Formațiuni (Pliocen)

Argilele de Valea Mare
Argilele Roşii pliocene
Complexul Cărbunos din Depresiunea Baraolt
Complexul Marnos din Depresiunea Brașovului
Complexul Nisipos-Argilos din Depresiunea Brașovului
Formațiunea de Berbești
Formaţiunea de Craiova
Formațiunea de Dunăre
Formațiunea de Izvoarele
Formaţiunea de Jiu-Motru
Formațiunea de Oltina
Formaţiunea Marnelor cu Ostracode din Depresiunea Baraolt
Formaţiunea Productivă din Depresiunea Baraolt
Marnele de Beceni
Membrul cu Cărbuni (al FM. de Malovăţ)
Membrul de Bengeşti (al FM. de Malovăţ)
Membrul de Cocorova (al FM. de Malovăţ)
Membrul de Gura Dimienii (al Fm. De Milcov)
Membrul de Lazu (al FM. de Malovăţ)
Membrul de Luncile (al Fm. De Milcov)
Membrul de Moreni (al FM. de Craiova)
Membrul de Tătaru (al Fm. de Călugăreni)
Membrul de Trenu (al Fm. De Milcov)
Membrul de Valea Budureasca
Membrul de Valea Budureasca (al FM. de Craiova)
Membrul Inferior al Formațiunii de Dunăre
Nisipurile de Alunu
Nisipurile de Argetoaia
Nisipurile de Iarăş
Nisipurile de Poiana
Nisipurile de Zăvalu
Orizontul Continental-Lacustru din Depresiunea Baraolt
Orizontul cu Nisipuri şi Pietrişuri din Depresiunea Bilbor
Orizontul Marnos din Depresiunea Baraolt
Orizontul Nisipos din Ţara Bîrsei
Pietrişul de Ploştina
Pietrişurile de Tetoiu
Pliocenul Nedivizat din Depresiunea Brașovului
Secvența Vulcano-Sedimentară Andezitică
Stratele cu Pachydacna
Stratele de Cândești
Stratele de Măluşteni-Bereşti
Formațiunea de Negoiești din Depresiunea Getică