Formațiuni (Eocen)

Argilele şi Marnele Cenuşii din Depresiunea Transilvaniei
Calcarele de Pasieczna
Calcarele de Doamna
Calcarul cu Velates
Calcarul de Agîrbiciu
Calcarul de Albeşti
Calcarul de Aspra
Calcarul de Leghia
Calcarul de Văleni
Calcarul de Viştea
Complexul Marnelor de Jiblea
Conglomeratele de Călimăneşti
Conglomeratele de Cernegura
Faciesul de Şotrile
Faciesul Stratelor de Rona
Fliş de Tocila
Flişul de Petrova (s. str.)
Flişul de Tocila-Secul
Flişul de Valea Vinului
Formaţiunea de Buciaş
Formaţiunea de Cetatea, din Dobrogea de Sud
Formaţiunea de Ciuleni
Formaţiunea de Foidaş
Formaţiunea de Greşu
Formaţiunea de Gruiu Lupului din Depresiunea Getică
Formaţiunea de Ighiu
Formaţiunea de Inucu
Formaţiunea de Jebucu
Formaţiunea de Jgheabu Mare
Formaţiunea de Jibou
Formaţiunea de Lespezi, din Dobrogea de Sud
Formaţiunea de Pîrîul Mocilnei
Formaţiunea de Roaia
Formaţiunea de Rozavlea
Formaţiunea de Straja
Formaţiunea de Tazlău
Formaţiunea de Titeşti
Formaţiunea de Turbuţa
Formaţiunea de Valea Nadăşului
Formaţiunea de Văleni
Formaţiunea de Vişeu
Formaţiunea de Wildflysch din Maramureș
Gipsul Inferior
Gipsurile Superioare
Gresia de Lucăceşti
Gresia de Moineşti
Gresia de Păltinoasa
Gresia de Racoţi
Gresia de Secu
Gresia de Strîmtura
Gresia de Tarcău
Gresia de Tarcău Inferioară
Gresia de Tarcău Superioară
Gresiile cu Asterocicline
Grupul de Cluj
Grupul Racoţi
Marnele cu Anomia
Marnele cu Briozoare
Marnele cu Globigerine
Marnele cu Nummulites Fabianii
Marnele de Brebi
Marnele de Buciumeni
Marnele de Crevedia
Marnele de Mortănuşa
Marnele de Olăneşti
Marnele Inferioare cu Moluşte
Marnele Superioare cu Moluşte
Nivelul cu Crassostrea bersonensis
Nivelul cu Crassostrea orientalis
Nivelul cu Crassostrea transsilvanica
Nivelul cu Sokolowia buhsii
Orizontul Argilelor Cenuşii
Orizontul Calcarului Grosier Inferior
Orizontul Calcarului Grosier Superior
Orizontul cu Nummulites perforatus
Seria Argilelor Vărgate Inferioare
Seria Argilelor Vărgate Superioare
Seria Calcaroasă Recifală
Seria Marină Inferioară
Seria Marină Superioară
Strate de Petrova
Strate de Târgu Ocna
Stratele de Ardeluţa
Stratele de Bisericani
Stratele de Căpuş
Stratele de Ciunget
Stratele de Cluj
Stratele de Giurgiu-Ghelinţa
Stratele de Hoia
Stratele de Leşunţ
Stratele de Lupoaia
Stratele de Măgura
Stratele de Piatra Uscată
Stratele de Plopu
Stratele de Podu Secu
Stratele de Strujinoasa
Stratele de Târgu Ocna
Stratele de Viţeu
Calcarul de Cozla
Calcarul de Horlacea
Gresiile și Conglomeratele de Prislop
Marnele de Vaser
Stratele de Stejăra