Formațiuni (CARPAȚII MERIDIONALI)

Formaţiunea de Sasca
Calcarele de Valea Nerei
Calcarele de Gumpina
Calcarul Triasic Alb de la Braşov
Faciesul Dolomitic
Formaţiunea de Paroşeni
Membrul Calcaros de Valea Cerbului
Membrul Calcaros de Valea Şuşara
Membrul Conglomeratic de Valea Vîrîţi (al Fm. de Sasca)
Membrul Dolomitic de Dealul Redut, al Fm. de Sasca
”Seria” de Sasca
Seria Detritică
”Seriile” Getice (sensu Patrulius)
Şisturile de Campil
Stratele cu Angustiloba
Argilitul de Uteriş
Calcarele de Brădet
Calcarele de Lupeni
Calcarele de Scorota
Calcarul de Oslea
Calcarul Masiv Inferior
Calcarul Masiv Superior
Conglomeratele de Apa Beuşi
Conglomeratele de Cioaca Bori
Echivalentul Formaţiunii de Vârful Bai
Facies de Feneş
Facies de Gresten
Facies de Presacina
Formaţiunea Calcaroasă
Formaţiunea cu Cărbuni a Liasicului inferior
Formaţiunea de Baia de Aramă
Formaţiunea de Balabanu
Formaţiunea de Bîrsa Tămaşului
Formaţiunea de Bîrza
Formaţiunea de Cerna Vârf
Formaţiunea de Cioaca Borii
Formaţiunea de Coada Vârfului
Formaţiunea de Comana
Formaţiunea de Faţa Măgurii
Formaţiunea de Gorganu
Formaţiunea de Greben
Formaţiunea de Gruiu Lupului din Sinclinoriul Dîmbovicioara
Formaţiunea de Ilova
Formaţiunea de Iloviţa din Carpaţii Meridionali
Formaţiunea de Lespezi din Munții Bucegi
Formaţiunea de Miclescu
Formaţiunea de Ponicova
Formaţiunea de Răstovanu
Formaţiunea de Saraorschi
Formaţiunea de Schela
Formaţiunea de Seretina
Formaţiunea de Sirinca
Formaţiunea de Sirinia
Formaţiunea de Sohodol
Formaţiunea de Steierdorf
Formaţiunea de Strunga
Formaţiunea de Strunguliţa
Formaţiunea de Topleţ
Formaţiunea de Topliţa
Formaţiunea de Valea Aninei
Formaţiunea de Valea Cascadelor
Formaţiunea de Valea Lată
Formaţiunea de Valea Părului
Formaţiunea de Valea Pragului
Formaţiunea de Vărăştina
Formaţiunea de Vârful lui Stan
Formaţiunea de Zelişte
Formaţiunea de Zgău
Gresia de Balomir
Gresia de Valea Terezia
Gresii Cuarţitice Albe
Gresii Cuarţitice şi Calcaroase, Calcare, Marne cu Faună Gresten
Grupul de Carhaga
Marnele cu Posidonia alpina
Marnele de Dealul Zînei
Marnele de Tămaşa
Membrul Calcaros al Fm. de Murguceva
Membrul Conglomeratic de Dealul Budinic (al Fm. de Steierdorf)
Membrul de Cornetu (al Fm. De Sohodol)
Membrul de Cornetu Mare al Fm. de Cerna Vârf
Membrul de Cornetu Mic al Fm. de Cerna Vârf
Membrul de Dragosela (al Fm. de Sirinia)
Membrul de Mândrişag (al Fm. de Marila)
Membrul de Munteana (al Fm. de Sirinia)
Membrul de Omerşnic al Fm. de Cioaca Borii
Membrul de Pregheda al Fm. de Cioaca Borii
Metaconglomeratele de Coada Oslei
Orizontul cu Corbule Mici
Seria Neagră a Liasicului
Strate de Bogîltin
Strate de Ciumîrna
Strate de Lespezi
Strate de Moşnic
