Formațiuni (Jurasic)

Calcarele de Gumpina
Gresia de Padarniţa
Formaţiunea de Crişul Alb
Argilitul de Uteriş
Calcar de Gălăşeni
Calcare Brecioase sau Noduloase Verzui sau Roşcate
Calcare Roşii de Facies Adneth
Calcare şi Marne Siltice cu Ooide Ferifere
Calcare Marnoase Glauconitice, Roşii, Verzui, Cenuşiu Deschis
Calcarele de Brădet
Calcarele cu Gryphaea
Calcarele de Lupeni
Calcarele de Scorota
Calcarele de Stramberg din Carpații Orientali
Calcarele de Stramberg din Munții Apuseni
Calcarele Negre de Moneasa
Calcarele şi Marnele cu Noduli de Silexit
Calcarele Tithonice
Calcarul cu Cherturi
Calcarul cu Noduli Bruni
Calcarul de Albioara
Calcarul de Aştileu
Calcarul de Carabair
Calcarul de Cornet
Calcarul de Farcu
Calcarul de Oslea
Calcarul de Prăpăstii
Calcarul de Secătura
Calcarul de Sighiştel
Calcarul de Vad
Calcarul Masiv Inferior
Calcarul Masiv Superior
Complexul Calcarenitic (al Fm. de Crişul Alb)
Complexul Calcaro-Dolomitic de Dobromiru și Viroaga
Complexul Detritic de Dobromiru
Complexul Eruptiv
Complexul Grezo-Nisipos de Viroaga
Complexul Silicios Violaceu
Conglomeratele de Apa Beuşi
Conglomeratele de Cioaca Bori
Dike neptunian
Dolomitul de Tisovec
Echivalentul Formaţiunii de Vârful Bai
Facies de Feneş
Facies de Gresten
Facies de Presacina
Flişul Calcaros
Formaţiunea Bauxitelor Inferioare
Formaţiunea Calcarelor cu Entolium şi a Calcarelor cu Noduli Bruni
Formaţiunea Calcarelor Marnoase cu Cefalopode
Formaţiunea Calcarelor Negre şi Galbene cu Ludwigia şi Graphoceras
Formaţiunea Calcarelor şi Marnelor Negricioase cu Leioceras
Formaţiunea Calcaroasă
Formaţiunea Carbonatată a Jurasicului Inferior (Calcarul de Gresten)
Formaţiunea cu Cărbuni a Liasicului inferior
Formaţiunea de Amara
Formaţiunea de Antaluc
Formaţiunea de Baia de Aramă
Formaţiunea de Balabanu
Formaţiunea de Balş
Formaţiunea de Başpunar
Formaţiunea de Bîrsa Tămaşului
Formaţiunea de Bîrza
Formaţiunea de Cartojani (sensu Dragastan)
Formaţiunea de Casimcea
Formaţiunea de Cerna Vârf
Formaţiunea de Cioaca Borii
Formaţiunea de Coada Vârfului
Formaţiunea de Comana
Formaţiunea de Farcu-Cornet
Formaţiunea de Faţa Măgurii
Formaţiunea de Gorganu
Formaţiunea de Greben
Formaţiunea de Gruiu Lupului din Sinclinoriul Dîmbovicioara
Formaţiunea de Gura Dobrogei
Formaţiunea de Ilova
Formaţiunea de Iloviţa din Carpaţii Meridionali
Formaţiunea de Lespezi din Munții Bucegi
Formaţiunea de Lunca
Formaţiunea de Miclescu
Formaţiunea de Mihailec
Formaţiunea de Murguceva
Formaţiunea de Ovidiu
Formaţiunea de Petricea
Formaţiunea de Pojorîta
Formaţiunea de Ponicova
Formaţiunea de Poniţa
Formaţiunea de Rasova
Formaţiunea de Răstovanu
Formaţiunea de Saraorschi
Formaţiunea de Schela
Formaţiunea de Seretina
Formaţiunea de Sirinca
Formaţiunea de Sirinia
Formaţiunea de Sohodol
Formaţiunea de Steierdorf
Formaţiunea de Strunga
Formaţiunea de Strunguliţa
Formaţiunea de Tichileşti
Formaţiunea de Topalu
Formaţiunea de Topleţ
Formaţiunea de Topliţa
Formaţiunea de Următ
Formaţiunea de Valea Aninei
