
Conglomerate de Chicera
Conglomeratele de Bîrnadu
Conglomeratele de Chisirig
Conglomeratele de Horăicioara
Conglomeratele de Muncelu
Formaţiunea de Şipoţelu
Conglomeratul de Leţeşti
Formaţiunea de Tescani
Formațiunea de Valea Moldovei
Flişul Curbicortical Inferior
Flişul Curbicortical Superior
Formaţiunea de Vineţişu
Flişul de Bardău
Flişul de Corbu
Formaţiunea Roşcată
Flişul de Rahov
Formaţiunea Saliferă
Formaţiunea Saliferă Inferioară
Formaţiunea de Cârnu
Formaţiunea Saliferă Superioară a Subcarpaților
Formaţiunea de Podu Vârtos
Formaţiunea Sării de Tîrgu Ocna
Formaţiunea Vărgată
Formaţiunea Vulcanogen-Sedimentară
Gipsul de Feschi
Gipsul de Perchiu
Gipsul de Stufu
Gresia de Almaşu
Gresia de Băhneanu
Gresia de Buştea
Gresia de Buştenari
Gresia de Condor
Gresia de Moişa
Gresia de Răchitaşu
Gresii Şănţuite
Marnele de Albele
Marnele de Poiana
Marnele de Valea Calului
Menilitele Superioare
Molasa de Bârsăneşti
Formaţiunea de Piatra Roşie
Formaţiunea de Poiana Botizii
Molasa Miocen Inferioară
Formaţiunea de Sălămaş
Molasa Roşie Inferioară
Nisipurile de Horuza
Formaţiunea de Ungureni
”Nivelul” cu Evaporite
Orizontul Argilos cu Cărbuni
Orizontul Conglomeratic
Formaţiunea de Wildflysch din Sinclinalul Hăghimaș
Orizontul Roşu
Pliocenul Nedivizat din Depresiunea Brașovului
Saliferul Inferior
Saliferul Superior
Seria Verde
Şisturile Disodilice Inferioare
Gresia de Cotumba
Gresia de Măciucu Berţii
Gresia de Neagra Mică
Gresia de Prisaca
Gresia de Siriu
Gresia de Sita - Tătaru
Stratele de Antal
Marnele de Puchov
Marnocalcare Vărgate de Valea Frasinului
Stratele de Bălţata
Stratele de Borzeşti
Membrul de Plaiul Şirnei (al Fm. de Comarnic)
Membrul de Valea Muşiţei (al Fm. de Comarnic)
Stratele de Solca
Nivelul Superior de Conglomerate
Stratele de Topoliţa
Orizontul Bazal de Calcare Glauconitice
Orizontul Calcarelor cu Accidente Silicioase (al Stratelor de Sărata)
Orizontul cu Lidiene (al Stratelor de Sărata)
Stratele de Valea Catrinei
Orizontul Gresiilor Silicioase cu Glauconit (al Seriei Şisturilor Negre)
Orizontul Şistos - Calcaros (al Stratelor de Sărata)
Orizontul Şistos cu Lidiene (al Seriei Şisturilor Negre)
Orizontul Şistos cu Sferosiderite (al Seriei Şisturilor Negre)
Tuful de Bazna
Tuful de Butucari
Seria de Bobu
Seria de Dumbrăvioara
Seria de Macla
Seria de Teleajen
Seria Flişului Curbicortical
Seria Şisturilor Negre
Tuful de Dej din Maramureș
Şisturile Vărgate
Strate de Bota
Strate de Pârâul Mogoș
Strate de Tissalo
Strate de Toroclej
Strate de Vinderelu
Strate de Vîrfu Rădăcinii
Stratele de Tisaru
Stratele de Azuga
Stratele de Babşa
Tuful de Slănic
Tuful de Slatina
Stratele de Bistra
Stratele de Comarnic din Pânza de Ceahlău
Stratele de Coroiu
Stratele de Hangu Inferioare
Stratele de Hangu Superioare
Stratele de Horgazu
Stratele de Lepşa
Stratele de Lupchianu
Stratele de Poiana Uzului
Stratele de Putna
Stratele de Sărata
Stratele de Sinaia
Stratele de Streiu
Tithonic-Neocomian din Mţii Hăghimaş
Urgonian
Conglomeratele de Piatra Cornii
Conglomeratele de Piatra Streiului
Formaţiunea de Izvor
Orizontul Continental-Lacustru din Depresiunea Baraolt
Formaţiunea de Suceviţa
Orizontul cu Nisipuri şi Pietrişuri din Depresiunea Bilbor
Orizontul Bazal al Gresiei de Tarcău
Secvența Vulcano-Sedimentară Andezitică
Stratele de Caşin
Stratele de Caşin Inferioare
Stratele de Caşin Medii
Stratele de Caşin Superioare
Orizontul cu Nisipuri şi Pietrişuri Feruginoase din Depresiunea Baraolt
Secvenţa Vulcano-Sedimentară Bazaltică Superioară
Formațiunea de Bîrsești
Gresiile și Conglomeratele de Prislop
Stratele de Drăceni
Stratele de Tisaru, sensu Dumitrescu, 1952