Formațiuni (DEPRESIUNEA GETICĂ)

Formaţiunea de Brezoi
Complexul Marnelor de Jiblea
Conglomeratele de Călimăneşti
Faciesul de Şotrile
Formaţiunea de Gruiu Lupului din Depresiunea Getică
Marnele de Buciumeni
Marnele de Crevedia
Marnele de Olăneşti
Calcarele de Şeţurile
Conglomeratele de Cheia
Conglomeratele de Frânceşti
Faciesul de Slon
Faciesul de Valea Caselor
Formaţiunea de Brăduleţ
Formaţiunea de Pripoara
Formaţiunea de Pucioasa
Formaţiunea Disodilelor Inferioare
Gresia de Corbi
Marnele de tip Pucioasa
Marnele cu Radix
Calcarele cu Lithothamnium din Depresiunea Getică
Calcarele de Brezniţa
Complexul Marnelor cu Ostracode
Conglomeratele de Mățău
Conglomeratul de Săcel
Faciesul de Valea Caselor
Formaţiunea de Brăduleţ
Formaţiunea de Bujoreanca
Formaţiunea de Călugăreni
Formaţiunea de Cornu
Brecia de Stânişoara
Formaţiunea de Hotarele
Formaţiunea de Ilovăţ
Formaţiunea de Izvorul Bârzii
Formaţiunea de Malovăţ
Formaţiunea de Muereasca
Formaţiunea de Negoieşti
Formaţiunea de Olteni
Formaţiunea de Oltenia
Formaţiunea de Pripoara
Conglomeratele de Brezoi
Formatiunea de Rîmnic
Conglomeratele de Brezoi, sensu Popescu-Voiteşti
Formaţiunea de Tătaru
Formatiunea de Valea Ciomegii
Formaţiunea de Valea Morilor
Formatiunea de Valea Neagoşului
Formatiunea de Valea Vizuinei
Formaţiunea Evaporitică
Gipsul de Cireşu
Gipsul de Varniţa
Gipsurile Inferioare
Formaţiunea de Brezoi
Gresiile de Muiereasca
Marnele cu Spiratella
Marnele de tip Pucioasa
Membrul cu Cărbuni (al FM. de Ilovăţ)
Membrul de Camba (al Fm. de Milcov)
Membrul de Dara ( al Fm. de Tătaru)
Membrul de Istriţa (al Fm de Tătaru)
Membrul de Pănătău (al FM. de Ilovăţ)
Membrul de Pârâul Sărat (al Fm.de Milcov şi de Tătaru)
Membrul de Rîmnic (al Fm de Milcov)
Membrul de Valea Boerească (al FM. de Malovăţ)
Membrul de Valea Călugărului (al FM. de Malovăţ)
Membrul de Valea Salciei (al Fm. de Călugăreni)
Formaţiunea de Vasilatu
Orizontul cu Congeria novorossica
Orizontul cu Depozite de Sare
Orizontul Marnos cu Spirialis
Orizontul Şisturilor Argiloase cu Radiolari
Orizontul Tufurilor cu Globigerine
Pietrişurile de Izvorul Bârzii
Stratele cu Cryptomactra din Depresiunea Getică
Stratele cu Dosinia
Stratele cu Leptanodonta
Stratele cu Paradacna abichi
Marnele de Căciulata
Stratele de Gura Văii
Stratele de Gura Văii din Depresiunea Getică
Stratele de Valea Boereasca
Orizontul de Turnu
Orizontul inferior de gresii şi conglomerate
Orizontul inferior marno-argilos
Süsswasserbank
Orizontul superior de conglomerate
Orizontul superior marno-argilos
Argilele de Valea Mare
Formațiunea de Berbești
Formaţiunea de Craiova
Formaţiunea de Jiu-Motru
Formaţiunea de Rîmna
Membrul cu Cărbuni (al FM. de Malovăţ)
Membrul de Bengeşti (al FM. de Malovăţ)
Membrul de Cocorova (al FM. de Malovăţ)
Membrul de Gura Dimienii (al Fm. De Milcov)
Membrul de Lazu (al FM. de Malovăţ)
Membrul de Luncile (al Fm. De Milcov)
Membrul de Moreni (al FM. de Craiova)
Membrul de Tătaru (al Fm. de Călugăreni)
Faciesul de Şotrile
Membrul de Trenu (al Fm. De Milcov)
Membrul de Valea Budureasca
Membrul de Valea Budureasca (al FM. de Craiova)
Nisipurile de Alunu
Nisipurile de Argetoaia
Formaţiunea de Gruiu Lupului din Depresiunea Getică
Nisipurile de Poiana
Pietrişurile de Tetoiu
Stratele cu Pachydacna
Stratele de Cândești
Formaţiunea de Coconi
Formaţiunea de Tetoiu