Formațiuni (PLATFORMA MOESICĂ)

Complexul Sedimentar-Vulcanogen de Motoci
Formaţiunea Carbonatică Triasică
Formaţiunea de Alexandria
Formaţiunea de Segarcea
Formaţiunea de Cetatea, din Dobrogea de Sud
Formațiunea Roșie Inferioară
Formaţiunea Roşie Superioară
Orizontul Argilo-Calcaros de Teascu
Formaţiunea de Lespezi, din Dobrogea de Sud
Orizontul Argilos-Grezos de Beiu
Orizontul de Chiriacu
Orizontul Grezos-Nisipos de Curmătura
Formaţiunea de Văleni
Complexul Calcaro-Dolomitic de Dobromiru și Viroaga
Complexul Detritic de Dobromiru
Complexul Grezo-Nisipos de Viroaga
Formaţiunea de Amara
Formaţiunea de Balş
Formaţiunea de Cartojani (sensu Dragastan)
Formaţiunea de Casimcea
Formaţiunea de Gura Dobrogei
Formaţiunea de Ovidiu
Formaţiunea de Rasova
Formaţiunea de Tichileşti
Formaţiunea de Topalu
Formaţiunea Terigenă Jurasică
Grupul Carbonatat Superior
Membrul de Cechirgea
Membrul de Cireşu (al Fm. de Amara)
Membrul de Dunărea (al Fm. de Amara)
Membrul de Furcil
Membrul de Gara Tîrguşor
Membrul de Luminiţa
Membrul de Piatra
Membrul de Sirtorman
Membrul de Visterna
Formaţiunea de Cartojani (sensu Pauliuc et al.)
Formaţiunea de Cetate
Formaţiunea de Ciolăneşti
Formaţiunea de Ciureşti, sensu Pauliuc et al.
Formaţiunea de Cotu Văii
Formaţiunea de Ghimpaţi
Formaţiunea de Hîrleşti
Formaţiunea de Merişani
Formaţiunea de Miroşi
Formaţiunea de Negoieşti
Formaţiunea de Ocnele Mari
Formaţiunea de Olteni
Formaţiunea de Oporelu
Formaţiunea de Optaşi
Complexul Inferior (Complexul Gipsifer)
Complexul Median (Calcarele cu Anchispirocyclina lusitanica)
Complexul Superior (Complexul policrom ori vărgat)
Formaţiunea de Seimeni
Formaţiunea de Slatina
Faciesul de Giurgiu
Formaţiunea de Cernavodă
Formațiunea de Ciurești, sensu Muțiu
Formaţiunea de Cochirleni
Formaţiunea de Cuza Vodă
Grupul Olt-Vedea
Grupul Optaşi-Cartojani
Formaţiunea de Dobromiru (sensu Neagu et Dragastan)
Formaţiunea de Dumbrăveni
Formaţiunea de Gherghina
Formaţiunea de Murfatlar
Formaţiunea de Nazarcea
Formaţiunea de Nisipari
Formaţiunea de Peştera
Formaţiunea de Ramadan
Formaţiunea de Satu Nou
Nisipurile de Credinţa
Formaţiunea de Tâncăbeşti
Gresia de Chiciu
Gresia de Dumbrava
Marnele de Glogoveanu
Marnele de Băcăleşti-Bechet
Membrul de Adamclisi
Membrul de Alimanu (al Fm. de Cernavodă)
Membrul de Hinog (al Fm. de Cernavodă)
Membrul de Izvoarele
Membrul de Lipniţa
Membrul de Medgidia (al Fm. de Cernavodă)
Membrul de Ostrov
Membrul de Poarta Albă
Membrul de Şipotele
Membrul de Ţibrinu
Membrul de Vederoasa
Membrul de Zăvoaia (al Fm. de Amara)
Formațiunea de Călinești
Formațiunea de Dunăre
Formațiunea de Izvoarele
Formaţiunea de Jiu-Motru
Formațiunea de Oltina
Formațiunea de Trajkovo
Nisipurile de Poiana
Nisipurile de Zăvalu
Formaţiunea de Bărboşi-Babele
Formațiunea de Călmățui
Formaţiunea de Coconi
Strate de Frăteşti
Nisipurile de Mostiştea
Formaţiunea de Vânători
Formațiunea de Vlădeni
Formaţiunea Loessului
Membrul Superior al Formațiunii de Dunăre
Stratele de Copăceni
Stratele de Frătești
Stratele de Uzunu
Formațiunea de Bibești
Formațiunea de Biscoveni
Formațiunea de Brătășani
Formațiunea de Cioara
Formațiunea de Dumbrava
Formațiunea de Frățești
Formațiunea de Ghergheasa
Formațiunea de Giurgiu
Formațiunea de Hăbești-Mitrofani
Formațiunea de Islaz
Formaţiunea de Kalinderu
Formațiunea de Ștefan cel Mare
Formațiunea de Studina
Grupul București
Gresiile Cuarțoase de Smirna
Grupul Carbonatat Evaporitic
Grupul de Ialomița
Grupul Detritic Inferior
Membrul de Băneasa