Formațiuni (MUNȚII APUSENI)

Formaţiunea de Gosau
Stratele de Ecleja
Strate de Pîrîul Izvorului
Formaţiunea de Crişul Alb
Calcar de Schreyeralm
Calcar de Hallstatt
Calcare de Peştera Fînaţe
Calcarul de Bucea
Calcarul de Butan
Calcarul de Dachstein
Calcarul de Padiş
Calcarul de Raming
Calcarul de Reifling
Calcarul de Roşia
Calcarul de Strîmtura
Calcarul de Tisovec
Calcarul de Vida
Calcarul de Wand
Calcarul de Wetterstein
Dolomite de Vf. Clujului
Dolomitele de Frăsinel
Dolomitele Inferioare
Dolomitele Superioare
Dolomitul de Bulz
Dolomitul de Clăptescu
Dolomitul de Ramsau
Dolomitul de Sohodol
Dolomitul de Tărcăiţa
Fleckenkalk
Formaţiunea de Crişul Repede
Formaţiunea de Izbuc
Formaţiunea de Lugaş
Formaţiunea de Ordîncuşa
Formaţiunea de Padiş-Călineasa
Formaţiunea de Pontu
Formaţiunea de Valea Frunzii
Formaţiunea de Zugăi
Haupdolomit
Marmura de Băiţa
Oberhätkalk
Şisturile de Peştiş
Strate de Obârşia Izbucului
Stratele de Codru
Stratele de Kössen
Stratele de Scăriţa
Stratele de Werfen
Calcar de Gălăşeni
Calcare şi Marne Siltice cu Ooide Ferifere
Calcare Marnoase Glauconitice, Roşii, Verzui, Cenuşiu Deschis
Calcarele cu Gryphaea
Calcarele de Stramberg din Munții Apuseni
Calcarele Negre de Moneasa
Calcarele şi Marnele cu Noduli de Silexit
Calcarul cu Cherturi
Calcarul cu Noduli Bruni
Calcarul de Albioara
Calcarul de Aştileu
Calcarul de Cornet
Calcarul de Farcu
Calcarul de Secătura
Calcarul de Sighiştel
Calcarul de Vad
Complexul Calcarenitic (al Fm. de Crişul Alb)
Complexul Eruptiv
Complexul Silicios Violaceu
Dike neptunian
Dolomitul de Tisovec
Flişul Calcaros
Formaţiunea Bauxitelor Inferioare
Formaţiunea Calcarelor cu Entolium şi a Calcarelor cu Noduli Bruni
Formaţiunea Calcarelor Marnoase cu Cefalopode
Formaţiunea Calcarelor Negre şi Galbene cu Ludwigia şi Graphoceras
Formaţiunea Calcarelor şi Marnelor Negricioase cu Leioceras
Formaţiunea Carbonatată a Jurasicului Inferior (Calcarul de Gresten)
Formaţiunea de Farcu-Cornet
Formaţiunea de Poniţa
Formaţiunea de Următ
Formaţiunea de Valea Boiului
Formaţiunea de Valea Crişanului
Gresia de Voroniciu
Formaţiunea de Valea Luncii
Formaţiunea de Valea Mare
Formaţiunea Detritică a Hettangian-Sinemurianului Inferior (echivalentă Gresiei de Gresten)
Formaţiunea Gresiilor Cuarţitice şi a Argilelor Refractare
Formaţiunea Marnelor şi Calcarelor cu Oolite Ferifere
Formaţiunea Marnelor şi Marnocalcarelor cu Harpoceratidae
Formaţiunea Marnoasă a Toarcianului
Formaţiunea Mixtă (Vulcanogen-Sedimentară)
Holzschiefer
Marmora Roşie de Moneasa
Marne şi Calcare Siltice Glauconitice
Conglomeratele de Faţa Băii
Membrul de Valea Cuţilor
Strate de Frasin
Strate de Şoimuş-Buceava
Stratele cu Aptychus din Munții Apuseni
Stratele de Coşuri
Stratele de Valea Devae
Stratele de Valea Morii
Brecia de Gugu
Calcarele Medii cu Pahiodonte
Calcarele Superioare cu Pahiodonte
Calcarul cu Characee
Calcarul cu Gasteropode
Calcarul cu Laminaţie Fenestrală
Calcarul cu Miliolide
Calcarul cu Orbitolinide
Calcarul cu Pachiodonte Inferior
Calcarul de Fruncele
Calcarul de Valea Mnierii
Complexul Calcaros Cenuşiu Stratificat
Complexul Detritic
Complexul Gresiilor Glauconitice şi al Calcarelor Superioare cu Pahiodonte
Conglomeratele de Cetatea Tăuţi
Formaţiunea de Sântimbru
Faciesul de Chergheş
Flişul (din Bazinul Vidra)
Flişul Grezos
Formaţiunea Bauxitelor Superioare
Formaţiunea Vulcano-Sedimentară
Formaţiunea de Blid
Formaţiunea de Glăvoiul
Membrul de Borozel (al Fm. de Corniţel)
Formaţiunea de Hodobana
Nisipurile de Belfir
Formaţiunea de Străuţi
Formaţiunea de Valea Măgurii
Formaţiunea de Valea Mică
Formaţiunea de Valea Morgaşului
Formaţiunea de Vârciorog
Formaţiunea de Wildflysch Cenuşie
Formaţiunea de Wildflysch Violacee
Formaţiunea Detritică Roşie
Orizontul Nisipurilor şi Pietrişurilor din Depresiunea Zarandului
Formaţiunea Şisturilor Vărgate
Pietrişurile de Almaşul Mare
Piroclastite andezitice
Membrul Calcaros de Valea Bobdei
Membrul de Coposeni
Membrul de Dobreşti
Orizontul Conglomeratic (din Bazinul Vidra)
Orizontul Gresiilor cu Actaeonella şi Calcarelor cu Hippuriţi
Stratele de Valea Cetea
Orizontul Marnelor Cenuşii (din Bazinul Vidra)
Seria de Groşi
Tuful de Chilioara
Tuful de Coaş
Seria Detritică Barremian-Albiană
Tuful de Dej
Strate de Brădeşti
Strate de Feneş Inferioare
Strate de Feneş Superioare
Strate de Meteş
Strate de Rîmeţi
Strate de Soharu
Strate de Valea Găina
Strate de Valea Povernei
Stratele de Bobîlna
Stratele de Bozeş
Stratele de Bucerdea
Stratele de Căbeşti
Stratele de Curechiu
Stratele de Deva
Stratele de Fornădia
Stratele de Geoagiu
Stratele de Ponor
Stratele de Valea Dosului
Stratele de Valea Lăştiorului
Stratele de Valea lui Paul
Bauxitele
Calcarul cu Entolium
Formațiunea de Săndulești
Formațiunea Crișanului
Calcarele cu Cladocoropsis
Calcarele Coralgale
Calcarele cu Parurgonina
Formațiunea Inferioară cu Bauxite