Strate de Ohaba
Strate de Zamoniţa
Stratele cu Jaspuri
Stratele de Bigăr
Stratele de Klaus
Stratele de Piatra Albă (din Membrul de Munteana)
Stratele de Piatra Lungă (din Membrul de Munteana)
Calcare de Cerna
Calcare de Judina
Calcarele de Marila
Calcarele de Ponoare
Calcarele de Scorota
Calcarele stratificate, cu concreţiuni silicioase
Complexul Marnelor Nisipoase Cenuşii
Complexul Marnelor Nisipoase Policolore
Complexul Marnelor Roşii (de tip "Gura Beliei")
Conglomeratele de Gura Râului
Conglomeratele de Merila
Conglomeratele de Postăvaru
Conglomeratele şi Breciile cu Olistolite
Flişul cu Orbitoline
Flişul de Mehedinţi
Formaţiunea de Isverna
Formaţiunea de Balta
Formaţiunea de Braşov
Formaţiunea de Cerna
Formaţiunea de Cernişoara
Formaţiunea de Dâlma Mare
Formaţiunea de Dealu Sec
Formaţiunea de Dejderiu
Grupul Lacustru-Vulcanogen de Baraolt
Formaţiunea de Dîmbovicioara
Marnele cu Spirialis
Formaţiunea de Izvorul Rău
Formaţiunea de Izvorul Paltinei
Formaţiunea de Jghiabu
Membrul de Cruşovăţ (al Fm. de Petnic)
Membrul de Cuptoare (al Fm. de Petnic)
Formaţiunea de Lăpuşnic
Formaţiunea de Mehedinţi
Formaţiunea de Nadanova
Formaţiunea de Năsovăţ
Formaţiunea de Pecinişca
Formaţiunea de Piatra Ilovei
Formaţiunea de Plopa
Formaţiunea de Pocruia
Formaţiunea de Poieni
Formaţiunea de Răiculeşti
Formaţiunea de Soarbele
Formaţiunea de Sodoieşu
Formaţiunea de Sviniţa
Formaţiunea de Tâlva Înaltă
Formaţiunea de Tismana
Formaţiunea de Valea Minişului
Formaţiunea de Wildflysch din Carpații Meridionali
Gresia de Balomir
Gresia de Gura Golumbului
Gresia de Gura Văii
Strate de Şopot
Gresia de Radimna
Gresia de Valea Boului
Gresia de Vârciorova
Gresiile de Gărdăneasa
Grupul de ”pre-Leaota”
Grupul de Buşeşti
Grupul de Piatra Craiului (Cretacic)
Marnele cu Cefalopode
Marnele cu Terebratule
Marnele de Braşov
Marnele de Crivina
Marnocalcarele de Lăpuşnic
Membrul Calcaros-Argilos al Fm. de Murguceva
Membrul de Bâlta (al Fm. de Sohodol)
Membrul de Cetatea Neamţului
Membrul de Ciclova (al Fm. de Marila)
Membrul de Dealul Sasului
Membrul de Măneasa (al Fm. de Cernişoara)
Membrul de Paltina (al Fm. de Cernişoara)
Membrul de Pârâul Morilor al Fm. de Şviniţa
Membrul de Pârâul Ţiganilor al Fm. de Şviniţa
Membrul de Temeneacia al Fm. de Şviniţa
Membrul de Valea Lindinei al Fm. de Plopa
Membrul de Valea Muierii
Membrul de Valea Olteţului (al Fm. de Sohodol)
Orizontul Calcarelor Marnoase cu Noduli Silicioşi
Stratele cu Olcostephanus
Stratele de Arjana
Stratele de Comarnic din Unitatea de Severin
Stratele de Iuta
Urgo-Apţian
Formațiunea de Tămașa
Membrul Argilitic de Gîrliște
Membrul de Doman
Membrul de Lupac
Membrul de Lupacu Bătrân
Membrul Grezos de Lișava