Formaţiunea de Valea Boiului
Formaţiunea de Valea Cascadelor
Formaţiunea de Valea Crişanului
Formaţiunea de Valea Lată
Formaţiunea de Valea Luncii
Formaţiunea de Valea Mare
Formaţiunea de Valea Părului
Formaţiunea de Valea Pragului
Formaţiunea de Vărăştina
Formaţiunea de Vârful lui Stan
Formaţiunea de Vîrtop
Formaţiunea de Zelişte
Formaţiunea de Zgău
Formaţiunea Detritică a Hettangian-Sinemurianului Inferior (echivalentă Gresiei de Gresten)
Formaţiunea Gresiilor Cuarţitice şi a Argilelor Refractare
Formaţiunea Marnelor şi Calcarelor cu Oolite Ferifere
Formaţiunea Marnelor şi Marnocalcarelor cu Harpoceratidae
Formaţiunea Marnoasă a Toarcianului
Formaţiunea Mixtă (Vulcanogen-Sedimentară)
Formaţiunea Terigenă Jurasică
Gresia de Balomir
Gresia de Deniz Tepe
Gresia de Dunavăţ
Gresia de Poşta
Gresia de Valea Terezia
Gresii Cuarţitice Albe
Gresii Cuarţitice şi Calcaroase, Calcare, Marne cu Faună Gresten
Grupul Carbonatat Superior
Grupul de Carhaga
Grupul de Comana
Holzschiefer
Jurasicul în facies Pienin
Liasicul în Facies de Gresten
Liasicul în Facies de Hierlatz
Marmora Roşie de Moneasa
Marne şi Calcare Siltice Glauconitice
Marnele cu Posidonia alpina
Marnele de Dealul Zînei
Marnele de Tămaşa
Megabrecia de Cârjelari
Membrul Calcaros al Fm. de Murguceva
Membrul Conglomeratic de Dealul Budinic (al Fm. de Steierdorf)
Membrul de Cechirgea
Membrul de Cireşu (al Fm. de Amara)
Membrul de Cornetu (al Fm. De Sohodol)
Membrul de Cornetu Mare al Fm. de Cerna Vârf
Membrul de Cornetu Mic al Fm. de Cerna Vârf
Membrul de Dragosela (al Fm. de Sirinia)
Membrul de Dunărea (al Fm. de Amara)
Membrul de Furcil
Membrul de Gara Tîrguşor
Membrul de Luminiţa
Membrul de Mândrişag (al Fm. de Marila)
Membrul de Munteana (al Fm. de Sirinia)
Membrul de Omerşnic al Fm. de Cioaca Borii
Membrul de Piatra
Membrul de Pregheda al Fm. de Cioaca Borii
Membrul de Sirtorman
Membrul de Valea Cuţilor
Membrul de Visterna
Metaconglomeratele de Coada Oslei
Orizontul cu Corbule Mici
Seria Neagră a Liasicului
Seria Wildflyschului Negru
Sfânta Tephra
Spilitele de Başpunar
Strate de Bogîltin
Strate de Ciumîrna
Strate de Frasin
Strate de Lespezi
Strate de Moşnic
Strate de Ohaba
Strate de Şoimuş-Buceava
Strate de Zamoniţa
Stratele cu Aptychus din Munții Apuseni
Stratele cu Aptychus din Sinclinalul Hăghimaș
Stratele cu Aspidoceras acanthicum din Carpații Orientali
Stratele cu Jaspuri
Stratele de Bigăr
Stratele de Coşuri
Stratele de Klaus
Stratele de Piatra Albă (din Membrul de Munteana)
Stratele de Piatra Lungă (din Membrul de Munteana)
Stratele de Valea Devae
Stratele de Valea Morii
Calcare de Cerna
Membrul de Bâlta (al Fm. de Sohodol)
Calcarul cu Entolium
Formațiunea de Săndulești
Formațiunea de Brădet
Formațiunea de Ghergheasa
Formațiunea de Giurgiu
Formațiunea de Gumpina
Formaţiunea de Kalinderu
Formațiunea de Studina
Formațiunea de Tămașa
Formațiunea Crișanului
Calcarele cu Cladocoropsis
Calcarele Coralgale
Calcarele cu Parurgonina
Formațiunea Inferioară cu Bauxite